رفتن به مطلب

آیین نامه نحوه ارزیابی مصاحبه شوندگان دکتری ۹۴


ارسال های توصیه شده

در مصاحبه های آزمون دکتری نیمه متمرکز۱۳۹۴ سراسری ۴۰ درصد نمره به سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد به سوابق آموزشی و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص داده شده است.

 

بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم ، دانشگاه ها موظف هستند نمره معرفی شدگان به مصاحبه دکتری را بر اساس جداول زیر تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال فرمایند.

 

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)

[TABLE=class: grid, width: 600, align: center]

[TR]

[TD]ردیف[/TD]

[TD]نوع فعالیت[/TD]

[TD]حداکثر امتیاز[/TD]

[TD]نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)[/TD]

[TD]امتیاز مکتسبه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱[/TD]

[TD]۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)[/TD]

[TD]۲۲ امتیاز[/TD]

[TD]- هر مقاله تا ۷ امتیاز

- گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

- برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۲[/TD]

[TD]مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی[/TD]

[TD]۶ امتیاز[/TD]

[TD]هر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۳[/TD]

[TD]مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)[/TD]

[TD]۴ امتیاز[/TD]

[TD]هر مقاله خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۴[/TD]

[TD]تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی[/TD]

[TD]۴ امتیاز[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۵[/TD]

[TD]کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد[/TD]

[TD]۴ امتیاز[/TD]

[TD]عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD] جمع[/TD]

[TD]۴۰[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)

[TABLE=class: grid, width: 600, align: center]

[TR]

[TD]ردیف[/TD]

[TD]نوع فعالیت[/TD]

[TD]حداکثر امتیاز[/TD]

[TD]نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)[/TD]

[TD]امتیاز مکتسبه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۶[/TD]

[TD]معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی[/TD]

[TD]تا ۶ امتیاز[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۷[/TD]

[TD]معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته[/TD]

[TD]تا ۵ امتیاز[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۸[/TD]

[TD]طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی[/TD]

[TD]۳ امتیاز[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۹[/TD]

[TD]طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته[/TD]

[TD]۳ امتیاز[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۰[/TD]

[TD]برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی[/TD]

[TD]۵ امتیاز[/TD]

[TD]رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۱[/TD]

[TD]داشتن مدرک زبان معتبر[/TD]

[TD]۸ امتیاز[/TD]

[TD]طبق جدول شماره ۴[/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]جمع[/TD]

[TD]۳۰[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)

[TABLE=class: grid, width: 600, align: center]

[TR]

[TD]ردیف

[/TD]

[TD]شاخص ارزیابی[/TD]

[TD]حداکثر امتیاز[/TD]

[TD]نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)[/TD]

[TD]امتیاز مکتسبه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۲[/TD]

[TD]تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات[/TD]

[TD]۳ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۳[/TD]

[TD]وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی[/TD]

[TD]۳ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۴[/TD]

[TD]شخصیت، متانت و نحوه تعامل[/TD]

[TD]۳ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۵[/TD]

[TD]نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی[/TD]

[TD]۳ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۶[/TD]

[TD]توانایی فن بیان و انتقال مطالب[/TD]

[TD]۳ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۷[/TD]

[TD]همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه[/TD]

[TD]۱۵ امتیاز[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD]جمع[/TD]

[TD]۳۰[/TD]

[TD][/TD]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

[TABLE=class: grid, width: 600, align: center]

[TR]

[TD]MSRT (MCHE)[/TD]

[TD]IELTS Equivalent[/TD]

[TD]TOEFL IBT[/TD]

[TD]TOEFL Computer[/TD]

[TD]TOEFL PAPER+ TOLIMO[/TD]

[TD]حداکثر امتیاز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۱۰۰-۹۵[/TD]

[TD]۰/۹-۵/۷[/TD]

[TD]۱۲۰-۱۱۳[/TD]

[TD]۳۰۰-۲۶۳[/TD]

[TD]۶۸۰-۶۲۵[/TD]

[TD]۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۹۰[/TD]

[TD]۰/۷[/TD]

[TD]۱۰۰[/TD]

[TD]۲۵۰[/TD]

[TD]۶۰۰[/TD]

[TD]۸[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۸۵[/TD]

[TD]۵/۶[/TD]

[TD]۹۱-۹۰[/TD]

[TD]۲۳۲[/TD]

[TD]۵۷۵[/TD]

[TD]۷[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۸۰[/TD]

[TD]۰/۶[/TD]

[TD]۸۰-۷۹[/TD]

[TD]۲۱۳[/TD]

[TD]۵۵۰[/TD]

[TD]۶[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۷۵[/TD]

[TD]۵/۵[/TD]

[TD]۷۰-۶۹[/TD]

[TD]۱۹۶[/TD]

[TD]۵۲۵[/TD]

[TD]۵[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۷۰[/TD]

[TD]۰/۵[/TD]

[TD]۶۰-۵۶[/TD]

[TD]۱۷۳[/TD]

[TD]۵۰۰[/TD]

[TD]۴[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۶۵[/TD]

[TD]۵/۴[/TD]

[TD]۵۰-۴۹[/TD]

[TD]۱۵۲[/TD]

[TD]۴۷۵[/TD]

[TD]۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۵۵[/TD]

[TD]۰/۴[/TD]

[TD]۴۰-۳۹[/TD]

[TD]۱۳۳[/TD]

[TD]۴۵۰[/TD]

[TD]۲[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]۴۵[/TD]

[TD]۵/۳[/TD]

[TD]۳۰-۲۹[/TD]

[TD]۱۱۳[/TD]

[TD]۴۲۵[/TD]

[TD]۱[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...