رفتن به مطلب

سم شناسی

Toxicology


69 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1k بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1.8k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 745 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 470 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 947 بازدید
 1. حشره کش دیازینون

  • 1 پاسخ
  • 813 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1.3k بازدید
  • 5 پاسخ
  • 967 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 734 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 1.1k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 482 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 541 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 387 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 574 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 593 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 589 بازدید
 2. استوکلر acetochlor

  • 0 پاسخ
  • 501 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 552 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 546 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 534 بازدید
 3. دیفنفوسedifenphos

  • 0 پاسخ
  • 476 بازدید
 4. اتیونethion

  • 0 پاسخ
  • 534 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 558 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 541 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 498 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 614 بازدید
 5. آبامکتینabamectin

  • 0 پاسخ
  • 477 بازدید
 6. سم و سم شناسی

  • 16 پاسخ
  • 1.7k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 4.8k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 2.8k بازدید
  • 0 پاسخ
  • 660 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 1.6k بازدید
  • 1 پاسخ
  • 692 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 556 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 555 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 707 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 643 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 749 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 629 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 592 بازدید
×
×
 • اضافه کردن...