رفتن به مطلب

اشکالات و سوالات درسی


ارسال های توصیه شده

بچه ها چرانیستین؟ای بابا

مثلامامهم ترین مهندسان ایرونیم ها!

 

من میان ترم ریاضیات دارم مهندسی

بعد نمیدونم جواب تعامد کوشی اولر چی میشه؟

تعامد کوشی اویلر دیگه چی بید؟ برا میان ترم می خونی یا کنکور دکترا؟:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 359
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

تعامد کوشی اویلر دیگه چی بید؟ برا میان ترم می خونی یا کنکور دکترا؟:banel_smiley_4:

اويلر كوشي تا اونجايي كه من ميدونم براي حل نوعي از معادلات ديفرانسيل مرتبه 2 بكار ميره...(بالاتر هم استفاده ميشه با يه تغييراتي)

فرم معادلات كوشي اولر..

[h=1]Cauchy–Euler equation[/h]

4597c5e3d698d02de7ee8512fe8f668a.png

 

تعامد يا همون اروتوگوناليتي همون جريان عمود بر هم، هست..

البته اگه اشتباه نكنم ايناز دنبال بسطي هست..اشتباه نكنم توي رياضيات مهندسي يه بسطي به نام اولر كوشي داشتيم ...(دقيق خاطرم نيست..)

لینک به دیدگاه
اويلر كوشي تا اونجايي كه من ميدونم براي حل نوعي از معادلات ديفرانسيل مرتبه 2 بكار ميره...(بالاتر هم استفاده ميشه با يه تغييراتي)

فرم معادلات كوشي اولر..

Cauchy–Euler equation

 

4597c5e3d698d02de7ee8512fe8f668a.png

 

 

تعامد يا همون اروتوگوناليتي همون جريان عمود بر هم، هست..

البته اگه اشتباه نكنم ايناز دنبال بسطي هست..اشتباه نكنم توي رياضيات مهندسي يه بسطي به نام اولر كوشي داشتيم ...(دقيق خاطرم نيست..)

 

اره مرسی فردادقیقشو برات تایپ میکنم

لینک به دیدگاه

من با توجه به دو فرمولي كه يكي براي مومنتم و ديگري براي جرم هست اثبات ميكنم..

قبلش بگم:*رابطه دوم يه توان 2 روي "روند ‍C" كم داره..

اول جرم:

فرمول كلي موازنه:

input-output+gan-con=acc

تجمع=مصرف-توليد+خروجي-ورودي

 

 

Nax.dy.dz-Na(x+dx)dy.dz+Na(y)dx.dz-Na(y+dy)+Na(z)dxdy-Na(z+dz)+Ca.Vx.dydz|x-Ca.Vx.dydz|x+dx+Ca.Vy.dx.dz|y-Ca.Vy.dx.dz|y+dy+Ca.Vz.dx.dy|z-Ca.Vz.dx.dy|z+dz+Ra(dxdydz)=dxdydz.(dCa/dt)

توضيح:

Na: ترم نفوذ هست

Ca.Vi:ترم convection در راستايي است كه سرعت در آن جهت ميباشد..‍Ca.Vi يعني غلظت جز a در سرعت راستاي i كه ميتواند x يا y يا z باشد...

وروديها: Na و Ca.Vi در راستاي (i) مي باشد..

خروجيها:Na و Ca.Vi در راستاي (i+di) مي باشد...

توليدي:Ra يعني واكنشي كه منجر به توليد a مي شود...

مصرفي: نداريم..

تجمع: (dCa/dt) يعني تغييرات غلظت a در زمان مي باشد..

واحد حجم به صورت dx.dy.dz در فرمولات مشخص است و مثلا منظور از

Ra(dx.dy.dz)
واكنش صورت گرفته a در واحد حجم مي باشد...

___

حال براي ادامه مسئله دو طرف معادله رو تقسيم بر dx.dy.dz ميكنيم...

براي مثال وقتي

رابطه Nax.dy.dz-Na(x+dx)dy.dz تقسيم بر dx.dy.dz ميشود چيزي كه بوجود مي آيد چنين مي باشد:(*)

d(Na/dx)

و براي رابطه اي مثل Ca.Vx.dydz|x-Ca.Vx.dydz|x+dx چيزي كه بدست مي آيد چنين مي باشد:(**)

d((Ca.Vx)/dx)

حال مي دانيم كه:

نكته1 -Na برابر است با:

Na=Dab.(dCa/dx)

نكته 2-D ثابت مي باشد.

نكته3 - با قرار دادن نكته 1 در رابطه (*) اين رابطه حاصل ميشود:

Dab.(d2Ca/dx2)

نكته 4- رابطه ي

d((Ca.Vx)/dx)
يك ديفرانسيل است كه بدين صورت در مياد:

Ca.dVx/dx+Vx.dCa/dx

از اونجايي كه dVx/dx صفر مي باشد تنها اين رابطه مي ماند:

Vx.dCa/dx

نكته 5: به همين ترتيب ما همين كار را در رستاي ديگر يعني y و z در فرمولات بالا انجام ميديم...

نتيجه نهايي چنين فرمي دارد:

Dab.(d2Ca/dx2)+Dab.(d2Ca/dy2)+Dab.(d2Ca/dz2)+Ra=dCa/dt+Vx.dCa/dx+Vy.dCa/dy+Vz.dCa/dz

كه بدين فرم هم نوشته مي شود:

Dab.Div2(Ca)+Ra=d‍Ca/dt+V.Div(Ca)

Div همون ديورژانس هست...

V هم V برداري يعني Vx يا Vy يا Vz مي باشد...

حال اگر فرض بگيرم

1- تجمع نداريم ترم dCa/dt برابر صفر ميشود...

2- واكنش براي توليد a نداريم Ra صفر ميشود...

3- در راستاي z نفوذ و راستاي y حركت بالك داريم (كه همان ريزش مايع از ديوار مي باشد) تنها

اين رابطه كه گذاشتيد مي ماند:

Dab.d2Ca/dz2=uy.dCa/dy


فعلا بعد از يه ساعت به زوري تو سايت همين رو برات اثبات كردم..رو كاغذ بنويسي حساب كار دستت مياد..

قبلش يه المان بكش (همون حبه قند رو ميگم) و جهت ها رو مشخص كن...

اثبات اون يكي هم تو همين مايه هاست كه كمي روش فكر كني جوابشو پيدا ميكني..

اگه جايي اشتباه تايپ شده ببخشيد چون واقعا اثبات نوشتن تو سايت سخته..دوربين داشتم رو كاغذ برات مينوشتم و ميذاشتم..

به اينجا هم سري بزن:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
نه می خوام حلش کنین

اثباتش کردم خودم

هي واي من...

كاش جلوتر اين پستتو ميديم..

چي رو حل كنيم؟!

اينكه دو تا فرمول نهايي هست..

كه ميان اثبات ميكنن...!!!

لینک به دیدگاه
هي واي من...

كاش جلوتر اين پستتو ميديم..

چي رو حل كنيم؟!

اينكه دو تا فرمول نهايي هست..

كه ميان اثبات ميكنن...!!!

 

دستت درد نکنه ولی من اونها رو اثبات کردم

 

مشکل من حل کردنش هست

لینک به دیدگاه

به علت نداشتن حرف "مو" به جاش J استفاده ميكنم:

Jd2u/dz2+pg=0

d2u/dz2=-(pg)/J

اعمال ديفرانسيل روي رابطه بالا

 

u(z)=-(pg).z2/2J+c1z+c2

از آنجايي كه ادامه حل نياز به شروط مرزي ارائه شده مي باشند و نميشود الكي شروط مرزي در نظر گرفت من شروط مرزي سوري در نظر ميگيرم كه در صورتي شروط مرزي مورد نظر را از سوال ديديد آنها رو اعمال كنيد..

شروط مرزي فرضي مسئله توسط من:

 

u(z=L)=u0

du/dz(z=0)=0

حال اعمال شروط بالا روي رابطه ي اصلي...

شرط مرزي دوم رو اجرا ميكنيم و از رابطه اصلي مشتق ميگيريم و مشتق را برابر صفر قرار ميدهيم كه ميشود اين:

 

du/dz=-(pg).z/J+c1

كه از آنجا مشتق در z=0 برابر صفر است بايد c1 نيز صفر شود...

حال شرط دوم رو با دادهاي حاصله روي رابطه اصلي اعمال ميكنيم:

u0=(-pg).L2/2J+c2

c2=u0+(pg).L2/2J

حال به رابطه اصلي برميگردي و نتايج رو اعمال ميكني كه نتيجه نهايي چنين ميشود:

 

u(z)=(pg).[1-(z2/L2)]/(2J)+u0


ببخشيد دير جواب ميدم..

نميخواستم ديگه جواب بدم ولي نشد و نتونستم...

اگر همون ديشب مسئله رو واضح تر با شرايط مرزي ارائه شده ميگفتي جواب رو تا جايي كه ذهنم ياري كنه ميدادم..

ولي متاسفانه هم خودت بد توضيح دادي و هم اينكه من دير گرفتم و اينكه شب دير وقت جواب يكيشون رو دادم..

اميدوارم صبح زود بتوني لاقل از هميني كه گفتم استفاده كني...

براي اون يكي هم نميدونستم جداسازي متغييرها بكار ببرم يا نه...(يه چيزهايي ازش حل كردم و به شروط مرزي نداده رسيدم ديگه نميدونستم درست دارم يا نه)..

لینک به دیدگاه

:4564::4564: :4564:

فر دا میان ترم دو فصل تقطیر وو رطوبت سنجی دارم....با اینکه به جزوه مسلطم ولی حتی یه سوال ساده هم نمیتونم جواب بدم:sigh:

1- درتقطیر دو جزئی با استفاده از روش مک کیب معادله خط خوراک به صورت y=0.5 X + 0.25 میباشد. جزء مولی سازند سبکتر در خوراک چقدر است؟

q=-1 ,z=0.5 حالا چجوری میشه سایر اجزا رو بدست آورد؟:sad0:

لینک به دیدگاه
:4564::4564: :4564:

فر دا میان ترم دو فصل تقطیر وو رطوبت سنجی دارم....با اینکه به جزوه مسلطم ولی حتی یه سوال ساده هم نمیتونم جواب بدم:sigh:

1- درتقطیر دو جزئی با استفاده از روش مک کیب معادله خط خوراک به صورت y=0.5 X + 0.25 میباشد. جزء مولی سازند سبکتر در خوراک چقدر است؟

 

q=-1 ,z=0.5 حالا چجوری میشه سایر اجزا رو بدست آورد؟:sad0:

به چه فلاکتی افتادین:ws28:

لینک به دیدگاه
:vahidrk::vahidrk::vahidrk: آره واقعا..............:4564::4564::4564: باید همزمان دروس کارشناسی شیمی هم بخونیم:sad0:

جزای کسی که به مکانیک پشت می کنه همینه:whistles: الانم دیگه 4ترم بیشتر فرصت نمیدن باز بدتر:ws28:

لینک به دیدگاه

2- معادلهخط خوراک یک مخلوط دو جزئی به صورت y= -1.5 X+1 می باشد. این مخلوط هنگامورود به برج دارای چند درصد مایع و مول جزء فرار است؟

برای این مساله هم q=0.6 , z=0.4 رو محسابه کردم اما مابقیش رو نمیدونم چجوری بدست بیارم:hanghead:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...