رفتن به مطلب

مدیریت بحران


ارسال های توصیه شده

مدیریت بحران

مدیریت بحران:

در بیست پنج سال اخیر در دنیا حوادث طبیعی باعث قربانی شدن سه میلیون نفر شده است و خسارات بالغ بر 23 میلیارد دلار به بار آورده است و 800 میلیون نفر تحت تاثیر این حوادث قرار گرفته است،زلزله یکی از شایع ترین حوادث در دنیا است و در سال 2001 مرگ بارترین حادثه جهان گزارش شده است.

*ایران جزء 10 کشور سانحه خیز دنیا است.

 

تعاریف:

 

- حادثه غیر مترقبه :

به هر حادثه ای که آسیب و تخریب خود باعث ایجاد نیاز مازاد به ظرفیت پاسخ یک جامع گردد حادثه غیر مترقبه اطلاق میگردد.

 

- اضطرار:

وقوع موقعیت اضطراری که طی آن مردم قاد به برآوردن نیازهایشان نیستند و با مخاطرات جانی و مالی مواجع می باشند،موقعیت اضطراری ناشی از بروز یک فاجعه یا در اثر مجموعه ای از فرآینده های غفلت شده محیط زیست که شرایط غیر عادی برای کنترل پیش می آید.

 

- خطر طبیعی:

یک واقعه طبیعی است که در کنار سکونتگاه مردم به وقوع می پیوندد و بنیان و منابع جامعه را در معرض تهدید سانحه قرار می دهد این قبیل وقایع می تواند به دلیل زیست محیطی،جغرافیا،زمین لرزه و.... در محیط مصنوع رخ دهند.

 

سوانح تکنولوژیکی:

حوادثی است که بخش اعظم اموال ،زیر ساخت های یا فعالیت های اقتصادی مردم را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه اثرات حوادث صنعتی انفجارات هسته ای-تصادف هواپیما و آلودگی های شیمیای و.... دچار آسیب می کند.

 

 

تعریف بحران:

حادثه ای را که به طور طبیعی و یا به وسیله بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فضاینده به وجود می آید و سختی و مشقتی را به جامعه رسانید تحمیل نمایید، به جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد بحران گویند.

انواع حوادث غیر مترقبه:

 

[TABLE=align: left]

[TR]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=align: left][/TD]

[TD][/TD]

[TD=align: left][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

خارجی

[TABLE]

[TR]

[TD]قطع برق[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]قطع آب[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آتش سوزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سیل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]زلزله[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]شیمایی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خشونت[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]خرابی آسانسور[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]فضاهای گازهای طبیعی[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]

[TD]طبیعی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]زلزله[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سیل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]طوفان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آتش فشان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آتش سوزی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]گردباد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]بهمن[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]صاعقه[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

داخلی

 

[TABLE]

[TR]

[TD]غیر طبیعی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]جنگ[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]حوادث تروریستی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]تصادف جاده ای[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]سقوط هواپیما[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آوار ساختمان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]شیمیایی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]میکروبی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]هسته ای[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

پیامد های بحرانها:

 

1-معلولیت

2-مرگ موجودات زنده

3-از بین رفتن محصولات

4-مصمومیت

5-پیامد فیزیکی و تخریب اماکن

6-ناکارآمد خدمات اساسی

 

ادامه دارد....

لینک به دیدگاه

مدیریت بحران(تعریف):

مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجو در یافتن ابزاری است که به وسیله آنها بتوان از بروز بحران ها پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آنها در خصوص کاهش آثار آن آمادگی لازم امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع را اقدام نمود.

 

در واقع مدیریت بحران واکنشی است که هدف آن کاهش اثرات بلایای طبیعی و انسان ساز با انجام برنامه ریزی سازمان دهی و بیسج کلیه امکانات و تجهیزات می باشد.

 

ارکان مدیریت بحران:

مدیریت بحران دارای چهار رکن اصلی متشکل از:

 

1-کاهش خسارات

 

 

2-آمادگی

 

 

3-واکنش

 

4- بازسازی و عادی سازی

 

سیستم مدیریت جامع بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجودات را ارزیابی کرده و طوری برنامه ریزی می نمایید که منابع موجود را با مخاطرات مواضنه نمایید.

 

سطح بحران:

شرایط مورد توجه برای تعیین سطح

 

1-امکانات موجود در یک ساختمان یا مجموعه سازمانی

 

2-میزان درخواست مشتریان یا متقاضیان

نمونه های از تعاریف سطوح عملیات مدیریت بحران:

 

 

سطح صفر:

عدم نیاز به ارائه خدمات زمینی(وضعیت عادی)

سطح یک:

ارائه خدمات اضطراری توسط سازمان نسئول یا استفاده از امکانات ویژه این خدمات.

سطح دو:

ارائه خدمات اضطراری توسط سازمان مسئول و استفاده از همه امکانات سازمان.

سطح سه:

ارائه خدمات اضطراری با مدیریت سازمان مسئول توسط مجموعه ای از سازمان.

سطح چهار:

خدمات اضطراری با مدیریت سازمان جانشین توسط مجموعه ای از سازمانها.

..........................................................................................................................................................................................................

 

 

حوادث غیر مرتقبه را براساس نیاز به پاسخ متناسب با آنها به سه سطح تقسیم بندی می نمایید:

سطح اول:

حوادث غیر مترقبه ای هستند که منابع و سازمانهای محلی قادر به پاسخگویی مناسب به آنها و تبعات ناشی از آنها می شود.

سطح دوم:

حوادث غیر مترقبه ای هستند که برای منترل آنها نیاز به کمک های مشترک منطقه ای دارد.

سطح سوم:

حوادث غیر مترقبه ای هستند که از توان پاسخ نیروهای محلی و منطقه ای خارج است و کمک های محلی و حتی بین المللی برای کنترل آنها مورد نیاز است.

سازمانهای مسئول امور 24 گانه و کمیته های برنامه این امور:

 

 

[TABLE=class: MsoTableGrid, width: 513]

[TR]

[TD=width: 396]

سازمان مسئول

[/TD]

[TD=width: 120]

امور

[/TD]

[TD=width: 114]

کمیته

[/TD]

[TD=width: 54]

بخش

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 396]

جمعیت هلال احمر استان تهران

[/TD]

[TD=width: 120]

امداد و نجات

[/TD]

[TD=width: 114]

امداد و نجات

[/TD]

[TD=width: 54]

امداد و نجات

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 396]

دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

[/TD]

[TD=width: 120]

بهداشت درمان

[/TD]

[TD=width: 114]

بهداشت و درمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 396]

شهرداری(سازمان بازیافت و مواد شهرداری شهر تهران)

[/TD]

[TD=width: 120]

دفع مواد زائد و آوار

[/TD]

[TD=width: 114]

دفع مواد زائد و آوار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 396]

سازمان بهشت زهرا

[/TD]

[TD=width: 120]

تدفین

[/TD]

[TD=width: 114]

تدفین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 396]

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

[/TD]

[TD=width: 120]

آتش نشانی و خدمات ایمنی(آتش سوزی)

[/TD]

[TD=width: 114]

سازمان آتش نشانی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 396]

سازمان انرژی اتمی

[/TD]

[TD=width: 120]

آتش نشانی و خدمات ایمنی(مواد پرتوزا)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 396]

سازمان بهزیستی

[/TD]

[TD=width: 120]

تامین سلامت روانی - اجتماعی

[/TD]

[TD=width: 114]

تامین سلامت روانی - اجتماعی

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

[TABLE=class: MsoTableGrid, width: 513]

[TR]

[TD=width: 376]

سازمان مسئول

[/TD]

[TD=width: 119]

امور

[/TD]

[TD=width: 131]

کمیته

[/TD]

[TD=width: 59]

بخش

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

شرکت آب و فاضلاب

[/TD]

[TD=width: 119]

آب (توزیع)

[/TD]

[TD=width: 131]

آب

[/TD]

[TD=width: 59]

اسکان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

شرکت فاضلاب

[/TD]

[TD=width: 119]

فاضلاب

[/TD]

[TD=width: 131]

فاضلاب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

شرکت برق منطقه

[/TD]

[TD=width: 119]

برق

[/TD]

[TD=width: 131]

برق

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی

[/TD]

[TD=width: 119]

فرآورده های نفتی و سوخت رسانی

[/TD]

[TD=width: 131]

فرآورده های نفتی و سوخت رسانی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

شرکت مخابرات

[/TD]

[TD=width: 119]

ارتباطات سیار و ماهواره ای

[/TD]

[TD=width: 131]

ارتباطات سیار و ماهواره ای

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

سازمان مخابرات استان

[/TD]

[TD=width: 119]

ارتباطات ثابت

[/TD]

[TD=width: 131]

ارتباطات ثابت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

معاونت حمل نقل و ترافیک شهرداری

[/TD]

[TD=width: 119]

حمل و نقل و ترافیک

[/TD]

[TD=width: 131]

حمل و نقل و ترافیک

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

معاونت فنی و عمرانی شهرداری

[/TD]

[TD=width: 119]

اسکان

[/TD]

[TD=width: 131]

اسکان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 376]

شرکت گاز

[/TD]

[TD=width: 119]

گاز

[/TD]

[TD=width: 131]

گاز

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

[TABLE=class: MsoTableGrid, width: 513]

[TR]

[TD=width: 367]

سازمان مسئول

[/TD]

[TD=width: 132]

امور

[/TD]

[TD=width: 127]

کمیته

[/TD]

[TD=width: 59]

بخش

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 367]

ستاد مدیریت بحران شهر

[/TD]

[TD=width: 132]

بودجه-بیمه امور مالی

[/TD]

[TD=width: 127]

بودجه-بیمه امور مالی

[/TD]

[TD=width: 59]

پشتیبانی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 367]

معاونت سیاسی امنیتی استانداری

[/TD]

[TD=width: 132]

امنیت و انتظامات

[/TD]

[TD=width: 127]

امنیت و انتظامات

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 367]

اداره کل امور اجتماعی کشور

[/TD]

[TD=width: 132]

مشارکت مردم

[/TD]

[TD=width: 127]

مشارکت مردم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 367]

روابط عمومی سازمان مدیریت بحران

[/TD]

[TD=width: 132]

اطلاع رسانی و هشدار

[/TD]

[TD=width: 127]

اطلاع رسانی و هشدار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 367]

ستاد حوادث غیر مترقبه

[/TD]

[TD=width: 132]

هماهنگی استان های معین

[/TD]

[TD=width: 127]

استانهای معین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 367]

واحد ارزیابی خسارت ستاد مدیریت بحران و اداره کل حقوقی شهرداری

[/TD]

[TD=width: 132]

ارزیابی خسارت

[/TD]

[TD=width: 127]

ارزیابی خسارت

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 367]

اداره کل دادگستری استان

[/TD]

[TD=width: 132]

امور حقوقی

[/TD]

[TD=width: 127]

امور حقوقی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 132]

امور قضایی

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

مفاهیم مدیریت بحران:

 

سازمان مسئول:

سازمانی که در شرایط عادی و بحران مسئولیت یکی از امور24 گانه مدیریت بحران شهر را به عهده دارد.

 

سازمان همکار:

سازمانی که دارای تخصص،توان و امکاناتی باشد که بتوانند در شرایط بحرانی در انجام وظیفه مدیریت بحران سازمان مسئول را یاری نمایید.

 

سازمان پشتیبان:

سازمانی که در شرایط بحرانی خدمات جانبی و غیر تخصصی به سازمان مسئول و سازمانهای همکار ارائه نمایید.

 

سازمان جانشین:

سازمانی با تخصص مشابه سازمان مسئول که در شرایطی که به هر دلیل سازمان مسئول توانایی مدیریت بحران را نداشته باشد وارد عمل می شود.

 

ویژگی برنامه های عملیاتی استاندارد:

مشخص بودن سازمان مسئول ، جانشین ، پشتیبانی و همکار برای هر یک از امور تخصصی در سطوح مختلف خوداتکایی هر سازمانی برای اجرای برنامه های عملیاتی از پیش تصویب شده بدون نیاز به گذراندن مراحل اداری ، طی حداقل 72 ساعت اول وقوع بحران ، مشخص بودن تقدم و تعخل کارها در اجرای برنامه عملیاتی.

 

ویژگی های مدیریت بحران:

1-تشویق،مشارکت داوطلبانه مردم در آمادگی ،امداد رسانی ، بازسازی و عادی سازی.

2-جهت گیری به سوی عمل.

3-وقوف به نیاز آسیب دیدگان.

4-تشویق مدیریت مستقل و ابتکار در عملیات.

5-توسعه عملیات مقابله با بحران و آمادگی.

6-دستیابی به بهره بری در اثر توجه به نیازهای کارکنان.

7-توجه به ارزش های رهبران و مردم.

8-اطلاعات از منبع مناسب یا استفاده از منابع مناسب.

9-سازمان ساده با کارکنان اندک.

10-غیر متمرکز بودن عملیات.

11-احترام به آداب و سنن اجتماعی-فرهنگی و محلی.

 

وظایف مدیران:

1-برنامه ریزی

2-جلب مشارکت مردم

3-سازمان دهی

4-به کارگیری نیروی انسانی

5-رهبری

6-نظارت.

خصوصیات مدیر بحران:

1-اعتماد به نفس

2-مصمم

3-خونسرد

4-سریع الفکر

5-انعطاف پذیر

6-واقع بین

آمادگی:

برنامه ریزی-آموزش-مانور و پژوهش.

پیشگیری و کاهش اثرات:

کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از بلایا.

مقابله:

ارائه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران.

بازسازی:

بازگرداندن جامعه به حالت عادی و نه لزوماً حالت پیش از بحران.

انواع آمادگی:

1-آمادگی نیروی انسانی

2-آمادگی امکانات و تجهیزات

3-آمادگی اقلام امدادی

4-آمادگی ارتباطات امدادی

5-آمادگی ترابری

6-آمادگی اورژانس امدادی

7-آمادگی حمایت های امدادی

آمادگی نیروی انسانی:

مسئولین مردم،عوامل امدادی

 

ویژگی آمادگی نیروی انسانی:

به روش آموزش و اطلاع رسانی در مراجع تصمیم گیری:

 

آمادگی امکانات تجهیزات:

1-دستگاه های زنده یاب

2-تدارک تیم سگ های جستجوگر

3-تهیه تجهیزات امدادی

 

ویژگی آمادگی امکانات و تجهیزات:

به روز باشد و مهارت استفاده از آن را داشته باشد.

 

آمادگی اقلام امدادی:

1-تهیه چادر و پتو به اندازه کافی

2-پوشاک مناسب و به اندازه کافی

3-تهیه مواد غذایی مناسب و به اندازه کافی

 

ویژگی آمادگی اقلام امدادی:

استاندارد بودن و بومی باشد.

 

آمادگی ارتباط امدادی:

1-برقراری شبکه ثابت ارتباط ات و مخابراتی

2-شبکه سیار

3-شبکه ماهواره ای

 

ویژگی آمادگی ارتباطات:

1-پوشش کافی جغرافیای

2-سرعت بالا و مطمئن در ترمیم آسیب ها

 

آمادگی ترابری امدادی:

1-تدارک ترابری مناسب زمینی

2-تدارک ترابری مناسب هوایی

3- تدارک ترابری مناسب دریایی

 

ویژگی آمادگی ارتباطات:

استاندارد باشد و تنوع آن کم باشد و کادر مجرب با پشتیبانی نامحدود داشته باشد.

 

آمادگی اورزانس امدادی:

1-تدارک واحد های پاسخگویی اورژانس

2- سیستم اضطراری تخصصی

3-تدارک بیمارستان صحرایی

4-آمادگی به کار نگه داشتن ملزومات طبی

5-آمادگی به کار بودن نفرات تخصصی (آماده باش نیروها)

 

آمادگی حمایت امدادی:

1-آمادگی حمایت های روانی

2-تهیه امکانات برای دفع اجساد

3-تهیه امکانات برای انجام مراسم عزاداری

4-تدارک امکانات برای جستجو و درمان بیماران روانی

 

ویژگی آمادگی حمایت امدادی :

رعایت موازین فرهنگی و مذهبی و آموزشی و سامان دهی نیروهای فنی.

لینک به دیدگاه

اصول کاهش اثرات پیش گیری:

 

1-فهرست نمودن و تععین اهمیت نخاطرات با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه ای و کشوری.

2-کسب آگاهی در مورد جزئیات مخاطرات.

3-توجه به کلیه اهداف کاهش اثرات شامل: حفظ زندگی ، جلوگیری از ایجاد صدمات و کاهش تلفات است کاهش نتایج جانبی حوادث طبیعی مانند کاهش آسیب وارده به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی.

4-تعیین محدودیت های مربوط به اقدامات کاهش اثرات

5-ارزیابی آسیب پذیری به عنوان یکی از جنبه های اساسی برنامه ریزی کاهش اثرات (آسیب پذیری شامل اثرات جسمانی و اقتصادی ناشی از مخاطرات و نیز فقدان منابع لازم برای بازسازی صحیح است)

6-محافظت یا تقویت اجزای ضعیف و در معرض خطر(برای کاهش آسیب پذیری فعالیت های اجتماعی و اقتصادی لازم است که زیر ساخت ها تغییر یابند یا قوی شوند.)

 

ایمنی سازه ای:

 

1-ساختن سازه های مقاوم براساس آیین نامه2800

الف:انتخاب مکان مناسب

ب:تهیه نقشه های مهندسی مطابق با آین نامه 2800

ج:استفاده از مواد اولیه استاندارد

د:دقت در اجرای صحیح در موارد.

2-مقاوم سازی سازهای غیرمقاوم

3-پرهیز از تغییر در سازه بدون رعایت اصول مهندسی

 

مقابله:

1-تریاژ

2-تغییر وظایف کارکنان

3-ترخیص بیماران اکتیو

4-تغییر وظایف کارکنان ستادی

5-تهسیلات انتقال بیماران

6-تغییر کاربری فضا های غیر درمانی داخل و اطراف بیمارستان

7-کنترل ورود و خروج توسط انتظامات.

 

مرحله امداد:

1-زمان اضطراری پس از یک سانحه ناگهانی است.

2-اهداف کمک رسانی سریع و فراهم آوردن سرپناه-آب-غذا و دارو و......برای مردم ناتوان مطرح است.

 

تعریف امداد:

1-جمع آوری کمک های بشر دوستانه از قبیل تخمین دارو و مراقبت های لازم برای نجاتن و حفظ جان مردم.

2-توانمند کردن خانوارها برای برخوردداری از مکانهای سرپناه-آب و غذا.

3-کمک های امدادی و خدمات معمولاً جسمانی بوده و در دوران اضطراری پس از سانحه ناگهانی انجام می گیرند.

 

فرماندهی بحران:

فرماندهی بحران

 

 

 

بخش عملیات بخش اداری و مالی بخش پشتیبانی بخش برنامه ریزی

 

 

 

سیستم فرناندهی حادثه جهت رسیدن به اهداف مورد نظر از اصول زیر پیروی می کند:

1-زیان و ساختار مشترک

2-سازناندهی با الگو مشخص

3-اصالت کار(شامل افراد مسئول و افراد جانشین)

4-سیستم ارتباطی منسجم(طرح های عملیاتی حادثه به شکل متمرکز)

5-حوضه مدیریتی قابل کنترل

6-اماکن و پایگاه های مشخص

7-مدیریت جامع منابع

8-سیستم فرناندهی واحد

 

ساختار پایه:

 

فرمانده حادثه

 

 

 

ریس بخش عملیات ریس بخش مالی ریس بخش برنامه ریزی ریس بخش پشتیبانی

 

 

فرماندهی حادثه:

سازماندهی و هدایت مرکز – عملیات اضطراری – رهبری جامعه – فعالیت های بیمارستانی و در صورت نیاز تخلیه بیمارستانی را بر عهده دارد.

 

استاندارد های برنامه حوادث غیر مترقبه:

1-ارزیابی خطر – آسیب پذیری

2-شیوه فعال شدن برنامه

3-تلفیق برنامه حوادث غیر مترقبه واحد با برنامه حوادث غیر مترقبه جامعه

4-آگاه نمودن مسئولین خارج از مرکز از رخداد حادثه

5-اعلام هشدار به پرسنل در مورد فعال شدن برنامه

6-شناسایی پرسنل

7-اسکان وانتقال پرسنل

8-فراهم نمودن حمایت کردن خانوار و پرسنل

9-حفظ مدیریت منابع (مانند دارو – تجهیزات پزشکی – غذا – آب – ملافه و.....)

10-کنترل دسترسی-ازدهام-ترافیک

11-حفظ ارتباط با رسانه ها

12-جابجایی و تعیین مدل جایگزینی

13-حفظ در جابجایی و تعیین محل جایگزینی برای درمان بیماران در صورت نیاز

14-پیگیری بیماران و مدیریت درمان و مدارک پزشکی آنان در جریان جابجایی

15-ایجاد حفظ و پشتیبانی ارتباطات و تهسیلات

16-ایجاد شرایط و وسایل درمانی و قرنطینه بیماران آلوده با مواد خطر زا

17-تعیین مسئولیت های پرسنل در جریان حوادث غیر مترقبه

18-استفاده از یک ساختار فرماندهی منطبق با ساختار فرماندهی محلی در جریان حوادث غیر مترقبه

19- آموزش

20-ارزیابی سالیانه برنامه و به روز نمودن آنها

 

 

 

ادامه دارد......

لینک به دیدگاه

راهکارهای ساده و ارزان در جهت کاهش خطرات غیر سازه ای:

 

1-کدام وسایل و اجسام حرکت خواهند کرد؟:

تمام وسایل چرخ دار قفل شده اند لذا در هنگام زلزله هیچ وسیله ای حرکت نخواهد کرد.

 

2-کدام وسایل سقوط خواهند کرد؟

الف:تمام وسایل نصب شده بر روی دیوار و ارتفاعات فیکس شده اند.

ب:هیچ وسیله ای غیر ضروری به دیوار و بلندی ها قرار ندارد.

ج:کمد ها و وسایل بزرگ قابل افتادن همگی دارای پایه استوار و فیکس شده می باشند.

 

3 -کدام شیشه ها خواهند شکست؟

الف:تمامی شیشه ها به وسیله پسب و شیشه مات کن مهار می شود.

ب:شیشه های رومیزی همگی فیکس می باشند.

 

4-کدام وسایل و موانع مانع خروج سریع ما می شوند؟

الف:کوتاه ترین مسیر حرکت را مشخص کنید.

ب:از قرار دادن وسایل در مسیر های خروجی جلوگیری کنید.

ج:با در نظر گرفتن سه دستور عمل قبلی مسیر های خروجی را باز نگه دارید.

د:نزدیک ترین مسیر خروج را با تابلو های راهنما مشخص کنید.

 

5-مکان های امن برای پناه گرفتن کدام است؟

الف:مکان های نسبتاً امن را با ثبت علامت مخصوص مشخص نمایید.

ب:از محدود نشدن مکانهای امن توسط وسایل مطماً شوید.

 

راهکارهای تخلیه استراری پرسنل به هنگام سانحه پیشنهاد دهید:

 

1-مسیر خروج با تابلو مشخص شود.

2-تعداد در های خروجی بخش ها به فضای باز بیشتر گردد.

3-برای خروج افرادی که قادر به حرکت نیستن از طبقات بالا نیاز به تدبیر خاصی است. نظیر بالابرهای متحرک که با نیروی برق که دستی کار می کنند و در حیاط مستقر باشند و همچنین نردبانهای جهت خروج افراد سالم.

4-وسایل ایمنی و اضطراری جهت تخلیه افراد ،درب نگهبانی،بخش ها و انبار های مخصوص موجود باشد،نظری کلنگ،کلاه ایمنی،چراغ روشنایی،طناب و ...

5-بهترین مکان برای اسکان موقت بیماران و پرسنل حیاط محل کار است.

6-بسیاری از فضا باز عملاً به صورت پارکینگ اتومبیل در آمده که باید رفع شود.

7-مکانی امن و مستقف دارای در و قفل برای قرار گرفتن دارو و تجهیزات به صورت کانتینر باید از قبل تهیه شود.

8-از قبل چادر های تهیه شده باشد جهت برپایی چادر های اسکان موقت.

9-ژنراتورهای برق در دسترس باشد.

10-آب چاه قابل تخلیه و ضد عفونی باشد.

11-غذا برای ساکنین ذخیره شده باشد.

12-تهیه سوخت برای ژنراتور ها و مواد دیگر.

پایان

......................................................................................................................

 

با تشکر:icon_gol:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...