رفتن به مطلب

مکه ما جوونای جامعه ما هستن ...نظر تو چیه ؟


حرفای حاجاقا رو قبول داری ؟  

14 کاربر تاکنون رای داده است

  1. 1. حرفای حاجاقا رو قبول داری ؟ارسال های توصیه شده

ای کارخونه دارا آی ثروتمندا آی اونایی که رزق و روزیتون زیاد است ...اگر مسلمانید که هستید به نکاح دربیاد جوونهایی رو که نمی تونن ازدواج کنن ...کسی به کسی نیست کسی توجه به قران نمیکنه .. قرآن گفته ما عمل نمیکنیم.........آقا به نکاح که درنمیاره هیچی تازه میره یه زن دیگه واسه خودش میگیره ..میگه کارخونه نو خونه نو زن نو ...آقا آخر پیری و معرکه گیری ؟ خجالت نمی کشی ؟تو دیگه باید بری با عزرائیل ...شما دیگه باید به فکر قبر و قیامتت باشی ..حالا موهات سفید شده تازه چشت دنبال زنای مردم افتاده ؟ که من چون میتوانم چهارتا زن دیگه اداره کنم برم ...این اسمش شهوت رانیست ..یه زنی که 30 سال تو خونه تو خون دل خورده ...با نداریت ساخته حالا مزد این خانوم بعد از 30 سال اینه که تو هوو سرش بیاری ؟

بگی این زن کهنه شده ؟ پیر شده ؟خجالت بکش .مرد باید وفا داشته باشه ..به جای اینکه پول رو صرف شهوت خودت کنی بیا برو دست یه جوونو بگیر ...و من اعلام میکنم خدا شاهده جوون مجردی که باید ازدوج کنه و به خاطر فقر نمی تونه و گناه میکنه نیمی از این گناه بر گردن سرمایه دارهای ماست ..یعنی اونها هم مسئولن ..اینا باید به واجب خودشون عمل کنن واجب هم یکیش اینه که ازدواج رو بیان برای جوونا فراهم کنن

و آقا هر سال میره مکه هر سال میره عمره چه خبره ؟واجب یه بار حج یه بار واجبه ..چقد میرید مکه ؟چرا میرید یک میلیون و نیم خرج میکنید پولا رو توی گلوی این وهابی های عرب میریزید که تمام این پولها گلوله بشه تو تن شیعه ها چرا اینقد گردن این عربا رو کلفت میکنید ؟ چرا پولا رو میرید خرج عربستان میکنید ؟ تو یه بار رفتی مکه بشین سر جات دیگه اگه قرار بود ادم بشی میشدی ...پولاتو خرج عربا نکن ..

مکه ما جوونهای جامعه ما هستن ..حرم ما جوونهای جامعه ما هستن ...مسجدالحرام جوون فقیر طایفه توست که باید دورش طواف بکنی و این پولا رو خرج جوون فقیر یکنی کجا داری میری؟پولا رو خرج کجا میکنی؟

کعبه و سنگ بهانست که ره گم نشود ..آدم مکه میره که تو عرفات بره معرفت پیدا کند ...تو مشعر بره شعور پیدا کند ...تو منا برود تمام خواسته های حیوانیش رو سر ببرد ..

یا اون کسانی که پول خرج میکنن برای عقد و عروسی های پسراشون چند صد تومن بدن مطرب چند صد تومن تالار ...بیا به خاطر خدا پولایی رو که میخوای خرج مطرب بکنی که تا ساعت 3 نصفه شب بزنند و برقصند توی مملکتی که این همه شهید داده شده ...بیا این پولا رو به جای انیکه خرج گناه کنی بده به جوونی که سه ساله پشت عقد مونده پول نداره ...یا دختری که پول نداره جهزیه بخره

خوشم میاد پشت یه مینی بوسی نوشته بود دو دوتا پنج تا کی به کیه...نگو قرآن نگفته بگو کی به کیه

شما برید فیش حقوقی مدیرا ر ببینید ...برید حقوق مجلسی ها رو ببینید ..مختون سوت میکشه ..چه خبره مگه اینا چیکار میکنن ؟یه کارگری که تو سرما باید بلرزه تو گرما باید بلرزه باید عرق بریزه دستاش مثل سنگ پا میمونه از بس زحمت کشیده اونوقت 30 تومن 35 تومن بگیره ؟اما اون اقای مدیر کل تو دفترش تو زمستون بهترین وسایل گرمکن تو تابستونش بهترین کولر باشه ..سنگینترین چیزی هم که بلند میکنه یه خودکار بیک نه سرما میخوره نه گما میخوره نه خاک تو حلقش میره چرا باید یکی دومیلیون حقوق بگیرد ؟

لینک به دیدگاه

واقعا هم همینطوره

عموی من جوون بود که اسمش برای حج واجب در اومد گفت تا پسرمو زن ندم نمیرم(بچه آخرش)

بنده خدا یکسال بعد عروسی پسرش از دنیا رفت

همه میگن هم ثواب حجشو برده هم دعای خیر این دوتا جوون پشت سرشه

لینک به دیدگاه
ای کارخونه دارا آی ثروتمندا آی اونایی که رزق و روزیتون زیاد است ...اگر مسلمانید که هستید به نکاح دربیاد جوونهایی رو که نمی تونن ازدواج کنن ...کسی به کسی نیست کسی توجه به قران نمیکنه .. قرآن گفته ما عمل نمیکنیم.........آقا به نکاح که درنمیاره هیچی تازه میره یه زن دیگه واسه خودش میگیره ..میگه کارخونه نو خونه نو زن نو ...آقا آخر پیری و معرکه گیری ؟ خجالت نمی کشی ؟تو دیگه باید بری با عزرائیل ...شما دیگه باید به فکر قبر و قیامتت باشی ..حالا موهات سفید شده تازه چشت دنبال زنای مردم افتاده ؟ که من چون میتوانم چهارتا زن دیگه اداره کنم برم ...این اسمش شهوت رانیست ..یه زنی که 30 سال تو خونه تو خون دل خورده ...با نداریت ساخته حالا مزد این خانوم بعد از 30 سال اینه که تو هوو سرش بیاری ؟

بگی این زن کهنه شده ؟ پیر شده ؟خجالت بکش .مرد باید وفا داشته باشه ..به جای اینکه پول رو صرف شهوت خودت کنی بیا برو دست یه جوونو بگیر ...و من اعلام میکنم خدا شاهده جوون مجردی که باید ازدوج کنه و به خاطر فقر نمی تونه و گناه میکنه نیمی از این گناه بر گردن سرمایه دارهای ماست ..یعنی اونها هم مسئولن ..اینا باید به واجب خودشون عمل کنن واجب هم یکیش اینه که ازدواج رو بیان برای جوونا فراهم کنن

و آقا هر سال میره مکه هر سال میره عمره چه خبره ؟واجب یه بار حج یه بار واجبه ..چقد میرید مکه ؟چرا میرید یک میلیون و نیم خرج میکنید پولا رو توی گلوی این وهابی های عرب میریزید که تمام این پولها گلوله بشه تو تن شیعه ها چرا اینقد گردن این عربا رو کلفت میکنید ؟ چرا پولا رو میرید خرج عربستان میکنید ؟ تو یه بار رفتی مکه بشین سر جات دیگه اگه قرار بود ادم بشی میشدی ...پولاتو خرج عربا نکن ..

مکه ما جوونهای جامعه ما هستن ..حرم ما جوونهای جامعه ما هستن ...مسجدالحرام جوون فقیر طایفه توست که باید دورش طواف بکنی و این پولا رو خرج جوون فقیر یکنی کجا داری میری؟پولا رو خرج کجا میکنی؟

کعبه و سنگ بهانست که ره گم نشود ..آدم مکه میره که تو عرفات بره معرفت پیدا کند ...تو مشعر بره شعور پیدا کند ...تو منا برود تمام خواسته های حیوانیش رو سر ببرد ..

یا اون کسانی که پول خرج میکنن برای عقد و عروسی های پسراشون چند صد تومن بدن مطرب چند صد تومن تالار ...بیا به خاطر خدا پولایی رو که میخوای خرج مطرب بکنی که تا ساعت 3 نصفه شب بزنند و برقصند توی مملکتی که این همه شهید داده شده ...بیا این پولا رو به جای انیکه خرج گناه کنی بده به جوونی که سه ساله پشت عقد مونده پول نداره ...یا دختری که پول نداره جهزیه بخره

خوشم میاد پشت یه مینی بوسی نوشته بود دو دوتا پنج تا کی به کیه...نگو قرآن نگفته بگو کی به کیه

شما برید فیش حقوقی مدیرا ر ببینید ...برید حقوق مجلسی ها رو ببینید ..مختون سوت میکشه ..چه خبره مگه اینا چیکار میکنن ؟یه کارگری که تو سرما باید بلرزه تو گرما باید بلرزه باید عرق بریزه دستاش مثل سنگ پا میمونه از بس زحمت کشیده اونوقت 30 تومن 35 تومن بگیره ؟اما اون اقای مدیر کل تو دفترش تو زمستون بهترین وسایل گرمکن تو تابستونش بهترین کولر باشه ..سنگینترین چیزی هم که بلند میکنه یه خودکار بیک نه سرما میخوره نه گما میخوره نه خاک تو حلقش میره چرا باید یکی دومیلیون حقوق بگیرد ؟

حرفاشو قبول دارم

دمشم گرم

لینک به دیدگاه
واقعا هم همینطوره

عموی من جوون بود که اسمش برای حج واجب در اومد گفت تا پسرمو زن ندم نمیرم(بچه آخرش)

بنده خدا یکسال بعد عروسی پسرش از دنیا رفت

همه میگن هم ثواب حجشو برده هم دعای خیر این دوتا جوون پشت سرشه

خدا رحمتشون کنه ...آره خیلی بیشتر هم ثواب کردن ...

 

حرفاشو قبول دارم

دمشم گرم

 

دمش گرم.......

 

چه نوشابه باز می کنن واسه هم ایول

نکنه میخوای واسه شمام باز کنن مستر ؟؟

در باز کن رو واسه همین اختراع کردن دیگه ....

لینک به دیدگاه

منم میخاستم برم یه مدت خیلی مصرم بودم

اما بعد گفتن باید با محارم برید برادر یا پدر یا همسر(:ws3:)

بابام که میگه من بیام پیش عربا چیکار(:jawdrop:)

با برادرم که بری هی میگه اونور نرو پسر هست اینور نیا پسر هست بالاخره کوفتت میکنه

موند یه نفر(:ws3:)

اما حالا خودمم دوست ندارم برم:icon_redface:

لینک به دیدگاه

هر چیز به جای خویش نیکوست.

با این راه حل ها درد جامعه ما درمون نمیشه. برنامه ریزی جامع میخواد که انسانها از شرّ این فاصله طبقاتی رها بشن.

لینک به دیدگاه
منم میخاستم برم یه مدت خیلی مصرم بودم

اما بعد گفتن باید با محارم برید برادر یا پدر یا همسر(:ws3:)

بابام که میگه من بیام پیش عربا چیکار(:jawdrop:)

با برادرم که بری هی میگه اونور نرو پسر هست اینور نیا پسر هست بالاخره کوفتت میکنه

موند یه نفر(:ws3:)

اما حالا خودمم دوست ندارم برم:icon_redface:

 

شما دختری ؟؟؟

نه بابا

لینک به دیدگاه
  • 2 سال بعد...

درسته

موافقم

درواقع حج یه بار واجبه اونم واسه کسی که واقعا دستش به دهنش میرسه و هزینه رفتن رو داره نه اینکه برای همه واجب باشه

تازه اونم یه بار نه چند بار

طرف همسایش داره از نداری گوشت الاغ میخوره اونوقت این هردقیقه پا میشه میگه بریم یه زیارتی که انشاالله خدا قبول بفرماید

آخه مرد حسابی خدا چطور اینو ازت قبول کنه وقتی همسایت وضعش اینه و تو اداره هم زیر میزت دیگه جا نداره از بس از این و اون....

لا اله الا الله

لینک به دیدگاه

آنقدر صفا کرد صفا یادش رفت

قربان مونا رفت مِنا یادش رفت

 

بازار بزرگ مکه را دید و دوید

حاجی بغل خدا، خدا یادش رفت

 

***

با نیت حل مشکل مالی رفت

با قصد فروش پسته و قالی رفت

 

در موسم حج دور خودش می‌گردید

حاجی به طواف خانه خالی رفت

 

***

با یاد خدا به کعبه باید برویم

با اهل صفا به کعبه باید برویم

 

وقتی که مسلمانی ما اینگونه‌ست

با قبله‌نما به کعبه باید برویم

 

 

درهمه کارها تعادل خیلی خوبه .....

من خودم خیلی دوس دارم به زیارت خانه خدا و مدینه رسول ا...برم اما از خدا میخوام به من وهمه ما ایرانی ها که سعادت حضور پیدا میکنیم معرفت کافی رو عنایت کنه....یک باربا معرفت می ارزه به هزار بار ازروی عادت وخرج ثروت رفتن... .....

در احادیث ما خیلی به تمتع وعمره توصیه شده اما امروزکه این پول به جیب وهابیت میرود واقعا جای تفکر دارد ..که چه کنیم ؟

لینک به دیدگاه
amin 202 مهمان
درسته

موافقم

درواقع حج یه بار واجبه اونم واسه کسی که واقعا دستش به دهنش میرسه و هزینه رفتن رو داره نه اینکه برای همه واجب باشه

تازه اونم یه بار نه چند بار

طرف همسایش داره از نداری گوشت الاغ میخوره اونوقت این هردقیقه پا میشه میگه بریم یه زیارتی که انشاالله خدا قبول بفرماید

آخه مرد حسابی خدا چطور اینو ازت قبول کنه وقتی همسایت وضعش اینه و تو اداره هم زیر میزت دیگه جا نداره از بس از این و اون....

لا اله الا الله

 

یا ابرفرض...

این تاپیکو از کجا پیدا کردی؟!!!:jawdrop:

از کارای مهرشاد خدابیامرز میکنی...:ws3:

و آقا هر سال میره مکه هر سال میره عمره چه خبره ؟واجب یه بار حج یه بار واجبه ..چقد میرید مکه ؟چرا میرید یک میلیون و نیم خرج میکنید پولا رو توی گلوی این وهابی های عرب میریزید که تمام این پولها گلوله بشه تو تن شیعه ها چرا اینقد گردن این عربا رو کلفت میکنید ؟ چرا پولا رو میرید خرج عربستان میکنید ؟ تو یه بار رفتی مکه بشین سر جات دیگه اگه قرار بود ادم بشی میشدی ...پولاتو خرج عربا نکن ..

مکه ما جوونهای جامعه ما هستن ..حرم ما جوونهای جامعه ما هستن ...مسجدالحرام جوون فقیر طایفه توست که باید دورش طواف بکنی و این پولا رو خرج جوون فقیر یکنی کجا داری میری؟پولا رو خرج کجا میکنی؟

کعبه و سنگ بهانست که ره گم نشود ..آدم مکه میره که تو عرفات بره معرفت پیدا کند ...تو مشعر بره شعور پیدا کند ...تو منا برود تمام خواسته های حیوانیش رو سر ببرد ..

 

این قسمت از نوشتت منو یاد حرف یه آخوندی انداخت...فک کنم دانشمند بود اسمش...خطاب به اینایی که هرسال میرن مکه میگفت:

"تو اگر قرار بود آدم بشی...همون دفعه اول آدم میشدی...دیگه واسه چی هی هر سال پولتو میریزی دور؟":ws3:

دوستان اگر خواستن کل صحبتش رو پیدا میکنم میذارم...:icon_redface:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...