رفتن به مطلب

مقالات نشریه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران


Mohammad Aref

ارسال های توصیه شده

عنوان مقاله : پويايي شناسي بخشهاي اقتصادي براي تشخيص فعاليتهاي كليدي اقتصاد ايران در يك برنامه توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : احمد فرجي دانا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

عنوان مقاله : اشتغال، بيكاري وتوسعه در ايران

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 66
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

عنوان مقاله : استراتژي توسعه اقتصادي و مشكل تك محصولي

نویسندگان مقاله : علي فرهندي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

عنوان مقاله :اندازه گيري هزينه ازدهام استفاده از كالاها و خدمات عمومي همگاني

نویسندگان مقاله : جمشيد پژويان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

عنوان مقاله : " نقد و بررسي كتاب"

نویسندگان مقاله : خليل لاهيجاني افخم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : "اقتصاد رفاه ليبراليسم" آيا وجود دارد؟ ( بحثي در برخورد انديشه ها)

نویسندگان مقاله : محمد حسين تمدن جهرمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

عنوان مقاله : مديريت اقتصاد در شرايط بحراني

نویسندگان مقاله : بايزيد مردوخي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۶/۰۷/۰۱

دوره: 39

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : مقايسه اجمالي بين هزينه فرصت سرمايه در سيستم هاي ربوي و غير ربوي

نویسندگان مقاله : ايرج توتونچيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نمودار اساسي نظريه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اوليه آن

نویسندگان مقاله : توماس ام. هامفري، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نظريه توافق چند فروشنده در بازار منابع غير قابل احياء و كاربرد آن براي ملل اوپك

نویسندگان مقاله : مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : تحليل تعادل عمومي عوارض ناشي از ماليات برمزد و حقوق: گسترش الگوي ها ربرگر

نویسندگان مقاله : احمد جعفري صميمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : مقايسه اجمالي بين هزينه فرصت سرمايه در سيستم هاي ربوي و غير ربوي

نویسندگان مقاله : ايرج توتونچيان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۷/۰۷/۰۱

دوره: 40

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : رفوزم پولي ژوئن 1948 آلمان فدرال

نویسندگان مقاله : هادي صمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : معيار اندازه گيري قدرت بازاري كارتل نفت و كاربرد آن براي ملل اوپك

نویسندگان مقاله : دكتر مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : معرفي كتابهاي تازه

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تحليلي از سير تحول و پيامدهاي سياستگذاري منحني فيليپس

نویسندگان مقاله : توماس ام . هامفري، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : اثر مكاتب فكري بر رفتار اقتصادي ژاپنيها

نویسندگان مقاله : محمود توسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۶۸/۰۷/۰۱

دوره: 41

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : بررسي تحولات نظريه هاي اقتصادي

نویسندگان مقاله : غلامعلي فرجادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تشكيلات و عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه پول و جايگاه آنها در سيستم پولي و بانكي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر اكبر كميجاني، علي عسگري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تجزيه و تحليل داده ها – ستانده اي روابط بين بخش صنعت و خدمات در كشورهاي مختلف و اثرات آن در زمينه اشتغال

نویسندگان مقاله : سه هارك پارك، كنت اس. چان، بايزيد مردوخي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : معرفي و نقد كتاب

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : چگونگي و ارتباط و درجه بستگي علم اقتصاد با قضاوتهاي ارزشي

نویسندگان مقاله : حسن سبحاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۰/۰۷/۰۱

دوره: 44

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

عنوان مقاله : بررسي تئوريك D&R با استفاده از مدلهاي رشد وتحليل مقايسه اي هزينه هاي D&R در كشورهاي مختلف

نویسندگان مقاله : محمد مهدي عسگري ، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : كاربردي از فرضيه درآمد انتظاري تودارو (بيكاري شهري و مهاجرت روستا به شهر در ايران)

نویسندگان مقاله : جعفر عبادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : ادراك و انتظارات مصرف كننده در مورد قيمت

نویسندگان مقاله : پيترسيمون ، حميد ابريشمي ، دانيل ويزربز

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : بازدهي سرمايه گذاري هاي آموزشي

نویسندگان مقاله : حسن سبحاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۱/۰۱

دوره: 45

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : تهيه و كاربرد مدلهاي اقتصاد كلان سنجي در ايران- يك بررسي مقايسه اي

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : ترتيبات آزاد سازي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه

نویسندگان مقاله : دكتر رضا شيوا ، Sebastian Edwards

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تمركز سياسي – اداري و مراحل رشد اقتصادي

نویسندگان مقاله : مرتضي اسدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : آمايش سرزمين و توسعه فضايي و يكپارچه

نویسندگان مقاله : احمد فرجي دانا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۱/۰۷/۰۱

دوره: 46

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : تحليلي تئوريك از اهميت وماهيت پس انداز و بررسي تجربي آن در ايران

نویسندگان مقاله : تيمور رحماني ، اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : استقلال بانك مركزي وعملكرد اقتصاد كلان: برخي شواهد تجربي

نویسندگان مقاله : رضاشيوا ، Alberto Alesina ، Summers H Lawrence

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : بررسي رابطه نظري بين درآمد نهائي و قيمت نفت در ايران و عربستان سعودي

نویسندگان مقاله : مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نگرشي بر سوبسيد و سهميه بندي در ارتباط با مصرف و توزيع مطالعه موردي : ايران

نویسندگان مقاله : محمد فقيهي كاشاني ، حميد ابريشمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۲/۰۱/۰۱

دوره: 47

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : مسائل انتقال از يك اقتصاد برنامه اي به يك اقتصاد بازار

نویسندگان مقاله : دكتر هادي صمدي ، پروفسور ويلهلم كره له

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تعيين قيمت سايه اي منابع در بخش كشاورزي ( مطالعه موردي روستاهاي خراسان)

نویسندگان مقاله : محمد سعيد نوري نائيني ، احمد صلاح منش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نگاهي به چند آزمون مهم در مورد قضيه درآمد دائمي مصرف

نویسندگان مقاله : منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تعيين اولويت پديده ها با استفاده از خواص بردار و مقدار آيگن

نویسندگان مقاله : دكتر اسرافيل كسرايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۳/۰۷/۰۱

دوره: 48

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : بيكاري شهري ، تحرك بين المللي سرمايه و سياست توسعه

نویسندگان مقاله : ابوالقاسم مهدوي ، شيگمي يابوچي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تبيين پولي تورم: تجربه ايران

نویسندگان مقاله : علي طيب نيا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : ميثم موسايي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : الگوي عرضه نفت كشورهاي غير اوپك

نویسندگان مقاله : دكتر عبدالناصر همتي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۴/۰۷/۰۱

دوره: 49

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : سنجش حق الضرب پول با استفاده از تخمين تابع تقاضاي پول در اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : اكبر كميجاني ، علي اصغر اسماعيل نيا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : كاربرد تحليل هزينه-فايده در صنعت فولاد ايران

نویسندگان مقاله : حسين صادقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تخمين اثر نهاده اي انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي

نویسندگان مقاله : حسين عباسي تژاد ، داريوش وافي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : بررسي اهميت عوامل مؤثر بر ماليات تورمي در ايران

نویسندگان مقاله : رشيد شمخال ، احمد جعفري صميمي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تحليلي بر توليد و مصرف فولاد و توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : علي زاهد طلبان ، محمود متوسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۱/۰۱

دوره: 50

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : تبين مدل رشد متكي به تجارت خارجي

نویسندگان مقاله : فرهاد رهبر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نفت و توسعه اقتصادي ايران

نویسندگان مقاله : ابوالقاسم مهدوي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : اثر شاخص هاي اقتصاد كلان بر توزيع درآمد در ايران

نویسندگان مقاله : اسمعيل ابونوري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : آزموني از پديده جايگزيني اجباري دراقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نقدي بر مكان يابي صنايع فولاد : تجربه فولا د مبارك

نویسندگان مقاله : علي محمودي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۶/۰۷/۰۱

دوره: 51

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : برآورد رابطه تقاضاي برق خانگي دراستان اصفهان

نویسندگان مقاله : جعفر بحريني ، اكبر توكلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : معرفي و نقد نظريه اقتصاد تكاملي و رابطه آن با توسعه اقتصادي

نویسندگان مقاله : هادي صمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تخمين دو مرحله اي تابع مصرف انرژي در صنعت ايران بر اساس مدل لا جيت (1346-1373)

نویسندگان مقاله : محمد رضا عليپور جدي ، سيد حسين سقائيان نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نقش دولتها در توسعه پوياي اقتصادي

نویسندگان مقاله : محمود توسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : "كد اقتصادي ، سيستم گردش پول و كالا ونقش آن در وصول ماليات" تجربه جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محسن نوربخش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۱/۰۱

دوره: 52

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : تأثير سياست هاي جديد ارزي بر تجارت خارجي در ايران

نویسندگان مقاله : عليرضا رحيمي بروجردي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تعامل ميان بخش پولي و حقيقي اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : محسن مهرآرا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : ارزيابي اقتصادي طرح محوري گندم

نویسندگان مقاله : صمد اله رحماني كرمي ، سيد كاظم صدر

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : محاسبه و آزمون تورش جمعي سازي در تابع تقاضاي كل سرمايه گذاري بخش خصوصي ايران

نویسندگان مقاله : مرتضي قره باغيان ، غلامرضا كشاورز حداد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : (( ارزيابي عملكرد واگذاري سهام در سازمانهاي عمده واگذر كننده ))

نویسندگان مقاله : اكبر كميجاني ، محمد رحيم احمدوند

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : آيا قيمت سهام در بازار بورس تهران قابل پيش بيني است؟ ( نگرش جديد به رفتارقيمت سهام و قابليت پيش بيني دربازار بورس تهران)

نویسندگان مقاله : علي خاكي صديق ، كارو لوكس ، حميد خالوزاده

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دوره: 53

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : شناخت جنبه هاي اقتصادي سياستهاي كاهش فقر

نویسندگان مقاله : دكتر محمود متوسلي ، دكتر سعيد صمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تحليل ريسك و بازده سهام شركت هاي سرمانه گذاري در بورس تهران

نویسندگان مقاله : دكتر اسد اله فرزين ، دكتر رضا اسماعيلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : نظريه تعيين عرضه اقتصادي كالاي بادوام

نویسندگان مقاله : دكترمجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تخمين تابع تقاضاي مسكن با استفاده از مدل " قيمت هدانيك " مطالعه موردي خميني شهر

نویسندگان مقاله : مصطفي عماد زاده ، محمد رضا شريفي ، رحمان خوش اخلاق

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : ريشه يابي تحولات درآمدي عمومي در ايران

نویسندگان مقاله : الياس نادران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تحليل مقايسه اي الگوهاي رشد نئوكلاسيك و درون زا

نویسندگان مقاله : حميد ابريشمي ، داود منظور

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۸/۰۷/۰۱

دوره: 55

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : سرمقاله نگرش روش شناختي بر اقتصاد آموزش و پرورش

نویسندگان مقاله : محمود متوسلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : هدف گذاري نرخ واقعي ارز و ثبات اقتصادي : مورد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر محسن ابراهيمي ، دكتر اكبر كميجاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : درونزايي عرضه پول و تأثير فشارهاي هزينه اي بر آن دراقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : دكتر تيمور رحماني ، دكتر اسد ا... فرزين وش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : روشهاي اقتصادي مبارزه با آلودگي هواي تهران

نویسندگان مقاله : حميد ديهيم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : پيشنهاد يك مدل كلان رشد براي توسعه اقتصاد ايران

نویسندگان مقاله : Mahdavi

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : بر آورد سري زماني تابع تقاضاي واردات ايران : يك تحليل مجدد

نویسندگان مقاله : دكتر سيد جواد پور مقيم

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : استخدام رسمي – پيماني و نقش شركتهاي كاريابي

نویسندگان مقاله : مرتضي اعلاباف صباغي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : بررسي اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات كشاورزي

نویسندگان مقاله : سيروس نيك اقبال ، دكتر كامبيز هژبر كياني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تحليل همبستگي شاخصهاي توسعه مخابرات و توسعه اقتصادي و تعيين حد بهينه توسعه مخابرات براي دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي كشور (چارچوب و متدولوژي)

نویسندگان مقاله : محمد زنده دل ، عليرضا علي احمدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۱/۰۱

دوره: 56

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : دستاوردهاي علمي جيمز هكمن و دانيال مك فادن كه منجر به اخذ جايزه نوبل سال 2000 گرديد ( گرداوري و اقتباس)

نویسندگان مقاله : شاپور محمدي ، حسين عباسي نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : بررسي و تحليل منحني فيليپس و تعيين نرخ طبيعي بيكار در ايران

نویسندگان مقاله : غلامرضا كاظمي زاده ، حسين عباسي نژاد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : الگوي تعيين همزمان عرضه نيرو كار و تقاضاي كالا در اقتصاد ايران " نظريه جديد اقتصاد خانواده "

نویسندگان مقاله : حسن تائي ، احمد فرجي دانا

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تابع عرضه مسكن در ايران

نویسندگان مقاله : سايه موسوي ، منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : كاربرد نظريه عدالت اقتصادي در نظام اسلامي توزيع ثروت و درامد

نویسندگان مقاله : ايرج توتونچيان ، حسين عيوضلو

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : كنكاشي در وضعيت معيشتي مناطق شهري استان مازندران " سياهي فقر در لابلاي برگهاي سبز "

نویسندگان مقاله : سيد غلامي نتاج اميري ، الياس نادران

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تاثير آزاد سازي تجارت خارجي بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ايران ( روش كنترل بهينه )

نویسندگان مقاله : هوشنگ شجري ، اكبر توكلي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تحليل مقايسه اي آثار توزيعي ماليات بر درامد در اسلام و نظام ماليات بر درامد در ايران

نویسندگان مقاله : محمد تقي گيلك حكم آبادي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۷۹/۰۷/۰۱

دوره: 57

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

عنوان مقاله : مقايسه كاركرد برآوردهاي حاصل از مشخص نمايي تعادل و عدم تعادل در بازار محصولات كشارزي ايران

نویسندگان مقاله : غلامرضا كشاورز حداد

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : اهميت محيط با ثبات اقتصاد كلان

نویسندگان مقاله : اسماعيل رمضانپور ، منصور خليلي عراقي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تعيين عرضه رقابتي كالاي با دوام با نوسانات تصادفي درذخيره كالا

نویسندگان مقاله : مجيد احمديان

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : بررسي عناصري از مناهي اقتصادي در احكام اسلامي

نویسندگان مقاله : حسن سبحاني

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : پيش بيني تورم ايران با استفاده از مدل هاي ساختاري ، سري هاي زماني و شبكه هاي عصبي

نویسندگان مقاله : دكتر سعيد مشيري

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : اثر سياست هاي تعديل بر فقر و توزيع درآمد ( مطالعه موردي سياستهاي برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران)

نویسندگان مقاله : سهيلا پروين ، راضيه زيدي

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

عنوان مقاله : تصميم گيري در مورد خريد و فروش سهام قبل يا پس از زمان برگزاري مجمع عمومي عادي

نویسندگان مقاله : عباس خدابخش

تاریخ انتشار: ‏۱۳۸۰/۰۱/۰۱

دوره: 58

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...