رفتن به مطلب

اقدامات حفاظتی درصنعت برق


ارسال های توصیه شده

این مقاله PDF درباره اضافه ولتاژهای موجی و مشخصات آنها و انتخاب برق گیرها می باشد که امیدوارم بدردتون بخوره.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 8 ماه بعد...
  • پاسخ 50
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

1- برقکاران موظفند هنگام کار تمام اشياء فلزي از قبيل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و ... را از خود دور نمايند.

2- در گروههاي دو نفره ، انجام کار همزمان در ارتفاع و يا روي تابلو براي بيش از يکنفرممنوع مي باشد و فرد دوم بايد مراقب بر چگونگي اجراي صحيح کار باشد.

3- قطع و وصل مدار بصورت غير استاندارد و به هرگونه روش شخصي ممنوع مي باشد .

4- در مدت زمان انجام کار گروه تعميرات روي تجهيزات الکتريکي ، بايستي وسيله نقليه گروه در محل کار آماده باشد.

5- در محيط کار بايد نوربه حد کافي موجود باشد.

6-در شرايط جوي غير عادي (رعد و برق) انجام کار روي خطوط برقدار ممنوع است.

7- هر گونه تغيير در لوازم ايمني استاندارد شده ممنوع مي باشد.

8- در صورت نياز به کار نفر دوم روي يک پايه ، صعود و فرود تا استقرار نفر اول ممنوع است.

9- در صورتيکه شبکه به طريقي احداث شده باشد که انجام کار بصورت برقدار ميسر نباشد لازم است قبل از هر گونه عمليات روي شبکه مورد نظر فرم قطع و وصل مدار دريافت گردد.

10- افراد اجرايي بايستي از لوازم ايمني و ابزار کار سالم استفاده نمايند .

11- هنگام کار حضور سرپرست گروه در محل کار الزامي است .

12- افراد گروه اجرايي موظف مي باشند ضمن استفاده از لوازم ايمني و ابزار کار موارد زير را رعايت نمايند

الف : تميز و سالم نگهداشتن لوازم ايمني و ابزار کار (افراد مي بايستي لوازم ايمني و ابزار کار را سالم و تميز نگهداشته و از بکار بردن لوازم ايمني و ابزار کار معيوب خودداري نمايند.)

ب : حمل و کاربرد صحيح لوازم (افراد مي بايستي لوازم و ابزار کار را بطور صحيح بکار گرفته و در حمل آن رعايت احتياط را بعمل آورده و از انداختن آنها به اطراف خود داري نمايند.)

13- در صورت استفاده از خودرو ، موتورسيکلت ، ماشين آلات و ماشين آلات سنگين ، رعايت مقررات ايمني و خاص آن الزامي است .

14- در صورت استفاده از موتور سيکلت بايستي از کلاه ايمني استفاده شود .

15- خودرو اتفاقات بايد مجهز به بي سيم ، آژير ، چراغ گردان ، پرژکتور ، کپسول اطفاء حريق ، فلاشر و کمربند ايمني باشد

16- در صورت استفاده از نردبان مقررات ايمني و خاص مربوطه الزامي است .

17- در صورت نياز به نردبان با ارتفاع بيش از سه متر ، ضمن مهار نمودن نردبان به پايه و بصورت عمودي نفر دوم همکاريهاي لازم را به عمل آورد.

18- مجريان موظف مي باشند قبل از اجراي کار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار را به اطلاع مشترکين برسانند.

19- چنانچه وضعيت شبکه به طريقي باشد که براي افراد اجرايي ، اهالي و يا تاسيسات خطر آفرين باشد بايستي شبکه بلافاصله از نزديکترين محل قطع گردد .

20- برقکار گروه اتفاقات هنگام عزيمت به ماموريت حق رانندگي خودرو اتفاقات را ندارد.

21- در صورت کار با شبکه بي برق ، پس از جدا نمودن شبکه از منبع تغذيه و قطع کليد راه انداز معابر و آزمايشات بي برقي مدار بايستي طرفين محل کار اتصال زمين گردد.

22- آزمايش الکتريکي بمنظور حصول اطمينان از بي برق بودن مدار با استفاده از ولت سنج ضمن رعايت فاصله مجاز

23- بستن دستگاه اتصال زمين موقت در طرفين محل کار و در معرض ديد مجري بطريقي که تا پايان کار نيازي به جابجايي آن نباشد

24- تخليه الکتريکي مدار

25- قبل از وصل نمودن برق مدار اطمينان حاصل شود که مدار سالم و افراد مشغول کار نمي باشند.

26- کارگران نبايد از سيم مهار ، ميخ ها ، تسمه ها ، سيم ها و امثال آن که ممکن است استحکام کافي نداشته باشد آويزان شوند.

27- دستکش عايق لاستيکي را بدون روکش چرمي نبايد بکار برد .

28- قبل از نصب يا برچيدن هادي يا کابل ، نيرويي که بعدا به تيرها و يا تاسيسات مشلبه وارد خواهد شد بايد مورد نظر قرار گيرد و اقدام لازم جهت جلوگيري از انهدام اجزاء يا اشيا حامل نيرو به عمل آيد .

29- طنابهايي که در نزديکي خطوط برقدار مورد استفاده قرار مي گيرند بايد

از جنس غير هادي باشند

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

سلام دوستان عزیز:icon_gol:

برق وتجهیزات برقی قاتلان بیرنگی هستند

با تمام فوایدی که از این نوع انرژی بهره مند میشویم خطرات خاموشی نیز با خود به همراه دارد

رعایت اصول ایمنی وحفاظتهای فردی وجمعی دراین زمینه کمک بسیاری به انجام درست کارها خواهد کرد

دراین تاپیک درزمینه حفاظتهای فردی وجمعی ورعایت اصول ایمنی درصنعت برق صحبت خواهیم کرد

امیدواریم همیشه درانجام کارهایتان اصول ایمنی را جدی گرفته وکامیاب باشید

موفق باشید

لینک به دیدگاه

1- برقکاران موظفند هنگام کار تمام اشياء فلزي از قبيل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و ... را از خود دور نمايند.

2- در گروههاي دو نفره ، انجام کار همزمان در ارتفاع و يا روي تابلو براي بيش از يکنفرممنوع مي باشد و فرد دوم بايد مراقب بر چگونگي اجراي صحيح کار باشد.

3- قطع و وصل مدار بصورت غير استاندارد و به هرگونه روش شخصي ممنوع مي باشد .

4- در مدت زمان انجام کار گروه تعميرات روي تجهيزات الکتريکي ، بايستي وسيله نقليه گروه در محل کار آماده باشد.

5- در محيط کار بايد نوربه حد کافي موجود باشد.

6-در شرايط جوي غير عادي (رعد و برق) انجام کار روي خطوط برقدار ممنوع است.

7- هر گونه تغيير در لوازم ايمني استاندارد شده ممنوع مي باشد.

8- در صورت نياز به کار نفر دوم روي يک پايه ، صعود و فرود تا استقرار نفر اول ممنوع است.

9- در صورتيکه شبکه به طريقي احداث شده باشد که انجام کار بصورت برقدار ميسر نباشد لازم است قبل از هر گونه عمليات روي شبکه مورد نظر فرم قطع و وصل مدار دريافت گردد.

10- افراد اجرايي بايستي از لوازم ايمني و ابزار کار سالم استفاده نمايند .

11- هنگام کار حضور سرپرست گروه در محل کار الزامي است .

12- افراد گروه اجرايي موظف مي باشند ضمن استفاده از لوازم ايمني و ابزار کار موارد زير را رعايت نمايند

الف : تميز و سالم نگهداشتن لوازم ايمني و ابزار کار (افراد مي بايستي لوازم ايمني و ابزار کار را سالم و تميز نگهداشته و از بکار بردن لوازم ايمني و ابزار کار معيوب خودداري نمايند.)

ب : حمل و کاربرد صحيح لوازم (افراد مي بايستي لوازم و ابزار کار را بطور صحيح بکار گرفته و در حمل آن رعايت احتياط را بعمل آورده و از انداختن آنها به اطراف خود داري نمايند.)

13- در صورت استفاده از خودرو ، موتورسيکلت ، ماشين آلات و ماشين آلات سنگين ، رعايت مقررات ايمني و خاص آن الزامي است .

14- در صورت استفاده از موتور سيکلت بايستي از کلاه ايمني استفاده شود .

15- خودرو اتفاقات بايد مجهز به بي سيم ، آژير ، چراغ گردان ، پرژکتور ، کپسول اطفاء حريق ، فلاشر و کمربند ايمني باشد

16- در صورت استفاده از نردبان مقررات ايمني و خاص مربوطه الزامي است .

17- در صورت نياز به نردبان با ارتفاع بيش از سه متر ، ضمن مهار نمودن نردبان به پايه و بصورت عمودي نفر دوم همکاريهاي لازم را به عمل آورد.

18- مجريان موظف مي باشند قبل از اجراي کار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار را به اطلاع مشترکين برسانند.

19- چنانچه وضعيت شبکه به طريقي باشد که براي افراد اجرايي ، اهالي و يا تاسيسات خطر آفرين باشد بايستي شبکه بلافاصله از نزديکترين محل قطع گردد .

20- برقکار گروه اتفاقات هنگام عزيمت به ماموريت حق رانندگي خودرو اتفاقات را ندارد.

21- در صورت کار با شبکه بي برق ، پس از جدا نمودن شبکه از منبع تغذيه و قطع کليد راه انداز معابر و آزمايشات بي برقي مدار بايستي طرفين محل کار اتصال زمين گردد.

22- آزمايش الکتريکي بمنظور حصول اطمينان از بي برق بودن مدار با استفاده از ولت سنج ضمن رعايت فاصله مجاز

23- بستن دستگاه اتصال زمين موقت در طرفين محل کار و در معرض ديد مجري بطريقي که تا پايان کار نيازي به جابجايي آن نباشد

24- تخليه الکتريکي مدار

25- قبل از وصل نمودن برق مدار اطمينان حاصل شود که مدار سالم و افراد مشغول کار نمي باشند.

26- کارگران نبايد از سيم مهار ، ميخ ها ، تسمه ها ، سيم ها و امثال آن که ممکن است استحکام کافي نداشته باشد آويزان شوند.

27- دستکش عايق لاستيکي را بدون روکش چرمي نبايد بکار برد .

28- قبل از نصب يا برچيدن هادي يا کابل ، نيرويي که بعدا به تيرها و يا تاسيسات مشلبه وارد خواهد شد بايد مورد نظر قرار گيرد و اقدام لازم جهت جلوگيري از انهدام اجزاء يا اشيا حامل نيرو به عمل آيد .

29- طنابهايي که در نزديکي خطوط برقدار مورد استفاده قرار مي گيرند بايد

از جنس غير هادي باشند

لینک به دیدگاه

آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو

 

قسمت‌ اول‌:

ماده‌ 1: تمام‌ قطعات‌ متحرك‌ خارجي‌ موتورها و وسائلي‌ كه‌ براي‌ انتقال‌ نيرو بكار مي‌رود و همچنين‌ كليه‌ قسمت‌هاي‌ خطرناك‌ ماشين‌ها كه‌ در حال‌ كار مي‌باشند بايد داراي‌ حفاظ‌ باشند مگر وقتي‌ كه‌ ساختمان‌ ماشين‌ طوري‌ باشد كه‌ تصادم‌ اشيا و يا اشخاص‌ با قطعات‌ متحرك‌ غير ممكن‌ باشد.

 

فصل‌ اول‌ - مقررات‌ كلي‌

ماده‌ 2: در تهيه‌ و ساخت‌ حفاظ‌ها بايد نكات‌ زير مراعات‌ گردد.

الف‌ - عمل‌ آنها موثر و قابل‌ اطمينان‌ باشد.

ب‌ - از دسترسي‌ به‌ قسمت‌هاي‌ خطرناك‌ ماشين‌ در موقع‌ كار جلوگيري‌ نمايد.

ج‌ - براي‌ متصدي‌ دستگاه‌ در هنگام‌ كار ناراحتي‌ و مانعي‌ ايجاد نكند.

د - حتي‌ الامكان‌ موجب‌ نقصان‌ محصول‌ نگردد.

هـ- عمل‌ آن‌ بطور خودكار يا با حداقل‌ كوشش‌ انجام‌ گيرد.

و - متناسب‌ با نوع‌ ماشين‌ و كار آن‌ انتخاب‌ شود.

ز - مانع‌ روغن‌ كاري‌ - آزمايش‌ - تنظيم‌ و تعمير ماشين‌ نگردد.

ح‌ - بر حسب‌ نوع‌ ماشين‌ و شرائط‌ كار آن‌ دوام‌ و استقامت‌ لازم‌ را دارا باشد.

ط‌ - داراي‌ ناهمواري‌ - زبري‌ زواياي‌ برنده‌ و زوائد تيز نباشد تا ايجاد خطراتي‌ ننمايد.

ي - بالاخره‌ حفاظ‌ بايد به‌طرزي‌ تهيه‌ شده‌ باشد كه‌ از بروز هر گونه‌ خطري‌ جلوگيري‌نمايد.

 

فصل‌ دوم‌- جنس‌ حفاظ‌ها

ماده‌ 3: حفاظ‌ها يا پوشش‌ها ممكن‌ است‌ از مصالح‌ زير ساخته‌ شده‌ باشند.

الف‌ - از اجزاي‌ فلزي‌ - قطعات‌ ريختگي‌ - ورق‌ آهن‌ پر يا مشبك‌ - فلز رخدار يا توري‌ فلزي‌ كه‌ روي‌ قابي‌ از نبشي‌ لوله‌ يا ميله‌ سوار شده‌ باشد.

ب‌ - از چوب‌ - پلاستيك‌ يا مصالح‌ ديگري‌ كه‌ مناسب‌ با وضع‌ كار باشد.

 

فصل‌ سوم‌ - نصب‌

ماده‌ 4: كليه‌ حفاظ‌ها بايد بطور محكم‌ به‌ ماشين‌ يا كف‌ كارگاه‌ يا به‌ ديوار يا به سقف‌ نصب‌ شده‌ و در موقع‌ كار ماشين‌ حتماً در محل‌ خود قرار گرفته‌ باشند.

 

فصل‌ چهارم‌ - قاب‌ و پوشش‌ آن‌

براي‌ ساختمان‌ حفاظ‌ها لازم‌ است‌ مقررات‌ ذيل‌ رعايت‌ گردد مگر آنكه‌ با مقررات‌ آيين‌نامه‌هاي‌ ديگر مغايرت‌ داشته‌ باشد.

الف‌ - حفاظ‌هاي‌ كوچك‌

ماده‌ 5: حفاظ‌ كوچك‌ حفاظي‌ را گويند كه‌ ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ زمين‌ از 75 سانتيمتر كمتر بوده‌ و سطح‌ آن‌ از يك‌ متر مربع‌ تجاوز نكند قاب‌ اين‌ نوع‌ حفاظ‌ها بايد حداقل‌ از ميله‌ گرد 10 ميليمتري‌ يا نبشي‌ 3*20*20 ميليمتر يا از نيمرخهاي‌ ديگر كه‌ داراي‌ مقاومت‌هايي‌ نظير آنها باشند ساخته‌ شود.

ب - حفاظ‎هاي قيددار

ماده‌ 6:براي‌ تامين‌ استحكام‌ و جلوگيري‌ از لرزش‌ اين‌ نوع‌ حفاظ‌ها بايستي‌ تعداد لازم‌ قيد و وسايل‌ اتصال‌ حفاظ‌ به‌ ماشين‌ و ساختمان‌ را در تمام‌ ارتفاع‌ در نظر گرفت‌ در هر صورت‌ فاصله‌ اين‌ قيدها نبايد از 90 سانتيمتر تجاوز كند.

ماده‌ 7:حفاظ‌هايي‌ كه‌ ابعاد آنها بيشتر از ابعاد ماده‌ 5 باشد قاب‌ آنها بايستي‌ حداقل‌ از ميله‌‎گرد اينچ‌ يا از نبشي‌ 3*25*25 ميليمتر يا از نيمرخ‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ داراي‌ مقاومتي‌ نظير آنها باشند ساخته‌ شود.

ج‌ - حفاظ‌هاي‌ بدون‌ قيد

ماده‌ 8: در موقعي‌ كه‌ حفاظ‌ بدون‌ قيد روي‌ زمين‌ يا سكوي‌ كار نصب‌ شده‌ قاب‌ حفاظ‌ را ممكن‌ است‌ از نبشي‌ 4 يا لوله‌ اينچ‌ يا نيمرخهاي‌ ديگري‌ كه‌ مقاومتي‌ نظير آنها دارند تهيه‌ نمود.

ماده‌ 9: حفاظ‌هاي‌ مكعبي‌ شكل‌ بايستي‌ لااقل‌ چهارگوشه‌ آن‌ داراي‌ پايه‌هاي‌ قوي‌تري‌ باشند كه‌ بتوان‌ به‌ آساني‌ آنها را به‌ زمين‌ محكم‌ كرد.

ماده‌ 10: حفاظ‌هاي‌ استوانه‌ شكل‌ بايد حداقل‌ به‌وسيله‌ 3 پايه‌ به‌ زمين‌ متصل‌ شوند.

د - اتصالات‌

ماده‌ 11: تمام‌ قطعات‌ حفاظ‌ها را بايد با وسائلي‌ بهم‌ متصل‌ كرد كه‌ مقاومت‌ آنها كافي‌ و مناسب‌ با ابعاد اجزاء حفاظ‌ باشد.

 

فصل‌ پنجم‌ - حفاظ‌ تسمه‌هاي‌ افقي‌ سقفي‌

ماده‌ 12:قاب‌ حفاظ‌ تسمه‌ يا زنجير كابل‌ افقي‌ كه‌ در ارتفاع‌ بيش‌ از 6/2 متر از كف‌ كارگاه‌ يا سكوي‌ محل‌ كار قرار گرفته‌ بايد از نبشي‌هايي‌ با حداقل‌ ابعاد زير ساخته‌ شده‌ باشد.

الف‌ - نبشي‌ 5*25*25 ميليمتر براي‌ كابل‌ها زنجير و يا تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آنها كمتر از 25 سانتيمتر باشد.

ب‌ - نبشي‌ 6*40*40 ميليمتر براي‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آنها بين‌ 25 تا 35 سانتيمتر باشد.

ج‌ - نبشي‌ 6*50*50 ميليمتر براي‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آنها بين‌ 35 تا 60 سانتيمتر باشد.

د - نبشي‌ 10*80*80 ميليمتر براي‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آن‌ بيش‌ از 60 سانتيمتر باشد.

ماده‌ 13: قاب‌ حفاظ‌هايي‌ كه‌ از تسمه‌هاي‌ آهني‌ درست‌ شده‌ باشد بايد حداقل‌ داراي‌ ابعاد زير باشد.

الف‌ - 6*38 ميليمتر براي‌ كابل‌ و زنجير و همچنين‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آن‌ تا 25 سانتيمتر باشد.

ب‌ - 8*50 ميليمتر براي‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آنها از 25 تا 35 سانتيمتر باشد.

ج‌ - 10*50 ميليمتر براي‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آنها از 35 تا 60 سانتيمتر باشد.

د - 10*65 ميليمتر براي‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ عرض‌ آنها بيش‌ از 60 سانتيمتر باشد.

ماده‌ 14:كليه‌ حفاظ‌ها بايد مجهيز به‌ تعداد كافي‌ قيد و اتصال‌ لازم‌ براي‌ تامين‌ استحكام‌ و مقاومت‌ باشد.

فصل ششم - پوشش قاب‎ها

ماده‌ 15:اگر پوشش‌ حفاظ‌ها از ورق‌ آهن‌ ساخته‌ شود بايد حداقل‌ داراي‌ 8/0 ميليمتر ضخامت‌ باشد براي‌ ورق‌هاي‌ مشبك‌ حداقل‌ يك‌ ميليمتر و براي‌ ورق‌هاي‌ رخ‌ داده‌ شده‌ حداقل‌ 25/1 ميليمتر ضخامت‌ در نظر گرفته‌ شود و اگر از توري‌هاي‌ فلزي‌ ساخته‌ شده‌ باشد قطر مفتول‌هاي‌ آن‌ حداقل‌ 5/1 ميليمتر باشد.

ماده‌ 16:بجاي‌ پوشش‌هاي‌ ذكر شده‌ در ماده‌ 15 مي‌توان‌ پوشش‌هايي‌ از نوع‌ و جنس‌ ديگر و با مقاومتي‌ معادل‌ مقاومت‌ پوشش‌هاي‌ مذكور براي‌ همان‌ مقدار سطح‌ حفاظ‌ بكار برد.

 

فصل‌ هفتم‌ - توري‌هاي‌ فلزي‌

ماده‌ 17: توري‌هاي‌ فلزي‌ بايد طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشند كه‌ مفتول‌هاي‌ آن‌ در نقاط‌ تقاطع‌ به‌وسيله‌ جوش‌ دادن‌ يا لحيم‌ كردن‌ يا گالوانيزه‌ كردن‌ بطور محكم‌ بهم‌ متصل‌ شده‌ باشند مگر آنكه‌ داراي‌ چشمه‌هاي‌ لوزي‌ يا چهارگوش‌ به‌ ابعاد كمتر از 20 ميليمتر بوده‌ و قطر مفتول‌ آن‌ 2 ميليمتر باشد.

 

فصل‌ هشتم‌ - نصب‌

ماده‌ 18: شبكه‌هاي‌ فلزي‌ بايد به‌وسيله‌ پرچ پيچ و مهره‌- جوش‌ يا جوش‌ نقطه‌ به‌ آهن‌ نبشي‌ قاب‌ حفاظ‌ بطور محكم‌ نصب‌ شده‌ باشند.

ماده‌ 19: براي‌ توري‌هايي‌ كه‌ از مفتول‌ 2 ميليمتر درست‌ شده‌ و چشمه‌هاي‌ آن‌ بيشتر از 20 ميليمتر نمي‌باشد و همچنين‌ براي‌ توري‌هاي‌ ضخيم‌تر مي‌توان‌ از قاب‌هاي‌ مفتولي‌ يا لوله‌اي‌ استفاده‌ كرده‌ و توري‌ را دور آن‌ بگردانند مي‌توان‌ روي‌ قسمت‌ پيچيده‌ شده‌ را از ورق‌ خم‌ كرده‌ پوشانيده‌ و يا به‌وسيله‌ بست‌ توري‌ را به‌ قاب‌ محكم‌ نمود.

 

فصل‌ نهم‌- چشمه‌هاي‌ توري‌ فلزي‌

ماده‌ 20: در موقعي‌ كه‌ حفاظ‌ها يا حصارها با قسمت‌ متحرك‌ ماشين‌ بيش‌ از 10 سانتيمتر فاصله‌ ندارد ابعاد چشمه‌ توري‌ها نبايد بيش‌ از 6 ميليمتر باشد.

ماده‌ 21: در صورتي كه فاصله بين حفاظ و قسمت متحرك ماشين بيش از 10 سانتيمتر باشد سطح چشمه‎ها يا سوراخ‎ها نبايد از 13 سانتيمتر مربع تجاوز كند.

 

فصل‌ دهم‌ - ارتفاع‌ حفاظ‌ها

ماده‌ 22: ارتفاع‌ حفاظ‌هاي‌ نرده‌اي از‌ كف‌ كارگاه‌ (غير از موارد استثنايي‌ و شرائط‌ خاص‌) نبايستي‌ كمتر از 80/1 متر باشد.

 

فصل‌ يازدهم‌ - فاصله‌ بين‌ حفاظ‌ها از كف‌ كارگاه‌

ماده 23: در صورتي‌ كه‌ خطر تماس‌ و برخورد با قسمت‌هاي‌ متحرك‌ ماشين‌ در پيش‌ نباشد بهتر است‌ براي‌ تامين‌ نظافت‌ محوطه‌ كارگاه‌ فاصله‌اي‌ به‌ ارتفاع‌ تقريبي‌ 15 سانتيمتر بين‌ قسمت‌ تحتاني‌ حفاظ‌ و كف‌ كارگاه‌ پيش‌بيني‌ شود.

 

فصل‌ دوازدهم‌ - حفاظ‌ خودكار

ماده‌ 24: در ماشين‌هاي‌ خودكار چنانچه‌ مقدور باشد بهتر است‌ ضامن‌هايي‌ تعبيه‌ شود تا موقعي‌ كه‌ درب‌ حفاظ‌ باز است‌ راه‌ انداختن‌ ماشين‌ غير ممكن‌ باشد.

 

فصل‌ سيزدهم‌ - حفاظ‌هاي‌ ناوداني‌ شكل‌ (سپري‌)

ماده‌ 25: حفاظ‌هاي‌ ناوداني‌ شكل‌ بايد با همان‌ مصالحي‌ كه‌ در مورد توري‌هاي‌ مذكور در فصل‌ ششم‌ قسمت‌ اول‌ مشخص‌ شده‌ ساخته‌ شوند.

ماده26:لبه‌ حفاظ‌ها بايد صاف‎بوده‌ و درصورتي‌ كه‌ ابعاد حفاظ‌ مقتضي‌‎باشد اين‌ لبه‌ها را روي‌ خودش‌ خم‌كرده‌ يا لبه‌آنرا روي‌مفتول‌ آهن‌يا‌آهن‌ تسمه‌يا‌آهن‌ نبشي‌ برگردانده‌ و محكم‌كنند.

 

فصل‌ چهاردهم‌ - حفاظ‌هاي‌ چوبي‌ (مصالح‌)

ماده‌ 27: چوبي‌ كه‌ براي‌ ساخت‌ حفاظ‎ها‌ بكار مي‌رود بايد سالم‌ و محكم‌ باشد.

ماده‌ 28: حفاظ‌هاي‌ چوبي‌ بايد به‌وسيله‌ (پيچ‌ گوشتي‌ - ميخ‌ چوبي‌ - ميخ‌ آهني‌ - پيچ‌ و مهره‌) بهم‌ متصل‌ گردد - سختي‌ و استحكام‌ آنها بايد بر مبناي‌ حفاظ‌هاي‌ فلزي‌ و طبق‌ دستور فصل‌ اول‌ تا نهم‌ باشد.

 

قسمت‌ دوم‌ - حفاظ‌ براي‌ وسايل‌ ناقل‌ نيرو (ترانسميسيون‌):

فصل‌ اول‌ - تاسيسات‌ انتقال‌ حركت‌ در محوطه‌ بسته‌

ماده‌ 29: وقتي‌ كه‌ محورهاي‌ انتقال‌ - تسمه‌ها - فلكه‌ها در محوطه‌ بسته‌ مانند زير زمين‌ كانال‌هاي‌ روبسته‌ يا اطاق‌هاي‌ جداگانه‌ قرار داشته‌ باشند در صورتي‌ كه‌ واجد شرايط‌ زير باشند احتياجي‌ به‌ حفاظ‌ گذاري‌ ندارند.

الف‌ - درب‌ ورودي‌ زيرزمين‌ يا كانال‌ها قابل‌ قفل‌ شدن‌ بوده‌ تا بتوان‌ از ورود اشخاص‌ غير مجاز جلوگيري‌ نمود.

ب‌ - ارتفاع‌ آزاد راهرو از كف‌ تا سقف‌ يا قطعات‌ متصل‌ به‌ سقف‌ كمتر از 70/1 متر نباشد.

ج‌ - زير زمين‌ داراي‌ روشنايي‌ كافي‌ بوده‌ و كف‌ محل‌ آن‌ خشك‌ و هموار باشد تا مزاحمتي‌ براي‌ عبور و مرور ايجاد ننمايد.

د - محل‌ عبور كارگران‌ مامور روغن‌ كاري‌ طوري‌ محافظت‌ شده‌ باشد كه‌ از بروز هر نوع‌ حادثه‌ جلوگيري‌ بعمل‌ آيد.

 

فصل‌ دوم‌ - محورهاي‌ ناقل‌ حركت‌ (ترانسميسيون‌)

حفاظ‌ محورهاي‌ ناقل‌ افقي‌

ماده30:تمام قسمت‎هاي لخت ميله‎ها و محورهاي ناقل كه در ارتفاعي كمتر از 60/2متر از كف كارگاه يا سكوي محل‎كار قراردارند (به استثناي محل‎هاي مخصوص گريسكاري يا محل تنظيم درموقع كار) بايد طبق قسمت اول اين آيين‎نامه با وسايل زير حفاظ‎گذاري شود.

الف - به وسيله پوششي كه محور ناقل را از هر طرف احاطه كرده باشد.

ب - به وسيله پوشش‎هاي سپري شكل كه بالا و دو طرف يا زير و دو طرف محور ناقل را به تقتقيات محل نصب بپوشانند ابعاد محفظه‎ها در مورد محورهاي ناقل سقفي بايد حداقل‌ دو برابر قطر محور انتخاب‌ شود و در محورهاي‌ ناقل‌ زميني‌ ارتفاع‌ زير محفظه‌ تا كف‌ كارگاه‌ نبايد كمتر از 15 سانتيمتر باشد.

ماده‌ 31: حفاظ‌هاي‌ محورهاي‌ ناقل‌ افقي‌ هم‌ بايد طبق‌ مقررات‌ فصل‌ اول‌ تا چهاردهم‌ اين‌ آيين‌نامه‌ باشند. همچنين‌ ممكن‌ است‌ براي‌ اين‌ كار نرده‌هايي‌ كه‌ 30 تا 50 سانتيمتر از اجزاء متحرك‌ فاصله‌ داشته‌ باشند بكار برد.

 

فصل‌ سوم‌ - محورهاي‌ ناقل‌ سقفي‌

ماده‌ 32: محورهاي‌ ناقل‌ كه‌ در بالاي‌ راهروها قرار گرفته‌اند اگر در ارتفاعي‌ كمتر از 2 متر از حد مجاز ارتفاع‌ بارگيري‌ وسائط‌ نقليه‌ كه‌ از زير آن‌ عبور مي‌كنند قرار گرفته‌ باشند بايد بطور مناسبي‌ حفاظ‌ گذاري‌ شوند.

 

فصل‌ چهارم‌ - كليه‌ محورهاي‌ ناقل‌ كه‌ زير ماشين‌ قرار دارند

ماده‌ 33: كليه‌ محورهاي‌ ناقل‌ كه‌ در زير ماشين‌ها قرار گرفته‌اند بايد داراي‌ روپوشي‌ باشند كه‌ كاملاً آنرا بپوشانند ممكن‌ است‌ از روپوشهاي‌ سپري‌ شكل‌ نيز استفاده‌ نمود.

ماده‌ 34: اگر محور ناقل‌ نزديك‌ كف‌ كارگاه‌ قرار گرفته‌ باشد كناره‌ حفاظ‌ سپري‌ شكل‌ آن‌ بايد تا فاصله‌ 15 سانتيمتري‌ كف‌ كارگاه‌ ادامه‌ پيدا كند.

ماده‌ 35: كناره‌ حفاظ‌ سپري‌ شكل‌ بايد حداقل‌ به‌ اندازه‌ قطر محور انتقالات‌ پايين‌تر از زير محور بوده‌ و در هر صورت‌ اين‌ اندازه‌ نبايستي‌ كمتر از پنج‌ سانتيمتر باشد.

ماده‌ 36: حفاظ‌ها بايد طبق‌ مقررات‌ فصل‌ اول‌ تا چهارم‌ اين‌ آيين‌نامه‌ تهيه‌ شوند. (حفاظ‌ محورهاي‌ ناقل‌ عمودي‌ يا مورب‌)

ماده‌ 37: كليه‌ محورهاي‌ ناقل‌ قائم‌ يا مورب‌ كه‌ حداقل‌ تا ارتفاع‌ 6/2 متر از كف‌ كارگاه‌ يا سكوي‌ كار قرار دارند بايستي‌ طبق‌ مقررات‌ مواد 2 تا 8 حفاظ‌ ثابت‌ گذاشته‌ شده‌ يا محصور گردند (به‌ جز محل‌هاي‌ مخصوص‌ سرويس‌ محورها)

 

فصل‌ پنجم‌ - حفاظت‌ انتهاي‌ محورها

ماده‌ 38: انتهاي‌ برجسته‌ محورهاي‌ ناقل‌ بايد به‌ وسيله‌ كلاهك‌هاي‌ حفاظتي‌ پوشانده‌ شود.

فصل‌ ششم‌ - پيوست‌ها (اتصالات‌ محورها)

ماده‌ 39: پيوست‌هاي‌ ساده‌ بايد استوانه‌ شكل‌ و بدون‌ هيچگونه‌ زائده‌ و برآمدگي‌ باشند.

ماده‌ 40: پيوست‌هاي‌ محورهاي‌ ناقل‌ كه‌ تا ارتقاي‌ 60/2 متر يا كمتر از كف‌ كارگاه‌ يا سكوي‌ محل‌ كار قرار گرفته‌اند بايد به‌ طور مناسب‌ حفاظ‌ گذاري‌ شوند.

 

فصل‌ هفتم‌ - پيچ‌هاي‌ اتصال‌ - گاوه‌ها - خارها زوايد و شيارهاي‌ جاي‌ گاوه‌

ماده‌ 41: تمام‌ پيچ‌هاي‌ اتصال‌ قطعات‌ متحرك‌ را نسبت‌ به‌ محل‌ استعمالشان‌ ممكنست‌ از پيچ‌هاي‌ خزينه‌اي‌ انتخاب‌ كرده‌ و يا روي‌ آن‌ را حفاظ‌ گذاري‌ نمود.

ماده‌ 42: كليه‌ پيچ‌ها - گاوه‌ها - روغندان‌ها و تمام‌ زوايد قسمت‌هاي‌ دوار بايد در خزينه‌ يا فرورفتگي‌هاي‌ قطعه‌ دوار جاسازي‌ شود بطريقي‌ كه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ نگردد.

ماده‌ 43: دنباله‌ شيارهاي‌ گاوه‌ بايد موقتاً پوشيده‌ يا حفاظ‌ گذاري‌ شود.

 

قسمت‌ سوم‌ - ناقل‌هاي‌ اصطكاكي‌

فصل‌ اول‌: كلاچ

ماده‌ 44: كليه‌ ناقل‌هاي‌ اصطكاكي‌ بايد محفوظ‌ نگهداشته‌ شوند - تمام‌ ناقل‌هاي‌ اصطكاكي‌ بازويي‌ - شعاعي‌ يا صفحه‌اي‌ بايستي‌ به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ مخصوصي‌ پوشيده‌ شوند.

ماده‌ 45: كليه‌ كلاچ‌ها و فلكه‌هاي‌ آن‌ كه‌ داراي‌ زوائدي‌ بوده‌ و تا ارتفاع‌ 60/2 متر يا كمتر از كف‌ كارگاه‌ يا سكوي‌ كار قرار گرفته‌اند و يا فاصله‌ آنها تا ياتاقان‌هايي‌ كه‌ با دست‌ روغنكاري‌ مي‌شود كمتر از 90 سانتيمتر است‌ بايستي‌ طبق‌ مقررات‌ فصل‌ اول‌ تا چهاردهم‌ قسمت‌ اول اين‌ آيين‎نامه‌ حفاظ‎گذاري‌ شوند و حفاظ‌‎سپري‎شكل‌ در اين‌ موردبكار برده‎نشود.

ماده‌ 46: در كلاچ‌هاي ماهك‌ دارپوش‌ لغزنده‌ بايستي‌ روي‌ محور گيرنده‌ حركت‌ نصب‌ شود (يعني‌ محوري‌ كه‌ پس‌ از قطع‌ كلاچ‌ در حال‌ سكون‌ مي‌باشد).

 

فصل‌ دوم‌ - چرخ‌ دنده‌ها

ماده‌ 47: چرخ‌ دنده‌هاي‌ روباز ماشين‌ها بايد با يكي‌ از وسايل‌ زير حفاظ‌ گذاري‌ شوند.

الف‌ - به‌وسيله‌ يك‌ محفظه‌ بسته‌.

ب‌ - اگر چرخ‌ دنده‌ها پره‌اي‌ نباشد ممكن‌ است‌ روي‌ تمام‌ دنده‌ها را فقط‌ به‌ وسيله‌ نقاب‌ لبه‌‎داري‌ حفاظ‌ گذاري‌ كرد.

چرخ‌ دنده‌هايي‌ كه‌ با زنجير كار مي‌كنند

ماده‌ 48: چرخ‌ دنده‌ها و زنجيرهاي‌ موتورها بايد بطور كامل‌ حفاظ‌ گذاري‌ و محصور شوند.

 

قسمت‌ چهارم‌ - فلكه‌ها :

الف‌ - دستورات‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفاظ‌

ماده‌ 49: اگر قسمتي‌ از فلكه‌ها تا ارتفاع‌ 6/2 متر يا كمتر از كف‌ كارگاه‌ يا سكوي‌ كار قرار گرفته‌ باشد كه‌ تماس‌، آن‌ ايجاد خطراتي‌ نمايد و همچنين‌ فلكه‌هاي‌ حاصل‌ تسمه‌ يا كابل‌هاي‌ عمودي‌ يا مورب‌ بايد در محفظه‌ قفسي‌ شكل‌ به‌ طرزي‌ قرار داده‌ شوند كه‌ تسمه‌ يا كابل‌ مربوطه‌ را كاملاً در بر گيرند در غير اين‌ صورت‌ فلكه‌ بايد داراي‌ حفاظي‌ باشد كه‌ تمام‌ قسمت‌ باز زير آنرا تا بالاي‌ فلكه‌ بپوشاند.

ماده‌ 50: حفاظ‌ها بايد طبق‌ مقررات‌ فصل‌ اول‌ تا چهاردهم‌ ساخته‌ شوند.

ماده‌ 51: چرخ‌ لنگرهاي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ فلكه‌ نيز از آنها استفاده‌ مي‌شود و در ارتفاع‌ 6/2 متر يا كمتر از كف‌ كارگاه‌ قرار گرفته‌اند بايد به‌ ترتيبي‌ حفاظ‌ گذاري‌ شوند كه‌ دسترسي‌ به‌ پره‌هاي‌ آن‌ ممكن‌ نباشد.

ماده‌ 52: فلكه‌هايي‌ كه‌ بيش‌ از 15 سانتيمتر قطر داشته‌ و روي‌ محور ناقل‌ اصلي‌ يا محور گيرنده‌ حركت‌ قرار گرفته‌ و فاصله‌ آنها تا ياتاقاني‌ كه‌ با دست‌ روغنكاري‌ مي‌شود كمتر از 90 سانتيمتر باشد بايستي‌ از سمت‌ ياتاقان‌ كاملاً حفاظ‌ گذاري‌ شوند.

ب‌ - فلكه‌هاي‌ خراب‌ يا بدون‌ استفاده‌

ماده‌53: فلكه‌ ترك‎خورده‌ يا فلكه‎اي‌ كه‌ طوقه‌ آن‌ شكسته‎باشد نبايد مورداستفاده‌ قرارگيرد.

ماده‌ 54: فلكه‌هايي‌ كه‌ مورد مصرف‌ نيستند بايد از روي‌ محور ناقل‌ برداشته‌ شوند.

ج‌ - اثر رطوبت‌ در روي‌ فلكه‌ها

ماده55: نصب‌ فلكه‌هاي‌ چوبي‌ درمحل‌هايي‌ كه‌ در معرض‌ رطوبت‌ قرار دارند ممنوع‌است‌.

د - اثر خوردگي‌ در مقابل‌ مواد شيميايي‌

ماده‌ 56: در محل‌هايي‌ كه‌ فلكه‌ها در معرض‌ خوردگي‌ شديد قرار مي‌گيرند بايد از موادي‌ ساخته‌ شوند كه‌ در مقابل‌ خوردگي‌ مقاوم‌ باشند.

هـ- طوقه‌هاي‌ گرده‌ ماهي‌ (محدب‌)

ماده‌ 57: فلكه‌هاي‌ محرك‌ و فلكه‌هاي‌ گيرنده‌ حركت‌ كه‌ تسمه‌ روي‌ آنها ثابت‌ مي‌باشد بايد داراي‌ طوقه‌هاي‌ محدب‌ باشد.

و - ميزان‌ كردن‌ فلكه‌ها

ماده‌ 58: براي‌ جلوگيري‌ از سر خوردن‌ و افتادن‌ تسمه‌ها بايد فلكه‌ها به‌ دقت‌ با هم‌ ميزان‌ شده‌ و محورشان‌ موازي‌ باشد.

ر - دستگاه‌ ضامن‌ تسمه‌

ماده‌ 59: در صورتي‌ كه‌ فاصله‌ يك‌ فلكه‌ از فلكه‌ ثابت‌ يا كلاج‌ يا ياتاقان‌ سقفي‌ مجاور از پهناي‌ تسمه‌ مربوطه‌ تجاوز نكند براي‌ جلوگيري‌ از افتادن‌ تسمه‌ از روي‌ فلكه‌ به‌ طرفي‌ كه‌ اين‌ فاصله‌ كافي‌ نيست‌ بايد يك‌ ضامن‌ نصب‌ شود.

ماده‌ 60: در موقعي‌ كه‌ محورهاي‌ محرك‌ يا محورهاي‌ گيرنده‌ حركت‌ مجهز به‌ فلكه‌هايي‌ باشند كه‌ در سر آزاد محور قرارگرفته‌ باشند بايد يك‌ ضامن‌ تسمه‌ يا چنگك‌ سقفي‌ بكار‎برد.

 

قسمت‌ پنجم‌ - انتقال‌ حركت‌ به‌وسيله‌ تسمه‌ :

فصل‌ اول‌ - مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌

ماده‌ 61: وسايل‌ انتقال‌ حركت‌ از قبيل‌ تسمه‌ - كابل‌ يا زنجير كه‌ تا ارتفاع‌ 6/2 متر يا كمتر از كف‌ كارگاه‌ قرار دارند بايد حفاظ‌ گذاري‌ شده‌ باشند مگر در مورد تسمه‌هاي‌ تخت‌ كه‌ پهناي‌ آنها 25 ميليمتر يا كمتر باشند و تسمه‌هاي‌ گرد با قطر 10 ميليمتر يا كمتر.

ماده‌ 62:حفاظ‌ها بايد مطابق‌ با مقررات‌ فصول‌ چهارم‌ تا چهاردهم‌ از قسمت‌ اول‌ اين‌ آيين‌نامه‌ ساخته‌ شده‌ باشند.

فصل‌ دوم‌ - تسمه‌هاي‌ افقي‌

ماده‌ 63:در موقعي‌ كه‌ شاخه‌ زيري‌ يك‌ تسمه‌ افقي‌ در ارتفاع‌ 6/2 متر يا كمتر از كف‌ كارگاه‌ يا سكوي‌ محل‌ كار قرار گرفته‌ باشد حفاظ‌ بايد حداقل‌ 38 سانتيمتر بالاي‌ شاخه‌ رويي‌ يا تا ارتفاع‌ 6/2 متر (هر كدام‌ كوچك‌تر باشد) قرار گيرد در هر حال‌ ارتفاع‌ قسمت‌ فوقاني‌ حفاظ‌ از كف‎كارگاه‌ غير از حالتي‌ كه‎تسمه‌ درحفاظي‌ پوشيده‌ شده‎نبايد از6/10متركمتر باشد.

ماده‌ 64: تسمه‌هاي‌ افقي‌ كه‌ در ارتفاع‌ بيش‌ از 6/2 متر قرار گرفته‌ و داراي‌ شرايط‌ زير مي‌باشند بايد در تمام‌ طول‌ كاملاً حفاظ‌ گذاري‌ شده‌ و حفاظ‌ تا سقف‌ يا نزديك‌ترين‌ ديوار مجاور ادامه‌ پيدا كند.

الف‌ - تسمه‌هاي‌ با عرض‌ بيش‌ از 13 سانتيمتر.

ب‌ - تسمه‌هايي‌كه‌ از روي‌ راهروها يا محل‌ كار عبور مي‌كنند.

د - در صورتي‌ كه‌ فاصله‌ محور محرك‌ و محور گيرنده‌ حركت‌ بيش‌ از 3 متر باشد.

ماده‌ 65: اگر محل‌ تسمه‌ اجازه‌ ادامه‌ حفاظ‌ را تا سقف‌ يا تا ديوار ندهد حفاظ‌ بايد شاخه‌هاي‌ رويي‌ و زيري‌ تسمه‌ و همچنين‌ طوقه‌ فلكه‌ها را بطور كامل‌ بپوشاند.

ماده‌ 66: پهناي‌ حفاظ‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ در ارتفاع‌ زياد قرار گرفته‌اند بايد حداقل‌ تا يك‌ چهارم‌ از عرض‌ تسمه‌ها بيشتر باشد و اين‌ اضافه‌ پهنا ممكن‌ است‌ تا 15 سانتيمتر از هر طرف‌ ادامه‌ يابد حفاظ‌ها بايد به‌ قدر كافي‌ محكم‌ باشند تا در موقع‌ پاره‌ شدن‌ تسمه‌ صدمه‌ نبينند.

ماده‌ 67: در موقعي‌ كه‌ شاخه‌هاي‌ بالايي‌ و پاييني‌ تسمه‌هاي‌ افقي‌ طوري‌ قرار گرفته‌ باشند كه‌ عبور و مرور از وسط‌ آنها ميسر باشد سقف‌ معبر يا قسمت‌ زير شاخه‌ رويي‌ تسمه‌ و همچنين‌ ديوارهاي‌ جانبي‌ معبر ممكن‌ است‌ به‌وسيله‌ حفاظ‌ قفسي‌ يا نرده‌اي‌ محفوظ‌ گردد ليكن‌ محل‎عبور يا روي‎شاخه‎زيرين‎تسمه‎حتماً بايد با حفاظ‌ غيرمشبك‌ و محكم‌ پوشيده‌ شود.

 

قسمت‌ ششم‌ - انتقال‌ نيرو به‌وسيله‌ كابل‌ - زنجير يا تسمه‌ لقمه‌اي‌:

ماده‌ 68: در صورتي‌ كه‌ انتقال‌ نيرو به‌وسيله‌ كابل‌ زنجير يا تسمه‌ لقمه‌اي‌ كه‌ پهنا يا قطر آنها از پنج‌ سانتيمتر متجاوز باشد انجام‌ گيرد اين‌ وسايل‌ بايد بهمان‌ طريقي‌ كه‌ در مورد تسمه‌هاي‌ مذكور كه‌ در ارتفاع‌ قرار دارند گفته‌ شد حفاظ‌ گذاري‌ شود.

عرض‌ حفاظ‌ بايد از هر طرف‌ اقلاً 15 سانتيمتر بيشتر از عرض‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو باشد.

ماده‌ 69:در صورتي‌ كه‌ انتقال‌ حركت‌ به‌وسيله‌ كابل‌ انجام‌ گيرد و محل‌ نصب‌ طوري‌ باشد كه‌ كنترل‌ آن‌ به‌ سهولت‌ مقدور نباشد بايد:

الف‌ - مجهز به‌ وسايل‌ خبري‌ باشد (زنگ‌ - چراغ‌ و غيره‌) تا در صورت‌ پاره‌ شدن‌ بعضي‌ از الياف‌ كابل‌ دستگاه‌ خبر بكار افتد.

ب‌ - كار وسايل‌ خبر و تامينيه‌ مزبور بايد بطريقي‌ باشد كه‌ در صورت‌ غيبت‌ ممتد متصدي‌ مربوطه‌ نيزاعلام‌ خطر را ادامه‎داده‌ و درصوت‌ لزوم‌ از ادامه‌ كار دستگاه‌ نيز جلوگيري‎نمايد.

 

قسمت‌ هفتم‌ - انتقال‌ حركت‌ قائم‌ يا مورب‌:

ماده‌ 70: وسايل‌ ناقل‌ حركت‌ قائم‌ يا مورب‌ كه‌ با كابل‌ - زنجير يا تسمه‌ لقمه‌اي‌ كار مي‌كند بايد به‌وسيله‌ يك‌ حفاظ‌ قفسي‌ شكل‌ كه‌ فلكه‌ها يا چرخ‌ دنده‌هاي‌ مربوطه‌ را نيز در بر گيرد حفاظت‌ شود و در مورد وسايل‌ ناقلي‌ كه‌ ارتفاع‌ آنها 6/2 متر يا كمتر از كف‌ كارگاه‌ مي‌باشد حتماً بايد حفاظ‌ محكم‌تري‌ در نظر گرفته‌ شود.

ماده‌ 71: تسمه‌ها - زنجيرها - تسمه‌هاي‌ لقمه‌اي‌ يا كابل‌هاي‌ قائم‌ يا موربي‌ كه‌ روي‌ فلكه‌ ساده‌ يا فلكه‌ شياردار و در ارتفاع‌ بيش‌ از 6/2 متر از كف‌ كارگاه‌ قرار گرفته‌اند و روي‌ محل‌ عبور يا محل‌ كار واقع‌ شده‌ و سرعتشان‌ 9 متر در ثانيه‌ يا بيشتر است‌ بايد همانطوري‌ كه‌ در تسمه‌هاي‌ افقي‌ و سقفي‌ ذكر شده‌ از زير حفاظ‌ گذاري‌ شوند.

 

قسمت‌ هشتم‌ - تسمه‌هاي‌ واقعي‌ در روي‌ فلكه‌هاي‌ پله‌اي‌:

ماده‌ 72: تسمه‌ها و فلكه‌هاي‌ پله‌اي‌ كه‌ در ارتفاعي‌ بيش‌ از يك‌ متر از كف‌ كارگاه‌ قرار دارند بايد به‌وسيله‌ صفحه‌ فلزي‌ قائمي‌ در قسمت‌ پيشاني‌ فلكه‌ها محفوظ‌ شوند اين‌ صفحه‌ بايد تا بالاي‌ بزرگ‌ترين‌ پله‌ فلكه‌ ادامه‌ داشته‌ باشند. در صورتي‌ كه‌ فلكه‌هاي‌ مذكور در ارتفاع‌ كمتر از يك‌ متر قرار گرفته‌ باشند بايد در حفاظ‌ قفسي‌ شكل‌ به‌ قسمي‌ محفوظ‌ گردند كه‌ جابجا كردن‌ تسمه‌ عملي‌ باشد.

 

قسمت‌ نهم‌ - فلكه‌ هرزگرد تسمه‌ كش‌:

ماده‌ 73: فلكه‌ هرزگرد تسمه‌ كشي‌ كه‌ كشش‌ تسمه‌ را به‌وسيله‌ اهرم‌ و وزنه‌ تامين‌ مي‌نمايد بايد با استحكام‌ كافي‌ ساخته‌ و سوار شده‌ باشد.

ماده‌ 74: كلاهك‌ ياتاقان‌ اين‌ نوع‌ تسمه‌ كشها بايد داراي‌ استحكام‌ كافي‌ باشد.

ماده75: آويز اين ‎نوع‌ فلكه‌ها بايدطوري‌ محكم‌ شده‎باشد كه‌ با پاره‎شدن‌ تسمه‌ سقوط‌ نكند.

ماده‌ 76: وزنه‌هاي‌ معلق‌ براي‌ تامين‌ كشش‌ كه‌ امكان‌ بروز خطر دارد بايد به‌وسيله‌ حفاظ‌ قفسي‌ شكل‌ محفوظ‌ گردد.

ماده‌ 77: در مواردي‌ كه‌ جابجا كردن‌ تسمه‌ با دست‌ انجام‌ مي‌گيرد بايد سعي‌ كرد كه‌ از تسمه‌هاي‌ بي‌ انتها (تسمه‌هايي‌ كه‌ يك‌ پارچه‌ ساخته‌ شده‌اند) استفاده‌ شود و در مواردي‌ كه‌ استعمال‌ اين‌ نوع‌ تسمه‌ها مقدور نباشد بايد دو سر تسمه‌ را به‌وسيله‌ نخ‌ چرمي‌ يا روده‌ يا ساير اتصالات‌ غير فلزي‌ به‌ يكديگر دوخته‌ يا وصل‌ نمود.

ماده‌ 78: هيچ‌ نوع‌ سيم‌ - قلاب‌ يا پرچ‌ و بست‌ فلزي‌ براي‌ اتصال‌ تسمه‌هايي‌ كه‌ با دست‌ جابجا مي‌شود نبايد بكار برد و حتي‌ بهتر است‌ در تسمه‌هايي‌ كه‌ با دست‌ جابجا نمي‌شوند نيز از استعمال‌ اين‌ نوع‌ بست‌ها مگر در موارد ضروري‌ خودداري‌ شود.

ماده‌ 79: جابجا كردن‌ يا انداختن‌ تسمه‌ يا كابل‌ با دست‌ در موقع‌ گردش‌ فلكه‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 80: تسمه‌ها يا كابل‌ها بايد به‌ قسمي‌ انتخاب‌ يا نصب‌ و نگهداري‌ شوند كه‌ تا حد ممكن‌ دسترسي‌ به‌ آنها غير مقدور باشد در مواردي‌ كه‌ تماس‌ با تسمه‌ يا كابل‌ ضروري‌ است‌ بايستي‌ از روي‌ فلكه‌ افتاده‌ و دسترسي‌ به‌آن‌ آسان‌ باشد.

 

قسمت‌ دهم‌ - ياتاقان‌ها و وسايل‌ روغنكاري‌:

الف‌ - ياتاقان‌ها

ماده‌ 81: ياتاقان‌ها بايد در يك‌ امتداد قرار گرفته‌ و ميزان‌ شده‌ باشند.

ب‌ - وسايل‌ روغنكاري‌

ماده‌ 82: روغنكاري‌ با دست‌ در موقع‌ كار ماشين‌ها ممنوع‌ است‌ مگر در محل‌ روغنكاري‌ احتمال‌ بروز حادثه‌ براي‌ كارگر نباشد.

ماده‌ 83: روغندان‌ ياتاقان‌هايي‌ كه‌ روغنكاري‌ و دست‌ زدن‌ مستقيم‌ به‌آنها خطرناك‌ است‌ بايد مجهز به‌ لوله‌هايي‌ باشد كه‌ به‌ محل‌ خطر هدايت‌ شده‌ و از آنجا عمل‌ روغنكاري‌ انجام‌ شود (به‌ استثناي‌ ياتاقان‌هاي‌ بلبرينگي‌ رولبرينگي‌) كه‌ روغنكاري‌ آن‌ خودكار بوده‌ و همچنين‌ ياتاقان‌هايي‌ كه‌ از سيستم‌ روغنكاري‌ مركزي‌ استفاده‌ مي‌كنند.

ماده‌ 84: ياتاقان‌هاي‌ وسايل‌ انتقال‌ كه‌ در ارتفاع‌ زيادي‌ قرار دارند نبايد در موقع‌ حركت‌ با دست‌ روغنكاري‌ شوند مگر در مواقعي‌ كه‌ از روي‌ سكوي‌ كار با روغندان‌هاي‌ فشاري‌ نوك‌دار طويل‌ عمل‌ روغنكاري‌ انجام‌ شود.

ماده‌ 85: فلكه‌ هرز در صورتي‌ كه‌ بطور خودكار روغنكاري‌ نشود بايد مجهز به‌ وسائلي‌ باشد كه‌ در موقع‌ ايستادن‌ فلكه‌ بهر وضع‌ دلخواهي‌ گريسكاري‌ يا روغنكاري‌ آن‌ عملي‌ شود.

ماده‌ 86: اگر ياتاقان‌ها در حين‌ كار يا موقع‌ روغنكاري‌ سرريز نمايند بايستي‌ طشتكي‌ زير آنها بطور ثابت‌ نصب‌ نمود كه‌ روغنهاي‌ اضافي‌ در آن‌ جمع‌ شود.

 

قسمت‌ يازدهم‌:

فصل‌ اول‌ - وسايل‌ كلي‌

ماده‌ 87: تمام‌ ماشين‌هايي‌ كه‌ بطور مكانيكي‌ كار مي‌كنند و داراي‌ موتور محرك‌ سرخود نيستند بايستي‌ داراي‌ يك‌ كلاج‌ باشند كه‌ در دسترس‌ كارگر مربوطه‌ باشد تا بتوان‌ به‌ سرعت‌ و به‌ سهولت‌ ماشين‌ را متوقف‌ نموده‌ يا بكار انداخت‌.

 

فصل‌ دوم‌ - كليدهاي‌ قطع‌ و وصل‌ كننده‌

ماده‌ 88: كليدهاي‌ فرمان‌ الكتريكي‌ ماشين‌ها و تاسيسات‌ مختلف‌ بايد طوري‌ ساخته‌ و نصب‌ شده‌ باشند كه‌ بكار افتادن‌ تصادفي‌ آنها در نتيجه‌ برخورد اشخاص‌ و اشياء غير ممكن‌ باشد.

ماده‌89: كليدهايي‌ كه‌ اهرم‌ قطع‎و وصل‎كننده‌ آنها درجهت‌ افقي‌ حركت‌ مي‌كند حتي‌المقدور نبايستي‌ بكار برده‌ شود و در صورتي‌ كه‌ قرار شود از چنين‌ كليدهايي‌ استفاده‌ بعمل‎آيد بايد اهرم‌ آن‌ حفاظ‎گذاري‌ شود كه‌ با برخورد اشخاص‌ و اشياء ايجادخطري‌ ننمايد.

فصل‌ سوم‌ - شستي‌ كليدها

ماده‌ 90: شستي‌هاي‌ راه‌ انداز ماشين‌ها بايد واجد شرايط‌ زير باشند.

الف‌ - شستي‌هاي‌ راه‌ انداز ماشين‌ها بايد در قاب‌ كليد طوري‌ جاسازي‌ شده‌ باشد كه‌ از بدنه‌ كليدپايين‌تر قرارگرفته‌ يا داراي‌ حفاظي‎باشد كه‌ از راه‎افتادن‌ تصادفي‎آن‎جلوگيري‌ بعمل‎آورد.

ب‌ - كليد نبايد طوري‌ نصب‌ گرد كه‌ شستي‌ آن‌ عمودي‌ و رو به‌ بالا قرار گيرد مگر اينكه‌ سطح‌ آن‌طوري‌ پوشيده‌ شده‌باشد كه‌ به‌راه‌ افتادن‌ غير ارادي‌ آن‌ ممكن‌ نباشد.

ماده‌ 91: ماشين‌هايي‌ كه‌ از نظر كارگر خطرناك‌ است‌ بايد داراي‌ چندين‌ شستي‌ توقف‌ يا قطع‌ حركت‌ باشد كه‌ در نقاط‌ مختلف‌ ماشين‌ در دسترس‌ متصدي‌ مربوطه‌ قرار گيرد.

ماده‌ 92: شستي‌هاي‌ راه‌ انداز بايد سبز رنگ‌ و شستي‌هاي‌ توقف‌ بايد قرمز رنگ‌ باشند مگر در مورد ماده‌ 95 همين‌ قسمت‌.

ماده‌ 93:الف‌ - اگر براي‌ يك‌ ماشين‌ بيش‌ از يك‌ متصدي‌ وجود داشته‌ باشد هر يك‌ از متصديان‌ بايستي‌ فرمان‌ دگمه‌داري‌ براي‌ به‌ راه‌ انداختن‌ و توقف‌ دستگاه‌ در اختيار داشته‌ باشند و دستگاه‌ نبايد شروع‌ بكار كند مگر در موقعي‌ كه‌ شستي‌ها در آن‌ واحد با هم‌ عمل‌ نمايند مانند پرس‌هاي‌ مكانيكي‌ و ماشين‌هاي‌ خم‌ كن‌.

ب- بايدتدابير موثري‌ اتخاذشود كه‌ اشخاص‌ خارجي‌ در منطقه‌ خطرناك‌ ماشين‌ واردنشوند.

ماده‌ 94: ماشين‌هايي‌ كه‌ با دو يا چند موتور عمل‌ مي‌كنند و داراي‌ شستي‌هاي‌ راه‌ انداز مجزا هستند بايد داراي‌ يك‌ يا چند شستي‌ اصلي‌ جهت‌ توقف‌ دستگاه‌ باشند كه‌ به‌ آساني‌ بتوان‌ دستگاه‌ را از كار بازداشت‌.

ماده‌ 95: در مورد ماده‌ 94 همين‌ قسمت‌ شستي‌هاي‌ اختصاصي‌ موتورهاي‌ جداگانه‌ نبايد به‌ رنگ‌ قرمز باشد.

 

قسمت‌ دوازدهم‌ - ترمزها:

ماده‌ 96: ماشين‌هاي‌ سنگيني‌ كه‌ در موقع‌ قطع‌ قوه‌ محركه‌ تا مدتي‌ به‌ حركت‌ خود ادامه‌ مي‌دهند بايد داراي‌ ترمزهاي‌ موثر و مطمئني‌ باشند و در موقع‌ پيش‌ آمد خطر اين‌ ترمزها بايستي‌ بطور خودكار عمل‌ كنند.

قسمت‌ سيزدهم‌ - دوشاخه‌:

ماده‌ 97: فلكه‌ هرز و فلكه‌ ثابت‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بايد داراي‌ يك‌ دو شاخه‌ دائمي‌ بوده‌ و طرز ساختمان‌ آن‌ طوري‌ باشد كه‌مانع‌ از لغزش‌ تسمه‌ از روي فلكه‌ هرز بروي فلكه ثابت‌ شود.

ماده‌ 98: دو شاخه‌هاي‌ مكانيكي‌ بايد مجهز به‌وسيله‌اي‌ باشند كه‌ در حال‌ عادي‌ در وضعيت‌ خلاص‌ باقي‌ بمانند.

 

قسمت‌ چهاردهم‌ - اهرم‌ كلاچ‌ها و دو شاخه‌ تسمه‌ها:

ماده‌ 99: دستگيره‌ها يا اهرم‌هاي‌ فرمان‌ كلاچ‌ها‌ يا وسايل‌ راه‌ اندازي‌ ماشين‌ها بايد داراي‌ دسته‌ در خارج‌ از حفاظ‌ باشند.

ماده‌ 100: سردسته‌ دو شاخه‌ تسمه‌ يا كلاچ‌ بايد كروي‌ شكل‌ باشد و تا حد امكان‌ از منطقه‌ خطر ماشين‌ دور بوده‌ و در دسترس‌ فوري‌ متصدي‌ باشد.

ماده‌ 101: سردسته‌ دو شاخه‌ تسمه‌ نبايد مستقيماً بالاي‌ محل‌ كار يا محل‌ عبور واقع‌ باشد.

ماده‌ 102: دستگيره‌ كليه‌ كلاچ‌ها و دو شاخه‌هاي‌ تسمه‌ كه‌ از يك‌ تيپ‌ مي‌باشند و در يك‌ كارگاه‌ نصب‎ شده‌اند (به‎ استثناء دستگيره‌هايي‌كه ‎در3 وضع‌ عمل‌ مي‌كنند) بايد تمام‌‎ در يك‌‎ جهت‎كاركنند يعني‌بطور مثال‌ براي‌ از كار انداختن‌ ماشين‌ تمام‌ به‌يك‌ سمت‌ حركت‌ نمايد.

 

قسمت‌ پانزدهم‌ - پدالها:

ماده‌ 103: پدالهاي‌ نصب‌ شده‌ براي‌ راه‌ اندازي‌ كلاچ‌ يا دوشاخه‌ تسمه‌ بايد در مقابل‌ برخوردهاي‌ خطرناك‌ اشياء كه‌ ممكن‌ است‌ ماشين‌ها را به‌ راه‌ اندازد حفاظ‌ گذاري‌ شود.

 

قسمت‌ شانزدهم‌ - چنگك‌ تسمه‌:

ماده‌ 104: استعمال‌ چنگك‌ بجاي‌ دو شاخه‌ تسمه‌ مكانيكي‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 105: در موردي‌ كه‌ استعمال‌ چنگك‌ براي‌ جا انداختن‌ تسمه‌هاي‌ واقع‌ در ارتفاع‌ زياد ضروري‌ و لازم‌ باشد بايد داراي‌ قطري‌ معادل‌ با 40 الي‌ 50 ميليمتر باشد تا در دست‌ گرفتن‌ آن‌ به‌ آساني‌ مقدور شود.

ماده‌ 106: طول‌ چنگك‌ بايد از فاصله‌ شصت‌ سانتيمتري‌ كف‌ كارگاه‌ تا بالاي‌ فلكه‌ باشد.

ماده‌ 107: پايين‌ انداختن‌ تسمه‌ بايد از روي‌ فلكه‌ محرك‌ شروع‌ شود.

 

قسمت‌ هفدهم‌ - تكيه‌ گاه‌ تسمه‌:

ماده‌ 108: در مواقعي‌ كه‌ استعمال‌ فلكه‌ هرز عملي‌ نباشد تكيه‌ گاه‌هايي‌ براي‌ تسمه‌ نصب‌ مي‌كنند كه‌ مجهز به‌ غلطك‌ها يا وسايل‌ ديگريست‌ و از افتادن‌ تسمه‌ روي‌ محور و چرخش‌ آن‌ جلوگيري‌ مي‌كند.

ماده‌ 109: تكيه‌ گاه‌هاي‌ تسمه‌ بايد محكم‌ و با دوام‌ ساخته‌ شده‌ و طوري‌ عمل‌ كند كه‌ حركت‌ تسمه‌ از هر طرف‌ بي‌ خطر باشد.

ماده‌ 110: علاوه‌ بر نصب‌ وسايل‌ قطع‌ كننده‌ هر ماشين‌ بايد در هر سالن‌ يا قسمتي‌ از آن‌ كليدها يا دستگاه‌هاي‌ قطع‌ كننده‌ امدادي‌ نصب‌ گردد، به‌طوري‌كه‌ كاملاً مشخص‌ و در دسترس‌ بوده‌ و به‌وسيله‌ آن‌ بتوان‌ يك‌ قسمت‌ كامل‌ يا يك‌ قسمت‌ مجزاي‌ محور انتقالات‌ را از كار باز داشت‌.

 

قسمت‌ هيجدهم‌ - علايم‌ خبري‌:

ماده‌ 111: در موردي‌ كه‌ تمام‌ ماشين‌ها از محل‌ پست‌ فرمان‌ كاملاً مرئي‌ نباشد بايد دستگاه‌هايي‌ براي‌ خبر قبل‌ از به‌ راه‌ انداختن‌ به‌ ماشين‌ها تعبيه‌ نمود.

ماده‌ 112: اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ مشتمل‌ بر 112 ماده‌ مي‌باشد به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار تدوين‌ و در سي‌امين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 21/4/1340 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بالابرهاي روشنايي معابر شركت هاي توزيع برق هنگام كار در سطح شهر بايد نكات ذيل را مد نظر داشته باشند :

 

1- بالابر بايد داراي تأييديه سلامت كار از سازمان هاي ذي صلاح باشد.( آزمون هاي متعدد خوردگي ، تست بار و ...

2- راننده بالابر بايد مجوزهاي لازم و تأييد شده كار با بالابر كه داراي اعتبار بوده را در اختيار داشته باشد.( از جمله گواهينامه مخصوص كار با بالابر )

3- راننده بالابر بايد تحت آزمون هاي معاينات ادواري قرار گرفته و سلامت و صلاحيت انجام اين كار را داشته باشد.

4- تمام پرسنل بايد تجهيزات حفاظت فردي مناسب كار را در اختيار داشته و از آنها استفاده نمايند.

5- هنگام استقرار بالابر در سطح معابر و خيابان ها بايد از تجهيزات ترافيكي و علائم هشدار دهنده استفاده گردد.

6- چنانچه در كنار ايلند وسط بزرگره ها مشغول بكار مي شويد بايد از يك نفر آگاه به عنوان پرچم دار در فاصله مناسب همراه با تجهيزات مناسب حفاظت فردي و نيز با پوشش جليقه شبرنگ استفاده گردد.

7- لاين من داخل سبد بالابر بايد ضمن استفاده از هارنس ، لنيارد خود را به بوم بالابر اتصال دهد تا چنانچه سبد از بوم جدا گرديد لاين من با سبد سقوط ننمايد.

8- هنگام كار زير خطوط هوايي بيست كيلوولت فاصله مجاز ( حريم خطوط ) را رعايت نمايد.

9- هنگام جابجايي بالابر، لاين من بايد از داخل سبد بيرون آمده باشد.( حتي براي مسافت هاي كوتاه نيز نبايد لاين من داخل سبد باشد )

10- اپراتور بالابر كه در روي زمين استقرار دارد بايد از فرش عايق به عنوان زيرپايي استفاده نمايد.

11- بالابر بايد به شكل صحيح و استاندارد زمين شده باشد.

12- هنگام كار در شب حتماً پرسنل گروه بايد مجهز به جليقه شبرنگ باشند.

 

 

و ...

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B11.jpg

لینک به دیدگاه

سوختگی به وسیله برق

 

عبور جريان برق از بدن احتمالاً باعث ايجاد جراحتهاي وخيم و حتي مرگ آور مي شود . جريان برق ممکن است از يک منبع توليد برق با ولتاژ پايين ( وسايل الکتريکي خانگي ) يا ولتاژ بالا ( بيش از ۱۰۰۰ ولت - معمولاً در کارخانه ها يا در خيابان ) و يا احتمالاً از صاعقه ( برق زدگي )‌باشد . وقتي جريان برق از نقطه اي وارد بدن مي شود از محل ديگر که در آن بدن با زمين تماس دارد خارج مي شود . نقاط ورود و خروج جريان برق از بدن آسيب مي بيند و آسيب اين نقاط به صورت حفره اي شبيه به محل ورود گلوله به چشم مي خورد . به غير از محل ورود و خروج جريان برق ،‌بافتهايي که در مسير اين دو نقطه قرار دارند نيز تحت تأثير جريان برق و حرارت توليد شده تخريب مي شوند به طوري که هرچه ولتاژ برقي که وارد بدن مي شود بيشتر باشد ، سوختگي ايجاد شده عميق تر و جراحتهاي باقي مانده وخيم تر خواهند بود . علاوه بر اين ،‌ جريان الکتريکي ضمن عبور از بدن در اعصاب ( محيطي و مرکزي ) ، ماهيچه ها و قلب تغييرات شيميايي قابل توجهي ايجاد مي کند و باعث اختلال در واکنش هاي بدن شده و يا به طور کلي باعث توقف آنها مي شود ، در بسياري از موارد اگر چه سوختگي خارجي ( محل ورود و خروج جريان برق ) به طور فريبنده اي کوچک است اما اين مقدار کوچک نبايد پوششي بر آسيب هاي وخيم تر عمقي باشد و ما را به اشتباه بياندازد .

ابزار و سيمهاي برق با ولتاژ پايين که در خانه يا محل کار يافت مي شوند مي توانند باعث برق گرفتگي بشوند . اکثر سيمها و ابزار الکتريکي توسط روکش هاي عايق پوشانده شده اند تا انسان تماس مستقيم با برق نداشته باشد . بسياري از برق گرفتگي ها ناشي از خراب بودن کليدها ، سائيده شدن روکش سيمها يا خرابي خود وسيله الکتريکي است . کودکان بيشتر در معرض خطر برق گرفتگي قرار دارند چرا که دوست دارند با کليدها ، سيمها و يا پريزها بازي کنند .

آب يک هادي خوب جريان برق است لذا تماس با وسايل الکتريکي با دست خيس يا زماني که زير پاها خيس است ، خطر برق گرفتگي را افزايش مي دهد .

صاعقه يک منبع طبيعي توليد الکتريسيته ( جريان مستقيم با سرعت و ولتاژ فوق العاده زياد ) است که به طور عادي براي رساندن خود به زمين از نزديکترين زائده بلندي که در آن حوالي وجود دارد استفاده مي کند و اگر شخصي در تماس با ، يا حتي نزديکي به يک زائده طبيعي مانند درخت ، برج يا دکل باشد صدمه شديدي خواهد ديد . الکتريسيته توليد شده به وسيله برق آسمان عمرش فوق العاده کوتاه است اما مي تواند موجب مرگ آني ( به علت ايست قلبي - تنفسي ) يا حداقل سبب به آتش کشيدن لباس شخص شود ( اما صدمات بافتهاي عمقي به نسبت سبکتر است ) . بنابراين در زمان رعد و برق بايد به سرعت از محلهاي خطرناک دور شد .

عوارض تهديد کننده جان مصدوم در صدمات الکتريکي

با ورود جريان برق به بدن در اثر انقباضهاي الکتريکي سفت ( کزازي شکل ) عضلات تنفسي يا آسيب مراکز تنفسي در مغز ( در بصل النخاع ) ايست تنفسي عارض مي شود و پس از مدتي قلب نيز از حرکت مي ايستد . البته اگر جريان برق از خود قلب نيز عبور کرده باشد با ايجاد انقباضات کرمي شکل و غيرمؤثرو اسپاسموديک در بطن ( فيبريلاسيون بطني ) ايست قلبي اوليه خواهيم داشت . پس از ايست قلبي - تنفسي اگر در عرض ۴ تا ۶ دقيقه عمليات احياء شروع نشود مرگ قطعي و حتمي خواهد بود . اما قبل از شروع عمليات احياء ابتدا بايد تماس مصدوم را با جريان برق از بين ببريم .

قطع جريان کم ولتاژ

معقولترين کار قطع کليد کنتور است . اگر دسترسي سريع به فيوز امکان پذير نبود دو شاخه را از پريز بيرون بياوريد يا سيم روکش دار را بکشيد تا از پريز خارج شود و مطمئن شويد که خود در يک محل بي خطر و سالم قرار گرفته ايد . اگر نتوانستيد جريان برق را به اين ترتيب قطع کنيد روي يک ماده عايق خشک مثل روزنامه يا يک تخته چوبي يا لاستيک بايستيد و با يک وسيله چوبي بلند ( مثل جارو ) منبع برق را از مصدوم دور کنيد . يا اينکه يک طناب را به دور رانها يا دست مصدوم بياندازيد و او را به سمت خود بکشيد تا از منبع دور شود .

توجه کنيد : از به کار بردن وسايل فلزي يا مرطوب يا از تماس با بدن لخت مصدوم کاملاً خودداري کنيد . اگر هيچ راهي وجود نداشت گوشه لباس مصدوم را که خشک است بگيريد و او را بکشيد .

برق گرفتگي با جريانهاي پر ولتاژ

در مواردي که با برق گرفتگي ولتاژ بالا روبرو هستيد به هيچ عنوان به مصدوم نزديک نشويد مگر اينکه از طرف پليس يا شخص مسئولي به شما اطمينان داده شود که مي توانيد به مصدوم نزديک شويد . تماس با برق هاي پرولتاژ در خطوط فشارقوي هوايي معمولاً سبب مرگ آني مي شود . در چنين مواردي ضمن ايجاد سوختگي هاي شديد ، در اثر نيروي ناشي از اسپاسم ناگهاني ماهيچه اي ، مصدوم به مساحتي دورتر از محل تماس پرت مي شود . اگر مصدوم همچنان در تماس با برق مانده بود يا اينکه کمتر از ۱۸ متر از خطوط فشار قوي فاصله داشت هرگز کوشش نکنيد که او را نجات دهيد ، حتي به او نزديک هم نشويد تا اينکه برق به وسيله مسئولين قطع شود چرا که برق فشار قوي حالت قوسي داشته و مي تواند مسافتهاي دور را نيز تحت تأثير قرار دهد در اين موارد مواد عايق ، مانند چوب خشک يا لباس خشک به هيچ وجه حفاظتي براي شما ايجاد نخواهد کرد . بلافاصله به پليس خبر دهيد و اجازه ندهيد کسي به مصدوم نزديک شود و زماني کمک هاي اوليه را شروع کنيد که از طرف مسئولين يا مراجع رسمي به شما اطلاع داده شود که برق قطع شده است .

ارزيابي مصدومين برق گرفتگي

شکايات وعلائم

مصدومي که دچار برق گرفتگي مي شود ممکن است يکي يا تمام شکايات و علائم زير را داشته باشد :

- سوختگي هاي محل ورود و خروج جريان برق از بدن

- قطع راههاي عصبي که به صورت فلج اندام تظاهر مي کند .

- درد و حساس شدن ماهيچه ها

- افزايش فشار خون يا کاهش فشار خون همراه با علايم و شکايات ناشي از شوک

- مشکل شدن تنفس يا ايست تنفسي ( ممکن است زبان ورم کند و راه هوايي را مسدود نمايد)

- ضربانات نامنظم قلب يا ايست قلبي.

- بي قراري و تحريک پذيري ، اگر مصدوم هوشيار است .

- بيهوش شدن .

- اختلالات بينايي .

- شکستگي استخوانها ( از جمله ستون مهره ها ) و دررفتگي مفاصل به علت انقباضات شديد عضلات يا پرت شدن .

- تشنج ( در موارد شديد )

مراقبت از مصدوم

مراحل مراقبتهاي اورژانس

- مطمئن شويد که خود و مصدوم در يک منطقه بي خطر قرار داريد .

- براي مصدوم يک راه هوايي مطمئن برقرار کنيد و اگر لازم است ( در موارد ايست قلبي - تنفسي ) عمليات احياي قلبي - تنفسي مقدماتي را شروع کنيد .

- در صورت وجود ضايعات نخاعي و ستون فقرات ، آسيب هاي سر و شکستگي شديد ، مراقبتهاي اوليه مربوط به آنها را انجام دهيد .

سوختگي هاي الکتريکي را ارزيابي کنيد . در جستجوي حداقل دو محل سوختگي خارج باشيد : يکي محل تماس با منبع انرژي الکتريکي و ديگري محل تماس با زمين .

- محل هاي سوختگي را سرد کنيد .

- بر روي مناطق سوخته پانسمان استريل خشک قرار دهيد .

- مراقب شوک باشيد . آن را درمان کرده و اکسيژن با غلظت بالا تجويز کنيد .

- مصدوم را هر چه زودتر منتقل کنيد . بعضي از عوارض سوختگي ( مثل تورم راههاي هوايي و در نتيجه خفگي ، نارسايي کليه ، اختلالات قلبي و شوک ) شروع تدريجي دارند . بنابراين بايد مصدوم را سريعاً به مرکز مجهز منتقل کرد و او را تحت نظر قرار داد .

توجه کنيد : آسيب هاي الکتريکي سبب تخريب وسيع عضلات شده ، که اين باعث آزاد شدن مواد سمي ( مثل ميوگلوبين ) به داخل خون مي شود . اين مواد از راه خون به کليه ها رسيده و در ادرار ترشح مي شوند و رنگ آن را قرمز مي کنند و از طرفي با رسوب در کليه ها سبب نارسايي کليه خواهند شد . بنابراين براي جلوگيري از اين عارضه به مصدومين برق گرفتگي که ادرار قرمز دفع مي کنند بايد حجم زيادي از مايعات داخل وريدي ( ترجيحاً حاوي بي کربنات سديم ) تزريق کرد تا با شسته شدن کليه ها ، آسيب کليوي تقليل يابد .

لینک به دیدگاه

برق گرفتگی ونحوه برخورد با شخص برق گرفته

 

• معقول‌ترین کار در برخورد با یک بیمار برق گرفته، قطع کلید کنتور است. اگر دسترسی سریع به فیوز امکان‌پذیر نبود دو شاخه را از پریز بیرون بیاورید یا سیم روکش‌دار را بکشید تا از پریز خارج شود. در صورتیکه در یک منطقه سالم و بی‌خطر قرار گرفته‌اید. و نتوانستید جریان برق را به‌این ترتیب قطع کنید روی یک ماده عایق خشک مثل روزنامه یا یک تخته چوبی یا لاستیکی بایستید و با یک وسیله چوبی بلند مانند جارو منبع برق را از مصدوم دور کنید یا اینکه یک طناب را به دور مصدوم بیندازید و او را به سمت خود بکشید تا از منبع برق دور شود. از به‌کار بردن وسایل فلزی یا مرطوب یا از تماس با بدن لخت مصدوم کاملاً خودداری کنید. اگر هیچ‌راهی وجود نداشت گوشه لباس مصدوم را که خشک است، بگیرید و او را بکشید.

• در صورت عدم هوشیاری، بیمار را به پهلو بخوابانید.

• در صورت اشکال در تنفس راه هوائی بیمار را باز کنید.

• نبض و تنفس بیمار را کنترل کنید و در صورتی که نبض وجود نداشت بیمار را احیاء نمایید (به مبحث قلبی- ریوی مراجعه شود).

• از آنجائیکه ولتاژهای بالای برق می‌تواند اشخاص را پرتاب کند در هنگام حمل بیمار مراقب شکستگی‌های گردن، ستون فقرات، اندام‌ها و دیگر اعضاء بدن باشید و مراقبت‌های اولیه مربوطه را انجام دهید.

• سوختگی های الکتریکی را ارزیابی کنید. در جستجوی حداقل دو محل سوختگی خارجی باشید، یکی محل تماس با منبع انرژی الکتریکی و دیگری محل تماس با زمین.

• محل سوختگی را به ترتیبی که در مبحث سوختگی گفته شد سرد نمائید.

• از آنجائیکه بعضی از عوارض برق‌گرفتگی مانند قلبی و کلیوی شروع تدریجی دارند پس به‌اصرار بیمار مبنی بر سلامت و عدم وجود مشکل توجه نکرده و حتماً مصدوم را به مرکز درمانی منتقل نمایید.

برق گرفتگی با جریان‌های ولتاژ‌بالا:

در مواردی که با برق گرفتگی ولتاژ بالا روبرو هستید، اگر مصدوم همچنان در تماس با برق مانده یا اینکه کمتر از 8 متر از خطوط فشار قوی فاصله دارد هرگز به او نزدیک نشوید مگر اینکه از طرف شخص مسئول به شما اطمینان داده شود که می‌توانید به او نزدیک شوید. در این موارد مواد عایق‌ مانند: چوب خشک یا لباس خشک به هیچ‌وجه حفاظتی برای شما ایجاد نخواهدکرد. پس بلافاصله به مسئولین مربوطه (اورژانس، آتش‌نشانی و اداره برق) خبر داده و اجازه ندهید کسی به مصدوم نزدیک شود و پس از اطمینان از قطع برق کمک‌های اولیه را شروع کنید.

صاعقه

در اثر برخورد ذرات آب یک جبهه هوای گرم به ذرات یخ یک جبهه هوای سرد، الکتریسیته ساکن به‌وجود می‌آید که نسبت به زمین دارای بار الکتریکی منفی بوده و در صورتی که فاصله منبع جریان الکتریکی نسبتاً نزدیک به‌سطح زمین باشد، صاعقه بروز می‌کند.

علائم و نشانه‌ها:

بر اساس شدت صدمات وارده، تابلوی بالینی متفاوت بوده و ممکن است فقط به‌صورت اختلال هوشیاری گذرا و لحظه‌ای و احساس ضعف و بی‌حسی موقت باشد و یا این‌که سوختگی شدید، ایست قلبی- تنفس و مرگ حادث شود. میزان مرگ و میر کلی آن حدود 30 – 20 درصد بوده و در 70% قربانیان نجات یافته، عوارض ماندگار به‌وجود خواهد آمد.

اختلال عصبی ممکن است به‌صورت کاهش سطح هوشیاری، فراموشی، تشنج، سوزن یا گزگز شدن انتهای دست و پا، لکنت زبان، خونریزی‌های مغزی و کُما باشد.

اختلالات قلبی – عروقی به‌صورت نامنظم شدن ضربان قلب و افزایش فشار خون شدید می‌باشد.

شایع‌ترین علت مرگ در این افراد ایست تنفسی است پوست از چند طریق ممکن است دچار ضایعه شود. شایع‌ترین آن، سوختگی حاصل از انتقال سطحی جریان الکتریکی است، و همچنین سوختگی در نواحی مرطوب بدن (زیر بغل و کشاله ران) ممکن است اتفاق بیافتد.

بیش از 50% قربانیان صاعقه دچار پارگی پرده گوش شده و همچنین ممکن است اختلال شنوایی در اثر جابجایی استخوان‌های گوش میانی بوجود آید.

کلیه مصدومین بایستی در هر شرایطی به بیمارستان انتقال یابند. و حداقل به مدت 24 ساعت تحت نظر قرار گیرند.

نبض و تنفس احیای قلبی ریوی (طبق دستورالعمل) انجام گردد. در مصدومین حتماً باید به فکر خون‌ریزی داخلی بود.

اقدامات لازم در هنگام وقوع صاعقه:

از درختان، تپه‌ها، دیرک‌ها، طناب رخت‌شویی، سیم‌برق هوایی، لوله‌های فلزی و آب دور شوید. به اشیا فلزی (از قبیل دوچرخه، نرده‌های آهنی، قلاب ماهیگیری، لوازم فلزی خانه و واگن‌های راه‌آهن) دست نزنید. اگر بیرون از خانه هستید، زیر درخت یا نقاط مرتفع پناه نگیرید بلکه در محلی باز به حالت خمیده باقی بمانید. اگر در حال شنا کردن هستید یا روی قایقی سوارید فوراً از آب بیرون بیائید.

ایستادن زیر درخت یا روی تپه هنگام صاعقه بدترین کار می‌باشد.

داخل اتوبوس و ترن مکان‌های امنی هستند بنابر این می‌توانید هنگام صاعقه به داخل ساختمان یا ایستگاه ترن زیر زمینی یا درون اتومبیل بروید.

لینک به دیدگاه

حداكثر ولتاژ بي خطر براي انسان در شرايط نرمال و عادي در فركانس 50 هرتز در برق متناوب بر اساس استاندارد انگليس حدود 50 ولت و بر اساس استاندارد آلمان 65 ولت مي باشد. و در رابطه با برق مستقيم يا دي سي بايد عرض كنم در هر دو استاندارد ياد شده (صدو بيست) 120 ولت را اعلام نموده اند و اين مسئله در حيوانات بصورت 25 ولت در برق متناوب و 60 ولت در برق مستقيم مي باشد.

لینک به دیدگاه

لازمه طرح و اجراي تأسيسات الكتريكي ايمن و پايدار داشتن شناخت كامل از نوع سيستم نيروي تغذيه كننده آن و انتخاب صحيح روش هاي ايمني و وسايل حفاظتي و لوازم و تجهيزات بكار رفته در تأسيسات خواهد بود.

بطور كلي سه نوع سيستم نيرو به شرح زير معمول است :

1- سيستم TN

شامل :

1-1 سيستم TN-S

1-2 سيستم TN-C

1-3 سيستم TN-C-S

 

2- سيستم TT

3- سيستم IT

 

حرف اول از سمت چپ مشخص كننده رابطه سيستم با زمين است :

T : يك نقطه از سيستم مستقيماً به زمين وصل است ( معمولاً نقطه خنثي ) Earth-Terre

I : قسمت هاي برقدار سيستم نسبت به زمين عايق اند يا يك نقطه از سيستم از طريق يك امپدانس به زمين وصل است. (Isolated)

حرف دوم از سمت چپ مشخص كننده رابطه بدنه هاي هادي تأسيسات با زمين است :

N : بدنه هادي ها از نظر الكتريكي مستقيماً به نقطه زمين شده نيرو وصل مي شوند.Neutral

T : بدنه هاي هادي از نظر الكتريكي مستقيماً و مستقل از اتصال زمين سيستم نيرو به زمين وصل مي شوند.

علاوه بر اين دو مورد سيستم TN از حروف اضافي ديگر براي مشخص كردن نحوه بكارگيري هادي هاي حفاظتي PE و خنثي N استفاده مي شود :

S : در سرتاسر سيستم ، بدنه هاي هادي از طريق يك هادي مجزا ( PE ) به نقطه خنثي ( N ) در مبدأ سيستم وصل اند.

C : در سرتاسر سيستم ، بدنه هاي هادي به هادي مشترك حفاظتي خنثي ( PEN ) وصل اند.

در مواردي كه قسمتي از سيستم از مبدأ تا نقطه تفكيك هادي توأم حفاظتي – خنثي (PEN ) دارند و از آن به بعد دو هادي حفاظتي ( PE ) و خنثي ( N ) از هم جدا مي شوند ، از دو حرف C و S استفاده خواهد شد ، به نحوي كه چنين سيستمي به صورت TN-C-S مشخص مي شود।سيستم TN داراي نقطه اي است كه مستقيماً به زمين وصل است ( نقطه خنثي N ) و كليه بدنه هاي هادي تأسيسات الكتريكي از طريق هادي هاي حفاظتي ( PE ) ، به اين نقطه وصل اند. بسته به نحوه استفاده از هادي خنثي ( N ) و هادي حفاظتي ( PE ) ، اين سيستم خود به سه گونه تقسيم مي شود :

 

سيستم TN-S كه در سرتاسر آن از يك هادي حفاظتي ( PE ) مجزا استفاده شده است।

z1.jpg

لینک به دیدگاه

سيستم TN-C : در سراسر سيستم ، بدنه تجهيزات به هادي مشترك حفاظتي و خنثي ( PEN ) وصل اند.

 

TN-C+system.jpg

سيستم TN-C-S : بخشي از سيستم از مبدأ تا نقطه تفكيك داراي هادي توأم حفاظتي و خنثي ( PEN ) بوده و از آن نقطه به بعد دو هادي حفاظتي ( PE ) و خنثي ( N ) از هم جدا مي شوند।

TN-C-S+system.jpg از سه گونه اي كه براي سيستم TN ذكر شده است। گونه TN-C-S متداولترين آنهاست و در بعضي موارد TN-S مورد استفاده است و در كليه تأسيسات تحت پوشش اين مقررات ( مقررات ملي ساختمان ايران مبحث سيزدهم و استاندارد هاي وزارت نيرو ) ، از اين گونه ها استفاده خواهد شد.

 

سيستم TT : جز در موارد خاصي كه شرايط محلي براي استقرار آن مناسب باشد و يا وسايل حفاظتي مخصوص ( كليدهاي جريان باقي مانده ) بهره برداري از آن را ممكن كند ، قابل استفاده نيست و نظر به اينكه در كشور ما اينگونه شرايط به ندرت وجود خواهند داشت ، سيستم TT از شمول اين مقررات خارج است و استفاده از آن تنها با اجازه مخصوص مقامات صلاحيت دار مجاز خواهد بود।

TTsystem.jpg

سيستم IT : بعلت لزوم استفاده از وسايل حفاظتي مخصوص در آن ، جز در مواردي كه ضرورت ايجاب مي كند ، بصورت گسترده مورد استفاده نخواهد بود.

به عنوان مثال ، موارد استفاده از اين سيستم ، اتاق هاي عمل و نظاير آن در بيمارستانها مي باشد و در صنعت از اين سيستم در مواردي استفاده مي شود كه لازم است اولين اتصال به زمين سبب قطع تغذيه نشود مانند خطوط زنجيره اي توليد। بنابر اين ، جز در مواردي كه در اين مقررات ذكر شده است ، استفاده از اين سيستم منوط به كسب اجازه مخصوص از مقامات صلاحيت دار خواهد بود.

IT+system.jpgتوجه :

- لازم است سيستم زمين مطابق و با لحاظ نمودن آخرين پيشرفت هاي روز در زمينه احداث چاه ارت ( استفاده از بنتونيت و ساير مواد كاهش دهنده مقاومت ) با مقاومت حداكثر 2 اهم اجرا شود. در اينصورت مي توان با همبندي شمش هاي نول وارت در محل تابلوي كنتور مشتركين هم براي ارت كردن سيستم داخلي و هم براي زمين كردن بدنه تابلو از سيستم واحدي استفاده نمود.

- لازم است مقدار مقاومت سيستم زمين توسط مهندسين ناظر اندازه گيري شود و در چك ليست مربوطه ثبت گردد و از پذيرفتن ارت هاي با مقاومت بالاتر از 2 اهم جداً خودداري گردد. ( به دليل آنكه بي خطر بودن روش فوق بستگي بسيار زيادي به اين مطلب دارد . )لازم است اندازه گيري مستمر مقاومت سيستم زمين در ساختمان ها حداقل سالي يكبار انجام گرديده و در صورت بالاتر بودن از استاندارد نسبت به اصلاح ارت اقدام گردد. مسؤوليت انجام اين كار با مالك يا مالكين است و وي مي تواند بدين منظور از دفاتر مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استفاده نمايد.

لینک به دیدگاه

حوادث بيشمار برقگرفتگي در حرفه برقكاران بيشتر از آن جهت است كه برقكاران در حين انجام كار روي شبكه يا دستگاه هاي بي برق در اثر برقدار شدن آنها بطور اتفاقي يا در اثر اشتباه دچار شوك الكتريكي مي شوند اكنون بخشي از مواردي كه سبب برقدار شدن غيرمترقبه شبكه مي گردد يادآوري مي نمائيم.

برقدار شدن خطوط فشار ضعيف

1- از طريق مولدهايي كه در اختيار مشتركين عمومي مانند نانوائيها ، بيمارستان ها و يا كارخانجات صنعتي و حتي مشتركين خانگي كه بعلت عدم قطع فيوز كنتور، برق برگشت به شبكه مي گردد.

2- خانه اي كه از ترانسفورماتور َa برق مي گيرد بعلت قطع برق مبادرت به گرفتن برق از همسايه با استفاده از سيم سيار مي نمايد ( برق مربوط به شبكه ترانسفورماتور b است ) كه اين عمل منجر به برقدار شدن شبكه ترانسفورماتور a از طريق سيم سرويس مشترك استفاده كننده از برق فرعي مي گردد.

3- شبكه معابري كه تا كنار ترانسفورماتور a از ترانسفورماتور b تغذيه گرديده و برقكاران به تصور قطع برق ترانسفورماتور a اين شبكه هم بي برق شده و به دليل ابري شدن يا مه آلود شدن هوا به دليل عملكرد فتوسل اين شبكه برق دار شده است.

4- از طريق القاء خطوط برق دار مجاور خط بي برق كه فاصله بين آنها كم باشد ( ممكن است در فواصلي بصورت دو مداره يا به موازات يك خط برق دار باشد ) يا در اثر برخورد وسيله نقليه به يكي از خطوط برقدار همجوار ،كه منجر به نزديك شدن آن خط به خط بي برق مي گردد.

لذا به برقكاران و همكاران زحمتكش توصيه مي گردد كه بايد تمام خطوط و انشعابات مرتبط به سمت محل كار خود را ارت موقت ( اتصال زمين ) نمايند ، بگونه اي كه اگر كسي خواست عمداً شبكه بي برق را برقدار نمايد آسيبي به آنان وارد نگردد.

لینک به دیدگاه

خسارات ناشی از خطاهای انسانی چه در رابطه با عدم استفاده یا نصب صحیح تجهیزات در نیروگاه و چه در رابطه با جان افراد همیشه مورد توجه بوده است. استفاده از برچسب معرفی وسائل و قطعات نظیر آنچه در فروشگاههای مواد غذائی مشاهده می گردد مفید می باشد. در یک نیروگاه اتمی که استفاده از دستورالعملLockout/Tagout به صورت یک روال همیشگی درآمده برای تعمیرکاران، بهره برداران و کارگران بطور خوشایندی موجب بالارفتن ایمنی در محیط کار می شود.

بطورمعمول دریک نیروگاه، بیش از10000 قطعه وجوددارد که عمدتا"، سیستم تأ سیسات (لوله کشی ها)، پمپ ها وگرم کننده ها است میتواند موجب سردرگمی تعمیرکاران و بهره برداران گردد و بهمین جهت استفاده از دستورالعمل Occupational Safety & Health Adminstration) OSHA ) که عمدتا"برچسب دارکردن المان های نیروگاه ها و ایمنی پرسنل را در بر می گیرد، بسیار با اهمیت میشود.

در یک نیروگاه اتمی که دو واحد قرینه هم دارد، یک گردش به چپ ناخواسته بهره بردار، به جای گردش به راست می تواند یک سیستم بحرانی را به جای یک سیستم دلخواه به نیروگاه تحمیل کند.

برای مثال دریک نیروگاه، تعمیرکاری می بایست پمپ شماره A را که یک پمپ مشابه آن به صورت رزرو و بنام B درکنارش بود ازخط خارج میکرد، ولی اشتباها"پمپB را ازخط خارج نمود. نتیجه اینکه درهنگام استفاده تکنسین ها فشاردرخط بالارفت وآب درلوله به بخار با دمای 212 درجه فارنهایت تبدیل شد که چنانچه یک پیچ در این مسیر سست یا شل بود باعث سوختگی یا حتی مرگ تکنسین می شد.

راه حل، مقید نمودن سیستم به چسباندن برچسب بر روی کلیه قطعات المان ها می باشد که بصورت کدهای رنگی و با دستور العمل مشخص، بهره بردار را برای انجام وظیفه خود به خوبی و روشنی راهنمائی کند.

این کار سود دو چندان دارد. از یک طرف موجب صحت عملکرد دستگاهها می شود و از طرفی ایمنی را بالا می برد که خود موجب کاهش ضرر و زیان های ناشی از خطاهای انسانی می گردد.

علاوه بر مزایای فوق جوائزی نظیر جایزه کنترل کیفیت W. Edwards Deming توسط انستیتو تحقیقات انرژی الکتریکی برای عملکرد خوب یک سیستم در نظر گرفته شده است. دستورالعمل ایمنی OSHAممکن است روی کاغذخیلی خوب تدوین شده باشد ولی همواره باید به فکر راههای بهتر ارتقاء سیستم ایمنی بود.

هر روزه شرکتهایی که حقیقتا" بدنبال تأمین حفاظت و ایمنی برای کارگران و بهره بردارهایشان با استفاده از قانونمند نمودن سیستم میباشند، به سمت استفاده از برنامه Lockout/Tagout متمایل میگردند.

لینک به دیدگاه

سلام دوستان عزیز

استفاده از کپسولهای co2 امروزه عمومیت بیشتری درصنایع ماشینها ومراکز همومی وتجاری پیدا کرده

در این اسلایدی که به حضورتون تقدیم میشه شما با فلسفه استفاده وانواع این ابزار ایمنی وحفاظت بیشتر اشنا میشید وکاربرد مستقیم اونو درصنعت مادری مثل نیروگاه به عینه مشاهده خواهید کرد

امیدوارم براتون مفید باشه

موفق باشید

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سلام دوستان عزیز

ایین نامه ابلاغی درزمینه حفاظت تاسیات الکتریکی درکارگاههارو براتون اپ کردم که رعایت اصول اون کمک بزرگی به حفظ سلامت جسمی وروانی شاغلین خواهد کرد

امیدوارم همیشه روز کاری بی حادثه ای منتظرتون باشه

موفق باشیم

 

آيين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها

لینک به دیدگاه

تصاويري از انفجارترانسفورمر ولتاژ ( PT )

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

از جمله حوادثي كه در تجهيزات الكتريكي داخل پست هاي فوق توزيع و توزيع مي تواند در اثر عدم عملكرد سيستم هاي حفاظتي يا شوك هاي خارجي از جمله ولتاژهاي سرج روي دهد انفجار ترانسفورمرهاي ولتاژ است كه با صدا و موج شديدي همراه مي باشد.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

فلو چارت فراینی ارزیابی ریسک کار TRA Process Flow Chart

 

50464x4.jpg

برای دانلود این فلو چارت روی pdf

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کلیک کنید

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...