رفتن به مطلب

مجله مطالعات شهر ایرانی اسلامی (علمی - پژوهشی)


ارسال های توصیه شده

شماره مختلف مجله مطالعات شهر ایرانی اسلامی رو از این تاپیک می تونید دانلود کنید:

سال اول، شماره 1، پاييز 1389


hnuygagsaii318bosnhz.jpg

 


تاملي در چيستي شهر اسلامي (محمد نقی زاده)
مباني شكل گيري و اصول سازمان يابي كالبدي شهراسلامي (جابر دانش)
نقش تاريخي وقف در شكل گيري شهر اسلامي (مطالعه موردي شهر اصفهان) (حسين كلانتري خليل آباد، سيداحمد صالحي، قهرمان رستمي)
عوامل پيدايش ناامني در شهرها از منظر اسلام (حميدرضا صارمي، مسعود صارمي)
بررسي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده محله شهيد خوب بخت (تهران) (عارف آقاصفري، سيدحسين حاتمي نژاد، احمد پوراحمد، محمدتقي)
سير تحول مفهوم شناسي بازآفريني شهري به عنوان رويكردي نودر بافت هاي فرسوده شهري (احمد پوراحمد، كيومرث حبيبي، مهنازكشاورز)
نقش الگوهاي شهرسازي سنتي در شهرسازي مدرن شهر يزد (علي شماعي)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

سال اول، شماره 2، زمستان 1389
 

mu676pjzhijghe8wiy8y.jpg
 


ماهيت اجتماعي شهر اسلامي (احمد پوراحمد، سيروس موسوي)
معرفي و تحليل جلوه هاي معماري و هنرهاي كاربردي تكيه بيگلربيگي كرمانشاه (يعقوب محمدي فر، سميرا آرين)
تحولات بازارهاي ايراني- اسلامي (مطالعه موردي بازار يزد) (محمدحسين سرائي)
انعكاس معاني منبعث از جهان بيني اسلامي در طراحي معماري (محمدرضا بمانيان، سيده فاطمه عظيمي)
راهبردهاي احياي بافت تاريخي شهر اردكان با استفاده از تكنيك AHP (حسين كلانتري خليل آباد، محمدرضا صميمي، سيد احمد صالحي)
ويژگيهاي كمي و كيفي مسكن در بافت تاريخي شهر يزد (1385-1355 ه.ش) (عارف آقاصفري، دكتر حكمت اميري، مهندس جابر دانش، محمدجواد بهشتيان)
برنامه ريزي كاربري اراضي شهر بهاباد با استفاده از الگوي تحليل SWOT (حسن حكمت نيا)
تجديدحيات گرايي و معماري معاصر ايران در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي (محمدجواد مهدوي نژاد، محمدعلي خبري، رضا عسكري مقدم)
اصول پايداري اجتماعي مجتمع هاي مسكوني در شهرهاي ايراني – اسلامي (اسماعيل ضرغامي)
 


برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

سال اول، شماره 3، بهار 1390

آموزه های معماری ایرانی و ساختمان سازی مسكونی از دورة قاجاریه تا امروز (حسین زمرشیدی)
پدیدارشناسی هویّت و مکان در بافت های تاریخی (محمدرضا پورجعفر، حسن علی پورمند، حسین ذبیحی، لیلا سادات  هاشمی دمنه، محسن تابان)
تجلّی مفهوم حرکت در معماری معاصر ایران (محمدجواد مهدوی نژاد، نوشین ناگهانی)
برساخت مفهوم «شهر اسلامی» (سمیه فلاحت)
سطح بندی شهر در كلام پیامبر اسلام (ص) (حسن ستاری ساربانقلی)
نقش میدان های شهری و بررسی عواقب ناشی از تنزّل جایگاه آن در شهرهای امروز با تأکید بر شهرهای ایرانی (سعیده نژادستاری)
عوامل شكل دهندة شهرهای اسلامی ـ تاریخی مسلمانان (هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی)
تحول کارکردهای فرهنگی فضاهای شهری تهران (محمدتقی رهنمایی، مهدی عباس زاده)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

سال اول، شماره 4، تابستان 1390

قابليت سنجي توسعه مجدد در بافت هاي ناكارآمد شهري (ناصر برك پور، صديقه بهرامي)
ارزيابي اثرات طر ح هاي توسعه شهري بر ساختارشكني و ارتقاي كيفي فضاي شهر كهن ايراني (كيومرث حبيبي، مصطفي بهزادفر، ابوالفضل مشكيني، هوشمند عليزاده، وحيد محكي)
برنامه ريزي شهري در جهت ارتقاي هويت ايراني _ اسلامي زنان با تاكيد بر نقش محله هاي شهري (ليلا سلطاني، علي زنگي آبادي، مهين نسترن)
به كار گيري اصول پدافند غيرعامل در بناي شهر دژها در ايران باستان (داود مجيدي، سعيد گيوه چي، علي نوري كرماني)
پديده هاي بديع معماري ايران از نيمه قرن اول هجري تا دوره ايلخاني (حسين زمرشيدي)
تاثير ملي گرايي بر معماري بناهاي حكومتي دوره پهلوي اول (علي اصغر شيرازي، ميلاد يونسي)
كيفيت حضور در ميادين شهري با تاكيد بر نمونه هاي سنتي ايراني (جابر دانش، امير طيبي)
سير تكويني مولفه هاي زيبايي شناختي بناهاي اسلامي (صادق رشيدي، محمد علي خبري)
بازشناسي پيوند مدرسه علميه و مصلا در معماري مدرسه مصلاي يزد (سيد محمد كاظمي)
تحليل جايگاه شهر و زيبايي در هنر اسلامي (حميدرضا صارمي، مسعود صارمي)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لینک به دیدگاه

سال دوم، شماره 5، پاييز 1390

تحولات كالبدي بازار سنتي در شهرهاي ايران (مطالعه موردي: بازار شهر كرمانشاه) (كيومرث ايراندوست، آرمان بهمني اوراماني)
بررسي شاخص هاي موثر در شكل گيري تعادل در معماري مسلمانان (نمونه موردي: مسجد جامع اصفهان) (محمدرضا بمانيان، معصومه اميني)
بررسي و تحليل طرح هاي كاربندي به كار رفته در تيمچه هاي بازار تبريز (حسن ستاري ساربانقلي، امير جدايي)
بازشناخت چگونگي شكل گيري گنبد اورچين (با تاكيد بر ساختار هندسي و معماري) (امين سعيديان، مجتبي قلي، احسان زماني، مجتبي انصاري)
درآمدي بر اثرات اصالت بخشي بافت هاي فرسوده شهر تهران (نمونه موردي: محله مفت آباد) (محمد سليماني، سيمين تولايي، يدا... كريمي پور، اسماعيل آقائي زاده)
بازآفريني پايداري با تاكيد بر نقش طبيعت در ساختار كالبدي شهرهاي ايراني - اسلامي (بررسي موردي رود دره مقصود بيك تهران) (فاطمه يزدگرد)
بازشناسي مفهوم معنوي «سكونت» در مسكن سنتي اقليم كويري (هانيه اخوت، محمدرضا بمانيان، مجتبي انصاري)
شخصيت شناسي شهر اسلامي؛ با تاكيد بر ابعاد كالبدي شهر اسلامي (زهرا خدايي، علي اكبر تقوايي)
 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

سال دوم، شماره 6، زمستان 1390

تاريخچه، جايابي و ساختار هگمتانه مادي (كاظم ملازاده، معصومه طاهري دهكردي)
:download2:

مسجد بي نظير جامع گوهرشاد و هنرهاي قدسي معماري (حسين زمرشيدي)
:download2:

خلاقيت هاي طراحي شهري دوره اتابكان فارس در شكل گيري شبكه فضاهاي عمومي شهري شيراز (احسان رنجبر، محمد رضا پورجعفر، مجتبي انصاري، محمدرضا بمانيان)
:download2:

ابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تاكيد بر نقش ايدئولوژي اسلامي (سيد محمد كاظمي، حسين كلانتري خليل آباد)
:download2:

تاثير مدرنيسم برتوسعه فضايي- كالبدي شهرهاي ايراني- اسلامي (نمونه تهران) (احمد پوراحمد، امين فرجي ملايي، ايوب منوچهري، آزاده عظيمي)
:download2:

كيفيت فضاي باز شهري در تعامل با كودكان (امير منصوري، مينو قره بيگلو)
:download2:

بررسي اثرات توسعه عمودي شهر بر هويت محله اي (مطالعه موردي، منطقه 7 تهران) (علي شماعي، رحمان جهاني)
:download2:

بررسي ويژگي هاي هندسي گره ها در تزيين هاي اسلامي از ديدگاه هندسه فركتال (ليدا بليلان اصل، داريوش ستارزاده، ساناز خورشيديان، مريم نوري)
:download2:

تحليلي بر شهرهاي جديد به عنوان بخشي از مداخله دولت در شهر نشيني (با تاكيد بر دوره پس از انقلاب اسلامي) (حميد آيتي، محمد كميلي)
:download2:

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

سال دوم، شماره 7، زمستان 1390

تحقق پذیری هویت اسلامی در آثار معماری (عبدالحمید نقره کار، محمد منان رئیسی)
:download2:

برنامه ریزی راهبردی، برای ساماندهی بازارهای سنتی ایران (مطالعه سنتی: بازار سنتی تبریز)
:download2:

نقش خلوت در معماری خانه ایرانی (محمود ارژمند، سمیه خانی)
:download2:

تفاوت الگوی شهرسازی در میزان محله گرایی نواحی فرهنگی و جغرافیایی مشابه (مطالعه تطبیقی شهرهای اردکان و میبد) (حسین کلانتری خلیل آباد، رضا ملاحسینی اردکانی)
:download2:

مقایسه تطبیقی پوسته های بیرونی بناهای مسکونی در بافت های سنتی و مدرن شهر تبریز با رویکرد پایداری (مریم سینگری، سروناز عبدلی ناصر)
:download2:

توسعه فیزیکی شهرهای اسلامی و تعیین جهت های توسعه (مطالعه موردی: شهر اردکان یزد) (کمال امیدوار، محمدرضا هاتفی)
:download2:

تحلیل فضایی معماری معبد آناهیتا کنگاور (علی اکبر حیدری)
:download2:

ادراک بصری محله چیذر توسط نوجوانان چیذری (پیروز حناچی، مرضیه آزاد ارمکی)
:download2:

تجلی اندیشه اسلامی در شهر با حضور مدرسه در محله (محمدمهدی گودرزی سروش، بهناز امین زاده گوهر ریزی، محمد نقی زاده)
:download2:

لینک به دیدگاه
  • 4 سال بعد...

سال دوم، شماره 8، تابستان 1391

آفرینش های هنر قدسی از انواع خط بنایی، در آثار معماری اسلامی (حسین زمرشیدی)
گام هایی برای دست یابی به مدیریّت شهری جامع در ایران (سید محمدهلی کامروا، سیدمصطفی جلیلی)
مؤلّفه های هویّت بخش محلّه های تاریخی شهر «بافت پیرامون مسجد جامع شهراصفهان» (محمدحسین سرائی، فریبا بهرامی، شیرین مهره کش)
راهبردهای نوسازی بافت فرسوده شهری تهران با استفاده از تکنیک AIDA (عارف آقاصفری، سیدحسین حاتمی نژاد، احمد پوراحمد، حسین کلانتری خلیل آباد، هانی منصورنژاد، جابر دانش، سعیدرضا ابراهیمی کارگر)
ارزیابی احساس امنیّت شهروندان با رویکرد منظر شهری (نمونه موردی محلّه اوین) (محسن رفیعیان، محمد مویدی، حسن سلمانی، لیلا توانگر)
سامان دهی و طرّاحی شهری میدان امام زاده دو خاتون شهرکرد مبتنی بر فرهنگ بومی (کیومرث حبیبی، مجتبی صفدرنژاد، حمیدرضا موسوی)
گونه شناسی تحلیلی چهارطاقی های استان اصفهان (یعقوب محمدی فر، علمدار علیان، عادله دینلی)
سنجش میزان مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در راهبرد توسعة شهری (نمونة موردی: منطقة 22 شهرداری تهران) (ندا ملک زاده، محمد مسعود، هاشم داداشپور)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال سوم، شماره 9، پاییز 1391

بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در کاهش خطر زلزله در بافت تاریخی یزد (مطالعه موردی محله فهادان)
بررسی و ارزیابی اصالت طرح های توسعه شهری در بافت های تاریخی (مطالعه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان)
شهر اسلامی، شهری ورای گنبد و مناره
اصول طراحی و ساخت مصلی مبتنی بر فرهنگ اسلامی در معماری معاصر ایران
هویت و منظر شهری (مطالعه موردی شهر پاكدشت)
تحلیلی بر آسیب های وارده بر معبد آناهیتا كنگاور
آسیب شناسی ارتباط نیاز و ارضا دركلان شهرتهران
بازشناسی اصول کیفی مسکن در ارتباط با طبیعت از منظر جهان بینی اسلامی
گمانه ای در تحول تاریخی شهر با بررسی سیماشناسی حیاط بناها با به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: شهر تاریخی بشرویه)
تبیین ابعاد و مؤلفه های تاب آوری شهرهای اسلامی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال سوم، شماره 10، زمستان 1391

پیامد نورپردازی در سازمان فضایی و عملکرد بازار تهران
الگوی پیشنهادی محله، با مرکزیت مسجد و فضاهای عمومی مورد نیاز در شهر ایرانی- اسلامی
معنی فضای شهری در شهر اسلامی
ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در یک سازمان شهر اسلامی مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی
هنر كاشی گری و كاشی كاری معماری ایران تا پایان دوره تیموری
اصل کلیت به عنوان چهارچوب طراحی شهری ایرانی – اسلامی
شناسایی عوامل موثر بر کیفیت محیط مسکونی در محله های قدیمی؛ (مطالعه موردی: محله سنگلج تهران)
بازشناسی مفهوم هویت کالبدی و تعامل معماری کهنه و نو درسامان دهی محله تاریخی جلفا اصفهان
بررسی تطبیقی جایگاه آب انبار در سازمان فضایی شهرهای تاریخی ایران (نمونه موردی شهرهای یزد و لار)
در جست و جوی ویژگی های خانة ایرانی (بر مبنای بررسی شیوة زندگی در خانه های سنتی شیراز)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال سوم، شماره 12، تابستان 1392

بررسی نقش وقف در توسعه و سامان دهی فضایی شهرها (مطالعة موردی: شهر لالجین)
برنامه ریزی فضاهای امن شهری مبتنی برتفکیک جنسیّتی با رویکرد CPTED (نمونه موردی: محلّه فرهنگیان، شهر بناب)
تدوین چارچوب مفهومی تعامل شهر و آیین های جمعی و بررسی مصداق آن در آیین های عاشورایی
مدیریّت ارزش گذاری در بافت‏های تاریخی «با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی» (نمونة موردی: مطالعه در محور تاریخی خیابان لاله‏زار)
مطالعة تطبیقی معماری کاروان سراهای برون شهری و شهری ناحیة اصفهان در دورة صفویه (مطالعة موردی: کاروان سراهای مهیار و مادرشاه)
واکاوی مؤلّفه های شهر زیارتی مطلوب (مورد مطالعه شهر مشهد)
بازشناسی تاریخی تحوّلات معماری در ارسن مجموعه شیخ شهاب الدّین محمود اهری
بازشناسی و حفاظت ارزش های موجود در اثر تاریخی «قبّه سبز» کرمان
تأثیر اصول فقهی مرتبط با حقوق شهروندی بر پایة عدل در طرّاحی مسکن (نمونه موردی: سه مورد از خانه های ایرانی- اسلامی)
بازشناسی معماری و شهرسازی اسلامی در دوران معاصر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال چهارم، شماره 13، پاییز 1392

بررسی حس مکان در باغ ایرانی و بوستان های امروزین مطالعه موردی: باغ دولت آباد یزد و بوستان آب و آتش تهران
تحلیلی بر سیر تحوّل مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد در دوره های چهارگانه معماری ایرانی
تجربه ساخت مصلا در معماری معاصر ایران
علل بروز تعارض های اجتماعی در حفاظت از میراث معماری مطالعه موردی: مجموعة ثبت جهانی گنبد و ارگ سلطانیه
عناصر کالبدی معماری ایرانی ـ اسلامی بازار قدیم دزفول و ویژگی های آن ها در هدایت جریان هوا
بررسی تطبیقی عناصر کالبدی محلّه های قدیمی شیراز با شاخصه های رویکرد CPTED
ربط کیفیّات تألیفی در ادراک معماری اسلامی ایران
گونه شناسی بقاع متبرّکة لاهیجان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال چهارم، شماره 14، زمستان 1392

بررسی آموزه های مذهب شیعه در باغ شهرهای صفوی
تحلیل دگرگونی ساختار كالبدی ـ فضایی شهر ایرانی- اسلامی مطالعه موردی: شهر سبزوار
نگاهی واقع گرایانه به معنای فضای شهری در شهر اسلامی
تأثیر مراسم مذهبی در تولید و بازتولید گردشگری مذهبی نمونة موردی شهر زنجان
تحلیلی بر نقش حیاط مساجد در شهرهای اسلامی به عنوان فضای شهری مطالعه موردی: صحن انقلاب اسلامی، حرم حضرت معصومه(س) قم
سیر تحوّل فضاهای شهری سنّتی در شهرهای ایرانی - اسلامی؛ قبل از مدرنیسم تا پست مدرن
بررسی مقایسه ای حسینیه های دورة قاجار در مازندران و اصفهان
بررسی عوامل مؤثّر بر افول حس سرزندگی و زیست پذیری در بافت های تاریخی و فرسوده مطالعه موردی: محلۀ سنگ سیاه شیراز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال چهارم، شماره 15، بهار 1393

معماری مساجد ایران و هنرهای قدسی آن
بررسی قابلیّت های فضای معماری برای ایجاد بسترِ پاسخ گویی به نیازهای انسان از منظر اسلام مطالعة موردی: خانه های زینت الملکِ شیراز و بروجردی های کاشان
نقش حیاط در معماری معاصر ایران؛ مطالعه موردی: دوره های قاجار و پهلوی
بررسی اصالت اسلامی ایرانی در مساجد نوگرای معاصر مطالعه موردی: طرح مسجد چهارراه ولی عصر(عج) تهران
بررسی ظرفیّت توسعة میان افزا در فضاهای موقوفه شهری مطالعه موردی: ناحیه 3 منطقه 2 شهر یزد
تحلیل عدم به کارگیری منطقی مؤلّفه های دفاع غیرعامل در فروپاشی شهر دهدشت در دوران صفویّه و قاجار
اصول سازمان دهی فضایی بافت های شهری برخوردار از عناصر شاخص مذهبی مطالعة موردی: امام زاده عباس ساری و امام زاده اسماعیل قائم شهر
خلوت و محرمیّت شناخت تفاوت ها و شباهت های این دو مفهوم در معماری و شهرسازی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال چهارم، شماره 16، تابستان 1393

ابعاد چیستی شناسی و هستی شناسی شهر اسلامی از منظر متون اسلامی
سبک شناسی معماری هخامنشی
ارتقای بهسازی میراث کالبدی، در حوزه‏ فنّی و مرمّت معماری با رویکرد تفاهم بخشی دو دیدگاه
بررسی زمینه های پیدایش مسجد جهان نمای دهلی
بوم محوری در طرّاحی فضاهای شهری فراغتی در ایران بررسی تطبیقی ابعاد و مؤلفه های سرزندگی در خیابان های قیام و دهم فروردین شهر یزد
بررسی و تحلیل رویکردهای حاکم بر مطالعات شهر اسلامی
کنکاشی در اصول طرّاحی فضاهای باز با توجّه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال پنجم، شماره 17، پاییز 1393

تبیین جایگاه اسلام در روند شهرنشینی و سازمان فضای شهری ایران
هنرهای تزئینی و پدیده های شگرف گج بری در معماری ایران
میزان انطباق ساختار اصلی شهر مشهد با تصویر ذهنی زائران
دست یابی به زبان الگوی اسلامی ـ ایرانی طرّاحی محیط و منظر
معناشناسی محور در مسجد و كلیسا
کنکاشی در بازار قیصریّة لار با هدف ریشه یابی دورة ساخت بنا مقایسه تطبیقی بازار قیصریّه لار و بازار زرگران بخارا
بازشناسی مؤلّفه های هویّت اسلامی در طرّاحی منظر معاصر با رجوع به قرآن کریم و روایات معصومین (ع)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال پنجم، شماره 18، زمستان 1393

مقایسة تطبیقی ساختار شهر اسلامی با شهر غربی (با تأکید بر نظریة شهر ماکس وبر)
تحلیل منظر شهری تاریخی سلطانیه بر اساس توصیه نامه 2011 یونسکو (مطالعة موردی: محور حدفاصل گنبد سلطانیه تا مقبره ملاحسن کاشی)
بررسی اجتماع پذیری فضاهای تجاری در رویکرد اسلامی
بررسی میزان انطباق معماری مساجد با نیازهای زنان (مطالعة موردی: مساجد شهرستان ساری)
الگویی برای تنظیم رفتار در فضای معماری بر اساس الگوهای ایده آل رفتار ـ کالبد در اسلام (مطالعة موردی: نمازخانه های فرودگاه)
پژوهشی در معماری آیینی دخمه های زرتشتیان (مطالعه موردی: دخمه های مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریا و گلستان بانوی یزد)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال پنجم، شماره 19، بهار 1394

تحلیلی بر مطالعه شکل شهر اسلامی
گونه شناسی معماری مساجد محلّه ای شهر سنندج در دورة قاجار
شهر معاصر ایران: بنیادهای ساختارشناسی الگوی رانتی شهر ایرانی (مطالعه موردی: شهرکرد)
سیاست های طرّاحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
بررسی تأثیر آیین های عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان
عصبیّت؛ مؤلفه ای اصلی در ایجاد حسّ تعلّق و مطلوبیّت فضای زیستی از دیدگاه ابن خلدون

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال پنجم، شماره 20، تابستان 1394

طراحی الگوی فرایندی نظام برنامه ریزی فرهنگی شده در شهر اسلامی- ایرانی با رویکرد آینده پژوهی
ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان
هنر آهک بری در حمام وکیل شیراز
آسیب شناسی چارچوب مطالعات کالبدی وقف در شهر اسلامی
نقش پیاده مداری بر بهبود هویّت رفتاری شهروندان در فضای شهراسلامی (مطالعه موردی: خیابان فردوسی سنندج)
ساختار فضایی شهر و احساس امنیّت در بین زنان (مطالعه موردی: ورودی مترو تجریش و پایانه جنوب تهران)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سال ششم، شماره 21، پاییز 1394

ارزیابی کیفی تغییر عناصر شهرکهن ایرانی به شهر مدرن در جهت احیای مکان های شهری با هویّت ایرانی - اسلامی
ورود جریان های نوگرا به معماری معاصر ایران
الگوهای طرّاحی معماری قلعه های استان ایلام در دورة قاجار با تأکید بر الگوهای رفتاری
آسیب شناسی شاخص سازی مفاهیم اسلامی در معماری اسلامی
سیاست های طرّاحی فضای شهری جوباره اصفهان؛ با رویکردی بر معنای محیط در دو طیف مسلمان و یهودی
گونه شناسی کالبدی میدان های مرکز محلّه در بافت تاریخی گرگان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...