رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری

 

نیلوفر ملك

 

مقدمه:

موضوع مناسب سازی یا بهینه سازی محیط شهری، با توجه به تعداد زیاد معلولین پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوران بازسازی در شهرهای مختلف اروپا بطور جدی مورد توجه ویژه قرار گرفت .

و در سالهای اخیر در آمریكا و کشورهای اروپایی اقدامات زیادی در جهت بهینه سازی محیط شهری و همچنین تدوین قوانین و مقررات مربوطه با عنایت به برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت در چهارچوب اهداف مشخص بعمل آمده است.

در کشورما ن یز توجه به این مقوله، پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله مورد توجه قرار گرفته است بنابراین موضوعی جدید و نو بشمار می آید . به همین دلیل است که تفكر و فرهنگ مناسب سازی تاکنون در .( جامعه حرفه ای آشورمان تعمیم نیافته است(طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تقریباً ١٠ درصد .( جمعیت دنیا بطریقی دچار معلولیت جسمی هستند(در اینجا سؤال مطرح می شود که معلول به چه شخصی گفته می شود؟ فرد معلول، کسی است که به دلیل نقص عضو، از آزادی کامل در استفاده از جسم خود بی بهره است.

این نقص عضو می تواند ناشی از حوادث محیطی مانند جنگ، سیل، ز لزله و ... یا ناشی از معلولیت های مادرزادی یا وراثتی، سوء تغذیه، کهولت سن و ... باشد.

انسان بعنوان موجودی اجتماعی همواره در صدد ایجاد ارتباط با فضای اطراف خود و انجام فعالیتهای اجتماعی است. بهبود و مناسب سازی کیفیت فضاهای عمومی شهرها بر فعالیتهای روزمره و اجتماعی

شهروندان یك شهر تأثیر مهمی می گذارد.

مشكلات و موانع موجود در شبكه دسترسی پیاده شهری و عدم تداوم حرکت راحت در مسیرهای پیاده برای افراد مختلف خصوصاً افراد معلول ایجاد اشكال می آند و همچنین عدم طراحی مناسب تجهیزات و مبلمان شهری برای معلولین و به طور کلی عدم توجه به بهینه سازی محیط شهری از جمله عوامل بازدارنده خروج معلولین از منزل به شمار می روند و همین مسأله عمده ترین عامل گوشه نشینی و انزوای معلولین است.

دریافت فایل

لینک به دیدگاه

رنگ آمیزی مبلمان شهری

 

ایمان زارع گاریزی-فاطمه پرتوی نژاد

 

مقدمه:

شهرهای امروزی با پیشرفت علم و دانش و تكنولوژی همراه شده ولی در راستای این پیشرفت هنوز به صورت گذشته سرزندگی و هویت دیده نمی شود.

یكی از عناصری كه میتواند هویت سرزندگی و به طور كلی سامان بخشی به فضای شهری را به عهده داشته باشد و كیفیت و كارایی زندگی را در شهر ارتقاء دهد مبلمان شهری است. در قدیم هویت سنتی و قدیمی شهر همواره باعث لذت بخش بودن كیفیت بصری میشدند. مبلمان شهری نیز یكی از عناصری است كه میتوان بوسیله ی آن هویت شهر و خوانایی شهر را بخوبی (در شهرهای امروزی) تعریف كرد. (البته در صورتی كه با توجه به ویژگیهای آن بخوبی به كار برده شود). مبلمان شهری را میتوان دارای ویژگیهایی دانست. با رعایت این ویژگیها میتوان به اهداف اصلی استفاده از مبلمان شهری رسید. یكی از ویژگیها رنگ است. رنگها امروزه در شهرهای ما به صورت گسترده به كار برده شده اند و انواع و اقسام رنگها را میتوان در شهرها دید. از رنگها در اكثر شهرهای ایران بدون هیچ گونه برنامه ریزی استفاده شده و اصلا توجهی به همنشینی، هماهنگی، تضادها، و تركیب رنگی عناصر شهرها نشده است.

به طور خاص نیز میتوان گفت كه رنگ در مبلمان شهری، شهرهای ما بدون هیچ ضابطه و استانداردی و بدون هیچ برنامه ی تدوین شده ی مناسبی به كار برده شده است كه نشئت گرفته از عدم توجه به رنگ آمیزی مبلمان شهری است.

در كنار بدون برنامه بودن ونداشتن ضابطه و استاندارد، رنگها در مبلمان شهری بدون توجه به تأثیرات بصری و روانی آنها به كار برده میشوند. همچنین رنگهای مختلف و ناهماهنگی را در كنار یكدیگر، كه پیامد آن سردرگمی در فضا و عدم خوانایی است میتوان مشاهده كرد و به طور كلی به كار بردن رنگهای متفاوت و ناهماهنگ با زمینه و پالت شهر به صورت سلیقه ای توسط افراد و مسئولان كه تأثیر نامطلوبی بر هویت و خوانایی شهر دارد، مسائل عمده و اساسی در مواجهه با مبلمان شهری و رنگ آمیزی دانست.

اهمیت رنگ در تقویت هویت شهری و خوانایی محیط و در ایجاد فضاهای شهری سرزنده و شاداب و القای حس مكان و فضا و حس وحدت در كنار مبلمان شهری در شهر حائز اهمیت است و همچنین تأثیرات روانی بر روی افراد و ایجاد كیفیتهای فضایی نیز از ضرورتهای استفاده از رنگ در مبلمان شهری است.

در این مقاله سعی شده تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود.

چه رنگی در مبلمان شهر مناسب است؟

چه مواردی در انتخاب رنگهای مبلمان شهری مهم هستند؟

چرا رنگ آمیزی مبلمان شهری مهم است؟

چگونه باید برای رنگ آمیزی مبلمان شهری برنامه ریزی كرد؟

چگونه از رنگ در مبلمان شهری استفاده می كنیم؟

 

دریافت فایل

لینک به دیدگاه

طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري

 

نگارندگان: اميرحسين اميني-امير سمياري

 

چکیده-:

در يك قرن اخير با رشد روز افزون شهر نشيني و با توجه به پيامدهايي كه صنعت و مدرنيزاسيون در زندگي شهري به همراه داشته است . شاهد از بين رفتن بسياري از فضاهاي ارزشمند

شهري و شكل گيري شتاب زده و نسنجيده فضاهايي عمومي كنوني در شهرها و در پي آن حضور پديده حومه نشيني بوده ايم . بايد اذعان كرد كه در اين دوره از زمان نسبت به ساير مقاطع تاريخي، توجه و سرمايه گذاري كمتري براي اعتلاي كيفيت هاي محيطي در فضا ي بازشهرها صورت پذيرفته است . كمبود و گاه فقدان مكانهايي ارزشمند طراحي شده و معماري ساخت در فضاهاي شهري، نيازمند توجه به اين مهم است و لزوم برنامه ريزي وطراحي به منظور بهبود معيارهاي كيفي زندگي در عرصه شهري را مطرح مي سازد . فضاي شهري در شهرهاي امروزي فقط به مسير عبور و مرور تبديل شده اند و كمتر در ابعاد باشند و (Place) اجتماعي پاسخگو به نيازهاي انسان امروز ي اند و در اين ميان فضاهايي كه مكان باعث ارضاي خاطر انسان شوند حذف شد ه اند بدون شك با توجه به نقش مهمي كه فضاهاي عمومي و شهري در جامعه انساني بازي مي كنند و با توجه به كاركرد مطلوبي كه فضاهاي مذكور در تامين سلامت

همگاني و رفاه اجتماعي و پيشبرد اهداف فرهنگي و آموزشي دارند .

 

تجديد و احياي فضاهاي ارزشمند شهري و خلق فضاي مطلوب، پاسخگو به نيازهاي شهروندي و همسايگي لزوم خلق مكاني را مطرح مي سازند كه در آن افراد در تعامل با يكديگر و جامعه قرار مي گيرند تا به تثبيت جايگاه اجتماعي خود بپردازند. جايي كه فرهنگ ها نمود مي يابند و افراد علاوه بر برخورداري از خلوت مطلوب، احساس قوي از حس و تجربه اجتماعي دارند . به ياد ماندني بودن، سر زندگي و منحصر به فرد بودن همگي موضوعاتي در منظر شهري موثرند و در نهايت فرد با اين حس از محيط، به آن « حس مكان » هستند كه در القاي احساس تعلق پيدا مي كند .

اين مقاله سعي در ارائه راهكارهايي در مناسب سازي منظر شهر با رويكردي در طراحي مبلمان شهري دارد به عنوان كيفيتي معمارانه و خلاق كه مي تواند در غناي هويت مكان در شهر و ارائه خدمات و ايجاد آرامش و آسايش شهروندان موثر باشد و به بررسي خصوصيات مطلوب مبلمان شهري در طراحي بهينه فضاهاي عمومي و ارائه نكات و راهكارهاي موثر در طراحي آن مي پردازند.

 

 

دریافت فایل

لینک به دیدگاه
  • 4 سال بعد...

ملاحظات پدافند غير عامل در تاسيسات زيربنايي شهري

امير شكيبامنش

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت زيرساخت ها

دانشكده فني دانشگاه تهران- آبان ماه 1388

 

 

چكيده

 

سوابق جنگ هاي اخير (لبنان، افغانستان، عراق و...) مبين آن است كه در شرايط جنگ ، دشمنان به هيچ قانون و معياري پايبند نبوده و شهرها و مردمان ساكن در آنها نيز جزو اهداف مورد اصابت قرار مي گيرند. امروزه كشورهايي كه طعم خرابي و خسارات ناشي از جنگ را چشيده اند جهت حفظ سرمايه هاي ملي و منابع حياتي خود توجه خاص و ويژه اي به دفاع غير عامل نموده و در راهبرد دفاعي خود جايگاه والايي براي آن قايل شده اند. بديهي است رعايت ملاحظات دفاع غير عامل در شهرسازي و طراحي شهري تأثير به سزايي در كاهش آسيب پذيري شهرها داشته و مي تواند ضمن كاهش خسارات مالي و جاني، به افزايش آستانه مقاومت شهروندان در شرايط حاد تهاجم و تسهيل در مديريت بحران شهري بيانجامد.

طراحي و برنامه ريزي بهينة كاربري هاي شهري، نقش مهمي را در كاهش آسيب پذيري در برابر حملات و تهاجم هاي احتمالي دشمن بر عهده دارد. برخي از كاربري هاي شهري مي توانند به عنوان مهمترين مقاصد حملات و يورش هاي دشمن به شمار آيند و بالتبع اهميتي دو جانبه يابند؛ چراكه از يك سو از بين رفتن و انهدام اين قبيل كاربري ها ( بسته به نوع آنها (حياتي - حساس و مهم )) مي تواند آثار و تبعات گسترده اي در مقياس هاي ملي- منطقه اي و شهري بر جاي گذارند و در واقع انهدام و آسيب ديدن چنين كاربري هايي مي تواند ضمن وارد ساختن خسارات اقتصادي كلان، ساختار صنعتي و يا توليدي شهر، منطقه و يا كشور را در حوزه عمل خود فلج سازد . از سوي ديگر در غالب موارد، مكان يابي و استقرار نادرست اين دسته از كاربري ها سبب ايجاد تلفات و خسارات بسيار زيادي در سطح حوزه كالبدي مجاورآنها مي گردد. از جمله مهمترين كاربري هاي ياد شده مي توان به فرودگاه ها، راه آهن، متروها، تأسيسات زيربنايي شهري (شبكه هاي آب، برق، گاز و...)، مراكز نظامي و پناه گاه ها اشاره نمود.

مقالة حاضر، صرفاً به بحث پيرامون مقولة رعايت الزامات پدافند غير عامل در تاسيسات زيربنايي شهري مي پردازد و با ارائه راه كارهاي فني و مهندسي سعي در كاهش آسيب پذيري اين دسته از كاربري هاي شهري در مقابل تهديدات دشمن دارد.

 

كلمات كليدي

پدافند غير عامل، طراحي شهري، برنامه ريزي شهري،كاربري، مراكز ثقل، تاسيسات زيربنايي شهري

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 9 ماه بعد...
مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری

 

نیلوفر ملك

 

مقدمه:

موضوع مناسب سازی یا بهینه سازی محیط شهری، با توجه به تعداد زیاد معلولین پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز دوران بازسازی در شهرهای مختلف اروپا بطور جدی مورد توجه ویژه قرار گرفت .

و در سالهای اخیر در آمریكا و کشورهای اروپایی اقدامات زیادی در جهت بهینه سازی محیط شهری و همچنین تدوین قوانین و مقررات مربوطه با عنایت به برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت در چهارچوب اهداف مشخص بعمل آمده است.

در کشورما ن یز توجه به این مقوله، پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله مورد توجه قرار گرفته است بنابراین موضوعی جدید و نو بشمار می آید . به همین دلیل است که تفكر و فرهنگ مناسب سازی تاکنون در .( جامعه حرفه ای آشورمان تعمیم نیافته است(طبق آمار سازمان بهداشت جهانی تقریباً ١٠ درصد .( جمعیت دنیا بطریقی دچار معلولیت جسمی هستند(در اینجا سؤال مطرح می شود که معلول به چه شخصی گفته می شود؟ فرد معلول، کسی است که به دلیل نقص عضو، از آزادی کامل در استفاده از جسم خود بی بهره است.

این نقص عضو می تواند ناشی از حوادث محیطی مانند جنگ، سیل، ز لزله و ... یا ناشی از معلولیت های مادرزادی یا وراثتی، سوء تغذیه، کهولت سن و ... باشد.

انسان بعنوان موجودی اجتماعی همواره در صدد ایجاد ارتباط با فضای اطراف خود و انجام فعالیتهای اجتماعی است. بهبود و مناسب سازی کیفیت فضاهای عمومی شهرها بر فعالیتهای روزمره و اجتماعی

شهروندان یك شهر تأثیر مهمی می گذارد.

مشكلات و موانع موجود در شبكه دسترسی پیاده شهری و عدم تداوم حرکت راحت در مسیرهای پیاده برای افراد مختلف خصوصاً افراد معلول ایجاد اشكال می آند و همچنین عدم طراحی مناسب تجهیزات و مبلمان شهری برای معلولین و به طور کلی عدم توجه به بهینه سازی محیط شهری از جمله عوامل بازدارنده خروج معلولین از منزل به شمار می روند و همین مسأله عمده ترین عامل گوشه نشینی و انزوای معلولین است.

دریافت فایل

 

پسورد مقاله چیه؟

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

سلام میخام کمکم کنید.یکی از تاسیسات شهری و برای درس تاسیسات باید معرفی کامل کنم از نظر مکان یابی شعاع عملکردی و...میشه کمکم کنید تاشنبه باید تحویل بدم:5c6ipag2mnshmsf5ju3

لینک به دیدگاه
سلام میخام کمکم کنید.یکی از تاسیسات شهری و برای درس تاسیسات باید معرفی کامل کنم از نظر مکان یابی شعاع عملکردی و...میشه کمکم کنید تاشنبه باید تحویل بدم:5c6ipag2mnshmsf5ju3

جزوات مربوط به درس تاسیسات و تجهیزات ، سرکار خانم دکتر لشکری و آقای مهندس خلج :icon_gol:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...

سلام خسته نباشین من قراره چهارشنبه تحقیقم روارائه بدم راجب شبکه زیرساخت انتقال داده هستش نمونه هاش درکشورهای دیگه و نوع ایجاد تغییرش در منظر شهری :5c6ipag2mnshmsf5ju3:5c6ipag2mnshmsf5ju3:5c6ipag2mnshmsf5ju3

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...