رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

[TABLE=width: 756]

[TR]

[TD=colspan: 3]درس12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]لغت وتلفظ

[/TD]

[TD]معادل

[/TD]

[TD]معنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]accommodate

[/TD]

[TD]To provide a place for somebody to live

[/TD]

[TD]جادادن-سکونت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]agenda

[/TD]

[TD]Topics to be discussed in a meeting

[/TD]

[TD]موضوع مورد بحث درجلسه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]inconvenience

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]ناراحتی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]inhabitants

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]ساکنان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]augur

[/TD]

[TD]To be a good or ill sign of something in future

[/TD]

[TD]فال-پیش بینی کردن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]examination

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]امتحان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]boroughبروث

[/TD]

[TD]A district in a large town

[/TD]

[TD]دهکده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]conurbation

[/TD]

[TD]A large consisting of joined towns

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] Los Angeles

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]لس آنجلس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]typical

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]معمولی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Consist of

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]شامل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]interdependent

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]وابسته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]devolution

[/TD]

[TD]Transfer of power from the center to the states

[/TD]

[TD]انتقال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]affairs

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]امور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]disastrous

[/TD]

[TD]Causing a disaster

[/TD]

[TD]فاجعه-باعث یک فاجعه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]forge

[/TD]

[TD]To shape something to make an illegal copy of something

[/TD]

[TD]جعل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Onslaughtآن اثلوث

[/TD]

[TD]A fierce attack

[/TD]

[TD]یورش-حمله شدید

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Enemy forces

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]projection

[/TD]

[TD]An estimate of future situation =a plan for future

[/TD]

[TD]برنامه برای اینده-طرح

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]accurate

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]دقیق

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]completion

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]اتمام

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]estimates

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]براورد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]shrink

[/TD]

[TD]To b come smaller in size or amount

[/TD]

[TD]کوچک شدن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]countryside

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]حومه شهر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]spectacular

[/TD]

[TD]Impressive=making a fine display

[/TD]

[TD]تماشایی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]scenery

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]چشم نداز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]mountains

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]کوه ها

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

لغات درس13[TABLE]

[TR]

[TD]لغت وتلفظ

[/TD]

[TD]معادل

[/TD]

[TD]معنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]abiding

[/TD]

[TD]Lasting for a long time and not changing

[/TD]

[TD]مطیع-

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]affluence

[/TD]

[TD]Wealth:state of having a lot of money

[/TD]

[TD]ثروت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]bloc

[/TD]

[TD]A group of countries united by a common interest

گروهی از کشورهای متحد بامنافع مشترک

[/TD]

[TD]بلوک-

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]collapse

[/TD]

[TD]To fall down after breaking apart

به پایین افتادن بعد ازجداشدن

[/TD]

[TD]سقوط

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]colony

[/TD]

[TD]An area settled and controlled by people from another countryمنطقه ای که مردم از کشورهای دیگر انرا کنترل می کنن

[/TD]

[TD]مستعمره

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]competitive

[/TD]

[TD]Having a strong wish to be more successful than the othersداشتن آرزویی قوی برای موفق تر بودن از دیگران

 

[/TD]

[TD]رقابت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Critiqueکری تیک

[/TD]

[TD]Critical analysisتجزیه وتحلیل انتقادی

 

[/TD]

[TD]انتقاد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]defunct

[/TD]

[TD]No long existing or effectiveبدون وجود موثر وبلند

[/TD]

[TD]ازبین رفته

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]imposition

[/TD]

[TD]An unpleasant thing that somebody is forced to acceptچیز ناخوشایندی که شخصی مجبور به پذیرفتن آن است

[/TD]

[TD]تحمیلی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]intervene

[/TD]

[TD]To become involved in a situation to help peopleدرگیر شدن در یک موقعیت برای کمک به مردم

[/TD]

[TD]مداخله کردن –در میان امدن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Leitmotifلای موتیف

[/TD]

[TD]A repeated themeتم های تکراری

[/TD]

[TD]موضوع مهم تکراری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]depression

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]افسردگی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Non-alignedنون الایند

[/TD]

[TD]Not support by any major world power

حمایت نکردن از کشورهای بزرگ جهان

[/TD]

[TD]غیر منعهد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]pervasive

[/TD]

[TD]Present everywhereحاضر در همه جا

[/TD]

[TD]فراگیر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]proletariat

[/TD]

[TD]The class of workers who don’t own the Means of production

کسی که خود ابزار تولید ندارد

[/TD]

[TD]طبقه کارگر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]banned

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]ممنوع

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]specter

[/TD]

[TD]An unpleasant imageتصویر ناخوشایند

[/TD]

[TD]روح -شبه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]visible

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]قابل روئیت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Squalorاس کوله ر

[/TD]

[TD]Dirty and unpleasant conditionشرایط کثیف وناخوشایند

[/TD]

[TD]کثافت کاری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Welfare state

[/TD]

[TD]A system of caring for citizens of a country through a range of services,medical care,and home for old people یک سیستم مراقبت از شهروندان یک کشور از طریق طیف وسیعی از خدمات، مراقبت های پزشکی، و خانه برای افراد مسن

[/TD]

[TD]کشورهای مرفع-رفاه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]budget

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]بودجه

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

سلام دوستان بعضی از بچه ها دنبال یه دیکشنری از لغات زبان تخصصی میخواستن یه پی دی اف هستش به کوشش دوستمون وحیدملیحی وتوش به تر تیب حروف الفبا لغات رو توضیح داده امیدوارم بدرتون بخوره:ws3:

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

فایل PDF زیر هم یه بخشی از جزوه زبان تخصصی دانشجوهای دانشگاه تهران هستش که تو این فایل به نوعی تعاریف و معانی مختلف کلمه های city، town، urb، urban، suburb، countryside رو رو تو دیکشنری های مختلف به همراه کاربردشون توضیح داده.

 

دانلود

لینک به دیدگاه
  • 8 ماه بعد...
سلام شما مقاله انگلیسی درباره شهرسازی هم دارین؟

 

مقاله انگلیسی که زیاده. چه موضوعی میخواین؟

یه نمونه که مثلاً داخل سایت گذاشتن:

http://www.noandishaan.com/forums/thread55380.html

ولی کلاً میتونید از sciencedirect.com مقاله های مورد نظرتونو سرچ کنید و دانلود کنید. چون مقاله خیلی خاصی هم نمیخواین، میتونید تو سرچ open access رو بزنید که اونایی که فقط اونایی که رایگان هست رو واستون بیاره.

لینک به دیدگاه

من متن انگلیسی کتاب زیر رو میخوام کسی داره؟من هرچی گشتم پیدا نکردم متاسفانه..خودمم ک نمیتونم تایپش کنم...

:این کتاب: انگلیسی 3 برای دانشجویان رشته شهرسازی ازحسین فرهادی3

:4564:

لینک به دیدگاه
من متن انگلیسی کتاب زیر رو میخوام کسی داره؟من هرچی گشتم پیدا نکردم متاسفانه..خودمم ک نمیتونم تایپش کنم...

:این کتاب: انگلیسی 3 برای دانشجویان رشته شهرسازی ازحسین فرهادی3

:4564:

سلام من لغات 13درسش رو ترجمه کردم گذاشتم توسایت و13ردینگش هم ترجمه شده وتوسایت هست ولی کل متن کتاب که فکر نکنم تایپ شده باشه:ws52:

لینک به دیدگاه
سلام من لغات 13درسش رو ترجمه کردم گذاشتم توسایت و13ردینگش هم ترجمه شده وتوسایت هست ولی کل متن کتاب که فکر نکنم تایپ شده باشه:ws52:

سلام من خودم ترجمه کل کتاب رو دارم....فقط متنشو میخواستم بازم مرسی

لینک به دیدگاه
سلام من خودم ترجمه کل کتاب رو دارم....فقط متنشو میخواستم بازم مرسی

 

سلام اگه دارین آپلود کنیین توسایت منبع ارشد هست تا ماهم استفاده کنیم:a030:

لینک به دیدگاه
سلام اگه دارین آپلود کنیین توسایت منبع ارشد هست تا ماهم استفاده کنیم:a030:

من اسم یک سایت رو دارم نه ک همشو ب صورت پی دی اف داشته باشم .اسمشو بگم؟ک هروقت میخوام اپلود میکنم من الان فقط این فصل 13 رو باحل تمرین دارم.اینم لینکش:

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 4 سال بعد...

با عرض سلام و خسته نباشید. میخواستم کتابی رو معرفی کنم در رابطه با زبان تخصصی شهرسازی مربوط به کتاب حسین فرهادی.

این کتاب توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده و تا جاییکه اطلاع دارم میتونید از کتابفرکشی پرهام خیابان انقلاب اون رو تهیه کنید.

اینم لینک خرید قانونیش هست. لطفا اطلاع رسانی کنید چون منبع درستی برای راهنمای این کتاب درسی وجود نداره و حتما بکار میاد.

موفق باشید?

http://www.parhambook.com/NAFAjaxSearch/Detail/16505/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A_-_%D9%87%D9%85%D8%A7_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...