رفتن به مطلب

خطرات بیولوژیکی تلفن های همراه


آریوبرزن

ارسال های توصیه شده

ایمنی امواج رادیویی (خطرات بیولوژیکی تلفن های همراه)

قسمت اول

مقدمه

استفاده همه جانبه از انواع مختلف منابع پرتوهای الکترومغناطیس غیریونی ساخته ی دست انسان در جوامع کنونی، نگرانی هایی را در مورد اثرات خطر آفرین احتمالی این پرتوها، ایجادکرده است بسیاری از این تحقیقات برای آشکار کردن این اثرات زیان بار، تلاش های بسیار کرده اند که بر اثر تماس با این پرتوهای ساخته دست انسان ، ایجاد می شود. اگر چه نتایج این تحقیقات د رمورد خطرات بیولوژیکی میدان های الکترومغناطیس(EMF) مانند تلفن های همراه، ضد و نقیض هستند، اما با توجه به استفاده جهانی از تلفن همراه، تحقیقات متعددی انجام شده است تا دریابند که « آیا تشعشع امواج تلفن همراه ،خطراتی برای سلامتی دارد؟» تحقیقات کنونی، حیطه های اصلی فرکانس EMFو اثرات متقابل بر بافتهای بدن را مشخص می کند.

در يك سلسله مقاله که به ترتيب در اين تاپیک قرار خواهد گرفت ؛ اثرات بیولوژیکی EMF و شیوه های بررسی آن بصورت مختصر شرح داده می شود.

تلفن های همراه و ایستگاههای اصلی وابسته، پرتوهای الکترومغناطیس تولید می کنند. این پرتوها با فرکانس و انرژی شان مشخص می شوند. فرکانس های بین حدود 30KHz تا 300GHz به طور گسترده برای امور مخابراتی استفاده می شوند و شامل باند امواج فرکانس رادیویی می باشد.

خدمات تلفن های همراه در حیطه های فرکانسی به میزان تقریبی 800 تا 1900 مگاهرتز و در حداکثر انرژی حدود 2 وات یا کمتر عمل می کنند.

تشعشع EM، از تلفن همراه در اصل در یک فرکانس است، در صورتی که از ایستگاه اصلی اش در فرکانس های خاص متعددی انجام می شود و انرژی تشعشع یافته، نسبتاً بالاتر است. انرژی تشعشع یافته از تلفن های همراه یا ایستگاههای مرکزی، دارای چگالی انرژی وابسته است که واحد آن میلی وات در هر سانتی متر مربع است. در این خصوص باید متذکر شد گسترش RF ی که افراد از طریق تلفن های همراه یا ایستگاههای اصلی آنها دریافت می کنند، تنها منابع RF موجود در محیط که مردم را در معرض اشعه قرار می دهند، نیستند. اما افرادی که نزدیک فرستنده های رادیویی با خروجی انرژی بالا زندگی می کنند نسبت به کسانی که نزدیک ایستگاه های اصلی تلفن همراه هستند، بیشتر در معرض RF قرار دارند و با این حال این میزان به مراتب کمتر از زمانی است که تلفن همراه نزدیک بدن انسان است.

عامل مهمی که به پرتوهای الکترومغناطیس و اهمیت آن در ارتباط با بافتهای زیستی مربوط می شود، فرکانس پرتو است. چون این امر تا حدودی به درون بدن و جذب انرژی این پرتو اثر می گذارد. در فرکانس تشدیدی متناسب با فرکانس طبیعی بدن در معرض قرار گرفته، با توجه به فرم هندسی بدن، حداکثر میزان جذب انرژی و به دنبال آن حداکثر تأثیر زیستی ، رخ می دهد.

 

روابط متقابل اصلی میدان های الکترومغناطیس :

 

میدانهای الکترومغناطیس به طور دائمی تقسیم شده یا در گروههایی از فرکانس های موجی الکترومغناطیسی، جمع شده اند. پرتوهای دارای فرکانس رادیوئی(RF) به عنوان پرتوهای الترومغناطیس با فرکانسی در حدود 30KHZ تا 300GHZ مشخص می شوند، در صورتی که فرکانس های میکرو موج به عنوان امواج الکترو مغناطیس ، با فرکانسهایی در حدود 300MHZ تا 60GHZ مشخص می شوند.

 

محدوده ی فرکانس های زیر 100KHZ تا حدود 1MHZ ، در بدن به صورت جریان های الکتریکی القائی اثر می گذارند. با توجه با تأثیر فوق الذکر، چگالی جریان تولید شده (القاء شده) اندازه گیری می شود. جذب انرژی از EMFدر محدوده ی فرکانسی حدود 100KHZ تا 10GHZ ، منجر به تولید گرما می شود. این اثر با توجه به میزان سرعت جذب انرژی از میدان EM، اندازه گیری می شود. این اثر با توجه به میزان سرعت جذب خاص در هرواحد جرم (جسم) جذب کننده،(SAR)) ، واحدهایی مثل sec/kg/ ژول یا /kg وات را داراست.

 

 

 

مکانیزمهای استقرار یافته، تعامل متقابل EMF با بافتهای بیولوژیکی، تحریک بافتهای بیولوژیکی بیرونی، که با جریان های القاء شده از تماس با فرکانس های پایین EMF و اثرات دمایی که در فرکانس های بالاتر یا سطوح انرژی بالاتر رخ می دهد، هستند. باید متذکر شد که در سطوح فرکانسی پایین تر، مقدار EMF کمتری جذب بافت های بیولوژیک می شود. به دلیل ماهیت سطوح EMF که بسیاری از مردم در معرض آن هستند، تعاملات دمایی کمتری، انتظار می رود. با توجه به خطرات احتمالی تماس، محدودیتهای تماس با EMF ، هم برای کارگران و هم برای اعضای جامعه، قرار داده شده است. این محدودیت ها، براساس فرضی انجام می شود که رابطه ای خطی میان انرژی جذب شده و برآیند تأثیر حیاتی، وجود دارد.

 

بررسی و اندازه گیری EMF یا پرتوهای بدون یون، مبتنی بر شیوه ها یا ابزارهایی است که نسبت به تأثیرات گوناگون EMF ، حساس هستند و این اندازه گیری را می توان از طریق مقاومت حرارتی( Thermistor) انجام داد، یا به طور غیر مستقیم ، با اندازه گیری EMF میدان مغناطیسی و الکتریکی انجام داد و سپس چگالی انرژی ، از مقادیر اندازه گیری شده، محاسبه می شود. ماکتی که از بافتی با مواد مشابه و محلول نمکی، همانند مدلی از انسان، ساخته شده است، به منظور اندازه گیری گرمای تولید شده یا چگالی جریان های القاء شده، استفاده می شود . بنابراین نتایج رابطه ی متقابل انرژی الکترومغناطیس با نوسان ناشی از شوک الکتریکی بدن، گرمای زیاد و سوختن است. انتظار آن نمی رفت تا عامه مردم به دلیل تماس کم با EMF زیاد، تحت تأثیرات آن قرار گیرند و دچار عارضه ای شوند. اگر چه همان گونه که ذکر شد، پرتوهای با فرکانس بسیار کم EM،(ELF) ، در هر محلی، در جوامع پیشرفته موجود می باشد. این امر به دلیل تنوع منابعی مانند : شبکه های توزیع انرژی، سیستمهای حمل و نقل عمومی، لوازم خانگی برقی، موتورهای الکتریکی ، پتوها و تخت خوابهایی که بصورت الکتریکی گرم می شوند و... است. در این خصوص اثرات دیگر ، به دلیل میزان تماس های کمتر نیز احتمال می رود.

 

بنابراین تحقیقات مربوط به اپیدمیولووژی ، به همبستگی میان افزایش خطر لوسمی در دوران بچگی و تماس با ELF ( 50 و 60 هرتز) ، در مقادیری از تماس ، که کمتر از رهنمودهای(Guidelines) قابل قبول تماس است، اشاره دارد. ظاهراً این تحقیقات رابطه ی مثبتی میان ابتلاء به لوسمی و ELF را نشان می دهد که حاکی از آن است که این ابتلاء اتفاقی نیست. با این حال اگر چه تحقیقات دیگر ، این ارتباط را نشان نمی دهد، اما هنوز نمی توانیم این تأثیر احتمالی را نادیده بگیریم چون بسیاری از مردم ، در معرض این میدان های بسیار ضعیف هستند. دانستنی ها در رابطه با اثرات سرطان زای ELF محدود شده است، اما اگر این اثرات ، با تحقیقات دیگری اثبات شود، ELF ممکن است همانند عاملی برای سرطان عمل کند. این را نباید از قلم انداخت که در محدوده ی فرکانس ، از مقادیر کم کیلو هرتزی تا مقادیر کم مگاهرتزی ، وسایل جدید زیادی که تعدادشان نیز روز افزون است، موجودند که هر روز در جوامع پیشرفته مطرح می شوند و اطلاعاتی که راجع به خطرات احتمالی برای سلامتی در این اندازۀ فرکانسی هستند، هنوز تا حدی محدود می باشد.

SAR؛ تشعشع نسبی است و شیوه ای را مشخص می کند که در آن انرژی به بافتهای زیستی نفوذ پیدا می کند. در محدودۀ فرکانس حدود 10 تا 300 گیگاهرتز، انرژی جذب شده از EMF،اساساً در سطح بدن قرار می گیرد که این امر منجر به گرم کردن لایه های سطحی پوست می شود. این گرم کردن مربوط به چگالی انرژی ، اندازه گیری می شود که این واحد به نام مترمربع / وات می باشد. در خصوص پرتوافکنی یک منبع پر انرژی EMF ، که از طریق حیوانات آزمایشگاهی انجام می شود. این گونه استنباط شد که افزایش دمای درونی در حیوان تحت مواجهه ، ایجاد می شود. افزایش در دمای درونی ، میزان واکنش شیمیایی را بالا می برد. اگر این افزایش دما، بیشتر از ظرفیت تنظیم دمای فیزیولوژیکی حیوان باشد، بافت های حساسی مثل عدسی های چشم یا بیضه ، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. تولید بیش از حد گرما ، منجر به مرگ حیوان می شود. از سویی دیگر، جریان های الکتریکی القاء شده درونی که در مرکز فرکانس های EMF ایجاد می شود، بر بی ثباتی یونی و پراکندگی آنها در میان غشاءهای سلولی، تأثیر گذاشته و باعث تحریک عصب و ماهیچه می شود. این تأثیرات گوناگون بیولوژیکی، بستگی به مقدار انرژی جذب شده از EMF و میزان جذب حداکثر در فرکانس تشدید، منطبق با اندازۀ حیوان در معرض قرار گرفته شده، دارد.

ادامه دارد....

لینک به دیدگاه

قسمت دوم

 

کمیته ای در موسسۀ ملی علوم بهداشت محیط آمریکا، توصیه کرده است که ELF (ميدانهاي مغناطيسي با فركانس خيلي كم)را باید به عنوان عامل سرطان زای احتمالی بشر دانست. این توصیه مبتنی بر نتایج محکم تحقیقات اپیدمیولوژیکی است که اشاره ای دارد بر این که اقامت در نزدیک خطوط نیرو، به خطر بیشتر بیماری لوسمی در بچه ها ، منتهی می شود. اما هنوز تحقیقات بیشتری نیاز است تا این احتمال که عوامل دیگری نیز ممکن است دخیل باشد، را رد کند! اگر چه تغییرات رفتاری، نقطۀ پایان بیولوژیکی خیلی حساس و معنی دار (به لحاظ آماری) است. ضمن اينكه امكان تداخل عوامل ديگري مثل امواج RF (راديو فركانسي)نيز وجود دارد.

 

 

محدودیتهای تماس با EMF :

 

محدودیت های تماس با میدان های الکترومغناطیس، در سطوح تماسی قرار دارند که در آن بسیاری از اثرات حساس بیولوژیکی، یعنی اختلال یا آشفتگی رفتاری، در عملکرد رفتاری حیوانات، رخ می دهد. آزمایشات رفتاری، برای تشخیص تأثیرات چندگانۀ میکرو موج، که بر SAR اثر می گذارد، مورد استفاده قرار گرفتند. آستانۀ اختلال عملکرد رفتاری در یک سلسله آزمایش ، به میزان حدود 4 به دست آمد. این اختلال در رفتار، همیشه با همراه شدن افزایش دمای مرکزی بدن در حدود c0 1آشکار می شد. افزایش دما مستلزم وجود SAR ی حدود 4 بود. باید متذکر شویم که اطلاعات مربوط به تماس ELF انسان، اکثراً از تحقیقاتی بدست آمده است که اصولاً با جوندگان ( موش صحرائی و خانگی )، اثبات شده است. تنوع نمونه هایی مثل تحقیقات آزمایشگاهی ، نیز مورد استفاده قرار گرفته است تا اثرات متابولیسمی تماس با ELF را بررسی کنند. مقدار قابل توجهی از تحقیق آزمایشگاهی بر واکنش غشاء سلول به ELF ، انجام شده است. نشانۀ تأثیرات ظاهری غشاء ، با توجه به تغییرات «روز یکم» در غشاء ، مورد توجه قرار گرفت. همان گونه که از طریق تحقیقات متعدد آزمایشگاهی به اثبات رسید، محدودیت های تماس، بستگی به فرکانس و چگالی میدان الکترومغناطیس ، دارد.

 

این محدودیتها، در سطوحی قرار دارند تا اطمینان حاصل شود که اندازۀ متوسط SAR کل بدن برای کارگران از4/0 و برای سایر اعضای جامعه، از 08/0، فراتر نمی رود.

 

در نظر داشته باشید که از لحاظ آزمایشگاهی، نقطۀ شروع برای تأثیرات بیولوژیکی، 4 است. در اینجا باید ذکر کرد که، اگر چه محدودیت های اساسی در خصوص SAR یا چگالی جریان های القاء شده، به طور مستقیم با اثرات بیولوژیکی که هنوز قادر به اندازه گیری آن نیستم، مرتبط است، اما محدودیت های استنباط شده، شیوه ای عملی را ارایه می دهد تا تماس با RF را ارزیابی کند. بنابراین استانداردهای ایمنی محیطی، برای تماس های RF ، به عنوان بیشترین مقادیر برای میدان های مغناطیسی و الکتریکی ، مشخص می شوند و چگالی انرژی با محدودیت های SAR متناسب است. این محدودیت های تماس ، وابسته به فرکانس هستند. آنها در سطوحی قرار می گیرند تا این اطمینان حاصل شود که متوسط اندازۀ کل بدن، از محدودیت های قرار داده شدۀ SAR برای کارگران و سایر اعضای جامعه، فراتر نمی رود. همچنین با توجه به مسألۀ پرتوهای یون ساز ، اقدامات ایمنی ، شامل ؛ به حداقل رساندن زمان تماس، افزایش فاصله از منابع و در صورت نیاز استفاده از حفاظ ، می باشد.

ادامه دارد...

لینک به دیدگاه

قسمت سوم

 

مسأله تلفن های همراه و تشعشعات آنها :

 

در اوسط سال 1980 نخستين نسل از سامانه هاي راديو تلفني آنالوگ با استفاده از بسامدهايي كمتر از 1GHz توليد شد كه به سبب نبود استاندارد جهاني در اين زمينه ، سامانه هاي گوناگوني ظاهر مي شد ند. سامانه هاي آنالوگ ، طيف وسيعي از بسامد را اشغال مي‌كرد ، به همين سبب سامانه هاي ديجيتال كه مراحل تكميلي خود را مي‌گذراند، جانشين آن ها شدند، كه بر اساس استانداردهاي اروپايي ، GSM نام‌گذاري شد. سامانه ي DSC1800 نيز در محدوده 1.8GHz آغاز به كار كرد.عامل مهم سامانه ارتباطات سيار ، كنترل توان بسامد راديويي آنها بود، و لازم بود اين اطمينان ايجاد شود ، كه ارتباطات سيار با نسبت سيگنال به نويز (S/N) قابل قبولي ارسال و به كار مي‌روند ، نه با توان راديويي زياد و غير ضروري كه باعث تداخل كانال‌هاي همجوار و در نتيجه كاهش ظرفيت شبكه خواهد بود . به همين منظور محاسبه تشعشعات وميدان هاي انتشار راديويي ضرورت پيدا كرد.تاريخچه بررسي تشعشعات راديويي در سال 1974، ا نجمن بين المللي حفاظت از تشعشعات (IRPA) كه عمد تا" به تشعشعات يونيزه هسته اي مي پردازد، گروه كاري تشعشعات غير يونيزه NIR ( يعني تشعشعات غير هسته اي نظير تشعشعات تجهيزات راديولوژي ، امواج نوري ، امواج مايكرويو وفرستنده هاي راديويي وغيره ) را تأسيس كرد . اين گروه كاري وظيفه داشت كليه مسائل و موضوعات مربوط به ايمني محيط زيست براي آحاد جامعه را در مقابل انواع مختلف تشعشعات غير يونيزه را مورد تحقيق وآزمايش قرار دهد ، و نتايج آن را به انجمن بين المللي حفاظت از تشعشعات گزارش نمايد.در كنگره IRPA كه در سال 1977 در پاريس برگزار گرديد ، اين گروه كاري تغيير نام يافت ، و به نام كميته بين المللي تشعشعات غير يونيزه(INIRC) تبد يل شد. اين انجمن در همكاري با بخش بهداشت محيطي سازمان بهداشت جهاني (WHO) به كمك اين گروه توانست ، اسنادي مبني برحدها و معيار هاي سلامت جامعه در مقابل تشعشعات را به سازمان بهداشت جهاني ارائه نمايد ، كه دربرنامه بهداشت محيطي سازمان ملل(UNEP) مورد قبول واقع شد. در هشتمين كنگره بين المللي حفاظت از تشعشعات نيز كه در مونترال كانادا در سال 1992 برگزار شد ، كميسيون تخصصي جديد ومستقلي تحت نام "كميسيون بين المللي حفاظت از تشعشعات غير يونيزه" (ICNIRP) تأسيس شد كه براي IRPA موفقيتي محسوب ميشد ، زيرا عمده ترين وظيفه اين كميسيون تخصصي بين المللي ، بررسي اصولي و علمي مخاطرات ناشي از تشعشعات غير يونيزه و شكل هاي مختلف آن و تأثيراتش بر روي محيط زيست بود. اين كميسيون با داشتن 14 عضو اصلي داراي 4 كميته تخصصي به شرح ذيل است:

 

- كميته تخصصي امراض واگيردار(Epidemiology)

 

- كميته تخصصي زيست شناسي(Biology)

 

- كميته ي تخصصي سنجش تشعشعات(Dosimetery)

 

- كميته تخصصي تشعشعات نوري(Optical Radiation)

لینک به دیدگاه

قسمت چهارم :

راهبردهاي كميسيون : ICNIRP

راهبردهاي اين كميسيون تخصصي ، انتشار اطلاعات و راهنمايي هايي براي كاهش خطرات ناشي

از تشعشعات غير يونيزه از 0 تا 300GHz بر بهداشت محيط زيست براي همگان است ، كه به طور عمده در زمينه انواع مختلف تشعشعات نوري شامل موارد ذيل است :

 

اشعه فرا بنفش،اشعه مرئي و فروسرخ،اشعه هاي ليزر،ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي ساكن، بسامدهاي راديويي شامل امواج ميكروويو و امواج ماوراء صوت ميدان انتشار تلفن هاي همراه گوشي هاي تلفن همراه كه در واقع فرستنده و گيرنده راديويي كوچكي است، به طورمعمول در هنگام ارتباط در مقابل سر و در نزديكي گوش و چشم انسان قرار مي گيرد، انتشار سيگنال راديويي توسط اين گوشي ها باتوجه به ساختار دريافت و ارسال سيگنال از طريق يك آنتن تك قطبي يا دوقطبي رخ مي دهد كه درون محفظه دستگاه تلفن همراه تعبيه شده است ،. در لحظه ارتباط ، قسمت سرو گوش انسان به طوركامل در حوزه ميدان مغناطيسي و طول موج منتشره از سيگنال ها و در چند سانتيمتري از آن قرار خواهد گرفت .در دستگاه هاي ثابت (BTS) ، آنتن از يك رشته دوقطبي عمودي تشكيل شده كه با پهناي پرتو باريكي و عموما"زاويه اي بين 7 تا 10 درجه قرار دارند. اين رشته آنتن ها اغلب در گوشه ي منعكس كننده ها جهت انتشار با پهناي پرتو بين 60 تا 120 درجه تهيه و نصب مي شوند و غالبا" بر روي ساختمان هاي بلند يا برج هاي آزاد با حد اقل 15 متر ارتفاع مستقر مي شوند. بنا بر اين امواج منتشره از آنتن ايستگاه هاي ثابت (BTS) در مقابل تمامي طول بدن قرار مي گيرندو عمدتا" فواصل اين تعامل با آنتن بزرگتر از است كه در آن D حداكثر طول آنتن و طول موج راديويي است . تحت اين شرايط مولفه هاي ميدان مغناطيسي و الكتريكي با فاصله آنتن از بدن انسان و چگالي قدرت RF با مجذور فاصله متغير است، اين ناحيه ميدان انتشار ناميده ميشود. در گوشي هاي تلفن همراه ، فاصله بدن تا ميدان ، خيلي كمتر از است ، و در اين شرايط ميدان هاي RF داراي مولفه هاي خيلي قوي تري در تعامل با بافت هاي بيولوژيكي است. واضح است كه در اين حالت پرتو متمركز شده در اطراف آنتن ، ميزان جذب ناشي از ميدان ايزوتروپيك را بيشتر سبب مي شود. سنجش تشعشعات راديويي تابيده بر بافتهاي بيولوژيك(Dosimetry) براي بسامدهاي بين 800 تا 2GHz واندازه گيري تعامل اين محدوده بسامد با بافت هاي بيولوژيكي، دستگاه هايي توليد شده است كه ميزان اين تعامل را با نسبت SAR (نسبت جذ ب ويژه) بر حسب وات بر كيلوگرم(W/Kg) مورد سنجش قرار مي دهند. براي تطبيق ميزان اندازه گيري شده ، با حد هاي اصلي تشعشعات ، كه بر اساس فرمول SAR بيان شده است ، ميتوان از طريق تجويز نوك آنتن با ميزان انرژي جذب شده SAR آنرا محاسبه و بد ست آورد. ميزان قدرت جذب شده (SAR) از آنتن گوشي تلفن همراه ، بسيار غير همگن است و اين مقدار در تعا مل با آدمي ، بستگي به قدرت بسامد تشعشعي گوشي ، طراحي آنتن و وضع قرار گرفتن آن در مقابل سر و نيز مد عملكرد گوشي( Duty cycle) دارد. محل تغذيه آنتن دراين رابطه نيزمهم توصيف شده است.

آثار بيولوژيك

 

نشريات علمي آثار بيولوژيكي تشعشعات ناشي از ميدان هاي امواج راديويي(به ويژه امواج مايكرو ويو) را بارها مورد بررسي و تحقيق قرار داده اند ، هر چند كه بيشتر اين مطالب بطور اخص در رابطه با استفاده از گوشي هاي تلفن همراه نبوده است ، ليكن اطلاعات آن ها در زمينه احتمال خطر در ايمني انسان در تعامل با تشعشعات راديويي است.كه عمدتا" ناشي از تجويز اين ميدان ها بااجسام بدون حفاظ ، و يا اختلاف در پاسخ هايي كه با سامانه هاي گوناگون بيولوژيك بدست آمده ، بوده است. بيشترين نتايج بدست آمده از آثار بيولوژيكي ناشي از قرار گرفتن مدل هاي حيواني در معرض ميدان هاي امواج راديويي شامل پاسخ هايي نظير بالا رفتن بيش از يك درجه سانتيگراد حرارت در نسج يا بدن بوده، و كم ترين نتايج در رابطه با موضوع سرطان زايي است ، مطالعات مربوط به سرطان زايي تشعشعات راديويي استدلال هاي علمي نشان مي دهد كه ميدان هاي RF غير يونيزه بوده و توان ايجاد حركت در اطراف خود را نداشته و بنابراين با آغازگرآماس سرطاني شباهتي ندارند. به عنوان مثال در تعدادي از مطا لعات آزمايشگاهي، گزارش شده است كه تشعشعات راديويي فاقد آسيب رساندن به بافت DNA كه در معرض ميدان هاي RF قرارگرفته اند است . و همچنين گزارشاتي از بي تاثيري ميدان هاي RF پيرامون تغييرات ناگهاني بسامد در ايجاد قارچ هاي تك سلولي (قندي) در بدن و ياخته هاي سرطاني خون(بيماري سرطان خون كه باعث ازدياد مفرط گلبول هاي سفيد خون مي شوند) روي موش هاواثر ناشي از عدم انطباق فاصله كانوني بسامد روي كروموزمها ، هيچ گونه آثاري بر روي گويچه بي رنگ خون انسان ((Lymphocytes مشاهده و گزارش نشده است. در دو نمونه ازمطالعات بر روي جونده گان، نظريه اي وجود دارد كه حاكي از تاثير مستقيم ميدان هايRF بر روي بافت هاي DNA بوده است ، هنگامي كه اين آزمايش ها بر روي موش ها در ميدان تشعشعات با بسامد 2.45GHz و با چگالي توان محيطي 10W/m2 توسط لاي و سينگ انجام گرفت ، مقدارSAR در اين حالت برابر با 1.18W/Kg بود، و نشاني ازتغييرات ژنتيكي در مغز حيوان و آزماي ياخته ها وجود داشته است، لاي و سينگ در سال(1995) گزارش كرده بودند، موقعي كه موش هاي صحرايي در معرض امواج پالسي شكل( با د يرش 2ميكرو ثانيه و 500 پالس در ثانيه ) و امواج CW با بسامد 2.45GHz و SAR هاي 0.6 & 1.2W/Kg قرار ميگيرند ، تعداد ي شكاف هاي تك رشته در DNA مغز حيوان ظاهر مي شود، هر چند كه در هردو مقاله هيچ گونه اشاره اي به منابع ، ناپايداري آزمايش و خطاهاي ناشي از آزمايش هاو نيزنتايج عددي و رقمي ارائه نكرده بودند.

اين آزمايش ها مي بايست قبل از آن كه نتايج آن ها در مسائل مربوط به ايمني بيولوژيكي بكار برده شود ، تكرارمي شد ند، به ويژه آن كه مراكزعلمي اظهار نظر كرده بودند كه ميدان هاي RFسم زا (genotoxic)نيستند. به علاوه در مطالعات روي حيوان ها بيش تر اين بررسي ها حاكي از فقدان اثرگذاري تشعشعات راديويي در جسم (مثل بدن) و جرم ياخته حيوانات بوده است. بخشي از اين آزمايش ها يي كه توضيح داده شد در راستاي استفاده از ميدان هاي RF در بسامدها و مدوله سازي هاي مختلف ناشي از كاربرد تلفن هاي همراه است ، كه بر اساس استدلال ها و اظهار نظرها اين ميدان ها فاقد حركت بوده و شباهتي به آغازگر سرطان و دليلي براي تحريك يا مولد بافت هاي سرطاني و يا تومورها را به طور ذاتي ندارند. آزمايش هاي ديگري مبني براين كه تشعشعات راديويي ممكن است بر روي پيشرفت تومورها از طريق افزايش در سرعت ياخته ها يا از طريق تاثير معالجات به طريقي كه تغييراتي در باروري ناشي از مجراهاي سيگنال دهي ،ويا هدايت در جهت ازدياد و تلفيق DNA ، تاثير بگذارد ، بيان شده است. از آن جا كه شارهاي يوني از طريق غشاء سلول ، باعث تركيب سيگنال دهي هاي قوي ميشود ، در بعضي از گزارش ها اظهار نظر شده است كه تشعشعات راديويي ممكن است مستعد اثر گذاري بر روي شارهاي يوني از طريق اثر گذاشتن بر ايجادتپش هاي متناوب بر روي يون هاي مثبت پتاسيم و سديم درون سلول هاي قرمز خون حيواني كه در معرض تشعشعات راديويي و امواج مايكرويو قرار گرفته است ، باشد.آزمايش هايي هم در شرايط تقسيم و تكثير سلول ، تحت ميدان هاي RF روي گويچه بي رنگ خون انسان توسط اتحاديه ويژه DNA انجام و گزارش شده است ، كه در هردو آزمايش تقسيم و تكثير سلول در هنگام تابيدن تشعشعات راديويي ، با ميزان SAR به مقدار 25W/Kg نشان داده است كه هيچ گونه تغيير يا فشرده گي حتي در SAR هاي بالاتر در آنها حاصل نشده است. همچنين مطالعات ونظريه هايي پيرامون تاثير گذاري تشعشعات راديويي امواج CW و پالس بر پيشرفت تومورهاي پوستي در حيوانات ارائه شده است. در مقابل اين گزارش ها، مطالعاتي مبني بر تزريق ياخته هاي حيواناتي كه در معرض تشعشعات بسامد راديويي سيگنال هاي CW و پالس قرارگرفته اند، گزارش شده است، كه بيان‌گر فقدان آثار بر روي پيشرفت تومورها بوده است. به ويژه اين كه اين مطالعه ، بي تاثيري پيشرفت تومور هاي سياه رنگ قشر ضخيم پوست در موش هاي صحرايي را كه در معرض مداوم ميدان هاي تشعشعي RF و امواج CW و پالس قرار گرفته اند ، نشان داده است كه غير موجه و غير قابل قبول بوده اند.

 

 

لینک به دیدگاه

قسمت آخر

 

 

نکات قابل توجه در این خصوص عبارتند از :

 

الف) تلفن های همراه ، میدان های پرتو RFرا که دارای عناصر مغناطیسی و الکتریکی هستند ، منتشر می کنند. اثرات میدان های مغناطیسی، با فرکانس ، تغییر پیدا می کند و احتمالاً بیشترین تأثیر را بر بافتهای بیولوژیکی که شامل مقادیر کمی مغناطیس هستند می گذارد. سنگ آهن مغناطیسی( (Fe3O4 ،

 

به طور طبیعی از اکسید آهن ایجاد می شود. سنگ آهن مغناطیسی، درون سلول های بسیاری از جانداران و از آن جمله، انسان ها، یافت می شود. از این مسأله این گونه برداشت می شود که روابط متقابلی که در نتیجه بزرگترین میدانهای مغناطیسی RF تلفن های همراه ایجاد می شود، به شدت کم هستند و اینکه اثرات دیگر میدان های مغناطیسی در این فرکانس ها، باید حتی کمتر هم باشد. به نظر می آید که هر کدام از اثرات بیولوژیک تلفن همراه، بیشتر ناشی از الکتریسیته (میدانEM) است تا میدان مغناطیسی.

 

ب) تلفن های همراه، با فرکانس های حدود 800 تا 1900 مگاهرتز و حداکثر انرژی ۲وات، کار می کنند ولی در اصل در کمتر از این میزان انرژی عمل می کنند.

 

انرژی RF ی که از تلفن های همراه خارج می شود، با فاصله گرفتن از منبع، کاهش می یابد. همچنین چگالی انرژی تلفن همراهی که از انرژی 6/0 وات استفاده می کند، در مقایسه با تلفنی که در همان فاصله از 3/0 وات استفاده می کند، به میزان دو برابر اندازه گیری می شود. اثرات گرمایی که با افزایش در دما ایجاد می شوند، با انرژی جذب شده از نوسان میدان های الکتریکی ، بوجود می آیند. نیرویی که با میدان الکتریکی بر اشیاء باردار، مثل یون های متحرک موجود در بدن ایجاد می شود، باعث حرکت آنها می شود و این امر منجر به جریان های الکتریکی می شود و مقاومت الکتریکی موادی که در آنها جریان در گردش است منجر به گرمایش می شود. این ورودی گرما باعث بالا رفتن دما می شود و تا جایی ادامه پیدا می کند که ورودی گرما، با مقداری که از آن طریق از بین می رود، بیشتر با جریان خون و از طریق سایر بخشهای بدن، متوازن می شود. تخمین زده اند که از لحظه ای که تماس با RF برای قسمت های در معرض قرار گرفته شده و بدن، رخ می دهد. چند دقیقه ای طول خواهد کشید تا دمای آن ها به تعادل نهایی برسد.

 

پ) در خصوص احتمال دمای افزایش یافته داخلی مغز در اثر استفاده ی معمول از تلفن های همراه، هنوز امکان اندازه گیری مستقیم این تغییرات کوچک در دما، به استثنا ی اثرات بروی پوست بیرونی، تأیید نشده است و اگر چه دما، بیشتر یک عامل تعیین کننده ی مستقیم اثرات گرمایی القاء شده ی بافت است، تا به الآن بیشتر تحقیقات نظری، تنها در چارچوب محاسبه ی SAR، ارائه شده است. است. باید متذکر شویم که SAR از یک تلفن همراه مشخص؛بستگی به فرکانسی که موبایل از طریق آن عمل میکند و همچنین اندازه ی بدن کار بر در مقایسه با متغیرهای دیگر دارد.

 

ت) کوآنتوم های انرژی پرتو در 9/0 و 8/1 گیگاهرتز (متناسب با فرکانس جریان موبایل)، به ترتیب برابر 4 و7 میکرو الکترون ولت است هر دوی این مقدارها، در مقایسه با انرژی در حدود leV (یک الکترون ولت)، که برای شکستن سست ترین پیوندهای شیمیایی در مولکول های ژنتیکی مورد نیاز است، بسیار کم هستند. بنابراین در ظاهر، غیر ممکن است پرتوی RF ، قادر به از بین بردن DNA ، به طور مستقیم ، که ممکن است آغازی برای سرطانی شدن سلول هاست، باشند. پرتو رادیو فرکانسی می تواند اثرات دیگری در چگالی های نسبتاً بالا ایجاد کند این امر را در تغییرات کلی قابل کشف، می توان تنها به شرطی مطرح کرد که اثر میدان الکتریکی درون سیستم بیولوژیکی در معرض میدان های RF قرار گرفته شده، با اختلال گرمایی از بین نمی رود. اختلال گرمایی یا حرکت تصادفی، که به نام حرکت برونین، شناخته شده است، به دلیل انرژی گرمایی است که همه اشیاء، در دماهای بالای صفر، دارا هستند.

 

ث) باید تذکر داد که حداکثر اندازه ی میدان های الکتریکی در سر، که از طریق تلفن همراه ایجاد ميشود داخل مغز به طور آشکاری کمتر خواهند بود. به واسطه ی میدان هایی به این اندازه، مکانیزیم هایی که قصد ایجاد اثرات بیولوژیکی غیر گرمایی دارند، در میان حرکت سلول های بزرگ یا در جذب میان سلول های کناری خواهند بود. در این مرحله، اگر چه هیچ مدرک آزمایشگاهی، دال بر تأیید این مکانیزیم ها موجود نیست، احتمال اینکه هر دوی اینها، بتوانند تأثیراتی به جای بگذرانند را، نمی توان در نظر نگرفت.

 

ج) این مقاله،مملو از تحقیقات بسیاری است که در محیط طبیعی و آزمایشگاهی، به روی حیوانات، کشت های سلولی، کشت های بافتی، آنزیم ها، مولکول های پروتئین و محلول های DNA و غیره ای که در معرض پرتو RF، همانند تشعشعات تلفن همراه، قرار گرفته اند و نتایج نا مشخصی داشتند، انجام شده است. نتایجی که برای نشان دادن اثرات مثبت تماس با تشعشعات تلفن همراه، نشان داده می شوند، در بسیاری از تحقیقات، موجود بود ولی از طریق تحقیقات مشابهی که تحت شرایط یکسانی انجام شده، تأیید نشده اند.

 

 

لینک به دیدگاه

نتیجه گیری ها :

 

می توان این گونه استنباط نمود که تماس با میدان های الکترومغناطیس، ممکن است خطر احتمالی برای سلامت انسان داشته باشد. این خطرات، بستگی به فرکانس و چگالی emf دارد. تماس های زیاد با چگالی بالا ، منجربه شوک الکتریکی، گرمای زیاد و سوختن می شود. به ندرت عامۀ مردم در معرض چنین میدان های با قدرت بالا، قرار خواهند گرفت. اثرات تماس با منابع rf، منجر به sar کمی می شود، مانند منابع میدان الکترومغناطیس که در جوامع پیشرفته موجود هستند (مثل تلفن های همراه) .

کم کردن تماس با پرتوهای rf، چه از طریق تشعشعات موبایل و چه پرتوهای ایستگاه مرکزی (آن)، تا زمانی که آزمایشات کنترل شده و تأیید شده توسط آزمایش های مشابه آنها، شامل اطلاعاتی که نشان می دهد اصولاً از سوی میدانهای rf، مثل تشعشعات موبایل، خطراتی برای سلامتی انسان ندارد، ارایه نشده است، عاقلانه به نظر می رسد.

 

توصیه می شود ؛زمانی که سیگنال دریافتی ضعیف است، حتی المقدور از تلفن همراه، استفاده نشود، زیرا تلفن همراه (در این مواقع) با افزایش نسبی انرژی پاسخ خواهد داد و پرتوهای بیشتری نیز تشعشع پیدا می کند. صفحۀ محافظی که برای تلفن همراه استفاده می شود، مقداری از پرتوی تشعشع یافته ، را جذب می کند.

 

استفادۀ محدود از تلفن همراه و به مدت کوتاه، توصیه می شود. از هندزفری ها نیز، می توان برای کاهش تماس با تشعشعات موبایل ، با افزایش فاصله میان تلفن و بدن ، استفاده نمود. این به عنوان کمترین فایدۀ به دست آمده است ، وقتی که تلفن از سر، دور شود و به عنوان مثل روی کمر باشد.

 

ایستگاههای مرکزی نباید نزدیک به مدارس بچه ها بوده و پرتو تشعشع یافته آنها، به سمت مدرسه باشد. منطقۀ ممنوعه باید این نواحی را احاطه کند تا امکان تماس زیاد با میدان های rf چه از سوی کارگران و چه عامه مردم، موجود نباشد. در بیمارستان ها، به خاطر امکان تداخل با ابزارهای الکترونیکی حساس بیمارستان، استفاده تلفن همراه قرار است محدود یا ممنوع شود.

 

 

پایان

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...