رفتن به مطلب

گفتگویی کوتاه در باب معماری منظر با مهندس مهرداد ایروانیان


Afsaneh.M

ارسال های توصیه شده

گفتگویی کوتاه در باب معماری منظر با مهندس مهرداد ایروانیان

رسول رفعت (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران)

عباس صرامی (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران)

 

 

مهندس مهرداد ایروانیان متولد شیراز فارغ التحصیل از دانشگاه U.S.L آمریکا در رشته معماری.

پیش از شروع به اجرای پروژه های معماری با نمایش آثار بصورت نمایشگاهی کار خود را شروع کرد . پس از بازگشت به شیراز نسبت به تاسیس دفتر طراحی خود اقدام نمود. در سال 70 اولین پروژه محوطه سازی پارک حاشیه ای چمران و محوطه سازی خواجوی کرمانی را به صورت همزمان آغاز نمود . در سال 2000 کاندیدای دو جایزه آقاخان برای منظره نگاری شد و در سال 2002 برنده جایزه اول منظره نگاری ماربل از جامعه معماران ایتالیا و دولت ایتالیا شد.

 

6zarrte6atf155q4hyi.jpg

 

با توجه به فعالیت ایشان در زمینه معماری منظر به صورت حرفه ای در شهر شیراز، بر آن شدیم که مصاحبه ای ترتیب دهیم و نظرات ایشان را در باب معماری منظر جویا شویم.

 

0qwx9cp1ewdchaipvuxv.jpg

 

باغ بلند چمران، منظر سازی فضای پیاده رو بلوار چمران شیراز

 

m3osvwivvg02j4x1bxys.jpg

 

cv4b3yrlekwg663wt6hq.jpg

 

خواجوی کرمانی - ورودی شیراز- دروازه قرآن

 

رفعت: تعریف شما از معماری منظر چیست؟

مهندس ایروانیان: منظر پایان ندارد ”حال” یک مرحله از تداوم تعلیق و گشایش اقتصادی است. در واقع تنها در حال عواقب اجتماع سیستمهائی با ظرفیت اقتصادی که در نهایت به قلمرو و مرز بندی و معنای منفرد می انجامد و در یک آن معنای جزء و کل به نحوی ارائه می کند که سابقه طولانی پرورش و توسعه بر مبنای اقتصاد و وابستگی آنامورفیک فشار جداره های اسموزیک در قالب بافت ها ، جنبه های کروماتیک ، تغییرات نور و ...... کمرنگ می گردد. بی پایانی منظره معنای پس زمینه و نیروی مولد اقتصاد را به طور آشکار نشان می دهد و کشف بی ثباتی تنها با اتکا به تنازع بقاء سیستم ها و تفوق نیروها است . منظره همیشه ناپایدار می ماند چرا که عناصر حتی در مقیاس میکروتایم که دارای پایداری زمانی مکانی هستند با تاثیر نور و زمینه های فرار رنگی فوق ایستا می گردند . بدین لحاظ دریا با جابجائی همه متن خود بالاترین رده ناپایداری حتی در مقیاس میکروتایم را داراست و دنباله این ناپایداری متن صحرا است که با ذرات عناصر خود به تعریف یک سیستم مونارکی واحد می نشیند. منظره ائی که کم وبیش فارغ از همزیستی مسالمت آمیز عناصر است و یک پرده نمایش انفرادی است .اما هر دو منظره بعنوان نفوذ کنندگان به درون چارچوب یا آلتراسیستمها هستند با فشردگی میدیائی که می تواند احجام را در سطح دیگری از وزن یا چگالی یا برون رفت از شکل در جائی که شکل خود یک عملکرد ورای عملکرد دارد و این برون رفت به پایان لحظه ائی تثبیتی که سیستمهای همجوار برای ارائه وحدانیت شکلی خود ناشی از اقتصاد ارائه نموده اند می رسد. غرق شدن در میدیای دیگر و اتصال بیکران اعضا فارغ از جنبه های متفاوت ارائه به معنای فضای باز و باقی مانده از سخت اشاره دارد. فضا خارج از سخت شکل می گیرد. اما خارج خود مدیا است و فضا.

اما آیا بدین ترتیب مناظر مستقل از فضا می ماند یعنی فضا به معنی کسر از کل یا همیشه میزان فضا یکسان اما جابجائی توده منظره تنها معنا دارد و تراکم و پراکندگی تاثیری در فضا باقی نمی گذارد . اما فراتر از آزادی کند حرکت ما در میان غلظت گازی نا پیدا ، پیداست که فضای تحرک نیز از ذرات ریز قابل گذشت که خود موانع محسوب می گردند انباشته اند: یا گاز یا جامد ، ماده سیاه. همگی دال بر پربودن همیشکی فضا است . پس بدین سان منظره که متکی بر همجواری دو مدیا با غلظت بیشتر وکمتر است سرشار از خالی های میکرو کم تراکم است که نادیده انگار می شود.پس منظره نه حد غائی بل غیر دقیق تراکم ها باقی می ماند به این دلیل که شرایط متوسط حاکم بر استدلالات و تجزبه و ترکیب مدیاها یا سختی ها و نرمی ها است. دریافت منظره دوگانگی سطوح مقیاس را از میان بر می دارد و تنها با اتکا به یک نوع مقیاس قابل ارائه می گردد.

در اینجا باید به معنای باغ توجه کرد که به تعریف قلمرو میکروکانتکس می پردازد هدف باغ ایرانی تعریف ارزش گذاری وراء انتزاعی به مانند همه باغ های دیگر است.

 

صرامی: به نظر شما پروژه های منظر چه اهدافی را دنبال میکند؟

مهندس ایروانیان: جهان نانو در مقیاس متفاوت به ارائه آثار خویش می نشیند و به این ترتیب نمایش سیستماتیک یک محور شده و بریده تک مونولوگ را یادآور است. عمق فضا یعنی لایه های نادیده غیرقابل افشاء موجود که پوکی خویش را لایه به لایه پنهان می سازند و تنها در حاشیه جداره های با مقیاس متوسط به همجواری دوکل با تراکم متفاوت می نشینند مثل زمین و آسمان – مثل آب و بستر منظر برپایه براندازی ، اقتدار کوچ وار عناصر را در دستور کار دارد : کوچ بی پایان در مقیاس وسیع یا دوران کوتاه رفت و برگشت . کوچ در غلظت کم صورت می گیرد . در عین حال که خود غلظت کم نیز همیشه در حال کوچ است و تنها در مقیاس دیگر به بروز صور خویش و ارائه نمایش دیگران می پردازد. کوچ راز بی پایان فضاست . اما کوچ همیشه با معنای تصادف و خوردگی همراه است. تفاله ها معنا می یابند و خرابه ها بعنوان نشانه های انتقال در حال معنی می شوند. تصادف جزء فنا ناپذیر کوچ است و بالطبع منظره با مقیاس متوسط برای یک درک از الکترون تا ماده سیاه نیز فارغ از تاثیر همگانی وجود کوچ و تصادف نیست . اما منظره تابع همه قوانین ادراک است که فاصله بخش اجتناب ناپذیر تشکیل دهنده رویدادهائی برای فهم می شود . مفهوم زیبائی در قالب فاصله و قوانین آن ارائه می شود که در این میان ادراک رنگ و تناسبات را در بر می گیرد. منظره با فاصله و کوچ و مهاجرت نور به انستیتووار کردن خود وارد می شود.

بدین ترتیب منظر در یک پروسه تغییر نیاز به تاکید پیدا می کند یعنی کنترل همه عوامل در زمان کوتاه که در برگیرنده بسته فاصله - کوچ است . اهداف معماری منظر ترتیب توالی وقوع حوادث است که زمان جزء لاینفک و کنترل کننده آن است . این عمل چیزی جز یک تزریق پروبیوتیک به سیستم نمی باشد. اما میان آنچه اهلی و طبیعی تفاوت می گذارد و در هر حال منظر خوانده می شود . روش تحلیلی انتزاعی بیرون آمده از فرایندهای طبیعی ( انتخاب ) خارج از برنامه ریزی فردی است که در هر دو مورد طبیعی و اهلی صادق است و فراتر از آن اکنون پی آمدهای انتزاعی شیمیائی جهان خود ساخته را تحت الشعاع قرار داده اند. تا جائی که شیمی باور همگان از دانش دسته بندی شده و انتزاعی است که حاصل تقطیر و ترکیب است.

و در بسیاری از موارد منظر خاص خود را برپا نموده و فراتر از آن جهان خود ساخته نیز در بسیاری موارد تاثیرپذیر از هدایت خواسته یا ناخواسته برنامه ریزی مصنوع بوده مثل میراث باغ ها یا تمام گله های طبیعی که دست ساز هستند. اکنون به تدقیق می توان ریشه های شکل گیری هدایت شده را در طول تاریخ شکل و عملکرد بررسی نمود و نتایج آن را نه از دیدگاه طبیعی و مصنوعی نگریست بلکه با در نظر گرفتن محتوای اقتصادی به ظهور رسیدن همه پدیده ها به درک رفتار شکل و عملکردی عناصر دست یافت و بیش از این چیزی را در جداول جداگانه طبیعی و مصنوعی قرار نداد.

 

صرامی: تاثیر جغرافیای محیط بر طراحی منظر را چگونه می دانید؟

مهندس ایروانیان: با توجه به تعاریف مطرح شده جغرافیا یک پی آمد اقتصادی است.

که با خود همه نوع در برگیرندگی عناصر را دارد . به ناچار همه رفتار و کنش های مندرج در یک نوع قلمرو رفتاری است وطبیعتا نیازمند توسعه یا چرخش یا انسداد در راستای برنامه ریزی اقتصادی خویش است. کانتکس همه موجودیت اقتصادی رفتار و زیست را در خود خلاصه می کند.

کانتکس خود مولد عکس العمل مورد نیاز است و با کنار هم قراردادن سیستم ها خود به خود رده بندی ارزشی هر چند در محدوده یک قلمرو را به نمایش می گذارد. در واقع کانتکس نماینده ارزش گذاری عناصر در یک قلمرو است این ارزش گذاری برحسب غلظت و فاصله تعیین می گردد و با معنای کوچ توسعه می یابد.

 

رفعت: جایگاه مردم و مسائل شهری در طراحی منظر از دیدگاه شما چگونه است؟

مهندس ایروانیان: استفاده کنندگان یعنی درگیرشوندگان با منظره بخشی از منظره هستند یعنی دیگر عناصر معماری یعنی دیگر عناصر فضا .آنها به راحتی معنای رنگ – شکل – غلظت – کوچ را به نمایش می گذارند و پارینه ای از نظام ادراک یک قلمرو می گردند. به این ترتیب نظام سلسله مراتبی کانتکس به پیچیده ترین شکل ممکن از رویدادهای فیزیکی نایل می شود. رویدادی که سلسله مراتب رابه سمت بحران هدایت می کند و به نمایش جلوه های پیچیده ائی از مفاهیم می رسد. در این حال مفهوم بحران تنها در چارچوب مصداق زمانی قابل بررسی و اشاره است چرا که از هر لحاظ ورود درگیرشوندگان به وقایع زمانی مندرج در سر فصل هائی چون کوچ . فاصله که بی شک توابعی از مفهوم و قواعد زمان شرطی هستند منجر می گردد و نتیجه این مداخله تنها ورود مقیاس های زمانی نوین و یا اصطلاحاً سرعت متفاوت به ضمیر آگاه یا ناآگاه قلمرو است.

 

صرامی: شهر از منظر توریسم را چگونه ارزیابی می کنید؟!

مهندس ایروانیان: شهرها از نظر توریسم از جنبه هائی گوناگون قابل مشاهده هستند بهشت مینو جائی برای آرمان سازی یا توسعه رویا یا کالبد شکافی بی رحمانه توسعه نیافتگی . هر دو جنبه از دیدگاه توریسم مورد توجه است. بنظر می آید ایران در زمره ترکیب دو مورد قرار گرفته با تمایل بیشتر در طی سی سال اخیر به سمت بی برنامگی و توسعه نیافتگی که به ناچار به همراه خویش فضا های معلول را به ارمغان می آورد و همچنین روابط فضائی زمانی مختص خود .

 

رفعت: دو پروژه ی منظری در دست طراحی یا اجرای دفتر طراحی خود را معرفی کنید ؟

مهندس ایروانیان: دو پروژه در دست اقدام اول" احیاء چشمه جوشک" که سر منشاء آب جهت آبیاری باغات شیراز است و دوم" احیاء چشمه آب رکنی" که منشاء تاریخی آن به چندین قرن پیش باز می گردد. هر دو پروژه خارج از محدوده شهر قرار دارند و از این نظر که این توسعه منظره در خارج از متن شهرها و چارچوب قراردادی پارک سازی و احاطه مصنوع یا غیر قرار می گیرند متفاوت و مورد توجه من هستند.

 

1gy4er9mzqmgjzf271wd.jpg

 

ssm5vkt9kkl953iu030v.jpg

 

پروژه احیاء چشمه جوشک

kt1taqymfe5mbwax4lac.jpg

y19u8ixfth7m1bqa5ju8.jpg

 

پروژه احیاء چشمه آب رکنی

 

رفعت: آینده معماری منظر را در ایران چگونه می بینید؟

مهندس ایروانیان: اگر به همین ترتیب مثل این سی سال گذشته پیش برویم زیاد امیدوار کننده نیست مگر اینکه سیستم مدیریت شهری تغییرات اساسی پیدا کند و مدیران با فرهنگ شهرنشینی و اصولا فرهیخته مستولی شوند که بالطبع همراه خویش تعاریف نوین منظر و مجریان این گونه ایده ها را به همراه خواهند آورد.

 

نمونه ای از سایر آثار :

sbvcyi9ubdm1hlchl4b6.jpg

 

پروژه مسکونی - شیراز

 

qe8csyucepnagbqstugl.jpg

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...