رفتن به مطلب
Amin

مرجع توربین

پست های پیشنهاد شده

●نوع و طبیعت ناخالصیها

انواع زیادی ناخالصی در هوا وجود دارد كه باعث صدمه زدن به سیستمهای توربین گاز میشود، این ناخالصیها توسط چشم غیرمسلح، قابل دیدن نیست.به عنوان مثال، اجسام معلق در دود حاصل از احتراق هیدروكربنها (سوختهای فسیلی) در موتورهای احتراق داخلی در طیف اجسام زیرمیكرون و جزو كوچكترین اجسام آلودهكننده محیط است. خاصیت و طبیعت چسبندگی این اجسام باعث میشود كه این اجسام در طبقهبندی از نوع بسیار آسیبدهنده قرار گیرند.

دیگر اجسام معمول آلودهكننده كه باعث اثرات منفی بر روی توربین گاز میشود شامل غبار،رطوبت (مه)، ذرات ریز یخ (Frost) و دود است.

●دود حاصل از سوخت هیدروكربنها

در مناطق صنعتی و در بعضی از مناطق كشاورزی، یعنی مناطقی كه كشاورزان تفالههای حاصل از فعالیتهای خود مانند نی و برگ نیشكر را میسوزانند عمل *****اسیون یكی از مشكلترین مسائل توربین گاز است.

ذرات دود معمولاً بسیار ریز و در بسیاری از موارد چسبنده است. در مناطق صنعتی و مناطق پرترافیك، به دلیل وجود دود حاصل از احتراق سوخت اتومبیلها و كارخانجات، عمل *****اسیون باید با دقت خاص انجام شود.

هر چند كه مطالعات برای *****اسیون هوای ورودی به توربین گاز در بعضی از موارد باید بصورت خاص انجام شود.به عنوان مثال در یك نیروگاه واقع در نزدیكی شهر نیویورك آمریكا سیستم هوای ورودی توربینهای گاز در نزدیكی راهآهن و قسمت تعویض لوكوموتیوها قرار داشت. لوكوموتیوهای دیزلی در بسیاری از مواقع در فاصله یكصدمتری از ***** هوای ورودی توربین گاز، پارك میكردند كه در نتیجه دود حاصل از كار موتور دیزل لوكوموتیوها وارد ***** هوای ورودی به توربین گاز میشد.

در چین نیز در یكی از موارد، مشكل بسیار بزرگی برای ***** توربین گاز به وجود آمد. به این صورت كه محل نصب توربینهای گاز در منطقهای قرار داشت كه حجم زیادی زغال سنگ و سوخت مایع برای گرمكردن منازل و صنایع موجود در منطقه سوزانده میشد و دود حاصل از این سوخت اثرات بسیار شدیدی بر روی *****اسیون توربین گاز داشت.

در صورتی كه *****هایهای هوای توربین گاز راندمان و یا قابلیت لازم برای ***** كردن اجسام ریز را نداشته باشند و این اجسام از میان ***** عبور كنند در صورت چسبنده بودن، بر روی پرههای توربین گاز چسبیده و لایهای از آلودگی بر روی پره باقی میگذارند.

چسبیدن اجسام ریز بر روی پرههای كمپرسور و توربین گاز مهمترین دلیل كثیفی (Fouling) پرههاست. با افزایش ضخامت لایههای اجسام معلق در هوا كه بر روی پرهها میچسبند، راهگاه آیرودینامیك مابین پرهها تغییر پیدا میكندكه باعث كاهش راندمان توربین گاز میشود.از نظر دیگر به دلیل طبیعت چسبناك بعضی از مواد معلق در هوا، مواد و اجسام ریز از ***** گذشته و وارد راهگاههای بسیار ریز و نازك پرهها كه برای

خنك كردن پرهها ایجاد شده، میشوند كه باعث گرفتگی آنها خواهد شد. نتیجه این عمل افزایش درجه حرارت پره و افت فشار بالا در جریان هوای خنككن است كه هر دوی این عوامل برای توربین گاز، اثرات منفی دارند.بنابراین و با توجه به مثالهای فوق، انتخاب ***** مناسب برای شرایط خاص، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

*****های طراحی شده از ۱۰۰ درصد مواد و الیاف مصنوعیSynthetic Media Filters با ساختار الیافی بسیار نازك، برای *****اسیون با راندمان بالا و افت فشار كم در بسیاری از موارد و شرایط حتی در محیطهایی با مقدار هیدروكربن سوخته با درصد زیاد در هوا مناسب است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

●گرد و غبار

در مناطق كویری و صحراهای شنی مانند قسمتهایی از خاورمیانه و هندوستان، هوا از ذرات و غبار ساییده (Silica Dust) اشباع شده و مناطقی كه طوفانهای شن در آن وجود دارد، طراحی ***** از مسائل بسیار حساس و مهم است.

البته باید در نظر داشت كه حرارت هوای محیط بر روی قدرت تولیدی توربین، اثر بسیار مهمی دارد. با افزایش درجه حرارت هوای محیط به دلیل كاهش چگالی هوا، قدرت تولیدی توربین گاز كاهش پیدا میكند. برای مناطق كویری، یكی از طرحهای قابل قبول، استفاده از *****های خودتمیزكن

(Self-Cleaning Filter)است كه یك نوع آن *****های ضربهایPulse-cleaning Filter)) است.

در *****های ضربهای به دلیل آنكه در زمانهای معین به طور خودكار، تمیز میشوند، افت فشار همواره در حد پایین نگهداشته میشود كه نتیجه آن بهبود در راندمان توربین گاز است.

●رطوبت / مه

یكی دیگر از عواملی كه بر روی عملكرد *****ها اثر دارد، وجود رطوبت و مه است.مناطق ساحلی به دلیل نزدیكی به دریا و یا اقیانوس در طول سال، دارای هوای مرطوب بوده و در بسیاری از موارد مهآلود است. رطوبت، تاثیر منفی بر روی سطوح *****های هوا دارد و در مناطقی مانند شمال غرب اقیانوس پاسیفیك.، مناطق با مه و رطوبت بالا مانند سواحل خلیجفارس (نیروگاههای گازی چابهار، بوشهر، بندرعباس) و سواحل شمال دریای خزر (مانند نیروگاه نكا) و نیز در آمریكا و مناطقی مانند خاورمیانه، هندوستان و انگلستان اثرات رطوبت بر روی *****ها بسیار محسوس است.

معمولاً بسیاری از طراحان *****های هوای ورودی به توربین گاز برای كاهش رطوبت در هوا از یك سیستم پیش *****اسیون استفاده میكنند. توسط این سیستم، مقداری از رطوبت هوا، گرفته میشود تا ***** اصلی هوا بتواند ذرات موجود در هوا را تصفیه كند.

●در چه زمانی ***** را عوض كنیم تا اقتصادی باشد؟

تعویض ***** در نیروگاههای گازی میتواند بسیار هزینهساز باشد خصوصاً در مورد توربینهای گاز بزرگ كه صدها ***** باید عوض شود. هزینه تعویض ***** در رابطه و مقایسه با هزینه تعویض پرهها و از دست دادن درآمد تولید برق میتواند توجیهپذیر باشد.افت فشار هوای ورودی (كه به صورت میلیمتر آب اندازهگیری میشود) نشانگر عملكرد نامناسب ***** است. با افزایش افت فشار در *****های هوای ورودی، قدرت زیادتری توسط توربین باید صرف مكش هوا شود. به طور كلی و

بر اساس تجربیات سازندگان برای هر۱۰۰ میلیمتر آب، افت در فشار بین یك تا یك و نیم درصد افت در قدرت تولیدی را به همراه دارد.

بر این اساس در صورتی كه توربین گازی در بار پایه، كار كند و افت فشار ۲۵ میلیمتر آب باشد، مقدار افت در قدرت تولیدی ۲۵/۰ درصد خواهد بود.بنابراین با استفاده از افت فشار در *****های هوای ورودی به توربین گاز میتوان درصد افت در تولید را محاسبه كرد و با استفاده از قیمت برق، میزان خسارت ناشی از تعویض نكردن *****ها را میتوان به دست آورد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

منابع تامين انرژي در چند دهه اخير، از منابع فسيلي بوده كه تا چند دهه اخير اين انرژيها ارزان بدست مي آمده است.

منابع ارزان انرژي باعث بود كه به استفاده بهينه از انرژي و بازيافت انرژي عملاً چندان مورد توجه قرار نگيرد.

با توجه به بحران كمبود منابع انرژي و احساس خطر از منابع محدود انرژي، افزايش آلودگي محيط زيست، افزايش گازهاي گلخانه اي، كاهش لايه اوزون بحث Green plant & Green Industry(صنعت سبز) موجب گرديد مسايل بهينه سازي فرآيندهاي توليد، افزايش راندمان توليد و مديريت مصرف كاهش داخلي و مميزي انرژي مورد توجه جدي قرار گيرند.

رويكردهاي انجام شده در اين راستا به سه دسته مي باشند:

يافتن منابع جديد انرژي مثل Wind P.P, Tide P.P, GeoThermal Power Plant Solar Energy

اصلاح روشهاي موجود توليد انرژي Modernization, Rehabilitation, Optimization

بازيافت Turbo Expander

در اين ارائه به اختصار به شرح نحوه عملكرد توربينهاي انبساطي جزء دسته سوم است، مي پردازيم.

ساختار توربينهاي انبساطي:

انواع توريينها :

- توربينهاي ضربه‌اي (Impulse): در اين نوع توربينها، توان حاصله نيروي وارده از طرف سيال به پره‌هاي توربين است.

- توربين‌هاي عكس‌العملي (Reaction): در اين نوع توربين توان حاصله نتيجه عكس‌العمل خروج سيال از بين پره‌ها است. مثل توربين گاز(سيمولاتور توربين گاز).

 

 

 

معمولاً توربينهاي انبساطي تركيبي از اين دو طرح يعني Impulse – Reaction هستند. از نظر ساخت توربينهاي انبساطي به دو نوع دسته بندي مي‌شوند.

 

الف) توربينهاي جريان محوري (Axial Flow): كه جريان سيال به موازات محور توربين است.

ب) توربينهاي جريان ورودي شعاعي (Radial In Flow): كه جريال از محيط به طرف مركز توربين است.

 

از اين دو نوع، نوع Radial به خاطر داشتن مزيتهاي زير بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

- بازده بالا حدود 75% - 88 %

- قابليت استفاده در دماي خيلي پايين

- قابليت اطمينان بالا (High Reliability)

- از آنجا كه اين توربينها Thermal نيستند، MWatt/Min شيب بارگيري آنها بالاست.

متن کامل مقاله را میتوانید ازلینک زیر دانلود نمایید

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

پسورد :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
سلام اگر بگویید چه نوع گاورنری منظورتان است شاید بتونم کمکتان کنم

 

سلام در مورد گاورنر هایی که با روغن کنترل میشن مطلبی دارین؟ برای توربین های قدیمی بیشتر استفاده میشه ممنون میشم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام:icon_gol:

با توجه به برنامه ای که برای تابستان درنظر گرفته بودیم سومین قسمت از برنامه تابستانی را که مرتبط با اموزش توربین های گازی واشنایی با نیروگاههای گازی میباشد را دراین تاپیک استارت میکنیم

البته قبلا مفصلا درمورد توربین گازی ونیروگاههای گازی ومشخصه های فنی انها درتاپیک مرجع صخبت شده است لیکن دراین تاپیک قصدمان پرداختن به موضوع ازدید اموزشی ونیز نکاتی است که مهجور مانده وامیدوارم درادامه کار بتوانییم به کمک شما عزیزان این مهم را به سرانجام برسانیم

درابتدا مجموعه ای را که به کمک دوستان گرانقدرم درنیروگاه سیکل ترکیبی سبلان برای مقاصد اموزش تهیه دیده بودیم را به صورت جز به جز تقدیم حضورتان میکنم وسپس به موضوعاتی خواهیم پرداخت که مطمئنا علاقه مندان درجستجوی انها هستند

نظرات وپیشنهادات ودرخواستهای خودتان را درهمین تاپیک اعلام فرمایید

موفق باشیم:icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

معرفی کلی نیروگاه گازی

نیروگاه گازی، نیروگاهی ست که از هوا به عنوان سیال عامل و از گاز طبیعی (و یا گازوئیل و دیگر سوخت‌های فسیلی) به عنوان سوخت احتراق استفاده می‌کند. بازده کلی این نیروگاه پایین است و در حدود 30 الی 40 درصد می‌باشد. برای افزایش بازده این نیروگاه را با نیروگاه حرارتی بخار ترکیب می‌کنند و گازهای خروجی که در حدود 540 درجه دما دارند بجای تخلیه به محیط، صرف گرمایش سیال نیروگاه حرارتی می‌شود. در نتیجه بازده نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بهتر از نیروگاه‌های گازی ست.

مزایای نیروگاه‌های گازی به شرح زیر است:

 

متن کامل بخش اول اموزش توربین های گازی را میتوانید از فایل پیوست دریافت نمایید

Gas Turbine 1.pdf

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1-1- تشریح کلی نیروگاه:

شماي كلي

نيروگاه اردبیل، نيروگاهي حلقه باز (فقط شامل واحدهاي گازي) بوده و شامل تجهيزات اصلي زير مي باشد:

1. 4 واحد توربين گازي v94.2

2. 4 ژنراتور

سوخت نيروگاه گاز طبيعي بوده و از گازوييل بعنوان سوخت دوم استفاده مي شود.

 

پيكر بندي نيروگاه سبلان

نيروگاه فوق در حال حاضر يك نيروگاه گازي حلقه باز 4 واحدي با توربين هاي v94.2 و ژنراتورهاي مربوطه مي باشد كه امكان سيكل تركيبي شدن نيروگاه فوق با 3 واحد توربين بخار پيش بيني شده است.

عمده ترين مشخصات توربينهاي v94.2 عبارتند از:

 

بخش دوم اموزشهای مرتبط با نیروگاههای گازی را ازفایل پیوست دریافت نمایید:icon_gol:

Gas Turbine 2.pdf

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بخش سوم فایل های اموزش توربین گازی ونیروگاههای گازی رو با معرفی سیستم کدینگ تجهیزات نیروگاهی مطابق با استاندارد شرکت زیمنس المان kks وتشریح سیستم هوای ورودی توربین گاز ، نحوه فیلتـ رینگ هوای ورودی ومسایل ومشکلات این پروسه تقدیم حضورتون میکنیم.

 

بخش سوم فایل های اموزشی توربین گاز رو از فایل پیوست دریافت نمایید

موفق باشیم:icon_gol:

Gas Turbine 3.rar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دربخش چهارم اموزش توربین گاز به خود توربین گاز واجزا ومتعلقات ان پرداخته ایم

درمورد پره های ثابت stator blades وپره های متحرک rotor blades سیستمهای روغن روانکاری وسیستم جکینگ یا روغن بالابرنده صافی روغن وپمپ های روغن روانکاری وسیستم خنک کاری روغن سیستم فیلـتر روغن وعملیات گاززدایی از روغن اصول وتجهیزات اندازه گیری ، سیستم ترنینگیر وسایر تجهیزات ومتعلقات وابسته بحث شده است که البته درادامه به صورت جزئی تری به این مطالب خواهیم پرداخت

 

قسمت چهارم فایل های اموزشی نیروگاههای گازی را از فایل پیوست دریافت نمایید

Gas Turbine 4.rar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با تشکر از شما آقای Spow

یه سوال داشتم اینکه میزان مجاز خلا تانک روغن در مولدهای گازی آنسالدو چقدر است.لطفا مدرک مربوطه را پیوست کنید.مرسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
با تشکر از شما آقای Spow

یه سوال داشتم اینکه میزان مجاز خلا تانک روغن در مولدهای گازی آنسالدو چقدر است.لطفا مدرک مربوطه را پیوست کنید.مرسی

 

ببینید من دوتا نقل از مدارک دیدم که چشم اونارو هم بزودی تقدیمتون میکنم

یکیش 10 میلی بار رو به عنوان میزان مجاز خلاتانک روغن اورده بود یکیشم 20 میلی باررو

اما چیزی که هست مثلا درطرح نیام این عدد درعمل حتی به 5 میلی بار هم میرسه!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نیروگاه های بادی

" نیروگاه بینالود خراسان"

 

احداث نيروگاه بادي پيدا كردن محل سايت عامل بسيار مهمي است تا حداكثر بهره برداري را از نيروي باد بدست آورد.

اطلاعات اوليه براي احداث نيروگاه بادي بينالود توسط ايستگاه هواشناسي حسين آباد آغاز گرديد و كارهاي مقدماتي آن از سال 74 شروع شد. اطلاعات بدست آمده از ايستگاه در اختيار مهندسين قرار داده شد و پس از مطالعات فراوان سر انجام محل فعلي براي احداث انتخاب گرديد.

تونل بادي كه در اين منطقه وجود دارد از امام تقي آغاز و تا كوير سبزوار ادامه دارد و محل احداث نيروگاه در دهانه اين تونل است و بيشترين بهره برداري را از نيروي باد ميكند.

نكته مهم بعدي پس از انتخاب محل نحوه چيدمان واحدها است تا بتوان حداكثر استفاده را از نيروي باد كرد. از چندين طرح ارائه شده سرانجام چيدمان 10×6 انخاب گرديد.

در فاز اول 43 واحد از 60

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با يستي به بهره برداري برسد. قدرت هر واحد 660 ولت است. از 43 واحد فوق 5 واحد از خرداد 83 به بهره برداري رسيده و مابقي در حال نصب و راه اندازي است.

واحدها با مشاركت ايران و چند كشور خارجي از جمله آلمان و دانمارك به بهره برداري رسيده به طوري كه 60 درصد توليد داخل و 40 درصد توليد خارج است. كل برق توليد شده توسط واحها توسط كابل به پست (132/20) برده ميشود و توسط آن به شبكه اصلي منتقل ميگردد.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

خروجي هر واحد 600 وتوسط ترانسفورماتورهاي مجزا به 20000 تبديل ميگردد.

در سطح سايتهاي شناخته شده در سطح جهان دو سايت متمايز وجود دارد: سايت آلتامونت پاس كاليفرنيا كه بيش از 7000

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دارد و حدود 2 مگا ولت انرژي توليد ميكند و ديگري سايت بينالود. وجه تمايز اين دو سايت در اين است كه در تابستان بيشتر باد مي آيد و در نتيجه توليدي اين دو سايت در تابستان كه پيك مصرف است پيك توليد هم است.

يك واحد خود از 4 قسمت اصلي تشكيل شده است:

1- امبيدر سيلندر (سيلندر مدنون(

2- برج (تهتاني و فوقاني(

3- نافل (ماشين فونه(

4- نويز كون) دماغه(

ژنراتور نيروگاههاي بادي از نوع آسنكرون ميباشند.

در ژنراتور آسنكرون بر خلاف سنكرون لغزش ميتواند بين 3 تا 5 درصد باشد و در كار ژنراتور اختلالي بوجود نياورد.

ولي نكته مهم در اينجا انژي بسيار متغيير باد است كه دائما در حال تغيير است و متناسب با آن دور تغيير ميكند. لغزش مجاز اين ژنراتورها 10 درصد است.

براي كارآيي بهتر لازم است تا ولتاژ القايي در روتور ثابت نگه داشته شود براي اين كار از سه مقاومت متغيير 1 اهمي استفاده ميشود به طوري كه اين مقاومتها روي هر فاز قرار ميگيرند و توسط يك مدار كنترلي بطور اتومات تغيير ميكنند.

براي انتقال انرژي باد به ژنراتور از مين گيربكس استفاده ميگردد.

عموما توربين هاي بادي از لحاظ دور به سه دسته تقسيم ميشوند:

1- دور ثابت

2- دور متغيير

3- دو دوره

توربين هاي اين نيروگاه از نوع دور ثابت هستند.

دور پره 28 دور در دقيقه و دور ژنراتور 1600 دور در دقيقه است. گيربكس طوري طراحي گرديده است كه ورودي آن متغيير ولي خروجي آن ثابت باشد.

اگر باد از مقدار معيني بيشتر گردد توليد برق بطور اتومات قطع ميگردد بطوري كه اگر سرعت باد 5 متر در ثانيه باشد توليد شروع ميگردد و در 16 متر بر ثانيه توليد حداكثر است و نهايتا در 25 متر در ثانيه توليد بطور اتومات قطع ميگردد تا به اجزا واحد آسيب نرسد.

البته شرايط بالا با شرط ايزو ميباشند (فشار 1 اتمسفر و دماي 25 درجه) و در جوي سايت بينالود ( 1550 متر ارتفاع از سطح دريا) فول توليد در سرعت 14 متر در ثانيه بدست مي آيد.

شرايط راه اندازي و توليد:

در زمان راه اندازي ژنراتور ابتدا بصورت موتور به را مي افتد و تا زماني كه سرعت آن به سنكرون برسد ادامه دارد. در اين زمان تغذيه موتور قطع ميگردد و به صورت ژنراتور به كار خود ادامه ميدهد.

پره ها:

پره ها طوري طراحي شده اند كه بطور اتومات تا 90 درجه تغيير پيدا ميكنند(پيچ كنترل(

كلا براي توقف و ترمز واحدها دو روش وجود دارد:

الف- در نوك پره ها پره اي ديگر موجود است (پره آيروديناميكي) كه از نوك پره اصلي فاصله دارد و تغيير حالت آن موجب توقف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هاي اصلي ميگردد ( ترمز ديناميكي)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ب- پيچ كنترل: در اين سيستم تمام پره تغيير وضعيت ميدهد و نسبت به روش قبلي مدرنتر است. براي بهره برداي كامل پره طوري قرار ميگيرد كه بيشترين سطح تماس را باد داشته باشد و همچنين در مواقعي كه طوفان است و يا به خاطر سرويس نباي واحد به كار خود ادامه دهد پره ها طوري قرار ميگيرند كه كمترين سطح تماس را باد داشته باشند.

در نيروگاههاي بادي بر خلاف نيروگاه گازي انژي ورودي در اختيار ما نيست بلكه براي كنترل شرايط بايستي از وضعيت پره ها استفادده كنيم.

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اتاقك يا ژنراتور ميتواند 360 درجه به دور خود گردش كند و كابل ارتباط دهنده آن طوري است كه ميتواند تا 4 دور به دور خود بپيچد و پس از آن بطور اتومات باز ميگردد.

تمام فرمانهاي اجرايي به واحد توسط واحد كنترلي كوچكي كه در بالاي اتاقك است انجام ميگيرد و از سنسورهاي مختلفي تشكيل شده است و پارامترهاي مختلف را تحت كنترل دارند.

در هنگام طوفان كه سرعت باد بسار زياد است واحد كنترل به يا به موتورها فرمان داده و آنها با چرخش ژنراتور به حول خود باعث ميشوند تا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در حالت پشت به باد قرار گيرد و از طوفان در امان باشد.

تمام قسمتهاي كنترلي به صورت اتومات انجام ميگردد و اپراتور فقط بر كاركرد قسمتها نظارت دارد و تمام اطلاعات به طور لحظه اي ثبت ميگردد و در حافظه كامپيوتر ذخيره ميگردد.

تغيير دور ژنراتور بين 1500 تا 1650 دور است و تغيير دور پره بين بين 28 تا 30 دور است.

طول پره ها 23.5 و طول برج 40 متر است و وزن هر پره 1.5 و وزن برج 40 وناسل 21 تن است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بینالود که کیلو وات تولید می کنه تا جایی یادم هست

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
بینالود که کیلو وات تولید می کنه تا جایی یادم هست

 

ظرفیت اسمی نیروگاه بادی بینالود 28.3 مگاوات هست با 43 توربین بادی 660 کیلوواتی:yes:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
ظرفیت اسمی نیروگاه بادی بینالود 28.3 مگاوات هست با 43 توربین بادی 660 کیلوواتی:yes:

اه!

من این همه از اونجا رد می شدم فک می کردم به مگاوات نمیرسه

آخه همیشه اکثرشون خرابن توربین های بادی!

فقط یه چندتایی می جرخیدن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

توربین بادی ک خودش مگاوات تولید کنه هستش.

اره دیگه اینجا منظور مهندس کل نیروگاه بوده .

منم ی بازدید رفتم اونجا . حدود دو تاش خراب بود .

بقیه هم ممکنه برای سرویس نگه داشته باشن .

هر سال یکی دوبار انجام می شه .

گیربکس شون 1 به 50 .

اما نوع بدون گیربکس هم تو دنیا هست .:icon_redface:

توربین باد با سرعت بین 5 تا 25 متر بر ثانیه کار می کند اگراین میزان از 25 بیشتر شود تنش های ارتعشی زیادی با توربین و تیغه ها اعمال می کند جریان باد این مزرعه یا غربی – شرغی است یا شرغی – غربی متوسط سرعت باد در این مزرعه بین 7 تا 5/8 متر بر ثانیه است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...