رفتن به مطلب

معرفی برخی از حشره کش ها


masi eng

ارسال های توصیه شده

دکامترین Decamethrine این سم با اسامی تجارتی دلتامترین، دسیس، بوتوکس، بوتوفلین و کاائوترین به بازار عرضه می‌شود. فرمول مولکولی C22H19Br2NO3 و نقطه ذوب 101ـ98 درجه سانتیگراد توسط کارخانه راسل ـ اکلاف به بازار عرضه شده است. این ترکیب در ساختمان شیمیایی خود دارای برم (Br) است که در آب تقریباً غیر محلول بوده و فقط به میزان 0.002 ppm در آب حل می‌شود. ولی در استن و بسیاری از حلالهای حلقوی حل می‌شود. جزء پیروتروئیدهای مصنوعی بسیار ناپایدار بوده و روی لارو بالپولک‌داران و سخت‌بالپوشان مؤثر است. قدرت حشره‌کشی بسیار بالایی داشته و در حدود 50 برابر پیرترین I برای مگس خانگی سمی است. 128=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم است. در بازار به صورت امولسیون 2.5 درصد و پودر 0.2 درصد موجود است و مقدار مصرف آن 5 تا 17.5 گرم ماده مؤثره در هکتار می‌باشد. -------------------------------------------------------------------------- سپیرمترین Cypermethrine این سم دارای نامهایت جارتی ریپکورر، کافیل سوپر، سیمبوش است. (کافیل سوپر مصرف دامپزشکی دارد). خاصیت آفت‌کشی این سم توسط الیوت کشف و در سال 1975 توسط شرکت شل ساخته و به بازار عرضه شده است. فرمول مولکولی: C22H19cl2No5 بوده. فرم خالص آن به صورت ماده‌ای جامد با نقطه ذوب 80ـ60 درجه سانتیگراد است. در آب تقریباً نامحلول بوده ولی در حلالهای آلی به خوبی حل می‌شود. در محیطهای خنثی و اسیدی ضعیف پایداری خوبی دارد ولی در محیطهای قلیایی تجزیه می‌گردد. در مقابل نور نسبتاً مقاوم بوده و به مقدار کمی تجزیه می‌شود. روی تعداد زیادی از حشرات به ویژه لارو بالپولک‌داران مؤثر می‌باشد. 4123ـ251=LD50دهانی میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی است. 2400

این ترکیب برای انسان و دام بسیار خطرناک است. 140ـ70=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن برای موش صحرایی است. این ترکیب را با ترکیباتی که دارای خاصیت قلیایی هستند نباید مخلوط نمود. این کنه‌کش به صورت امولسیون 10 درصد علیه کنه قرمز اروپایی نیز قابل توصیه می‌باشد. ولی روی کنه‌ها اریوفید مؤثر نیست. ...

لینک به دیدگاه

فن پروپاترین = دانیتل Danitol این سم با نامهای تجارتی رودی، مئوترین است. این ترکیب دارای خاصیت حشره‌کشی و کنه‌کشی است. در سال 1981 توسط شرکت سومیتومو ژاپن ساخته و به بازار عرضه شده است. به میزان 50 تا 200گرم ماده خلاص در هکتار روی حشرات و انواع کنه‌ها مؤثر می‌باشد.

این ترکیب برای انسان و دام بسیار خطرناک است. 140ـ70=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن برای موش صحرایی است. این ترکیب را با ترکیباتی که دارای خاصیت قلیایی هستند نباید مخلوط نمود. این کنه‌کش به صورت امولسیون 10 درصد علیه کنه قرمز اروپایی نیز قابل توصیه می‌باشد. ولی روی کنه‌ها اریوفید مؤثر نیست.

لینک به دیدگاه

رسمترین Resmethrin این سم با نامهای تجارتی بیورسمترین، سیس مترین، بنزیفورولین، کرایسون است. فرمول مولکولی: C22H26O3، جرم مولکولی: 338.45 این سمت وسط کارخانه اف ام سی FMC، سومیتو مو، فیرفیلد، میچل کوت ساخته شده و در سال 1967 توسط الیوت و همکاران معرفی شده است. فرم خالص آن به شکل بلورهای بیرنگ، تکنیکال آن مومی شکل است. نقطه ذوب: 48ـ38 درجه سانتیراد، نقطه جوش آن: 174 درجه در 1.4 میلی‌بار (بیورسمترن)، فشار بخار بسیار پایین است. ثبات: در شرایط انبار و در حالت خشک بسیار پایدار است. ولی در برابر نور هوا و اسیدها و قلیاها تجزیه می‌شود. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در حلالهای آلی حل می‌شود. طرز تأثیر: حشره‌کشی با اثر تماسی است و برای مبارزه با آفات خانگی، تأسیسات عمومی، انبارهای غذائی و حشرات دامی توصیه شده است. فرمولاسیون: امولسیون، یوال وی، پودر وتابل و مخلوط با تترامترین، پرموفوس، مالاتیون،‌لیندین، پیرترین، پی پرونیل بوتوکساید نیز استفاده می‌شود. با سایر قارچکشها و حشره‌کشها قابل اختلاط است. LD50 آن برای موش صحرائی از راه دهان 1600ـ1400 (رسمترین) و 8800ـ8600 (بیورسمترین) و از طریق پوست به ترتیب 4200و 10000 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. سطح بی‌زیان آن برای سک 250 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن در سه ماه تغذیه بوده است. در پوست حساسیت ایجاد نمی‌کند. برای ماهیها مانند سایر پیرتروئیدها مسموم کننده است.

لینک به دیدگاه

تترامترین Tetramethrine نام تجارتی آن نئوپینامین است. جرم ملکولی آن 331.42 دلتن فرمول مولکولی C1H25NO4، این سم توسط شرکتهای سومیتومو، فیرفلید ساخته شد و اولین بار در سال 1965 معرفی شده است. فرم خالص آن به صورت بلورهای بیرنگ، نقطه ذوب 80ـ60 درجه سانتیگراد (تکنیکال 90 درصد) نقطه جوش 190ـ185 درجه سانتیگراد در 0.13 میلی بار، فشار بخار 20 درجه سانتیگراد: 8ـ10*4.7 میلی بار در است. نسبت به اسیدها و بازهای قوی حساس است. در انبار تا حرارت 50 درجه سانتیگراد پایدار می‌باشد. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در استون 40 درصد، بنزن 50 درصد، تولوئن 40 درصد به خوبی حل می‌شود. اثر تماسی و ضربه‌ای خوبی دارد. از این سم برای مبارزه با مگسها، پشه‌ها، زنبورها، در اماکن مسکونی و دامداریها استفاده می‌شود. مخلوط با پی‌پرونیل بوتوکساید نیز به صورت آئروسول مصرف می‌گردد. در بازار به صورت مایع در قوطیهای تحت فشار، امولسیون سطح کشندگی 50 درصد آن از طریق گوارشی برای موش صحرائی 5200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. تغذیه سگها با 1250ـ2500 و 5000 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن بدن در 13 هفته پس از تغذیه هیچگونه عارضه و علائم مسمومیت ایجاد نشده است. برای ماهیها مسموم کننده است. حد قابل تحمل آن برای ماهی کارپ 0.18 میلی‌گرم در لیتر در مدت 48 ساعت می‌باشد و برای زنبور عسل نیز سمی است. احتمالاً مانند پیرترین طبیعی تجزیه می‌شود. در بدن حیوانات خونگرم در اثر متابولیسم به هیدروکسی سیکلوهگران دی کاربوکسی ماید تبدیل می‌شود. در حیوانات خونگرم 95 درصد آن در ظرف 5 روز از بدن دفع می‌شود.

لینک به دیدگاه

پیرترین Pyrethrine این سم با نام تجارتی پیرتروم است. فرمول مولکولی C21H28O3 (متغیر)، جرم مولکولی: 328.43 (دلتن) این سم توسط کارخانه‌های دنکا، فیرفیلد، ساخته و به بازار عرضه شده است. فرم خالص آن به صورت روغن غلیظ است. نقطه جوش 170ـ200 درجه سانتیگراد فشار بخار بسیار پایین می‌باشد. در شرایط محیطی بسیار ناپایدار است به طوریکه در مجاورت نور و هوا اکسید شده و خواص حشره‌کشی خود را از دست می‌دهد. همچنین در محیطهای قلیایی بی‌اثر می‌شود. اضافه کردن سینرژیستها خواص آن را تثبیت می‌کند. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در حلالهای آلی به خوبی حل می‌شود. این سم اثر تماسی دارد. حشره‌کشی است که برای مبارزه با حشرات خانگی و اماکن عمومی و انبارها بکار می‌رود. همچنین برای مبارزه با شته‌ها، شپشکهای نباتی و سایر حشرات در سبزیجات و باغات و آفات انباری توصیه شده است. پی پرونیل بوتوکساید روی آن اثر سینرژیستی دارد. معمولاً مخلوط با روتنون یا سایر حشره‌کشها بکار می‌رود. این سم در بازار به صورت گرد، امولسیون، آئروسول یافت می‌شود. به طور کلی به غیر از مواد قلیایی با سایر ترکیبات سازگاری خوبی دارد. سطح کشندگی 50 درصد آن از طریق خوراکی در موش صحرائی بین 570 تا 1500 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن متغیر است. در بدن به سرعت هیدرولیز شده و اثر خود را از دست می‌دهد. سمیت تماسی آن قابل اندازه‌گیری نیست. غلظت قابل قبول آن در محیط کار در 8 ساعت 15 میلی‌گرم در متر مکعب از حجم هوا است. برای ماهیها سمی است. امولسیون آن برای زنبور عسل سمی است. اسپری آن سمی نبوده و برای زنبور عسل دور کننده می‌باشد. وقتی وارد بدن پستانداران می‌شود در حیوانات خونگرم تجزیه از طریق هیدرولیز شدن زنجیر استر انجام می‌پذیرد. تجزیه آن توسط نور خورشید و پرتو فرابنفش در گروه الکل آغاز و منجر به تعدادی مشتقات ناشناخته می‌شود.

لینک به دیدگاه

کادترین Kadethrine این سم با نام تجارتی اسپری توکس است. فرمول مولکولی C23H24O4S، جرم مولکولی: 396.5 دلتن است. این سم توسط کارخانه روسل اوکلاف ساخته و به بازا عرضه شده است. فرم خالص آن به شکل امولسیونی روغنی زرد رنگ مایل به قهوه‌ای و غلیظ، فشار بخار 20 درجه سانتیگراد کمتر از 7ـ10*6.5 میلی بار است. در محیطهای مایع قلیایی هیدرولیز می‌شود و در برابر نور تجزیه می‌گردد. خورندگی: برای نگهداری آن باید از ظروف آلومینیومی و یا با پوشش داخلی پلاستیکی استفاده شود. عملاً در آب نامحلول بوده ولی در متیلن کلراید، الکل، تولوئن، استون، پی پرونیل بوتوکساید به خوبی حل می‌شود. از نظر حشره‌کشی از گروه پیرتروئیدها با اثر ضربه‌ای قوی است. از این سم برای مبارزه با حشرات خانگی مانند مگس، پشه و سوسریها بکار می‌رود. به بازار به صورت ائورسول عرضه شده است. از نظر سازگاری با سایر پیروتروئیدها و ترکیبات غیر قلیائی قابل اختلاط است. LD50از راه دهان برای موش صحرائی 142ـ1324 و از راه پوست 3200 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. روی پوست، چشم و مجاری تنفسی کمی حساسیت ایجاد می‌کند. سطح بی‌زیان آن برای موش صحرائی در مدت 30 روز 1.25 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن اندازه‌گیری شده است. برای ماهیها بسیار سمی است. در حیوانات خونگرم سریعاً تجزیه می‌شود. حلقه تیولاکتون باز شده و استر آن جدا می‌شود و در حلقه هیدروکسیلاسیون حاصل می‌گردد.

لینک به دیدگاه

سی هالوترین Cyhalolothrine این سم با نام تجارتی گریند، سیفا و لامبادا ـ سی هالترین و کاراته است. فرمول مولکولی: C23H19CIF3NO3، جرم مولکولی: 449.9 دلتن است. این سم در سال 1980 توسط شرکت ای. سی. ای انگلستانی ساخته و به بازار عرضه شده است. فرم خالص آن به صورت روغن غلیظ قهوه‌ای رنگ، نقطه جوش 187ـ190 درجه سانتیگراد، فشار بخار 20 درجه سانتیگراد است. 0.001 میلی بار، در آب 20 درجه سانتیگراد 0.003 میلی‌گرم در لیتر حل می‌شود در حالیکه در استون، دی کلرمتان، اتیل استات، هگزان، اتانول 500 گرم در لیتر حل می‌شود. حشره‌کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی است و اثر ضربه‌ای خوی دارد. در حرارت 275 درجه سانتیگراد تجزیه می‌شود. در تاریکی مدت 4 سال در حرارت 50 درجه سانتیگراد تجزیه نشده و نسبت ایزومرهای آن تغییر نمی‌کند. در مقابل نور تا 1.6 سال بدون تغییر باقی می‌ماند. نیمه عمر آن در آب رودخانه 20 روز است. PH 7 تا 9 به تدریج هیدرولیز می‌شود. از این سم برای مبارزه با پارازیتهای خارجی حیوانات در اصطبلها به کار می‌رود. کاراته که نام عمومی آن (لامبادا، هالوترین) است برای مبارزه با آفات زراعی نیز مصرف می‌شود. فرمولاسیون: به صورت امولسیون غلیظ عرضه شده است. حداقل دز کشنده 50 درصد از راه دهان برای موش صحرائی 243 میلی‌گرم از ماده تکنیکال برای خوکچه هندی بیش از 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. از طریق پوست برای خرگوش بیش از 2500 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن سمیت دارد. میزان ADI آن برای انسان 0.02 میلی‌گرم است

لینک به دیدگاه

سی فلوترین Cyfluthrine این سم با نام تجارتی باپترویئد، رسپونسار، سولفاک است. فرمول مولکولی: C22H18Cl2NO3، جرم مولکولی: 434.3 دلتن است. این سم توسط کارخانه بایر ساخته و به بازار عرضه شده است. این سم در سال 1981 توسط هامن و فوش تهیه و معرفی شده است. شکل خالص توده خمیری شکل زرد رنگ است. نقطه ذوب آن 60 درجه سانتیگراد، فشار بخار در 20 درجه سانتیگراد یک میلی بار، وزن مخصوص: 1.28-1.27 گرم، در حرارت 20 درجه سانتیگراد کمتر از 2 میلیگرم در یک لیتر آب ولی هگزان 10200 تا 20 گرم در لیتر هگزان حل می‌شود. از نظر حشره‌کشی غیر سیستمیک تماسی، گوارشی با اثر ضربه‌ای است. از این سم برای مبارزه با حشرات به خصوص سنها، سخت بالپوشان، جوربالان و لارو پروانه‌ها در روی محصولات غلات، پنبه، باغات میوه، سبزیجات، آفات انباری و دامپروری بکار می‌رود. این سم به بازار به صورت امولسیون، پودر و تابل و مخلوط با بایگون به صورت آئروسول عرضه شده است. مقدار کشندگی 50 درصد آن از راه دهان برای موش صحرائی 900 میلی‌گرم و از طریق پوست بیش از 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. روی پوست خرگوش حساسیت ایجاد می‌کند. سطح بی‌زیان آن برای موش صحرائی 50 میلی‌گرم در کیلوگرم است. حد مجاز ADI برای انسان 0.02 میلیگرم است. برای مرغ 5000 میلی‌گرم در کیلوگرم و روی ماهی غلظت کشندگی آن برای 96 ساعت برای ماهی قزل‌آلا 0.0032 میلی‌گرم در لیتر و برای ماهی کارپ 0.022 میلی‌گرم در هر لیتر آب است.

لینک به دیدگاه

سیکلوپروترین Cycloprothrin نام تجارتی این سم سایکلوسال است. فرمول ملکولی آن C26H21CL­2No4، جرم مولکولی:482.4 دلتن است. این سم توسط کارخانه نیپون کایاکو در سال 1987 ساخته و به بازار عرضه شده است. شکل خالص آن به صورت مایع غلیظ است. نقظه جوش فشار 0.001 میلیمتر جیوه 140ـ145درجه سانتیگراد فشار بخار 20 درجه سانتیگراد 2130 نانوپاسکال، در حرارت 25 درجه سانتیگراد به میزان 0.091 میلیگرم در لیتر آب حل می‌شود ولی در بسیاری از حلالهای آلی بخوبی حل می‌گردد. این در برابر حرارت مقاوم است به طوریکه تا دمای بیش از 190 درجه سانتیگراد پایداری خود را حفظ می‌کند. این سم سیستمیک نبوده و اثر تماسی ـ گوارشی دارد و برای مبارزه با آفات برنج توصیه شده است. در بازار به صورت گرانول 2% عرضه شده است. حداقل دز کشنده 50 درصد آن از راه دهان برای موش صحرایی بیش از 5000 میلیگرم بر کیلوگرم و از طریق پوست بیش از 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن است. خاصیت ناهنجاریزایی و سرطان‌زایی ندارد، غلظت کشندگی 50 درصد آن برای ماهی کارپ در مدت 48 ساعت 50 میلی‌گرم و برای ماهی قزل‌آلات 1.57 میلی‌گرم در لیتر است. روی حشرات گرده افشان به ویژه برای زنبور. کونفیدور

کونفیدور حشره کشی تماسی و گوارشی با خواص بسیار عالی سیستمیکی است که ماده مؤثره آن پس از پاشیدن روی شاخه و برگ گیاهان سریعاً جذب و به تمام نقاط برگ گیاهان انتقال پیدا می کند.. ماده موثر کونفیدور ( ایمیداکلوپرید) باعث تحریک برخی سلولهای عصبی روی گیرنده پروتئین در حشرات می گردد.و در داخل بدن حشرات تجزیه نمی شود و یا تجزیه آن به کندی صورت می گیرد. کونفیدور دارای طیف وسیع در کنترل آفات به خصوص آفات مکنده مانند تریپس ، مگس سفید و مینوزهای برگ است. مقدار مصرف این حشره کش در مقایسه با سموم رایج بسیار کم می باشد.

لینک به دیدگاه

سوین سوین با ماده موثر کارباریل حشره کشی از گروه کارباماتها است.سوین دارای طیف وسیع در کنترل حشرات است و با خاصیت دوام طولانی و سرعت تأثیر خوب قادر به کنترل آفات می باشد. سوین در بسیاری از محصولات کشاورزی قابل توصیه بوده و هیچ گونه گیاهسوزی در محصولات مختلف ایجاد نمی کند.

لینک به دیدگاه

کالیپسو کالیپسو با ماده موثر تیاکلوپرید حشره کشی است سیستمیک که حشرات مکنده و جونده را با هم کنترل می کند. کالیپسو متعلق به گروه جدید کلرونیکوتینیل می باشد. تیاکلوپرید سه گروه از حشرات مکنده مانند شته ها ، مگس سفید و بعضی گونه های تریپس را کنترل می کند. کالیپسو برای زنبور عسل بی خطر بوده و در زمان گلدهی گیاهان می توان سمپاشی کرد. این سم با مقدار مصرف کم و خواص بسیار خوب سیستمیکی قادر به کنترل آفات می باشد.

لینک به دیدگاه

کلسیم سیانامید Calcium cyanamide این ترکیب یک برگ ریز بوده و در موقع مصرف بهتر است که برگها خیس یا شبنم داشته باشد در دمای 17 درجه سانتیگراد بهتر اثر می‌نماید و زیر این دما و همچنین هوای خشک نباید آنرا مصرف نمود. در شرایط مناسب پس از استفاده از این مواد، ابتدا برگها زرد و سپس قرمز رنگ شده و در عرض مدت 10ـ18 روز می‌ریزند. زمان مصرف 10 روز قبل از برداشت محصول می‌باشد. مصرف بیش از اندازه، کاهش اثرات برگ‌ریزی را سبب می‌شود زیرا در این حالت برگها خشک ولی ریزش نمی‌کنند LD50آن 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم است.

لینک به دیدگاه

کلرات منیزیم Magnesium chlorate این ماده به عنوان یک خشک کننده و برگ‌ریز مورد استفاده قرار می‌گیرد. دمای مناسب 18ـ17 درجه سانتیگراد و در دمای پایین‌تر اثر آن کاهش می‌یابد. این ماده سیستمیک نیست ولی قدرت نفوذ آن در برگها زیاد می‌باشد. زمانی که وارد گیاه می‌شود به صورت نیمه سیستمیک عمل می‌نماید. نفوذ آن در مدت یک ساعت صورت می‌گیرد. کلرات منیزیم در شرایط نبود رطوبت و یا شبنم نیز به خوبی در برگها نفوذ می‌نماید. وقتی به طور متوسط دو غوزه در یک بوته باز شده باشد باید آنرا مصرف نمود. این ترکیب باعث توقف یا قطع جریان آب در برگها شده، مانع عمل فتوسنتز، تجزیه کلروفیل و قطع متابولیسم کاربوهیدرات و پروتئین را در گیاه سبب می‌شود. همچنین مصرف بیش از اندازه این مواد، سبب خشک شدن برگها شده ولی ریزش برگ صورت نمی‌گیرد. این ترکیب امروزه به عنوان خشک کننده و برگ ریز در مزارع آفتابگردان، سوژا و چغندرقند بکار می‌رود. LD50 آن 620 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی است.

لینک به دیدگاه

کلرات - کلرات کلسیم Calcium chlorate - chloride این ترکیب به صورت محلول با خاصیت خشک کننده و برگ ریز مصرف می‌شود. از نظر فیزیولوژیکی روی برگ گیاهان نظیر کلرات منیزیم عمل می‌نماید ولی در شرایط مساوی این ماده بطئی‌تر عمل می‌کند و باز شدن کند غوزه‌ها را به دنبال دارد. زمان مصرف آن هنگامی است که 1ـ4 غوزه باز شده باشد و میزان مصرف 30ـ20 کیلوگرم در هکتار است. هنگامی که به عنوان خشک کننده مصرف می‌گردد باید 50 درصد غوزه‌ها باز شده باشد. در این صورت میزان مصرف 50ـ40 کیلوگرم در هکتار توصیه می‌شود. LD50آن 1112 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی است.

لینک به دیدگاه

دی کوات Diquate یک خشک کننده است که در مزارع چغندرقند بذری در موقعی که 30 تا 40 درصد بذور قهوه‌ای رنگ شده باشند به مقدار 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار مصرف می‌شود. در زراعت یونجه بذری، یک هفته قبل از برداشت باید به مقدار 2 تا 4 کیلوگرم در هکتار مصرف گردد.

لینک به دیدگاه

سزامکس یا سزوکسان Sesamex = sesoxane سزامگس یا سیزژیست با طیف تأثیر وسیع است که نه تنها روی پیرترینها بلکه روی سموم کاربامات و برخی از سموم فسفره و کلره نیز دارای اثر سینرژیستی مطلوبی است. به عنوان مثال این ماده روی آلترین بهتر از پی پرونیل بوتوکساید عمل می‌کند و در مطالعات انجام شده مشخص گردیده که در شرایط آزمایشگاهی این ترکیب اثر سیستم آنزیمی (Mixed-Function Oxidase) MFO را مهار می‌کند.

لینک به دیدگاه

پرمترین، آمبوش Permethrine,Ambush این سم دارای اسامی تجارتی پرترین، کورسایر، کافیل، پونس، پرماسکت ایندوترین، تالکورد، اسلومولکسین و اکتیبان است. در سال 1973 به وسیله الیوت و همکاران معرفی گردید و با نام تجارتی آمبوش به بازار عرضه شده است. فرمول مولکولی C21H20Cl2O3، نقطه ذوب 35ـ34 درجه سانتیگراد، نقطه جوش 200 درجه سانتیگراد است. پرمترین یک حشره‌کش با طیف وسیع بوده و دوام متوسطی دارد. این حشره‌کش برای انسان و دام بی‌خطر است. پیرمترین به صورت مخلوطی از دو ایزومرسیس و ترانس به نسبت 20 به 60 می‌باشد. 4000ـ430=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی است. پرمترین دارای خاصیت تماسی و گوارشی است. این سم تا حدودی دارای خاصیت دور کنندگی است. پرمترین به صورت امولسیون 25 دصد در بازار یافت می‌شود. از این سم بر علیه برگخوار چغندرقند، مینوز لکه گرد و سایر برگخوارها توصیه می‌گردد به علاوه روی آفات پنبه و آفات درختان میوه، سبزیجات و توتون مؤثر است. 4000=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم برای موش صحرایی می‌باشد. در ایران این سم محبوبیت زیادی بین باغداران و زارعین دارد ولی نباید از اثرات جانبی آن غفلت کرد. در خاک و آب سریعاً تجزیه می‌شود. حداکثر باقیمانده مجاز این سم در محصولات زراعی 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن محصول است. در حیوانات خونگرم زنجیر استر هیدرولیز شده و پس از هیدرواکسیلاسیون بالاخره به صورت گلوکوزیداسید دفع می‌گردد. این سم پادزهر اختصاصی ندارد.

لینک به دیدگاه

فن والریت (سومیسیدین) (Fenvalerate (Sumicidine با جرم مولکولی 419.9 دلتن و فرمول C25H22CLNO3 این سم دارای نامهای تجارتی بلمارک، اکورین، پیریدین است. توسط شرکتهای شل و سومیتومو و به بازار عرضه شده است. در نتیجه تلاش شیمیدانهای ژاپنی، حلقه سیلکوپروپان به وسیله یک گروه شیمیایی دیگر جایگزین شد. از مهمترین این گروه فنوالوات است که از چهار ایزومر تشکیل شده است. فنووالریت در دمای23°C مایعی زرد و شفاف است و در محیط اسیدی پایدارتر از محیط قلیایی می‌باشد. در آب نامحلول بوده و در حلالهای آلی به میزان متوسط حل می‌شود. در برابر تغییرات دما پایدار می‌باشد. طیف حشره‌کشی آن وسیع بوده و برای انسان و دام نیز اندکی خطرناک است. این حشره‌کش روی لارو پروانه‌ها، سخت بالپوشان و پوره‌سنها مؤثر است. برای کنترل کنه‌های دامی ودوبالان خانه‌زی نیز اثر خوبی دارد. 3200ـ451=LD50میلی‌گرم بر کیلوگرم می‌باشد. در بازار به صورت امولسیون 20 درصد یافت می‌شود. برای زنبور عسل به شدت سمی می‌باشد. در حالت مایع زنجیراستر هیدرولیز می‌شود. در برابر نور دکربوکسیلاسیون اتفاق می‌افتد. وقتی پستانداران آنرا بخورند 96 درصد آن بعد از 14ـ6 روز از طریق کلیه‌ها دفع می‌گردد. مقدار مصرف ماده خالص سومسیدن 150 تا 200 گرم ماده خالص در هکتار است.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...