رفتن به مطلب

آشنایی با سپتینک تانک


ارسال های توصیه شده

به طور کلی تصفیه فاضلاب در انباره های تعفن به طور ناقص انجام می گیردو آنهم برای جمعیتی محدود. این تصفیه ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسانتر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه ناقص می باشد. سپتیک تانک از نظر کار خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف انبار به علت تعفن و تولید گازها همراه این گاز به سطح فاضلاب در انباره آمده و موجب اختلال در کار سپتیک تانک می شود. همچنین ممکن است این مواد همراه فاضلاب بیرون آید.

 

septic-tank-1.jpg

 

 

 

از جمله مشکلاتی که در جمع آوری فاضلاب خام در سطح روستاها وجود دارد عدم جریان کافی فاضلاب در لوله ها می باشد. این مسأله باعث می شود سرعت کافی در لوله ها بوجود نیامده و به علت کم بودن سرعت، مواد معلق در لوله رسوب و سیستم از کار بیفتد. پیرو همین نقطه ضعف سیستم های جمع آوری فاضلاب متداول بوده که تصمیم به جمع آوری فاضلاب ته نشین شده از مخازن سپتیک گردید. پساب خروجی از مخزن که مواد معلق خود را در مخزن از دست داده است قادر خواهد بود با سرعت و شیب کمتری بدون مشکل در فاضلابروها جریان یابد.

 

قابل توجه است که فاضلابروی ساختمان که عمل جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن را تا مخزن سپتیک عهده دار است بر اساس فاضلابروهای متداول طراحی می شوند بنابراین لازم است که به مسأله حداقل سرعت و شیب در این فاضلابروها دقت شود. در صورتی که بتوان به حل این مسأله فائق شد و از طرفی بتوان موقعیت مخزن را طوری انتخاب نمود که چند خانه را با هم سرویس دهد می توان فاضلاب چند خانه را جمع آوری و به مخزن سپتیک انتقال داد.

 

در مناطق روستایی مطرح است می توان استفاده از مخزن سپتیك را نام برد. مخزن سپتیك برای مناطقی كه جنس زمین غیر قابل نفوذ باشد و نتوان از چاههای جاذب سود جست و برای منازل و مؤسساتی كه در نواحی روستایی و یا دور از دسترس شبكه های جمع آوری فاضلاب قرار دارند، می تواند یك روش قابل قبول تصفیه فاضلاب باشد.

 

مخزن سپتیك در واقع یك مخزن ته نشینی كوچك می باشد كه به دلیل زمان ماند طولانی، فاضلاب در آن تحت اثر باكتریهای غیر هوازی به حالت معلق در می آید. سرپوشیده نمودن آن به منظور جلوگیری از مزاحمت بوی نامطبوع می باشد.نظر به اهمیتی كه مخزن سپتیك در كاهش آلودگی و مواد آلی فاضلاب دارد، اغلب به عنوان یك راه حل موقت دفع فاضلاب بكار می رود. در این روش كلیه فاضلاب منزل بوسیله فاضلاب رو ساختمان وارد مخزن می گردد. فعل و انفعالاتی كه در مخزن سپتیك صورت می گیرد عبارتست از پالایش ابتدایی فاضلاب كه همان ته نشینی است، حتماً موادی كه در مخزن ته نشین و یا رونشین می شوند مراحلی از تصفیه را می گذرانند كه درباره آن نیز مختصری گفتگو خواهد شد.

 

مخزن به نحوی طرح می شود كه فاضلاب ورودی به آن تقریباً‌بین یك تا سه روز باقی می ماند در مدت مذكور مواد معلق بالنصبه سنگین فاضلاب به صورت لجن در كف مخزن ته نشین شده و بیشتر مواد معلق سبك و از جمله روغن و چربی به تدریج به شكل كف غلیظی در سطح مایع شناور می گردد. وقتی كه مقدار فاضلاب وارد مخزن می شود به اندازه هم حجم آن پساب از لوله خروجی دفع می شود. لجن ته نشین شده در كف مخزن در اثر فعالیت باكتریهای غیر هوازی تجزیه گردیده ایجاد گاز می نماید. نتیجه فعل و انفعالات مزبور، كاهش قابل ملاحظه حجم لجن می باشد و به همین دلیل معمولاً تخلیه لجن مخزن هر 2 تا 4 سال یكبار بر حسب زمان ماند اولیه ضرورت می یابد. در پساب مخزنی كه صحیح طرح و اجرا شده است مواد معلق و تیرگی كمی وجود خواهد داشت معذالك هنوز كاملاً‌ صاف نیست و بوی مخصوص فاضلاب می دهد. بعلاوه پساب مزبور احتمالاً از نظر بهداشت به علت در برداشتن باكتریهای بیماری زا، كیست و تخم كرمهایی كه كاملاً‌ از بین نرفته اند مخاطره انگیز می باشد.

 

septic-tank-2.gif

 

 

همزمان و متناوب با تجزیه لجن در مخزن گاز تولید می شود كه به صورت حبابهای ریز به سوی سطح مایع صعود می نماید. گازهای مزبور در حین برخورد به فاضلاب وارده مولكولهای آن را با موجودات ریز كه عامل اصلی عملیات تجزیه اند جذب می كنند. ذرات مزبور در سطح مایع تجمع یافته و به تدریج آن را سنگین و ضخیم می كند تا آنجه كه كف مذكور در اثر افزایش وزن اندكی ریز سطح مایع قرار می گیرد. گسترش لایه های شناور گاهی به میزانی است كه سطح زیرین آن حتی تا درون فاضلابروی اصلی نیز ادامه می یابد. پیدایش این وضع معمولاً همزمان با افزایش لجن در كف مخزن است و نتیجتاً گذرگاه فاضلاب در داخل مخزن آنقدر كوچك می شود كه فرصت كافی برای ته نشین شدن مواد معلق فاضلاب تازه تخلیه شده باقی نمی ماند و در نتیجه در پساب مخزن مقدار قابل توجهی مواد شناور مشاهده خواهد شد. اشكال مزبور را می توان با تخلیه و تنظیف منظم مخزن مرتفع كرد.

 

از طرف دیگر صعود حبابهای گاز در درون مایع مخزن تا حدودی سیر طبیعی ته نشینی مواد جامد را مختل می كند. راه حل این مشكل ساختمان یك مخزن دو انباره است. به این ترتیب كه مواد معلق سبك كه از انباره اول خارج می شوند با شرایط مساعدتری در محیط آرام انباره دوم ته نشین می شوند. این كار به خصوص در مواقعی كه حجم لجن ته نشین شده زیاد و تجزیه بی هوازی سریعاً در حال گسترش است، بسیار موثر می باشد. لجن انباره دوم معمولاً‌ یكنواخت تر و كف متشكله در آن كمتر از انباره اول است. مواد معلق، پساب چنین دستگاهی نیز كمتر از دستگاه یك مخزنه است.

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

اصولا روش های های تصفیه فاضلاب زیاده مثل روش هوادهی ممتد -لجن فعال با هوادهی متعرف- هوادهی دومرحله ای -روش SBR-

که در بیشتر صنایع کوچک از روش sbr استفاده میکنند چون نیاز به لجن برگشتی نداره و عدم نیاز به حوض های ته نشینی

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

براي محاسبه حجم سپتيك تانك اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز در ساختمان ضروري است.

 

:100:حجم سپتيك تانك بر حسب مقدار فاضلاب تخليه شده در آن متفاوت و بشرح زير است:

 

1. اگر حجم فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز تا 2 متر مكعب باشد، حجم تانك 3 متر مكعب منظور مي شود.

 

2.اگر حجم فاضلاب 2 تا 6 متر مكعب باشد، حجم تانك 1.5 برابر حجم فاضلاب محاسبه مي گردد.

 

3.اگر حجم فاضلاب 6 تا 60متر مكعب باشد حداقل حجم تانك مطابق رابطه زير بدست مي آيد:

 

v=4500+0.78q

 

مقدار فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز= q

 

حداقل حجم سپتيك تانك= v

لینک به دیدگاه
براي محاسبه حجم سپتيك تانك اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز در ساختمان ضروري است.

 

:100:حجم سپتيك تانك بر حسب مقدار فاضلاب تخليه شده در آن متفاوت و بشرح زير است:

 

1. اگر حجم فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز تا 2 متر مكعب باشد، حجم تانك 3 متر مكعب منظور مي شود.

 

2.اگر حجم فاضلاب 2 تا 6 متر مكعب باشد، حجم تانك 1.5 برابر حجم فاضلاب محاسبه مي گردد.

 

3.اگر حجم فاضلاب 6 تا 60متر مكعب باشد حداقل حجم تانك مطابق رابطه زير بدست مي آيد:

 

v=4500+0.78q

 

مقدار فاضلاب جمع آوري شده در شبانه روز= q

 

حداقل حجم سپتيك تانك= v

 

مرسی مهندس جان -دوستان میتونند براساس واحد مصرف که برای ی ساختمون محاسبه کردین برین تو این جدول و حجم سپتیک تون رو محاسبه کنید

2012-06-15_133557.jpg

لینک به دیدگاه

اگر حجم منبع تا 4000 لیتر باشد قطر لوله هواکش باید دو اینچ باشد.

اگر حجم منبع از 4000 لیتر تا 10000 لیتر باشد قطر لوله هواکش باید سه اینچ باشد.

اگر حجم منبع از 10000 لیتر تا 32000 لیتر باشد قطر لوله هواکش باید چهار اینچ باشد.

 

• 1000لیتر=1 متر مکعب

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

[TABLE]

 

 

[TR]

 

[TD=width: 100%]سپتیک تانک پلی اتیلنی [/TD]

 

[TD=width: 100%, align: right][/TD]

 

[TD=width: 100%, align: right][/TD]

 

[TD=width: 100%, align: right][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE]

 

 

[TR]

 

[TD]

 

سپتیک تانک، ساده‌ترین و پرکاربردترین واحد در تصفیه فاضلاب به ویژه

فاضلاب‌های بهداشتی-انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که توسط حداقل یک دیواره به

دو بخش نامساوی تقسیم شده است. در بخش اول مواد و ذرات درشت ته‌نشین شده و درکف

مخزن انباشته می‌شوند. چربی و روغن‌های شناور نیز بر روی سطح تجمع می‌یابند.

باکتریها و میکروارگانیسم های موجود در لجن انباشته شده در کف سپتیک تانک در شرایط

بی‌هوازی بخشی از موادآلاینده را تجزیه کرده و فاضلاب را تصفیه می‌نماید.

septic%20section.png

ارتباط بین بخش اول و دوم به‌گونه‌ای است که امکان عبور مواد ته‌نشین شده و

چربی‌های شناور شده از بخش اول به بخش دوم وجود ندارد و بدین صورت پساب زلال شده به

بخش دوم منتقل می‌گردد. در بخش دوم نیز فرایندهای ته نشینی و شناورسازی باعث افزایش

راندمان تصفیه فاضلاب می شوند و در نهایت پساب از طریق یک لوله خروجی از سپتیک تانک

خارج می‌گردد. معمولا از سپتیک تانک‌ها برای تصفیه مقدماتی فاضلاب، متعادل‌سازی در

مقدار و کیفیت فاضلاب و جمع‌آوری فاضلاب از نقاط مختلف و پمپاژ آن استفاده

می‌شود.

septic_image.png

لوتوس این سپتیک تانک‌ها را به دو صورت پلی‌اتیلنی و بتنی طراحی و اجرا

می‌نماید. مزایای هریک از آنها باعث شده که با توجه به ملاحظات و شرایط از سپتیک

تانک‌های پلی‌اتیلنی یا بتنـی استفاده شود.

سپتیک تانک‌های پلی‌اتیلنی در ظرفیت‌های 2 تا 85 مترمکعب و شکل آنها بصورت

استوانه افقی است. مهمترین مزایای این سپتیک تانک‌ها عبارتند از:

1- استحکام بسیار بالای جداره و امکان مدفون کردن آنها

2- مقاومت بسیاربالا در مقابل خوردگی و

مواد شیمیایی

3- سهولت و سرعت در نصب به سبب وزن کم

4- قابلیت ساخت آنها در ابعاد دلخواه

5- دارا بودن پوشش ضد UV

 

به منظور آگاهی از روش محاسبه ظرفیت

سپتیک تانک به بخش

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مراجعه نمایید. در جدول زیر مشخصات فنی سپتیک تانک های پلی اتیلنی لوتوس آمده

است.

 

[TABLE=width: 500, align: center]

 

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]ردیف[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]مدل[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]جنس[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]ظرفیت[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]شکل[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]قطر[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]طول[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, colspan: 2, align: center]قطر لوله[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]ورودی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]خروجی[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]m3[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]m[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]m[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]mm[/TD]

 

[TD=bgcolor: #bdd8f1, align: center]mm[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]1[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 02[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]2[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]1.20[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]1.80[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]75[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]75[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]2[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 03[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]3[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]1.20[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]2.65[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]75[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]75[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]3[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 04[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]4[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]1.20[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]3.55[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]110[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]110[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]4[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 05[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]5[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]1.40[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]3.30[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]110[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]110[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]5[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 08[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]8[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]1.40[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]5.20[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]110[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]110[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]6[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]1.60[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]5.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]110[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]110[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]7[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 12[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]12[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]1.60[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]6.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]110[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]110[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]8[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 15[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]15[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]1.80[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]5.90[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]9[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 18[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]18[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]2.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]5.80[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 20[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]20[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]2.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]6.40[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]11[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 25[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]25[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]2.50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]5.10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]12[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 30[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]30[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]2.50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]6.10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]13[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 35[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]35[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]2.50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]7.10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]14[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 40[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]40[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]2.50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]8.10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]15[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]2.50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]10.10[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]160[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]16[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 60[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]60[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]2.50[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]12.20[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]200[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]200[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]17[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 70[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]70[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]3.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]9.90[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]200[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]200[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]18[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]SP 80[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]80[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]3.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]11.30[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]200[/TD]

 

[TD=bgcolor: #d2e3f5, align: center]200[/TD]

[/TR]

 

[TR]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]19[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]SP 85[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]PE 100[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]85[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]استوانه افقی[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]3.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]12.00[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]200[/TD]

 

[TD=bgcolor: #dfedf9, align: center]200[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...