رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

[TABLE]

[TR=class: Break]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] [TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3] 195163469410026919054520122679194.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

به دنبال چاپ موفقیت امیز جلد اول کتاب متعهدانه طراحی کن (2006) کتاب حاضر نیز بیش از 100 طرح انسان مبنایی را که موسسه معماری برای بشریت از سال 2007 تا کنون اجرا کرده یا در اجرایشان دخالت داشته را در برمی گیرد، کتاب بر خلاف کتاب

فراتر از سرپناه بیشتر وجه گرافیکی دارد؛ تصاویر پروژه ها در ابعاد بزرگ با اطلاعات مفید از فرایند اجرا و جزییات اجرایی، البته میزان پردازش معضلات فرهنگی و چالش های انسانی ای که انجام پروژه در محیط های متاثر از فاجعه با ان ها رو به رو می شود کمتر در این کتاب مد نظر امده است.

کامرون سینکلر موسس موسسه غیرانتفاعی معماری برای بشریت در مقدمه کتاب اورده است تا سال 2011 بیش از دو میلیون نفر در 2250 ساختمانی که به کمک متخصصان و طراحان دفتر معماری برای بشریت طراحی و ساخته شده است زندگی کرده اند، کار کرده اند یا درمان شده اند.

در کنار بخش توسعه مالی پایدار جوامع که توسط یکی دیگر از بنیان گذاران دفتر معماری برای بشریت؛ کیت اِستـُـر به رشته تحریر در امده، مابقی کتاب در پنج بخش 1- بازسازی فاجعه 2- جامعه 3- خانه سازی 4- خدمات اساسی و مصالح 5- سیاست ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی صورت بندی شده است.

در میان پروژه های مطرح شده در کتاب سه پروژه 1- پل خیابان رکتور در منهتن، طراحی شده توسط گروه معماری شاپ 2- پل معلق بامبو، طراحی شده توسط دقتر معماری اِری یا دیزاین و 3- مدرسه سبز در بالی اندونزی توسط گروه معماری پی تی بامبو نیز وجود دارند که نشان از هم پوشانی حوزه عمل دفتر معماری برای بشریت با معمارْستاره هایی دارد که کمتر به حوزه توسعه انسانی تحت شمول معماری می اندیشند.

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

منبع

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • پاسخ 147
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]199263470590808739116020128217394.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

در دهه ی هفتاد کریستین نوربرگ - شولتز رهیافتی " نو " در تئوری معماری خلق کرد، او مفهوم فضایی را پیشنهاد می کند که انسان و عکس العمل اجتماعی او، مرکزِ تجربه ای خاص را در حیطه ی تفسیرهای فلسفی جای دهد .

او اثبات می کند که فضای معماری، به پذیرفتن انسان های خواهان درک آن و احساس شان نیاز دارد و نباید به جان مایه ای هندسی و منطقی از فضا یا تفسیری ذهنی، ساده شود . نویسنده این انگاره را مطرح می کند که فضای معماری می تواند در غالب عینیتی از مناظر محیطیِ انسان درک شود در این میان سوالی کلیدی مطرح می کند که به همه ی انسان ها مربوط می شود " ما باید چه توقعی از فضای معماری داشته باشیم که اشخاص همچنان انسان باقی بمانند؟ " . در این کار، نوربرگ - شولتز هفت سطح را که وابستگی عمده ای با "

فضای وجودی " دارند، مشخص می کند که چشم اندازهای محیط انسانی را شکل می دهد و تعدادی مفاهیم خاص را با این رویکرد و وابستگی موضوعات خلق می کند .

فضا یکی از جنبه های اولیه ی فرهنگ های انسانی است و این موضوع، به شکل بنیان هر گفتمان معماری چه در کارهای تئوری و چه در حیطه ی اجرایی طراحی معماری درآمد . در حقیقت اهمیت فضا در معماری اندک زمانی است که از سوی منتقدان و تاریخ نویسان هنر تایید می شود . این انگاره، میان نویسندگان آلمانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نه تنها در معماری بلکه در ارتباط با هنرهای دیگر نیز رخ داد . در کل این گفتمان تئوری معماری در گذار مفهوم فضا، بیشتر در غالب " مطالعاتی در ادراک معماری یا هندسه ی سه بعدی " جای گرفته بود .

در " اگزیستنس، فضا و معماری " کریستین نوربرگ - شولتز به همان گفتمانِ مفهوم فضا باز می گردد که آن را در قامت ابعاد وجودی یا محیط های انسانی می نگرد و رئالیسمی ساده، بر هر دو انگاره ی او از این مفهوم حکم فرماست . او برای نمونه به کارهای زیگفرید گودیون رجوع می کند که سهم زیادی در مفهوم فضا دارد ، اگر چه به ادراکی از مفهوم " فضای وجودی " نزدیک شده است ولی همچنان بسیار واقع گرایانه است . این وابستگی به آن دسته از مطالعات محیط های انسانی که به تفسیری از فرم و فضا ارتباط دارد، اساسا از دانشِ جدیدِ "

روان شناسی تجربی " آمده است ؛ در نیمه ی دوم قرن نوزدهم شکل گرفته است که بر اهمیت حس لامسه در ادراک فضا تاکید دارد . نوربرگ - شولتز از همان مطالعات قبلی در این موضوع الهام گرفته بود که مسئله ی فضای " انسانی " را برای صد سال، روان شناسانی همچون داگوبر فِرِی، تارخ نویس هنر و اُتو بوگنو، پدیده شناس فلسفی پیش از این مورد بررسی قرار داده بودند . در این کتاب، نویسنده قصد دارد شکل متفاوتی از ادراک مسئله ی فضای معماری را به خواننده ارائه دهد . در واقع این هدف را با کار پیشین خود " نیات در معماری " در سال 1963نیز دنبال کرده بود . هر دو اثر او درباره ی مفاهیم ذهنی و تجربی همچون " جایگاه وجودی " و " فضای وجودی " سخن گفته است . این پیش فرض وجود دارد که استدلال او در زمینه ی فضا تا قبل از سال 1979 در کتاب " روح مکان، به سوی پدیدار شناسی معماری " کامل نشده بود که او شروع به کاربرد مفهوم " روح مکان " کرد و آن را با جان مایه ی مفهوم " خانه " مرتبط می بیند بنابراین مسکن به چیزی بیش از " سرپناه " دلالت می کند و این رویکرد اشاره می کند ، فضایی که زندگی در آن رخ می دهد، " مکان " است .

" همه ی فرهنگ ها سیستمی از گرایش ها را فراهم می کنند ... ساختارهای خاصی که پیشرفت چشم اندازهای خوب محیطی را آسان می کند ." این رویکرد، خصوصا از صفحات آغازین کتاب که هدف اثر در جهت ارتباط میان دو واقعیت موجود است یعنی انسان و محیط پیرامونش بسیار دیده می شود . نوربرگ - شولتز تلاشی در جهت تشخیص دادن مفهوم فضا در معماری با رویکردی خاص دارد و در واقع دیدگاه نویسنده به ادراک یکی از تئوری های گیج کننده ی معماری یا موضوع فضای معماری شرکت دارد و به واژه ی " فضا " به شکل یکی از جنبه های زندگی اشاره می کند . بدین گونه جان مایه ی " فضای وجودی " تلاشی در جهت جستاری پیوسته از دیگر مطالعات تئوری فضا در معماری می کند که نویسنده آن ها را به دو شیوه طبقه بندی کرده است : "

فضای اقلیدسی و دستور زبان آن و بر اساس پیشرفت تئوری فضا بر پایه ی روان شناسی ادراک " . پس ادراک شولتز از فضا با " اِگزیست " آن در ارتباط بود و همچنین او در استدلال خود، هیچ جانب داری از زمان یا فضای ایجاد جنبش های معماری نمی کند و ضوابطی همچون جنبش مدرن، پست مدرن یا کلاسیک معماری در نوشته ی او یافت نمی شود . در حالی که تئوری خود را در میان آنالیز مفاهیم فضا، در سطوحی همچون جغرافیا، منظر، سطوح شهری و مسکونی به همراه تعاملات آن ها با محیطشان خلق می کند . در نهایت باید گفت که کتاب " اگزیستنس، فضا و معماری " شرحی طولانی مدت از معماری وابسته به پدیدار شناسی است که بر پایه ی روان شناسی و فلسفه ی فضا و ادراک فضایِ تاریخ فرهنگی اروپا نگاشته شده است .

این کتاب در سال 1971 با انتشارات اتودیو ویستا در لندن چاپ شد و در سال 1388 با انتشارات رخدادهنر و ترجمه ی محمدرضا شیرازی در اختیار خوانندگان قرار گرفت .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

1992634705908215000180201221215004.jpg هستی، فضا و معماری - کریستین نوربرگ - شولتز

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]1994634706493148987790201214218984.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

رم کولهاس و هانس اُلـْـریش اُبریست، اخرین کتابشان؛ پروژه ژاپن: متابولیسم را که متشکل از دو بخش تاریخ شفاهی گروه و مستنداتی است که تا پیش از این در مورد این جنبش رادیکال اسیایی منتشر نشده بوده را منتشر کردند.

بخش عظیمی از کتاب به گفت و گویی سه طرفه میان پال هلدن گرابر، رم کولهاس و هانس اُلـْـریش اُبریست می گذرد و بر محور 1- چگونگی تدقیق رسانه به عنوان عاملی بر تعریف معمار به عنوان عامل تغییر اجتماعی و 2- چگونگی همگرایی رشته های مختلفی همچون معماری، هنر، جامعه شناسی و تکنولوژی برای خلق چیزی نو و 3- همچنین چگونگی توصیف اینده شهرها توسط اولین گروه اوانگارد غیر اروپایی شکل می گیرد.

بخش دیگری از این کتاب 684 صفحه ای به مصاحبه های رم کولهاس و هانس اُلـْـریش اُبریست و بازماندگان جریان متابولیسم ـ به عنوان یکی از مطرح ترین جریان های معماری دهه 60 ـ حدفاصل سال های 2005 تا 2011 می پردازد.

کتاب شامل مستنداتی است که تاکنون منتشر نشده بوده است؛ روایتی از تاریخ قرن بیستم ژاپن مستخرج از دل تحولات فکری ای که بر طراحانش گذشته است؛ از ژاپن بعد از جنگ تا تاسیس متابولیسم در کنفرانس جهانی طراحی در 1960 و صعود کیشو کروکاوا به جایگاه مهمترین معماران دوره اش و حضور قدرتمند متابولیست ها در اکسپوی 70 و بسط طراحی هاشان تا خاورمیانه و افریقا در دهه 70 .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

199463470649366184559020126211844.jpg رم کولهاس و اراتا ایسوزاکی در حال مصاحبه، ایسوزاکی هیچگاه عضو متابولیست ها نبود اما بر این جنبش تاثیرات بسزایی داشت

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

1994634706494025582075201242215584.jpg پارادایم مخروبه های اراتا ایسوزاکی به مثابه راه حلی برای شهرسازی ژاپن پس از جنگ مطرح شد

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

199463470649429411957520129214114.jpg اکسپوی 70 با سازه ای از کنزو تانگه و ماشینی از ایسوزاکی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

1994634706494745789885201254215784.jpg برج کپسولی ناکاگین از کیشو کروکاوا یکی از معدود پروژه های اجرا شده متابولیست ها که به ایده ال هاشان وفادار ماند

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

1994634706494964408705201216214404.jpg کیشو کروکاوا و پستر برج کپسولی ناکاگین

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

1994634706495656659320201225216654.jpg یادمان صلح، سازه اکسپو 70 و استادیوم المپیک توکیو، اثاری از کنزو تانگه به عنوان پدر معنوی متابولیست ها

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

19946347064962300405902012232244.jpg کنزو تانگه در کنار طرح جامع خلیج توکیو، با این طرح بود که پارادایم کلان سازه ها وارد گفتمان شهرهای یوتوپیایی مابعد دهه 60 گردید

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

1994634706496449118365201244229114.jpg چند طرح از متابولیست ها برای شهر اینده

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

1994634706496754118375201215224114.jpg جریان شناسی معماری معاصر ژاپن از کتاب پروژه ژاپن

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

19946347064969300055552012332204.jpg متابولیست ها در کنار هم

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]2006634711162315502160201211275504.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

این کتاب در سال 1974 ازانتشارات ریزولی، نیویورک، به انگلیسی و در سال 1383 از انتشارات فرهنگستان هنر به فارسی ترجمه شد . در این اثر نوربرگ - شولتز رویکردی پدیدارشناسه را درادامه ی راه اندیشمندانی همچون اِدموند هوسِرل، ماورسی مِرلو پُنتی، کاستون باشلار و خصوصا هایدگر دنبال می کند . پیش فرض او در این رویکرد آن است که معماری آن چنان درگیر جمله ی " فرم تابع عملکرد است . " پیش رفته است که کیفیت فضایی و اصالت خود در اندیشه را از دست داده است .

برای برخورد با این اندیشه ی کمیت گرای غرب، نوربرگ - شولتز به دنبال اندیشه ی هوسرل می رود، او معتقد بر کلام " به سوی واقعیت عینی چیزها " است و این به معنی دخالت دادن تجربه های حسی و شاعرانه در ارزیابی کیفی معماری و مفاهیم آن است . البته همه ی آن چه ما تجربه می کنیم به همراه عقبه ی ذهنی مان از آن هاست که نقد ما را از آن فضا می سازد و شولتز هم بر همین عقیده است که واقعیت هرچیز ما را به دنیای خاطره هایمان و توقع هایمان از فضا و معماری می برد و این در واقع بازگشتی دوباره به تاریخ است؛ بستری که همیشه در آن زندگی می کنیم و ابستن تفکرات و ایده آل هایمان است .

نوربرگ - شولتز در این کتاب سعی دارد تا تحلیلی ساختاری را بر سلسه مراتب متفاوت محیطی عرضه کند و بیشتر از پیش به اهمیت " فضای وجودی " تاکید کند . شاید به نظر آید که او به مسائلی همچون بافت پیرامون، اقتصاد، فرهنگ و تاریخ اهمیتی نمی دهد ولی او معتقد است که تصور انسان از محیط، خود دربردارنده ی این خصوصیات است و به شکلی دیگر تمام جنبه های اساسی معماری را داراست .

او معتقد است که بناهای یادمانی و دینی اهمیت بیشتری را در نقدهای درست تارخ معماری دارا هستند زیرا دارای سطح انتزاع بالاتر ی هستند و بر جنبه های عمومی و نظام یافته و بین فردی نمادپردازی تمرکز بیشتری دارند و در مقابل معماری خانگی و غیر یادمانی، وابستگی زیادی به مکانی خاص دارد . از این رو زبان معماری را بیشتر بناهای یادمانی می سازند و تاریخ معماری هم بیشتر به آن ها می پردازد .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

2006634711163971109085201257271104.jpg طرح روی جلد این کتاب با ترجمه ی فارسی

 

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd][/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]202163471589590204495020123022045.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

این کتاب در سال 1979 با انتشارات رزولی در میلان به انگلیسی ترجمه شد . این مجموعه ی " تاریخ دنیای معماری " تصویری ایده آل، قابل دسترس و وسیعی را به همراه اهداف جهانی خود فراهم می کند . این نوشته زمینه های اصلی معماری در قرن 17 را - همچون پایتخت، کلیسا و قصر - با به کاربردن مشهورترین نمونه های این دوره در روم، پاریس، تورین و ورسای ارزیابی می کند . بخش اعظم این کتاب به معماری مذهبی اختصاص دارد و آثار معماری همچون

دِلا پرتا، مادِرنو، مانزارت، بُرُمینی و گوارینی، را در مواجه با هر دو زمینه ی اروپایی و محلی تحلیل می کند . کتاب " معماری باروک " با برآوردی کلی از گستردگی باروک در اروپا، با مدل های متنوع مکانی تا پیدایش " سبک بین الملل " خاتمه میابد .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

202163471589669171120520124921715.jpg طرح روی جلد همین کتابی در چاپ های دیگر آن

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

202163471589693662717020121326625.jpg صفحاتی از کتاب

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]203163472145024303360520124493035.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

این کتاب در سال 1979 با انتشارات ریزولی به انگلیسی ترجمه شد . بیشتر صفحات این کتاب شامل یک یا بیش از یک مثال را در غالب تصویر، پلان، برش، نما و دیدهای اگزنومتریک با بالاترین کیفیت است . این مثال ها بهترین نمونه های معماری محلی را با نمایش مهمترین آثار دوره ی خود به خواننده ارائه می دهد . این کتاب بخشی از مجموعه ی تاریخ معماری جهان است و خصوصا این ویرایش که با انتشارات اِلِکتا و ریزولی به چاپ رسید و کیفیت خوبی را به خواننده گان خود ارائه می دهد .

نوربرگ - شولتز بهترین نمونه ها را به منظور شرح نوشته و نکات آموزشی خود انتخاب کرده است . او تاریخ دان برجسته ی معماری در زمان خود محسوب می شود و این کتاب نیز از او و رویکردش در معماری بی نصیب نمانده است . نوربرگ - شولتز تشریح می کند ، معماری باروک با این هدف طراحی شده است که حجم ها و توده های معماری را وادار به بازگشتی به همان کلیسایِ مادرِ کاتولیک رومی کند . بسیاری از معماران ماهر و معاصر برای تعدادی از کارفرمایان سطح بالای خود، درون کلیسای کاتولیک، به خلق شگفتی های معماری مشغول اند .نفس بی عیبِ محتوایِ رنسانس در غالب قلعه ها، کلیساها و باغ ها راهی را به سوی بسطِ توانا، فکرشده و ارزشمندی به ساختارهایی درفضا و محوطه ارائه می کند که نشان دهنده ی قدرت، ابهت، سخاوت و اعتبار این اندیشه است .

نوربرگ - شولتز عبارت " متقاعدکننده " را در سراسر این کتاب برای دوره ی آغازین روشن فکری به کار می برد و بعد از جنگ های خشن و مخرب مذهبی بود که کلیسای کاتولیک رومی باید متقاعد کننده می بود و معماری باید حامل این پیغام برای جامعه ی آن روزها می شد . معجزه های کلیسا می بایست یاد آور ابهام و زیبایی باشد و بدین گونه معماری باید فضایی تراشیده شده و مسلطی داشته باشد . ساختمان های باروک، اوج تکنولوژی در زمانی که ساخته می شدند، بودند . آن ها به همان اندازه که برای مردم اروپا مشکل و پیچیده بودند، همچون فضای خارجی کشتی در معماری معاصر آمریکا به حساب می آمدند . در این اندیشه، اغلب کلیساها، فضای ورودی قلعه ها و باغ ها، جذاب و تاثیر گذار طراحی شده اند و ترکیب و ساختارِ بنیادینِ معماری باروک را به بهترین شکل ممکن روشن می کند . کتاب " معماریِ باروک و روکوکوی متاخر " حرکت قابل توجهِ باروک را از روم و تورین به ویِنا، پراگ و بعد از آن به پاریس ، لندن و سنت پترزبورگ دنبال می کند .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

203163472145067898226520122798985.jpg طرح روی جلد همین کتاب در چاپ سال 1991

منبع

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]2056634729318712573640201251182575.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

اگر در حال حاضر فقط یک معمار زنده با قابلیت استفاده استادانه از کتاب وجود داشته باشد، ان معمار

رم کولهاس است. نیویرک مهذون او سنگ محکی شد برای معماری خیالی و به عنوان یکی از مهمترین کتاب های معماری قرن بیستم شناخته شد. پانزده سال بعد، زمانی که کولهاس چند بنای ساخته شده در کارنامه اش داشت، با کتاب کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ ـ کتابی که با همکاری بروس مائو اماده شد ـ سنگ محکی نو برای رساله ی معماری رقم زد. این دو کتاب، البته، صرفا، دو تا از عناوین مهمی اند که او یا به رشته تحریر دراورده یا ویرایش کرده است و یا از داخل پروژه های دانشجویی دانشکده طراحی دانشگاه هاروارد استخراج کرده است.

به موازات اگر در میان مصاحبه کنندگان معروف جهان، کسی باشد که در مصاحبه با معماران، در مقیاس جهانی، شاخص باشد، ان شخص کسی نیست جز هنس الریش ابریست، حال تصور کنید این دو درگیر یک پروژه شوند، کتابی تحت عنوان :"پروژه ژاپن: تاریخ شفاهی متابولیسم".

کتاب تاریخ شفاهی

جنبش متابولیسم است؛ اولین جنبش اوانگارد غیر غربی، در اخرین بازه ی زمانی ای که معماری همچنان یک امر عمومی تلقی می شد. کتاب شرحی است بر ریشه های اولیه جنبش که در سال های اشغال منچوری نضج گرفت، مواجه و دست و پنجه نرم کردنش با سنت، توجه رسانه ها به این جریان، کنار هم امدن و اتحاد اعضای گروه و تاثیرات سوء بحران نفتی 1973 بر این جنبش و عقبه هایش در مقیاس جهانی.

کتاب ارام و موشکافانه داستان متابولیست ها را از درون مصاحبه ها، تاریخ نگاری ها و تصاویر موجود تدقیق می کند. کتاب که طی شش سال کامل شده است در 720 صفحه عملا هیچ موضوعی را از قلم نیانداخته است، صفحه بندی کتاب هم توسط ایرما بوم ـیکی از شاخص ترین گرافیست های حال حاضر دنیاـ به انجام رسیده، کتاب در سه قسمتِ مصاحبه ها، تاریخ نگاری و تصاویر تدوین شده است. صفحه بندی ایرما بوم خود یکی از عوامل تسهیل مطالعه کتابی است کع عمیقا تاریخ نگاری ژاپنی است که متابولیست ها، اینده اش را تصور می کردند، بر این روال مطالعه کتاب نه برای ان هایی که به زمان و مکان حدوث معماری تخیلی معاصر علاقه دارند که برای تمام ان هایی که به دنبال لذت خواندن اند توصیه می شود.

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729319163824055201236183825.jpg رم کولهاس و هانس الریس ابرست در حال مصاحبه با کیونوری کیکتاکه

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729319535792435201213185805.jpg طرح جامع طراحی شده توسط کنزو تانگه

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729319738923965201233188925.jpg کنفرانس جهانی طراحی در توکیو

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

20566347293200003818402012018385.jpg ماکت شهر متراکم از فمیهیکو ماکی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

205663472932020090611520122018905.jpg طرح جامع کنزو تانگه برای خلیج توکیو

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729320494110005201249184115.jpg نمایی از برج کپسولی ناکاگین از کیشو کوروکاوا

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729320721273200201212181275.jpg کیشو کروکاوا در حال توجیه یکی از طرح هایش

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729320883909275201228183905.jpg اعضای متابولیست ها

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729321135211550201253185215.jpg کیشو کوروکاوا در حال ساخت ماکت

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729321504162545201230184165.jpg صفحه بندی و تایپوگرافی کتاب از ایرما بوم

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729321616030385201241186035.jpg صفحه بندی و تایپوگرافی کتاب از ایرما بوم

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2056634729321722859485201252182855.jpg صفحه بندی و تایپوگرافی کتاب از ایرما بوم

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

205663472932184867174520124188675.jpg صفحه بندی و تایپوگرافی کتاب از ایرما بوم

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]2068634732652521110300201212221115.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

این کتاب را انتشارات ریزولی، در سال 1980 به انگلیسی برگردانی کرد و در سال 1388 محمدرضا شیرازی آن را به فارسی ترجمه کرد . نوربرگ - شولتز بزرگ ترین اثر خود،

روح مکان را در غالب، دنباله ای بر دو نوشته ی قبلی اش در زمینه ی تئوری معماری معرفی می کند، با این که این کتاب در ارتباط با اثر اولش، سمت و سویی متفاوت دارد . روح مکان شاید تاثیر گذارترین اثر نوربرگ - شولتز بود، چون این کتاب در زمانی ارائه شد که سوال هایی در باب مفاهیم، تاریخ و اسطوره شناسی اهمیت بیشتری در گفتمان معماری به خود گرفته بود، در فضای پست - مدرنیستی که اعتباری به همین زمینه ها بازپس می داد و بر خلاف نوشته های قبلی اش، این کتاب واضح تر از قبل، درارتباط با تفسیر پدیدارشناسی در معماری به شکل عنوانی فرعی بود و آشکارا مقدمه ای را شرح می دهد که وام دارِ ایده های هایدگر است، خصوصا مقالات او در مجموعه ی " شعر، زبان، اندیشه " . جلد این کتاب هم نشان گر این مدعاست، در تضادی مشخص با جلد سفیدِ کتاب اولش، تصویری پانورامیک را از شهر تپه ای ویتُرچیانو، متعلق به دوران قرون وسطایِ ایتالیا نمایش می دهد .

در تالیف تصویری این مجموعه در زمینه ی معماری، با مثال هایش از مناظر درشت مقیاس گرفته تا جزئیات معماری کوچک مقیاس، نوربرگ - شولتز شرح دقیقی را از اِلمان های ترکیبیِ " پدیدارشناسی مکان " پیشنهاد می کند و شعر

جورج تراکِل، " یک عصر زمستانی "، به عنوان مفهومی کلیدی عمل می کند که در یکی از مقالات هایدگر نقل شده بود . مهمترین درس این شعر که نویسنده آن را شرح می دهد، اهمیت " تصاویر محسوسی " است که تجربه های ما را تشکیل می دهد و اشعار، معماران و هنرمندان آن را بیان می کنند . چالش های پدیدارشناسانه به منظور باز تولید این بعد شاعرانه ی اشیا و برقراریِ دوباره ی اتصال گم شده، میان اِلمان های گوناگونی است که دنیای ما را شکل می دهند . به ویژه نوربرگ - شولتز بر اتصال میان دنیای ساختِ بشر و دنیای طبیعی تاکید بسیاری دارد که در مکان ها و محیط های متفاوت، از دنیای پیرامونی مشهود است . این ارتباط میان سه نقطه ی پروسه یِ تجسم، توزیع مکمل و نماد پردازی برقرار بود . این روند به جان مایه ی " اجتماع " در تفکرِهایدگر باز می گردد . مرحله ی آخر آن، نمادپردازی، نقش مهم تری را در عینیت بخشی ِ مفهوم در مکان و فهم جان مایه ی " اجتماع " ایفا می کند . تئوری اصلی نوربرگ - شولتز بر یگانگی این دو مفهوم تکیه دارد : جان مایه ی " اجتماع " هایدگر و مفهوم رومی " روح مکان " .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2068634732652805701460201240225705.jpg کتاب خانه ی اتووود - روح مکان ؛ به سوی پدیدارشناسی معماری - کریستین نوربرگ – شولتز

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2068634732653202599885201220222595.jpg تصویری پانورامیک را از شهر تپه ای ویتُرچیانو، متعلق به دوران قرون وسطایِ ایتالیا

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2068634732654017821145201241227825.jpg صفحانی از کتاب روح مکان

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2068634732660472740035201227222745.jpg صفحاتی از کتاب روح مکان

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]2076634734700619751890201241249755.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

تجلیل و تحلیل

رم کولهاس از نیویرک این شهر را همچون استعاره ای برای تنوع محیالعقول رفتار انسانی تصویر می کند. در پایان قرن نوزدهم، انفجار جمعیت، بسط عمیق اطلاعات و رشد تکنولوژی منهتن را تبدیل به ازمایشگاهی برای ابداع و راست ازمایی سبک زندگی متروپلیتنی ـ فرهنگ ازدحام ـ و معماری ای اینچنین نمود. منهتن انگونه که کولهاس می نویسد :" منهتن سنگ رَشید[سنگ ‌نبشته‌‌ای از دوران مصر باستان] قرن بیستم است . . . مملو ار جهش های معمارانه( سنترال پارک و اسمان خراش ها)، قطعات یوتوپیایی (مرکز راکفلر و ساختمان سازمان ملل) و پدیده های غیر منطقی (رادیو سیتی)."

کولهاس در این کتاب رابطه دینامیک میان معماری و فرهنگ را بر اساس ذکر اپیزودهایی از تاریخ نیویرک، شامل خلق جزیره کــُـنِــی، اعمال شبکه شطرنجی منهتن و توسعه اسمان خراش سازی تفسیر و بازتفسیر می کند. نیویرک مهذون همچنین ملغمه ایست از واقعیت های جالبی که با نقاشی های اب رنگ، عکس، کارت پستال و نقشه تصویرسازی شده اند. روح این پژوهش خیالی بر منهتن نوعا شبیه سازی انرژی موجود در ذات شهر است.

نیویرک مهذون پژوهشی است جنجالی بر منهتن: کتاب رابطه نمادین میان فرهنگ متغیر متروپلیتنی و معماری منحصر به فرد خاص برامده از این دمدمی مزاجی را نشان می دهد ـ بر قوام این کتاب است که می توان نتیجه گرفت معماری فرهنگْ افرین است. کتاب تبیینی است از انسجام و پیوستگی حاکم بر اپیزودهای ظاهرا نامرتبط شهرسازی منهتن: این کتاب تفسیری است که بر قوام ان نیویرک را همچون محصول جنبشی صورت بندی نشده تدقیق می کند.

نیویرک مهذون مانیفستی است پس روندی و معطوف به گذشته که بر تلاش های معمارانه در منهتن متمرکز است. کتاب عملا توضیح نظریه ها، تاکتیک ها و ناراستی هایی است که تمایل ناخوداگاه جمعی منهتن برای تحقق واقعیت ها در قامت شبکه را تدقیق می کنند.

 

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2076634734700924009760201212244005.jpg نیویرک مهذون ـ صفحات میانی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2076634734701023124510201222243125.jpg نیویرک مهذون ـ صفحات میانی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2076634734701175292505201237245295.jpg نیویرک مهذون ـ صفحات میانی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2076634734701297413595201249247415.jpg نیویرک مهذون ـ صفحات میانی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

207663473470141285542520121242855.jpg نیویرک مهذون ـ صفحات میانی

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2076634734701521266455201212241265.jpg نیویرک مهذون ـ صفحات میانی

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]2079634735825335070190201213255075.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

معماری مدرن نروژی به نظر نابود می رسید اگر کسی به کتاب های تاریخیِ رایجی همچون جوِدیک، بنوولو، تافوری یا فرامپتون می پرداخت . حتی در کتاب های چهارجلدی دانش نامه ی مَکمیلانِ معماران نوشته ی آدولف کِی . پلاتزک هم، سخنی از آثارنروژی به میان نیامده است . مسلما نروژ هیچ اعتبار اولیه ای را درمیان معمارانی همچون

آلوارو آلتو در فندلاند، گونار آسپِلوند در سوئد و آرنه جاکوبسن در دانمارک نداشته است ولی معماران نروژی استحقاق و ارزشی بیش از این داشتند . در این کتاب، که اولین شرح درخور این موضوع به انگلیسی است، پروفسور نوربرگ – شولتز، بعد از مقدمه ی نسبتا کوتاه تاریخی، اولین دهه ی قرن بیستم را به شکل نقطه ی آغازین خود انتخاب می کند و این نوشتار را میان سبک های رومانتیسم ملی، نئوکلاسیسیم، کارکردگرایی و سال های پس از جنگ تا پست مدرنیسم در سال های 1980 دنبال می کند . این کتاب در سال 1986 با انتشارات دانشگاه اسکاندیناوی، اسلو اولین چاپ خود را به زبان انگلیسی داشت .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

2079634735825568912645201236258915.jpg معماری مدرن نُروژی - کریستسن نوربرگ – شولتز

 

 

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 3]209263474192563230249520122322306.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

این کتاب کوتاه، ترجمه ی اصلاح شده ای از سه کنفرانس در زمینه ی معماری آمریکا است که کریستین نوربرگ – شولتز در اتحادیه ی معماری نیویورک در سال 1987 ارائه کرد .

این کنفرانس ها، بیشتر بینش هایی را بازگو می کنند که نوربرگ – شولتز در پژوهش های پدیدارشناسانه ی خود، طی بیست سال گذشته ارائه کرده بود . با این حال، تمایل شخصی او در این کنفرانس ها، تلاشِ متمرکز او بر یکی کردن شرح پدیدارشناسانه ی خود از خانه و شهر و بسط ان به فهمی از ساختمان و آپارتمان خصوصا ساختمان های دنیای مدرن و معاصر است . او می گوید که دنیای مدرن دنیایی " باز " است که با گرایش های پایدار، قانون مند و طبقه بندی شده، متعلق به جامعه ی بسته ی سنتی مخالفت می کند . فرهنگ آمریکایی، به طور خاص، دنیایی " باز " را به ارمغان می آورد و مفاهیم وابسته به اِگزیستنس کاملا به جامعه ی آمریکایی ترکیب شده است .

دراین کنفرانس در زیرعنوان " خانه "، نوربرگ – شولتز نشان می دهد که چگونه

جفرسون در طراحی خانه ی شخصی اش، مونتیسِلُ، ساخت های مفهومی کلاسیک را در جهتی دگرگون کرد که " گشودگی " را بازنمود کند . جفرسون ایوان ها، پنجره های گسترده و تراس هایی به منظور گشایش فضای داخلی خانه به دنیای طبیعی را به شکلی " پویا " به کار می برد که مشخصه ی کلاسیسیم در سنت پالادین نبود . پیش از آن، او سنتوری ها و ستون های کلاسیک را به کار برد و بیش از آن که بخواهد کالبدی دست نخورده تعریف کند، سعی دارد مسیر ها و فضاهای خصوصی را بازپردازش کند . نوربرگ – شولتز می نویسد " هدف این حرکت، تمایلی برای ساختن بدنه ای خالص و پلاستیک از مفهوم کلاسیکِ سنتی نیست، بلکه مشخص کردن ترکیب فضاها است . دنیای باز آمریکا به این وسیله بیان شد و این مفهوم برای اولین بار به این چنین در ک وعینیتی رسید . " جفرسون اولین معمار در گروه معماران آمریکایی شامل رایت، ونتوری و استرن بود که اثارشان با گشایش و آزادی جنبش تفکر مدرن آمریکایی در ارتباط بود .

دراین کنفرانس کریستین نوربرگ ـ شولتز در زیرعنوان " شهر "، نوربرگ – شولتز تشریح می کند که چگونه مفاهیم زندگی آمریکایی در ساختمان شهر آمریکایی بازنمود پیدا کرده است . شهرهای دنیای قدیم بر مکان، مسیر یا خیابان در شهر اروپایی تاکید داشتند " در جهت این امراست که هدف این جنبش در غالب سیستم های بسته ی مفاهیم توضیح داده می شد . " در شهر آمریکایی، به هر حال، " خیابان به شکل واقعیتی بنیادین درآمده است . " و بدین گونه، چیدمان متفاوتی از مفاهیم اگزیستنس ارائه می کند مانند حرکت، دگرگونی، سیلان، گشایش، آزاد، قائم به ذات، دست یافت . تقدم خیابان در شهر یا شهرک آمریکایی، قبلا در دنیای شهرهای قدیمی همچون

ویلیامسبورگ آشکار بود . نوربرگ – شولتز اظهار می دارد که شریان اصلی، خیابان دوکِ گلو سِستِر، خیابانی طولانی و پهن است و " اگرچه این خیابان ساختمانی عمومی در هر دو انتهایش و بازاری چهارگوش در میانه دارد، هیچ احساسی از فضای شهری محصور،موجود در مفهوم اروپایی سنتی وجود ندارد . " او اضافه می کند که " پلان ویلیامسبورگ در ارتباط با اهدافش طرح ریزی شده است اما در عین حال احساس جدیدی از فضایی بی پایان را بیان می کند . "

غلبه ی مسیر بر مکان در شهر آمریکایی، با پلان مشبک به انجام رسیده بود .

لوییس مامفورد به تلخی، ازاین عنصر طراحی به شکلی واقعا نهیلیستی انتقاد می کند ، ولی نوربرگ – شولتز از این شبکه دفاع می کند و آن را به عنوان بازنمودی کامل از روحیه ی امریکایی تحسین می کند . کوچه ها و خیابان هایی که به " هیچ کجا " نمی روند زیرا در نیویورک و شیکاگو تعهد آمریکایی به دنیای پویا و بازی را بیان می کند درمردمی که خود هویت و سرنوشت شان را می سازند . گذشته از آن، این شبکه ی شهری خودداری صرف از برتری ناخواسته را ارائه می کند . هر ساختمان یا گروهی از ساختمان ها باید تمایز خود را در استخوان بندیِ برابرِ الگوی شطرنجی به دست آورند .

بعد از بررسی بهترین دیتیل های طبیعی و تاریخی معماری و طراحی شهری آمریکایی ، نوربرگ – شولتز نتیجه گرفت که شهر آمریکایی " جایگزین معتبری بر شهر سنتی اروپایی را به ارمغان آورده است . " این کنفرانس های فوق العاده پیشرفتی را در درک و تفسیر مفاهیم وجودی تعریف می کند که در معماری و طراحی مدرن و معاصر همواره مورد نقد قرار می گرفته است .

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 3]210363474773618685053020123886856.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

کتاب " مفهوم مسکن " سومین بخش از سه گانه ی پدیدارشناسیِ نوربرگ - شولتز را تشکل می دهد که با همان چهارچوب های

نشانه شناسی، رفتارگرایی و نوشته های پیشینش همراه است . در این کتاب نوربرگ - شولتز مستقیما از موضوعِ " مسکن " سخن می گوید، مفهومی که با نوشته ی مشهورهایدگر برگزیده شد . در این جا، این زیرعنوان، حرکتی به سوی " معماری فیگوراتیو " را نمایان می سازد . در مقدمه ، نویسنده پیش فرض های اصلی خود در این کتاب را همچون بازیابی " مسکن " در مجموعه ی گسترده ی خود، در جهت غلبه ی نهایی بر عملکرگرایی و بازگشتی به معماری فیگوراتیو مطرح می کند . ایده ی اصلی این اثر، از داستان نوروژی کونت، جوانکی که با نوعی از وحیِ روحانی، حضور خود در جنگل را در غالب جنبه ی اصلیِ موجودیت خود باز شناخته می شود . این دو عینیت، جنگل نوروژی و خانه ی مسکونی با این مقدمه همراه می شوند تا بیش از پرداخت ایده ی مسکونی، به شکل بازگشتی به همان منابع نمود پیدا کنند .

" مفهوم مسکن " در بررسیِ ساختاری، سازمان یافته بود که از طرحی جامع به خلقِ مفهوم خود و دوباره ازهمان سطح کلان به خانه ای منحصر به فرد در حرکت بود و در گذر " اسلوب های " فضا و نهادِ مسکن شهری ساخته و پرداخته شد . چهاراسلوب اصلی مسکن، از دو " جنبه ی "،

هویت شناسی و موقعیت شناسی آرایش یافته اند . عبارات متنوعی از هایدگر، با این متن ترکیب شده است و همچنین از هوسِرل و مِرلائو - پونتی هم عباراتی را به کاربرده است تا بتواند چاشنی پدیدارشناسی را به اثر ساختارگرایِ متفاوت خود بدهد که همان مفاهیم به دست آمده ی روانشناسی گشتالت از کوین لینچ را احیاکرده و در غالب ضمیمه ای بر مقایسه با کار میرِسا الیاد در اسطوره شناسی به حساب آید . در میان تمرکز او بر خلقِ بنیان های " زبان " معماری است که می بینیم، نوربرگ - شولتز به سخنان خود در " نیات در معماری " باز می گردد و تنها با یافته های اخیر خود در پدیدارشناسی آن ها را رنگ آمیزی می کند .

نوربرگ - شولتز در این اثر سعی دارد ، به بررسیِ دوباره ی این چهار نوع از مسکن، تحت تاثیر سه قالبِ ساختارگرایِ"

ریخت شناسی " ، " توپولوژی " و" نشانه شناسی " می پردازد که سازمان دهی این ساختار را تشکیل می دهد و بر ابعاد " وجود " دلالت دارد . خود درکتاب " مفهوم مسکن " می گوید :

" هستی بشر در این جهان دارای ساختار است و این ساختار با مفاهیم معماری نگاه داری و مجسم می شود . "

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منبع

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 3]212263475467451092988020123116926.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

کتاب " سرزمین های تاریکی " در سال 1997 با انتشارات اِم آی تی چاپ شد . این نوشته، نخستین کنکاشی است که در زمینه ی فرم و زیبایی شناسی مکان های شمال اروپا صورت گرفته است . خصوصا، این کتاب، صنعت ساختمان در چهار کشور اروپای شمالی - دانمارک، نروژ، سوئد و فندلاند - را بررسی می کند و ویژگی و اندیشه ی محلیِ مطرح شده در هر اثر را گاه با هم یکسان دانسته و گاه در تضاد یکدیگر می بیند و نقد می کند . از قلعه ای قرون وسطی در سوئد گرفته تا آسایشگاهی از آلتو در فندلاند را مورد بررسی قرار می دهد، این اثر برجسته اسطوره ها، مفاهیم و ساختار واقعیاتِ متعلق به کشورهای شمال اروپا را تحلیل می کند . در این کار، سعی دارد برای اولین بار،مشخص کند که چه چیزی ساختمان شمال اروپا را از معماری مدیترانه ای جدا می سازد و چه طور دنیای طبیعی شمال اروپا، با ادراک و حقیقیت جنوبی در تضاد است .

ریچارد وِستون در روزنامه ی معماران در این باره می نویسد " از قلب و موجودیتی زیبا نوشته شده است، این کتاب مملو از بینش های ارزشمندی به درون مایه های لذت بخشِ ساختمان های شمال اروپا است . "

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

منبع

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 3]216163477633679068937020121911687.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

این اثر نوشته ای واضح، مختصر و برجسته ای است و یکی از منتقدان پیشتاز معماری آن را در سال 2000 با انتشارات اُندرِس پاپاداکیس، با ترجمه ی انگلیسی به جامعه ی معماری هدیه کرد که سعی دارد در یابد، جنبش مدرن واقعا چه چیزی می خواهد و چه چیزی به دست آورده است . نوربرگ – شولتز انگاره های اصلی معماری جدید رابه شکلی توضیح می دهد که در جریان گذار از قرن گذشته شکل گرفته است، در واقع، تفسیری به هنگام، با نگاهی دقیق به تصورات غلط و معمول دوران خود است . در کتاب " اصول معماری مدرن " تمام اصول اساسی بررسی و نقد می شوند و این مجلد شامل شرح کوتاهِ تلاش های معماری مدرن است .

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]216263477641408372081520128113727.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

در میان تاملی خلاقانه در تاریخ معماری وشیوه های مدرن ساختمان ها بود که نوربرگ – شولتز توانایی بشر در درک ، تجربه و جای گرفتن در فضا را آنالیز می کند . از این دیدگاه تئوری، او در جست و جوی برقراری ارتباطی میان معماری مدرن و واقعیت در غالب مبدا اندیشه است . این مجلد سندی معتبر است که به خواننده اجازه می دهد تا به تفسیر و مقایسه ی، سبک های مطرح شده ی بنیادین، در طراحی معماری بپردازد : ارتباط میان انسان و فضا ( حضور )، طراحی و وسایل آن ( زبان ) و معماری در ارتباطش با چشم اندازهای اطراف خود ( فضا ) . مثال های بیشماری از معماری مدرن و کهن، سیستم های شهری و منظر، مفاهیم تئوری را تفهیم و تقویت می کند ودر ادامه، این اثر را با مجموعه ای کامل از عکس ها تکمیل می کند . کتاب " معماری : حضور، زبان، مکان " در سال 2000 با انتشارات ریزولی ، به انگلیسی ترجمه شد و در سال 1381 با ترجمه ی علیرضا سید احمدیان و انتشارات موسسه ی معمار نشر در اختیار علاقه مندان قرارگرفت .

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

2162634776414893893570201229113897.jpg معماری : حضور، زبان، مکان ( کتاب خانه ی اسکیرای معماری )

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 3]2167634780375976314535201217166317.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

کریستین نوربرگ – شولتز یک تئوریسین معماری است که اثر" نیات در معماری " مشهورترین نشر او در دنیاست . کتاب " میان آسمان و زمین " در سال 1971 انتشار یافت ولی متاسفانه تنها به زبان نروژی منتشر شد؛ این اثر ادامه ی کتاب " نیات در معماری " و مباحث پروفسور مارتین هایدگر در کتاب " تفکر سکونت ساختمان " است . ( هایدگر 1971 )

" میان آسمان و زمین " نوشته ی حائز اهمیتی است زیرا توانست درون مایه ی کار کریستین نوربرگ - شولتز بر مکان و پدیدارشناسی معماری را ارائه دهد . با برداشتی از نمونه هایی از مکان های نروژی، ایتالیایی و افریقای شمالی، این نوشته ی نروژی منبعی فوق العاده و تحریک کننده ای است که خواننده را به سوی بسط همان درک کریستین نوربرگ - شولتز از مکان و معماری می برد .

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

منبعhttp://www.etoood.com/NewsShow.aspx?nw=2167

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]220763479610778868433020125838688.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

فرانک لوید رایت؛ توسط بسیاری، به عنوان موثرترین معمار عصر مدرن شناخته شده، اما علیرغم این شهرت عظیم فرهنگی؛ دامنه وسیعی از مشارکت او در طراحی_ مانند: پوسترها، بروشورها، تایپوگرافی ها، نقاشی های دیواری و جلدهای کتاب ها و مجلات_ نسبتا نا شناخته مانده است. در کتاب فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک(Frank Lloyd Wright: Graphic Artist)، پنی فاولِر(Penny Fowler) آثار مبتکرانه و برجسته ی گرافیکِ رایت را بررسی می کند. طرح جلد او برای موضوع آزادی[ که برخی بسیار رادیکال بودند و مجلات مختلف آنها را رد کردند]، نقاشی های دیواری او برای میدوِی گاردنز(Midway Gardens)، تجربه های عکاسی او، تلاش هایی که تایپوگرافی های دستی او را در پی داشت، طراحی های کتاب برای انتشارات خودش؛ شامل: The House Beautiful و An Autobiography و بسیاری دیگر.

از دوران کودکی و مواجهه با بلوک های ساختمان هایِ آموزشیِ فردریش فروبل(Friedrich Froebel) در نمایشگاه صدمین سالگرد 1876؛ تا تجارب او در طراحی جئومتریک، بسیار پیش از دوران موندریان ، تا علاقه وافر او به هنر بلوک چوبی متعلق به ژاپن پیر، فاولِر تمام الهامات، تاثیرات، و سبک منحصر به فرد او را طوری دنبال می کند که گویی اثر او تنها بر روی محور جنبش های زیبا شناسانه می رقصیده است.

به عنوان مدیر بنیاد فرانک لوید رایت؛ بروس بروکس فایفر(Bruce Brooks Pfeiffer)، در دیباچه مطالبی را می نویسد که رایت در 1908 در رابطه با کاربرد مطلوب معماری در آثار طراحی گرافیکش نوشت: همانطور که برای آینده_ این کار باید واقعا ساده رشد کند،[مانند] تاثیر بیشتر به همراه خطوط کمتر، فرم های کمتر، بیان موجز با کار کمتر؛ انعطاف و تاثیر بیشتر، و در عین حال انسجام و [خصلت] ارگانیک بیشتر. این رشد نه تنها باید در راستای بهبود روش های مناسب و فرآیندهای تولید انجام شود، بلکه بیشتر باید هر آنچه در روش ها و فرآیندها دلپذیر و مناسب هستند یافت شود و[پس از آن] با نظیف ترین و قوی ترین تصوری که در توان من هست؛ ایده آل سازی می شود.

مطالعه کردن، اسکیس زدن و موسیقی هر کدام در شکل دادن به شخصیت رایت نقش داشتند. بنابراین او سخت کار می کرد؛ و این تلاش بسیار از دوازده سالگی آغاز شد؛ او تمام بهار و تابستان را در مزرعه ی عموی خود کار کرد. رایت ساعات طولانی و کار سخت را با عنوان "خستگی مکرر"( adding tired to tired) یاد می کند، با این حال؛ کار در مزرعه در نقش "یک کارگر آماتور"؛ تقدیر ابدی او را غنا بخشید.

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611069841020520124938418.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

22076347961108128267102012132828.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

2207634796110890810000201293818.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

22076347961109709318252012173938.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611103873022020122338738.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611111248526520123132488.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611120327047020124033278.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611136123887520125631238.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

22076347961114265569602012236558.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611151598483020121135988.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611161721858520122137218.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611176630084020123636308.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611185424443020124534248.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611191530497520125135308.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=class: DataListItem]

220763479611198494895520125834948.jpg فرانک لوید رایت؛ هنرمند گرافیک

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

منبع

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

2010-8-23-HowDesignersThinks.jpg

 

کتاب طراحان چگونه می اندیشند، ترجمه ای است از چاپ سوم کتاب How Designers Think: The Design Process Demystified که در سال 1997 توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است و تاریخ چاپ اول آن به سال 1980 برمی گردد.برایان لاوسون (Bryan Lawson)، نویسنده کتاب که در دو رشته معماری و روان شناسی به تحصیل و تدریس پرداخته است، پژوهش های متعددی در زمینه فرایند طراحی، طراحی به کمک رایانه و روان شناسی معماری به انجام رسانده و بیش از 100 اثر منتشر نموده است که در میان آنها، کتاب «طراحان چگونه می اندیشند»، از جامع ترین کتاب های منتشر شده در نوع خود به شمار می رود، به طوری که از زمان انتشار جزو منابع درسی بسیاری از دروس طراحی، چه در رشته معماری و چه در سایر رشته های طراحی، بوده است.کتاب با این جمله به نقل از اسکات براون شروع می شود:

"گروهی از معماران، طراحان شهری و برنامه ریزان را با اتوبوسی به تماشای نقاط دیدنی ببرید، اعمال آن ها حدود دل مشغولی هایشان را نشان خواهد داد. معماران از ساختمان ها، بزرگراه ها یا پل ها عکس خواهند گرفت. طراحان شهری منتظر لحظه ای خواهند ماند که این هر سه در کنار هم قرار داشته باشند. برنامه ریزان چنان سرگرم صحبت خواهند بود که از پنجره به بیرون نگاه نکنند"برایان لاوسون در بخشی از کتاب، هدف خویش را از تألیف آن چنین بیان می کند: این کتاب، همان طور که از عنوانش برمی آید، قصد آن دارد تا در بحث چگونگی اندیشیدن طراحان شرکت کند، به طراحان پراشتیاق در نیل به سطوح بالاتر کمک کند و به کسانی که با طراحان کار یا آنها را استخدام می کنند، در درک بهتر آنان یاری رساند.لاوسون امیدوار است خواننده با مطالعه این کتاب، به درکی از نحوه اندیشیدن طراحان نزدیک تر شود. او در این کتاب، برای مطالعه چگونگی اندیشیدن طراحان، سعی کرده است درک بهتری از طبیعت طراحی و ویژگی های مسائل طراحی و راه حل های آنها پیدا کند. وی در عین حال خاطرنشان می کند که این کار به هیچ وجه جنبه تجویزی ندارد و قصد او ارائه شرح معتبری از اینکه طراحان چگونه باید طراحی کنند، نیست.آنچه در کتاب «طراحان چگونه می اندیشند» مطرح می شود، بیشتر به فرایند طراحی مربوط است تا به محصول نهایی؛ در کل، این کتاب درباره موضوعات مربوط به فرایند طراحی، مسئله ها و راه حل های طراحی و تفکر طراحانه است.نویسنده می گوید: کتاب حاضر درباره معماری یا در حقیقت درباره هیچ یک از محصولات طراحی نیست. این کتاب درباره مسئله های طراحی است، این که چه چیز آنها را چنین ویژه می سازد و چطور می شود آنها را فهمید؛ این کتاب درباره فرایندهای طراحی و چگونگی آموختن، بسط دادن و تمرین کردن آنهاست.از دیدگاه برایان لاوسون، پنج رویکرد عمده زیر برای تحقیق در فرایند طراحی وجود دارد که او در این کتاب شخصاً از همه این روش ها سود جسته و کارهای پژوهشگران برجسته ای را که انواعی از آنها را به کار برده اند، نقل کرده است:

1. می توان به سادگی نشست و درباره طراحی فکر کرد.

2. می شود طراح را در شرایط آزمایشگاهی گذاشت و او را تحت قواعد تجربی دقیق مشاهده کرد.

3. می شود تنها به مشاهده طراحان در حین کار در کارگاه یا آتلیه پرداخت.

4. می شود از طراحان پرسید که چه می کنند.

5. می شود فرایند طراحی را شبیه سازی کرد.کتاب «طراحان چگونه می اندیشند» در 3 بخش و 17 فصل تدوین شده است.

 

بخش اول، طراحی چیست؟

- پیشگفتار

- نقش دگرگون شونده طراح

- نقشه های مسیر فرایند طراحی

بخش دوم، مسئله ها و راه حل ها:

- اجزای مسئله طراحی

- اندازه گیری، معیار و داوری در طراحی

- الگویی از مسئله های طراحی

- مسئله ها، راه حل ها و فرایند طراحی

بخش سوم، اندیشه طراحانه:

- انواع و شیوه های اندیشیدن

- تفکر خلاق

- اصول راهنما

- راهبردهای طراحی

- فوت و فن های طراحی

- دام های طراحی

- طراحی با نقشه ها

- طراحی با دیگران

- طراحی با رایانه ها

- به کجا می رویم؟

ترجمه ی کتاب به فارسی توسط دکتر حمید ندیمی صورت گرفته که ترجمه ی روانی می باشد و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی آن را به چاپ رسانده است. نخستین چاپ ترجمه این کتاب مربوط به سال 1384 می باشد.

 

 

منبع

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 0%]

[TR]

[TD=colspan: 3]2245634809798422392250201242192398.jpg

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[TD=align: center]

مارشال برمن متولد 1940 در محله برنکسِ نیویرک، فیلسوف امریکایی و نویسنده مارکسیست و مدرس علوم سیاسی سیتی کالج نیویرک در سال 1982 کتابی را روانه بازار کرد به نام هرانچه سخت است دود می شود و به هوا می رود، کتابی که نگارش ان 10 سال به طول انجامید. کتاب ـ که عنوان خود را از مانیفست کارل مارکس عاریه گرفته است ـ

مدرنیزاسیون اجتماعی و اقتصادی و مناسبات درگیرانه اش با مدرنیسم را مورد راست ازمایی قرار می دهد. برای برمن غور در مدرنیته و تجربه مدرنیزاسیون وسوسه ای همیشگی بوده است او که به خوبی می داند میل انسان به پیشرفت با واژه مدرنیسم عجین شده است، سعی خود را بر تفکیک میان مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم می گذارد، اما پیش از هر چیز مدرن بودن را شرح می دهد:"مدرن بودن یعنی یافتن خود در محیطی با وعده ماجراجویی، شور، هیجان، رشد و دگردیسی خودمان و دنیا و در عین حال تهدید تخریب هر انچه داریم، هر انچه می دانیم و هرانچه هستیم."

با این پیشْ داشت برمن مدرنیزاسیون را فرایند ابداع می داند. مدرنیته را تجربه مدرنیزاسیون می خواند ـ شرایطی برامده از ابداعات فنی، اقتصادی و اجتماعی و مدرنیسم را تاملات هنری و فکری بر مدرنیته.

برمن در تمام کتاب، مناسبات حادث میان و برامده از این مفاهیم را از قرن نوزدهم تا حال حاضر و با اتکا به ادبیات، تاریخ، معماری، فلسفه و . . . پی می گیرد و در تمام این سیر فروپاشی پی در پی انبان انسان را تدقیق می کند، هرچند قهرمان روایت او از مدرنیته غالبا شهر است، شهری به روایت پوشکین، گوته، هوسمان، داستایوفسکی، الن گینزبورگ، جین جیکوبز و بودلر؛ شهرهای مدرنیته: پاریس، پترزبورگ و نیویرک.

این کتاب توسط انتشارات طرح نو با برگردانی از مراد فرهادپور در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار گرفته است.

[/TD]

[TD=bgcolor: #cdcdcd]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

224563480979998068118520121819688.jpg lمارشال برمن در برازیلیا

 

منبع

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...