رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

لُر نام قومی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است که در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و جنوب باختری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
زندگی می‌کنند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خویشاوند نزدیک زبان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و به همراه فارسی از شاخه فارسی‌تبار دسته جنوب باختری زبان‌های ایرانی است.ویژگی‌های زبان لری نشان می‌دهد که چیرگی زبان‌های ایرانی در منطقه کنونی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دیرینه‌شناسی باستان از سوی ناحیه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
صورت گرفته و نه از سوی ناحیه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لرها مردمانی هستند که از نظر قومی جزئی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به‌شمار نمی‌آیند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اما از این روی خویشاوندی لرها با مردمان کردتبار تنها در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بودنشان است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

واژهٔ کرد در دوران دیرینه شناسیی پس از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به معنای رمه‌گردانان و کوچ‌نشینان ایرانی‌تبار فلات ایران به کار رفته‌است و معنای قومی ویژه نمی‌داده‌است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.بنابراین در برخی از منابع، لرها و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مردمان دیگر را جز کرد شمرده‌اند زیرا واژه "کرد" به معنی یک گونه شیوه زندگی و نه معنی زبانی بوده است
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. اما از دید قومیت لرها گروهی جدا از کردها شمرده میشوند
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. برای نمونه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بنا بر کتاب مجمع البلدان می‌گوید:

[TABLE=class: cquote]

[TR]

[TD=width: 20]«[/TD]

[TD]لُر و یا لور نام عشیرتی است بزرگ از عشایر کرد. گروهی از اکراد در کوههای میان اصفهان و خوزستان و این بخشها بدیشان شناخته آید و بلاد لر خوانند و هم لرستان و لور گویند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD=width: 20] »[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می‌گوید در زبدة التواریخ آمده است:

[TABLE=class: cquote]

[TR]

[TD]«[/TD]

[TD]وقوع نام لر بدان قوم بوجهی گویند از آنکه در ولایت مارود دیهی است آن را کرد میخوانند و درآن پیرامون دربندی آن را به زبان لری کوک اکر خوانند ودر آن دربند موضعی است که لر خوانند چون اصل ایشان از آن موضع خواسته ایشان را لر خوانند. وجه دوم آن است که به زبان لری کوه پردرخت را لِر گویند و بسبب ثقالت راء کسره ٔ لام با ضمه کردند و لر گفتند و وجه سوم اینکه این خاندان از نسل شخصی اند که او لر نام داشته و قول اول درست تر می‌نماید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[/TD]

[TD=width: 20] »[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

خاندانها لر دارای بخش بندی‌های زیادی بودند که در مهم‌ترین و کلی‌ترین بخش‌بندی به دو شاخه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بخش می‌شوند.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به دو منطقه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تقسیم می‌شده است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، به سه شاخه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تقسیم می‌شده است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دارای بخش‌بندی‌های گوناگونی بوده‌است. ولی مهم‌ترین و کلی‌ترین بخش‌بندی آن به نام ایل‌های آن است.خاندانهای هم (در دوره‌های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
) به گونه اجباری کوچانده شدند و اکنون در استان‌های دیگر جای داده شده‌اند.[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
]شمار دیگری از بختیاری‌ها هم در جنگ‌های گذشته در سرزمینهای گوناگون خاوری جای داده شده‌اند. چنانچه شماری از آنان در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اکنون جمعیت نچندان کمی دارند.[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
]

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بزرگ‌ترین ایل در استان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است.ایل بویراحمد بزرگترین ایل منطقه کهگیلویه و بویراحمد‌است که پیرامون نیمی از جمعیت این ناحیه را تشکیل می‌دهد. این ایل در سرزمینی به‌وسعت گمانه زده ۶۵ هزار کیلومتر مربع یعنی پیرامون ۴۲ درصد مساحت کل منطقه پراکنده هستند. بزرگترین قبیله ایل بویراحمد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
است، جمعیت این ایل حدود ۲۰۰ هزار نفر می‌باشد.[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] بخشی از قبیله تامرادی در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز زندگی می کنند. منطقه مزبور از دید جغرافیائی به دو بخش جدای از هم ازهم،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بخش می‌شود.حدود ۱۷۰ سال پیش، ایل بویراحمد که پر توان‌ترین ایلات بود، رئیس ایل، ایلخانان بویراحمد بخش‌هائی از سرزمینهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، هم‌چنین بخش‌هائی از بلاد شاهپور، تِل خسرو و رِوِن را در تصرف داشت.اکنون از دید بخشهای سیاسی، سرزمین بویراحمد کهگیلویه از سه بخش مجزاء از هم بخش می‌شود که گروه‌هایی از ایل بزرگ بویراحمدی در آن می‌کنند. این سرزمینهای سه‌گانه عبارت است از:[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
]

 

  • منطقه بویراحمد گرمسیر
  • منطقه بویراحمد علیا
  • منطقه بویراحمد سفلی

مردمی که در این سرزمینهای زندگی می‌کنند همه خود را از ایل بویراحمدی می‌دانند و میان آنها روابط خویشاوندی وجود دارد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
]

لینک به دیدگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز خوانده‌اند[
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
] که به معنای سرزمین شول هاست.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نام ایلی است از ایلهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
. این قبیله نخستین بار در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سکونت داشت و در حدود سال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
هجری قمری نیمی از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را زیر فرماندهی قرار داده بود و توسط سیف الدین ماکان روزبهانی اداره می‌شد.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
لینک به دیدگاه
مرسی جالب بود....اهل کجایید که به لرستان علاقه دارید؟؟؟؟؟؟؟؟

مرسی

من گچسارانی هستم. از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد

لُر هستم خودم.:a030:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...