رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

خوشه‌بندی خودکار داده‌های مختلط با استفاده از الگوريتم ژنتيک

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 141
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

يک روش ابتکاری برای تجزيه و تحليل خط مونتاژ برمبنای شبيه‌سازی و طراحی آزمايش‌ها

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

توسعه يک مدل دو هدفه فازی جهت تنظيم ذخيره اطمينان در واحدهای ذخيره موجودی زنجيره تامين

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مسيريابی حرکت روبات‌های ماشين‌واره با روش پيشروی سريع

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بهبود الگوريتم خوشه بندی مشتريان برای توزيع قطعات يدکی با رويکرد داده کاوی (k-means)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

ارائه يک سيستم کنترل فازی برای تخمين زمان ختم پروژه در شبکه‌های گرت

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

 

امروزه،‏ وارانتی به‌عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید،‏ تجارت و معاملات قانونی بازاي می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل‎سازي چنین خدماتی،‏ بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله،‏ مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده،‏ واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می‌شود چگونه می‌توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش،‏ قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می‌کند،‏ در حالی‌که،‏ واحد خارجی یا تعمیرکننده به‌دنبال مشخص کردن هزینه‌های نگهداری و تعمیر بهینه است،‏ به‌طوری‌که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه‌بر تولیدکننده و تعمیرکننده،‏ مشتری نیز با انتخاب مناسب‌ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده،‏ می‌خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازايکن به‌دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله،‏ برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده،‏ تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازاي‌ها مدل‎سازي می‌شود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن

 

زنجیره تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالش‌های محیطی فائق آید. چنین ابزاری چابکی است. از این‌رو با هدف تدوین مدل چابکی زنجیره تأمین،‏ 11 فاکتور شناسایی و در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار خبرگان زنجیره تأمین ذوب آهن قرار گرفت. با تحلیل عاملی داده‌های به‌دست آمده از 180 پرسشنامه جمع آوری شده،‏ فاکتورهای شناسایی شده،‏ تأیید شدند و بر مبنای فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل مسیر،‏ مدل چابکی زنجیره تأمین تهیه شد. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می‌کند می‌تواند به آنها در برنامه‌ریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تأمین کمک کند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

به‌کارگیری تکنیک بهبود‌یافته تخصیص‌بدیهی (AD) با ترکیب دو حالت فازی و قطعی در انتخاب عرضه‌کنندگان زنجیره تأمین

 

به‌صورت غالب مسئله انتخاب تأمین‌کننده،‏ از آنجاکه تصمیم‌گیرنده ناچار به ارزیابی توأمان تأمین‌کنندگان بر اساس معیارهای چند‌گانه و گاهي متعارض است،‏ به شکل مسائل تصمیم‌گیری چند‌معیاره(MADM)‎ مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از محدودیت‌های تکنیک‌های MADM،‏ در این است که این دسته از تکنیک‌ها برای انتخاب تأمین‌کننده،‏ گزینه‌های موجود برای انتخاب را تنها با یکدیگر مقایسه می‌کنند و با اهداف و خواسته‌های مطلوب بنگاه مشتری در هر شاخص مورد مقایسه قرار نمی‌دهند. یکی از تکنیک‌های سودمند برای حل این کاستی،‏ تکنیک تخصیص‌بدیهی AD است. صورت‌های مختلف تکنیک تخصیص‌بدیهی در این راستا ضعف‌هایی دارند،‏ که در این مقاله کوشیده شده تا با اتخاذ صورت اصلاح شده‌ای از این تکنیک در دو حالت قطعی و فازی،‏ پس از شناسایی شاخص‌های اصلی در انتخاب تأمین‌کننده،‏ به حل مسئله انتخاب تأمین‌کننده برای زنجیره-تأمین بپردازیم. از آنجا که ارزیابی در هر شاخص نیازمند داده‌هایی هم به شکل دقیق و قطعی و هم به شکل فازی است،‏ با استفاده از صورتی مختلط از تکنیک تخصیص‌بدیهی با هر دو نوع از داده‌های پیش‌گفته،‏ به حل مسئله پرداخته شده است. در پایان نیز به‌منظور حصول اطمینان از سودمندی روش پیشنهادی به یک مطالعه موردی نیز اشاره خواهد شد و نتایج،‏ با نتایج حاصل از روش تخصیص خطی (LAM)‎ مقایسه می‌شوند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

پيش‌بيني تقاضاي انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از مدل زنجيره ماركوف خاكستري: مطالعه‌ي موردی در ايران

 

هدف از اين مقاله،‏ ارائه یک مدل پيش‌بينی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل در ايران است. مدل زنجيره مارکوف خاکستری برای پيش‌بيني تقاضاي انرژی اين بخش پيشنهاد شده است. نتايج پيش‌بينی با مدل گفته شده با نتايج پيش‌بينی با مدل خاکستری و مدل رگرسيون مقايسه شده است. همچنین تقاضای انرژی بخش حمل و نقل در ايران تا سال 1400 با استفاده از مدل زنجيره مارکوف خاکستری پيش‌بينی شده است.

 

 

 

هدف از اين مقاله،‏ ارائه یک مدل پيش‌بينی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل در ايران است. مدل زنجيره مارکوف خاکستری برای پيش‌بيني تقاضاي انرژی اين بخش پيشنهاد شده است. نتايج پيش‌بينی با مدل گفته شده با نتايج پيش‌بينی با مدل خاکستری و مدل رگرسيون مقايسه شده است. همچنین تقاضای انرژی بخش حمل و نقل در ايران تا سال 1400 با استفاده از مدل زنجيره مارکوف خاکستری پيش‌بينی شده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

دانلود مقاله مدیریت با عنوان :

 

بررسي رابطه هماهنگي بين استراتژي منابع انساني و استراتژي تصميمگيري اخلاقي با عملكرد سازماني : پژوهشي در سازمانهاي تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

رابطه آموزش عالي وكارآيي و اشتغال دانش آموختگان : ديدگاه استادان ،مديران ودانش آموختگان بررسي موردي آموزش جنگل

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسی راهکارهای ترویجی در نظام بازاريابي محصولات كشاورزي در كشور ایران

 

 

چكيده:

 

بازاريابي در اقتصاد امروز دنيا از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار است و تحقيقات و بررسي هاي مختلفي در حوزه بازار يابي به ويژه بازاريابي محصولات كشاورزي انجام مي گيرد.

شكي نيست كه نظام بازاريابي محصولات كشاورزي در كشورمان از وضعيت بغرنجي برخوردار است و عوامل نهان و آشكار زيادي در پيچيده كردن اين سيستم دخالت مي كنند.در اين تحقيق سعي شده است ابتدا به بيان اهميت بازاريابي و نقش اطلاعات و شيوه هاي جمع آوري آن پرداخته و با مرور مشكلات بازاريابي ،راهكارهايي را كه ترويج براي آن ارائه داده است مورد بحث وبررسي قرار دهيم.

 

مقدمه:

 

یکی از هدفهای عمده ترویج در بخش کشاورزی، افزایش تولید و درآمد کشاورزی و ترقی حال خانواده کشاورز بوده است. کنشگران توسعه بخش کشاورزی در راستای تحقق اهداف چالش مند ، نظیر کاهش فقر ، توانمند سازی کشاورزان ، معیشت پایدار ، امنیت غذایی ، اشتغالزایی و کارآفرینی ، حفظ منافع طبیعی رشد و حفظ بهره وری در سطح بهینه و... تلاش می کنند . بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه می بایست به عنوان ماشین رشد برای توسعه پایدار روستایی عمل نماید . موفقیت برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی عمدتاً در گرو توانمندی میلیون ها خانوار روستایی می باشد یعنی کسانی که می بایست با بهره مندی از تسهیلات و حمایت های لازم ، چرخ اقتصادی کشاورزی و روستایی را به صورت پویا و بالنده به حرکت در آورند ، در این بین نظام های ترویج کشاورزی نقش کلیدی را در جریان توسعه و رسانش دانش ، اطلاعات و فناوری و نیز تسهیل پردازش و کاربرد مؤثر آنها از سوی کشاورزان و خانوارهای روستایی جهت تصمیم گیری و کنش رفتاری آگاهانه ، ایفا می نمایند .

تحولات فناورانه همراه با جهانی شدن بازارها و گسترش ارتباطات فرصتهای زیادی را برای بهبود کیفیت زندگی در سراسر جهان فراهم آورده است. ضرورت وجودی ترویج ناشی از طبیعت کار کشاورزی و لزوم رشد و تحول و توسعه مستمر آن است و لذا نهاد ترویج نیز برای برخورداری از توان کافی در مواجه با این تغییرات باید در نقاط دید و وظایف خود تجدید نظر نماید . بنا به گفته آنسف یکی از زمینه های تغییر پویایی بازار می باشد مطمئاً افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، نیرویی برای تغییر و ادامه چالش ترویج در دهه های آینده خواهد بود . امروزه بازاریابی به عنوان آغاز و پایان هر تلاشی در تولید محصولات یا ارائه خدمات به جامعه مورد توجه می باشد .

ترویج کشاورزی :

- ترویج کشاورزی فرآیندی است مداخله گرانه، به منظور ایجاد تغییر از طریق ارتباطات ،مبتنی است بر فعالیتهای داوطلبانه ، هدفدار است ، و توسط یک سازمان و یک متولی ایجاد می شود . (لشکر آرا ، 1386)

- مهمترین نقش ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه ، توسعه منابع انسانی و دیگری انتقال فن آوری است که توسعه منابع انسانی شامل تقویت مهارت های فنی ، رهبری ، مدیریتی و تشکیلاتی است. محور دوم انتقال فن آوری است که شامل فرآیند سیستماتیکی است که مروج زارعین را از یک ایده به یک فن آوری جدید معرفی می کند و ایجاد انگیزه و علاقه اورا تحریک می کند(لشکر آرا ، 1386)

 

متن کامل مقاله

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

اولويت بندي بازارهاي هدف صادراتي و موانع حضور در آن ها مطالعه موردي: منتخبي از محصولات صادراتي مواد غذايي

 

امروزه توليد متناسب با نيازها، ترجيحات و سلايق مصرف کنندگان بازارهاي خارجي اساس ماندگاري در بازارهاي جهاني است. به عبارت ديگر در جهان امروز مصرف کنندگان هستند که بر بازار حاکميت داشته ونقش تعيين کننده را در تقاضاي جهاني ايفا مي کنند. از اينرو انتخاب صحيح بازار هدف به عنوان گام اول شناخت خواسته ها و انتظارات خريداران در هر بازار بسيار حائز اهميت است.

بر اين اساس هدف اين تحقيق شناسايي بازارهاي هدف و موانع حضور در آنهاست. بدين منظور در ابتدا بر اساس معيار مزيت نسبي آشکار شده، برخي محصولات صادراتي مواد غذايي انتخاب و بازارهاي اولويت دار براي آنها با روش TOPSIS شناسايي مي شوند. در انتها موانع حضور در بازارهاي فوق اعم از استانداردهاي ميکروبي و شيميايي، بهداشتي و موانع تعرفه اي مورد بررسي قرار مي گيرند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

دانلود مقاله مدیریت بازرگانی با عنوان :

 

توسل به اقدام هاي متقابل جمعي در سازمان جهاني تجارت

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

پيش بيني قيمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبي مصنوعي و هموارسازي هالت-وينترز

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

شاید ربطی به مقاله مدیریتی نداشته باشه ولی نکته مفید وجالبیه

 

فوق دیپلم

Assistant Degree / A.D

 

مدرک لیسانس در رشته¬های علمی و فنی مهندسی مثل فیزیک، الکترونیک و . . .

Bachelor of Science / B.S

 

مدرک لیسانس در رشته¬های علوم انسانی و هنر

Bachelor of Arts / B.A

 

برای فوق لیسانس

Master of Science

Master of Arts

 

لیسانس فیزیک دارم.

I have a B.S in Physics

 

----

 

کلاس چندمی؟

Which grade are you in

 

کلاس چهارمم.

I’m in the fourth grade.

 

سال چندمی؟

What year are you in?

 

سال سوم هستم.

I’m in the third year. / I’m doing my junior year

 

رشته تحصیلیت چیه؟

What’s your major / field of study

 

---

ترک تحصیل کردن

To drop out of

 

ناچار شدم کالج را رها کنم. (ترک تحصیل کنم)

I had to drop out of college

 

این نیمسال (ترم) هچده واحد درسی گرفته¬ام.

I’ve taken 18 units this semester

 

یک سال تحصیلی از دو نیمسال تشکیل شده.

An academic year consists of two semesters

لینک به دیدگاه

طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با رويكرد داده كاوي (مورد: استخدام داوطلبان آزمون هاي ورودي يك بانك تجاري در ايران)

 

 

 

موفقيت يا شكست سازمان، ارتباط مستقيمي با چگونگي جذب و نگهداري منابع انساني آن دارد. اغلب در رابطه با برگزاري آزمون هاي ورودي و فرآيند جذب كاركنان، داده ها و اطلاعات فراواني در سازمان ها وجود دارد كه بدون استفاده قرار مي گيرند. داده كاوي، به عنوان راه حل براي چنين مسايلي است. در اين پژوهش كه از حيث هدف، كاربردي و از جنبه ماهيت از نوع پژوهش هاي همبستگي و همخواني محسوب مي شود، سعي شده است كه با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي، قواعد و روابط بين نمرات آزمون هاي ورودي و ساير متغيرهاي شخصي و شغلي (كه قبل از ورود هر كس به سازمان مشخص مي شود) و وضعيت كاركنان با عملكرد شغلي و وضعيت ارتقا آنان شناسايي شود. در نتيجه با مطالعه و بررسي پايگاه هاي داده آزمون و منابع انساني يك بانك تجاري براي 2 سال متوالي (1383 و 1384)، شاخص هاي نيروي انساني كه بر عملكرد يا ارتقا موثر بودند، شناسايي شدند. تكنيك داده كاوي مورد استفاده در اين پژوهش، درخت تصميم گيري است و استخراج قواعد نيز با استفاده از الگوريتم هاي QUEST، CHAID، C5.0 و CART انجام شده است. در نهايت ضمن ارايه مدلي جهت انتخاب متغيرهاي تاثيرگذار، متغير هدف و الگوريتم هاي مناسب؛ از بين قواعد به دست آمده، قواعد غيربديهي مشخص و علت وجود اين قواعد با كمك خبرگان تبيين شده است. از جمله نتايج، حذف متغير ارزيابي عملكرد به عنوان متغير هدف در روند اين پژوهش است كه ناشي از عدم دقت تكميل فرم هاي ارزيابي عملكرد در فرآيند ارزيابي بانك بوده است. هم چنين در اين پژوهش مشخص شده است از مجموع 26 متغير بررسي شده، پنج متغير: «نمره كل آزمون»، «امتياز مصاحبه»، «مقطع تحصيلي»، «تجربه حرفه اي» و «استان محل خدمت» بر ارتقاي داوطلبان تاثيرگذار بوده اند. اين نتايج منجر به دانشي شده است كه امكان كاربردي نمودن آن ها وجود خواهد داشت.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

لینک به دیدگاه

به كارگيري الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي درختان تصميم گيري براي اعتبارسنجي مشتريان بانك ها

 

 

 

درختان تصميم گيري به عنوان يكي از تكنيك هاي داده كاوي مي توانند به اعتبارسنجي مشتريان بانكي بپردازند. مساله اصلي ساخت درختان تصميم گيري است كه بتوانند به طور بهينه مشتريان را طبقه بندي كنند. در اين مقاله يك مدل مناسب اعتبارسنجي مشتريان بانك ها براي اعطاي تسهيلات اعتباري متناسب با هر طبقه مبتني بر الگوريتم ژنتيك ارايه مي شود. الگوريتم هاي ژنتيك مي توانند با انتخاب ويژگي هاي مناسب و ساخت درختان تصميم گيري بهينه به اعتبارسنجي مشتريان كمك كنند. در ساخت اين مدل فرآيند توسعه در شناخت الگو و فرآيند CRISP براي اعتبارسنجي مشتريان به كار رفته است. مدل طبقه بندي پيشنهادي مبتني بر تكنيك هاي خوشه بندي، انتخاب ويژگي ها، درختان تصميم گيري و الگوريتم ژنتيك است. اين مدل به انتخاب و تركيب بهترين درختان تصميم گيري مبتني بر معيارهاي بهينگي و ساخت درخت تصميم گيري نهايي براي اعتبارسنجي مشتريان مي پردازد. نتايج نشان مي دهد كه دقت طبقه بندي مدل طبقه بندي پيشنهادي به طورتقريبي از تمام مدل هاي درخت تصميم گيري مقايسه شده در اين مقاله بالاتر است. هم چنين تعداد برگ ها و اندازه درخت تصميم گيري و در نتيجه پيچيدگي آن از همه كمتر است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...