رفتن به مطلب

همیشه پس ازپایان آغازی هست… نماد باستانی Ouroboros( آوروبوروس )


A&S

ارسال های توصیه شده

نماد باستانی Ouroboros( آوروبوروس )،

همیشه پس ازپایان آغازی هست…

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

Ouroboros، نماد کیمیاگری دنیای باستان است .

این سمبل ، مار یا اژدها یی است [همانند DNA] که مشغول قورت دادن دم خود است ، همواره خود را ایجاد می کند و شکل اصلی آن دایره است.

این نماد، به شکل چرخ زمان (چرخ کیمیاگری) می باشد چرخی که در آن 12 شیء به دور1 واحد می چرخند…هدف این برنامه شبکه ای (چرخه ای ) کاملا آشکار است : حذف توهم گذشت زمان خطی برای جسم ، وازادی عمل برای روح ، بطوری که به روح اجازه می دهد احساسات جسم درگذشته را تجربه کند.

Ouroboros با کیمیاگری ، عرفان و Hermeticism(علوم سحرآمیز وابسته به” هرمس” مصری) همراه است. این نماد نشان دهنده ماهیت چرخشی اشیا ، بازگشت ابدی ، و خیلی چیزهای دیگر که به عنوان چرخه محسوب می گردند ، و به عبارت بهتر :” تصور آغازی است برای پایان ، که شروعی را به همراه دارد”

در برخی از تمثالها ، نیمی ازمارتاریک و نیمی ازآن روشن نشان داده شده است ، بازتاب چنین چیزی به عنوان نماد یین و یانگ ، طبیعت دوگانه همه چیز را نشان میدهد، اما مهم تر ازهمه این است که اضداد

موجود با هم در تضاد نیستند (تعادل حکمفرماست ).

لینک به دیدگاه

ریشه های تاریخی Ouroboros

نماد “مار یا اژدها یی که دم خود رامی خورد” از دوران کهن به ما رسیده است وخاستگاه آنرا می توان به مصر باستان ، نسبت داد…قدمت این نماد به حدود 1600 سال قبل از میلاد برمی گردد.پس ازعبور از

مصر، این نماد به Phoenicia ویونان می رسد و توسط فیلسوفان یونانی ، Ouroboros (“دم بلعنده”)، نامیده می شود.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در اساطیر نورس (اسکاندیناوی) ، Jormungand مار ، یکی از 3فرزندان Loki ، شیاد(شیطان) بزرگ ،

که آنقدر بزرگ است که می تواند دنیا را درکام خود فروبرد ودر ضمن دم خود را درلابلای دندان ها یش نگهدارد…!

در اسطوره شناسی هندو ،اژدها بصورت حلقه ای ، لاک پشتی را احاطه کرده است که از 4 فیل که دنیارا حمل می کنند، پشتیبانی و حفاظت می کند.

مار و اژدها نیز در اسطوره های آزتک ها ، چینی ها ، و بومی های آمریکایی به وفور یافت می شوند…

مسیحیان Ouroboros را به عنوان نمادی از محدوده “محدود شده ” این جهان در نظر می گیرند.

( وآن درواقع چیزهایی بیرونی و ضمنی است که توسط چارچوبی درونی محصور شده اند)

امروزه برخی از فیزیکدانان این نماد را به عنوان” نماد مدل بسته نظام جهان” مورد استفاده قرار می دهند.

(قانون بقای ماده وانرزی ، هیچ چیز ازبین نمی رود و همه چیز به هم قابل تبدیل است. مترجم)

لینک به دیدگاه

نماد شناسی ورای نماد Ouroboros

ouroboros دارای معانی متعددی است که مربوط به همدیگرند…بهترین تعریفی که از آن می کنیم از نماد “گاز گرفتن” است ، ماری قصد خوردن دم خود را دارد. ولی واقعا این یعنی چه؟

چه مفاهیمی پشت سر این نماد نهفته است؟ این نماد” طبیعت تناوبی جهان” را نشان می دهد : از ایجاد تخریب ودر تعاقب آن سازندگی و زندگی از پی مرگ …. ouroboros دم خود را به جهت حفظ زندگی خود می خورد…واو این کار را به منظورتجدید چرخه ابدی وفنا ناپذیری انجام می دهد.

در رسم فوق ، که دراولین کتابهای کیمیاگری درزمان کلئوپاترا آمده است، نیمه سیاه نماد شب ، زمین و نیروی مخرب طبیعت ، زن، مونث ، یا همان ” یین” است. نیمه سفید شکل مار، نشان دهنده نور، روز ، آسمان ، مولد ، نیروی خلاق ، مرد ، مذکرو بالاخره یانگ است.

کیمیاگری (روش ترکیب فلزات با فلز پست تر به منظور رسیدن به طلا ، نقره ،پلاتین و…)

در کیمیاگری ، ouroboros به عنوان علامت یا نشان حجاری شده ای ” تصفیه ” یا پالایش استفاده شده است وطبق این علوم باستانی،Ouroboros نام “مار جهانی بزرگی است “که ، زمین را احاطه کرده است.

کلمه Ouroboros مدتی است که تبدیل به توصیف نماد های مشابهی در بین تمدنهای مختلف گردیده است …و می شود گفت که این نماد متاثر از فرهنگ های متفاوت است.

مفهوم نمادین آن ، ماهیت چرخشی فصول سال؛ نوسانات وجنبشهای آسمان شب ،خود لقاحی(تولید مثل غیر جنسی)، تجزیه شدن و دوباره ادغام شدن؛ درک حقیقت و شناخت کامل ؛ وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان (دوجنسی)- اکثر فرقه هایی که از این نماد به عنوان طرح لوگوی خود استفاده کردند اکثرا اعضای

دوجنسی –هرمافرودیت – داشته اند. مترجم) ؛ آب باستانی ؛ نیروی بالقوه قبل از بارقه ی شروع خلقت ؛ تمایز نیافتگی ، تمامیت ، وحدت ازلی ؛ خودکفایی و ایده شروع و پایان به عنوان یک اصل مستمر بی پایان ازلی.

Ouroboros تضاد زندگی را به خوبی نشان می دهد… آنچه که آن بیان می کند این است که زندگی ازپی مرگ است ومرگ از پی زندگی. ‘پایان من ، آغاز من است.’ اگردر زندگی احساسات خود را مهارکنیم، در نتیجه این کار، معانی خوب و بد امور کاملا مشخص خواهد بود. این تصویر تنها شاخص منفرد چرخه عمر است ، چرخه ی عمری که از تولد ، بلوغ وازدواج ، تولید مثل ، گاه خشونتهای منجر به قتل وآدمکشی ، و نهایتا مرگ تشکیل می شود …دوره ای که به تناوب وسیکلیک طی می شود وارجحیت بر روند خطی عمر دارد…

بنابراین ، شیوه های مرسوم زندگی ما (در کلیت آن بیشتری نسبت به آنچه که واقعا ممکن است ) از یک سری حرکات تکراری تبعیت می کند.

( صبح ها برمی خیزیم ، صبحانه می خوریم ، سر کار می رویم یا نمی رویم (!) ناهار می خوریم ، شب می شود … قدری با خانواده خود کلنجار میرویم …بعد می آییم سر وقت کامپیوتر واینترنت جادویی! وبلاگ یوفولاو ! سرکی به سایتها می کشیم بعدش شام می خوریم می خوابیم …کابوس می بینیم یا رویاهای صادقه بماند…5 نوبت عبادت می کنیم یا نمی کنیم (!) همه و همه تکرار مکررات است . به قول شاعر که می گوید: ازآمدنم نبود گردون را سود وز رفتن من جلال وجاهش نفزود رفتیم به اکراه وندانیم چه بود ، زین آمدن و رفتن و بودن مقصود…مترجم)

“هرآنچیزی که در بالا وجود دارد ، پس در زیر نیز هست” ما زاده ی طبیعت هستیم ، ما در واقع آینه تمام نمای طبیعتیم ، زیرا این همان چیزی است که انسان را کاملا بخشی از آن (طبیعت) میداند.

همین تفسیر نمادین که نقل گردید، از اصول ابدی مصریان باستان است که در” الواح زمرد ین Thoth” به آن اشاره شده است.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Ouroboros متصل بالا و پایین

که به شکل 8 لاتین بوده واز این مفهوم نمادین منشعب شده است ، بسیاری از فرهنگ های مختلف ،سهمی از این مار بزرگ اژدها مانند برده اند، (برای مثال نماد مارJormungandr ، از اسطوره “ایگدراسیل” یکی از این هاست). در برخی از فرهنگ ها که دیدن تصویر به عنوانی مفید نیست ، اما تصاویر بدی مثل عکس شیطان آموزنده و عبرت آموز است

لینک به دیدگاه

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

(تصاویری از Jormungandr)

 

لازم به ذکر است که نمادی مثل Ouroboros چیزی است که” کارل گوستاو یونگ” ازآن به عنوان نمونه اولیه ( archetype ) نام می برد، و به نظر می رسد این نماد راه خود را در ذهن ما بطور آگاهانه ونیز

ناخودآگاه باز کرده است و درطول زمانهای کهن تا به امروز در فرم های مختلف ظاهر شده است.

درقرن 19 شیمیدان آلمانی Kekule ککوله شبی خوابی دید که زندگی اورا تغییر داد!

اوکه با فکر تحقیقاتش به خواب رفته بود در رویایش دید “ماری دم خود را در دهان خود گرفته است”

یک روز پس از دیدن این رویای کاملا مبتنی بر” واقعیت خاموش” او که مشغول تحقیق در موردساختار مولکولی بنزن بود وبعلت نبود تجسم ساختار مولکولی کارعلمی او متوقف شده بود ، ناگهان متوجه تعبیر رویای خودش شد: تعبیر خواب به معنای آن بود که ساختار کربن در مولکول بنزن بصورت ”حلقه ی بسته “بود. ماری حلقوی باعث موفقیتی شد که او لازم داشت !

اسطوره دیگری که اشاره ای به Ouroboros تخمگذار درکنار دریا ، می کند که جهان را احاطه کرده است وPontus نامیده می شود. Ouroboros جهان را احاطه کرده است، تمام چیزهای شناخته شده و ناشناخته دراحاطه آن هستند… ودرداخل این حلقه ، حمایت و حفظ تعادل دنیوی مورد نظر است .

معنای این نماد تزریق زندگی به مرگ است و جوانه زدن زندگی از مرگ .

فرم نماد فک قفل شده مارعدم تحرک را نشان می دهد اما در عین حال ما آنرا به صورتهای دیگر

در معنای “جنبش همیشگی وازلی/جاودانی ” از طریق حلقه های دوگانه نمادهای مصری می بینیم .

(مثل DNA . مترجم)

لینک به دیدگاه

سرنخ اولیه این نماد مصر است وقدمت آن به 1600 -1700 پیش از میلاد برمی گردد .

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

“همه چیز یکی است!” این فریاد Ouroboros از Alexandrian مصر است.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مار “Ouroboros ” در مصر باستان.

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

پاپیروس مصر متعلق به Dama Heroub ، سلسله پادشاهی 21

زودیاک (منطقه البروج .مترجم) به عنوان دم مار نشان داده شده ، خوردن Ouroboros نماد ابدیت زمان و مرز جهان است. در زیر آن ، دو شیر Routi نمادهای (‘دیروز و فردا’) هستند،نشانه ای از رستاخیز ، ودر

نهایت ، حمایت از نوزاد خدای خورشید است.

آن به یک ارتباط قوی اشاره می کند ، به آنچه که به عنوان وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان(آندروژنی) شناخته شده است… وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان متحد کننده اصول نر و ماده با همدیگر است. (وجود کروموزومهای xx درزنان وxy درمردان ووجود نیمه گمشده مرد در زن ونیمه گمشده زن در مردان وبروز حالات واحساسات جنس مخالف ومتضاد در هردو جنس که موضوعات بحثهای

روانشناسی است . مترجم)

این پایان ، آغازی برای تلاش بنیادین بشر است که کلیت مراسم تولد و خلقت را درک کند…

این بر خلاف ایده وجود دو حالت زنانگی و مردانگی توامان(آندروژنی) است ، حالتی از دوگانگی که کامل شده است. وبازگشتی است به تمامیت وجود…

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Ouroboros هفت تکه ای آزتک ها

پیگیری نماد Ouroborosدر فرهنگهای مختلف پروژه ای در دانشگاه مینه سوتا بوده ، که تا به حال های طرحهای بزرگ و متنوعی از این archetypes یافته اند که بسیار چشمگیر است.

پژوهشگران محترم می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه مینه سوتا وپیدا نمودن لینک اصلی مطلب

تحقیقاتی از آن بهره مند شوند.مترجم)

لینک به دیدگاه

کارل گوستاو یونگ دراین مورد چه می گوید؟

کارل یونگ ، روانشناس سوئیسی ouroborosرا به عنوان نمونه اولیه و ماندالای اساسی کیمیا می شناسد.

یونگ تعریف رابطه ouroboros با علم کیمیا را چنین بیان کرده است :

کیمیاگران ، که مورد ماهیت فرایند جدا سازی مواد بیشتر از ما دانشمندان مدرن می دانستند ، این پارادوکس/تضاد را از طریق سمبل ouroboros دریافته بودند ، ماری که دم خود رامی خورد. در عکس قدیمی از ouroboros آنها سیستم چرخشی مواد وقابلیت تبدیل انها را به هم دریافتند…

این نماد دراماتیک شیوه ای از جذب در جامعه است و جذب از جنبه مخالف ، برای مثال سایه که در غیاب نور تشکیل می شود….

این یک فرایند انعکاسی یا فید بک است در عین حال نماد جاودانگی ، وبدون شک از ‘ناخود آگاه انسان سرچشمه می گیرد. (مجموعه آثار ، جلد 14 para.513

لینک به دیدگاه

نماد شناسی آسمانی

اعتقاد بر این است که Ouroboros الهام گرفته از کهکشان راه شیری است،

برخی از متون کهن اشاره به مار نورانی ساکن در آسمانها شده است.

milkysag.jpg

:Sagittarius صورت فلکی کمانگیر در قلب کهکشان راه شیری.

sagalaxy2.jpg

مرکز کهکشان راه شیری ما در صورت فلکی برج قوس.

sagittariusweb.jpg

کهکشان راه شیری الهام بخش سمبل Ouroboros است. افسانه هااشاره به” نور مار ساکن درکاینات “می کنند.

در کهکشان راه شیری که نشان همین مار است، منظومه ای در نقطه مرکزی در نزدیکی صورت فلکی قوس مشاهده می شودکه همانند این مار درحال خوردن دم خود می باشد …

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Ouroboros در ستارگان

کهکشان راه شیری ، چرخه بزرگ زمان را نگه داشته است و وقتی که زمان به پایان برسد تغییرات فاجعه بار روی خواهند داد…

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

. نشان Aion Suntelia برآمدن خورشید از دهان ouroboros است که دقیقا ، در تاریخ 21دسامبر 2012 رخ خواهد داد..!

که در ارتباط با تقویم تاریخی مایاها به عنوان نمادی از تکامل هوشمندانه در کیمیای زمان به شمار می اید. این همچنین به اسطوره Quetzalcoatl اشاره می کند وخلاصه آن ایجاد تغییرات سریع و” تبدیل زمین به حلقه آتش” است.

aionsuntelia.jpg

یونانیان این زمان را Aion Suntelia نامیده اند که به معنای ”زمان پایان عصر” است.

مورخان باستانی یونان و به ویژه افلاطون پایان عصر را ” چرخه ی فاجعه ” نامیده اند…!

کلمه ای AION توسط نماد Ouroboros تعبیر وتفسیر شده است…

تصاویر :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Ouroboros و درخت زندگی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بالا چپ = مثلث دوگانه سلیمان

پایین = Ouroboros تلطیف شده در آزمایشگاه کیمیاگری قرون وسطی در هایدلبرگ

راست= Janus (ترسیم شده در 1608میلادی)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بالا-چپ= Ouroboros ارتباط بین انسان و خدا / پایین= Ouroboros چینی

از سلسله چو ، 1200 پیش از میلاد).

بالا-راست = پیش از 1400میلادی ژاپن / پایین = هندوستان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

بالا- چپ = Ouroboros زمینی از نشانها یAlciato

پایین = Ouroboros اقیانوسی از نشانها ی Alciato

بالا راست = طرح اواخرسال 1700 میلادی است

پایین = آرم انجمن تئوزوفی (مادام بلاواتسکی)

موخره : همانطوری که ذکر شد نمادی است با معانی مختلف ، در فرهنگها وتمدنهای مختلف …

بیایید تلنگری به ذهنمان بزنیم !

پرسش من این است : از دید گاه باستان شناسی فضایی ، Ouroboros نماد “سیاهچاله ” نیست !؟ همانطوری که می دانیم و می دانید، سیاهچاله ها اجرامی هستند که بعلت گرانش فوق العاده زیادشان حتی نور هم نمی توانداز سطح ان بگریزد ودر نتیجه دربین سایر اجرام کهکشانی غیر قابل رویت بوده و تنها با مقدار اشعه گاماواشعه ایکسی که از خود ساتع می کنند ، قابل ردیابی هستند…شاید فرازمینیان به پیشینیان ما آموخته بودند

که سیاهچاله ها چیستند چه ماهیتی دارند ونوعی خاص ازآن (کرمچاله ) می تواند به صورت دالانهایی برای

مسافرت بین کهکشانی شان مورد استفاده قرار گیرد…واین نماد ساده شده ومتبادر به ذهن را ابداع کرده اند.!

عکسهای زیر را ببینید:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

شاید روزی برسد که خط بطلانی بر تمامی باورهای مان از تمدنهای های باستان بکشیم وحقیقت دنیا های باستانی آغازی بر پایان واقعیت تمدن ما باشد …

 

منبع مورد استفاده :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

خيلي مايل بودم راجع به اين نماد بدانم. چيزي كه مثل هميشه جالبه يكي بودن اين نماد در گذشته بين تمدنهاي مختلف در حاليكه از وجود يكديگر با خبر نبوده اند.

لینک به دیدگاه
  • 3 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...