رفتن به مطلب

سخنان برگزیده از دکتر شریعتی


ارسال های توصیه شده

  • پاسخ 46
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

و شما مومنان به آنان که غير خدا را می خوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنان هم از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند

لینک به دیدگاه

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم . این زندگی من است (دکتر علی شریعتی)

لینک به دیدگاه

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم (دکتر علی شریعتی)

لینک به دیدگاه

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود!

اما افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشمانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........................

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است،اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود و اگر تماس، تداوم یابد به ابتذال کشیده میشود و تنها با بیم، امید، تزلزل، اضطراب و دیدار و پرهیز زنده و نیرومند می ماند. اما دوست داشتن با این حالات ناآشناست. دنیایش دنیای دیگریست!....... (دکتر علی شریعتی)

لینک به دیدگاه

اگر باطل را نمیتوان ساقط کرد میتوان رسوا ساخت، اگر حق را نمیتوان استقرار بخشید میتوان اثبات کرد، طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت..........! « دکتر علی شریعتی»

لینک به دیدگاه

خدایا ، آتش مقدس « شک » را آن چنان در من بیفروز تا همه « یقین » هایی را که در من نقش کرده اند ، بسوزد. و آن گاه از پس توده ی این خاکستر، لبخند مهراوه بر لب های یقینی، شسته از هر غبار طلوع کند.

لینک به دیدگاه

ای آزادی، من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از حکومت بیزارم، از باید بیزارم، از هر چه و هر که تو را در بند می کشد بیزارم ...ای آزادی، چه زندان ها برایت کشیده ام !

و چه زندان ها خواهم کشید و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد ...اما خود را به استبداد نخواهم فروخت، من پرورده ی آزادی ام، استادم علی است، مرد بی بیم و بی ضعف و پر صبر) …

لینک به دیدگاه

آدمی مثل من در این جامعه برای اینکه مردم را آگاه کند...تنها وسیله ای که دارد یکی گفتن است یکی نوشتن اما در محیطی که نه عوامش و نه خواصش هیچ کدام عادت ندارند که نه بشنوند نه بخوانند وی چه کاری می تواند بکند؟

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم سوتکی سازد،

.................گلویم سوتکی باشد،بدست کودکی گستاخ و بازیگوش

.................و او یکریز و پی در پی

.................دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

.................و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد،

.................بدین سان بشکند در من،

.................سکوت مرگبارم را.........

............................«دکتر علی شریعتی»

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

از انسانها غمی به دل نگیر زیرا خود غمگینند با انکه تنهایند از خود می گریزند چون به خود و حقیقت خود شک دارند پس دوستشان بدار اگرچه دوستت ندارند

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
  • 2 ماه بعد...

فرق است بين دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امري لحظه اي و گذراست

ولي داشتن دوست استمرار لحظه هاي دوست داشتن است .

(دکتر علی شریعتی)

لینک به دیدگاه

×
×
  • اضافه کردن...