رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام به همه مهندسین گل...............

من تعداد تقریبا زیادی دتایل ساختمانی دارم که مال سازمان نقشه برداریه و همه ش هم به صورت کدی...............

سعی می کنم همه رو کم کم آپلود کنم بذارم این تاپیک تا شما هم نهایت استفاده رو از اونها ببرید ........

اگر کسی از شما هم دتایل ترسیمی داره حتما تو این تاپیک قرار بده تا همه استفاده بکنن

.

.

.

.

قبل از شروع اول فونت رو برای دانلود می ذارم تا هر کسی فونت نداره دانلود کنه و بتونه فونتهای کدو بخونه...........

موفق باشید دوستان

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات شالوده منفرد:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات شالوده گسترده:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتن:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش موزاییک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش بتن:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش آجر سیمانی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی شفته با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش قطعات پیش ساخته بتنی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر سیمانی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ لاشه:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش بتن:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش آجر:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی خاک با پوشش موزاییک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش آجر:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش موزاییک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش نهایی بتن:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش موزاییک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن بدون پوشش نهایی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش چوب:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی سرویس ها درهمکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی سرویس ها درهمکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش ترکیبات نساجی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش چوب:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی سرویس ها همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش موزاییک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی سرویس ها همکف- کف های با لایه مقاومتی سنگ با پوشش ترکیبات پلیمری:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی سرویس ها همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات پلیمری:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش ترکیبات نساجی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزئیات کف سازی سرویس ها در همکف- کف های با لایه مقاومتی بتن با پوشش سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی در کف سرویس ها:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه فلزی در کف سرویس ها یا آشپزخانه:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه سنگی در کف سرویس ها یا آشپزخانه:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات اتصال آستانه در همکف-آستانه سنگی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اتصال آستانه در همکف-جزییات آستانه فلزی در ورودی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اختلاف سطح یا سکو در همکف- با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اختلاف سطح یا سکو در همکف- پله موزاییک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات اختلاف سطح در همکف-پله آجری:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اختلاف سطح در همکف-جزییات پله با ساختار بتنی با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اختلاف سطح در همکف-جزییات پله با ساختار آجری با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

جزییات اختلاف سطح در کف با عایق-جزییات پله با ساختار سنگی با پوشش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات درز انبساط-درز انبساط در کف پارکینگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات درز انبساط-درز انبساط در همکف:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات درز انبساط-در کف با عایق رطوبتی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات درز انبساط-درزهای انبساط و انقباض:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات کف شوها در همکف-کفشوی پیش ساخته:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سرویس ها در همکف-جزییات کف شوی در سرویس ها:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات زیردوشی پیش ساخته:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سرویس ها در همکف-توالت ایرانی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سرویس ها در همکف-جزییات اجرای کاسه توالت فرنگی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات کانال های تاسیساتی-محل عبور لوله های تاسیساتی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات کانال های تاسیساتی-کانال تاسیساتی بتنی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات کانال های تاسیساتی-کانال تاسیساتی آجری:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات دست انداز آجری-با درپوش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات دست انداز آجری-با درپوش چوب:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات حفاظ فلزی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش بتنی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش سنگ:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش چوب:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات دست انداز بلوک بتنی-با درپوش سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات پریز برق در کف:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات کانال کنترل (Manhole) -کانال کنترل بتنی:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سکوی بارانداز:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات کف کاذب در همکف-با پوشش چوب یا ترکیبات پلیمری:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات کف کاذب -کف کاذب با پوشش فلز:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

جزییات سکو یا پله در همکف-جزییات سکوی چوبی در همکف:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی ورق های پلیمری:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی چوب:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

جزییات سکو یا پله در همکف-با پوشش نهایی مواد نساجی (موکت):

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...