رفتن به مطلب

بحث وگفتگو درزمینه ازمون دکتری مدیریت


ارسال های توصیه شده

سلام

بحث وگفتگو درزمینه ازمون دکتری مدیریت

دوستان لطفا اطلاعات خودشون درزمینه ازمون دکترای مدیریت،منابع ازمون دکتری مدیریت ومشکلات ومسایل مرتبط با ازمون دکترای مدیریت رو دراین تاپیک مطرح کنند.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 44
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت

 

گرایشهای بازرگانی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات، سیاستگذاری علم و فناوری، مالی، منابع انسانی، اجرایی، تولید و عملیات، استراتژیک، سیاستگذاری بخش عمومی، رفتاری، سیستم ها، بازاریابی بین الملل، تحقیق در عملیات، مدیریت رسانه ای، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت بازرگانی بازاریابی، مدیریت رفتاری

 

 

1- زبان انگلیسی (ضریب 2)

آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.

 

2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است

 

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (ضریب 4)

ریاضی (در سطح کارشناسی)

آمار (در سطح کارشناسی)

تئوریهای مدیریت (در سطح کارشناسی)

منابع انسانی پیشرفته (در سطح کارشناسی ارشد)

رفتار سازمانی پیشرفته (در سطح کارشناسی ارشد)

 

 

 

 

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه کارآفرینی

گرایش های کسب و کار، بخش عمومی، سازمانی، فناوری، توسعه

 

1- زبان انگلیسی (ضریب 2)

آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.

 

2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است

 

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (ضریب 4)

آمار و روش تحقیق (در سطح کارشناسی)

مبانی مدیریت (در سطح کارشناسی)

نظریه های کارآفرینی (در سطح کارشناسی ارشد)

 

 

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه آینده پژوهی

1- زبان انگلیسی (ضریب 2)

آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.

 

2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است

 

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (ضریب 4)

آمار و روش تحقیق (در سطح کارشناسی)

مبانی مدیریت (در سطح کارشناسی)

مدیریت و برنامه ریزی راهبردی(در سطح کارشناسی ارشد)

لینک به دیدگاه

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه مدیریت

 

[TABLE=width: 656, align: right]

[TR]

[TD=align: center] دوره[/TD]

[TD=align: center] نام دانشگاه[/TD]

[TD=align: center] نام گرایش رشته[/TD]

[TD=align: center] ظرفیت[/TD]

[TD=align: center] توضیحات[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه اصفهان[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] گرایش بازاریابی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه اصفهان[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تربیت مدرس[/TD]

[TD=align: center] بازاریابی بین الملل[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تربیت مدرس[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تربیت مدرس[/TD]

[TD=align: center] سیاستگذاری علم و فناوری[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تربیت مدرس[/TD]

[TD=align: center] منابع انسانی[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تحقیق در عملیات[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل: پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت دولتی - خط مشی گذاری. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] فناوری اطلاعات[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مالی[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مدیریت رسانه ای[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] داشنگاه شهیدبهشتی[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] گرایش بازاریابی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] داشنگاه شهیدبهشتی[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] داشنگاه شهیدبهشتی[/TD]

[TD=align: center] سیستم ها[/TD]

[TD=align: center] 4[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] داشنگاه شیراز[/TD]

[TD=align: center] سیستم ها[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه صنعتی شریف[/TD]

[TD=align: center] مدیریت[/TD]

[TD=align: center] 6[/TD]

[TD=align: center] پذیرش در دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف در رشته صورت می گیرد و فاقد گرایش است. هرچند داوطلبان می توانند در صورت احراز شرایط دانشگاه در مراحل بعدی آزمون، در کلیه زمینه های تخصصی موجود در دانشکده تحصیل نموده و با مدرک دکتری مدیریت فارغ التحصیل می شوند[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه صنعتی مالک اشتر[/TD]

[TD=align: center] اجرایی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه صنعتی مالک اشتر[/TD]

[TD=align: center] استراتژیک[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه صنعتی مالک اشتر[/TD]

[TD=align: center] منابع انسانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه علامه طباطبایی[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 5[/TD]

[TD=align: center] با گرایش مدیریت بازاریابی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه علامه طباطبایی[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 5[/TD]

[TD=align: center] با گرایش مدیریت تولید و عملیات[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه علامه طباطبایی[/TD]

[TD=align: center] فناوری اطلاعات[/TD]

[TD=align: center] 5[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه علامه طباطبایی[/TD]

[TD=align: center] مالی[/TD]

[TD=align: center] 5[/TD]

[TD=align: center] با گرایش مدیریت مالی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] رفتاری[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] منابع انسانی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تحقیق در عملیات[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – خط مشی گذاری – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] فناوری اطلاعات[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مالی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مدیریت رسانه ای[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] رفتاری[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] منابع انسانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پیام نور[/TD]

[TD=align: center] مرکز تحصیلات تکمیلی تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 8[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پیام نور[/TD]

[TD=align: center] مرکز تحصیلات تکمیلی تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 8[/TD]

[TD=align: center] گرایش رفتار سازمانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پیام نور[/TD]

[TD=align: center] مرکز تحصیلات تکمیلی تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 8[/TD]

[TD=align: center] گرایش مدیریت منابع انسانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] محل تحصیل پردیس بین المللی کیش با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تحقیق در عملیات[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مالی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مدیریت رسانه ای[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته مدیریت به شرح زیر پذیرش انجام شد

 

[TABLE=align: right]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] دوره[/TD]

[TD=align: center] نام دانشگاه[/TD]

[TD=align: center] نام گرایش رشته[/TD]

[TD=align: center] ظرفیت[/TD]

[TD=align: center] توضیحات[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات[/TD]

[TD=align: center] فناوری اطلاعات[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] شیوه پژوهش محور -فاقد خوابگاه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه امام صادق[/TD]

[TD=align: center] مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز[/TD]

[TD=align: center] 5[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تربیت مدرس[/TD]

[TD=align: center] منابع انسانی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تربیت مدرس[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تربیت مدرس[/TD]

[TD=align: center] بازاریابی بین الملل[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی. محل تحصیل پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مدیریت[/TD]

[TD=align: center] 10[/TD]

[TD=align: center] گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری - با شرط داشتن حداقل 4سال سابقه مستمر در یکی از مشاغل مدیریت عالی سازمان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان[/TD]

[TD=align: center] مدیریت[/TD]

[TD=align: center] 5[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه علامه طباطبایی[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] شیوه پژوهش محور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه علامه طباطبایی[/TD]

[TD=align: center] فناوری اطلاعات[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] شیوه پژوهش محور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] رفتاری[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] منابع انسانی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه مازندران - بابلسر[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور[/TD]

[TD=align: center] سیاست گذاری علم و فناوری[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] شیوه پژوهش محور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 7[/TD]

[TD=align: center] گرایش سیاستگذاری عمومی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تحقیق در عملیات[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – خط مشی گذاری – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل پردیس قم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] فناوری اطلاعات[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مدیریت رسانه ای[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] رفتاری[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه فردوسی مشهد[/TD]

[TD=align: center] منابع انسانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] پیام نور[/TD]

[TD=align: center] مرکز تحصیلات تکمیلی تهران[/TD]

[TD=align: center] دولتی[/TD]

[TD=align: center] 5[/TD]

[TD=align: center] گرایش مدیریت منابع انسانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] بازرگانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] محل تحصیل پردیس بین المللی کیش با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تحقیق در عملیات[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] تولید و عملیات[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مالی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] بین الملل[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] مدیریت رسانه ای[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه کارآفرینی

[TABLE=width: 656, align: right]

[TR]

[TD=align: center] دوره[/TD]

[TD=align: center] نام دانشگاه[/TD]

[TD=align: center] نام گرایش رشته[/TD]

[TD=align: center] ظرفیت[/TD]

[TD=align: center] توضیحات[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] توسعه[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] سازمانی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] سنجش عمومی[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] فن آوری[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] کسب و کار[/TD]

[TD=align: center] 3[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] توسعه[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] سازمانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] سنجش عمومی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه. عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] فن آوری[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] کسب و کار[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت، در رشته کارآفرینی به شرح زیر پذیرش انجام شد

[TABLE=align: right]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] دوره[/TD]

[TD=align: center] نام دانشگاه[/TD]

[TD=align: center] نام گرایش رشته[/TD]

[TD=align: center] ظرفیت[/TD]

[TD=align: center] توضیحات[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] سازمانی[/TD]

[TD=align: center] 2[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] روزانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] توسعه[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] سازمانی[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: center] شبانه[/TD]

[TD=align: center] دانشگاه تهران[/TD]

[TD=align: center] توسعه[/TD]

[TD=align: center] 1[/TD]

[TD=align: center] با اخذ شهریه[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

لینک به دیدگاه

میگم یه جا سراغ نداری بدون کنکور بریم؟

دیگه حوصله درس خوندن واسه کنکورو ندارم!!!

پارسال یه پذیرش واسم اومده بود از دانشگاه صنعت و معدن برا دکترای مدیریت استراتژیک. ولی مدرکش معادل بود ،حالا من زیاد نگران معادل بودن مدرکش نبودم . بیشتر خسیسیم اومد ،آخه نزدیک 18 میلیون هزینش میشد.

لینک به دیدگاه
میگم یه جا سراغ نداری بدون کنکور بریم؟

دیگه حوصله درس خوندن واسه کنکورو ندارم!!!

پارسال یه پذیرش واسم اومده بود از دانشگاه صنعت و معدن برا دکترای مدیریت استراتژیک. ولی مدرکش معادل بود ،حالا من زیاد نگران معادل بودن مدرکش نبودم . بیشتر خسیسیم اومد ،آخه نزدیک 18 میلیون هزینش میشد.

 

سلام مهردادجان

اقا این همه اومدیم اصفهان افتخار ندادی درخدمت باشیم ولی درمورد هزینه فکر کنم برا مدرک معادل قیمت منصفانه ای رو درایران دریافت کردی

الان هزینه دوره دکترای ازاد بین 50-60 میلیون درحالت حداقلی میشه وکلی هم هزینه سربارداره که اصلا درقیاس با دانشگاههای خارجی نمیصرفه

اگه حالشو داری یه پذیرش از هند بگیر خیال خودتم راحت کن:ws3:

لینک به دیدگاه
سلام مهردادجان

اقا این همه اومدیم اصفهان افتخار ندادی درخدمت باشیم ولی درمورد هزینه فکر کنم برا مدرک معادل قیمت منصفانه ای رو درایران دریافت کردی

الان هزینه دوره دکترای ازاد بین 50-60 میلیون درحالت حداقلی میشه وکلی هم هزینه سربارداره که اصلا درقیاس با دانشگاههای خارجی نمیصرفه

اگه حالشو داری یه پذیرش از هند بگیر خیال خودتم راحت کن:ws3:

اختیار داری سجاد عزیز،کم سعادت بودم که ندیدمت،راستش من خودم سالهاست از اصفهان بیرونم کردنو دیگه اصفهان نیستم اگه بیام خوشحال میشم درخدمت باشم.

چقدر هزینه دانشگاه آزاد زیاد شده؟!!!!!

:ws52:اگه اینجور باشه بنظر همون مدرک معادله صرف میکرد.

هند هزینش با هزینه زندگی چقدری میشه؟

لینک به دیدگاه
اختیار داری سجاد عزیز،کم سعادت بودم که ندیدمت،راستش من خودم سالهاست از اصفهان بیرونم کردنو دیگه اصفهان نیستم اگه بیام خوشحال میشم درخدمت باشم.

چقدر هزینه دانشگاه آزاد زیاد شده؟!!!!!

:ws52:اگه اینجور باشه بنظر همون مدرک معادله صرف میکرد.

هند هزینش با هزینه زندگی چقدری میشه؟

 

اونجوری که بچه ها نقل میکنند با چهل هزارتا میشه جمع وجورش کرد البته اگه روزی بخوام برم دنبال دکتر(فعلا نمیتونم دلیل برانگیزنده ای برای ادامه تحصیل دراین مقطع داشته باشم) برای من ترکیه بهتره(البته تخفیف هفتاد درصدی مابه لطف دوستداران وطنیمان حذف شد) وهزینه هاش هم خوبه یعنی از ازاد پایینتره وپول زندگی درایران رو میدی

البته فکرکردم نمیخوای بمونی

تو مالزی برا دوره دکترا میتونی به صورت بیست وهفت ماه پیوسته بمونی والبته پذیرش باید بگیری یا به صورت منقطع 45 ماهه بری وبرگردی

لینک به دیدگاه

دانشگاه آزاد که اصلا نمیصرفه،مگه اینکه ادم بورسیه شه،

بنظر من با این هزینه دکترا دانشگاه ازاد تو استرالیا هم میشه درس خوند تازه اونجا بعده یه مدت کار هم میشه کرد و درامد داشت و هزینه هارو داد .علاوه بر اینکه اونجا هم فاله هم تماشا...

لینک به دیدگاه

دقیقا عزیز

اینایی که گفتم از نظر بعد مسافت بود وهزینه های اقامتی

ولی به نظر من بهتره پذیرش گرفت ورفت وبعدش دنبال اقامت بود!دی:

این پایان نامه رو هم رد کنیم فعلا یخورده به خودمون برسیم عجله ای برا دکی شدن ندارم اینهمه دکی داریم چی کارکردن:ws3:

لینک به دیدگاه
د

این پایان نامه رو هم رد کنیم فعلا یخورده به خودمون برسیم عجله ای برا دکی شدن ندارم اینهمه دکی داریم چی کارکردن:ws3:

 

آی گفتی

بهترین کار تو زندگی اینه که آدم به خودش برسه،

لینک به دیدگاه
آی گفتی

بهترین کار تو زندگی اینه که آدم به خودش برسه،

 

باید خیلی روی برنامه زمان بندی وجلوگیری ازورود مشکلات وتاثیرگذاریشون کارکنم

:icon_gol:

لینک به دیدگاه
:w02:برا اینکه ما ارشدمونو گرفتیم (خرمون از پل گذشته)

 

:banel_smiley_4:

 

از بین شاخه های ارشد مدیرت کدوم بهتره ؟

 

mba ? بازرگانی ؟ اجرایی؟ ....

 

مدیریت سیستم و بهره وری مربوط به صنایع می باشد ؟آیا ؟ :whistle:

لینک به دیدگاه
:banel_smiley_4:

 

از بین شاخه های ارشد مدیرت کدوم بهتره ؟

 

mba ? بازرگانی ؟ اجرایی؟ ....

 

مدیریت سیستم و بهره وری مربوط به صنایع می باشد ؟آیا ؟ :whistle:

 

اگه نظر شخصی منو بخوای ،من بازرگانیو خیلی دوست دارم و اگه یه روزی بتونم ادامه بدم یا بازرگانیو ادامه میدم یا میرم رشته روابط بین الملل(البته روابط بین الملل مربوط به مدیریت نیست)

ولی الان اجرایی تو بورسه و رشته خوبیم هست.

بله مدیریت سیستم مربوط به صنایع میباشد

لینک به دیدگاه
اگه نظر شخصی منو بخوای ،من بازرگانیو خیلی دوست دارم و اگه یه روزی بتونم ادامه بدم یا بازرگانیو ادامه میدم یا میرم رشته روابط بین الملل(البته روابط بین الملل مربوط به مدیریت نیست)

ولی الان اجرایی تو بورسه و رشته خوبیم هست.

بله مدیریت سیستم مربوط به صنایع میباشد

 

ممنون :icon_gol:

 

فکر میکنم بازرگانی گسترده تر از mba و اجرایی باشه ... درسته ؟

 

روابط بین الملل چجور رشته ایه ؟

لینک به دیدگاه
ممنون :icon_gol:

 

فکر میکنم بازرگانی گسترده تر از mba و اجرایی باشه ... درسته ؟

 

روابط بین الملل چجور رشته ایه ؟

آره بازرگانی بنظر گسترده تر و کلان نگر تر باشه .

روابط بین الملل یکی از شاخه های علوم سیاسیه .

یادم رفت بگم اقتصاد هم واسه ادامه رشته خیلی خوبیه به ویژه برای دکترا

لینک به دیدگاه
آره بازرگانی بنظر گسترده تر و کلان نگر تر باشه .

روابط بین الملل یکی از شاخه های علوم سیاسیه .

یادم رفت بگم اقتصاد هم واسه ادامه رشته خیلی خوبیه به ویژه برای دکترا

 

:shame:

 

خیلی انرژی دارم برای ارشد .. اما هنو نمیدونم کدوم رشته بخونم :دی 36848_f_sabzmoom_58d78.gif

 

خیلی ها میگن mba بهتره ... خیلی ها بازرگانی رو تایید میکنن ...

 

آره ... اقتصاد خیلی خوبه ... رشتمو خیلی دوس دارم ... اما در نظر دارم ارشد مدیریت بخونم ... دکترا اقتصاد مشاوره و برنامه ریزی و یا اقتصاد تجارت :w02: :دی

 

ممنون .. :icon_gol::icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه
:shame:

 

خیلی انرژی دارم برای ارشد .. اما هنو نمیدونم کدوم رشته بخونم :دی 36848_f_sabzmoom_58d78.gif

 

خیلی ها میگن mba بهتره ... خیلی ها بازرگانی رو تایید میکنن ...

 

آره ... اقتصاد خیلی خوبه ... رشتمو خیلی دوس دارم ... اما در نظر دارم ارشد مدیریت بخونم ... دکترا اقتصاد مشاوره و برنامه ریزی و یا اقتصاد تجارت :w02: :دی

 

ممنون .. :icon_gol::icon_gol::icon_gol:

بازم یه نظر بدم ؟:

سعی کن رشته فوق لیسانست با لیسانست متفاوت باشه . خیلی بهتره .

در مورد مدیریتا هم زیاد سخت گیری نکن هرکدومو دوست داشتی بخون خیلی فرق نمیکنن میشه از یکی به دیگری گریز زد.

 

:icon_gol::icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه
بازم یه نظر بدم ؟:

سعی کن رشته فوق لیسانست با لیسانست متفاوت باشه . خیلی بهتره .

در مورد مدیریتا هم زیاد سخت گیری نکن هرکدومو دوست داشتی بخون خیلی فرق نمیکنن میشه از یکی به دیگری گریز زد.

 

:icon_gol::icon_gol::icon_gol:

 

ممنون مهرداد جان :icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...