رفتن به مطلب

حشره کش دیازینون


masi eng

ارسال های توصیه شده

این آفتکش در بازار با نامهای تجاری بازودین Basudin EC , WP , O , D , G , TC , SC و دیاکاپ Diacap SC30% وجود دارد. ديازينون از گروه حشره كشهاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوئيك بوده كه تا حدي خاصيت سيستميك و نفوذي دارد. اين تركيب باطيف وسيع عليه انواع آفات برگخوار، ساقه خوار و ريشه خوار، مكنده و خاكزي با فرمولاسيونهاي امولسيون (EC60%)، پودر وتابل (WP40%) و گرانول (G5% و G10%) بكار مي‌رود که فرم گرانول از ريشه جذب شده و وارد قسمتهاي سبز گياه می شود . بايد توجه داشت كه اگر از اين سم براي ضد عفوني بذور و ريشه نهالها استفاده ‌شود، در رشد جوانه ها ايجاد اختلال خواهد نمود. دوام سم در خاك 12 تا 14 هفته است زيرا بشدت جذب كلوئيدهاي خاك مي‌شود، بطوركلي در مدت 3-2 هفته اول بيش از 50 در صد آن تجريه مي‌شود. سميت آن از راه جذب پوستي بسيار زياد است. جذب پوستي آن ايجاد مسموميت حاد و مزمن مي‌كند. براي ماهيها، زنبور عسل و ساير حشرات مفيد خطرناك است.

 

مكانيسم اثر ديازينون:

حشره كش و كنه كش غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي (تدخينی) و اثر ضربه اي شديد و همچنين دوره محافظتي متوسط (15-7 روز) مي‌باشد. توانايي اين سم در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. استيل كولين بعنوان ناقل پيام عصبي در فضاي بين سيناپسي عمل مي‌كند و موجب تحريك اكسون بعدي مي‌شود. ديازينون در بدن حشره موجب تجمع در سيناپس شده و درنتيجه تحريك رشته عصبي بعدي بصورت مستمر ادامه مي‌يابد، چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه ديازينون بلوكه شده است.

 

موارد مصرف ديازينون:

جهت كنترل طيف وسيعي از حشرات جونده (برگخوار، ساقه خوار و ريشه خوار) روي گياهان مختلف مثل درختان خزان شونده، مركبات، انگور، زيتون، موز، ذرت، سورگوم، يونجه، پنبه، برنج، نيشكر، آفتابگردان، سويا، چغندر، پسته، خرما، لوبيا، زيتون، چاي، غلات، سبزي و جاليزي و گياهان زينتي و جنگلي قابل استفاده است. اين تركيب روي حشرات خاكزي (به منظور ضد عفوني بذر در مقابل لارو و حشرات بالغ آفت) و مگسهاي قارچ خوراكي نيز بكار مي‌رود. ديازينون اثر دوركنندگي روي پرندگان دارد.

 

سازگاري و اختلاط :

تاكنون گزارشي از بروز حساسیت ديازينون روي گياهان در دز توصيه شده عنوان نشده است ولي ممكن است روي برخي واريته هاي سيب ايجاد زنگار نمايد. از نظر اختلاط با تركيبات ديگر نيز، ديازينون با تركيباتي كه داراي مس باشد سازگاري ندارد. ديازينون به اكسيداسيون حساس است، در محلولهاي اسيدي بتدريج تجزيه مي‌شود ولي در محلولهاي قليايي نسبتاً پايدار است. خاصيت خورندگي روي فلزات دارد.

 

توجه : موارد توصیه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجی و داخلی(کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گردیده و صرفا به منظور آشنایی کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه های مختلف کاربرد این سم می باشد. لذا پیشنهاد می شود که همیشه توصیه سازمان حفظ نباتات را دراولویت قرار دهند. در مورد توصیه های فنی شرکت اكسيركشاورزی نیز انجام آزمایش قبلی در سطح کوچک قبل از مصرف توصیه می گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از نحوه شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار دز مصرفي، چگونگي مصرف، شرايط جوي محيط و آن با ساير سموم و تركيبات شیمیایی توسط مصرف كننده بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه تولید کننده نمي‌باشد. همچنین فروش و مصرف این سم بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع می باشد.

 

موارد توصیه دیازینون در محصولات کشاورزی [TABLE=class: table_WPA, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 146]

نام محصول

[/TD]

[TD=width: 255]

نام آفت

[/TD]

[TD=width: 237]

مقدار مصرف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

چغندرقند

[/TD]

[TD=width: 255]

اگروتيس (كرم طوقه بر)، بيد چغندرقند(ليتا)،

مگس و کک چغندرقند، برگخوارمصري(پرودنيا). برگخوار كارادرينا و سر خرطومی چغندرقند

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5- 1 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

آفتابگردان و سويا

[/TD]

[TD=width: 255]

اگروتيس(كرم طوقه بر) , كرم دانه خوار(هلیوتیس)

[/TD]

[TD=width: 237]

1-2 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

لوبيا (حبوبات)

[/TD]

[TD=width: 255]

اگروتيس(كرم طوقه بر) و كرم دانه خوار(هلیوتیس)

[/TD]

[TD=width: 237]

1-1/5 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

سبزيجات و صيفي‌جات

[/TD]

[TD=width: 255]

مگس پياز و خربزه، پرودنیا، کارادرینا، هلیوتیس، مگس سفیدگلخانه، مگس مینوز, تريپس

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5-2 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

چاي

[/TD]

[TD=width: 255]

شپشك آرد آلود

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5- 1 در هزار (EC60%)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

نيشكر

[/TD]

[TD=width: 255]

سوسك ريشه خوار

[/TD]

[TD=width: 237]

3-4 كيلو گرم (WP) يا 40-30 كيلوگرم (G10%) در هكتار40-30

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

گندم و جو

[/TD]

[TD=width: 255]

پروانه مينوز

[/TD]

[TD=width: 237]

1 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 255]

سوسك سياه

[/TD]

[TD=width: 237]

1 ليتر(EC60%) يا 40-30 كيلوگرم(G5) درهكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

ذرت

[/TD]

[TD=width: 255]

اگروتيس(كرم طوقه بر)، کرم ساقه خوار( سزامیا)، كرم دانه خوار(هلیوتیس) و شته ها

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

درختان ميوه سردسيري

[/TD]

[TD=width: 255]

ليسه سيب، برگخوار و جوانه خوار، پسيل، شته ها و پروانه فري، سرشاخه خوار هلو

[/TD]

[TD=width: 237]

1-2 در هزار ( EC60%)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 255]

كرم سفيد ريشه

[/TD]

[TD=width: 237]

3-3/5 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 255]

كرم سيب، به و آلو

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5- 1 در هزار (WP)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 255]

زنبور گوجه و گلابي، سرخرطومي سيب و گلابي، سرخرطومي ومگس گيلاس

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5- 1 در هزار (WP)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

برنج

[/TD]

[TD=width: 255]

كرم ساقه خوار

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5 ليتر در هكتار ( EC60%)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 237]

30 كيلوگرم (G5%) در هكتار يا 15 كيلوگرم (G10%) در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 255]

كرم ساقه خوار سزاميا وبرگخوار تک نقطه برنج

[/TD]

[TD=width: 237]

2 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

مركبات

[/TD]

[TD=width: 255]

کلیه شپشكها

[/TD]

[TD=width: 237]

1 در هزار (+ روغن)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

پسته

[/TD]

[TD=width: 255]

شپشكها، زنجره، پسیل، سن و پروانه میوه خوار

[/TD]

[TD=width: 237]

1-2 در هزار (+ روغن)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

درختان جنگلي، گياهان غير مثمره و زينتي

[/TD]

[TD=width: 255]

جوانه خوار كاج

سوسكهای چوبخوار، ريشه خوار(كرم سفيد ريشه) و شاخك بلند(چنار، نارون، صنوبر)

[/TD]

[TD=width: 237]

2 در هزار ( EC60%)

3/5-4 ليتر در هكتار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

زيتون

[/TD]

[TD=width: 255]

پسيل، کلیه شپشکها و کرم جوانه خوار

[/TD]

[TD=width: 237]

1/5 در هزار ( EC60%)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

خرما

[/TD]

[TD=width: 255]

شپشك سفيد و شپشك شفاف , سایر شپشکها

[/TD]

[TD=width: 237]

1-1/5 در هزار ( EC60%)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 146]

درختان ميوه گرمسيري

[/TD]

[TD=width: 255]

پشه گالزاي برگ انبه

[/TD]

[TD=width: 237]

1 در هزار ( EC60%)

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...