رفتن به مطلب

بحث و تبادل نظر پیرامون آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد عمران


ارسال های توصیه شده

  • پاسخ 93
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

رتبه: 298

نمره کل: 6128

درصد دروس

زبان عمومی و تخصصی: 47.8

ریاضیات: 20.00

مکانیک جامدات: 20

مکانیک خاک و پی: 28.33

مکانیک سیالات و هیدرولیک: 38.33

طراحی: 32.1

میانگین دروس: 31.0999

معدل ثبت نامی: 17.4

معدل موثر: 17.4

دانشگاه دوره کارشناسی:آزاد کرج

لینک به دیدگاه

رتبه: 377

نمره کل: 5893

درصد دروس

زبان عمومی و تخصصی: 16.67

ریاضیات: 4.44

مکانیک جامدات: 33.33

مکانیک خاک و پی: 40

مکانیک سیالات و هیدرولیک: 40

طراحی: 46.91

میانگین دروس: 30.2

معدل ثبت نامی: 16.12

معدل موثر: 16.26

دانشگاه دوره کارشناسی:گیلان

لینک به دیدگاه

رتبه: 513

نمره کل: 5582

درصد دروس

زبان عمومی و تخصصی: 56.67

ریاضیات: 6.67

مکانیک جامدات: 25

مکانیک خاک و پی: 36.67

مکانیک سیالات و هیدرولیک: 28.33

طراحی: 19.75

میانگین دروس: 28.85

معدل ثبت نامی: 14.55

معدل موثر: 15.1

دانشگاه دوره کارشناسی:

امیرکبیر

لینک به دیدگاه

تبه: 5224

 

نمره کل:2816

 

 

 

 

درصد دروس

زبان عمومی و تخصصی: 1.11

ریاضیات: 0

مکانیک جامدات: 8.33

مکانیک خاک و پی: 13.3

مکانیک سیالات و هیدرولیک: 3.33

طراحی: 32.10

میانگین دروس: 9.695

معدل ثبت نامی: 14.47

معدل موثر: 14.74

دانشگاه دوره کارشناسی:سمن ان

لینک به دیدگاه

رتبه: 5681

نمره کل: 2728

درصد دروس

زبان عمومی و تخصصی: 25.56

ریاضیات: 6.67

مکانیک جامدات: 8.33

مکانیک خاک و پی: 4.99-

مکانیک سیالات و هیدرولیک: سفید

طراحی: 13.58

میانگین دروس:

معدل ثبت نامی: 15.92

معدل موثر: 15.72

دانشگاه دوره کارشناسی: ایلام

لینک به دیدگاه

رتبه: 207

نمره کل: 6479

درصد دروس

زبان عمومی و تخصصی: 78/17

ریاضیات: 0

مکانیک جامدات: 35

مکانیک خاک و پی: 50

مکانیک سیالات و هیدرولیک: 65

طراحی: 74/40

میانگین دروس: 70/34

معدل ثبت نامی: 74/15

معدل موثر: 74/15

دانشگاه دوره کارشناسی: شهید رجایی (تهران)

لینک به دیدگاه

رتبه: 20

نمره کل: 8156

درصد دروس

زبان عمومی و تخصصی: 68.89

ریاضیات: 80

مکانیک جامدات: 63.33

مکانیک خاک و پی: 41.67

مکانیک سیالات و هیدرولیک: 25

طراحی: 7.41

میانگین دروس: 47.7

معدل ثبت نامی: 14.2

معدل موثر: 14.2

دانشگاه دوره کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی استهبان

لینک به دیدگاه

سلام اینم کارنامه نفر هشتم ارشد 90 که به خودشون به شدت شب امتحانی و درس نخون ولی 7 ماه زحمت و پشتکار باعث موفقیت شده...

زبان 73

ریاضی 44.44

سیالات 25

جامدات 70

خاک و پی 41

طراحی 36

میانگین 48

رتبه داوطلب 8

معدل موثر 15.10

دانشگاه کارشناسیم دانشگاه تهران

لینک به دیدگاه

[TABLE=class: MsoTableGrid]

[TR]

[TD=width: 89]

رتبه

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه یا موسسه قبولی

[/TD]

[TD=width: 165]

گرایش قبولی

[/TD]

[TD=width: 147]

دوره قبولی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

1

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

2

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

3

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

4

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

6

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

8

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

10

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

13

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

17

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

20

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

26

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

30

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

35

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

37

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

40

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

42

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

43

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

46

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

راه و ترابری

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

48

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

60

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 65

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

66

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

68

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

80

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

81

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

83

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 90

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=class: MsoTableGrid]

[TR]

[TD=width: 89]

101

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

103

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

113

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

116

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

119

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

125

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

128

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه ( رتبه اولی )

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

130

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: MsoTableGrid]

[TR]

[TD=width: 89]

رتبه

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه یا موسسه قبولی

[/TD]

[TD=width: 165]

گرایش قبولی

[/TD]

[TD=width: 147]

دوره قبولی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

131

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

محیط زیست

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

135

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

140

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 140

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

حمل و نقل

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

150

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89] حدود 150

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

156

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

162

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

170

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

180

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

200

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

203

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه های دریایی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

205

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

207

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

216

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

225

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

راه و ترابری

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

226

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

230

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 230

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=class: MsoTableGrid]

[TR]

[TD=width: 89]

240

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

راه و ترابری

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

243

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

حمل و نقل

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

250

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

محیط زیست

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

258

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

260

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه های دریایی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 260

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

270

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 270

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه صنعتی اصفهان

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

274

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

287

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

298

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه های هیدرولیکی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 298

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

حمل و نقل

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

300

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت ( رتبه اولی )

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

306

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

مدیریت و ساخت

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

313

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

محیط زیست

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

315

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=class: MsoTableGrid]

[TR]

[TD=width: 89]

رتبه

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه یا موسسه قبولی

[/TD]

[TD=width: 165]

گرایش قبولی

[/TD]

[TD=width: 147]

دوره قبولی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

325

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 350

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

راه و ترابری

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

353

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

360

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه های دریایی

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

370

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

راه و ترابری

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

375

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

زلزله

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

377

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تربیت مدرس

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

380

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

394

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 400

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

خاک و پی

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

423

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه فردوسی مشهد

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

424

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه های دریایی

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

445

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

محیط زیست

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

457

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه خواجه نصیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

466

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه تهران

[/TD]

[TD=width: 165]

راه و ترابری

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

480

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

حدود 480

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه علم و صنعت

[/TD]

[TD=width: 165]

راه و ترابری

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

494

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه شریف

[/TD]

[TD=width: 165]

مهندسی آب

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

497

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه خواجه نصیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

روزانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

498

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 89]

500

[/TD]

[TD=width: 208]

دانشگاه امیرکبیر

[/TD]

[TD=width: 165]

سازه

[/TD]

[TD=width: 147]

شبانه

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

دو تا از همکلاسیای منم رتبه های خوبی آوردن یه تعدادی هم مجاز و زیر 10000 داشتیم

یکی 1578 و دیگری 2300

اولی ترم پیش مرخصی گرفت و حسابی خوند و نتیجه هم گرفت:ws37:

دومی فارغ التحصیل شده بود ولی وقت نذاشت ...دوباره میخواد شرکت کنه:w58:

برم کارنامه شونو بدزدم:whistle:

راستی محل تحصیل دوره کارشناسی : پیام نور رشت

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...