رفتن به مطلب

CIDR . آدرس دهی درختی یا Hierachical. مزایای Summarization. و Route Summarization


ارسال های توصیه شده

Route Summarizationاصطلاح Route Summarization به این مفهوم است که ما تعدادی از آدرس ها یا به عبارتی دیگر Route های متوالی را انتخاب کرده و آنها را در یک Route خلاصه نماییم به طوریکه شامل همه آنها گردد . VLSM این اجازه را می دهد که تعدادی از Route های متوالی را تبدیل به یک Route خلاصه شده در کلاس استاندارد نماییم . برای مثال اگر شما شبکه ای با آدرس 192.168.1.0/24 در اختیار داشته باشید و به وسیله ماسک 29/ آن را به چهار زیر شبکه یا Subnet تقسیم بندی نموده باشید ، بازهم می توانید آنها را یک آدرس در کلاس C ، یعنی 192.168.1.0/24 در آورید . شکل 6-12 را در این رابطه ملاحضه نمایید .در این مثال توانستیم 4 عدد Route موجود در جدول را تبدیل به یک Route کرده و بدین ترتیب تعداد و سایز پیام هایی که محتویات جداول Routing را بین روترهای مختلف منتقل می کنند کمتر شده و ترافیک کل شبکه نیز بهبود پیدا خواهد کرد . توجه کنید که در مثال بالا دو عدد ماسک مختلف ، 255.255.255.0,255.255.255.192 در خلال یک آدرس در کلاس C بکار برده شده اند .مزایای Summarizationاین خصوصیت با ارائه داده مزایای زیر می تواند ما را در طراحی شبکه های مناسبتر یاری دهد : کاهش دادن اندازه جدول های Routing که اینکار نیز به نوبت خود باعث کاهش مصرف منابع شبکه مثال پردازنده و حافظه RAM خواهد شد .کاهش اندازه پیام های Update و در نتیجه بهبود ترافیک شبکهپایداری شبکه در هنگام بروز مشکلاتهمانطوریکه از شکل 6-12 هم متوجه شدید ، اندازه جدول Routing و همچنین سایز پیام های Update کمتر شده که اینکار باعث بهبود کارایی شبکه خواهد شد .مورد سوم نیز اشاره بر این موضوع دارد که با استفاده از این خصوصیت ، بروز برخی مشکلات خاص در شبکه باعث از کار افتادن کل شبکه نخواهد شد . برای نمونه در مثال زده شده بالا فرض می کنیم که ترافیک مربوط به شبکه 192.168.1.64/26 در زمانهای متوالی کم و زیاد می شود ( ترافیک Falpping) که این عمل باعث تاثیرپذیری تمامی روترهایی خواهد گردید که مستقیم و یا غیر مستقیم به این شبکه وصل هستند . اما فقط روترهایی که Summarization route را دریافت می کنند ، از این مورد مستثنی می باشند . این روترها فقط زمانی مورد تاثیر قرار خواهند گرفت که تمامی چهار شبکه موجود با هم خراب شده و Summarization route نتواند ایجاد گردد.گذشته از مزیت مهمی که گفته شد ، نقطه ضعفی هم در این بین وجود دارد . خصوصیت Route Summarization باعث مخفی ماندن برخی از ایرادات پیش آمده در شبکه شده و وضعیت واقعی شبکه را از دید ما پنهان نگه می دارد که اینکار باعث بروز مشکلاتی خواهد شد . برای مثال در نظر بگیرید که شبکه 192.168.1.64/26 واقعاً دارای مشکل بوده و در دسترس نمی باشد. اما روترهای دیگر شبکه به علت اینکه Summarization route را به صورت 192.168.1.0/24 دریافت می کنند ، متوجه خرابی شبکه مزبور نشده و اقدام به ارسال پیام های Update بسوی آن شبکه می کنند ، در حالیکه شبکه 192.168.1./64/26 واقعاً در دسترس نمی باشد .CIDRاین خصوصیت در استاندارد RFC2050 تعریف شده و به عنوان پیوستی برای VLSM می باشد . با استفاده از VLSM می توان Route های متوالی را در یک Route با کلاس استاندارد B,A و C خلاصه نمود . برای مثال اگر شبکه 192.168.1.0/24 را به وسیله ماسک 26/ به چهار زیر شبکه یا Subnet تقسیم بندی نماییم . می توان به وسیله VLSM و Route Summarization دوباره این چهار شبکه را به صورت یک شبکه در کلاس C در آورد . CIDR ما را قادر می سازد که یک مرحله پیشتر رفته و خود آدرس های در کلاس استاندارد B,A و C و متوالی را به صورت یک آدرس خلاصه در آورد . این عمل بنام Supermetting نامیده می شود . امروزه پروتکل هایی که در زمره پروتکل های Classless قرار می گیرند . این ایده را پشتیبانی می نمایند . همچنین استفاده از این در ISP ها و با استفاده از پروتکل BGP کاری معمول است .شکل 7-12 مثال ساده ای از CIDR را نشان می دهد . در این مثال یک روتر به چهار شبکه با آردس های 192.168.0.0/24,192.168.1.0/24,192.168.3.0/24 وصل شده است . ایم روترها چهار شبکه فوق را خلاصه کرده و به صورت 192.168.0.0/22 در آورده است . ت.جه کنید که ماسک مورد استفاده نهایی به صورت 255.255.252.0 خواهد که شامل آدرس هاس 192.168.0.0 الی 192.168.3.255 بوده و توسط شبکه مثل به این روتر نیز ارائه می گردند .آدرس دهی درختی یا Hierachicalبرای اینکه بتوان از مزایای VLSM در طراحی شبکه بهره برد ، باید آدرس دهی شبکه را به صورت ساختار درختی انجام دهیم . این ساختار مزایای زیر را در اختیار ما قرار می دهد :باعث بهبود عمل Routing می گردد.ما را قادر به استفاده از خصوصیت Route Summarization می کند .به دلیل کاهش اندازه جداول Routing ، منابع شبکه مثل پردازنده و RAM کمتر اشغال می شوند .کار عیب یابی شبکه آسانتر خواهد بود .شکل 8-12 نمونه ای ساده از طراحی درختی را در آدرس دهی شبکه نشان می دهد . در این مثال شبکه از 10.0.0.0/8 استفاده می کند که قبل از ارسال به یک شبکه دیگر به صورت یک آدرس خلاصه شده (Summarization) در آمده است . این آدرس به سه شرکت با شماره های 10.10.0/16,10.2.0.0/16 و 10.3.0.0/16 تقسیم شده که هر سه اینها نیز برای انتقال بین شرکت های دیگر به صورت خلاصه شده (Summarization) در آمده اند . هر شرکت نیز دارای 2 ساختمان مجزا بوده و بنابراین آدرس مربوط به هر شرکت نیز دو قسمت کوچکتر تقسیم شده است : 10.x.1.0/24 و 10.x.2.0/24 .برای اینکه بتوان ساختاری اینچنین را طراحی نمود نیاز به استفاده از پروتکل هایی در عمل Routing داریم که از VLSM پشتیبانی نمایند . پروتکل هایی نظیر EIGRP, BGP, IS-IS, OSPF و RIP2 .برای اینکه بتوان از مزایای Route Summarization استفاده کرد ، پروتکل های استفاده کرد ، پروتکل های مورد استفاده در هنگام انتشار اطلاعات Routing ، باید ماسک مربوطه را نیز در کنار آدرس شبکه بگنجانند . در غیر اینصورت اگر بیشتر از یک ماسک برای یک آدرس در کلاس استاندارد وجود داشته باشد ، روتر در هنگام ارسال بسته ها نخواهد فهمید که از کدام ماسک استفاده کند .یک مثال خوب برای این موضوع ، پروتکل های Classful مثل RIP1 و IGRP می باشند . این پروتکل ها در هنگام ارسال پیام هایی که حاوی اطلاعات Routing بوده و بنام پیام های Updtat نیز نامیده می شوند ، ماسک مربوط به آدرس شبکه را مشخص نمی کنند . زیرا فرض بر این است که روترهای سمت دیگر نیز به همان شبکه و با همان کلاس وصل شده اند و بنابراین نیازی به مشخص کردن ماسک مربوطه نیست .روترهایی که پروتکل های Classful را اجرا می کنند در هنگام انتقال پیام های Update مربوط به شبکه های دارای آدرس با کلاس استاندارد ، عمل Summarization را به صورت اتوماتیک انجام داده و آدرس ها را تبدیل کلاس استاندارد می کنند که قسمت بالای شکل 9-12 همین مسئله را نشان می دهد . همانطوریکه مشاهده می کنید ، روتر فقط 172.16.0.0 را انتقال می دهد و هیچ ماسکی را به همراه آن مشخص نکرده است . همچنین برای اینکه انتقال پیام از یک شبکه کلاس استاندارد B به شبکه ای با کلاس استاندارد متفاوت ، یعنی C ، انجام می گیرد ، به عوض انتقال 172.16.1.0 ، آدرس 172.16.0.0 منتقل می گردد .قسمت پایین شکل 9-12 رفتار پروتکل های Classless را در همین زمینه نشان می دهد . دو نکته مهم در این بین وجود دارد : یکی اینکه ماسک نیز به همراه آدرس شبکه در داخل پیام Update گنجانده شده است و دیگری اینکه عمل Summarization به صورت اتوماتیک برای این پیام انجام نشده است .بعد از درک رفتار پروتکل های Classful ، در نظر داشته باشید که همین خصوصیات در مورد برخی از انواع طراحی های شبکه مشکل ساز خواهند بود . برای این موضوع به مثالی که در بالای شکل 9-12 بیان شده است توجه کیند. روترهایی که از پروتکل هایی نظیر RIP1 و یا IGRP استفاده می کنند ، در هنگام انتقال پیام های Routing بین شبکه های استاندارد متفاوت ، عمل Summarization را بطور اتوماتیک انجام داده و آنها را تبدیل به آدرس های در کلاس استاندارد می نمایند . در این مثال روتر A و روتر B هر دو ، آدرس 172.16.0.0 را منتقل خواهند کرد .( بعوض انتقال 172.16.1.0/24 و 172.16.2.0/24 ) . در این بین روتر C هر دوی این پیام ها را به صورت 172.16.0.0 دریافت می کند.اما برای مثال اگر روتر C بخواهد به شبکه 172.16.1.0/24 دسترسی پیدا کند ، نمی تواند مسیر درست را برای دسترسی به آن شبکه تشخیص دهد . روتر C کدامیک از روترهای A و B را برای این منظور باید استفاده کند ؟طراحی های این چنینی به عنوان طراحی های منقطع یا Discontinuous نامیده می شوند . در این مثال شبکه های 172.16.1.0/24 و 172.16.2.0/24 در عوض اینکه به وسیله یک شبکه دیگر 172.16.0.0 به همدیگر اتصال داشته باشند ، به وسیله شبکه ای با آدرس 192.168.1.0/24 به همدیگر متصل شده اند . اینکار باعث بروز مشکلات در روترهایی می شود که به 172.16.0.0 متصل نمی باشند .بنابراین توصیه می گردد که از طراحی های منقطع یا Discontinuous در هنگام استفاده از پروتکل های Classful استفاده نکنید .پروتکل های Classless از طراحی های منقطع یا Discontinuous پشتیبانی می کنند . به قسمت پایین شکل 10-12 توجه نمایید . پروتکل های Classless ماسک مربوط به آدرس را نیز در هنگام ارسال پیام های Update در داخل پیام می گنجانند . در این مثال روتر C دقیقاً از محل قرارگیری شبکه های 172.16.1.0/24 و 172.16.2.0/24اطلاع دارد . زیرا که از ماسک مربوط به هر پیام نیز اطلاع دارد . با وجود این حتی در پروتکل های Classless نیز طراحی های منقطع یا Discontinuous توصیه نمی شود . زیرا که اینکار باعث اعمال محدودیت در عمل Summarization خواهد شد.نکته مهم دیگر این است که آدرس های موجود در داخل جدول Routing به ترتیبی مرتب می شوند که ماسک های بزرگتر ، یعنی ماسک هایی که دارای بیت بیشتری در قسمت Network خود باشند در بالا قرار می گیرند . مثالی را مطرح می کنیم . جدول زیر را توجه کنید که مثالی از یک جدول Routing می باشد . در این مثال روتر پیامی را از طریق یکی از Interface های خود دریافت کرده و آدرس گیرنده پیام را که به صورت 172.16.17.65 می باشد تشخیص می دهد . سپس روتر باید موراد موجود در جدول Routing خود را بررسی کرده و بهترین مسیر را برای دسترسی به مقصد تعیین نماید .1- 172.16.17.66/322- 172.16.17.64/273- 172.16.17.0/244- 172.16.0.0/165- 0.0.0.0/0 در این شرایط ، روتر آدرس های موجود در جدول خود را همانطوریکه گفته شد مرتب خواهد کرد . از آنجائیکه در مثال بالا مورد اول یک آدرس Host می باشد ( دارای ماسک 32 بیتی است ) . وقتی روتر تمامی 32 بیت آدرس گیرنده را با موارد اول مقایسه می کند ، این دو را دقیقاً مشابه هم نمی بیند . معمولاً آدرس های Host وقتی در جدول Routing ثبت شده و ذخیره می شوند که ما اقدام به جابجایی یک دستگاه از شبکه خود به شبکه ای دیگر نماییم ، اما نیاز داریم که آن دستگاه آدرس قدیمی خود را حفظ نماید .سپس روتر اقدام به مقایسه 27 بیت از آدرس دوم موجود در جدول با 172.16.17.65 کرده و متوجه می شود که شباهت مورد نظر وجود دارد . در بررسی مورد سوم ، روتر 24 بیت از آدرس 172.16.17.0 را با 24 بیت از آدرس 172.16.17.65 مقایسه کرده که باز هم آنها را مشاهده می بیند. در برسی مورد چهارم نیز 16 بیت از آدرس 172.16.17.65 با 16 بیت از آدرس 172.16.0.0 مقایسه شده و باز هم شباهت مورد نظر که بین این دو وجود دارد مشخص می گردد . مورد پنجم نیز که مقایسه شده و باز هم شباهت مورد نظر که بین این دو وجود دارد مشخص می گردد . مورد پنجم نیز که یک Default route می باشد با همه آدرس ها شباهت خواهد داشت . بنابراین بغیر از مورد اول که شباهتی بین آن و آدرس گیرنده پیام رسیده وجود ندارد ، بقیه 4 آدرس دیگر با آدرس گیرنده پیام مطابقت دارند . اما روتر فقط نیاز به انتخاب یکی از این 4 مورد دارد . در این شرایط روتر بهترین مورد ممکن ، یعنی آدرسی که دارای بیشترین قسمت مشابه با آدرس رسیده می باشد ، را بر می گزیند . سرانجام روتر مورد دوم را که دارای 27 بیت مشابه آدرس رسیده می باشد انتخاب خواهد کرد .انجام عمل Summarization نیاز به درک تمامی ایده های مربوط به آدرس دهی IP دارد . تمرین هر چه بیشتر در این زمینه می تواند مهارت شما را برای کار عملی در محیط های واقعی بالا ببرد . در کورس های پیشرفته CCNP ، در مورد پروتکل های Classless و انجام CIDR و Route Summarization بیشتربه گفتگو خواهیم نشست .نکات مهم

با استفاده از VLSM می توان ماسک هایی با اندازه متفاوت را به یک آدرس IP اعمال نمود .پروتکل های Classless مانند ، OSPF, EIGRP, RIP2,IS-IS, BGP توانایی استفاده از VLSM را دارند .با استفاده از VLSM می توان از آدرسی که در اختیار ما گذاشته شده است به بهترین نحو ممکن استفاده نمود.برای انجام VLSM ، در ابتدا بزرگترین شبکه موجود را انتخاب می کنیم . سپس ماسک مناسبی را برای آن برگزیده و با استفاده از آن ماسک ، اقدام به تقسیم آدرس به شبکه های کوچکتر می نماییم . همین کار را در مورد شبکه های کوچکتر نیز انجام خواهیم داد . بدین صورت که از بین شبکه های ایجاد شده ، یکی را به شبکه کوچکتر اختصاص داده و با استفاده از ماسک مناسب آن شبکه ، اقدام به تقسیم شبکه مذکور به شبکه های کوچکتر خواهیم نمود . این مراحل در مورد همه شبکه های بعدی نیز انجام خواهد گرفت.با استفاده از خصوصیت Route Summarization می توان Route های متوالی موجود در داخل جدول Routing را تبدیل به یک Route کرده و همین Route را به وسیله پیام های Update در شبکه ارسال نمود . به کمک این خصوصیت ، سایز جداول Routing کاهش یافته و شاهد بهبود در عملکرد دستگاه های شبکه و نیز مصرف پهنای باند آنها خواهیم بود . برای استفاده از این امکانات ، طراحی شبکه باید به صورت درختی یا Hierarchical انجام گیرد .با استفاده از CIDR می توان تعدادی از آدرس های متوالی با کلاس غیر استاندارد را به صورت یک آدرس در کلاس استاندارد در بیاوریم .برای انجام عمل Summarization تمامی پروتکل های Routing بایداقدام به درج ماسک مربوط به آدرس در داخل پیام های Update نمایند .در طراحی شبکه های Discontinuous هیچ وقت نباید از پروتکل های Classful مانند RIP1 و IGRP استفاده نماییم . در صورتیکه استفاده از پروتکل های Classless مانند OSPF , EIGRP , RIP2 و ... بلامانع خواهند بود .

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

VLSM این اجازه را می دهد که تعدادی از Route های متوالی را تبدیل به یک Route خلاصه شده در کلاس استاندارد نماییم .... سلام دوست عزیز. ببخش اما این که فرمودید Superneting هستش و VLSM کاملا متفاوته با این موضوع...

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...