رفتن به مطلب

ژنراتور الکتریکی


ارسال های توصیه شده

12- پمپ ها و فن ها

 

چيزي حدود 40 درصد انرژي مصرفي در بخش صنعت در پمپها و فنها مصرف ميشود. برای مثال در انگلستان ترکیب مصرف کنندگان انرژی در موتورها و در کاربردهای صنعتی بصورت زیر است[15].

250433%20%287%29.jpg

شکل(8): میزان انرژی مصرفی توسط بارهای مختلف در انگلستان

اغلب اين سيستمها از موتورهاي القائي با روتور قفس سنجابي استفاده ميكنند. و خروجي توسط ادواتي چون شيرهاي تنظيم كننده و دمپرها كنترل ميشوند. متاسفانه مقادير قابل توجهي انرژي توسط اين فنها و پمپها تلف ميشوند. موتورهاي بكار رفته در اغلب اين ادوات از مقدار مورد نياز بزرگتر بوده و سيستمهاي مكانيكي تنظيم كننده جريان سيالات در آنها بسيار تلفاتي ميباشند. به اين عوامل بايد هزينه هاي قابل توجه تعمير و نگهداشت نيز اضافه شود. با توجه به اینکه هزینه های خرید پمپ معمولا کمتر از 5 درصد هزینه های بهره برداری آن در طول عمر سیستم پمپ است، کیفیت بهره برداری عامل مهمتری در تصمیم گیری برای انتخاب سیستمهای پمپ بشمار میرود.

250433%20%288%29.jpg

شکل(9): مقایسه انرژی مصرفی کنترل فلو با شیر و درایو

انتخاب پمپ ها معمولا بر اساس حداکثر دبی مورد انتظار صورت میگیرد. در حالیکه اغلب اوقات هرگز فلوی ماکزیمم مورد استفاده قرار نمیگیرد. این امر منجر به بزرگ شدن پمپ ها شده و بدین ترتیب مقدمات کار برای اتلاف انرژی و استهلاک هر چه سریعتر سیستم های پمپ فراهم میشود. اگر یک پمپ در دور نامی خود کار کند و دبی خروجی پمپ به مصرف برسد سیستم در راندمان مطلوب خود کار خواهد کرد. اما اگر تنها 50 درصد دبی حداکثر مورد نیاز باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بدیهی است که در این حالت نیز موتور در دور نامی خود کار خواهد کرد و توان مصرفی اضافی توسط موتور تلف خواهد شد. از سوی دیگر برای کنترل دبی خروجی لازم خواهد بود از ادوات مقاومتی نظیر شیر خفه کن استفاده گردد. با استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور ميتوان جريان سيالات در پمپ ها را با اعمال تغيير دور موتور ، كنترل نمود. امروزه اين روش بدليل انعطاف پذيري و صرفه جوئي اقتصادي قابل توجه جايگزين روشهاي سنتي متكي بر تنظيم جريان سيال با استفاده از شيرهاي تنظيم كننده مكانيكي و دمپرها ميشود. در شکل(9) تفاوت دو روش در میزان مصرف انرژی نشان داده شده است.

13- قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن

 

قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن های سانتریفوژ پایه نظری صرفه جوئی انرژی با استفاده از درایو هستند. بر طبق این قوانین و در یک پمپ یا فن سانتریفوژ، روابط زیر حاکم است :

Q ~ N

فلو یا حجم : Q , سرعت : N

H ~ N2

هد یا فشار : H

P ~ N3

توان ورودی : P

با توجه به شکل(10) فلو/ ولوم بصورت خطی با دور پمپ/فن تغییر میکند. برای مثال اگر دور موتور نصف شود فلو نیز نصف خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به منحنی وسط فشار یا هد متناسب با مربع دور تغییر میکند. در این حالت اگر دور موتور نصف شود، فشار یا هد چهار برابر کاهش پیدا کرده و به 25% خواهد رسید. منحنی سمت راست نشان میدهد که اگر دور موتور نصف شود مصرف توان 8 برابر کاهش پیدا کرده و به 12.5% خواهد رسید

250433%20%289%29.jpg

شکل(10): نمایش تصویری قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن سانتریفوژ

به خاطر میسپاریم با استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور و كاهش تنها 15 درصد دور ميتوان به ميزان 40 درصد در مصرف انرژي صرفه جوئي كرد. حال اجازه بدهید کمی دقیقتر به رفتار یک پمپ توجه کنیم. شکل(11) مشخصات یک سیستم پمپ را نشان میدهد. هد استاتيك عبارتست از اختلاف ارتفاع پمپ و تانك مقصد. بديهي است كه اگر يك پمپ نتواند به اين ارتفاع غلبه كند دبي خروجي صفر خواهد بود. مولفه دوم هد اصطکاکی است . که در واقع بیانگر توان مورد نیاز جهت غلبه بر تلفات ناشی از عبور سیال از لوله ها، شیرها، زانوها و دیگر اجزای سیستم لوله کشی میباشد. این تلفات کلا وابسته به سرعت عبور سیال بوده و غیر خطی است. با اضافه کردن دو منحنی، منحنی سیستم بدست میاید.

250433%20%2810%29.jpg

در شکل(12) منحنی های سیستم و منحنی پمپ باهم نشان داده شده است. نقطه كار يك پمپ محل تلاقي منحني پمپ و منحني سيستم مي باشد. با توجه به این منحنی ها روشن میشود که میزان فلو در این سیستم 800 لیتر در ثانیه و هد 60 متر میباشد. اگر بخواهیم نقطه کار را تغییر بدهیم لازم خواهد بود چیزی به سیستم اضافه نمائیم.

250433%20%2811%29.jpg

250433%20%2812%29.jpg

یک روش متداول در اینجا استفاده از شیر خفه کن است. در شکل(13) تاثیر عملکرد شیر خفه کن در نقطه کار پمپ را مشاهده میکنید. در واقع شیر اصطکاک مسیر سیال را افزایش داده و باعث افت فلو میگردد. با وجود اینکه با حضور شیر فلو به 600 لیتر در ثانیه کاهش پیدا کرده ولی در توان مصرفی سیستم تغییر محسوسی ایجاد نشده است. حال نگاهی دقیقتر به موضوع خواهیم داشت. همانطور که در شکل(14) مشاهده میکنید، برای دستیابی به فلوی مورد نظر از دو روش کنترل فلو با استفاده اشیر و کنترل با استفاده از درایو استفاده شده است . در روش کنترل فلو با شیر میزان توان مصرفی 0.875 درصد و در کنترل فلو با درایو توان مصرفی 0.42 درصد توان نامی میباشد. برای مثال اگر توان نامی پمپ 100KW باشد. تفاوت توان مصرفی دو روش برابر خواهد بود با:

(100KW x 0.875) – (100KW x 0.42) = 45.5KW

250433%20%2813%29.jpg

250433%20%2814%29.jpg

شکل(14) مقایسه توان مصرفی یک سیستم پمپ در دو حالت: الف) کنترل فلو با استفاده از شیر خفه کن (شکل سمت چپ) . ب) کنترل فلو با استفاده از درایو (شکل سمت راست).

شكل (15) - ميزان مصرف انرژي در يك پمپ در پنج حالت : با استفاده از شیر برگشتی، با استفاده از شیر خفه کن، با قطع و وصل پمپ، با استفاده از کوپلینگ هیدرولیک، با استفاده از كنترل كننده دور موتور

هر چند كه در سيستمهائي كه هد استاتيك بالا ئي دارند با تغيير دور، راندمان پمپ هم به ميزان زيادي تغيير ميكند، ولي مزاياي ديگر درايو استفاده از آن را بخوبي توجيه ميكند. براي مثال ميزان فشار هيدروليك وارد شده به پره هاي پمپ سانتريفوژ با مجذور سرعت افزايش مييابد. اين نيروها به بيرينگهاي پمپ اعمال شده و عمر مفيد آنها را كاهش خواهد داد. خاطر نشان ميشود كه عمر بيرينگها بطور معكوس با توان هفتم سرعت متناسب است. از سوي ديگر با كاهش دور نويز و نوسانات سيستم نيز كاهش پيدا ميكند.

درشكل (15) ميزان مصرف انرژي در يك پمپ در پنج حالت : با استفاده از شیر برگشتی، با استفاده از شیر خفه کن، با قطع و وصل پمپ، با استفاده از کوپلینگ هیدرولیک، و با استفاده از كنترل كننده دور موتور نمایش داده شده است. با توجه به این شكل تاثير قابل توجه كنترل كننده دور موتور در كاهش انرژي مصرفي ، نسبت به روشها، مشاهده ميشود. در روش شیر برگشتی متناسب با نیاز مقداری از دبی خروجی پمپ به وروی آن عودت داده میشود. بدیهی است که در این حالت توان مصرفی برای هر دبی خروجی ثابت خواهد بود.

امروزه در كشورهاي پيشرفته بعنوان يك برخورد اوليه در كاهش سريع مصرف انرژي، مجهز نمودن اين نوع فنها و پمپها به درايو ميباشد.

نكاتي كه بايد در طراحي سيستمهاي پمپ مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:

- سيستم را بزرگ انتخاب نكنيد. حتي اگر بعدها نياز به توسعه پيدا كرديد. باز مطلوب آن است كه بعدا كنار سيستم موجود پمپ بيشتري اضافه كنيد.

- توجه كنيد كه هزينه هاي خريد پمپ در مقايسه با هزينه هاي انرژي آن در طول عمر پمپ ناچيز است. پس پمپهاي با راندمان بالا را استفاده كنيد.

- از درايو براي كنترل فلو استفاده كنيد

- بجاي استفاده از يك پمپ بزرگ از تعدادي پمپ كوچك بطوريكه مجموع آنها ظرفيت مورد نياز را تامين نمايد، استفاده كيد. بدين ترتيب ميتوانيد در صورت عدم نياز به ظرفيت اضافي آن را از مدار خارج كنيد.

لینک به دیدگاه
 • پاسخ 77
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

14- مثال از محاسبات صرفه جوئي انرژي در فن

 

 

براي روشن شدن تاثير استفاده از درايو در كاربرد فن به مثال زير توجه ميكنيم. نخست اشاره ميكنيم به قوانين حاكم بر فن كه موسوم به قوانين افينيتي (Affinity Laws ) ميباشد:

Eq. 1: (N1 / N2) = Q1 / Q2

Eq. 2: (N1 / N2)2 = P1 / P2

Eq. 3: (N1 / N2)2 = T1 / T2

Eq. 4: (N1 / N2)3 = HP1 / HP2

در معادلات فوق N معرف سرعت، Q معرف ميزان جريان سيال، T معرف گشتاور، HP معرف توان مصرفي و P معرف فشار است.

حال فرض ميكنيم يك فن با موتور 250hp با راندمان 95% موجود است. و سيكل كار آن را در هر هفته بصورت زير در نظر ميگيريم:

سرعت

بار

ساعات کار

100%

100%

40

75%

42%

80

50%

13%

40

 

بدون استفاده از درايوميزان انرژي مصرفي در هر هفته برابر است با:

250434%20%281%29.jpg

با استفاده از درايوميزان انرژي مصرفي در هر هفته برابر است با:

250434%20%282%29.jpg

ميزان صرفه جوئي انرژي در سال برابر است با:

250434%20%283%29.jpg

و اگر ارزش هر كيلووات ساعت انرژي را 4 سنت در نظر بگيريم ارزش انرژي صرفه جوئي شده برابر خواهد بود با:

250434%20%284%29.jpg

15- یک مطالعه موردی در ایران:

 

گزارشی از وضعیت فعلی فنهای پیش گرمکن خط 2 سیمان آبیک و بررسی امکان صرفه جوئی انرژی در آنها

گزارش زیر توسط مرکز تحقیقات سیمان آبیک آماده شده است:

فنها در صنعت سیمان کاربرد گسترده ای دارند. و برای انتقال گازهای ناشی از فرایند تولید سیمان و یا انتقال مواد از آنها استفاده میشود. از آنجائی که شرائط فرایندی با توجه به تغییرات پارامترهای آن ثابت نمی باشد. در نتیجه میزان تولید گازهای فرایندی با توجه به تغییرات پارامترهای آن ثابت نمی باشد. در نتیجه میزان تولید گازهای فرایندی نیز متغیر بوده و لازم ست این امر با تغییر هوادهی فنها تحت کنترل باشد. از متداول ترین روشهای کنترلی که برای فلوی گاز در فن ها تا بحال مورد استفاده قرار گرفته است، کنترل فلو توسط دریچه در ورودی فن میباشد. اگر چه این روش، طریقه ای موثر در کنترل فلو بوده اما در مصرف انرژی تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته است. در صورتی که کنترل فلوی گاز با استفاده از کنترل دور فن، علاوه بر کارائی بهتر بمیزان زیادی در مصرف انرژی الکتریکی فن صرفه جوئی انرژی ایجاد خواهد کرد.

بعنوان مطالعه موردی فن های پیش گرمکن واحد 2 سیمان آبیک مورد بررسی قرار میگیرد. بمنظور آنکه بتوان میزان بالقوه انرژی قابل صرفه جوئی در این فن ها بدست اید از دو روش:

1- محاسبه توان با استفاده از پارامترهای بدست آمده از فرایند

2- اندازه گیری توان موتور درایو

استفاده کرده و یک بررسی مقایسه ای بین ایندو بعمل می آ وریم. برای محاسبه توان از رابطه معمول آن:

250434%20%285%29.jpg

استفاده کرده ایم. پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه نیز در فرایند و در شرائط نرمال بهره وری اندازه گیری شد.

Q = 327,000 m3/h فلوی گاز

P1= -560 mm WG فشار هوا قبل از دریچه(شرائط فرایند)

Pl1= -1100 mm WG فشار هوا بعد از دریچه و قبل از فن

P2 = - 10 mm WG فشار هوا بعد از دریچه(شرائط فرایند)

وضعیت دریچه 22% و دور موتور برابر با دور نامی 990RPM ، و توان نامی موتور فن 1300KW با راندمان 0.8 بود. در این شرائط میزان توان مصرفی فن با استفاده از P فرایند :پارامترهای بهره برداری و با توجه به

250434%20%286%29.jpg

P فن، یعنی تفاوت فشار ورودی وو با استفاده از خروجی فن، توان مصرفی عبارت است از :

250434%20%287%29.jpg

و مقدار خوانده شده توسط دستگاه واتمتر برای هر دو فن شماره 35 و 36 (فن های پیش گرمکن ) بصورت زیر بود:

P35 = 1260 KW

P36 = 1210 KW

مقایسه دو مقدار توان فن( محاسبه شده و اندازه گیری شده) حداقل دو مسئله را روشن میکند:

1- صحت محاسبات انجام شده( عدد 1213 در مقابل 1260 و یا 1210 )

P فن شده و این امر باعث افزایش توان مصرفی2- استفاده از دریچه باعث افزایش فن شده است.

مورد فوق بخوبی نشان میدهد که حذف دریچه ورودی و استفاده از کنترل دور میتواند شرائط کار فن را به شرائط فرایند نزدیکتر کرده و در آنصورت در مصرف انرژی فن کاهش قابل ملاحظه ای مشاهده خواهد شد. نهایتا بر روی فن شماره 36 کنترل دور نصب شد و در حالیکه دور فن روی 680RPM تنظیم شده بود شرائط فرایندی مشابه با حالت بدون کنترل دور فراهم شده و تولید نیز به حالت نرمال رسید.

در این حالت شرائط دریچه 100% باز و مقدار توان مصرفی موتور 560KW قرائت گردید. همانگونه که انتظار داشتیم با استفاده از کنترل دور توانستیم توان فن را به شرائط بهره برداری قبل رسانده و توان مصرفی را بمیزان زیاد کاهش دهیم. انتظار میرود با توجه به میزان سرمایه گذاری انجام شده جهت تهیه کنترل دور مورد نیاز، زمان بازگشت سرمایه 3 سال باشد.

16- سيستم هاي تهويه مطبوع

 

موضوع صرفه جوئي انرژي در دنياي رقابتي امروز حتي آثار خود را در سيستمهاي تهويه مطبوع هتلها نيز خود را مطرح كرده است. در اين مكانها امكان صرفه جوئي انرژي تا مرز 50 درصد روي سيستمهاي HVAC يا سيستمهاي حرارتي و هواسازي و تهويه مطبوع ، وجود دارد. و سرمايه گذاري اوليه در مدت دو سال از محل صرفه جوئي انرژي قابل بازيابي ميباشد.

17- ماشين تزريق پلاستيك

 

در يك ماشين تزريق پلاستيك استفاده از كنترل كننده دور موتور ميتواند تا 50 در صد صرفه جوئي در مصرف انرژي بدنبال داشته باشد[2]. براي روشن شدن اين مطلب به دياگرام زير توجه ميكنيم:

250434%20%288%29.jpg

شكل (16) مصرف انرژي در يك سيكل كاري ماشين تزريق پلاستيك- بدون استفاده از درايو

در دياگرام فوق مصرف انرژي در يك سيكل كاري نشان داده شده است. اين حالت نرمال كار ماشين بوده و در اين وضعيت از درايو استفاده نشده است. با استفاده از كنترل كننده دور موتور ميتوان توان تلفاتي ماشين را بميزان قابل توجهي كاهش داد. مضافا اينكه در اين صورت ماشين خيلي نرمتر كار كرده و از شوكهاي مكانيكي اجتناب خواهد شد. خود اين امر منجر به كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداشت ماشين ميشود . در دياگرام زير توان مصرفي ماشين در حالت كار با كنترل كننده دور موتور نمايش داده شده است:

250434%20%289%29.jpg

شكل (17) مصرف انرژي در يك سيكل كاري ماشين تزريق پلاستيك- با استفاده از درايو

با مقايسه دو دياگرام مشاهده ميشود كه مصرف انرژي از 42 كيلوات ساعت به 27 كيلووات ساعت تقليل پيدا كرده است.

18-صرفه جوئی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب

 

شرکت Vacon سازنده درایوهای AC گزارش کرده است [12] که درسیستم تصفیه فاضلاب شهر گرومز سوئد با استفاده از درایو 40.5% صرفه جوئی انرژی بدست آوده است. این درحالی است که در سیستم فوق و با استفاده از درایو مصرف مواد شیمیائی نیز 53% کاهش پیدا کرده است. اینک شرکت Vacon را ه حلهای جامعی در تاسیسات آب و فاضلاب ارائه میدهد. این راه حلها شامل طراحی این تاسیسات، انتخاب درایو، و محاسبات صرفه جوئی انرژی میشود [13]. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با شرکت پرتوصنعت تماس بگیرید.

19-کمپرسورها

 

شرکت اطلس کوپکو موفق شده است با استفاده از درایو مصرف انرژی کمپروسورهای تولیدی خود را بمیزان 35% کاهش دهد. در کنار این دستاورد مهم اطلس کوپکو توانسته است با استفاده از درایو فشار کمپروسور را با دقت و پایداری بیشتری کنترل کند، جریان راه اندازی را محدود نماید و ضریب قدرت را به بیش از 95% برساند. و بدین ترتیب این کمپروسورها نیازی با خازنهای اصلاح ضریب قدرت ندارند. از سال 1994 ببعد که اطلس کوپکو این کمپروسورها را معرفی کرده است توانسته است بازار کمپروسورهای دنیا را تسخیر کند. این رویکرد سیستمی در طراحی و ارائه محصول با کیفیت، نمونه خوبی از افزایش مزیت رقابتی یک بنگاه اقتصادی میباشد.

20-نیروگاهها

 

در نیروگاهها پتانسیل قابل توجهی برای صرفه جوئی انرژی وجود دارد. مصرف داخلی نیروگاههای بخاری میتواند بین 5 تا 14 درصد انرژی تولید شده توسط نیروگاه باشد. این میزان انرژی عمدتا در ID فن، FD فن، فید پمپ، فنهای کولینگ تاورف پمپهای سیرکولاسیون و خنک کن مصرف میشود. یک مطالعه موردی از نیروگاههای هند نشان میدهد[14] که از مجموع 22 واحد نیروگاهی 210 مگاواتی، با بکارگیری درایو در فنهای ID و یا پمپهای BFP ، سالانه بالغ بر 158 میلیون کیلووات ساعت انرژی، به ارزش 11.3 میلیون دلار صرفه جوئی انرژی حاصل میگردد. این در حالی است که ارزش سرمایه گذاری ولیه 7/25 میلیون دلار بوده است. و بدین ترتیب میتوان انتضار داشت که در کمتر از 3/2 سال سرمایه گذاری اولیه مستهلک شده و عواید سرشاری نصیب نیروگاهها گردد. در جدول(4) خلاصه ای از این بررسی را مشاهده میکنید.

250434%20%2810%29.jpg

جدول(4): بررسی نتایج استفاده از درایو در برخی از کاربردهای با مصرف انرژی بالا بمنظور کاهش مصرف داخلی نیروگاهها در کشور هند

21-سیمان

 

در ایران حدود 9% انرژی الکتریکی صنعتی در صنایع سیمان مصرف میشود. مطالعاتی که در سال 2002 توسط آقای علیرضا شیرازی در صنایع سیمان انجام گرفت نشان داد[12] که میزان مصرف انرژی در این صنایع نسبت به استانداردهای جهانی آن خیلی بالا است. در شکل(18) شدت انرژی الکتریکی مورد نیاز در صنایع سیمان ایران برای تولید هر تن سیمان با بهترین حالت جهانی آن نشان داده شده است. و در جدول ( 5) خلاصه ای از این مطالعه نشان داده شده است.

250434%20%2811%29.jpg

شکل(18): پتانسيل صرفه جوئي در مصرف انرژي الكتريكي در صنايع سيمان ايران در مقايسه با بهترین حالت جهاني آن (Kwh/Ton)

250434%20%2812%29.jpg

جدول (5ب) پتانسيل صرفه جوئي سالانه انرژي الكتريكي در صنايع منتخب سیمان ایران در مقايسه با استاندارد جهاني

اطلاعات فوق نشان مي‌دهد كه در هر كارخانه سيمان مي توان حدود 1.5 ميليون دلار در هر سال در مصرف انرژي الكتريكي صرفه‌جوئي نمود و اگر تعداد خطوط توليد سيمان را در حال حاضر 60 خط توليد در نظر بگيريم ميزان مصرف انرژي الكتريكي در صنايع سيمان سالانه بالغ بر 90 ميليون دلار خواهد بود . براي بدست آوردن اين نتايج ارزش هر كيلووات ساعت انرژي الكتريكي 6 سنت در نظر گرفته شده است. هر جند که این مقدار صرفه جوئی انرژی تنها با استفاده از درایو بدست نمی آید ولی استفاده از درایو سهم عمده ای در این صرفه جوئی خواهد داشت.

لینک به دیدگاه

22- قابليتهاي كنترل كننده هاي دور موتور مدرن

 

درايوهاي مدرن امروزي بر اساس تكنولوژي مدولار ساخته ميشوند. اين امر هم در قسمتهاي سخت افزاري و هم در قسمتهاي نرم افزاري درايو رعايت ميشود. ساختار مدولار قابليت بر آورده سازي بسياري از نيازهاي مشتري را دارد. اغلب اين درايوها از تكنولوژي كنترل برداري بهره ميگيرند. اين روش كنترل امكان كنترل موتور را با دقت و ديناميك زياد فراهم مياورد. بطوريكه اين درايوها اينك قادرند درست نظير درايوهاي DC رفتار نمايند. آنها را ميتوان در كاربردهاي كنترل سرعت و يا كنترل گشتاور بسهولت مورد استفاده قرارداد. بطوريكه سادگي و استحكام موتورهاي القائي دركنار اين درايوها مجموعه اي مطمئن و كارا از آنها ميسازد . هر چند كه اين درايوها از تكنولوژي الكترونيك قدرت پيچيده استفاده ميكنند اما بدليل استاتيك بودنشان هزينه هاي نگهداشت زيادي به صنعت تحميل نمي كنند.

درایوهای مدرن قادرند بطور اتوماتیک فلو ی مغناطیسی در موتور را در سطح بهینه ان نگهدارند. این ویژگی در جاهائی که بار موتور کم است منجر به صرفه جوئی انرژی خواهد شد.

درايوهاي مدرن امروزه در كاربردهاي فيدبك و سرو نيز بسهولت بكار گرفته ميشوند. ساختار مدولار آنها بگونه اي است كه ميتوان متناسب با كاربرد از كارتهاي اختياري استفاده نمود. اين كارتها امكان تطبيق درايو با كاربرد مشتري را فراهم مي آورند. در كنار اين مقدورات سخت افزاري بايد به برنامه هاي نرم افزاري متعددي نيز اشاره نمود، كه معمولات توسط سازندگان درايو براي نيازهاي مختلف صنعتي ارائه ميشود. استفاده از اين برنامه هاي كاربردي بسيار ساده بوده و كاربر ميتواند برنامه دلخواه خود را انتخاب و در داخل درايو قراردهد. درايوهاي امروزي ميتوانند بسياري از فيلد باسهاي موجود را پشتيباني كنند. امروزه پروفي باس به عنوان يك فيلدباس باز( Open ) ، در بسياري از كاربردهاي صنعتي متداول شده است. سازندگان درايو با استفاده از پروفايل Profi Drive بسهولت سازگاري خود را با پروفي باس برقرار مي سازند.

درایوها علاوه بر ماموریتهای اصلی خود قابلیتهای بیشمار دیگری نیز دارند که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- حفاظت کامل الکتروموتور در مقابل اضافه جریان و نوسانات ولتاژ

- انعطاف پذیری در کنترل پروسه

- سازگاری با نیازهای کاربردی موتور

سیستم نرم افزاری درایوهای ساخت شرکت Vacon از دو لایه تشکیل شده است. لایه اول نرم افزار سیستم و لایه دوم جهت توسعه نرم افزارهای کاربردی کاربر اختصاص یافته است. با کمک این لایه کاربر میتواند با کمک ابزار گرافیکی و با استفاده از زبانهای رایج برنامه نویسی برنامه های کاربردی خود را توسعه دهد. وکن تنها به همین اکتفا نکرده و با آماده نمودن صدها برنامه کاربردی به کاربر کمک میکند بسهولت برنامه کاربردی مورد نظر را در درایو نصب نموده و از آنها استفاده نماید. بعنوان نمونه میتوان به نرم افزارهای کاربردی زیر اشاره نمود:

1-22نرم افزار کاربردی کنترل پمپ و فن

 

همانطور که از نام آن پیداست، این برنامه کاربردی جهت کنترل یک یا چند فن یا پمپ بکار میرود. این نرم افزار بطور اتوماتیک متناسب با فلوی مورد نظر یک یا چند پمپ را روشن کرده و فلو را کنترل میکند. برنامه بطور اتوماتیک تمام پمپ ها را در پریود زمانی مشخص بکار میگیرد.

2-22نرم افزار کاربردی کنترل سطح پیشرفته

 

این نرم افزار کاربردی جهت کنترل دقیق سطح سیال در مخازن بکار میرود. این نرم افزار نیز بطور اتوماتیک تعدادی پمپ را مدیریت میکند.

3-22نرم افزار کنترلی Master Follower

 

این برنامه قادر است تورک مورد نیاز بار را در تعدادی موتور تسهیم نماید. این موتورها متفقا یک بار را درایو میکنند. و این برنامه ناظر به هماهنگی دقیق آنها در تامین گشتاور مورد نیاز بار است

23-درايوهاي دور متغير VACON مصداقي از درايوهاي مدرن

 

كنترل كننده هاي دور موتور ساخت شركت وكن نمونه كاملي از درايوهاي مدرن امروزي است[3]. درايوهاي وكن داراي ساختاري كاملا مدولار بوده و به كاربر اجازه ميدهد با استفاده از نرم افزار قدرتمند داخلی، که بر اساس استاندارد IEC 611131-3کار میکند، برنامه هاي خود را توسعه دهد. بدين ترتيب اين درايو قادر است در كاربردهاي زيادي نقش يك PLC را نيز بازي كرده و به كاربر اجازه ميدهد بسهولت براي كاربردهاي خود راه حل ارائه دهد. علاوه بر اين قابليت، شركت وكن در اقدامي بي سابقه با طراحي و توسعه صدها برنامه كاربردي مختلف براي كاربردهاي صنعتي، بهره برداری ار درایوهای خود را کاملا منعطف نموده است. اينها بخشي از ويژگيهاي منحصر بفردي است كه درايوهاي وكن را تبديل به نمادي از درايو حرفه اي براي هزاره جديد نموده است. توصيه ميكنيم براي آشنائي بيشتر با اين درايوهاي قدرتمند با شركت پرتو صنعت تماس بگيريد.

24- مسائلي كه درايوهاي دور متغير بوجود مياورند.

 

هر چند كه درايوها مزاياي زيادي دراند ولي در انتخاب و بكارگيري آنها بايد دقت كافي به عمل آيد. خصوصا اگر درايوهاي مورد بحث توانهاي بالائي داشته و توليد كارخانه به عملكرد آنها كاملا مرتبط باشد. در واقع تحقيقات نشان داده است كه نگراني از ضريب اطمينان درايو بعنوان يكي از موانع اصلي در عدم رغبت صنايع به استفاده از آنها در صرفه جوئي انرژي ميباشد[10[ .

درايوهاي ولتاژ متوسط (Medium Voltage Drives) از تكنولوژي ساخت پيچيده اي برخوردارند. اينها معمولا تركيبي از الكترونيك قدرت، كنترل، ميكروكامپيوترها، ترانسفورماتورها و *****ها ميباشند. پر واضح است كه ارزيابي اين اجزا و انتخاب درايو نهائي امري دشوار و نيازمند زمان و بسيج كارشناسان متخصص خواهد بود. با این حال چهارچوب ساده زیر میتواند خریداران درایو را در ارزیابی و انتخاب درایو مورد نظرشان یاری دهد. در اين چهارچوب پيچيدگيهاي داخلي درايو مورد توجه قرار نميگيرد. بلكه سعي ميشود از آثار جانبي درايو عملكرد آن مورد ارزيابي قرارگيرد. بر این اساس مطابق شکل(19) مسائل جانبی درایو را طبقه بندی نموده و ملاکهائی برای ارزیابی آنها تعیین میکنیم.

250434%20%2813%29.jpg

شکل(19): چهارچوب پیشنهادی برای ارزیابی درایوهای ولتاژ متوسط با توجه به آثار جانبی آنها

ملاك اول تضمين ميكند كه شبكه برق كارخانه تحت تاثير عملكرد درايو قرار نگيرد. اين موضوع وقتي اهميت بيشتر پيدا ميكند كه توان درايوهاي مورد بحث زياد بالا باشد. اعوجاجهاي ناشي از عملكرد درايو روي شبكه ميتواند عملكرد ساير دستگاههاي حساس كنترلي را مختل سازد، تداخل در خطوط مخابراتي كارخانه ايجاد نمايد، و يا توان راكتيو از شبكه كشيده شود. و واكنش سازمانهاي برق منطقه اي را بدنبال داشته باشد. خلاصه اي از روشهاي مختلف جهت كاهش هارمونيكهاي ناشي از عملكرد بارهاي غير خطي و از جمله درايو در جدول 6آمده است.

میزان تاثیر روی THID

تاثیر روی هارمونیکها

ملاحظات

سازگاری با IEEE519

راکتور ACیا DC

29%-45%

مرتبه پائین

- کمترین قیمت

- راکتورهای ACحالات گذرای ورودی را محدود می کنند

- مسئله افت ولتاژ روی چک

خیر

ترانسفورماتورایزوله

45%

- کم قیمت

خیر

*****های غیر فعال

Trap

Tuned

20%

- قیمت متوسط

- کاستن از آستانه تحریک سیستم

 

دیوایس اکتیو

VFD با ورودی اکتیو

مرتبه پائین

- گران

- ضرب قدرت را بهبود میدهد

- از IGBTاستاندارد استفاده می کند

بله

***** اکتیو

مرتبه پائین

- گران

- MTBFکم

- افزایش هارمونیکهای مرتبه بالا

- ضرب قدرت را بهبود میدهد

بله

سیستمهای چند پالسه: 12,18,24

12 پالسه

24%

قیمت متوسط

- حساس به عدم تقارن جریان

خیر

18پالسه

5%>

- بالاترین MTBF

- مقاوم در برابر شرائطگذرا

- حساس به عدم تقارن جریان

بله

 

جدول(6): روشهای کاهش هارمونیکهای ناشی از عملکرد کنترل کننده های دور موتور

توصيه مي شود استانداردهاي IEEE519 در درايوهاي ولتاژ متوسط يا Medium Voltage Drives رعايت شود. بطور خلاصه اين استاندارد ملزم ميكند كه توتال هارمونيك ولتاژ در شبكه كمتر از 5% و توتال هارمونيك جريان كمتر از 3% باشد. همچنين لازم است ضريب قدرت درايو در تمام رنج تغييرات دور بالاي 95% باشد.

ملاك دوم تضمين ميكند كه برق خروجي از درايو تنشهاي ولتاژ و جريان اضافي به موتور تحميل نخواهد كرد. تنشهاي ولتاژ ميتواند عايق موتور را تحت فشار قراردهد. از سوي ديگر جريانهاي هارمونيكي ميتوانند باعث نوسانات گشتاور در موتور و بار بشوند. اعوجاج در ولتاژ و جريان موتور ميتواند باعث القاي جريانهاي مخرب در بيرينگهاي موتور شده و فرسايش سريع آن را بدنبال داشته باشد. مضافا اينكه جريانهاي هارمونيكي در موتور منجر به ايجاد حرارت اضافي در موتور خواهد شد. در شكل(20) شکل موجهای ولتاژ خروجي يك درايو نمونه را ميتوانيد مشاهده كنيد. در شکل موج بالا ولتاژ خروجی در ترمینالهای درایو، و شکل موج پائین ولتاژ ورودی در ترمینالهای موتور را مشاهده میکنید. دامنه اسپايكهاي ولتاژ حدود 1500 ولت است. اين اسپايكها ميتوانند عايق موتور را تحت فشار قرار دهند.

250434%20%2814%29.jpg

شکل(20): شکل موج خروجی از یک درایو و اسپایکهای ناشی از عملکرد سوئیچهای قدرت و خازنهای پراکندگی سیستم:

شکل موج بالا شکل موج خروجی درایو. شکل موج پائین شکل موج ورودی موتور

يك معيار خوب براي كيفيت توان خروجي درايو را ميتوان محدوديت طول كابل موتور به درايو قرار داد. اغلب سازندگان درايو محدوديت هاي زيادي در طول كابل درايو به موتور اعمال ميكنند. آنها ميگويند اگر طول كابل مثلا از 100 متر بيشتر باشد لازم است از ***** براي سازگاري درايو به موتور استفاده گردد. از اين رو براي حصول اطمينان از كيفيت توان خروجي درايو به سه معيار زير توجه ميكنيم:

- طول كابل خروجي از درايو به موتور نبايد از سوي سازنده درايو محدود گردد.

- حتي الامكان در خروجي درايو ضرورتي براي استفاده از ***** نباشد.

- درايو بايد سازگار با هر نوع موتور استاندارد موجود بوده و نيازي به كار مهندسي جهت تطبيق درايو به موتور نباشد.

ملاك سوم تضمين ميكند كه درايو حداقل تاثير را روي بار و كوپلينگها داشته باشد. نوسانات گشتاور باعث استهلاك سريعتر بار و كوپلينگها ميشود. اينها آستانه تحريك سيستم را نيز پائين مياورند. ضمنا درايو بايد بتواند گشتاور مورد نياز بار را در تمام سرعتها تامين نمايد. توصيه ميشود ميزان نوسانات گشتاور يا Torque Pulsation در خروجي درايو كمتر از 0.5% در رنج تغييرات دور باشد.

ملاك چهارم تضمين ميكند كه درايو با هزينه كمتر كار خود را انجام بدهد و خود عاملي براي وقفه در توليد نگردد. همچنين درايو فانكشنهاي ساده اي داشته و بسهولت قابل سرويس باشد. و از پشتيباني فني مطمئن و سريع برخوردار باشد.

ملاك پنجم ميتواند از اين لحاظ مورد توجه قرار گيرد كه احتمال آن را بدهيم كه مشتريان ديگري كه از درايو مشابه استفاده ميكنند، در انتخاب و بكار گيري درايوهايشان بررسي هاي كافي كرده اند.

لینک به دیدگاه

25- درايوهاي ولتاژ متوسط Perfect Harmony

 

در سال 1994 شرکت ASIRobicon با معرفی درایوهای ولتاژ متوسط Perfect Harmony مشکلات بر شمرده در بالا را حل نمود. با معرفی درایوهای Perfect Harmony نگرانیهای صنایع از مسائل این نوع درایوها، نظیر هارمونیکها، ضریب اطمینان و کیفیت توان بتدریج بر طرف شد. بطوریکه اینک بیش از 3000 دستگاه از این نوع درایوها در صنایع و کاربردهای کلیدی بکار گرفته شده است. در جدول (7) خلاصه ای از ویژگیهای منحصر بفرد این درایوها آمده است.

250434%20%2815%29.jpg

جدول(7): برخی از مشخصات پیشرفته درایوهای Perfect Harmony

توصیه ها

 

1-در بهینه سازی مصرف انرژی بجای یک یا چند موتور کل سیستم را در نظر بگیرید. در این نوع بررسی ها لازم است تاثیر اقدامات مورد نظر روی سایر سیستمها از جمله بهره برداری و تعمیر ونگهداشت بدقت مورد توجه قرار گیرد.

2-در هنگام تصمیم گیری در خرید موتور کل هزینه های چرخه عمر سیستم مورد نظر را مورد توجه قرار دهید. بیاد داشته باشید که معمولا هزینه اولیه خرید یک موتور، نسبت به هزینه های انرژی و تعمیر و نگهداشت آن در طول عمر مفید سیستم ناچیز است.

3-موتور را متناسب با بار انتخاب کنید. بعبارت دیگر از انتخاب موتور بزرگتر از نیاز بار اجتناب کنید.

4-هنگام خرید موتور، موتورهای با راندمان بالا(Energy Efficient Motors) را انتخاب کنید. و اگر سفارش ساخت ماشینی را به ماشین ساز میدهید از او بخواهید از موتورهای با راندمان بالا استفاده کند.

5-در جاهائی که نیاز به تغییر دور است از کنترل کننده دور موتور(Frequency Converter) استفاده کنید.

6-در کنترل فلو/حجم در پمپ/فن از کنترل کننده دور موتور استفاده کنید.

7-معمولا جایگزینی یک موتور با راندمان بالا بجای یک موتور سوخته با توجه به هزینه های چرخه عمر آن اقتصادی است. بنابراین توصیه میشود با بررسیهای سیستماتیک حتی المقدور بجای سیم پیچی مجدد موتور سوخته آنرا با موتور با راندمان بالا جایگزین کنید.

8-شبکه توزیع برق کارخانه را همواره چک کنید.

9-ولتاژ اعمالی به موتور باید ثابت و برابر با ولتاژ نامی موتور باشد.

10-موتورها را بموقع روغنکاری کنید.

11-سیستم تهویه موتور را همواره کارآمد نگهدارید. و دمای موتور را کنترل کنید.

12-از عدم تقارن ولتاژ برق کارخانه جلوگیری کنید.

13- از ترانسفورماتور متناسب با بار استفاده کنید.

در انتخاب درایو های ولتاژ متوسط(Medium Voltage AC Drive) دقت بیشتری بعمل آورید.( توصیه میشود از چهارچوب پیشنهادی در این مقاله کمک بگیرید)

14-شرکت پرتو صنعت همواره حاضر است بازگشت سرمایه ناشی از صرفه جوئی انرژی الکتریکی با استفاده از درایو را تضمین نماید. حتی در مواردی خود حاضر به سرمایه گذاری در تاسیسات شما خواهد بود. بنابراین در ممیزی انرژی تا آنجا که مسئله مربوط به استفاده از درایو میشود میتوانید با این شرکت مشاوره کنید.

خلاصه

 

در اين مقاله بطور خلاصه به اهميت صرفه جوئي انرژي در بخشهاي صنعت اشاره كرديم. و خاطر نشان کرديم كه اين موضوع از دوجنبه اقتصادي و زيست محيطي اهميت دارد. بايد اضافه نمود كه بهينه سازي مصرف انرژي بخشي از سياستهاي دولتي هر كشور پيشرفته اي نيز ميباشد. در ايران نيز دولت بتدريج به اين موضوع علاقه مند شده و اقداماتي نيز در حال انجام ميباشد. اشاره شد كه در ارتباط با صرفه جوئي انرژي ، موتورهاي الكتريكي ميتواند يك هدف بسيار مهم باشد. برتریهای فنی موتورهای با راندمان بالا نسبت به سایر موتورها موجب شده است که کشورهای پیشرفته تولید موتورهای معمولی را طبق یک جدول زمانی متوقف سازند . توصيه شد كه كارخانجات ميتوانند با بكارگيري اقدامات ساده و بسيار كم هزينه میتوانند صرفه جوئي قابل توجهي در مصرف انرژي بدست آورند. در ادامه مقاله از كنترل كننده هاي دور موتور بعنوان دستگاههاي فوق العاده مؤثر در كاهش انرژي مصرفي بسياري از تجهيزات كارخانجات ياد كرديم. و نشان داديم كه در كاربردهائي نظير فن و پمپ استفاده از درايوها ميتواند تا 50 درصد در كاهش مصرف انرژي مؤثر باشند. ضمنا به یک نمونه عملی با نتایج عالی در صنایع کشورمان اشاره کردیم. و در خاتمه توصیه های مفید و عملی برای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مطرح شد.

به اميد روزي كه كارخانجات كشورمان با رعايت اين نكات مسئوليت اجتماعي خود را در قبال محيط زيست ايفا كنند، و با بكارگيري اين اصول نسبت به رقباي خود برتري اقتصادي بدست آورند.

منابع:

دکتر هاشم اورعی،"بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورهای صنعتی" مرکز تحقیقات نیرو، 1373.

کاظم دولت آبادی، "ارزیابی و انتخاب درايو Medium Voltage"، شرکت پرتوصنعت، 1382.

-اطلاعات‌ در دسترس‌ وخصوصي‌تعدادي‌ از توليد كنندگان‌ داخلي‌موتورهاي‌ الكتريكي‌

-كاتالوگ‌ محصولات‌ شركتهاي‌ الكتروموتورسازي‌

ماهنامه صنعت برق

1- http://www.greenbusiness.com

2- http://www.magnumllc.com

3- http://www.vacon.com

4- Howard W. Penrose, ”A novel approach to industrial assessments for improved energy, waste stream, process and reliability”, Kennedy-Western University, 1999.

5- Shawn McNulty, Bill Howe, “Power Quality Problems and Renewable Energy Solutions”, 2002.

6- “Optimizing your motor-driven systems”,motor.doe.org.

7- “Reducing power factor cost”,motor.doe.org.

8- Determining Electric Motor Load and Efficiency”, motor.doe.org.

9- Dipl.Ing.(FH) Hugo Stadler ,“Energy Savings by means of Electrical Drives”, Loher GmbH.

10-Anibal T. De Almeida, Paula Fonseca, & others,“Improving the penetration of Energy-Efficient Motors and Drives”, University of Coimbra, Department of Electrical Engineering.

11-A.Shirazi, “ Potential Fro Implementation Of Energy Saving Measures In Selected Cement Factories In Iran “, Flensbusg University , Germany , March , 2002.

12-"Lower energy and chemicals costs at swedish sewage treatment plant", http://www.vacon.com/

13-http://www.water.vacon.com/

14-"Environmentally sound energy efficient strategies: a case study of the power sector in India ", http://www.uccee.org/

15-"Variable Speed Driven Pumps: Best Guide Practice", http://www.bpma.org.uk/Latest.asp

16-Kevin Wright,"Energy Solutions,"Rockwell Automation, July 2002.

17-Bimal K. Bose,"Energy, Environment, and Advances in Power Electronics," IEEE Trans. Power Electronics, VOL. 15, No. 4, July 2000

18-H. Stadler , Energy Savings byMeans of Electrical Drives ,3th.Energy Efficieney in MotorDriven Systems , Italy 2002

19-D . Vanson ,"Cast Copper RotorsRotors - Efficency Test Reslts" CDASpring- Meeting , June 2000

20-J.G. Cowie et al, "Materials to Die-Cast the Copper Conductors of theInduction Motor", Die CastingEndgineet , 2001

21- S. Lie et al , "Copper Die- CasRotor Efficiency Imprvement andEconomic Consideration" IEEETrans. Energy Convers., VOL .10,NO, 3, 1995

22- M . Poloujadoff et at , " SomeEconmical Comparisons BetweenAluminum and Copper SquirrelCages " , IEEE Trans. Ebergy.,Convers vol . 10 , No . 3-1995

23- D.T peters et al , "Use of Hig

h Temperature Die Material andHot Dies for High pressure DieCasting pure Copper and copperAlloys" , Die casting, NADCA

, 2002 Hot Dies for

24-EURODRIVE CompanyCatalouy Catalouge , " EnergySaving Motors by sew-Euodrive :Effl, Eff2, among otgers", 2002

25- D.T Peters et al , " ImprovedMotor Efficiency and performanceThrough the Die- Cast CopperRotors" , Int. Conf

. Electrical Machines

, Belgium , 2002

26- " Energy Efficent Motors -DTE/DVE " , Sew EurodriveCatalog 11226226 ,2003

27-Baldor , Brook Crompton ,EmersonMotors , Leroy Somer,A.O. Smith

28-www.partosanat.com

29- bselectron.mihanblog.com

لینک به دیدگاه
 • 3 هفته بعد...

دیزل ژنراتور جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز به صورت محلی و در مقیاس کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد.

ژنراتورها به دو صورت ، طراحی و ساخته می شوند:

دائم کار (Prime)

اضطراری (Emergency

در اماکنی که بدلیل دوری از خطوط سراسری برق یا بدلیل اقتصادی ،امکان استفاده از شبکه برق سراسری وجود نداشته باشد از ژنراتورهای دائم کار استفاده می شود.

از ژنراتورهای اضطراری هنگام قطع شبکه برق سراسری جهت تامین برق مورد نیاز تجهیزات و اماکنی که قطع برق ممکن است خسارت جانی و مالی ایجاد کند استفاده می شود.

در موارد یزر برای تامین مصارف اضطراری و ایمنی باید نیروی برق به کمک مولدهایی که معمولا نیروی محرک آنها موتورهای دیزل است در محل تولید شود:

ساختمانهای مسکونی بیش از 4 طبقه از کف زمنی و مجهز به آسانسور

ساختمانهای عمومی که نوع فعالیت آنها به نحوی است که قطع برق ممکن است خطر یا خسارت جبران ناپذیری را ایجاد کند.

بیمارستانها و مراکز بهداشتی با توجه به نوع فعالیت

سردخانه های بزرگ

مراکز صنعتی

هر نوع ساختمان دیگری به تشخیص مقامات ذیصلاح

نکته:

 

راه اندازی دیزل ممکن است بصورت دستی،خودکار ،با وقفه کوتاه یا بدون وقفه باشد.

مواردی که بایستی علاوه بر ملاحظات فنی جهت انتخاب ژنراتور رعایت گردد.

1- استقرار در نزدیکی بار

2- افت ولتاژ

3- شرایط راه اندازی

4-نحوه ایجاد ارتباط با سیستم نیروی اصلی

5- انخاب سرعت

6- افت توان مولد اولیه

7- تامین هوا برای مصرف مولد

8- خنک کردن

اتاق ژنراتور بایستی در محلی ساخته شود که از نظر لرزش،سر و صدا، و دود کنترل شده باشد و همچنین امکان حمل و نقل پیش بینی گردد.

مشخصات فنی دیزل ژنراتور

دیزل بایستی قادر به کار در شرایط زیر باشد

1-اضافه بار

2-ارتفاع

3-درجه حرارت محیط

4-رطوبت نسبی

5-سرعت (حداکثر)

نکته:سیستم استارت دیزل ژنراتور بایستی از طریق باطری تامین شود.

مشخصات فنی تابلوی کنترل اتوماتیک دیزل ژنراتور

AUTOMATIC) TRANSFER SWITCH (ATS)

در صورت قطع برق شبکه مراحل زیر می بایستی بطور اتوماتیک انجام شود:

-1کلید اتوماتیک شبکه باز شود.

-2دیزل استارت شود و در صورتی که دیزل روشن نشود،عمل استارت سه بار با فاصله زمانی مناسب و قابل تنظیم تکرار و اگر دیزل روشن نشد،فرمان قطع استارت همراه با آلارم صادر گردد.

-۳پس از روشن شدن دیزل ژنراتور و تثبیت ولتاژ و فرکانس ژنراتور به مقدار نامی خود،کلید اتوماتیک ژنراتور وصل شده و تغذیه بار مصرفی توسط ژنراتور صورت گیرد.

۴پس از وصل مجدد برق شبکه و گذشت زمان تثبیت،تغذیه بار بطور اتوماتیک از ژنراتور قطع و توسط شبکه تامین گردد.

-۵پس از قطع تغذیه بار مصرفی از ژنراتور،دیزل مدت معینی را بصورت بدون بار کار کرده تا خنک شود،سپس برای عملیات بعدی به حالت آماده کار باقی می ماند..

نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور

-1نظارت و حفاظت دیزل در برابر کاهش فشار روغن

-2نظارت و حفاظت دیزل در برابر افزایش درجه حرارت آب خنک کننده (High Temperature)

-3نظارت و حفاظت دیزل در برابر دور غیر مجاز(OVER SPEED)

-4نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل

-5نظارت بر ولتاژ و شارژ باطری

-6نظارت و کنترل بر سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه (FUEL LOW LEVEL)

7- نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و حفاظت در مقابل(OVER & UNDER VOLTAGE)

8- نظارت و حفاظت ژنراتور در مقابل (OVER & UNDER VOLTAGE)

9- حفاظت ژنراتور در مقابل اضافه بار (OVER LOAD) و اتصال کوتاه(SHORT CIRCUIT) توسط کلید اتوماتیک.

10-حفاظت ژنراتور به کمک رله PTC در مقابل افزایش بیش از حد درجه حرارت سیم پیچها

11- حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیر مجاز فرکانس

ژنراتور می بایستی توسط رله های حفاظتی در برابر خطاهای زیر حفاظت شود:

1- جریان زیاد (OVER CURRENT)

2- نشت زمین (EARTH FAULT)

3- توان معکوس (REVERSE POWER)

نیروی برق ایمنی

در صورتی که قطع برق برای افراد خطر ایجاد کند لازم است نیروی برق ایمنی که عملکرد آنها آنی بوده و پس از قطع برق فورا روشن می شوند تامین گردد.

نیروی برق ایمنی مکمل برق اضطراری می باشد.

در موارد زیر لازم است نیروی برق ایمنی تامین گردد.

در موارد زیر لازم است نیروی برق ایمنی تامین گردد.

1-سالنها و تالارهای با بیش از 20 نفر ظرفیت،بالای درهای خروجی و در راهروهای خروجی منتهی به فضای آزاد .

2-روشنایی چراغها مخصوص عمل و کلیه لوازم مخصوص استمرار حیات و نظایر آن.

3-در کلیه مواردی که به هر علت ناشی از قطع برق،ممکن است ایمنی افراد را به خطر اندازد.

چراغ های اضطراری (Emergency Lighting) مجهز به باطری خشک و باطری شارژ بوده و پس از قطع برق بصورت آنی روشن می شوند.و پس از وصل برق خاموش شده و باطری آن شارژ می شود.

باتریها

در صورت عدم امکان تامین بق تجهیزات خاص توسط شبکه سراسری و یا ژنراتور،توان مصرفی اینگونه وسایل می بایستی توسط باتری تامین گردد.

باتری ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

1-باتری خشک (nickel cadmium)

2-باتری اسیدی

با گذشت زمان باتریهای خشک جایگزین باتری های نوع اسیدی شده است.

همچنین باتریها یا بصورت مستقیم (سری یا موازی) به تجهیزات متصل شده و یا توسط تجهیزات الکترونیکی (اینورتر، رکتیفایر) سطوح ولتاژ مختلف DC یا AC ایجاد شده و سپس جهت تغذیه مورد استفاده قرار می گیرند.

بارزترین کاربرد باتریها در منابع تغذیه بدون وقفه(UPS) می باشند.

اجزا منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) بصورت زیر است:

باتری یا باتری ها

باتری شارژر

اینورتر (یا یکسوساز)

ترانسفورماتورBypass

کلید تبدیل Change over

در نوع Offline ، UPS نقش کلید تبدیل را ایفا نموده و برق را از ورودی به خروجی منتقل می کند و فقط روی آن رگولاسیون انجام می دهد. و هنگام قطع برق ورودی، فورا ( در کمتر از 20 میلی ثانیه ) باتری را متصل نموده و برق خروجی توسط باطری تامین می شود.

در نوع Online توان خروجی توسط باطری تامین می شود و برق ورودی فقط نقش شارژر باطری ها را بعهده دارد. بنابراین از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است.

UPS نوع Online در مواردی استفاده می شود که وقفه، مجاز نمی باشد. ولی در اکثر کاربردها به علت اینکه تجهیزات، تاخیر 20 میلی ثانیه را حس نمی کنند از UPS نوع Online که قیمت کمتری دارد استفاده می شود.

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...

سرويس و نگهداری ديزل ژنراتورهای اضطراری

فایلی آموزشی در مورد سرویس ونگهداری ژنراتورهای اظطراری که خیلی مفید خستش حتما دانلود کنید..

موفق باشید:icon_gol:

لینک به دیدگاه

پيلهاي سوختي، مدتها به عنوان تكنولوژيي بلا استفاده باقي مانده بودند. دلايل عمده عدم استفاده از آنها عبارت بودند از : مشكلات تكنيكي، پيچيده بودن روشهاي ساخت و هزينه هاي بالا. در هر حال، پيلهاي سوختي ابزار مناسبي براي توليد انرژي الكتريكي بدون ايجاد اختلال در محيط زيست به شمار مي آيند. با استفاده از پيلهاي سوختي و اكسيژن مي توان انرژي شيميايي هيدروژن يا گاز طبيعي را مستقيما به انرژي الكتريكي تبديل كرد. تنها پسمانده حاصل از اين فرآيند، آب بوده در حالي كه در صورت استفاده از سوختهاي فسيلي، ذرات ريز دي اكسيد كربن حاصل مي شود. امروز دانشمندان گامهاي مفيد و موثري در زمينه پيلهاي سوختي برداشته و به موفقيت ها و نتايج چشمگيري دست يافته اند، تا حدي كه اميد دارند بتوانند اين پيلها را جايگزين باتريهاي قابل شارژ، موتورهاي احتراقي و نيروگاههاي كوچك نمايند. مهندسين شركت Siemens & westinghouse پيترزبورگ تصميم به تركيب يك سلول سوختي اكسيد جامد (SOFC) با يك توربين گازي بسيار كوچك گرفتند. نيروگاه سيكل تركيبي 220 كيلو واتي پيترزبورگ، تقريباً 60 در صد از انرژي موجود در گاز طبيعي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند و اين بدين معناست كه راندمان اين سيستم، دو برابر راندمان توربين كوچك گازي مذكور مي باشد. چنين سيستمي، علاوه بر دارا بودن راندمان بالا و قابليت تطبيق با محيط، از مزاياي ديگري همچون عملكرد تقريبا اتوماتيك آن ، عدم نياز به پرسنل متخصص و قابليت بازبيني و حتي كنترل از راه دور نيز برخوردار است. SOFC را بعلت كوچك بودن، عملكرد مطمئن و قابليت تطبيق با محيط مي توان در نزديكي مصرف كننده نصب كرد و اين امر بدين معناست كه با استفاده ازSOFC ميتوان تا حد زيادي از هزينه هاي سنگين خطوط انتقال كاست. تا پايان سال 2001، با كمك هاي مالي شركت برق RW Energie AG ، سيستم مركب 320 كيلو واتي مشابهي در ايالت آلماني نشين راين ـ وستفاليا شروع به كار خواهد كرد. براي سال 2002 ، اولين نيروگاه مركبي توليدي تا حد 1 مگا وات ، در حال طراحي و بررسي است. شركتهايي همچون Energies Baden_Wurttemberg AG ، Electricity de France، Gaz De France و شركت اتريشي Tiwag ، در اين پروژه همكاري ميكنند. اميد ميرود تا سال 2002، تكنولوژي پيلهاي سوختي به حدي برسد كه بتوان از آن براي ساخت نيروگاههاي با پيل سوختي تجاري استفاده كرد.

لینک به دیدگاه
 • 4 هفته بعد...
 • 2 هفته بعد...
155.gif

 

 

PCB%20155.gif

ELECTRONIC%20KIT%20155.gif

 

سيگنال ژنراتور وسيله ايست كه براي عيب يابي انواع مدارات و دستگاههاي صوتي ( نظير راديو ضبط - آمپليفاير و . . . ) بكار ميرود .

شرح مدار :

سيگنال ژنراتور به معني توليد كننده علائم صوتي است . در اين مدار از يك اوسيلاتور صوتي دو ترانزيستوري استفاده شده و از آنجا كه امپدانس ورودي آمپليفاير ها متفاوت است ، از يك تقويت كننده بعد از مدار نوسان ساز استفاده شده است . بر اين اساس امپدانس خروجي اين مدار حدود 5 كيلو اُهم است و ضريب مناسبي بحساب مي آيد . همچنين با تنظيم پتانسيومتر ميتوان شدت سيگنالهاي خروجي مدار را بسته به حساسيت ورودي مدارات صوتي مورد آزمايش ، تنظيم نمود .

ليست قطعات کیت سیگنال ژنراتور

 

r6 , r3 , r1

 

1 كيلو اُهم ( قهوه اي سياه قرمز )

 

r4 , r2

 

39 كيلو اُهم ( نارنجي سفيد نارنجي )

 

r5

 

7/4 كيلو اُهم ( زرد بنفش قرمز )

 

c2 , c1

 

خازن عدسي حدود 20 تا 22 نانوفاراد ( 223 )

 

c4 , c3

 

خازن عدسي 100 نانوفاراد ( 104 )

 

pt

 

پتانسيومتر 3 پايه حدود 5 تا 10 كيلو اُهم

 

t3 , t2 , t1

 

ترانزيستور bc 547 يا 3 عدد مشابه

 

آزمايش مدار :

براي اين منظور ابتدا يك بلندگو يا گوشي معمولي راديو تهيه و توسط دو رشته سيم به نقاط s و g متصل سازيد . تغذيه اين مدار ميتواند حدود 6 تا 9 ولت مستقيم باشد كه ميتوان آن را از طريق باتري تامين و با رعايت قطب هاي مثبت و منفي به محل bat متصل نمود . با اتصال تغذيه به مدار ، صداي سوت از بلندگو شنيده ميشود كه بيانگر توليد فركانس صوتي توسط مدار است .

روش كار با سيگنال ژنراتور :

براي استفاده از اين مدار كافي است خروجي مدار به ورودي طبقات مختلف يك آمپليفاير وصل شود . طبيعي است هر طبقه از مدار كه سالم باشد ، سيگنالِ توليد شده توسط سيگنال ژنراتور را تقويت ميكند و در غير اينصورت نشاندهنده عدم فعاليت آن بخش از مدار است . به اينصورت بروش بسيار ساده و سريع ميتون بخش معيوب مدار مورد تعمير را شناسائي نمود .

در استفاده از اين مدار بايد به خروجي هاي آن توجه داشته باشيد . بطوري كه سيم g هميشه به شاسي يا خط منفي مدار مورد آزمايش متصل شود و سيم s به ورودي طبقات مختلف مدار تقويت كننده مورد آزمايش متصل شود .

براي شروع كار بهتر است يكبار بطور گذرا طبقات مختلف مدار مورد بررسي قرار گرفته و از همديگر متمايز شوند . مثلاً در يك آمپليفاير ابتدا بخشهاي پري يا پيش تقويت كننده و بخش اصلي تقويت قدرت آمپليفاير را شناسائي نمائيد و در ابتدا سيگنال خروجي دستگاه را به ورودي بخش قدرت تزريق نمائيد . اگر بخش تقويت كننده اصلي آمپليفاير سالم باشد ، سيگنال خروجي دستگاه را تقويت نموده و در خروجي آمپليفاير بوق قوي پخش ميشود . حال اگر سيگنال در خروجي آمپليفاير شنيده نشود ، لازم است عمل تزريق سيگنال از آخرين طبقه آمپليفاير شروع شده و بتدريج به اولين بخش آن ختم شود . بديهي است اگر در در قسمتي از مدار عمل تقويت سيگنال صورت نپذيرد ، اشكال را بايد در همان بخش بررسي نمود . در صورت سالم بودن قسمت تقويت قدرت ، اين عمل در بخش پيش تقويت كننده مدار هم تكرار ميشود تا در انتها بخش معيوب شناسائي شود .

اين عمل ميتواند بطور مشابه بر روي انواع مدارات آمپليفاير و پيش تقويت كننده ها و همچنين مدارات راديو و ضبط صوت انجام شود .

لینک به دیدگاه

Function Generator مورد بحث سيگنال هاي مربعي، سينوسي، ramp و دندان اره اي را با فركانس هاي مطلوب توليد مي كند. اين سيگنال ژنراتور توانايي توليد سيگنال هاي سينوسي با حداكثر 0.1% اعوجاج (distortion) و سيگنال هاي مربعي بدون spike و over shoot و نيز نوع مثلثي و دندان اره اي و ramp با درصد انحراف خطي بودن حدود 0.01% را دارد. همچنين قابليت اضافه كردن يك سطح dc مورد نظر را به سيگنال خواسته شده تضمين مي كند. محدوده فركانسي براي فقط سيگنال مربعي از 0.001Hz تا 1MHz و براي خروجي هاي مختلف و همزمان از 0.001Hz تا 300KHz مي باشد. براي مثال فرض كنيد كه يك سيگنال مربعي كه يك سطح آن زمين شود را توليد كرده ايم. اين سيگنال همنم سيگنال مربعي است با اين تفاوت كه با يك shift آن را بالا برده ايم و سطح منفي سيگنال را به صفر رسانيده ايم كه اين مساله در كاربردهاي TTL و CMOS و كلاً منطق digital كه محدوديت مشخص شده اي را در ماگزيمم و مينيمم دامن لازم دارند خروجي مطلوب بايد موجود باشد تا بدون interface خارجي بتواند انواع مدارات آنالوگ و عمدتاً ديجيتال را راه اندازي كند.

لینک به دیدگاه
 • 2 هفته بعد...
 • 4 هفته بعد...

ژنراتور ها مهمترین و با ارزش ترین دستگاه های کارخانجات برق و نیروگاه ها می باشند.نقص داخلی ژنراتور علاوه بر زیانی که به خود ژنراتور می رساند، باعث قطع شدن قسمت بزرگی از انرژی نیروگاه نیز می شود و در صورتی که زیانهای وارد بر ژنراتور در اثر نداشتن وسایل حفاظتی صحیح، و قطع به موقع آن ازدیاد پیدا کند و گسترش یابد، ترمیم و تعمیر محل عیب دیده ممکن است مدت ها به درازا بکشد و بهره برداری از ژنراتور برای مدت زیادی متوقف گردد.در نتیجه به طور اجبار در تمام این مدت از ژنراتورهای دیگر بار بیشتری گرفته می شود.تا کمبود برق شبکه جبران شود.اضافه بار در ژنراتور علاوه بر اینکه ممکن است سبب خسارت دیدن آنها شود، باعث کم شدن طول عمر و دوام آنها نیز می گردد.لذا برای جلوگیری از اینگونه زیانها، لازم است خطاهای داخل ژنراتور را پیش از توسعه شناخت و برطرف کرد.

وظیفه ی دستگاه های حفاظتی ژنراتور این است که خطا را در همان مراحل ابتدایی پیدا کند، بسنجد و به اطلاع مسئولین برساند و در صورتی که لازم باشد، خود جهت قطع ژنراتور از شبکه و برداشت تحریک اقدام کند.این عمل باید چنان سریع و ماهرانه انجام شود که نقطه ی مصدوم و معیوب فرصت گسترش یافتن پیدا نکند.

دستگاه های حفاظتی ژنراتورهای با دور کم(ژنراتورهای توربین آبی) و با دور زیاد(توربو ژنراتورها) متفاوت نیستند.تنها تفاوت دستگاه های حفاظتی ژنراتورها، در نوع اتصال ژنراتورها به شبکه، "اتصال واحد" و "اتصال شین" می باشد.در اتصال واحد، هر ژنراتور دارای ترانسفورماتور مخصوص به خود می باشد، به طوری که ژنراتور و ترانسفورماتور یک واحد الکتریکی را تشکیل می دهند.لذا این واحد، با یک حفاظت واحد نیز مجهز می شود.

اتصال واحد اصولا در موقعی که قدرت ژنراتور زیاد است به کار برده می شود. در اتصال شین، ژنراتورها دارای ترانسفورماتور مخصوص به خود نیستند، بلکه انرژی ژنراتور مستقیما به شین جمع کننده ی نیرو منتقل می شود و سپس به کمک یک یا چند ترانسفورماتور انرژی لازم از شین گرفته می شود.خطاهایی که در ژنراتور اتفاق می افتد یا در اثر کمبود و نقصان ایزولاسیون و عایق بندی قسمتی از سیم پیچ های ژنراتور و کابلهای رابط آن است و یا بستگی به عوامل خارجی دیگر دارد.لذا می توان حفاظت ژنراتور را به دو دسته تقسیم کرد: 1-حفاظت در مقابل خطاهای داخلی 2- حفاظت در مقابل عوامل خارجی غیر مجاز

1-حفاظت در برابر خطاهای داخلی

خطاهایی که در داخل ژنراتور ممکن است اتفاق بیفتد، می توان به دو دسته ی منطقه ای تقسیم کرد که عبارتند از خطاهای استاتور و خطاهای روتور.

الف-خطاهایی که در سیم پیچ استاتور پیش می آید عبارتند از:

1-اتصال بین دو فاز

2-اتصال حلقه

3- اتصال زمین و اتصال زمین دوبل

ب- خطاهایی که در روتور پیش می آیند عبارتند از:

1-اتصال زمین

2-اتصال حلقه یا اتصال زمین دوبل

3-قطع شدگی(قطع تحریک)

تصویر زیر حفاظت توسط رله ی دیفرانسیل را نشان می دهد

1.gif

2-حفاظت در برابر خطرات خارجی

عوامل خارجی که سبب خطا در داخل ژنراتور می شود نیز به دو دسته تقسیم می شود.یکی عواملی که در شبکه ی برق پیش می آید، و دیگری عواملی که در قسمت گرداننده ی روتور ژنراتور پیش می آید و مستقیما به روی ژنراتور موثر است.

الف-عواملی که در شبکه پیش می اید عبارتند از:

1-اتصال کوتاه در شبکه(به ویژه در اتصال مستقیم ژنراتور به شین)

2-بار نامتعادل

3-ازدیاد ولتاژ در اثر برداشت غیر مترقبه و پیش بینی نشده ی قسمت بزرگی از بار ژنراتور.

ب-خطاهایی که در وسیله ی گرداننده ی روتور ژنراتور پیش می اید عبارتند از:

1- خراب شدن توربین

2-قطع بخار

در ضمن باید دانست که تنها قطع ژنراتور از شبکه ی برق ، در موقع بروز خطا کافی نیست؛ بلکه باید انرژی که سبب اتصالی و خطا شده است نیز از میان برداشته شود.دستگاه هایی که باید در موقع قطع ژنراتور به کار افتد عبارتند از:

1- دستگاه برداشت تحریک

2-دستگاه خاموش کننده ی جرقه(دستگاه آتش نشانی)

حفاظت قسمت مکانیکی ژنراتور مثل دستگاه تنظیم درجه حرارت یاتاقان ها و تنظیم هوای خنک کننده و تمیز و یا هیدروژن ، مربوط به حفاظت الکتریکی ژنراتور نمی باشد، گرچه اغلب عدم کار صحیح این دستگاه ها نیز باعث قطع ژنراتور می شود.

حفاظت در مقابل خطاهای داخلی به وسیله ی دستگاه های حفاظتی زیر انجام می شود:

1-رله ی دیفرانسیل برای تشخیص اتصال دو فاز مختلف در ژنراتور

2-رله ی اتصال حلقه برای تشخیص اتصال حلقه در یک فاز روتور

2-رله ی اتصال زمین برای حفاظت ژنراتور در مقابل اتصال زمین سیم پیچی استاتور

4-رله ی توان متقابل برای حفاظت کلی ژنراتورهای کوچک

حفاظت در برابر عوامل خارجی به وسیله ی دستگاه های حفاظتی زیر انجام می شود:

1-رله ی حرارتی برای حفاظت در مقابل بار زیاد

2-رله ی جریان زیاد برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه

3-رله ی ولتاژ زیاد برای حفاظت در برابر ولتاژ زیاد غیر مجاز

4-رله ی بارنامتعادل برای حفاظت در برابر بار نامتعادل غیر مجاز

5-رله ی برگشت وات برای جلوگیری از حالت موتوری شدن ژنراتور

لینک به دیدگاه
 • 1 سال بعد...

بچه ها سلام

یه سوال دارم درباره ژنراتور ها

ژنراتوری که بخواد برق 50 هرتز بهمون بده باید rpm 3000 بچرخه.

حالا اگه بخوایم با دور کمتری این 50 هرتز رو بگیریم ، باید تعداد کوئل هاش رو زیاد کنیم؟

اصلا اینی که این پایین نوشتم درسته؟

اگه دوجفت کوئل داشته باشیم،با 1500 rpm میشه برق 50 هرتز گرفت

اگه چهار جفت کوئل داشته باشیم، با 750 rpm میشه برق 50 هرتز گرفت

اگه هشت جفت کوئل داشته باشیم،با 375 rpm میشه برق 50 هرتز گرفت

لینک به دیدگاه
بچه ها سلام

یه سوال دارم درباره ژنراتور ها

ژنراتوری که بخواد برق 50 هرتز بهمون بده باید rpm 3000 بچرخه.

حالا اگه بخوایم با دور کمتری این 50 هرتز رو بگیریم ، باید تعداد کوئل هاش رو زیاد کنیم؟

اصلا اینی که این پایین نوشتم درسته؟

اگه دوجفت کوئل داشته باشیم،با 1500 rpm میشه برق 50 هرتز گرفت

اگه چهار جفت کوئل داشته باشیم، با 750 rpm میشه برق 50 هرتز گرفت

اگه هشت جفت کوئل داشته باشیم،با 375 rpm میشه برق 50 هرتز گرفت

 

 

سلام

 

این رو نگاه کن ن:hanghead:

 

فکر کنم جوابت رو بگیری:icon_gol:

 

 

ارتباط بین تعداد قطب و دور موتورهای الکتریکی

معمولا" بعد از اعداد مربوط به سایز فریم موتور اعداد مربوط به تعداد قطب موتور می آید که در موتورها ( بخصوص زیمنس ) بصورت 4AA نشان داده می شود هد که منظور عدد 4 می باشد . لازم به یادآوری است که سرعت سنکرون موتور همان سرعت میدان مغناطیسی ( استاتور ) است که با Ns نمایش می دهند . بنابراین اگر فرکانس میدان مغناطیسی را با F و تعداد قطبهای موتور را با P دهیم خواهیم داشت :

Ns - 120 F / P

Ns = ( 120 x 50 / 2 ) = 3000 RPM

با افزایش تعداد قطب ، سرعت سنکرون و درنتیجه دور موتور کاهش می یابد . بنابراین طبق مطالب گفته شده ، در فرکانس 60 هرتز و 50 هرتز ( در ایران )جداول زیر را خواهیم داشت :

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 2]فرکانس 50 هرتز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]سرعت سنکرون

[/TD]

[TD=width: 87]تعداد قطب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]3000

[/TD]

[TD=width: 87]2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]1500

[/TD]

[TD=width: 87]4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]1000

[/TD]

[TD=width: 87]6

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]750

[/TD]

[TD=width: 87]8

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]600

[/TD]

[TD=width: 87]10

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]500

[/TD]

[TD=width: 87]12

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
سلام

 

این رو نگاه کن ن:hanghead:

 

فکر کنم جوابت رو بگیری:icon_gol:

 

 

ارتباط بین تعداد قطب و دور موتورهای الکتریکی

معمولا" بعد از اعداد مربوط به سایز فریم موتور اعداد مربوط به تعداد قطب موتور می آید که در موتورها ( بخصوص زیمنس ) بصورت 4AA نشان داده می شود هد که منظور عدد 4 می باشد . لازم به یادآوری است که سرعت سنکرون موتور همان سرعت میدان مغناطیسی ( استاتور ) است که با Ns نمایش می دهند . بنابراین اگر فرکانس میدان مغناطیسی را با F و تعداد قطبهای موتور را با P دهیم خواهیم داشت :

Ns - 120 F / P

Ns = ( 120 x 50 / 2 ) = 3000 RPM

با افزایش تعداد قطب ، سرعت سنکرون و درنتیجه دور موتور کاهش می یابد . بنابراین طبق مطالب گفته شده ، در فرکانس 60 هرتز و 50 هرتز ( در ایران )جداول زیر را خواهیم داشت :

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 2]فرکانس 50 هرتز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سرعت سنکرون[/TD]

[TD=width: 87]تعداد قطب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]3000[/TD]

[TD=width: 87]2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]1500[/TD]

[TD=width: 87]4[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]1000[/TD]

[TD=width: 87]6[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]750[/TD]

[TD=width: 87]8[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]600[/TD]

[TD=width: 87]10[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 141]500[/TD]

[TD=width: 87]12[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

مرسی امید

خیلی خوب بود.

آخرش دیگه تا 12 تا قطب الان ساخته شده؟:ws38:

لینک به دیدگاه
مرسی امید

خیلی خوب بود.

آخرش دیگه تا 12 تا قطب الان ساخته شده؟:ws38:

 

 

خواهش میکنم م م م مم

 

 

فقط حواست باشه این که تو گفتی جفت قطب حساب میشه ه ه

 

که برا 750 rpm 8 قطب یا 4 جفت قطب مورد نیازه برا فرکانس 50 هرتز :ws37:

 

این ها که اینجا گفته تک قطبی هستش

 

نه 24 هم من دیدم :ws37:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...