رفتن به مطلب
spow

عمیق ترین درد زندگی

پست های پیشنهاد شده

اساس زندگی بر ۱۰ چیز استوار است:اول محبت و 9تای دیگش هم گذشت...

 

عميق ترين درد در زندگی مردن نيست،بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزی.

 

نظر دوستان چیه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عمیق ترین درد زندگی اینه که کسی رو با تمام وجود دوس داشته باشی و بعد بفهمی دلش جای دیگه است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

زندگی سراسر دردهای عمیق است. برخی سهم بیشتری از این دردها میبرن و برخی کمتر.

 

برخی دردها در نظر انسان عمیق تر جلوه میکنند و برخی کمتر.

 

آن دردی که در نظر من بیشتر از همه جلوه میکند نداشتن یک جفت نیست. چون به هر حال پیدا میشود. مگر خودت نخواهی. داشتن کسی است که آرزوهایت را با اونه وارونه میپنداری و ایده آل هایت را برباد رفته. و این درد عمیق تر میشود وقتی چیزی مانع جدایی و کنده شدن از این زندگی نکبت بار میشود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عمیق ترین دردزندگی اینه که برای عزیزترین زندگیت نتونی کاری بکنی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
اساس زندگی بر ۱۰ چیز استوار است:اول محبت و 9تای دیگش هم گذشت...

 

عميق ترين درد در زندگی مردن نيست،بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزی.

 

نظر دوستان چیه؟

 

 

 

خدای من رسم محبت و بهم آموخت و همیشه دارمش!

با اساس زندگی موافقم.حس زیبایی که تو گذشت هست توی هیچی نیت اما گذشت نه ترحم.

 

عمیق ترین درد زندگی اینکه باشه و نباشه.

عمیق ترین درد زندگی اینه که توی این دنیای بزرگ با این همه آدم درک نشی و قشنگترین هم اینه یکی پیدا بشه درکت کنه و دوست داشته باشه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
اساس زندگی بر ۱۰ چیز استوار است:اول محبت و 9تای دیگش هم گذشت...

 

عميق ترين درد در زندگی مردن نيست،بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزی.

 

نظر دوستان چیه؟

 

 

 

خدای من رسم محبت و بهم آموخت و همیشه دارمش!

با اساس زندگی موافقم.حس زیبایی که تو گذشت هست توی هیچی نیت اما گذشت نه ترحم.

 

عمیق ترین درد زندگی اینکه باشه و نباشه.

عمیق ترین درد زندگی اینه که توی این دنیای بزرگ با این همه آدم درک نشی و قشنگترین هم اینه یکی پیدا بشه درکت کنه و دوست داشته باشه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
عمیق ترین دردزندگی اینه که برای عزیزترین زندگیت نتونی کاری بکنی

همینه .

عمیق ترین اینه که ناتوان از انجام اونچه که میخوای باشی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دقیقا عمیق ترین درد زندگی من همینه:

نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزی.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اینکه بفهمی همه چیز دروغ بود....همه چیز...همه آدما...همه اطلاعات... همه دوستی ها...همه اعتمادها .همه چیزهایی که دیده بودی و شنیده بودی....

و عمق عمق فاجعه اینکه بفهمی خودتم ناخواسته جزئی از همون دستگاه دروغ شده باشی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
تنهایی :hanghead:

 

گرچه تا حدودی با نظرتون موافقم اما ؛

 

 

" " " ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﻧﮑﻦ

ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻭ ﻫﯿﭽ‌ﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑن . . .

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ می‌شوند

ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ می‌برند . . .

ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ . . .

ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺕ می‌دهند . ﺁن ﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﮔﺎنگی ﺷﺨﺼﯿﺖ .

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩش ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ...

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﯼ

ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍن ﺑﺎﺷﺪ . . .

ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺕ،،ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻦ . . .

ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ ،

ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ . . .

ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ ،

ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ . . . ! " " "

 

" سیمین بهبهانی "

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...