رفتن به مطلب

حشره کش مالاتیون


masi eng

ارسال های توصیه شده

اين آفت کش در بازار با نام مالتوس 57% EC وجود دارد. اين حشره کش از گروه سموم فسفره آلي(Organophosphorus) با خاصيت تماسي، گوارشي، تدخيني و غير سيستميک است که داراي طيف حشره کشي بسيار وسيع مي باشد. همچنين اين سم بصورت فرمولاسيون هاي مختلفي مانند EC, WP , DP , UL و غيره توليد مي گردد. مالاتيون عليه آفات غلات، درختان ميوه سردسيري، زنجره ميوه خوار و شپشک خرما، مگس چغندرقند، مگس گيلاس، آفات سبزي جات، صيفي جات و جاليز، شپشک و شته هاي مرکبات، پسيل زيتون، آفات يونجه، ملخ آسيايي نيشکر، شته رز و کاج، آفات انباري غلات و حبوبات مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

مکانيسم اثر مالاتيون:

مالاتیون حشره کش و کنه کشي است از گروه ارگانوفسفره ها با خاصيت غير سيستميک و اثر تماسي، گوارشي و تدخيني که توانايي آن در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه مالاتيون بلوكه شده است. براي اينکه اين ترکيب تاثير خود را از طريق مهار اين آنزيم اعمال نمايد مي بايست از طريق متابوليسم اکسيداتيو فعال شود تا قادر به مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران گردد.

 

موارد مصرف مالاتيون:

مالاتیون جهت كنترل طيف وسيعي از حشرات سخت بالپوشان، ملخها، حشرات مکنده ( شته ها، شپشک ها، تريپس، مگس ها، زنجره ها و ...)، لارو پروانه ها روي محصوات مختلفي از جمله درختان ميوه سردسيري دانه دار و هسته دار ( سيب و گلابي، هلو، گيلاس، آلبالو و...)، انگورو در محصولاتي نظير صيفي جات و جاليز و گياهان صنعتي مانند چغندرقند، ذرت، پنبه، يونجه و گياهان زينتي مصرف مي گردد.

 

سازگاري و اختلاط مالاتيون:

مالاتیون با اغلب حشره کش ها قابل اختلاط بوده، ولي با ترکيبات قليايي و ترکيبات پايدار از نظر باقيمانده ناسازگار است. همچنين در صورت مصرف صحيح روي موارد ذکر شده خطر گياهسوزي روي محصول ندارد ولي صيفي جات گلخانه اي، گياهان زينتي، بعضي از واريته هاي سيب، گلابي، انگور و لوبيا تا حدي به اين سم حساسيت دارند.

 

توجه : موارد توصيه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجي و داخلي (کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گرديده و صرفا به منظور آشنايي کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه هاي مختلف کاربرد اين سم مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود که هميشه توصيه سازمان حفظ نباتات را در اولويت قرار دهند. در مورد توصيه هاي فني شرکت اكسير كشاورزی نيز انجام آزمايش قبلي در سطح کوچک قبل از مصرف توصيه مي گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده و بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار و دز مصرفي، چگونگي و نحوه مصرف، شرايط جوي محيط و اختلاط آن با ساير سموم و تركيبات شيميايي توسط مصرف كننده، بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه توليد کننده نمي‌باشد. همچنين فروش و مصرف اين سم بدون نسخه گياهپزشکي ممنوع مي باشد.

 

موارد توصيه مالاتیون در محصولات کشاورزي [TABLE=class: table_WPA, width: 100%]

[TR]

[TD=width: 142]

محصول

[/TD]

[TD=width: 217]

نام آفت

[/TD]

[TD=width: 123]

مقدار مصرف

[/TD]

[TD=width: 271]

زمان مصرف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

گندم و جو

[/TD]

[TD=width: 217]

انواع ملخ

[/TD]

[TD=width: 123]

1/5-0/7 ليتر در هکتار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 217]

شته روسي و ساير شته ها

[/TD]

[TD=width: 123]

2-1 ليتر در هکتار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

برنج

[/TD]

[TD=width: 217]

کرم سبزبرگخوار وکرم برگخوار تک نقطه اي

[/TD]

[TD=width: 123]

2-1 ليتر در هکتار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

درختان ميوه سردسيري

[/TD]

[TD=width: 217]

ليسه سيب وليسه درختان ميوه

انواع شته و مگس گيلاس

[/TD]

[TD=width: 123]

2-1 در هزار

[/TD]

[TD=width: 271]

همزمان با تغيير رنگ ميوه از سبز به زردي و ظهور حشرات بالغ – نوبت بعدي بر اساس نظر کارشناس حفظ نباتات

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

مركبات

[/TD]

[TD=width: 217]

انواع شپشک، انواع سپردار

[/TD]

[TD=width: 123]

2 ليتر در هزار ليتر آب

[/TD]

[TD=width: 271] بر اساس موازين پيش آگاهي و با ظهور 60% پوره هاي آفت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 217]

انواع شته

[/TD]

[TD=width: 123]

2 ليتر در هزار ليتر آب

[/TD]

[TD=width: 271] با مشاهده آفت و احتمال خسارت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

مو

[/TD]

[TD=width: 217]

تريپس

[/TD]

[TD=width: 123]

2 در هزار ليتر آب

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

حبوبات

[/TD]

[TD=width: 217]

تريپس

[/TD]

[TD=width: 123]

1 ليتر در هکتار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

سبزي، صيفي جات و جاليز

[/TD]

[TD=width: 217]

عسلک جاليز، مگس سفيدگلخانه،

ملخ شکم بادمجاني و ملخ بي بال البرز

[/TD]

[TD=width: 123]

1/5-1 ليتر در هکتار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

پياز

[/TD]

[TD=width: 217]

تريپس

[/TD]

[TD=width: 123]

2 در هزار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

يونجه، شبدر و اسپرس

[/TD]

[TD=width: 217]

سرخرطومي يونجه، ملخ شکم بادمجاني،

شته خالدار و ساير شته ها

[/TD]

[TD=width: 123]

3 در هزار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

چغندرقند

[/TD]

[TD=width: 217]

مگس چغندرقند

[/TD]

[TD=width: 123]

2-1 ليتر در هکتار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

نخيلات و خرما

[/TD]

[TD=width: 217]

زنجره خرما، کرم ميوه خوار

[/TD]

[TD=width: 123]

2 در هزار ليتر آب

[/TD]

[TD=width: 271] بر اساس نظريه کارشناس و همزمان با تفريخ 40-30 %تخمها[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 217]

شپشک سفيد، شپشک شفاف

[/TD]

[TD=width: 123]

2 در هزار ليتر آب

[/TD]

[TD=width: 271] در ارديبهشت، آبان و آذرماه با نظر کارشناس و موازين پيش آگاهي و در صورت تراکم و يا خسارت شديد آفت مي توان در بهار از روغن ولک 1% و در پائيز روغن 3-2% به همراه سم مالاتيون استفاده نمود.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

زيتون

[/TD]

[TD=width: 217]

پسيل

[/TD]

[TD=width: 123]

2/5 در هزار ليتر آب

[/TD]

[TD=width: 271]

اواخر زمستان و قبل از شروع تخم ريزي آفت. نوبت دوم در زمان ظهور حداکثر پوره ها و قبل از ترشح مواد مومي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

چاي

[/TD]

[TD=width: 217]

شپشکهاي آرد آلود

[/TD]

[TD=width: 123]

2 در هزار ليتر آب

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

نيشکر

[/TD]

[TD=width: 217]

ملخ آسيايي

[/TD]

[TD=width: 123]

2/5 ليتر در هکتار

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

درختان جنگلي و غير مثمره

[/TD]

[TD=width: 217]

انواع شته

[/TD]

[TD=width: 123]

2 درهزار

[/TD]

[TD=width: 271] اوايل بهار. نوبت دوم اوايل پائيز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

گياهان زينتي

[/TD]

[TD=width: 217]

انواع شته، تريپس،

مگس سفيد گلخانه و عسلک پنبه

[/TD]

[TD=width: 123]

2 درهزار

[/TD]

[TD=width: 271] با مشاهده آفت و احتمال خسارت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 142]

فراورده هاي انباري

(دانه هاي غلات و حبوبات)

[/TD]

[TD=width: 217]

آفات انباري مانند شپشه برنج، گندم

[/TD]

[TD=width: 123]

2 گرم ماده خالص

در متر مربع

[/TD]

[TD=width: 271] طبق نظر کارشناس و بر اساس موازين پيش آگاهي[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...