رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

زبان بدن در مصاحبه کاری

زبان غیر لفظی و یا گفتار بیصدا همان زبان بدن است در ارتباطات و انتقال اطلاعات تنها ۷% محتوای کلام این وظیفه را بر دوش می کشد و عمده اطلاعات بصورت ۵۵% از زبان بدن و ۳۸% لحن و نحوه ابراز کلام انتقال می یابد.

در مصاحبه کاری میتوان حرفه ای بودن را از طریق کلام و رفتار نشان داد. زمان مصاحبه است و قلب چنان میتپد که میخواهد از سینه خارج شود، دانه های عرق روی پیشانی نشسته و افکارمغشوش است.

یک ضرب المثل قدیمی میگوید :”مشکل از آنچه گفته می شود نیست نیست، بلکه در شیوه بیان کردن آن است.” و این واقعیتی است که حتی وقتی چیزی گفته نمی شودهم صادق است.

از آنجایی که سرنخهای موجود در رفتار و زبان بدن ، حاوی پاسخهای مهم و مختصر بوده و هنگامی که در حالت نگران و اضطراب بودن نمیتوان شوق و تمایل را ابراز کرد، زبان بدن میتواند بیانگر احساسات باشد.

با همان کلام اول می توان راه برای نفوذ را باز کرد

کارهایی که قبل از مصاحبه انجام می گیرد: خواندن اخبار و اطلاعات مربوط به شرکت،و داشتن اطلاعات در مورد کار شرکت و تمرین روی پاسخ های احتمالی،دقت در انتخاب لباس ( رنگ سرمه ای انتخاب اول دیدارهای رسمی است ) بهتر است از لباسهای اسپرت خودداری شود.

عده ای از مسئولان کارگزینی و مدیران مدعی هستند که در عرض ۳۰ ثانیه و حتی کمتر، میتوانند یک کاندیدای مناسب برای کار پیشنهادی را تشخیص دهند، که طبعا مقدار بسیار زیادی از این تشخیص، برپایه ظاهر شخص و زبان بدن اوست. هنگام ورود به اتاق مصاحبه نباید در حال مرتب کردن کراوات یا بالا کشیدن شلوار و صاف کردن دامن بود. این کارها باید قبل از ورود انجام شود.هنگام دست دادن مراقب بود که دستها مثل “ماهی مرده” نباشد، محکم و با اعتماد به نفس دست داد و درموقع سلام در چشمان طرف مقابل نگاه کرد.

آنچه میتوان انجام داد یا از آن ها دوری کرد

اگرفرد روی صندلی به جلو و عقب تاب بخورد، پای خود را بلرزاند، با انگشتان خود ضرب گرفته و بدن خود را بخاراند، درست مانند کارمندی به نظر میرسد که نمیتواند حتی برای چند دقیقه متمرکز باقی بماند. و کسی چنین کارمندی را نمیخواهد. اجتناب از موارد ذیل

• پس سر یا گردن را مالیدن، حتی اگر واقعا دچار گرفتگی گردن وجود داشته باشد. چنین حرکتی نشانه بی علاقه گی است .

• بینی را لمس کردن یا مالیدن. چنین کاری علاوه بر اینکه چندان مودبانه نیست، موجب میشود که فرد کاملا صادق و روراست به نظر نرسد.

• دست به سینه نشستن. این حرکت ظاهری غیر دوستانه و غیر متعهدانه به فرد میدهد.

• پاهای روی هم انداخته و با بیخیالی پایی را رویی پایی لرزاندن ، اینکار توجه شخص مقابل را منحرف کرده و در ضمن نشانه میزان ناراحتی و نا امنی است.

•اگر بدن فرد به سمت درب متمایل باشد. به این ترتیب به نظر میرسد که فرد هر لحظه آماده فرار است.

• در حالت نشسته قوز کردن، این حالت فرد را بی علاقه و بدون آمادگی نشان میدهد.

کارهای که در مصاحبه انجام می گیرد

• با پشت صاف نشتن و اندکی به جلو خم شدن. علاوه بر اینکه این حالت نشان دهنده علاقه و توجه به این گفتگوست، تنظیم بدن فرد با شخص مصاحبه کننده، نشانه تحسین و موافقت با اوست.

• حفظ حالت علاقمند چهره ، اشتیاق را نشان می دهد. به موقع سر تکان دادن و حرکاتی متناسب با آنچه شنیده می شود مهم است.

• فاصله مناسب بین فرد و طرف مقابل ( مصاحبه کننده) ضروری است . فاصله ایمن از طرف مقابل حداقل ۵۰ سانتیمتر است.

• استفاده از ادوکلن و عطریات محدود باشد. بسیاری از افراد نسبت به عطریات حساسیت دارند. اگر از هر لحاظ مناسب بوداما موجب سردرد مصاحبه کننده شد، همه چیز خراب خواهد شد.

• اگرقرار است فرد درآن واحد با بیش از یک مصاحبه کننده روبروباشد ، مراقب باشد که نگاه در حین پاسخ دادن به کسی که ازاو سوال کرده است، لحظاتی نیز متوجه شخص دیگر شود و سپس دوباره به سمت نفر اول برگردد. فقط مراقب بود که مانند تماشاچی تنیس به نظر نرسد.

• همیشه امکان وقفه در مصاحبه وجود دارد. در چنین مواقعی، از خیره شدن به مصاحبه گر که در حال انجام کاری فوری است، خودداری شود و با اشاره او را متوجه کرد که در صورت لزوم، میتوان بیرون منتظر باقی مصاحبه بود.

• در انتهای مصاحبه، حتی در زمانی که مصاحبه تلفنی است ، ایستادن و لبخند زدن کارکرد بالایی دارد. ایستادن موجب افزایش میزان هوشیاری شده و موجب میشود که با تمرکز بیشتری به گفتگو ادامه داد و هنگام خداحافظی از تعارفها و جملات بی ربط خودداری کرده و موقرانه خداحافظی کرد.

پس از چند پرسش و پاسخ فکر شده و سنجیده با شخص مصاحبه کننده، کار تقریبا تمام میشود، اما همچنان باید خونسردی حفظ شود. دست دادن هنگام خداحافظی باید به همان قدرت و اعتماد بنفس

ابتدای کار باشد. این حالت را در طی خروج از دفتر و ساختمان شرکت و ورود به خیابان حفظ شود. هنگامی که فرد سوار اتوموبیل یا تاکسی شده و یا فاصله مناسبی از محل دور شد، میتوانید بدن خود را رها کند.به هر حال( موفقیت ،موفقیت می آورد )

نویسنده : افتخار حمیدی

افتخار حمیدی روانشناس

زبان بدن در مصاحبه کاری

زبان غیر لفظی و یا گفتار بیصدا همان زبان بدن است در ارتباطات و انتقال اطلاعات تنها ۷% محتوای کلام این وظیفه را بر دوش می کشد و عمده اطلاعات بصورت ۵۵% از زبان بدن و ۳۸% لحن و نحوه ابراز کلام انتقال می یابد.

در مصاحبه کاری میتوان حرفه ای بودن را از طریق کلام و رفتار نشان داد. زمان مصاحبه است و قلب چنان میتپد که میخواهد از سینه خارج شود، دانه های عرق روی پیشانی نشسته و افکارمغشوش است.

یک ضرب المثل قدیمی میگوید :”مشکل از آنچه گفته می شود نیست نیست، بلکه در شیوه بیان کردن آن است.” و این واقعیتی است که حتی وقتی چیزی گفته نمی شودهم صادق است.

از آنجایی که سرنخهای موجود در رفتار و زبان بدن ، حاوی پاسخهای مهم و مختصر بوده و هنگامی که در حالت نگران و اضطراب بودن نمیتوان شوق و تمایل را ابراز کرد، زبان بدن میتواند بیانگر احساسات باشد.

با همان کلام اول می توان راه برای نفوذ را باز کرد

کارهایی که قبل از مصاحبه انجام می گیرد: خواندن اخبار و اطلاعات مربوط به شرکت،و داشتن اطلاعات در مورد کار شرکت و تمرین روی پاسخ های احتمالی،دقت در انتخاب لباس ( رنگ سرمه ای انتخاب اول دیدارهای رسمی است ) بهتر است از لباسهای اسپرت خودداری شود.

عده ای از مسئولان کارگزینی و مدیران مدعی هستند که در عرض ۳۰ ثانیه و حتی کمتر، میتوانند یک کاندیدای مناسب برای کار پیشنهادی را تشخیص دهند، که طبعا مقدار بسیار زیادی از این تشخیص، برپایه ظاهر شخص و زبان بدن اوست. هنگام ورود به اتاق مصاحبه نباید در حال مرتب کردن کراوات یا بالا کشیدن شلوار و صاف کردن دامن بود. این کارها باید قبل از ورود انجام شود.هنگام دست دادن مراقب بود که دستها مثل “ماهی مرده” نباشد، محکم و با اعتماد به نفس دست داد و درموقع سلام در چشمان طرف مقابل نگاه کرد.

آنچه میتوان انجام داد یا از آن ها دوری کرد

اگرفرد روی صندلی به جلو و عقب تاب بخورد، پای خود را بلرزاند، با انگشتان خود ضرب گرفته و بدن خود را بخاراند، درست مانند کارمندی به نظر میرسد که نمیتواند حتی برای چند دقیقه متمرکز باقی بماند. و کسی چنین کارمندی را نمیخواهد.

اجتناب از موارد ذیل

• پس سر یا گردن را مالیدن، حتی اگر واقعا دچار گرفتگی گردن وجود داشته باشد. چنین حرکتی نشانه بی علاقه گی است .

• بینی را لمس کردن یا مالیدن. چنین کاری علاوه بر اینکه چندان مودبانه نیست، موجب میشود که فرد کاملا صادق و روراست به نظر نرسد.

• دست به سینه نشستن. این حرکت ظاهری غیر دوستانه و غیر متعهدانه به فرد میدهد.

• پاهای روی هم انداخته و با بیخیالی پایی را رویی پایی لرزاندن ، اینکار توجه شخص مقابل را منحرف کرده و در ضمن نشانه میزان ناراحتی و نا امنی است.

•اگر بدن فرد به سمت درب متمایل باشد. به این ترتیب به نظر میرسد که فرد هر لحظه آماده فرار است.

• در حالت نشسته قوز کردن، این حالت فرد را بی علاقه و بدون آمادگی نشان میدهد.

کارهای که در مصاحبه انجام می گیرد

• با پشت صاف نشتن و اندکی به جلو خم شدن. علاوه بر اینکه این حالت نشان دهنده علاقه و توجه به این گفتگوست، تنظیم بدن فرد با شخص مصاحبه کننده، نشانه تحسین و موافقت با اوست.

• حفظ حالت علاقمند چهره ، اشتیاق را نشان می دهد. به موقع سر تکان دادن و حرکاتی متناسب با آنچه شنیده می شود مهم است.

• فاصله مناسب بین فرد و طرف مقابل ( مصاحبه کننده) ضروری است . فاصله ایمن از طرف مقابل حداقل ۵۰ سانتیمتر است.

• استفاده از ادوکلن و عطریات محدود باشد. بسیاری از افراد نسبت به عطریات حساسیت دارند. اگر از هر لحاظ مناسب بوداما موجب سردرد مصاحبه کننده شد، همه چیز خراب خواهد شد.

• اگرقرار است فرد درآن واحد با بیش از یک مصاحبه کننده روبروباشد ، مراقب باشد که نگاه در حین پاسخ دادن به کسی که ازاو سوال کرده است، لحظاتی نیز متوجه شخص دیگر شود و سپس دوباره به سمت نفر اول برگردد. فقط مراقب بود که مانند تماشاچی تنیس به نظر نرسد.

• همیشه امکان وقفه در مصاحبه وجود دارد. در چنین مواقعی، از خیره شدن به مصاحبه گر که در حال انجام کاری فوری است، خودداری شود و با اشاره او را متوجه کرد که در صورت لزوم، میتوان بیرون منتظر باقی مصاحبه بود.

• در انتهای مصاحبه، حتی در زمانی که مصاحبه تلفنی است ، ایستادن و لبخند زدن کارکرد بالایی دارد. ایستادن موجب افزایش میزان هوشیاری شده و موجب میشود که با تمرکز بیشتری به گفتگو ادامه داد و هنگام خداحافظی از تعارفها و جملات بی ربط خودداری کرده و موقرانه خداحافظی کرد.

پس از چند پرسش و پاسخ فکر شده و سنجیده با شخص مصاحبه کننده، کار تقریبا تمام میشود، اما همچنان باید خونسردی حفظ شود. دست دادن هنگام خداحافظی باید به همان قدرت و اعتماد بنفس

ابتدای کار باشد. این حالت را در طی خروج از دفتر و ساختمان شرکت و ورود به خیابان حفظ شود. هنگامی که فرد سوار اتوموبیل یا تاکسی شده و یا فاصله مناسبی از محل دور شد، میتوانید بدن خود را رها کند.به هر حال( موفقیت ،موفقیت می آورد )

نویسنده : افتخار حمیدی

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...