رفتن به مطلب

تنهایی حآآآدد....


ارسال های توصیه شده

  • پاسخ 68
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بعضیا از سر تنهایی

بعضیا از سر الافی

بعضیا عقده ای

بعضیا دنبال رابطه جنسی

بعضیا سوء استفاده مالی

بعضیا ...

هر کدوممون یک مشکلی داریم

خیلی بعیده تو همچین جامعه تک بعدیی انسان سالم پیدا کردن

لینک به دیدگاه
دوست دختر بیشتر

کادو تولد و والینتاین و سپندارمذگان بیشتر.

دوست دختر بیشتر

امکان رابطه جنسی بیشتر

دوست دختر بیشتر

هیچوقت حوصله ات سر نمیره

:icon_pf (34)::w00:

لینک به دیدگاه
:icon_pf (34)::w00:

چیه.

اولیش که به بخاطر مشکلات اقتصادی بود.شما پولدار ها نمیدونید ما فقیر فقرا چی میکشیم

دومیش هم که رفتی شوهر کردی.از درد ما بیخبری.

سومیش هم که تو این مملکت اخه تفریحی وجود نداره.

 

اخه فقر و زن نداشتن و مملکتی که تفریح نداره تقصیر ماست؟؟

شما پولدارها مارا درک نمیکنید؟؟ :ws3:

لینک به دیدگاه

چیه.

اولیش که به بخاطر مشکلات اقتصادی بود.شما پولدار ها نمیدونید ما فقیر فقرا چی میکشیم

دومیش هم که رفتی شوهر کردی.از درد ما بیخبری.

سومیش هم که تو این مملکت اخه تفریحی وجود نداره.

 

اخه فقر و زن نداشتن و مملکتی که تفریح نداره تقصیر ماست؟؟

شما پولدارها مارا درک نمیکنید؟؟ :ws3:

اول اینکه کیگفته ما پولداریم:banel_smiley_4:

دوم اینکه مگه قرار هرکس بیکار باشه و تفریح نداشته باشه شونصد تا:ws3: دوست دختر یا پسر بگیره؟:w00:

سوم اینکه مگه قرار هر کس ازدواج نکنه بره کار غیر شرعی انجام بده؟:w00:

چهارم اینکه مگه ما پول داریم؟:w00::ws3:

لینک به دیدگاه
اول اینکه کیگفته ما پولداریم:banel_smiley_4:

دوم اینکه مگه قرار هرکس بیکار باشه و تفریح نداشته باشه شونصد تا:ws3: دوست دختر یا پسر بگیره؟:w00:

سوم اینکه مگه قرار هر کس ازدواج نکنه بره کار غیر شرعی انجام بده؟:w00:

چهارم اینکه مگه ما پول داریم؟:w00::ws3:

 

اولا شما فکر میکنید پولدار نیستید.از نظر ما فقیر فقرا شما پولدارید.

شما خودتان را با رفسنجانی و هدایتی و ابرامویچ مقایسه میکنید و فکر میکنید پولدار نیستید.

:ws3:

 

دوما بله چرا که نه.اگر یک دوست دختر داشته باشی تو ایران که با وضعیت جامعه هر 2 ما هم نمیتونی ببینیش.باید اینقدر داشته باشی که همیشه سرت شلوغ باشه:ws3:

اخه تو ایران همیشه مشکل مکان وجود داره.اخه اگر یکی داشته باشی که هر وقت مکان داشته باشی که اماده نیست بیاد پیشت.

سوما دلتون برای اون دختر ها نسوزه که اونها هم مثل ما با 500 نفر هستند.رابطه متقابل هست.

چهارما.اگر شما از پولهایتون یکم به ما میدادید.زن میگرفتیم.یا خونه میگرفتیم و این مشکلات را نداشتیم.

هنوز 30 سالشون نشده 2 تا بچه دارند .اون وقت میگند ما پولدار نیستیم. :ws3:

ما 35 سالگی هم نمیتونیم زن بگیریم.

من نمیدونم امثال شما چطوری شب راحت میخوابید .در حالیکه ما در کنار شما در فقر

میمیریم.اخه اگر اون فرد پول کارت شارژ داشت که نمیرفت صدای دختر دربیاره و از مرد های هوسران کارت شارژ بچابه :ws3:

لینک به دیدگاه
اولا شما فکر میکنید پولدار نیستید.از نظر ما فقیر فقرا شما پولدارید.

شما خودتان را با رفسنجانی و هدایتی و ابرامویچ مقایسه میکنید و فکر میکنید پولدار نیستید.

:ws3:

 

دوما بله چرا که نه.اگر یک دوست دختر داشته باشی تو ایران که با وضعیت جامعه هر 2 ما هم نمیتونی ببینیش.باید اینقدر داشته باشی که همیشه سرت شلوغ باشه:ws3:

اخه تو ایران همیشه مشکل مکان وجود داره.اخه اگر یکی داشته باشی که هر وقت مکان داشته باشی که اماده نیست بیاد پیشت.

سوما دلتون برای اون دختر ها نسوزه که اونها هم مثل ما با 500 نفر هستند.رابطه متقابل هست.

چهارما.اگر شما از پولهایتون یکم به ما میدادید.زن میگرفتیم.یا خونه میگرفتیم و این مشکلات را نداشتیم.

هنوز 30 سالشون نشده 2 تا بچه دارند .اون وقت میگند ما پولدار نیستیم. :ws3:

ما 35 سالگی هم نمیتونیم زن بگیریم.

من نمیدونم امثال شما چطوری شب راحت میخوابید .در حالیکه ما در کنار شما در فقر

میمیریم.اخه اگر اون فرد پول کارت شارژ داشت که نمیرفت صدای دختر دربیاره و از مرد های هوسران کارت شارژ بچابه :ws3:

من هر چی بگم تو حرف خودت و میزنی فکرت از پایه خرابه:w00:

لینک به دیدگاه
اولا شما فکر میکنید پولدار نیستید.از نظر ما فقیر فقرا شما پولدارید.

شما خودتان را با رفسنجانی و هدایتی و ابرامویچ مقایسه میکنید و فکر میکنید پولدار نیستید.

:ws3:

 

دوما بله چرا که نه.اگر یک دوست دختر داشته باشی تو ایران که با وضعیت جامعه هر 2 ما هم نمیتونی ببینیش.باید اینقدر داشته باشی که همیشه سرت شلوغ باشه:ws3:

اخه تو ایران همیشه مشکل مکان وجود داره.اخه اگر یکی داشته باشی که هر وقت مکان داشته باشی که اماده نیست بیاد پیشت.

سوما دلتون برای اون دختر ها نسوزه که اونها هم مثل ما با 500 نفر هستند.رابطه متقابل هست.

چهارما.اگر شما از پولهایتون یکم به ما میدادید.زن میگرفتیم.یا خونه میگرفتیم و این مشکلات را نداشتیم.

هنوز 30 سالشون نشده 2 تا بچه دارند .اون وقت میگند ما پولدار نیستیم. :ws3:

ما 35 سالگی هم نمیتونیم زن بگیریم.

من نمیدونم امثال شما چطوری شب راحت میخوابید .در حالیکه ما در کنار شما در فقر

میمیریم.اخه اگر اون فرد پول کارت شارژ داشت که نمیرفت صدای دختر دربیاره و از مرد های هوسران کارت شارژ بچابه :ws3:

اون واسه خندس:w00:

لینک به دیدگاه
من هر چی بگم تو حرف خودت و میزنی فکرت از پایه خرابه:w00:

 

همیشه پولدارها خودشون را برتر دونست و خودشون را بالاتر میدونند.

و تا جوابی ندارند کلا شخصیت را تخریب میکنند.

چیزی تازه ای نیست

:ws3:

لینک به دیدگاه
اولا شما فکر میکنید پولدار نیستید.از نظر ما فقیر فقرا شما پولدارید.

شما خودتان را با رفسنجانی و هدایتی و ابرامویچ مقایسه میکنید و فکر میکنید پولدار نیستید.

:ws3:

 

دوما بله چرا که نه.اگر یک دوست دختر داشته باشی تو ایران که با وضعیت جامعه هر 2 ما هم نمیتونی ببینیش.باید اینقدر داشته باشی که همیشه سرت شلوغ باشه:ws3:

اخه تو ایران همیشه مشکل مکان وجود داره.اخه اگر یکی داشته باشی که هر وقت مکان داشته باشی که اماده نیست بیاد پیشت.

سوما دلتون برای اون دختر ها نسوزه که اونها هم مثل ما با 500 نفر هستند.رابطه متقابل هست.

چهارما.اگر شما از پولهایتون یکم به ما میدادید.زن میگرفتیم.یا خونه میگرفتیم و این مشکلات را نداشتیم.

هنوز 30 سالشون نشده 2 تا بچه دارند .اون وقت میگند ما پولدار نیستیم. :ws3:

ما 35 سالگی هم نمیتونیم زن بگیریم.

من نمیدونم امثال شما چطوری شب راحت میخوابید .در حالیکه ما در کنار شما در فقر

میمیریم.اخه اگر اون فرد پول کارت شارژ داشت که نمیرفت صدای دختر دربیاره و از مرد های هوسران کارت شارژ بچابه :ws3:

:ws28::ws28::ws28:

++++++++++

لینک به دیدگاه

 

واقعا شخصیتت محکمت قابل تحسینه:icon_gol:

 

اره پسره چادر میزاشت میرفت تو خونه دانشجویی دخترا:ws28:البته دخترا یادش داده بودنا:ws28:بیچاره خونواده میگه دخترم داره راه دور درس میخونه:ws44:

قربونت:icon_gol:

 

اینارو نشنیده بودم دیگه...:w58:

لینک به دیدگاه
قربونت:icon_gol:

 

اینارو نشنیده بودم دیگه...:w58:

والا:ws3:من شنیدم گفتم اینا دیگه کی هستن تازه یه دوستم دانشجو یه جا دیگس خونه دارن میگه ما میترسیم خونه رو خالی بزاریم تا خالی میشه همخونمون پسر صاحبخونه رو میاره :icon_pf (34):

لینک به دیدگاه
اولا شما فکر میکنید پولدار نیستید.از نظر ما فقیر فقرا شما پولدارید.

شما خودتان را با رفسنجانی و هدایتی و ابرامویچ مقایسه میکنید و فکر میکنید پولدار نیستید.

:ws3:

 

دوما بله چرا که نه.اگر یک دوست دختر داشته باشی تو ایران که با وضعیت جامعه هر 2 ما هم نمیتونی ببینیش.باید اینقدر داشته باشی که همیشه سرت شلوغ باشه:ws3:

اخه تو ایران همیشه مشکل مکان وجود داره.اخه اگر یکی داشته باشی که هر وقت مکان داشته باشی که اماده نیست بیاد پیشت.

سوما دلتون برای اون دختر ها نسوزه که اونها هم مثل ما با 500 نفر هستند.رابطه متقابل هست.

چهارما.اگر شما از پولهایتون یکم به ما میدادید.زن میگرفتیم.یا خونه میگرفتیم و این مشکلات را نداشتیم.

هنوز 30 سالشون نشده 2 تا بچه دارند .اون وقت میگند ما پولدار نیستیم. :ws3:

ما 35 سالگی هم نمیتونیم زن بگیریم.

من نمیدونم امثال شما چطوری شب راحت میخوابید .در حالیکه ما در کنار شما در فقر

میمیریم.اخه اگر اون فرد پول کارت شارژ داشت که نمیرفت صدای دختر دربیاره و از مرد های هوسران کارت شارژ بچابه :ws3:

 

 

 

داني معلومه كاركشته ايي ها !!!

پيچ و خم كار همچنين توي دستته و هرف زياد داري برا گفتن

در ضمن دلتم پره ..:banel_smiley_90::banel_smiley_90:

لینک به دیدگاه

خيلي زياد از اين جماعت ديدم مخصوصا يه سري متاهل كه بدون اينكه طرف مقابل و ببينه كلي براش شارژ مي فرسته اونم نه يكي نه دوتا واسه چند نفر/ البته ربطي به متاهل يا مجرد بودنش نداره حداقلش بايد يه تعهدي داشته باشه .واقعا اين كمبود از چيه فقط تنها چيزي كه دارن نامرديه

لینک به دیدگاه
داني معلومه كاركشته ايي ها !!!

پيچ و خم كار همچنين توي دستته و هرف زياد داري برا گفتن

در ضمن دلتم پره ..:banel_smiley_90::banel_smiley_90:

حرف:banel_smiley_4:

خيلي زياد از اين جماعت ديدم مخصوصا يه سري متاهل كه بدون اينكه طرف مقابل و ببينه كلي براش شارژ مي فرسته اونم نه يكي نه دوتا واسه چند نفر/ البته ربطي به متاهل يا مجرد بودنش نداره حداقلش بايد يه تعهدي داشته باشه .واقعا اين كمبود از چيه فقط تنها چيزي كه دارن نامرديه

کمبود عاطفیه

 

همش ازدواج نیس که طرفین باید سعی کنن خلا عاطفی همو پر کنن:banel_smiley_4: شوهری که سالی یبار به زنش نمیگه دوستت دارم چه توقعی داره یا زنی که فکر میکنه فقط نیاز جنسی شوهرمو برطرف کردم وظیفمو کامل انجام دادم چه توقعی از مرد داره:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه
حرف:banel_smiley_4:

 

کمبود عاطفیه

 

همش ازدواج نیس که طرفین باید سعی کنن خلا عاطفی همو پر کنن:banel_smiley_4: شوهری که سالی یبار به زنش نمیگه دوستت دارم چه توقعی داره یا زنی که فکر میکنه فقط نیاز جنسی شوهرمو برطرف کردم وظیفمو کامل انجام دادم چه توقعی از مرد داره:banel_smiley_4:

كاملا حرفات درسته من منظورم چيز ديگه كه حداقل يه كوچولو ارمان و معرفت تو زندگيش داشته باشه .خيانت بده چه واسه مرد چه زن:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه
  • 3 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...