رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

استانداردهاى برنامه ريزى و طراحى شهرى

 

کتاب مرجع« استانداردهاى برنامه ريزى و طراحى شهري» انجمن شهرسازى آمريکا، به سياق و سنت استانداردهاى ترسيمى معمارى که در سال 1933 به چاپ رسيد، براى نخستين بار در سال 2006 منتشر گرديد. اين مرجع ارزشمند که شامل 246 مدخل به صورت مقاله هاى فشرده و موجز در موضوع ها و جنبه هاى گوناگون شهرسازى است، به شش قسمت به شرح زير تقسيم شده است:

 

قسمت اول: تهيه طرح و انواع طرح ها

قسمت دوم: مديريت زيست محيطى

قسمت سوم: ساختارها

قسمت چهارم: مکان ها و طراحى مکان

قسمت پنجم: روش هاى تحليل

قسمت ششم: روش هاى تحقق پذيرى

لینک به دیدگاه

ايجاد شهرهاي بهتر با كودكان و جوانان: راهنمايي براي مشاركت و پژوهش مشاركتي

 

نويسنده : دريسكل ديويد،اعضاي پروژه رشد يافتن در شهرها

مترجم : سعيدي‌رضواني نويد،توكلي مهرنوش

ناشر : ديباچه

تعداد صفحات : 168

شابک : 978-964-9961-

سال نشر : 1386

چکيده :

شهرها در سراسر دنيا از جمله در كشور ايران، با مشكلات بي‌شماري از جمله شهري شدن مواجه هستند، براي مواجه شدن با اين مشكلات و هدايت آن، چاره‌اي جز تجديد نظر در روش‌هاي سنتي اداره‌ي شهرها وجود ندارد. از جمله‌ي اين روش‌ها مي‌توان به مشاركت مردم در گروه‌هاي سني و جنسي مختلف در مديريت شهر است. اين كتاب در مورد آشنا شدن با نقش مشاركت كودكان و جوانان وضرورت آن،روشهاي مشاركت و پژوهش وراهنمايي كاربردي در زمينه مفهوم سازي وتحميل گري مشاركت كودكان ونوجوانان در فرآيند توسعه شهري واجتماعي مي باشد.

لینک به دیدگاه

مجموعه مقالات توسعه شهرى (جلد اول)

 

جلد اول کتاب "مجموعه مقالات توسعه شهري" منتشر شد. به گزارش روابط عمومى جامعه مهندسان مشاور ايران اين کتاب که از سوى کميته پژوهش توسعه شهرى گروه شهرسازى جامعه منتشر شده در 250 صفحه به مجموعه کتاب هاى شهرسازى پيوسته است.

کتاب "مجموعه مقالات توسعه شهري" علاوه بر مجموعه اى از مقالات از شهرسازان ايرانى، حاوى يک نظرخواهى با دو پرسش است که از سوى تعدادى از مهندسان مشاور شهرساز پاسخ گفته شده که علاوه بر غنى کردن کتاب، اقدامى بديع به شمار مى رود.

 

در پيشگفتار جلد اول کتاب مذکور به قلم کميته پژوهش و توسعه شهرى با موضوع ويژه"تحقق پذيرى طرح هاى شهري" آمده است:

در بازنگرى طرح هاى تفضيلى اصفهان،تهران و شيراز اين پرسش شکل گرفت که محتوا و شيوه فنى مداخله طرح هاى توسعه شهرى در ايران امروز چه بايد باشد تا اين طرح ها تحقق پذير شوند؟

«کميته پژوهش توسعه شهري» تشکلى است که با حضور جمعى از حرفه مندان حيطه برنامه ريزى و مديريت شهرى، که در پاسخ به اين پرسش بنيادين شکل گرفته است.

ناشر کتاب مجموعه مقالات توسعه شهرى که جامعه مهندسان مشاور ايران است آن را در 1000 نسخه و با قيمت مناسب 3 هزار تومان به بازار کتاب فرستاده است.

لینک به دیدگاه

جهاني شدن وشهر

 

مؤلفان: جان رناي شورت و يونگ هيون كيم

 

مترجم:پانته آ لطفي كاظمي

 

ناشر:شركت پردازش وبرنامه ريزي شهري

 

تاريخ نشر:1386

 

تعداد صفحات: 226

 

كتاب «جهاني شدن وشهر» با رويكردي نو، به جهاني شدن شهرها ازسه بعد اقتصادي،فرهنگي وسياسي مي‌پردازد ودرابتدا باتوضيحي اجمالي در مورد جهاني شدن در سه بعد مذكور، تلاش مي نمايد مخاطب را با امر جهاني شدن آشنا نموده وسپس اين ابعاد را درحوزه ي شهر ها مورد بحث وبررسي قرار دهد.

 

دراين كتاب مي خوانيم« جهاني شدن درشهرها خصوصاً كلان شهرهاي بزرگ روي مي دهد وشهرها دربرگيرنده ومنعكس كننده ي جهاني شدن هستند .» مؤلفان اين كتاب درزمينه ي جهاني شدن اقتصادي وشهر به بررسي تأثيرسه نيروي جهاني شدن اقتصادي يعني:يكپارچگي مالي جهاني، اقتصادخدمات جهاني و شبكه ي ارتباطات از راه دور ،درروند جهاني شدن شهرهاپرداخته اند. درقسمت جهاني شدن فرهنگي وشهر به جريان هاي فرامرزي فرهنگي كه فرهنگ شهرها را مورد هجوم قرارداده مانند نمايشگاه ها،مسابقات ورزشي،بناهاي مدرن وپست مدرن وسبك هاي خاص زندگي اشاره نموده اند و درنهايت درمورد جهاني شدن سياسي وشهر، از تغييرگسترده درحكمراني شهري ،تأثيرفشارهاي بازاروافزايش رقابت اقتصادي درسطح بين المللي برنوع حكمراني شهرها وهمچنين بازاريابي شهري مطالبي را بيان داشته ودرادامه با آوردن مثالهايي از شهرهاي ممفيس وميلواكي نمود عيني تري به بحث‌هاي خود داده اند.

 

بررسي جهاني شدن شهرها درابعاد فرهنگي وسياسي از نكات جالب توجه اين كتاب است كه پيش از اين به شكل محدودتري به آن پرداخته شده بود؛ دربخش جهاني شدن شهر وفرهنگ به نكاتي مانند اين كه شهرهاي جهاني از طريق توليدكنندگان خدمات فرامرزي –همچون وكلاي بين المللي،معماران ،آگهي نويسان وتحليل گران مالي توسعه يافته اندوشهرهاي جهاني نسبت به شهر هايي كه جهاني نيستند بيشتربه يكديگر شبيه اند اشاره مي كند واين كه استفاده از زبان انگليسي به عنوان كد استاندارد ارتباطي ،فرايندهاي جهاني شدن وتسلط محصولات فرهنگي آمريكايي را دردنيا تسهيل وتمايلات روبه افزايشي را براي يادگيري زبان انگليسي به وجود آورده است.در بخش جهاني شدن سياسي وشهر ،موضوع بازاريابي شهري مطرح مي گردد واين كه نخستين هدف بازاريابان شهرايجاديك تصويرجديد ازشهربراي جايگزيني باتصاويرمبهم يامنفي اي است كه دراذهان ساكنان فعلي يابالقوه ،سرمايه گذاران يا بازديد كنندگان وجود دارد. درقسمت ديگربعد سياسي جهاني شدن شهر بحث استقلال سياسي شهرها مطرح مي گردد وبيان اين نكته كه شهرها از انتظار براي به دست آوردن سهم متناسب خود ازسرمايه گذاري ملي خسته شده اند وبه تدريج انگيزه هاي محلي را براي توسعه ي اقتصادي افزايش داده وبرخلاف ارتباطات خارجي دولت- مركز سنتي، مسئولين شهري اجازه يافته اند تا با نمايندگان هيئت اروپايي وسايرشهرهاي خارجي مذاكره نمايند .اگرچه هنوز از همتايان ملي خود قدرت كمتري دارند.

همچنين دراين كتاب روندجهاني شدن دوشهر سئول وسيدني مورد بحث وبررسي قرارگرفته است.

لینک به دیدگاه

فرهنگ شهر ها

 

نویسنده:لوئیز مامفورد

مترجم:عارف اقوامی مقدم

نشر:مرکز مطالعاتی تحقیقاتی شهرسازی ومعماری

سال انتشار:1386

كتاب فرهنگ شهرها اثر «لوئيز مامفورد» در هفت فصل به نگارش درآمده است كه متكي بر تحقيقات دست اول مربوط به مناطق مختلف مي باشد وابتدا از محل تولد نويسنده يعني نيويورك آغاز گرديده است . در فصل اول اين اثر با نام "دفاع وشهرقرون وسطايي" به تحولات اين دوره مي پردازد و ويژگي هاي شهرها را در اين دوره بيان مي‌كند . درفصل دوم با عنوان "دربار ،ميدان رژه وپايتخت" در ادامه ي مباحث فصل اول آنچه از قرون وسطا در شهر ها به جاي ماند را شرح داده ومطالبي چون روند شكل گيري شهر ها ،انواع خيابان ها ي قرن 16 وميدان خريد از عناوين قابل توجه اين فصل است. "شهر صنعتي ملالت بار" عنوان فصل سوم مي باشد كه در آن مي توان اشکال جديد مديريت و سازمان شرکتی مربوط به سياست گذاری جمعی رايافت وبا مبناي سياست هاي شهرهاي جديد آشنا شد. درفصل بعد با نام" فراز وفرود مگالاپليس" ديوان سالاري هشت پا گونه درقرن نوزدهم وشاخص ترين دستاوردهاي شهر بزرگ ،همچنين عناصر مهم درتراكم شهر،شرح داده مي شود وبرنامه ريزي شهري در سه نوع برنامه ريزي تطبيقي، هندسي و واقعي ارگانيك توضيح داده مي شود .عنوان فصل پنجم "چارچوب منطقه اي تمدن" است وبه اين نكته اشاره مي كند كه وحدت و تمايز باهم واقعيتهای اجتماعی و جغرافيايی هر ناحيه را تشکيل می دهند. وحدت را از طريق سركوب وشمول مي توان ايجاد كرد وتمايزات از دو طريق ايجاد مي شود: تمايزات( تفاوتهای) جغرافيايی که پيشينی(ازلی) هستند و تمايزات اجتماعی که پديده های درحال تکوين هستند. همچنين سه ويژگي عمده ي مجتمع هاي منطقه اي را مشخصه هاي جغرافيايي ،وجود توازن وعدم وجود مرزهاي معين در مناطق طبيعي عنوان مي كند. فصل ششم "سياست هاي توسعه ي منطقه اي" است كه وظايف جديد منطقه سازي، اصول منطقه اي شدن ، شرايط بازسازي شهري و مشخصات باغ شهرها را بيان مي كند. درفصل آخر با نام "مباني اجتماعي نظام شهري جديد" ويژگي هاي معماري دردوره ي جديد مورد توجه قرارگرفته وبه پيشرفت پزشكي و افزايش دوره ي جواني وتحول زندگي خانوادگي دراين دوره اشاره مي كند.نكته ي ديگر فصل هفتم اين كه «شهر معاصر می بایست در هر نسل نوسازی شود اما نه اینکه بطور نامحدود رشد و گسترش یابد. فرآیند تخریب نباید به همان شدتی که در قرن 19 به وقوع پیوست، به راه خود ادامه دهد تا تمامی بقایای گذشته را نابود نماید.»

لینک به دیدگاه

شهرنشيني در جهان سوم

 

 

نويسنده : چالز كورا

مترجم : چالز كورا

ناشر : دانشگاه هنر

تعداد صفحات : 188

شابک : 964-6218-42-3

سال نشر : 1384

چکيده :

كتاب حاضر به بيان دلايل اساسي ومفاهيم منتهي به گرايش‌هاي شهرنشيني پرداخته است. نرخ رشد سالانه جمعيت بين كشورهاي جهان سوم 3-2 درصد است، در حالي كه نرخ رشد شهر بيش از 2 برابر اين مقدار مي‌باشد. هجوم نيروهاي جوان روستايي به شهرها، به دليل تجمع فرصت‌هاي شغلي و امكانات رفاهي در شهرها منجر به افزايش جمعيت شهرنشين و بروز مشكلات متفاوت براي شهرها شده است. در فهرست نيازهاي اوليه مهاجران به شهرها، داشتن خانه و سرپناه در اولويت نيست، بلكه يافتن كار اولويت دارد. از اين رو آنها اززندگي، در هر گوشه و كنار شهر به شكل آلونك نشين ، زاغه‌نشين و حاشيه نشين هيچ ابايي ندارند. براي حل اين مشكلات بايد مسائلي از جمله، مورد بررسي قراردادن مشكلات روستايي‌ها، ايجاد شهرهاي كوچك در نظر گرفته شود. با توجه به اينكه شهرها هميشه بيانگر تمدن و فرهنگ بوده‌اند، بايد جلوي رشدروز افزون شهرنشيني در كشورهاي جهان قوي گرفته شود، در غير اينصورت براي شهرهاي جهان سوم، تا چند دهه آينده امكان بقا و حيات نمي‌ماند.

لینک به دیدگاه

الفباي شهر

 

نويسنده : محمود برآبادي

 

ناشر : سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

 

تعداد صفحات : 197

 

ناشر : 964-8466-50-5

 

سال نشر : 1384

 

چکيده

 

كتاب حاضر شامل مجموعه‌‌اي از مقالات است در زمينه مفاهيم، مباحث و مقولات شهر و مديريت شهري كه براي كارشناسان و مديران شهري مفيد مي باشد.شهر و شهرنشيني، كميسيون‌هاي عمران شهري، شهر و دسترسي، تراكم، شهرهاي ساحلي، كاربردي زمين و نظاير اين‌ها همه موضوعاتي هستند كه در اين كتاب به صورت تعريف واژگان مورد بررسي قرار گرفته‌اند. اين كتاب مقدماتي است كه مي‌تواند دسترسي مديران و تصميم‌گيران رابه موضوعات شهري آسان سازد و همچون يك " راهنماي عمل" مؤثر واقع شود.

لینک به دیدگاه

جهان شهرها و گروه اقتصادی G20

 

 

جهان شهرها و گروه اقتصادی G20 عنوان کتابی است که در رابطه با سلسله گزارش های تحلیلی در حوزه مدیریت شهری با همکاری گروه پژوهشی، دیپلماسی شهری و روابط بین الملل و توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شد.

%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-13880922-092328.jpg&w=400

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی، این کتاب که با سخن نخستین دکتر فرهاد دژپسند، سرپرست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران آغاز می شود، درباره مسائلی مانند: جامعه شبکه ای و اقتصاد جهانی، فضای جریان ها و فضای مکان ها در هزاره سوم، ظهور جهان شهرها، شهرهای جهانی و اقتصاد جهانی، جهانی شدن و بحران مالی، بحران اقتصادی جهان در سال 2008 و در آخر گروه جی20 و و مدیریت اقتصاد جهانی صحبت کرده است.

 

بطور مثال در قسمت نتیجه گیری این کتاب در رابطه با گروه جی 20 گفته شده: با اقتصاد شبکه ای جدید که فضای جریان ها را شکل داده است، دولت- ملتها تحت تاثیر آسیب هایی هستند که خود در شکل دهی آنها هیچ نقشی نداشتند. در این فضا کشوری که در شهر جهانی آن بازارهای مالی قرار دارد با تصمیمات غلط می تواند بحران های مالی را در ساختار سلسله مراتبی اقتصاد شبکه ای به سایر جهان شهرها و اقتصاد ملی دولت های دیگر منتقل نماید.

 

بنابراین گروه جی 20 بعد از بحران مالی 2008 با جلسات پیاپی سعی کرده است که نه تنها بحران اقتصادی جهان را مهار کند بلکه با تصمیمات و افزایش میزان مشارکت بازیگران ضعیف تر به نوعی مانع تکرار مجدد بحران های اقتصادی در آینده شود. در حقیقت جهانی شدن اقتصاد، تحت نظارت و کنترل بازیگران ذینفع در اقتصاد جهانی شود.

 

کلیه علاقمندان برای مطالعه این کتاب پژوهشی می توانند به مرکز مطالعات و برنامه ریزی مراجعه نمایند.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
  • 3 هفته بعد...

كتاب مفاهيم كليدي در مطالعات شهري

M. Gottdiener & Leslie Budd. Key Concepts in Urban Studies, London , Sage Publications, 2005.ISBN 0 7619 4097 9

كتاب مفاهيم كليدي در مطالعات شهري تاليف ام گات دينر و لسلي باد كه اولي استاد جامعه شناسي در دانشگاه بوفالو ساني در ايالات متحده و دومي استاد مدرسة بازرگاني دانشگاه آزاد انگلستان مي باشد، در سال 2005 در مجموعة مفاهيم كليدي انتشارات سِيجSage منتشر شده و با استقبال خوبي كه از آن شده تاكنون چندين بار تجديد چاپ شده است(دو بار فقط در سال 2005).

كتاب كه شبيه يك دايرة المعارف كوچك سازمان يافته از 41 مدخل تشكيل شده كه به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده اند.اين 41مدخل عمده ترين مباحث نظري-كاربردي مطرح در شهر شناسي را در برمي گيرند. هرچند در مجموع مفاهيم كاربردي غلبه دارند ، اما كوشيده شده تا از ديدگاههاي نظري خاستگاه آن مفاهيم هم غفلت نشود. مدخل هاي كتاب عبارتند از:

مكتب شيكاگو،شهر،اجتماع محلي،تعاريف مربوط به سكونتگاهها در سرشماري ايالات متحده ،رها سازي سرزمين و باز يابي سرزمين( (deterritorialization & reterritorializatioآموزش و باز توليد نيروي كار، مسائل محيط زيست، فضاي زنانه ، بحران مالي شهرداري ها، آبرومند سازي gentrification ، تفكيك نژادي و گتو ، شهر جهاني ، جهاني سازي ،بيخانماني ،مسكن ، مهاجرت، نابرابري وفقر، اقتصاد غير رسمي، فضاي مردانه ، الگوهاي رشد شهر ها، مناطق كلانشهري چند مركزي، محله، شهريگري نوين ، زندگي شبانه و منظر شبانةشهر، شهرنشيني بيش از حد و شهر برتر، عابر پياده و اتوموبيل،طراحي وبرنامه ريزي شهرها، حومه ها و مناطق كلان شهري، شهريگري مدرن وپسا مدرن ، حفاظت از ميراث تاريخي ، زمين ومستغلات شهري، زاغه و آلونك نشيني، رويكرد اجتماعي-فضايي ، سكناي پراكنده ، حومه نشيني، شهر نشيني پايدار، توسعة نامتوازن وچرخة رونق و كسادي، جنبش هاي اجتماعي شهري و حومه اي، خشونت وجرم در شهر ، شهر نشيني و شهريگري.

اگر بخواهيم به نقطه ضعفي در كتاب اشاره كنيم .ميتوانيم بگوييم كه برخي از مدخل ها بسيار خوب وروشن تنظيم شده اند ،اما برخي ديگر مبهم اند و نكات اصلي وكليدي را به خوبي توضيح نمي دهند.با وجود اين ، در وضع حاضر نيز اين كتاب مي تواند جاي يك دايرة امعارف شهر شناسي را پركند و بويژه براي دانشجويان ايراني كه دسترسي محدودتري به منابع دارند بسيار ارزنده است . به هنگام نوشتن اين يادداشت آگاه شدم كه آقاي دكتر ادهمي از اساتيد جامعه شناسي دانشگاه آزاد واحد شمال تهران مشغول ترجمة اين كتاب به فارسي هستند. خبري است مسرت بخش براي آن دسته از دانشجويان كه هنوز استفاده از منابع انگليسي را شروع نكرده اند.

لینک به دیدگاه

كتاب مفاهيم كليدي در مطالعات شهري

M. Gottdiener & Leslie Budd. Key Concepts in Urban Studies, London , Sage Publications, 2005.ISBN 0 7619 4097 9

كتاب مفاهيم كليدي در مطالعات شهري تاليف ام گات دينر و لسلي باد كه اولي استاد جامعه شناسي در دانشگاه بوفالو ساني در ايالات متحده و دومي استاد مدرسة بازرگاني دانشگاه آزاد انگلستان مي باشد، در سال 2005 در مجموعة مفاهيم كليدي انتشارات سِيجSage منتشر شده و با استقبال خوبي كه از آن شده تاكنون چندين بار تجديد چاپ شده است(دو بار فقط در سال 2005).

كتاب كه شبيه يك دايرة المعارف كوچك سازمان يافته از 41 مدخل تشكيل شده كه به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده اند.اين 41مدخل عمده ترين مباحث نظري-كاربردي مطرح در شهر شناسي را در برمي گيرند. هرچند در مجموع مفاهيم كاربردي غلبه دارند ، اما كوشيده شده تا از ديدگاههاي نظري خاستگاه آن مفاهيم هم غفلت نشود. مدخل هاي كتاب عبارتند از:

مكتب شيكاگو،شهر،اجتماع محلي،تعاريف مربوط به سكونتگاهها در سرشماري ايالات متحده ،رها سازي سرزمين و باز يابي سرزمين( (deterritorialization & reterritorializatioآموزش و باز توليد نيروي كار، مسائل محيط زيست، فضاي زنانه ، بحران مالي شهرداري ها، آبرومند سازي gentrification ، تفكيك نژادي و گتو ، شهر جهاني ، جهاني سازي ،بيخانماني ،مسكن ، مهاجرت، نابرابري وفقر، اقتصاد غير رسمي، فضاي مردانه ، الگوهاي رشد شهر ها، مناطق كلانشهري چند مركزي، محله، شهريگري نوين ، زندگي شبانه و منظر شبانةشهر، شهرنشيني بيش از حد و شهر برتر، عابر پياده و اتوموبيل،طراحي وبرنامه ريزي شهرها، حومه ها و مناطق كلان شهري، شهريگري مدرن وپسا مدرن ، حفاظت از ميراث تاريخي ، زمين ومستغلات شهري، زاغه و آلونك نشيني، رويكرد اجتماعي-فضايي ، سكناي پراكنده ، حومه نشيني، شهر نشيني پايدار، توسعة نامتوازن وچرخة رونق و كسادي، جنبش هاي اجتماعي شهري و حومه اي، خشونت وجرم در شهر ، شهر نشيني و شهريگري.

اگر بخواهيم به نقطه ضعفي در كتاب اشاره كنيم .ميتوانيم بگوييم كه برخي از مدخل ها بسيار خوب وروشن تنظيم شده اند ،اما برخي ديگر مبهم اند و نكات اصلي وكليدي را به خوبي توضيح نمي دهند.با وجود اين ، در وضع حاضر نيز اين كتاب مي تواند جاي يك دايرة امعارف شهر شناسي را پركند و بويژه براي دانشجويان ايراني كه دسترسي محدودتري به منابع دارند بسيار ارزنده است . به هنگام نوشتن اين يادداشت آگاه شدم كه آقاي دكتر ادهمي از اساتيد جامعه شناسي دانشگاه آزاد واحد شمال تهران مشغول ترجمة اين كتاب به فارسي هستند. خبري است مسرت بخش براي آن دسته از دانشجويان كه هنوز استفاده از منابع انگليسي را شروع نكرده اند.

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

چاپ کتاب جدید شهرسازی

 

نام کتاب: "تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا، از آغاز تا انقلاب صنعتی"

 

نویسنده: دکتر جهانشاه پاکزاد

همکار تحقیق: مهندس الهام سوری

 

محصولی از :

قطب علمی طراحی شهری

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

nahaee22.jpg

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

نام کتاب: مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

تألیف: دکتر اسماعیل شیعه

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت

تعداد صفحه:225 قیمت:31000ریال

چاپ 21 این کتاب در سال 1387 بوده است

سر فصل ها:

1. مفهوم شهر و شهرسازی

2. تحولات شهرنشینی

3. تحولات شهرسازی

4. برنامه ریزی و انواع آن

5. روش مطالعه وضع موجود شهر

6.ارائه طرح ها و راه حل ها

7. الگوی برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری

8. ضوابط توسعه زمین و تأسیسات زیر بنایی

9. تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی

10. نواحی مسکونی

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

كتاب‏ جامعه ‏شناسي شهر

 

جامعه ‏شناسي شهر، تأليف خانم دكتر فريده ممتاز از جمله كتاب‏هايي است كه در زمينه‏ي مباحث جامعه ‏شناسي شهري منتشر شده است. به مناسبت نشر اين اثر نگاهي داريم به نقاط ضعف و قوت آن. نويسنده هدف از انتشار اين كتاب را «استفاده و آموزش دانشجويان رشته‏ي جامعه‏شناسي سال‏هاي اوليه‏ي دانشگاه» بيان كرده‏اند. اين سؤال پيش مي‏آيد كه بايد از چه معيارهايي براي ارزشيابي و نقد اين چنين كتبي استفاده كرد. اين جا به 4 عامل مهم، اشاره خواهيم كرد. نخست، معرفي و پوشش مطالب در حوزه‏ي جامعه‏شناسي شهري بايد نسبتاُ كامل و جامع باشد؛

دوم، متن كتب دانشگاهي مي‏بايست تا حد امكان، به لحاظ بياني، روان و از لحاظ نگارش فاقد استفاده بيش از حد لغات و اصطلاحات علمي و غيرمتداول باشد. البته معرفي حوزه‏ي علمي به دانشجويان مستلزم استفاده از اين گونه اصطلاحات است.

سوم، خاصيت يك كتاب درسي موفق اين است كه مباحث و سؤالات و پژوهش‏هاي مطرح شده در آن بايستي با مسايل روز جامعه ارتباط روشن داشته باشد تا توجه دانشجويان را جلب كرده و ضرورت اهميت چنين حوزه‏ي تحقيقاتي را روشن سازد.

چهارمين عامل موفقيت كتب دانشگاهي اين است كه بتواند خوانندگان را هم هدايت و هم تشويق به دنبال كردن تحقيق جامعه‏شناسي در آينده نمايد. منظور از اين نكته اين است كه اگر حوزه و رشته‏ي تحقيقاتي به بازتوليدشدن نيازمند است اين كتب براي دانشجويان دوره‏ي كارشناسي اين وظيفه و اهميت را دارد كه راه را براي كساني كه علاقه‏مند به اين رشته هستند، هموار سازد و منجر به هدايت افراد به مراحل و مقاطع بعدي شود.

از اين منظر، كتاب حاضر تا چه حدي موفق بوده است؟ اول از نظر شيوه‏ي نگارش، اين كتاب بسيار روان و با قلمي روشن نوشته شده است و بدين علت از نويسنده سپاسگزارم. هر چند شيوه‏ي نگارش به سبك مقاله‏نويسي نزديك‏تر است تا به فصول علمي، اما به نظر اين‏جانب اين سبك براي معرفي مطالب علمي در اين سطح مناسب‏ است. از اين نظر در بين بسياري از كتب دانشگاهي كه توجه دانشجويان را جلب نمي‏كند اين كتاب مي‏بايستي مورد استقبال قرار گرفته باشد.

دومين مطلب اين كه تا چه حدي پوشش مطالب اين كتاب كامل است؟ فصول كتاب را مي‏شود به 4قسمت تقسيم كرد: قسمت اول مرور تاريخي به فرآيند پيدايش و تكامل شهر و شهرنشيني از دوران باستاني تا شهرهاي مدرن و صنعتي امروز است. تقريباً نيمي از كتاب به اين موضوع اختصاص داده شده است. قسمت دوم شامل 2 فصل در مورد شهر و شهرنشيني در كشورهاي توسعه نيافته مي‏باشد كه يكي از اين فصول در مورد ايران است. قسمت سوم، معرفي نظريه‏هاي جامعه‏شناسي شهر و قسمت آخر درباره برنامه‏ريزي شهري مي‏باشد.

همان‏طور كه اشاره شد، قسمت اول ديدگاه‏هاي جامعه‏شناسي شهر را در چارچوب تعريف روند تاريخي شهرنشيني مطرح كرده است نه به طور سرفصل جداگانه و مقطع. چنين نگرشي، نشانه‏ي آن است كه نويسنده معتقد است بهترين شيوه‏ي شناخت و بررسي و معرفي اين مطلب از ديد تاريخي است. در بيان‏ اين ديد تاريخي از نظريه‏ي اقتصادي ـ‏ سياسي استفاده شده است.

نويسنده، خود به ديدگاه سياسي‏ـ‏ اقتصادي در جامعه‏شناسي شهري علاقه‏مند است و غالباً از نوشته‏هاي جامعه‏شناسِ معروفِ اسپانيايي‏ـ فرانسوي «مانيوال كاستلز»‏ استفاده‏ي مناسب و به جايي كرده است. البته چون مكتب «كاستلز» كه در دهه‏ي 80 و 90 ميلادي نفوذ قابل توجهي داشته براساس ديدگاه ماركسيستي يا نئوماركسيستي بوده است، توجه و تأكيد اين كتاب نسبت به عوامل اقتصادي كه بر روي توسعه‏ي شهري مؤثر مي‏باشند، از نكات مثبت و ارزشمند كتاب حاضر است. در «جامعه‏شناسي شهر» با اين كه بُعد اقتصادي مهم شمرده مي‏شود، اما اين توجه در حدي نيست كه جوانب ديگر اجتماعي فراموش شود. هرچند مكتب نئوماركسيسم، كاستلز تا حدي حاكميت خود را بر رشته‏ي جامعه‏شناسي شهري انتقادي از دهه‏ي گذشته تاكنون از دست داده است، اما توجه به اهميتِ عوامل اقتصادي و سياسي در جامعه از جمله نتايج مهم اين كتاب نيز است. براي مثال، فصل سوم كه شايد يكي از بهترين‏ قسمت‏هاي كتاب باشد، به بررسي دگرگوني‏هاي فرهنگي و اجتماعي شهرهاي اروپاي دوره‏ي گذر از عصر ماقبل صنعتي به دوره‏ي صنعتي است. در اين فصل مؤلف، مطالب متعدد و جالبي آورده است كه ارتباط اين تحولات با دگرگوني هاي شهر را نشان مي‏دهد. از جمله به عواملِ تأثيرگذار بر تحولات با دگرگوني هاي شهر را نشان مي‏دهد. از جمله به عوامل تأثيرگذار بر تحولات شكل خانواده از گسترده‏ به هسته‏اي پرداخته مي‏شود و به اجمال، ارتباط اين تحولات اجتماعي با تحولات جغرافيايي، به خصوص تفكيك فضاهاي خصوصي از فضاهاي عمومي نشان داده مي‏شود.

فضاهاي عمومي به معني گسترده‏اش به عنوانِ يكي از اركان مهم جامعه‏ي دموكراتيك، اهميت و ارجحيت خاصي در مباحث امروزه پيدا كرده است. هم چنين نويسنده از آثار جامعه‏شناسان معروف و مهم مانند «سنت» و «مامفورت» و «پارسونز» بهره‏برداري مناسب و درخوري كرده است.

هم‏چنين، نقاط مشترك و متضاد بين اين متفكران و ارتباط اين مباحث را با جامعه‏ي امروزي مطرح كرده است. اين امر بسيار مهم است، زيرا دانشجويان را از اهم مباحث اين رشته آگاه مي‏سازد. براي مثال، نمونه‏اي از اين مباحث كه در اين فصول مطرح شده است، در ذيل ذكر مي‏شود؛

1. ارتباط بافت جغرافيايي با ابعاد اجتماعي؛

2. اهميت ديد تاريخي براي تحليل صحيح پديده‏ي شهر؛

3. نقش فن‏آوري در توسعه‏ي شهر.

اگرچه در بسياري از موارد با مثال‏هاي تجربي و ارجاع دادن به مآخذ مربوط، مفهوم بيان نويسنده را روشن‏تر مي‏ساخت، با اين حال، به طور كلي قسمت اول معرفي اوليه روند تاريخي شهر در كشورهاي اروپايي را ارائه مي‏دهد.

قسمت‏ دوم، علل تفاوت شكل شهرها و اثر فن‏آوري و استعمار نابرابر بين كشورهاي توسعه نيافته و كشورهاي اروپايي از سده‏ي نوزدهم تا امروز، و هم‏چنين، تضادهاي رشد ناموزون را تبيين نموده است. با اين حال، مي‏توان گفت كه اين قسمت از كتاب، چه از نظر وسعت و پوششِ‏ مطالب و چه از نظر تعبير و تفسيرِ شرايط موجود «در كشورهاي جهان سوم» داراي ضعف‏هاي عمده‏اي مي‏باشد كه در اين‏جا به چند نكته اشاره مي‏كنم:

1. براي پوشش كامل مسايل شهري كشورهايي چون ايران بهتر بود كه در اين قسمت عوامل و موانع گسترشِ موزونِ شهرها، به تفصيل مورد بررسي قرار مي‏گرفت. در اين خصوص مي‏توان به مواردي اشاره كرد كه در اين صفحات حضور ندارند از جمله بحث از بخش غيررسمي بازار كار كه يكي از مهمترين جوانبِ ساختِ شهرهاي جهان سوم محسوب مي‏شود.

مسأله دوم تجربه‏ي چند دهه‏ي گذشته در زمينه‏ي عمليات گروه‏هاي محلي مي‏باشد. اين گروه‏ها و تشكل‏ها كه شامل سازمان های غیردولتی هستند در بسياري از شهرهاي كشورهاي پيشرفته صنعتي و عقب مانده نقش مهمي ايفا مي‏كند.

اگر چه در ايران دامنه‏ي فعاليت‏هاي‏شان به اندازه‏ي ساير كشورها نيست با اين وجود، تشكل‏هاي غيردولتي به تدريج وارد ميدان شده و درگير مسايل و امور عمومي شهري مي‏شوند و ناديده گرفتن اين پديده را يك فروگذاري بايد خواند. (اين موضوع ارتباط مستقيم با مسأله‏ي ديگر دارد كه به آن اشاره خواهم كرد) اين مسأله، ارتباط كلي با يك جنبه‏ي ديگر دارد كه نويسنده در بحث نياورده است و اين كاركردِ مهم، اثر مهمي روي شكل شهر مي‏گذارد و جزو انديشه‏ي امروز جامعه‏شناسي هم مي‏باشد.

سوم اين‏كه اين دو موضوع ارتباط مستقيم با چند ادعاي نويسنده در مورد قشر حاشيه‏نشين يا زاغه نشين و مهاجران به شهر، كه قسمت عظيمي از طبقات كم‏درآمد را مي‏سازد، دارد: «چون اين گروه هيچ نوع تشكل طبقاتي ندارد و فاقد هر نوع آگاهي است، هيچ نقشي در ؟ سياسي ندارد . سطح پايين سواد و آگاهي باعث مي‏شود كه اين گروه هيچ نوع تصويري از ساخت اجتماعي نداشته باشد. اغلب اين گروه درصدد يافتن چاره‏جويي‏هاي شخصي براي مشكلات خود هستند. فقر، بي‏سوادي، خستگي و عدم اطمينان به آينده، اغلب مانع از فعاليت سياسي اين گروه است.» صفحه 89 و 90.

به نظر مي‏رسد كه تجربه‏ي دهه‏ي گذشته كه در ادبيات جامعه‏شناسي به طور گسترده بيان شده‏ است، اين ادعا را تصديق نمي‏كند. همان‏طور كه اشاره شد گروه‏هاي كم‏درآمد و حاشيه‏نشين نقش بسيار مهمي در تحولات داشته‏اند كه متأسفانه ناديده گرفته شده است.اين نگرش از كتاب معروف كاستلز به نام «شهر و عامه» به دست آمده است. تحقيقات اين كتاب و آثار مشابه، باورهاي اغلب مسؤولان شهر و صاحب‏نظران علوم شهري دهه‏هاي پيشين را كه مطابقت با ديدگاه نويسنده دارد، رد مي‏كند. اين گروه‏ها در برخي موارد مي‏توانند به نيروهاي سياسي بسيار قوي تبديل شوند. آن‏ها نيازهاي اين قشر را به مسؤولان مملكتي انتقال مي‏دهند. تحقيقات دكتر، آصف بيات در كتاب «جنبش مردم فقير» در انقلاب اسلامي ايران اين نكته را كاملاً‏ روشن مي‏نمايد و تحقيقات ديگر پژوهشگران نيز اين نتيجه را تأييد مي‏كند.

هرچند، نويسنده در مقدمه‏ي اثر به برخي موانع براي تدوين اثر اشاره كرده است اما به نظر مي‏رسد، بسياري از مشكلات مي‏توانست با دسترسي به منابع بيش‏تر مرتفع شود.

قسمت چهارم در مورد نظريه‏هاي جامعه‏شناسي شهر است. ماركس، وبر، مكتب شيكاگو، لويس ويرث از جامعه‏شناسان و متفكراني هستند كه در اين بخش مورد بررسي قرار گرفته‏اند. از نظر كامل بودن معرفي اين قسمت مشكلي ندارد، تنها اشكال در اين است كه نظريه‏هاي جديدتر ارائه نشده است. كتاب‏هاي ديگر در بازار به فارسي وجود دارند كه تا حدي اين نقش را ايفا كرده‏اند و انشاالله در آينده‏ اين نويسنده خواهد توانست نظريه‏هاي جديدتري را ارائه بدهد.

قسمت آخر كتاب را به همين صورت مي‏شود ارزيابي كرد، برنامه‏ريزي شهر را به 3 شخص مهم «رايت»، «لكوربوزيه» و «هاوارد» نسبت داده است. اين انتخاب، بسيار شخصي تلقي مي‏شود. با اين حال آگاهي از مطالبي كه در قسمت آخر آمده است، براي شناختِ اين رشته در سطح كارشناسي مفيد و ضروري مي‏باشد.

در خاتمه به نظر مي‏رسد نقد و بررسي چنين كتابِ درسي فرصت مناسبي است براي مطرح كردن چند سؤال در مورد معضلات كتاب‏هاي درسي در كشورمان در وهله‏ي نخست بايد به مشكل دسترسي به منابع در ايران اشاره كرد؛ نويسنده نيز اشاره به اين نكته كرده است. در چنين شرايطي بايستي پرسيد كه براي تعليم و آشنايي درست با مباحث علمي چه بايد كرد؟

از آن‏جايي كه بخش عظيمي از نوشته‏هاي علمي امروز به زبان انگليسي بوده و يا به اين زبان ترجمه مي‏شوند، به نظر مي‏رسد كه 2 راه در پيش داريم: يك، اين كه هرچه سريع‏تر آثار اصلي و بنيادين در رشته‏هاي مختلف مي‏بايست به فارسي ترجمه شوند؛ راه دوم اين است كه توانايي زبان انگليسي دانشجويان را تقويت نموده و بدين طريق بر تعداد و وسعت منابعي كه در اختيارشان قرار مي‏گيرد، افزوده شوند.

همچنين فصلنامه‏هاي بيشتري در اختيار محققان و دانشجويان گذارده شود، زيرا بسياري از داده‏هاي علمي قبل از اين كه به صورت كتاب درآيند. در چنين مجلات و فصلنامه‏هاي علمي و دانشگاهي منتشر مي‏شوند.

با درنظر گرفتن اين محدوديت و همراه با استفاده از متون ديگر درسي در اين حوزه، اين كتاب كه داراي قلمي روشن و ديدگاهي نسبتاً منسجم (سياسي،اقتصادي، تاريخي) مي‏باشد، مي‏تواند كتاب مفيدي براي تدريس سال‏هاي اوليه دانشگاه باشد.

تأليف فريده ممتاز

لینک به دیدگاه

کتابی که ما برای درس جامعه شناسی شهری خوندیم البته با خود دکتر شارع پور

عنوان کتاب: جامعه شناسی شهری

نویسنده : دکتر محمود شارع پور ( دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران)

انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی (سمت)

چاپ اول : زمستان

فهرست مطالب این کتاب

پیشگفتار

فصل اول : کلیات و تعریف مفاهیم

رهیافتهای گوناگون به شهر و زندگی شهری

ظهور جامعه شناسی شهری

تعاریف مفاهیم مرتبط با جامعه شناسی شهری

 

فصل دوم : منشا پیدایش شهرهای جدید از ابتدا تا قرون وسطا

اولین سکونتگاههای دائمی بشر

نظریه های ارائه شده در مورد پیدایش شهر

ظهور اولین شهرها

قدیم ترین شهرهای جهان

 

فصل سوم : شهرها از قرون وسطا تا ظهور انقلاب صنعتی

قرون وسطا_نظام فئودالیته

ویژگی های شهرهای قرون وسطا

دوره رنسانس_

انقلاب صنعتی(1760_1945)

دوره های انقلاب صنعتی

مقایسه شهر ماقبل صنعهتی با شهر صنعتی

شهر ماقبل صنعتی

شهر صنعتی

 

فصل چهارم : روند شهرنشینی در قرن بیستم

مراحل فرایند شهر نشینی

توزیع شهر های بزرگ دنیا در قرن بیستم

نظریه دیویس در مورد شهرنشینی

روند شهرنشینی

اسطوره های شهری

 

فصل پنجم : دیدگاه کلاسیک جامعه شناسی شهری

نظریه پردازان کلاسیک جامعه شناسان شهری

کارل مارکس

تونیس

امیل دورکیم

ماکس وبر

جورج زیمل

ارزیابی نظران متفکران اروپایی

 

فصل ششم : جامعه شناسی شهری در آمریکا شمالی

مکتب شیکاگو

بوم شناسی شهری : رهیافت حاکم بر مکتب شیکاگو

نظریه پردازان مکتب شیکاگو

رابرت پارک

نظریات گوناگون مربوط به مدل های رشد شهری

لوئیس ورت

نقد دیدگاه مکتب شیکاگو

مقایسه نظریات کلاسیک با تحقیقات جدید

 

فصل هفتم : جامعه شناسی شهری جدید : اقتصاد سیاسی شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی شهری

اصول حاکم بر اقتصاد سیاسی شهری

نظریه پردازان اقتصاد سیاسی شهری

مانوئل کاستلز

هانری لوفور

دیویدهاروی

نقد دیدگاه اقتصاد سیاسی شهری

تلفیق دیدگاه ها در جامعه شناسی شهری جدید

 

فصل هشتم : روانشناسی اجتماعی در شهر

روابط اجتماعی در شهر

مطالعات مربوط به اجتماع در شهر

نظریه پردازان روابط اجتماعی در شهر

ویلیام فوت وایت

هربرت گانس

کلود فیشر

فرایندهای اجتماعی در فضای شهری

فرایند های اجتماعی از دیدگاه متفکران معاصر

متفکران در زمینه محیط فیزیکی

متفکران در زمینه محیط اجتماعی

جین جیکبز

مباحث دیگر فرایند های اجتماعی در شهر

 

لینک به دیدگاه

کتاب فرهنگ مطالعات شهری و منطقه ای

 

1116-13-19141232i80-2500.jpg

 

 

معرفی کتاب جدید در حوزه تخصصی مطالعات شهری

 

عنوان: (( فرهنگ مطالعات شهری و منطقه ای))

 

تالیف: دکتر جعفر قادری و علی قادری

 

به سفارش: انجمن مدیریت شهری، اولین سازمان مردم نهاد در حوزه تخصصی مدیریت شهری

 

موضوع: مجموعه کاملی از واژگان و اصطلاحات تخصصی مطالعات شهری و منطقه ای، شامل علوم برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی، مدیریت شهری، اقتصاد شهری، جامعه شناسی شهری

 

چاپ: نورعلم، پائیز 1388

 

پخش:

 

تهران: کتابیران- روبروی دانشگاه تهران- مجتمع فروزنده-کتابفروشی کتابیران-۶۶۵۶۶۵۱۲-۱۵

 

همدان: نشر دانشجو- ۸۲۷۲۶۳۳

 

شیراز -دانشگاه شیراز- نشر دانشگاه شیراز.

 

خرید اینترنتی از طریق آدرس:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

كتاب شهرهاي ايراني : پيدايش و تطور

 

اثر دكتر مسعود خير آبادي استاد بخش مطالعات بين الملل دانشگاه ايالتي پرتلند و برنامة علوم اجتماعي دانشگاه مريل هرست

كتابي است بسيار خوب و خواندني دربارة شهرهاي ايران كه سال 2000 توسط دانشگاه سيراكيوز منتشر شده است. از محسنات اين كتاب يكي وضوح و روشني مطالب و ديگري نثر شيوا و سادة آن است كه از هر نوع تعقيد و لفاظي خالي است و لب مطلب را بخوبي مي توان از آن دريافت .

حسن ديگر كتاب توجه به هر دو عامل كالبدي و فرهنگي (شامل اقتصادي و اجتماعي ) در توصيف و تبيين ساختار و تحولات شهر ايراني است . به طوري كه با مطالعة كتاب و بدون نياز به كتابهاي ديگر خواننده علاقه مند مي تواند به تصويري كلي از ويژگيهاي قديم و تحولات جديد شهرهاي ايران دست يابد.

كتاب علاوه بر مقدمه داراي سه فصل اصلي، يك فصل خلاصه و نتيجه گيري ،سه پيوست مفيد ،يادداشتها، شرح اصطلاحها ،واژه نامه و فهرست راهنما است. كتاب توسط نويسندة نقد در دست ترجمه است و اميد واريم كه امسال در اختيار خوانندگان فارسي زبان قرار گيرد.

فشرده اي از برخي مدعا هاي كتاب در ذيل مي آيد:

جغرافياي فيزيكي فلات ايران ، راههاي تجاري باستاني، تصميم هاي مذهبي و سياسي عوامل اصلي مكان يابي شهرهاي ايران بوده است .اما در ميان اين عوامل محيط فيزيكي مهم ترين نقش را داشته است و به نوبة خود برتعيين محل و جهت راههاي تجاري تاثير مي گذاشته است. دسترسي به آب و زمين قابل كشت نيز از شرايط كافي براي استمرار حيات شهرها بوده اند.

به عنوان يك مدعاي كلي بايد گفت شهرهايي كه در طول تاريخ ايران بقا يافته اند آنهايي بوده اند كه در پاي تپه هاي رشته كوهها و يا در حوزه هاي آبريز ميان كوهستانها بنا شده بودند. به راههاي تجاري باستاني نزديك بوده اند وبه آب ( عمدتاً از طريق قنات) دسترسي داشته و سرانجام زمين هاي قابل كشت خوبي نيز در اختيار داشته اند و نكتة درخور توجه اينكه شهرهايي كه علت احداث آنها ثصميم هاي سياسي يا مذهبي بوده نيز از اين ويژگيها برخوردار بوده اند اگر مي بينيم شهري مثل سلطانيه پس از مرگ بنيانگذارانش رو به نابودي مي گذارد بدين سبب است كه از راههاي اصلي تجاري دور بوده و آب و زمين قابل كشت كافي در اطراف خود نداشته است.

ميزان زياد تاثير مذهب در جامعه هاي اسلامي برخي پژوهشگران غربي را به اين صرافت انداخته است كه منظر شهر خاورميانه اي را صرفاً بازتابي از آيين اسلام به شمار آورند . اما همانطور كه نبايد تاثير اسلام بر شهرهاي ايراني را مورد غفلت قرار داد، نمي باست در مورد اين تاثير مبالغه كرد مشاهدات تاريخي آشكار ساخته اند كه اسلام و در ايران بويژه تشيع از طريق ايجاد بناهايي مثل مساجد،امام زاده ها و حسينيه ها بر منظر شهري بسيار تاثير گذاشته است ، اما نمي توان تاثير عوامل ديگري مثل محيط فيزيكي، تجارت، و تاريخ سياسي را بر شكل گيري شهرهاي ايراني به دست فراموشي سپرد.

الگوي فضايي شهر ها از جمله مكان يابي بازار، مسجد جامع، ارگ ، ميدانها ، حمام ها، زورخانه ها و محله ها هم از مذهب تاثير گرفته است و هم از اقتصاد، ساختار اجتماعي فرهنگي و حتي حوادث سياسي( مثلاً تصميم شاه به ساختن بازار، مسجد و يا بناي ديگري در نزديك كاخ سلطنتي). افزون بر اين شكل و الگوي شهر تحت تاثير عوامل ديگري همچون گرما و سرما، باد ، گرد و خاك و كمبود آب قرار مي گرفته است.مثلاً الگوي خانة ايراني تحت تاثير دو عنصر نيازهاي اسلامي و شرايط آب و هوايي فلات پديدار شده است ولي در شكل گيري سازمان محله اي شهرها الگوهاي قومي ، مذهبي ومنشاً و شيوة زندگي مهاجران تاثيربسزايي داشته اند.

نتيجه اينكه عوامل مختلفي دست در دست هم پيدايش و تطور شهر هاي ايراني را توضيح مي دهند و ويژگيهاي شهر ايراني محصول مجموعه اي از عوامل گوناگوني بوده است كه در طول هزاران سال حيات شهري در اين منطقه تاثيرگذار بوده اند.اما آنچه ساختار شهرنشيني ايراني را جذاب و يگانه ساخته سازگاري و انطباق عالي ميان دو عنصر محيط طبيعي فلات ايران و فرهنگ ايراني اسلامي رايج در آن بوده است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...