رفتن به مطلب

اشکالات و سوالات درسی


ارسال های توصیه شده

باز من اومدم:hanghead:

در مورد مجموعه سوال قبلی لازمه توضیح بدم که با نوشتن معادلات و نسبت های مولی ،فشارهای جزئی به دست میومد و لازم نبود این همه قضیه رو بپیچونم.اما یک سوال جدید.

برای محاسبه آنتروپی در هر نقطه مانند CP یک فرمولی هست که اون رو به ضرایب وابسته میکنه...این ضرایب رو از کجا میشه استخراج کرد؟

این ضرایب رو فقط من در یک مقاله(چان) دیدم ...اما بنظرم مشکل داره....چون آنتروپی ورودی به توربین رو بیشتر از خروجیش میده که باید برعکس باشه.البته مرجع اون مقاله JANAF table بوده..اما با سرچی که کردم نتیجه ای حاصل نشد.

ممنون

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...
 • پاسخ 359
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

 • 3 هفته بعد...
 • 1 ماه بعد...
 • 2 هفته بعد...

كرماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي MASS – GC:در مواقعي كه جمع آوري نمونه ها مشكل است مانند كروماتوگرافي در ستون هاي موئينه ، يا در مواقعي كه در عمل جمع آوري با تعداد زيادي از اجزاء(فرض كنيد بيشتر از 100) سروكارداريم ، روش كروماتوگرافي خسته كننده مي شود و از اين رو اتصال مستقيم طيف سنج هاي جرمي به كروماتو گراف هاي گازي به طور روزافزوني عموميت پيدا مي كند .در اين دستگاه ها طيف هاي جرمي اجزاي شسته شده تقريبا در همان زماني كه پيك هاي معمولي آن ها در كروماتوگرام ترسيم مي شود ثبت مي گردد. طيف سنج هاي جرمي ، به ويژه براي شناسايي اجسام منفرد با ارزش هستند ولي براي مخلوط ها كمتر رضايت بخش هستند . بنابراين متصل كردن يك كروماتوگراف ، اساسا يك وسيله ي جداسازي است ، به طيف سنج جرمي ، با اينكه هزينه ي بيشتري برمي دارد ، مجوعه ي بسيار نيرومندي را به دست مي دهد . مشكل اصلي اتصال يك كروماتوگراف گازي (GC) به يك طيف سنج جرمي(MS) مي باشد . جزئي از مقدار كل يك جسم شسشو شده كه مي تواند مستقيما وارد يك MS ، گردد ، حدود فشار قابل قبول در منبع يون را تعيين مي كند . كل مواد خارج شده از يك ستون موئينه را ، به شرط اينكه قطر آن به حد كافي كوچك باشد ، مستقيما مي توان وارد MS كرد . ولي فقط جزء كوچكي از ستون هاي پر معمولي به وسيله MS قابل پذيرش است در نتيجه ، يك وسيله ي تقسيم جريان ، شبيه سيستم تزريق بيان شده براي ستون هاي موئينه لازم است .يك مشكل ديگر ، به هر حال مقدار گاز حاملي (كه براي مجموعه هاي MS – GC ، هميشه هليم است ) كه ممكن است حضور داشته باشد و طيف جرمي اجزاي مورد آزمايش را رقيق كند . اين مشكل را مي توان با عبور دادن بخارهاي خارج شده از ستون ، يا هر جزء قابل قبولي از اين بخارها ،ازداخل يك جداكننده ي مولكول ها كاهش داد .اگر عدد جرمي يوني را كه مشخص كننده ي يك جسم معين مي باشد ، انتخاب و دستگاه را طوري تنظيم كنيم كه فقط اين جرم را اندازه بگيرد ، از MS مي توان به عنوان آشكارساز ويژه استفاده كرد. به طرز مشابه ،با انتخاب يك يون مشترك در تمام اجزاي يك مخلوط يك مخلوط ، دستگاه MS مي تواند بعنوان يك آشكارساز غير ويژه عمل كرده ، تغييرات جرم يون مشترك بر حسب زمان را در روي يك نوسان نما در يك ثبات پتانسيل سنج نشان داد. در اين صورت نگارش بدست آمده شبيه بدست آمده شبيه يك كروماتوگرام معمولي است . آنتوان و بروكس به روش GC-MS در شناسايي استروئيدها ، ترپن ها و ساير مولكول ها ، به وسيله ي دوتريم دار كردن تركيبات در خود ستون وبه دنبال آن اندازه گيري طيف جرمي آن ها ، بهبود بيشتري بخشيده اند . اين اعمال ، اطلاعات تكميلي ارزشمندي را در مورد ساختار و جز به جز شدن مولكول ها فراهم ساخته و ما را در توصيف خصوصيات مولكول ها ي مورد آزمايش ياري مي كنند .طرحي از يك دستگاه كروماتوگرافي گازي طرحي از يك دستگاه كروماتوگرافي گازي GCمقايسه كروماتو گرافي گازي با كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا:معايب اصلي استفاده از يك فاز متحرك مايع در مقايسه با يك فاز گازي همان معايب آشكارسازي اجزاي جداشده و سرعت كمتر انتقال جرم در جريان فرايند جداسازي مي باشد . آشكارسازهاي كروماتوگرافي مايع معمولا خيلي گران تر و بعضي از نظر كاربرد محدودتر از آشكارسازهاي كروماتوگرافي گازي مي باشند. حدود آشكارسازي اين آشكارسازها هنوز به حدود تشخيص حساس ترين آشكارساز هاي يونش كه در كروماتوگرافي گازي بكار مي روند ، نمي رسند.سرعت هاي نفوذ در سيستم هاي مايع كندتر از اين سرعت ها در سيستم هاي گازي است . بنابراين سرعت هاي انتقال جرم بين فاز هاي ساكن و متحرك آهسته تر است . سرعتي را كه با آن ستون مي نواند عمل نموده و به شرايط تعادل برسد ومحدود مي كند. همچنين ماهيت فاز متحرك كه معمولا مي تواند به طور نسبتا قوي با فاز ساكن وارد عمل شود ، برقراري تعادل بين فاز ساكن و متحرك را پيچيده مي سازد . با اين حال اين برهم كنش رتا مي توان در بعضي از حالتها مانند شستشوي تدريجي ، مزيت تلقي كرد.مزاياي كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا ، بجز كاربرد آن براي مواد غير فرار به قرارزير مي باشد :از ستون هاي طولاني كه سرعت حلال در تمام طول آن ها نزريك به مطلوب ترين سرعت مي باشد مي توان استفاده كرد و امكان تغغير دادن ماهيت فاز متحرك براي انجام شستشوي مرحله اي وجود ندارد.مقايسه ي روش GC , HPLCGC HPLC1- تركيبات آلي بسيار ناپايدار را نمي توان مستقيما مورد آناليز قرار داد و بايد توسط معرفهاي خاصي، از نظر شيميائي آنها را بصورت تركيبات مناسب براي آناليز با GC در آورد. اين معرفها را تركيبات مشتق ساز مي گويند.2- تركيبات آلي با فراريت اندك را نمي توان مستقيما آناليز كرد و بايد توسط عوامل مشتق ساز آنها را به تركيبات مناسب تبديل نمود.3- آناليز مواد داروئي، خوراكي، صنايع سنگين (مثل پليمرها) و مواد شيمي حياتي به سادگي امكان پذير بوده و مستلزم برنامه بنديهائي با شرايط دشوار و پيچيده است. در هر صورت بهره دهي GC در موارد مزبور چندان رضايت بخش نيست.4- اغلب آناليزهاي GC نيازمند دماهاي زياد است كه كنترل مقدار دماي اپتيمم پارامتر مشكلي بوده و اغلب منجر به ايجاد پيكهاي نامتقارن مي شود.5- در سيستم GC فاز ثابت و فاز متحرك با مكانيسم رقابتي همسان عمل نمي كنند و عمدتا يك فاز (فاز ثابت) موجب جداسازي مي گردد. در قياس با عملكرد رقابتي دو فاز (ثابت و متحرك) HPLC، افت شديدي در كم و كيف آناليز ايجاد مي شود.6- تركيبات متعددي از گونه هاي مختلف وجود دارند كه سيستم GC قادر به آناليز آنها نيست. آناليز اين اجسام با سيستم HPLC امكان پذير نيست.7- در GC بیشتر سه نوع دتكتور ECD, FID و TCD به كار گرفته مي شود و براي دسته تركيبات خاص دتكتورهاي ويژه اي ابداع نشده است. اين امر يكي از محدوديت هاي بزرگ GC در مقايسه با HPLC است.8- به كارگيري GC و دست يابي به شرايط لازم و مناسب، دشوار و پيچيده است. 9- آناليز كمي اجسام در قياس با HPLC از حساسيت و دقت كمتري برخوردار است.10- مواد بسيار قطبي را نمي توان مستقيما تحت آناليز قرار داد.11- روند مشتق سازي براي تبديل مواد آزمايشي به تركيبات مناسب براي آناليز، با مشكلات عديده اي مواجه است.12- باقي ماندن مقادير بسيار اندك عوامل مشتق ساز موجب پيدايش پيكهاي ناخواسته مي گردد كه در نهايت استنتاج پيكهاي حاصل از نمونه آزمايشي را دشوار نموده و يا حتي با پيكهاي مزبور تداخل يافته و تفسير كروماتوگرام را عملا ناممكن مي نمايد.13- به سبب جذب مواد آزمايشي توسط فاز ثابت، اغلب پيكها بصورت نامتقارن ايجاد مي شوند.14- وجود ناخالصي هاي بسيار قطبي، در نمونه آزمايشي قابل تشخيص نيست.15- وجود ناخالصي هائي با وزن ملكولي بسيار بالا قابل تشخيص نيست.16- به سبب عدم مشخص شدن ناخالصي هاي بسيار قطبي و يا با وزن ملكولي بالا، لازم است كه پيش از كروماتوگرافي، توسط افزارهائي نظير UV و IR خلوص مواد آزمايشي تحت بررسي قرار گيرد.17- استناد پذيري قاطع يك پيك به يك جسم امكان پذير نيست (بنا به دلايل بالا)18- عدم وجود تقارن در پيكهاي بدست آمده، محاسبه مساحت سطح زير منحني (AUC) را با اشكالات و خطاهاي فراوان مواجه مي كند و در نهايت دقت آناليز مخدوش مي شود.19- وجود مقادير بسيار اندك آب در نمونه هاي آزمايشي باعث تخريب دتكتور FID و ED مي گردد.20- ملكولهاي آب موجود در شبكه كريستالي اجسام توسط GC قابل ارزيابي نيست.21- ملكولهاي آب واجد بند هيدروژني قابل ارزيابي نيست.22- افت چشم گير كارائي و بهره دهي ستون هاي GC در كاربردهاي زياد موردي معمولي است.23- مدت زمان لازم براي آناليز طولاني است.24- كاربرد كروماتوگرافي فرآوري در مقياس وسيع امكان پذير نيست.25- افت ميزان آشكارسازي ستونها در بكارگيري زياد آنها در GC موردي عادي و معمولي است.26- عدم سهولت تجديد پذيري و دشواري خاص آن به لحاظ پارامترهاي مختلف جزو محدوديت هاي سيستم GC است. 1- تركيبات آلي بسيار ناپايدار به سادگي تحت آناليز قرار مي گيرند.2- تركيبات آلي كه به طور كافي فرار نمي باشند به راحتي مورد آناليز قرار مي گيرند.3- آناليز مواد داروئي، خوراكي، صنايع سنگين و مواد شيمي- حياتي با بهره دهي و كارايي بسيار برجسته و چشم گير انجام پذيرست.4- آناليزهاي HPLC در دماي معمولي انجام پذير بوده و يا نيازمند دماهاي اندكي است.5- در سيستم HPLC دو فاز ثابت و متحرك با مكانيسم رقابتي عمل مي كنند كه در مقايسه با يك فاز موجود در GC (فاز ثابت) موجب انجام آناليزهاي دقيق مي گردند.6- تركيبات مختلفي كه آناليز آنها توسط GC امكان ناپذيرست با HPLC به راحتي آناليز مي گردند.7- در سيستم HPLC براي هر دسته تركيبات خاص، دتكتورهاي انتخابي ويژه وجود دارد كه كم و كيف آناليز را به بهترين وجه ممكن افزايش مي دهند وجود اين چنين دتكتورهاي انتخابي، فراز عمده اي در سيستم HPLC محسوب مي شود. (توضيح بيشتر دتكتورهاي HPLC در صفحات بعد درج شده است.8- به كارگيري HPLC بسيار آسان است.9- آناليز كمي اجسام با حساسيت و دقت فوق العاده اي امكان پذيرست (به علت افزارمندي خاص HPLC)10- مواد بسيار قطبي به راحتي تحت آناليز قرار مي گيرند.11- به علت حوزه وسيع كارائي HPLC معمولا به روند مشتق سازي نيازي نيست.12- به علت به كارگيري مواد آزمايشي بدان صورتي كه وجود دارند و نيز به سبب عدم نياز به روند مشتق سازي و عدم وجود بقاياي بسيار اندك عوامل مشتق ساز، استنتاج كروماتوگرام به راحتی انجام مي گيرد.13- به سبب وجود دو فاز رقابتي معمولا پيكها بصورت متقارن ايجاد مي شوند.14- وجود هرگونه ناخالصي با قطبيت هاي مختلف، قابل تشخيص است.15- وجود ناخالصي هائي با وزن ملكولي بسيار بالا قابل تشخيص است.16- به سبب مشخص شدن هرگونه ناخالصي نيازي به استفاده از افزارهاي UV و IR جهت تعيين خلوص جسم وجود ندارد.17- بنا به دلايل بالا استناد قطعي يك پيك به جسم خاصي امكان پذيرست.18- به علت وجود تقارن در پيكها، محاسبه دقيق (AUC) و بالمال ارزيابي كمي بسيار دقيق آنها امكان پذيرست.19- وجود آب در نمونه هاي آزمايشي اشكالي در كل آناليز ايجاد نمي كند.20- ملكولهاي آب موجود در شبكه كريستالي اجسام قابل ارزيابي است.21- ملكولهاي آب واجد بند هيدروژني قابل ارزيابي است.22- كارائي ستونهاي HPLC در بكارگيري هاي فراوان افت قابل توجهي نمي يابند.23- مدت زمان لازم براي آناليز بسيار اندك است.24- كاربرد كروماتوگرافي فرآوري در مقياسهاي وسيع امكان پذيرست.25- قدرت آشكارسازي بيشتر ستونها حتي در صورت به كارگيري بسيار زياد آنها جزو امتيازات چشم گير سيستم HPLC است.26- سهولت تجديد پذيري (Reproducibility) در سيستم HPLC از فزارهاي عمده اين سيستم محسوب مي شود. طرز کار دستگاه کروماتوگرافی گازی GC :دستگاه GC دارای سه دتکتور می باشد. FID: شعله ، برای ترکیبات آلی TCD: حرارتی ، مثل FID ولی حساسیت کمتری دارد برایH2, Co, N2, CO2 استفاده می شود و به ظرفیت حرارتی گاز حامل وابسته است. ECD: تخمیر الکترونی برای ترکیباتی که گروه الکترنگاتیو دارند.طرز کار:ابتدا باید دستگاه روشن شود .برای این کار به این ترتیب عمل می کنیم: ابتدا منبع گاز حامل باز می شود.(گاز He) منبع تولید هیدروژن روشن شود. فشار گاز حامل ،هوا و اکسیژن باید حدود 7-6 ،فشار گاز هیدروژن 22 باشد. دستگاه GC روشن شود. دکمه ی سفید روی دستگاه بالا باشد. کامپیوتر و پرینتر روشن شود.پس از روشن کردن منبع تولید هیدروژن دکمه ی پاین دستگاه را فشار می دهیم.صبر می کنیم تا هیدروژن به حدی برسد که فشار آن حدود 30 برسد.سپس دکمه ی ورود هیدروژن را می زنیم تا از حالت چشمک زدن خارج شود و یکطرفه شود.حال باید دتکتور روشن شود. ابتدا باید چک کنیم که دمای دتکتور به 100 رسیده است یا نه؟ چون اگر دمای کمتر از 100 باشد دتکتور را روشن نمی کنیم چون باعث آسیب دیدن دتکتور می شود.برای روشن شدن دکمه ، دتکتور را یک لحظه بالا می گیریم تا صدای کوچکی شنیده شود.برای مطمئن شدن بررسی می کنیم که بخار آب تشکیل شده است یا نه. پس از هر بار تزریق یکبار ستون را run می کنیم تا اگر جزیی در نمونه باقیمانده از ستون خارج شود.دمای انژکتور طوری باید تنظیم شود که بخار تولید شود نه به آب مایع.همیشه باید دما حدود ċ 40-30 بالاتر از نقطه ی جوش ماده باشد.(دمای دتکتور باید ازمحل تزریق نمونه بالاتر باشد.)بعد نرم افزار pick sampleرا باز می کنیم.ابتدا نمونه ی معلوم را تزریق می کنیم تا بتوانیم از روی pick ماده ی معلوم نمونه ی مجهول را شناسایی کنیم.نمونه را با سرنگ میکرو تزریق می کنیم.سوزن را تا انتها فرو می کنیم و خیلی سریع با دکمه ی سفید روی دستگاهGC و یا با دکمه ی space کامپیوتر run می کنیم.و از روی تغییرات زمان متوجه می شویم که شده است.پس از روی pick که دستگاه به ما می دهد می توانیم نمونه را شناسایی کنیم .اگر ستون بدون تزریق نمونه پیکی را نشان دهد از متانول و ایزو اکتان برای شست و شوی ستون استفاده می کنیم.برای مواد غیر قطبی از ستون های غیر قطبی و برای مواد قطبی از ستون های قطبی استفاده می کنیم.اگر سیانو در ستون باشد ستون قطبی می شود.اگر نمونه آب یا داشته H2S باشد نمی توان از دتکتورFID برای شناسایی آن استفاده کرد.طرز کار دستگاه اسپکترو فتومتر نشر شعله ای : گاز اسیتیلن از بیرون باز شود. پمپ هوا روشن شود. برق دستگاه روشن شود. دستگاه روشن شود. کامپیوتر روشن شود. از آنجا که این دستگاه شامل لامپ های یونیزه مختلف برای اندازه گیری یون های مختلف است،عنصری را که می خواهیم جذب آن را اندازه بگیریم باید لامپ همان عنصر نیز روی دستگاه باشد.درغیر این صورت لامپ عنصر مورد نظر را روی دستگاه قرار می دهیم. عنصر را انتخاب می کنیم  دستگاه را connect می کنیم که این مرحله 5 دقیقه طول می کشد. وقتی عدد socket کمرنگ شد ، را انتخاب می کنیم. وقتی کالیبراسیون انجام شد دکمه ی finish را می زنیم. برای روشن کردن شعله از روی دستگاه ابتدا دکمه ی قرمز را می گیریم بعد دو دکمه ی دیگر را با هم می گیریم تا شعله روشن شود. حرارت شعله باعث یونیزه شدن عنصر می شود و به تناسب عنصر مورد آزمایش شعله ای با رنگ و شدتی متفاوت حاصل می شود و سپس جذبی صورت می گیرد که این جذب بعهده ی لامپ یونیزه همان عنصرمی باشد.استاندارد کردن دستگاه : برای استاندارد کردن دستگاه نشر شعله ای جذب آب مقطر را اندازه گیری می کنیم که اگر صفر و یا 0.00x را نشان داد نشان داد قابل قبول است. سپس توسط لوله ی مویین پلاستیکی که عمل مکش نمونه را انجام می دهد نشر شعله ای عنصر مورد نظر را اندازه گیری می کنیم. با تناسب بین اعداد به دست آمده برای نمونه ی معلوم و مجهول می توان اطلاعات لازم را به دست آورد. اگر دستگاه عدد جذب را منفی نشان داد یعنی مقدار نمونه از حد دستگاه پایین تر است.مقدار را کمتر از 0.001 ppmگزارش می کنیم.خاموش کردن دستگاه: نرم افزار را می بندیم.لامپ و شعله خاموش می شود. اگرشعله خاموش نشد با دکمه ی قرمز آن را خاموش می کنیم. سپس برق دستگاه را خاموش می کنیم. و رودی هوا را خاموش می کنیم. کمپسول استیلن را می بندیم.کار با دستگاه فلیم فتومتر برای اندازه گیری یون های سدیم ،لیتیم و پتاسیم. پمپ هوا را روشن می کنیم. دستگاه را روشن می کنیم. شیر ورودی گاز را باز می کنیم. هنگام جرقه زدن شعله یک مرتبه ایجاد می شود. یک دکمه ی تنظیم گاز روی دستگاه وجود دارد که نباید آن را خیلی باز کرد باید تقریباً وسط باشد شعله باید طوری تنظیم شود که از سر ظرف بالاتر نرود. آب مقطر را به عنوان نمونه ی شاهد به دستگاه می دهیم و دستگاه را روی صفر تنظیم می کنیم. سپس دو نمونه استاندارد را با غلظت های متفاوت ، ابتدا محلول با غلظت کمتر و سپس با غلظت بیشتر را به دستگاه می دهیم . اگر غلظت در رنج دستگاه نبود با پیچ های روی دستگاه آن را تنظیم می کنیم. سپس نمونه را به دستگاه می دهیم . به کمک منحنی کالیبراسیون غلظت یون های سدیم ،لیتیم و پتاسیم نمونه مجهول را تعیین می کنیم.

لینک به دیدگاه
 • 2 ماه بعد...
salam . in matno bekhoonin ta ebhametoon bar taraf she . az aval shoroo mikonam . arabie mozakhraf . adabiat dino zendegio mabahese na chandan moshkele riazio fiziko shimie dabirestan az ma adamaye tabali sakhte.age konkooresho bad midi chon soalaro mipichoonano bekhoda ye doctorae riazi ham kriazie konkooro 100 nemizane . motm,aenam . amoozesho be gand keshidan . hala ham ke oomadi too daneshgah . avalash chi pas kardi ? riazi 1 . riazi 2 . fizik 1 ./ fizik 2 . adabiato . shimi omoomio hameye chizai ke too dabirestan khoondio badesh nomreye khoob migiri migi bah bah be khodam ke mohandesie shimio mikhoram . amma eshtebah nakon . ba in darsa bala naro chon movazene mizanatet zamin . na bekhatere in ke sakhte . na . asoontarin darse mohandesie shimie . amma movazene e shorooe . ye dar barae vorood be donyaye bozorge mohandesie shimi . hokme adamiro dari keshoke shode . vaghti khodam emtehane movazenamo midadam terme 3 badesh be ostad goftam : ostad in ke enghad sakht bood pas baghie darsa chetorian . yadame buuble t o dew- t ro nemifahmidam amma in fekre man dorost nabood . chon varede ye donyaye dige shodam baad zaman mibord ta bahash khodamo vefgh bedam . va hala shode . alan ke movazenaro varagh mizanam be mabahesesh mikhandam . va shoma ham be zoodi be harfe man miresin . donyaye mohandesie shimi donyaye bozorgie . baad darsasho dark koni . say shode too movazene padidehaye enteghal too e ketab be bacheha dars dade she . amma age ad nagerefti negaran nabash . sayyalato jermo hararato bara hamin gozashtan . ba movazene khodeto nasanj va be ayandeo darsaye mohemtaro shirintaret fekr kon .

 

movafagh bashin:icon_pf (44):.

حرفات قشنگ و صحیح بود تاییدت میکنم.:icon_gol:

لینک به دیدگاه

سلام مهندسین عزیز من میخوام بدونم میزان ناخالصی در مواد باید به چه اندازه باشه؟

البته به صورت تخصصی مثلا میزان اهن در پاراتولوئن سولفونیک اسید به چه میزان باشه بهتره؟!!

اگه سایتی هم میشناسید بهم معرفی کنید ممنون میشم.:icon_gol:

لینک به دیدگاه
سلام

فارسی که فعلا چیزی پیدا نکردم

 

اینطوری میخواین یعنی؟

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ممنون که کمکم کردی.:icon_gol::icon_gol:

من میخوام یه جورایی استاندارد میزان ناخالصی در مواد شیمیایی بررسی کنم.

فارسی بودنشم مهم نیست.:a030:

لینک به دیدگاه
ممنون که کمکم کردی.:icon_gol::icon_gol:

من میخوام یه جورایی استاندارد میزان ناخالصی در مواد شیمیایی بررسی کنم.

فارسی بودنشم مهم نیست.:a030:

 

خواهش میکنم

کاری نکردم

اینا به درد میخورن

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

کلا سایت astm استانداردا رو داره

لینک به دیدگاه
خواهش میکنم

کاری نکردم

اینا به درد میخورن

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

کلا سایت astm استانداردا رو داره

تو یه مدیر فوق العاده ای :icon_gol:

بازم تشکر:icon_gol:

لینک به دیدگاه
 • 3 هفته بعد...
salam dustan man taze varedam niyaze fori be halolmasaele mekanik sayalate sheymz daram mishe rahnamaee konid??:5c6ipag2mnshmsf5ju3

 

سلام

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
 • 1 ماه بعد...

سلام به همه دوستان عزیز میشه واسه حل این مسئله با نرم افزار مطلب کمکم کنید

خواهش میکنم کمکم کنید

:ws38:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
سلام به همه دوستان عزیز میشه واسه حل این مسئله با نرم افزار مطلب کمکم کنید

خواهش میکنم کمکم کنید

 

دوستان عزیز پس چرا راهنماییم نمی کنید؟

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...