رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

سلام خسته نبیاشین به همه ی شهر سازای خوبم توی این تاپیک لغات درس یک زبان تخصصی رو همراه با تلفظ ومعنی گذاشتم امیدوارم به درد تون بخوره

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

سلام ترجمه وتلفظ لغاات مهم زبان تخصصی شهرسازی درس2

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

سلام دوستان یه پی دی افه که توش لغات مهم درس 3زبات تخصصی رو به همراه ترجمه وتلفظش آوردم امیدوارم که بدردتون بخوره:a030:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

[TABLE=class: MsoNormalTable, width: 720]
[TR]
[TD=width: 291]

 

لغت

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

معادل=مترادف

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

معنی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Blueprint(بلو پرینت)

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

detailed plan or scheme(دیتال -اسکیم)

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

برنامه ریزی دقیق ویاطرح

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Delegate(دالا گات)

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

to choose some body to carry out duties

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

نماینده

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

decision-making

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

تصمیم گیری

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

responsibilities

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

مسولیت

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

private sectors

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

بخش خصوصی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

deployment

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

arrangement for effective action

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

گسترش

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

available

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

دردسترس

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

resources(ره زوسه ز)

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

منابع

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

urban societies

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

عربن سوسای تیس

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

جوامع شهری

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

dweller

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

دو والا

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

مقیم

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

status

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

استه ی ته س

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

وضعیت(اقتصادی)

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

urban management policy

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

سیاست مدیریت شهری

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

implement

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

to carry out

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

انجام دادن

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

operating

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

عملیاتی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

maintaining

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

مه ین ته ی نینگ

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

حفظ

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

social services

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE=class: MsoNormalTable, width: 720]
[TR]
[TD=width: 291]

 

conditions

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

کان دی شه ن

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

شرایط

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

proper

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

مناسب

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Rational(راش نال)

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

Reasonable(ریزنه بول)

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

معقول -منطقی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

market

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

بازار

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

agricultural products

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

محصولات کشاورزی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Relegate(ره له گیت)

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

to put into a lower place

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

طبقه بندی کردن

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

developing countries

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

کشورهای درحال توسعه

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Reliance(ری لایه نس)

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

confidence

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

اعتماد

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

underestimation

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

ان ده راس ته مه یشن

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

کم بها -ناچیز

 

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: MsoNormalTable, width: 720]
[TR]
[TD=width: 291]

 

لغت

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

معادل=مترادف

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

معنی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Inequitable(آنه کو ئیتی بول)

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

Unjust=unfair

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

غیرمنصفانه=ستمگر

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

sustainable

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

سوس ته ین ابول

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

قابل تحمل

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

sustainable urban development

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

توسعه پایدار شهری

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Comprehendsive

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

درک گسترده -فهمیدن

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

inequitable conditions

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

شرایط نابرابر

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Manifestation(منی فه س تیشن)

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

showing clearly

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

ظهور-نمایش واضح

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

Achieving(عه چی ونگ)

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

دستیابی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]
[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]
[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]
[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]
[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

لغت

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

معادل=مترادف

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

معنی

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

tackle

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

to deal with

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

مبارزه با ،مقابله با

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

allocated

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

اختصاص دادن

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

jobless people

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

مردم بیکار

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

future career program

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

برتامه های آینده

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

threshold

 

[/TD]
[TD=width: 415]

 

point of enteringنقطه ورود

 

[/TD]
[TD=width: 255]

 

آستانه

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291]

 

below poverty threshold

 

[/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255]

 

زیرخط فقر

 

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 291][/TD]
[TD=width: 415][/TD]
[TD=width: 255][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

لینک به دیدگاه

سلام خواهش می کنم والا اینارو همه خودم درس به درس از گوگل ترنسلیت ترجمه می کنم واگه تونستم بعداز امتحانات کامل می کنم ولی راجه به دیکشنری شهرسازی کتاب 504 هستش بازم اگه چیزی راجه به زبان تخصصی پیدا کردم حتما بهتون خبر میدم

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 635]

[TR]

[TD]Word and Pronunciation

[/TD]

[TD]The word means

[/TD]

[TD]Equivalent word

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Aristocrat(آرسیتو کرات)

[/TD]

[TD]نجیب زاده

[/TD]

[TD]noble

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Autonomous(اوتا نوموس)

[/TD]

[TD]خودمختار

[/TD]

[TD]Government it self

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Half a century

[/TD]

[TD]نیم قرن پیش

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]composition

[/TD]

[TD]ترکیب

[/TD]

[TD]mixture

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]disruption

[/TD]

[TD]اختلال -قطع

[/TD]

[TD]Dis order

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Daily lives

[/TD]

[TD]زندگی روزمره

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dis solution

[/TD]

[TD]حل-انحلال

[/TD]

[TD]Ending=break up

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Exclusive(ایکس کلی سه و)

[/TD]

[TD]منحصر به فرد

[/TD]

[TD]particular

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Tenets(ته نه تس)

[/TD]

[TD]اصول

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]General election

[/TD]

[TD]انتخابات عمومی -مردمی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]parliament

[/TD]

[TD]مجلس

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Occurred(اوکارد)

[/TD]

[TD]رخ دادن

[/TD]

[TD] happen

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]British aristocrat

[/TD]

[TD]نجیب زاده بریتانیایی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]famous

[/TD]

[TD]مشهور

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]provide

[/TD]

[TD]فراهم کردن

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 707]

[TR]

[TD]Word and Pronunciation

[/TD]

[TD]The word means

[/TD]

[TD]Equivalent word

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Exploitation(اکس پلو ته ی ژن)

[/TD]

[TD]بهره برداری(استفاده نادرست)

[/TD]

[TD]using unfairly

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]natural resources

[/TD]

[TD]منابع طبیعی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] economic problems

[/TD]

[TD]مشکلات اقتصادی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Façade(فه ساد)

[/TD]

[TD]نمای خارجی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]access

[/TD]

[TD]دسترسی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]different views

[/TD]

[TD]دیدهای مختلف

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]hygienic (های جی نک)

[/TD]

[TD]بهداشتی

[/TD]

[TD]to prevent the spread of disease

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] contamination(کون تا منیه یشن)

[/TD]

[TD]آلودگی -مرض

[/TD]

[TD]disease

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Intimate(این ته مه یت)

[/TD]

[TD]صمیمی –رابطه نزدیک

[/TD]

[TD]having a close relationship

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] intimate character

[/TD]

[TD]شخصیت صمیمی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Multitude(مول تو چید)

[/TD]

[TD]بسیار -تعدادکثیر

[/TD]

[TD]great number

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] involved

[/TD]

[TD]گرفتاری -درگیری

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]hunger strike(هونگ استراک)

[/TD]

[TD]اعتصاب غذا

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Mutation(می تیشن)

[/TD]

[TD]جهش –تغییر ناگهانی

[/TD]

[TD]sudden change=alternation

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Experiments(ایکس پاراه مه نت)

[/TD]

[TD]آزمایش

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE=width: 715]

[TR]

[TD]Word and Pronunciation

[/TD]

[TD]The word means

[/TD]

[TD]Equivalent word

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Demonstrated(ده منوس تریته د)

[/TD]

[TD]نشان دادن

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]x-rays

[/TD]

[TD]اشعه ایکس

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]cause

[/TD]

[TD]دلیل

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Appearance(اپه ره نس)

[/TD]

[TD]ظاهر

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]repress

[/TD]

[TD]سرکوب کردن

[/TD]

[TD]to control or hold back

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]semi public

[/TD]

[TD]نیمه عمومی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]exercise certain

[/TD]

[TD]ورز شهای خاص

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]limitation

[/TD]

[TD]محدودیت

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Viable(وای به ل)

[/TD]

[TD]قابل دوام

[/TD]

[TD]able to succeed in operation

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]scheme offered

[/TD]

[TD]طرح ارائه شده

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]city council

[/TD]

[TD]شواری شهر

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]economically viable

[/TD]

[TD]قابل دوام ازلحاظ اقتصادی

[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

سلام خواهش می کنم والا اینارو همه خودم درس به درس از گوگل ترنسلیت ترجمه می کنم واگه تونستم بعداز امتحانات کامل می کنم ولی راجه به دیکشنری شهرسازی کتاب 504 هستش بازم اگه چیزی راجه به زبان تخصصی پیدا کردم حتما بهتون خبر میدم


آخه 504 که عمومیه؟:ws52:
ولی خو اگه پیدا کردین بهم بگین ممنون می شم:icon_gol:

لینک به دیدگاه

سلام هرچی کتاب فارسی وانگلیسی میخوای برو توقسمت طرح هاوپروژهای شهرسازی لینک کتابخانه شهر سازی:a030:کتاب 504هستش http://www.noandishaan.com/forums/forum1366.html:icon_gol::icon_gol::icon_gol:
اینم لینک لغت نامه تخصصی شهرسازیhttp://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://vahidlb.persiangig.com/document/Urbanity%20Vocabulary%20%5beiovm@YAHOO.com%5d.pdf

لینک به دیدگاه

سلام!


مرسی بابت تایپیکتون! :icon_gol:
میشه یه دیکشنری شهرسازی جامع و کامل معرفی کنید؟:hanghead:دیکشنری جامع انگلیسی به فارسی نداریم. دیکشنری و فرهنگ لغت تخصصی شهرسازی زیاده، ولی هیچ کدوم رو نمیشه گفت جامع.

شاید یکی از اصلی ترین اونها دیکشنری رابرت کوان باشه که البته درسته ترجمه هم شده. ولی ترجمش چنگی به دل نمیزنه و ضعیفه. انگلیسی به انگلیسیش بهتره :w16:
فایلشم دارم اما حجمش خیلی زیاده و 250 مگا بایته :icon_pf (34):
لینک به دیدگاه

دیکشنری جامع انگلیسی به فارسی نداریم. دیکشنری و فرهنگ لغت تخصصی شهرسازی زیاده، ولی هیچ کدوم رو نمیشه گفت جامع.شاید یکی از اصلی ترین اونها دیکشنری رابرت کوان باشه که البته درسته ترجمه هم شده. ولی ترجمش چنگی به دل نمیزنه و ضعیفه. انگلیسی به انگلیسیش بهتره :w16:
فایلشم دارم اما حجمش خیلی زیاده و 250 مگا بایته :icon_pf (34):


مرسی!:5c6ipag2mnshmsf5ju3
از کجا می تونم پیدا کنم این دیکشنری 250 مگی رو؟؟ اسم دیکشنری چیه؟
لینک به دیدگاه

سلام دوستان خسته نباشین یه فابل زبپ هستش مربوط به ترجمه ردینگ 13درس زبان تخصصی امیدوارم بدردتون بخوره:a030:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

مرسی!:5c6ipag2mnshmsf5ju3


از کجا می تونم پیدا کنم این دیکشنری 250 مگی رو؟؟ اسم دیکشنری چیه؟کتابخونه ها دارن :ws3:
اسمش the dictionary of urbanism
لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD]لغت[/TD]

[TD]معادل وتلفظ[/TD]

[TD]معنی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]abut[/TD]

[TD]to adjoin something[/TD]

[TD]متصل بودن یاشدن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]district[/TD]

[TD][/TD]

[TD]ناحیه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Will be[/TD]

[TD][/TD]

[TD]خواهدبود[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]doubled[/TD]

[TD][/TD]

[TD]مضاعف[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Recreational[/TD]

[TD](ره ک ری یه شه نال)[/TD]

[TD]تفریحی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]adjunct[/TD]

[TD]اد جانت[/TD]

[TD]الحاقی افزوده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]else[/TD]

[TD][/TD]

[TD]دیگر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Health hazards[/TD]

[TD]هلس هازه رد[/TD]

[TD]خطرات بهداشت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]civic[/TD]

[TD]Of a town or city سی ویک [/TD]

[TD]مدنی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]scheduled[/TD]

[TD]شه جولد[/TD]

[TD]برنامه ریزی ،زمان بندی کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]performed[/TD]

[TD]پری فورم د[/TD]

[TD]انجام دادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]auditorium[/TD]

[TD]اودو توریه م[/TD]

[TD]تالار کنفرانس[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]located[/TD]

[TD][/TD]

[TD]قرارداد-مکان یابی کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]congestion[/TD]

[TD]State of being overcrowdedکین جاسته ن[/TD]

[TD]ازدحام انبوهی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]officials[/TD]

[TD]اوفی شال[/TD]

[TD]مقامات[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]encroachment[/TD]

[TD]Going beyond what is rightاین کوریج منت[/TD]

[TD]تجاوز –فراتر از حق خود چیزی را خواستن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Exercise great[/TD]

[TD]ورز ش بزرگ[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]harmony[/TD]

[TD]agreement[/TD]

[TD]هماهنگی -قراردادن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]attempt[/TD]

[TD][/TD]

[TD]تلاش کردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]shapes[/TD]

[TD][/TD]

[TD]شکل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]textures[/TD]

[TD]ته کس چور[/TD]

[TD]بافت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]customers[/TD]

[TD]کاستومه رز[/TD]

[TD]مشتریان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]judiciously[/TD]

[TD]Showing good sense in a good mannerجیو دشه س لی[/TD]

[TD]عاقلانه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]allocation[/TD]

[TD]آلوکیشه ن[/TD]

[TD]تخصیص[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Obnoxiousاوب نوکشه ز[/TD]

[TD]Very unpleasant وری آن پلازه نت[/TD]

[TD]نفرت انگیز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]due[/TD]

[TD][/TD]

[TD]ناشی از[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]prior[/TD]

[TD][/TD]

[TD]قبلی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]suffer[/TD]

[TD][/TD]

[TD]رنج بردن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]gases[/TD]

[TD]گاسه س[/TD]

[TD]گاز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]produced[/TD]

[TD][/TD]

[TD]ساخته[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]heavy[/TD]

[TD][/TD]

[TD]سنگین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]industries[/TD]

[TD]این دسته ریز[/TD]

[TD]صنابع[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Plinthپله ند[/TD]

[TD]Squire block on which a columns stands[/TD]

[TD]ازاره –پایه ستون[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]columns[/TD]

[TD][/TD]

[TD]ستون[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]straight[/TD]

[TD]استریت[/TD]

[TD]مستقیم[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]porcelain[/TD]

[TD]پروسه له ن[/TD]

[TD]ظروف چینی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]plates[/TD]

[TD][/TD]

[TD]صفحه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]made[/TD]

[TD][/TD]

[TD]ساخته[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Prismپری زم[/TD]

[TD] A solid geometric shape[/TD]

[TD]منشور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]observe[/TD]

[TD][/TD]

[TD]مشاهده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]simulated[/TD]

[TD]سیمی لیته تد[/TD]

[TD]شبیه سازی شده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]combination[/TD]

[TD]کامبونیشن[/TD]

[TD]ترکیب[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD]لغت

[/TD]

[TD]معادل وتلفظ

[/TD]

[TD]معنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]abate

[/TD]

[TD]To become less intense-to relax

[/TD]

[TD]خردکردن-رفع نمودن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]expanding

[/TD]

[TD]اکس پاندینگ

[/TD]

[TD]گسترش

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]transitional

[/TD]

[TD]ترنس تی شونال

[/TD]

[TD]انتقالی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]affiliate

[/TD]

[TD]افی لیه د

[/TD]

[TD]پیوستن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]foreign

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]خارجی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]investment

[/TD]

[TD]این وس منت

[/TD]

[TD]سرمایه گذاری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]increasingly

[/TD]

[TD]این کریس ین لی

[/TD]

[TD]به طو ر فزاینده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]trade

[/TD]

[TD]تریه د

[/TD]

[TD]تجارت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]selling

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]فروش

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]barrier

[/TD]

[TD]باریه ر

[/TD]

[TD]مانع –سد راه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]transparency

[/TD]

[TD]ترانس پارنسی

[/TD]

[TD]شفافیت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Double/treble/quadruple

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]دو-سه-چهاربرابر کردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]enhance

[/TD]

[TD]To improve

[/TD]

[TD]بهبود-بالا بردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]integration

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]یکپارچه سازی عناصر مختلف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]extensive

[/TD]

[TD]اگس ته ن سیو

[/TD]

[TD]وسیع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]foreign

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]خارجی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]exchange

[/TD]

[TD]ایکس چه نج

[/TD]

[TD]مبادله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]restriction

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]محدودیت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]financial

[/TD]

[TD]فاینان شال

[/TD]

[TD]مالی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]institution

[/TD]

[TD]اینته س چی شه ن

[/TD]

[TD]نهاد-موسسه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Side effect

[/TD]

[TD]Secondary effect of something

[/TD]

[TD]اثر جانبی وزیان اور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]strategies

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]استراتژی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]commitment

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]تعهد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Growth enhancing

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]افزایش رشد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]domestic

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]خانگی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]subside

[/TD]

[TD]To become less important

[/TD]

[TD]فروکش –نشست کردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]globalization

[/TD]

[TD]گلای بلا زیشن

[/TD]

[TD]جهانی شدن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]tariff

[/TD]

[TD]Tax paid on import

[/TD]

[TD]تعرفه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]manufactures

[/TD]

[TD]منی فاک چه ر

[/TD]

[TD]تولیدکننده

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE]

[TR]

[TD]لغت

[/TD]

[TD]معادل وتلفظ

[/TD]

[TD]معنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]aesthetic

[/TD]

[TD]اس ثاتیک

[/TD]

[TD]زیبایی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]benign

[/TD]

[TD]بی ناین

[/TD]

[TD]ملایم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]depletion

[/TD]

[TD]دپلی شن

[/TD]

[TD]تخلیه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]deterioration

[/TD]

[TD]دتریو ریشن

[/TD]

[TD]زوال -بدترشدن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]directive

[/TD]

[TD]an official instruction

[/TD]

[TD]رهنمود-آموزش رسمی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]enact

[/TD]

[TD]to make or pass a law

[/TD]

[TD]وضع کردن-تصویب کردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]funding

[/TD]

[TD]فاندینگ

[/TD]

[TD]بودجه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]heritage

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]میراث

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]imperative

[/TD]

[TD]very urgent- essential

[/TD]

[TD]حتمی -مهم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]incorporate

[/TD]

[TD]این کور پریت

[/TD]

[TD]ترکیب کردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Inward investment

[/TD]

[TD]این وارد ان واس منت

[/TD]

[TD]باطن سرمایه گذاری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]legislator

[/TD]

[TD]لاجیس لیته ر

[/TD]

[TD]قانون گذار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Liability

[/TD]

[TD]لایبه لیتی

[/TD]

[TD]بدهی -قرض

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]procure

[/TD]

[TD]پرو کیور

[/TD]

[TD]بدست اوردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]remedial

[/TD]

[TD]ری می دل

[/TD]

[TD]درمان- علاج-

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]sustainable

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]قابل تحمل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]transition

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]انتقال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Urban planning

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]برنامه ریزی شهری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Urban transport

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]حمل ونقل شهری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]figure

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]شکل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Natural environment

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]محیط زیست طبیعی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Urban water management

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]مدیریت آب شهری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Energy consumption

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]مصرف انرژی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Urban waste

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]زباله های شهری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]preserve

[/TD]

[TD]پری سه و

[/TD]

[TD]شکار گاه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]signed

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]علامت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]generation

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]نسل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]consume

[/TD]

[TD]کان سیوم

[/TD]

[TD]مصرف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]crucial

[/TD]

[TD]کری سال

[/TD]

[TD]بسیار سخت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Reduce carbon

[/TD]

[TD]رجیوس کاربن

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Dioxide emission across

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]انتشار دی اکسید در سرتاسر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]acceptable

[/TD]

[TD]قابل قبول

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]shortage

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]کمبود

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]distribution

[/TD]

[TD]دس ربی شن

[/TD]

[TD]توزیع -پخش

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=align: right]

[TR]

[TD=colspan: 3]لغات درس 9 زبان تخصصی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]معنی

[/TD]

[TD]معادل و تلفظ

[/TD]

[TD]لغت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مسئولیت

[/TD]

[TD]responsibility

[/TD]

[TD]Accountability اکان تو به لیتی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]برش لبه

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]Cutting edge

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سبک بافت

[/TD]

[TD]

the structure of some thing

[/TD]

[TD]fabric

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]توجه کردن

[/TD]

[TD]To pay attention to

[/TD]

[TD]heed

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]انگیزه-عزم

[/TD]

[TD]ایم په ته ز

[/TD]

[TD]impetus

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]وراثت

[/TD]

[TD]این هاری ته نت

[/TD]

[TD]inheritance

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متقابل -دوطرفه

[/TD]

[TD]done by each toward the other

[/TD]

[TD]mutual

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ادراک -احساس

[/TD]

[TD]په سه پشن

[/TD]

[TD]perception

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]نفاق –اختلاف بیت دونفر

[/TD]

[TD]from a disagreement

[/TD]

[TD]Split

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD]مستاجر

[/TD]

[TD]tenant

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]وحشیگری

[/TD]

[TD]وان ده لیزم

[/TD]

[TD]vandalism

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ظهور

[/TD]

[TD]امه جد

[/TD]

[TD]emerged

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]اطلاع

[/TD]

[TD]او وه ر نه س

[/TD]

[TD]awareness

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD]صاحبخانه

[/TD]

[TD]Landlord

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تحرک

[/TD]

[TD]موی بیلی تی

[/TD]

[TD]mobility

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]معماری

[/TD]

[TD]ارکی ته ک چه ر

[/TD]

[TD]architecture

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]عاقلانه

[/TD]

[TD]وای زلی

[/TD]

[TD]wisely

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=align: right]

[TR]

[TD=colspan: 3]لغات درس10زبان تخصصی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]معنی

[/TD]

[TD]معادل وتلفظ

[/TD]

[TD]لغت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]دسته بندی

[/TD]

[TD]اسور منت

[/TD]

[TD]assortment

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]دست یافتن

[/TD]

[TD]ای ته ین

[/TD]

[TD]attain

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پیکر بندی

[/TD]

[TD]کانفی گریه شن

[/TD]

[TD]configuration

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ازدحام

[/TD]

[TD]کین جاسته ن

[/TD]

[TD]congestion

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]بالا بردن

[/TD]

[TD]این هانس

[/TD]

[TD]enhance

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]انجام دادن

[/TD]

[TD]این پله منت

[/TD]

[TD]implement

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]دلالت-معنی-مستلزم بودن

[/TD]

[TD]ایم پله کیشه ن

[/TD]

[TD]implication

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پیچیده

[/TD]

[TD]اینتری کیت

[/TD]

[TD]intricate

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ترویج

[/TD]

[TD]پرو موت

[/TD]

[TD]promote

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تهیه –تدارک -ارائه

[/TD]

[TD]پر وی ژن

[/TD]

[TD]provision

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]اساسی -حقیقی

[/TD]

[TD]سوبس تانتیو

[/TD]

[TD]substantive

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]قابل دوام

[/TD]

[TD]وای بل

[/TD]

[TD]viable

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]متعدد

[/TD]

[TD]نیو مورس

[/TD]

[TD]numerous

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خودکار شده

[/TD]

[TD]اتو میته د

[/TD]

[TD]automated

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]اطلاع

[/TD]

[TD]ناتی فی کیشه ن

[/TD]

[TD]notification

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تقاط راه

[/TD]

[TD]گری کراسینگ

[/TD]

[TD]Grade crossing

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پاسخ

[/TD]

[TD]ریسپوند

[/TD]

[TD]respond

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تفاضا

[/TD]

[TD]دماند

[/TD]

[TD]demand

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]فرایند تصمیم گیری

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]making process decision

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تاسیس

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]established

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ساخت

[/TD]

[TD]منی فاکچه رینگ

[/TD]

[TD]manufacturing

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]بازسازی

[/TD]

[TD]ریستراکته د

[/TD]

[TD]restructured

 

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مبتنی بر دانش

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]based-knowledge

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]راجع به

[/TD]

[TD]ری گاردینگ

[/TD]

[TD]regarding

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]اکوسیستم

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]ecosystem

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آنالیز فنی

[/TD]

[TD]ته کنه کال انالایز

[/TD]

[TD] alsisan technical

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کاهش

[/TD]

[TD]ری داکشن

[/TD]

[TD]reduction

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]بهروری

[/TD]

[TD]افی شن سی

[/TD]

[TD]efficiency

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تامین مدیریت

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD] management supply

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]درصد

[/TD]

[TD]پره سه ن تیج

[/TD]

[TD]percentage

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

[TABLE=width: 765]

[TR]

[TD=colspan: 3]لغات درس 11

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]لغت وتلفظ

[/TD]

[TD]معادل یا مترادف

[/TD]

[TD]معنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]aesthetic

[/TD]

[TD]Concerned with beauty:artistic

[/TD]

[TD]زیبایی .در رابطه با زیبایی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]principles

[/TD]

[TD]پرین سی پولز

[/TD]

[TD]اصول

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]account

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]حساب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Catastropheکتاس تروفی

[/TD]

[TD]A sudden great disaster

[/TD]

[TD]یک فاجعه بزرگ ناگهانی-فاجعه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]necessity

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]ضرورت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]misuses

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]سو استفاده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Chaosکه یوش

[/TD]

[TD]Complete disorder or confusion

[/TD]

[TD]اختلال کامل یاسردرگمی =هرج ومرج

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Devastateده وس ته ید

[/TD]

[TD]To ruin something=to destroy completely

[/TD]

[TD]برای خراب کردن چیزی واز بین بردن کامل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]fabric

[/TD]

[TD]The walls،floors،and roof of a building

[/TD]

[TD]دیوار کف وسقف ساختمان-اساس وفونداسیون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]nowadays

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]امروزه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]paid

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]پرداخت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]appearance

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]ظاهر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Legacyلا گه سی

[/TD]

[TD]A thing passed to somebody by people who lived before

[/TD]

[TD]چیزی که توسط افرادی که از قبل زندگی می کنن به کس منتقل می شود

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Monumentsمونی مه نت

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]آثار تاریخی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]precious

[/TD]

[TD]پروشوز

[/TD]

[TD]گرانبها

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Pseudo-(comb .form)سیو دو

[/TD]

[TD]Not genuine:pretended

[/TD]

[TD]واقعی نبودن-وانمود-شبه-ساختگی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]aimed

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]هدف

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Ambitiousآم به شوز

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]جاه طلب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]spatial

[/TD]

[TD]Related to the space

[/TD]

[TD]فضایی-مربوط به فضا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]aspect

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]منظر

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...