رفتن به مطلب

حفاظت فنی و بهداشت کار


masi eng

ارسال های توصیه شده

[TABLE=width: 404]

[TR]

[TD]عنوان مقاله: [/TD]

[TD] حفاظت فنی و بهداشت کار [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] نویسنده : [/TD]

[TD] رحمان رمضان پور [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE=width: 404]

[TR]

[TD] تعداد صفحات : [/TD]

[TD] 8 [/TD]

[TD] زیرشاخه : [/TD]

[TD] حقوق کار [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] حجم فایل : [/TD]

[TD] 51 kb [/TD]

[TD] شماره ثبت : [/TD]

[TD] 1392-5-21-48732 [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

مبحث اول: کليات

 

مواد 85 تا 95 مربوط به مقررات حفاظت فني و بهداشت کار است.

افزايش آمار حوادث ناشي از کار قانونگذار را براي مقابله با اين حوادث به فکر وا داشته تا با ارائه معيارهاي حفاظتي و بهداشتي در قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوطه، در راستاي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي کشور از شدت حوادث ناگوار بکاهد.

 

 

در همين راستا و به موجب ماده 86 قانون کار شوراي عالي حفاظت فني به رياست وزير کار و امور اجتماعي با معاون وي جهت تهيه و تنظيم موازين و آئين‌نامه‌هاي حفاظت فني و بهداشت کار به وجود آمده است. در اين شورا معاون‌هاي وزراي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، نفت، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته فني، دو نفر از مديران صنايع و دو نفر از نمايندگان کارگران عضويت داشته و دبيري شورا به عهده مديرکل بازرسي کار وزارت کار و امور اجتماعي است.

اساتيد دانشگاه نمايندگان کارگران و نمايندگان مديران صنايع برحسب درخواست وزارت کار و امور اجتماعي به ترتيب زير انتخاب مي‌شوند:

الف) اساتيد دانشگاه: وزير فرهنگ و آموزش عالي دو نفر از اساتيد باتجربه دانشگاه در رشته‌هاي فني را به عنوان عضو شوراي عالي حفاظت فني معرفي مي‌کند.

ب) نمايندگان کارگران: کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، کانون عالي انجمن‌هاي منفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران با رعايت تبصره 1 ماده 136 دو نفر از کارگران را به عنوان عضو شوراي عالي حفاظت معرفي مي‌نمايد.

ج) نمايندگان مديران صنايع: کانون انجمن‌هاي منفي کارفرمايان با رعايت آئين‌نامه موضوع تبصره 6 ماده 141 دو نفر از مديران صنايع را به عنوان عضو شوراي عالي حفاظت فني معرفي مي‌نمايد.

عضويت اين افراد (اساتيد دانشگاه، نمايندگان کارگران، مديران صنايع) در شوراي عالي حفاظت فني به مدت 2 سال است و تمديد آنها بلامانع است.

پيشنهادات شورا به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه آئين‌نامه‌هاي مربوط به حفاظت فني کارگران و ساير وظايف مربوطه کميته‌هاي تخصصي مرکب از کارشناسان تشکيل دهد. شوراي عالي حفاظت فني هر ماه يکبار به رياست وزير کار و امور اجتماعي يا معاون ايشان در وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل مي‌شود و در صورت لزوم جلسات فوق‌العاده به تصميم شورا برگزار مي‌گردد.

جلسات شورا با حضور حداقل 10 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با آراي 7 نفر از اعضاء حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد.

حضور مشاورين اعضاي شوراي مالي حفاظت فني در جلسات شورا بدون حق رأي بلامانع است (تبصره م 3 آیین نامه داخلی شورا) در صورتي که هر يک از اعضاء شورا سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسه شرکت نمايد وزير کار و امور اجتماعي جهت اتخاذ تصميم مقتضي مراتب را به سازمان مربوطه اعلام مي‌نمايد.(م4آیین نامه داخلی شورا)

موازين و ضوابط و مقررات مصوب شوراي عالي حفاظت فني پس از تصويب وزير کار و امور اجتماعي به عنوان آئين‌نامه و دستورالعمل حفاظت فني براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران آگهي مي‌شود. (م 6ایین نامه داخلی شورا)

دستورالعمل‌هايي که توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين مي‌شود براي کليه کارگاه‌ها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامي است.

طبق تبصره م 85 قانون کار کارگاه‌هاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مکلف به رعايت اصول فني و بهداشت کار مي‌باشند.

کارگاه خانوادگي بايد مقررات مربوط به بهداشت را رعايت کنند ولي چون خانوادگي است کم و زياد کردن حقوق آنها بلامانع است.

کارگاه خانوادگي کارگاهي است که اولاً: کارگران آن داراي رابطه خويشاوندي نزديک، پدر و مادر، فرزند و همسري باشند، ثانياً: انجام کار توسط صاحب کار همراه با خويشاوندان او صورت پذيرد. ثالثاً: فرد ديگري در جمع خانوادگي مذکور نباشد بنابراين اگر صاحب کار همراه ديگر اعضاي خانواده‌اش در آن کارگاه مشغول به کار نباشد يا جز افراد خانواده‌اش شخص ديگري در جمع کارکنان مشغول به کار باشند از تعريف کارگاه خانوادگي خارج است.

 

مبحث دوم: تکاليف مربوط به مقررات حفاظت فني و بهداشت کار

 

الف) تکاليف کارفرما: به موجب موادي از قانون کار مسئوليت کارفرمايان در چگونگي اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت کار به شرح زير مي‌باشد:

1- در مورد احداث کارگاه جديد و توسعه آن:

بر اساس ماده 87 قانون کار اشخاص حقيقي يا حقوقي که بخواهند کارگاه جديدي ايجاد کنند و يا کارگاه‌هاي موجود را توسعه دهند مکلفند در ابتدا برنامه کار و نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي مورد نظر را از لحاظ پيش‌بيني در امر حفاظت فني و بهداشت کار براي اظهارنظر و تأييد به وزارت کار ارسال کنند. وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف يک ماه اعلام نمايد.

2- آزمايش دستگاه‌ها و ابزار و لوازم کار:

برابر با ماده 89 قانون کار کارفرمايان مکلفند پيش از بهره‌برداري از ماشين‌ها، دستگاه‌ها و ابزار و لوازمي که آزمايش آنها مطابق آئين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايش‌هاي لازم را توسط آزمايشگاه‌ها و مراکز مورد تأييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و يک نسخه از آن جهت اطلاع به وزارت کار ارسال دارند.

3- تأمين وسايل حفاظتي و بهداشتي براي کارگران توسط کارفرما و نظارت بر استفاده از آنها:

در ماده 91 قانون کار براي کارفرمايان و مسئولان کليه واحدهاي مقرر شده است که برابر ضوابط شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين سلامت و حفاظت کارگران در محيط کار وسائل و امکانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار دهند.

 

الف) تهيه ابزار و لوازم ايمني برای کارگران

ب) در اختيار گذاشتن ابزار ولوازم ایمنی

ج) آموزش لازم به کارگران(طرز استفاده از وسایل و...)

د) نظارت بر استفاده(مثلا اینکه کارگر از کلاه ایمنی استفاده میکند یا خیر؟)

 

4- تشکيل پرونده پزشکي:

به موجب ماده 92 قانون کار و تبصره يک آن، در کليه واحدهاي مشمول قانون کار که کارگران آنها به اقتضاي کارشان در معرض خطر بيماري‌هاي ناشي از کار قرار دارند کارفرما مکلف است براي همه افراد پرونده پزشکي تشکيل دهد و دست کم هر سال يک بار کارگران توسط مراکز بهداشتي درماني معاينه و آزمايش شده و نتيجه در پرونده آنها نگهداري شود.

چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناشي از کار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد کارفرما مکلف است که کار او را بر اساس نظريه شوراي پزشکي بدون کاهش حق‌العسي در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايد.

5- تشکيل کميته حفاظت فني و بهداشت کار: به موجب ماده 93 قانون کار و به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط کار و پيشگيري از حوادث و بيماري‌ها با تشخيص وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت کميته حفاظت فني و بهداشت کار متشکل از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي و امور فني کارگاه تشکيل خواهد شد.

 

الف) کارگاه‌هايي که داراي 25 نفر کارگر مي‌باشند:

در اين کارگاه‌ها کارفرما مکلف است کميته‌اي به نام کميته حفاظت فني و بهداشت کار در کارگاه با اعضاء ذيل تشکيل دهد.

1- کارفرما يا نماينده تام‌الاختيار او

2- نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران کارگاه

3- مدير فني و در صورت نبود او يکي از سراستادکاران کارگاه

4- مسئول حفاظت فني

5- مسئول بهداشت حرفه‌اي

ب) در کارگاه‌هايي که کمتر از 25 نفر کارگر دارند.

در اين نوع کارگاه‌ها بايد نوع کار ايجاب کند و با نظر هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه‌اي محل، کارفرما مکلف به تشکيل کميته مذکور خواهد بود.

در اين‌گونه کارگاه‌ها کميته مذکور با اعضاء ذيل تشکيل مي‌شود.

1- کارفرما يا نماينده تام‌الاختيار او

2- نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران کارگاه

3- مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي

اعضاء کميته با هزينه کارفرما بايستي در برنامه‌هاي آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت کار که توسط ارگان‌هاي ذيربط برگزار مي‌گردد شرکت نمايند.

جلسات کميته حفاظت فني و بهداشت کار بايد لااقل هر ماه يکبار تشکيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يک نفر دبير از ميان اعضاء کميته اقدام نمايند. تعيين زمان جلسات و تنظيم صورت جلسات کميته به عهده دبير جلسه خواهد بود.

البته در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مدير کارخانه يا مسئول حفاظت فني يا مسئول بهداشت حرفه‌اي کميته تشکيل مي‌شود و در صورتي که کميته حفاظت فني احتمال وقوع حادثه افزون بر اين کارفرمايان مکلف شده‌اند طرز استفاده از وسايل ياد شده و نيز کاربرد آنها را به کارگران بياموزند و در اجراي آن نظارت کنند.

به موجب تبصره م 95 قانون کار چنانچه کارفرما يا مديران کارگاه‌ها براي حفاظت فني و بهداشت کار وسايل و امکانات لازم در اختيار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌هاي لازم و تذکرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت در صورت اختلاف رأي هيأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

يا بيماري ناشي از کار را براي کارگاه تشخيص دهد بايد فوراً اقدام به تشکيل جلسه نموده و موارد را ضمن اعلام به کارفرما به اداره کار و مرکز بهداشت مربوط اعلام نمايد. البته وجود اين کميته رافع مسئوليت کارفرما در برابر مقررات وضع شده نخواهد بود.

 

وظايف کميته حفاظت فني و بهداشت کار:

1- طرح مسائل و مشکلات حفاظتي و بهداشتي در جلسات کميته و ارائه پيشنهادات لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم‌سازي محيط کار.

2- انعکاس کليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به کارفرماي کارگاه.

3- همکاري و تشريک مساعي با کارشناسان بهداشت حرفه‌اي و بازرسان کار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت کار

4- توجيه و آشناسازي کارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط کار

5- همکاري با کارفرما در تهيه دستورالعمل‌هاي لازم براي انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط کار

6- پيشنهاد به کارفرما جهت تشويق کارگراني که در امر حفاظت فني و بهداشت کار علاقه و جديت دارند.

7- پيشگيري لازم به منظور تهيه و ارسال صورت جلسات کميته و همچنين فرم‌هاي مربوط به حوادث ناشي از کار و بيماري‌هاي ناشي از کار به ارگان‌هاي ذيربط

 

6- ششمين تکليف کارفرما:

کارفرما مکلف است يک نسخه از تصميمات کميته حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي و همچنين صورت‌جلسات تنظيم شده را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نمايد.

اگر کارفرمايان اين تکاليف را انجام ندهند تخلف کرده است و مواد 175 و 177 ق. ک ضمانت اجراي اين تخلف است.

ب) تکاليف کارگر:

1- استفاده از ابزاري که کارفرما در اختيار او گذاشته است.

2- نگهداري از وسايلي که کارفرما براي او فراهم کرده است.

 

منابع

 

1-دانستنی های حقوق کار

2-جزوه درسی حقوق کار_ دوره کارشناسی دکتر استوار سنگری

3-آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه و نمایندگان(کارگران،نمایندگان مدیران صنایع) جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی مصوب23/6/1370

4-آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب11/4/1374

5-آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی

6-سایت دیوان عدالت اداری

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


تعداد دریافت = 886 بار

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...