رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

  • پاسخ 125
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

Architects:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Val-des-Monts,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Project Year: 2010

General Contracter: Timber Wolf (Donald Thom)

Structural Engineering: The Paterson Group (Zbig Kisilewicz)

Curtain Wall Supplier: Verval Ltee (Charles-Armand Turpin)

Geotechnical Consultant: The Paterson Group (Laird Stewart)

Photographs:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(Christian Lalonde)

Design Challenge:

 

In this small, weekend and vacation retreat, the clients and their daughter seek to take refuge from the world. As such, the home is introverted; but the clients also desired that the house achieve a maximum connection to its beautiful, forested, lake-side site. Last, it is important to note that this home is built as a place the clients will keep for their entire lives and then pass on to their daughter

 

کلبه Hill-Maheux / Kariouk Associates

معمار:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مکان: Val-des-Monts,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

سال پروژه: 2010

پیمانکار: Timber Wolf (Donald Thom)

مهندس سازه: The Paterson Group (Zbig Kisilewicz)

جداره دیوار سازنده: Verval Ltee (Charles-Armand Turpin)

مشاور: The Paterson Group (Laird Stewart)

عکاس:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(Christian Lalonde)

 

چالش طراحی:

این است آخر هفته و تعطیلات کوچک انزوا، مشتریان و دخترانشان جستجو می کنند تا پناهگاهی از جهان بیابند. همینطور که خانه درون گراست، اما مشتری ها ترجیح می دهند که خانه به بیشترین ارتباط با زیبایی، جنگل ، کناره رودخانه سایت دست پیدا کند. در آخر مهم است که نوشته شود که این خانه ساخته شده است از مکانی برای مشتری ها که زندگی خصوصیشان را حفظ می کند و سپس ( pass on to their daughter ) نفهمیدم اینو

 

 

 

شرط می بندم از 10 تا بیشتر غلط دارم تو این سه خط :sad0:

نمی خوام من بلد نیستم :sad0:

لینک به دیدگاه
Architects:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Val-des-Monts,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Project Year: 2010

General Contracter: Timber Wolf (Donald Thom)

Structural Engineering: The Paterson Group (Zbig Kisilewicz)

Curtain Wall Supplier: Verval Ltee (Charles-Armand Turpin)

Geotechnical Consultant: The Paterson Group (Laird Stewart)

Photographs:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(Christian Lalonde)

Design Challenge:

 

In this small, weekend and vacation retreat, the clients and their daughter seek to take refuge from the world. As such, the home is introverted; but the clients also desired that the house achieve a maximum connection to its beautiful, forested, lake-side site. Last, it is important to note that this home is built as a place the clients will keep for their entire lives and then pass on to their daughter

 

کلبه Hill-Maheux / Kariouk Associates

معمار:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مکان: Val-des-Monts,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

سال پروژه: 2010

پیمانکار: Timber Wolf (Donald Thom)

مهندس سازه: The Paterson Group (Zbig Kisilewicz)

جداره دیوار سازنده: Verval Ltee (Charles-Armand Turpin)

مشاور: The Paterson Group (Laird Stewart)

عکاس:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(Christian Lalonde)

 

چالش طراحی:

این است آخر هفته و تعطیلات کوچک انزوا، مشتریان و دخترانشان جستجو می کنند تا پناهگاهی از جهان بیابند. همینطور که خانه درون گراست، اما مشتری ها ترجیح می دهند که خانه به بیشترین ارتباط با زیبایی، جنگل ، کناره رودخانه سایت دست پیدا کند. در آخر مهم است که نوشته شود که این خانه ساخته شده است از مکانی برای مشتری ها که زندگی خصوصیشان را حفظ می کند و سپس ( pass on to their daughter ) نفهمیدم اینو

 

 

 

شرط می بندم از 10 تا بیشتر غلط دارم تو این سه خط :sad0:

نمی خوام من بلد نیستم :sad0:

:hapydancsmil:فاطیییییییییییییییییییییییییییی........ادامه بدهههههههههههههههههه

لینک به دیدگاه
Architects:
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Val-des-Monts,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Project Year: 2010

General Contracter: Timber Wolf (Donald Thom)

Structural Engineering: The Paterson Group (Zbig Kisilewicz)

Curtain Wall Supplier: Verval Ltee (Charles-Armand Turpin)

Geotechnical Consultant: The Paterson Group (Laird Stewart)

Photographs:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(Christian Lalonde)

Design Challenge:

 

In this small, weekend and vacation retreat, the clients and their daughter seek to take refuge from the world. As such, the home is introverted; but the clients also desired that the house achieve a maximum connection to its beautiful, forested, lake-side site. Last, it is important to note that this home is built as a place the clients will keep for their entire lives and then pass on to their daughter

 

کلبه Hill-Maheux / Kariouk Associates

معمار:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مکان: Val-des-Monts,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

سال پروژه: 2010

پیمانکار: Timber Wolf (Donald Thom)

مهندس سازه: The Paterson Group (Zbig Kisilewicz)

جداره دیوار سازنده: Verval Ltee (Charles-Armand Turpin)

مشاور: The Paterson Group (Laird Stewart)

عکاس:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(Christian Lalonde)

 

چالش طراحی:

این است آخر هفته و تعطیلات کوچک انزوا، مشتریان و دخترانشان جستجو می کنند تا پناهگاهی از جهان بیابند. همینطور که خانه درون گراست، اما مشتری ها ترجیح می دهند که خانه به بیشترین ارتباط با زیبایی، جنگل ، کناره رودخانه سایت دست پیدا کند. در آخر مهم است که نوشته شود که این خانه ساخته شده است از مکانی برای مشتری ها که زندگی خصوصیشان را حفظ می کند و سپس ( pass on to their daughter ) نفهمیدم اینو

 

 

 

شرط می بندم از 10 تا بیشتر غلط دارم تو این سه خط :sad0:

نمی خوام من بلد نیستم :sad0:

جمله اول:

in:در

small یه صفته پس اینجا به یه اسم برمیگرده....باید تو جمله دنبال اسمی بگردی که کوچک بهش اتلاق شده...اونطور که من فهمیدم به retreat برمیگرده....چون این کلمه معانی زیادی داره که یکیش که با متن مرتبطه "جای دنج" و یا "ملجا" هست.

پس تا اینجا داریم: در این ملجا کوچک برای تعطیلات و آخر هفته؛

بقیه جمله:the clients and their daughter فاعل این بخش از جمله هست

عمل انجام شده توسط مشتریان و دخترانشون seek هست

و هدف از این جست و جو refuge from the world....به معنی پناه بردن یه گریز از دنیا

مشتریان و دختران آنها بدنبال گریز از دنیا هستند

کل جمله با کمی ویرایش کلمات برای زیبا تر شدن:در این ملجا کوچک برای تعطیلات و آخر هفتهها؛مشتریان و دختران آنها در جست و جوی گریز از دنیا میباشند..

جمله دومت خوبه...فقط یخرده ویرایش میخواد مثلا اینطور:به همین علت خانه درونگراست؛با این وجود مشتریان خواهان بیشترین ارتباط با ساحل سرسبز محوطه هستند.

جمله سوم: به جای در آخر مهم است که نوشته شود قشنگتره بگی لازم به ذکر است...یا ذکر این نکته اهمیت دارد که

این خانه ساخته شده است از مکانی به جای از باید بگی به "به عنوان"

the clients will keep for their entire lives

این یه جمله پیروه..ادامه بخش اول جملست: مشتریان فاعل+حفظ خواهند کرد فعل+بقیه جمله(برای تمام عمرشان)

then pass on to their daughter

pass on یعنی سپردن(اگه اشتباه نگفته باشم)

پس کل جمله اینطور معنی میشه:ذکر این نکته اهمیت دارد که این خانه به عنوان مکانی ساخته شده است که مشتریان در تمام طول عمرشان آنرا حفظ نموده سپس به دخترانشان می سپارند

لینک به دیدگاه
جمله اول:

in:در

small یه صفته پس اینجا به یه اسم برمیگرده....باید تو جمله دنبال اسمی بگردی که کوچک بهش اتلاق شده...اونطور که من فهمیدم به retreat برمیگرده....چون این کلمه معانی زیادی داره که یکیش که با متن مرتبطه "جای دنج" و یا "ملجا" هست.

پس تا اینجا داریم: در این ملجا کوچک برای تعطیلات و آخر هفته؛

بقیه جمله:the clients and their daughter فاعل این بخش از جمله هست

عمل انجام شده توسط مشتریان و دخترانشون seek هست

و هدف از این جست و جو refuge from the world....به معنی پناه بردن یه گریز از دنیا

مشتریان و دختران آنها بدنبال گریز از دنیا هستند

کل جمله با کمی ویرایش کلمات برای زیبا تر شدن:در این ملجا کوچک برای تعطیلات و آخر هفتهها؛مشتریان و دختران آنها در جست و جوی گریز از دنیا میباشند..

جمله دومت خوبه...فقط یخرده ویرایش میخواد مثلا اینطور:به همین علت خانه درونگراست؛با این وجود مشتریان خواهان بیشترین ارتباط با ساحل سرسبز محوطه هستند.

جمله سوم: به جای در آخر مهم است که نوشته شود قشنگتره بگی لازم به ذکر است...یا ذکر این نکته اهمیت دارد که

این خانه ساخته شده است از مکانی به جای از باید بگی به "به عنوان"

the clients will keep for their entire lives

این یه جمله پیروه..ادامه بخش اول جملست: مشتریان فاعل+حفظ خواهند کرد فعل+بقیه جمله(برای تمام عمرشان)

then pass on to their daughter

pass on یعنی سپردن(اگه اشتباه نگفته باشم)

پس کل جمله اینطور معنی میشه:ذکر این نکته اهمیت دارد که این خانه به عنوان مکانی ساخته شده است که مشتریان در تمام طول عمرشان آنرا حفظ نموده سپس به دخترانشان می سپارند

 

مرسییییییییییییییییییی

ممنون به خاطر وقتی که گذاشتی:icon_gol:

ببخشید دیگه اینقد شاگرد تنبلی ام:hanghead:

چقد سخته واقعا:hanghead:

لینک به دیدگاه
مرسییییییییییییییییییی

ممنون به خاطر وقتی که گذاشتی:icon_gol:

ببخشید دیگه اینقد شاگرد تنبلی ام:hanghead:

چقد سخته واقعا:hanghead:

نه اصلن هم بد نیستی....فقط لازمه تمرین کنی و جمله هارو تا ته بخونی...ارتباط بین کلماتو دربیاری تا کلماتو جدا جدا کنارهم ننویسی

به مفهومی که جمله قراره برسونه خوب فکر کنی....مثل رمزگشاییه:a030:

لینک به دیدگاه
موفق باشی فاطیما

تو میتونی......منم زبانم واااااااااااااااااای

ی کم اعتماد به نفس داشته باش

 

تو که زبانت خوبه که ...

سعی می کنم :5c6ipag2mnshmsf5ju3

لینک به دیدگاه

; the clients, a couple each involved in art conservation, sought a home whose design would itself be conceived as a vessel for the conservation of the family memories that will continue to unfold here.

Design Solution:

 

The design of the cottage is simple: two “bars” of living space that are joined by an elliptical loft hovering over the foyer and giving shelter to the entry below. One bar is private, containing bedrooms, bathrooms, and storage; one bar is public, containing the kitchen, dining, and living areas. The elliptical loft is the domain of the daughter.

 

مشتریان یک پیوند، در نگهداری هنر در گیر کردند، جستجوی یک خانه که برای خودش طراحی شده است به طوریکه یک رگ برای مکالمات بین خاطرات خانواده درک شود تا در اینجا به طور آشکار ادامه پیدا کند.

راه حل طراحی:

طراحی کلبه ساده است: دو بار از فضای زندگی به هم با یک اتاق زیرشیروانی مستتر که بالای سرسرا پرواز می کند می پیوندد و به ورودی زیرین پناه می بخشند. یک بار خصوصی است، که از اتاق ها، حمام ها و انبار تشکیل شده است؛ یک بار عمومی است، از آشپرخانه، غذاخوری و فضای نشیمن تشکیل شده است. اتاق زیرشیروانی قلمرو دختران است.

 

:icon_pf (34):

اون قرمزا معنیشونو نفهمیدم:icon_pf (34):

لینک به دیدگاه
; the clients, a couple each involved in art conservation, sought a home whose design would itself be conceived as a vessel for the conservation of the family memories that will continue to unfold here.

Design Solution:

 

The design of the cottage is simple: two “bars” of living space that are joined by an elliptical loft hovering over the foyer and giving shelter to the entry below. One bar is private, containing bedrooms, bathrooms, and storage; one bar is public, containing the kitchen, dining, and living areas. The elliptical loft is the domain of the daughter.

 

مشتریان؛زوجی که خود دست اندرکار حفظ آثار هنری اند ؛درجستو جوی خانه ای بودند که طرح آن بخودی خود مانند شریانی حیاتی حافظ جریان خاطراتی که درین خانه اتفاق می افتد باشد.

راه حل طراحی:

طراحی کلبه ساده است: دو فرم خطی از فضای نشیمن به هم با یک اتاق زیرشیروانی بیضی شکل که بالای سرسرا معلق است می پیوندد و به ورودی زیرین پناه می بخشند. یک بخش از فضای خطی خصوصی است، که از اتاق ها، حمام ها و انبار تشکیل شده است؛ بخش دیگر عمومی است، از آشپرخانه، غذاخوری و فضای نشیمن تشکیل شده است. اتاق زیرشیروانی قلمرو دختران است.

 

بخش دوم رو خیلی خوب ترجمه کردی:w16:

فقط یکم ویرایش شده

قسمت اول یخده پیچیده بود...منم مطمئن نیستم کاملا درست باشه....بقیه بچه هام لطفا چک کنن شاید به معنی بهتری رسیدیم:ws52:

لینک به دیدگاه
بخش دوم رو خیلی خوب ترجمه کردی:w16:

فقط یکم ویرایش شده

قسمت اول یخده پیچیده بود...منم مطمئن نیستم کاملا درست باشه....بقیه بچه هام لطفا چک کنن شاید به معنی بهتری رسیدیم:ws52:

 

راحت تر بود آخه:دی

آخه اتاق زیر شیروانی اصلا بیضی نیست! واسه همین شک کردم!

 

در مورد قسمت اول نظری ندارم! خیلی سخت بود:icon_pf (34):

لینک به دیدگاه
راحت تر بود آخه:دی

آخه اتاق زیر شیروانی اصلا بیضی نیست! واسه همین شک کردم!

 

در مورد قسمت اول نظری ندارم! خیلی سخت بود:icon_pf (34):

فکر میکنم منظورش از بیضی پلان اتاق نیست،مقطعه

تو این عکس معلومتره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
فکر میکنم منظورش از بیضی پلان اتاق نیست،مقطعه

تو این عکس معلومتره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

آهان ایول

 

مرسی عزیزم :aghosh:

به خاطر کرکسیون تو من ترجمه رو می ذارم وگرنه اصلا ذوق و استعدادشو ندارم :icon_gol:

بقیه شم فردا می ذارم:icon_redface:

لینک به دیدگاه

Rather than “walling-in” the two ground-level volumes to achieve privacy, they are made with large expanses of glass and are sited at the edge of the property where vegetation is most dense. The underside of the loft volume and the fireplace surround are surfaced with a “quilt” of metal plates, including copper and zinc printing plates that the clients received from a printmaker friend. Many of the plates are etched with landscapes from the original printmaker, but many are etched with works created by the couple and their daughter. There are, however, many yet-unetched plates that can be removed, worked by the clients and their friends visiting the cottage, and then reinstalled. In this way, the house keeps a record of its past.

 

 

علاوه بر دیوار داخلی دو زمین همسطح حجم حریم خصوصی را به دست می دهند. آنها با فضاهای وسیع از شیشه ساخته شده اند و در مجاورت ملکی قرار گرفته اند که پوشش گیاهی متراکمی دارد. سوی زیرین حجم اتاق زیرشیروانی و پیرامون آتشگاه با بالاپوشی از روکشش های فلزی جلا داده شده است، شامل ورق های مس و روی printing که مشتری ها پذیرایی می کردند از یک دوست printmaker. بسیاری از روکش ها با محیط طبیعی از یک printmaker اصیل قلم زده شده اند اما بسیاری با عملکرد مخلوق به وسیله همسر و دخترانشان قلم زده شده اند. اگر چه تعداد زیادی yet-unetched وجود دارد که می تواند حذف شوند، کار کردن با مشتریان و دوستانشان که از کلبه دیدن می کنند، و سپس ........با این روش خانه یک رکورد از گذشته اش حفظ می کند.

 

خیلیاشو بلد نبودم :5c6ipag2mnshmsf5ju3

لینک به دیدگاه

خواهش میکنم...:a030:

خوب پیش میری:w16:

امشب لپ تاپم قاطی کرده با کامپیوتر خونه اومدم...پوزیشن ناراحتی دارم....رو سیستم دیکشنری هم نداره....ایشالا فردا پس فردا روبرا میشه میام بقول تو باقی کرکسیون:icon_redface:

لینک به دیدگاه
خواهش میکنم...:a030:

خوب پیش میری:w16:

امشب لپ تاپم قاطی کرده با کامپیوتر خونه اومدم...پوزیشن ناراحتی دارم....رو سیستم دیکشنری هم نداره....ایشالا فردا پس فردا روبرا میشه میام بقول تو باقی کرکسیون:icon_redface:

 

ممنون عزیزم:icon_redface::icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...