رفتن به مطلب

حفاظت الکتریکی، رله ها و فیوزها


ارسال های توصیه شده

این مطلب در مورد پولک های رنگی روی فیوزهای فشنگی هستش

 

در فيوزهاى فشنگى از پولك روى فيوز مى توان موارد زیر رو تشخيص داد :

 

1)جريان نامى فيوز

 

2) سوختن فيوز.وقتی فیوز فشنگی میسوزه پولک روی فیوز میوفته.

اینم جدول رنگ پولکها و آمپر فیوزها بر اساس رنگ پولک

 

 

رنگ پولك جريان نامى فيوز A

 

 

 

قرمز روشن 10

 

خاكسترى 16

 

زرد روشن 25

 

سياه 35

 

سفيد 50

 

مسى روشن 63

 

قرمز تيره 100

 

زرد تيره 125

 

مسى 160

 

آبى 200

 

 

:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...
 • پاسخ 51
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

رله کنترل فاز برای کنترل پارامترهای زیر استفاده میشود:

1- عدم توالی فاز

2- قطعی فاز

3- عدم توازن فازها(افت ولتاژ در یک یا چند فاز)

 

رله Over Current برای کنترل جریان اضافی کشیده شده

توسط بار میباشد. جریان هجومی Inrush current در بعضی

از انواع این رله ها قابل تنظیم میباشد.

 

معمولا" این کنترولرها یک رله رو قطع یا وصل میکنن. شما هم

میتونید توسط این رله به کنتاکتور موتور تون فرمان بدید.

لینک به دیدگاه
 • 7 ماه بعد...
 • 4 ماه بعد...

رلۀ بوخ هلتس

ComplTrsf_368x290.jpg

رلۀ بوخ هلتس یک رلۀ حفاظتی برای دستگاهی است که توسط روغن خنک میشود و یا از روغن به عنوان ایزولاسیون در آن استفاده شده است و دارای ظرف انبساط نیز می باشد . این رله با بوجود آمدن گاز یا هوا در داخل منبع روغن دستگاه و یا پائین رفتن سطح روغن از حد مجاز و یا در اثر جریان پیدا کردن شدید روغن بکار می افتد و سبب به صدا درآوردن سیگنال و دادن علامت می شود و یا اینکه مستقیماً دستگاه خسارت دیده را از برق قطع می کند . رلۀ بوخ هلتس به قدری دقیق است که به محض اتفاق افتادن کوچکترین خطائی عمل می کند و مانع آنمی شود که دستگاه خسارت زیادی ببیند . اگر از این رله برای ترانسفورماتور روغنی استفاده شود ، خطاهائی که سبب بکار انداختن رلۀ بوخ هلتس می شوند عبارتند از :

 

* جرقه بین قسمتهای زیر فشار و هستۀ ترانسفورماتور

* اتصال زمین

* اتصال حلقه و کلاف

* قطع شدن در یک فاز

* سوختن آهن

* چکه کردن روغن از ظرف روغن و یا از لوله های ارتباطی.

 

 

 

در خطاهای کوچک ، هوا یا گازهای متصاعد شده از روغن ، وارد لولۀ رابط بین ترانسفورماتور و منبع ذخیرۀ روغن (ظرف انبساط) شده و به داخل رلۀ بوخ هلتس که در یک قسمت از این لوله قرار دارد راه یافته و به طرف فسمت بالای رله که به صورت مخزن گاز درست شده است صعود می کند و در آنجا جمعمی شود .

 

گازهای راه یافته به داخل رلۀ بوخ هلتس به سطح فوقانی روغن فشار می آورد و باعث پائین آوردن سطح روغن در رلۀ بوخ هلتس میگردد . این فشار به شناور بالائی رله ، منتقل میشود و آن را به طرف پائین میراند . حرکت شناور باعث بستن و یا باز کردن کنتاکتهائی میشود که جهت دادن فرمان در یک محفظۀ جیوه ای تعبیه شده است . در موقعی که خطا به صورت یک اتصالی شدید باشد ، گازهای متصاعد شده در اثرقوس الکتریکیبه قدری زیاد می گردد که موجب راندن موجی از روغن به داخل ظرف انبساط میشود . اگر سرعت موج روغن از مقدار معینی که قبلاً تنظیم شده است تجاوز کند ، قبل از اینکه گازها به داخل رلۀ بوخ هلتس راه یابند ، دریچه اطمینان رله به کار می افتد و باعث قطع ترانسفورماتور از برق می شود . اگر رلۀ بوخ هلتس دارای دو گوی شناور باشد ، دریچه اطمینان طوری تنظیم می شود که در صورتیکه سرعت حرکت روغن مابین 50 تا 150 سانتیمتر بر ثانیه رسید ، رله قطع کند .

 

در رله هایی که شامل یک گوی شناور میباشد ، دریچه اطمینان با شناور لحیم شده است و در این رله ها وقتی سرعت روغن به 65 تا 90 سانتیمتر بر ثانیه رسید رله عمل می کند .

لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...

رله بوخهلتس : (Buchholz Relay )اين

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
يکي از مهمترين رله هاي حفاظتي ترانسفور ماتور هاي قدرت مي باشندو وظيفه تشخيص بروز هر گونه اتصالي در محفظه داخلي ترانسفور ماتور و قطع سريع برق ورودي را به عهده دارد. مي دانيم که اصولا ترانسفور ماتور هاي قدرت بوسيله مايع مخصوصي مانند روغن عايق کاري وخنک مي شوند بخاطر سرد وگرم شدن روغن مزبور، ظرف انبساطي براي آن در نظر گرفته شده ومانند شکل- 1 اين ظرف از طريق لوله رابطي به محفظه داخلي ترانسفور ماتور متصل مي باشد. همان طوريکه از شکل مزبور پيداست رله بوخهلتس بر روي لوله رابط بين ترانسفور ماتور و ظرف انبساط قرار مي گيرد و روغن از اين رله عبور مي کند بنابر اين تمامي محفظه داخلي رله پر از روغن مي باشد و هر گاه هر گونه اتصالي در محظه داخلي ترانسفور ماتور پديد آيد در نقطه اتصالي مقداري جرقه و قوس الکتريکي زده مي شود. در نتيجه اين عمل کمي از روغن اطراف محل اتصالي سوخته و توليد حبابهاي گازي شکلي مي نمايد. اين حبابهاي گازي به طرف قسمت فوقاني
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حرکت نموده و از طريق لوله رابط به رله بوخهلتس و در قسمت فوقاني رله جمع مي گردند. اين رله داراي شناوري است ،با تجمع حبابهاي گاز سطح روغن در رله پايين آمده وهمراه با آن، شناور نيز به پايين مي آيد. پايين آمدن شناور باعث بسته شدن کليد الکتريکي رله و تحريک مدار هشدار و يا قطع مي گردد. در بعضي از مدل هاي اين رله از دو شناور استفاده شده که شناور بالايي براي تحريک مدار هشدار و شناور پاييني براي فرمان به مدار قطع دستگاه مورد حفاظت مي باشد.

اگر مقدار جرقه و قوس الکتريکي در محفظه داخلي ترانسفورماتور شديد باشد يک موج انفجاري در روغن داخلي ترانسفورماتور بوجود آمده و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مزبور با سرعت زيادي به رله بوخهلتس وارد مي شود. سرعت زياد روغن باعث عملکرد دريچه ورودي رله مي گرددو اين دريچه با شناور پاييني رله هم محور بوده ومستقيما باعث تحريک مدار قطع مي شود.

هر گاه در اثر علتهاي مختلفي از بدنه ترانسفورماتور مقداري روغن ريزش نمايدبه مرور زمان سطح روغن در ظرف انبساط کاهش يافته و به رله بوخهلتس ميرسد.در رله بوخهلتس اگر سطح روغن همچنان کاهش يابد باعث عملکردوتحريک مدار هشدار دهنده و قطع مي گردد. در موارد مقداري هواي نشتي به رله راه يافته و مانند حبابهاي گاز باعث تحريک رله مي شود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

بنابراين بطور کلي علل تحريک و عملکرد رله بوخهلتس به قرار زير است:

بروز قوس الکتريکي بين قسمتهاي حامل جريان با بدنه ترانسفورماتور و هسته آن

ايجاد اتصالي بين قسمتهاي حامل جريان در ترانسفورماتور

ريزش روغن از بدنه ترانسفورماتور

نشت هوا به محفظه داخلي ترانسفورماتور

لینک به دیدگاه

رله جانسون: (Johnson Relay )

 

اصولا در ترانسفورماتورهاي قدرت دستگاهي وجود دارد که با کمک سيم پيچ فشار قوي ولتاژ فشار ضعيف ترانسفورماتور را تنظيم مي نمايد.اين امر باعث مي شود که تقريبا ولتاژ خروجي ثابت مانده و تغيرات ولتاز طرف فشار قوي تاثير مهمي بر روي ولتاژ مصرف کننده نگذارد. دستگاهي که وظيفه فوق را بر عهده دارد تپ چنجر مي باشد.دستگاه مزبور در محفظه جداگانه اي در داخل ترانسفورماتور قرار داشته و به وسيله مايع مخصوصي مانند روغن عايق کاري مي شود. بر اثر بروز هر گونه اتصالي و عيبي در اين دستگاه مايع داخلي آن منبسط شده و باعث خسارتي مي گردد. براي جلوگيري از اين امر و حفاظت تپ چنجر از رله اي به نام جانسون استفاده مي شود .

اين رله از طريق مجرايي بر بدنه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نصب شده و به محض بروز هر گونه عيب يااتصالي در محفظه داخلي دستگاه، تحريک شده و باعث قطع سريع مدار ورودي به ترانسفورماتور مي گردد.

رله ديفرانسيل: (Differential Relay )

اين رله با ساختمان اندوکسيوني و يا الکترونيکي مورد استفاده قرار مي گيرد. مانند شکل- 2 انرژي الکتريکي با ولتاژ 63kv و شدت جريان "I1" به ترانسفورماتور "T1" وارد مي گردد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در ترانسفورماتور "T1" ولتاژ ورودي به ولتاژ خروجي 20kv با شدت جريان "I2" تبديل مي شود وبه طرف مصرف کننده ارسال ميگردد.به علت اينکه قدرت در دو طرف ترانسفورماتور با هم برابر مي باشند چونکه ولتاژ خروجي به اندازه يک سوم ولتاژ ورودي مي باشد اگر مصرف کننده اي بر روي ترانسفورماتور قرار گيرد شدت جريان خروجي از ترانسفورماتور سه برابر شدت جريان ورودي به آن مي گردد. همچنانکه در شکل- 16 مشاهده مي گردد در دو طرف ترانسفورماتور "T1" از ترانسفورماتور جريان "b" و"c" که موجب تحريک رله ديفرانسيل مي گردند استفاده شده است. مي دانيم که جريانهاي "I1" و"I2" با هم تفاوت دارند. ترانسفورماتورهاي جريان علاوه بر کاهش جريانهاي دو طرف ترانسفورماتور"T1" و ارسال آن به رله ،اين وظيفه را دارند که جريان خروجي آنها به رله بايد هم اندازه باشد براي نمونه اگر جريان ورودي يک ترانسفورماتور 63/20kv وقتي مصرف کننده اي بر روي ان قرار دارد برابر100 آمپر وشدت جريان خروجي از ترانسفورماتور مزبور برابر با 300 آمپر باشد بايد ترانسفورماتور جريان را طوري انتخاب و محاسبه نمود که ترانسفورماتور جريان "b" شدت جريان 100 امپر رامثلا به 5آمپر و ترانسفورماتور جريان " c" نيز شدت جريان 300 آمپر رابه همان 5 آمپر تبديل نمايد. بنابراين چونکه شدت جريانهاي دو طرف ترانسفورماتور به اندازه همديگر در آمده وبه رله مي رود رله با ساختمان مخصوص داخلي که دارد تحريک نمي شود.

هر گاه بين نقاط "b" و"c" در شکل- 2 اتصالي رخ دهد به علت اينکه شدت جريان مزبور ممکن است به هيچ وجه به ترانسفورماتور جريان "c" نرسد ويا لااقل مقدار کمي از آن عبور کندجرياني از اين ترانسفورماتورجريان به رله نمي رسدويا مقدار آن ناچيز است. در صورتيکه شدت جريان شديدي از ترانسفورماتور جريان "b" عبور کرده و اختلاف زيادي بين جريانهاي ترانسفورماتورهاي جريان که به رله وارد مي شود، مي افتد و در چنين مواردي رله تحريک شده و با فرماني که به کليد قطع خط مزبور مي دهد موجب قطع انرژي الکتريکي و جلوگيري از خسارت وارده مي شود.

در مورديکه نقطه اتصالي بر روي خط انتقال خروجي،بعد از ترانسفورماتور جريان "c"

باشدچونکه جريان رفت و برگشتي از ترانسفورماتور هاي جريان در هر دو طرف ترانسفورماتور "T1" براي رله يکسان مشاهده مي شودرله تحريک نشده وخارج از ديد آن مي باشد. اصولا تشخيص اين گونه از خطاها به عهده رله اضافه جريان خط خروجي مي باشد.

لینک به دیدگاه

رله درجه حرارت روغن: (Oil Temperature Relay )

 

هر دستگاهي که با مايع مخصوصي مانند روغن خنک کاري شود مجهز به زله بوده که نمايانگر درجه حرارت روغن مزبور مي باشد. اين رله ها بيشتر به صورت رله هاي پيچشي حرارتي بوده و بر روي ترانسفورماتورهاي قدرت نصب مي گردد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در بعضي از مدلهاي اين رله از کليد هاي

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کوچکي مانند کليد هاي جيوه اي استفاده شده است .کليد هاي مزبور در درجه حرارت مشخصي باعث تحريک مدار هشدار و در مواردي باعث قطع مدار ورودي و يا مدار برق مصرف کننده مي شود. ممکن است همراه با عقربه نشان دهنده رله يک عقربه قرمز رنگي بکار مي رود. اين عقربه از خود حرکتي نداشته و توسط عقربه اصلي رله حرکت نموده و مقدار ماکزيمم درجه حرارت مايع را نشان مي دهد.

رله درجه حرارت سيم پيچها: ( Winding Temperature Relay)

اين رله براي مشخص نمودن درجه حرارت سيم پيچها ترانسفورماتور بکار ميرود. اصولا اين از دو قسمت تشکيل شده که يک قسمت درست شبيه رله انعکاسي بوده و قسمت دوم شامل يک عدد ترانسفورماتور جريان و يک عدد عضو حرارتي مي

باشد. ترانسفورماتورجريان مزبور مانند شکل- 3 بر روي يکي از فازهاي خروجي ترانسفورماتور قدرت(معمولا فاز وسط) نصب شده و متناسب با مقدار شدت جريان خروجي از ترانسفورماتور قدرت و متناسب با نسبت تبديل آن،جرياني را به قسمت عضو حرارتي رله مي فرستد. بنابراين رله مزبور علاوه بر اينکه تحت تاثير قسمت انعکاسي قرار مي گيرد،عضو حرارتي ان نيز گرم شده و تواما اين دو قسمت باعث چرخش محوري در رله مي شود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

چرخش محور مزبور در رله باعث عملکرد کليدهاي جيوه اي که برروي ان قرار گرفته شده و مي توان از اين کليدها براي مدارهاي مختلف ونهايتا قطع برق ورودي ترانسفورماتور قدرت استفاده نمود.

اين رله داراي سه کليد جيوه اي بوده و اين کليد ها با زاويه هاي متفاوتي بر روي محور گردان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نصب شده اند. اين امر باعث مي شود در اثر چرخش محور رله کليدها به ترتيب با فاصله زماني خاصي متناسب با ميزان درجه حرارت سيم پيچها عمل نمايد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جيوه اي اول براي تحريک مدار پنکه ها خنک کننده ترانسفورماتورقدرت وکليد جيوه اي دوم براي تحريک مدار هشداردهنده ودرصورت ازدياد درجه حرارت سيم پيچها کليد سوم باعث قطع مدار مي گردد.

لینک به دیدگاه
 • 7 ماه بعد...

رله ديستانس يک رله حفاظتي است که زمان قطع آن تابع مقاومت طول سيم مي باشد.در بيشتر اوقات زمان قطع رله بايد تابع محل اتصال کوتاه نسبت به رله باشد ، و از اين رو اين زمان بايد تابع جهت معيني از انرژي اتصال کوتاه باشد.به طوريکه مي دانيم هرچه محل اتصال کوتاه ازاز رله دور تر باشد ، مقاومت ظاهري قطعه سيم بين محل اتصالي تا رله بزرگتر شده و در نتيجه مقاومت اهمي و غير اهمي آن نيز بزرگتر مي شود.از آنجا که در رشد تاسيسات برقي رابطه مستقيمي بين مقاومت و طو ل سيم وجود دارد ، لذا با استفاده از رله ديستانس به عنوان رله حفاظتي در سراسر خطوط انتقال انرژي عملا مشکل حفاظت موضعي و تنظيم جهش زماني رله هاي پي در پي بر طرف مي شود.

رله هاي ديستانس صرف نظر از انواع مختلف آنها بر مبناي اندازه گيري فاصله الكتريكي رله تا محل خطا كار مي كنند. در مواقعي كه حداقل جريان خطا قابل مقايسه با جريان بار باشد، اين رله ها كاربرد وسيعي پيدا مي كنند و اين از آنجا ناشي مي شود كه رله هاي ديستانس به جريان حساس نيستند، بلكه امپدانس ظاهري (فاصله الكتريكي) تا محل خطا را مي سنجند. رله هاي ديستانس داراي يك امپدانس داخلي به نام امپدانس تنظيم رله مي باشند. اين امپدانس (Z0) برابر امپدانس قسمتي از خط است كه رله بايد آن قسمت را مورد حفاظت قرار دهد.

رله دیستانس از لحاظ کار مانند رله جریان زیاد در مقابل اتصال کوتاه می باشد و رله دیستانس بر اساس فاصله یا امپدانس عمل می کند یعنی رله دیستانس زمانی عمل می کند که....

 

شما میتونید برای مطالعه بیشتر این تحقیق که توسط مهندس عقیقی تهیه شده مقاله زیر را دانلود کامل کنید:

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...
 • 3 ماه بعد...
 • 1 سال بعد...
رله ديستانس يک رله حفاظتي است که زمان قطع آن تابع مقاومت طول سيم مي باشد.در بيشتر اوقات زمان قطع رله بايد تابع محل اتصال کوتاه نسبت به رله باشد ، و از اين رو اين زمان بايد تابع جهت معيني از انرژي اتصال کوتاه باشد.به طوريکه مي دانيم هرچه محل اتصال کوتاه ازاز رله دور تر باشد ، مقاومت ظاهري قطعه سيم بين محل اتصالي تا رله بزرگتر شده و در نتيجه مقاومت اهمي و غير اهمي آن نيز بزرگتر مي شود.از آنجا که در رشد تاسيسات برقي رابطه مستقيمي بين مقاومت و طو ل سيم وجود دارد ، لذا با استفاده از رله ديستانس به عنوان رله حفاظتي در سراسر خطوط انتقال انرژي عملا مشکل حفاظت موضعي و تنظيم جهش زماني رله هاي پي در پي بر طرف مي شود.

رله هاي ديستانس صرف نظر از انواع مختلف آنها بر مبناي اندازه گيري فاصله الكتريكي رله تا محل خطا كار مي كنند. در مواقعي كه حداقل جريان خطا قابل مقايسه با جريان بار باشد، اين رله ها كاربرد وسيعي پيدا مي كنند و اين از آنجا ناشي مي شود كه رله هاي ديستانس به جريان حساس نيستند، بلكه امپدانس ظاهري (فاصله الكتريكي) تا محل خطا را مي سنجند. رله هاي ديستانس داراي يك امپدانس داخلي به نام امپدانس تنظيم رله مي باشند. اين امپدانس (Z0) برابر امپدانس قسمتي از خط است كه رله بايد آن قسمت را مورد حفاظت قرار دهد.

رله دیستانس از لحاظ کار مانند رله جریان زیاد در مقابل اتصال کوتاه می باشد و رله دیستانس بر اساس فاصله یا امپدانس عمل می کند یعنی رله دیستانس زمانی عمل می کند که....

 

شما میتونید برای مطالعه بیشتر این تحقیق که توسط مهندس عقیقی تهیه شده مقاله زیر را دانلود کامل کنید:

 

دانلود مقاله

سلام من فایل دانلود کردم اما رمز خواست رمز نگفتید

 

فرستاده شده از HUAWEI P7-L10ِ من با Tapatalk

لینک به دیدگاه
سلام من فایل دانلود کردم اما رمز خواست رمز نگفتید

 

فرستاده شده از HUAWEI P7-L10ِ من با Tapatalk

 

تمامی فایلهایی که پسورد آنها ذکر نشده:

www.noandishaan.com

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...