رفتن به مطلب

اسید لینولئیک کونژوگه


ارسال های توصیه شده

هیپرلیپیدمی ، چاقی ، سرطان ، پوکی استخوان و دیابت از جمله مشکلات اساسی هستند که اکثر جوامع را درگیر خود ساخته اند . تمام این بیماری ها به طور مستقیم با نحوه ی زندگی و نوع رژیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی در ارتباط مستقیم می باشند .

اسیدهای چرب امگا ـ ۳ و اسید لینوئیک کونژوگه باعث تغییر ترکیب غشا و تغییر عملکرد سلولی می گردند . توصیه های بسیاری از سوی سازمان های معتبرعلمی در مورد چگونگی دریافت چربی های رژیمی صادر شده است ، ولی تاکنون کمتر به اسید لینوئیک کونژوگه پرداخته شده است .

نقش اسید لینوئیک به عنوان یک

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ی عملگر به دو دهه اخیر برمی گردد ؛ مقارن با زمانی که Pariza و همکارانش متوجه شده اند که گوشت ها دارای عواملی ضد جهش زا و همچنین حاوی مقادیری از ایزومرهای اسید لینوئیک کونژوگه هستند ، تحقیقات بعدی ثابت کرد که در هنگام شیوع چندین نوع تومور سرطانی در مدل های لینوئیک کونژوگه به طور معنی داری کاهش می یابد . همچنین ثابت شده است که مقادیر ترکیبات طبیعی ضد سرطانی با منشا گیاهی بسیار جزئی می باشد . با این وجود اسید لینوئیک کونژوگه ، ترکیبی نادر و بی مانند در مقایسه باسایر ترکیبات ضد سرطان می باشد که با وجود مقادیر ناچیز در تولیدات لبنی و گوشت نشخوارکنندگان ، اثرات اعجاب آوری از خود نشان می دهد . مطالعات پزشکی پیرامون شناخت سایر جنبه های اسید لینوئیک کونژوگه در حال توسعه است و ثابت شده است که اسید لینوئیک کونژوگه اثرات درمانی زیادی را ازخود نشان داده است . این اثرات مفید ، شامل کاهش تجمع چربی در بدن ، به تاخیر انداختن بروز دیابت نوع II و تاخیر گسترش تصلب شرایین ، بهبود و جلوگیری از پوکی استخوان و بهبود عملکرد سیستم ایمنی می باشد . درسال های اخیر ، جستجو برای یافتن سایر اثرات مفید آن ادامه دارد . اسید لینوئیک کونژوگه یک ترکیب حاوی ایزومرهای موضعی و هندسی یک اسید چرب ۱۸ کربنه با دو پیوند دو گانه ( که همان اسید لینوئیک است ) می باشد و به طور طبیعی در گوشت گوسفند ، گوساله و فرآورده های لبنی وجود دارد .

در اسیدهای چرب ، دو جفت پیوند دوگانه معمولاً دارای یک گروه متیلن بین خود هستند ، اما در اسید لینوئیک مذکور ، یک ترکیب کونژوگه وجود دارد . وجود اسیدهای چرب دارای باندهای دوگانه کونژوگه ، اولین بار توسط Booth و همکاران ( ۱۹۳۵ ) در فرآورده های

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی شناسایی شد .

در اسید لینولئیک ، یک گروه متیلن بین باندهای دوگانه وجود دارد ، ولی دراسید لینوئیک کونژوگه چنین ساختمانی وجود ندارد و در آن یک باند دو گانه کونژوگه به شکل سیس یا ترانس عمدتاً در موقعیت کربن های شماره ۱۱ ، ۹ و ۱۲ ، ۱۰ وجود دارد .

این ماده در اثر بیوهیدروژناسیون انجام شده در معده نشخوارکنندگان تولید شده و مستقیماً وارد شیر و گوشت آنها می گردد . تاکنون ۲۸ ایزومر مختلف اسید لینوئیک کونژوگه شناسایی شده اند ، ولی عمده ترین ایزومر موجود در رژیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی ، ایزومر ۹ ـ سیس ۱۱ ـ ترانس می باشد که حدود ۹۰ درصد اسید لینوئیک کونژوگه دریافتی از راه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را شامل می گردد . این ترکیب را در صنعت و به شکل تجاری هم می توان تهیه نمود . بدین ترتیب که از حرارت دادن اسید لینولئیک تخت شرایط قلیایی و یا هیدروژناسیون جزئی اسید لینولئیک قابل سنتز می باشد و از این طریق می توان مکمل های درمانی این ترکیب را تهیه نمود .

همان طور که ذکر شد این اسید چرب به طور طبیعی در شیر و گوشت نشخوارکنندگان یافت می شود و میزان آن ۱/۰۷ ـ ۰/۳۴ درصد در شیر و ۰/۶۸ ـ ۰/۱۲ درصد در گوشت می باشد که بسیار تحت تاثیر سن دام ، شرایط پرورش و نوع تغذیه است . شرایط پخت متعادل و نرمال و شرایط ذخیره سازی مطلوب تغییری در میزان این اسید چرب ایجاد

نمی کند .

یکی از راه های افزایش میزان اسید لینوئیک کونژوگه در رژیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی، اصلاح الگوی تغذیه دام های مورد استفاده در تغذیه انسان می باشد ؛ برای مثال با وارد کردن ۲ درصد روغن سویا و یک درصد روغن ماهی در رژیم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی دام های گوشتی و شیرده ، میزان این ترکیب در شیر و گوشت آنها افزایش می یابد . همچنین اضافه کردن حبوبات به رژیم دام ها باعث افزایش تولید اسید لینوئیک کونژوگه و رسوب آنها در بافت های حیوانات نشخوار کننده می گردد .

شیر دام هایی که میزان اسید لینوئیک کونژوگه آنان بیشتر از دام های معمولی بوده ، هیچ گونه تفاوتی از نظر ویژگی های حسی با شیر دام های معمولی ندارد و به خوبی برای مصرف کننده قابل پذیرش بوده است .

از آنجایی که اسید لینوئیک کونژوگه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی نیز می باشد ، وجود آن در فرآورده های گوشتی ، از اکسیداسیون چربی این فرآورده ها جلوگیری می نماید .

در میان ایزومرهای مختلف ، اسید لینوئیک کونژوگه بیش از همه دو ایزومر ۹ ـ سیس ۱۱ ـ ترانس و دیگری ایزومر ۱۰ ـ ترانس ۱۲ ـ سیس مطرح بوده اند و دارای اثرات فراوانی بر سلامتی می باشند . در زیر به بررسی اثرات این اسید چرب در سلامتی پرداخته می شود .

تاثیر در کاهش توده چربی بدن :

بررسی های بسیاری نشان داده اند که اسید لینوئیک کونژوگه باعث کاهش توده چربی و افزایش توده بدون چربی در انسان شده و مصرف آن به شکل مکمل ، باعث کاهش چربی بدن به ویژه در ناحیه شکمی می گردد . این اثراسید لینوئیک کونژوگه از طریق مکانیسم های متفاوتی شامل افزایش لیپولیز بافت های چربی ، افزایش اکسیداسون اسید چرب در سلول های ماهیچه ای ، کاهش جذب اسیدهای چرب در سلول های بافت چربی ، افزایش توزیع انرژی ، کاهش اندازه سلول های بافت چربی و ممانعت از فعالیت آنزیم های درگیر در متابولیسم چربی ها ، انجام می گیرد .

در یک پژوهش نشان داده شده است که مصرف ۴/۲ گرم در روزاسید لینوئیک کونژوگه برای مدت ۴ هفته باعث تغییر در بافت چربی و کاهش اندازه دور شکم در مردان چاق میان سال شده است که بیانگر کاهش توده چربی بوده است .

این اسید تاثیری در پروفایل چربی خون و عوامل خطرزای بیماری های قلبی ـ عروقی ندارد . این در حالی است که در مطالعات تجربی ثابت شده است که مصرف اسید لینوئیک کونژوگه باعث کاهش قابل توجه تری گلیسیرید و لیپوپروتئین ها و افزایش HDL شده است . با این حال تاثیر این ماده در مورد انسان بررسی های بیشتری را طلب می کند .

تاثیر در سرطان :

مطالعات سلولی و مولکولی نشان داده اند که اسید لینوئیک کونژوگه باعث کاهش شیوع سرطان دستگاه گوارش و کولون می گردد ؛ ایزومری که در این رابطه اثر بیشتری دارد ، ایزومر ۱۰ ـ ترانس ۱۲ ـ سیس می باشد . همچنین ثابت شده است که اسید لینوئیک کونژوگه بر سرطان سینه در حیواناتی که از رژیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی پرچرب استفاده کرده اند ، تاثیر بازدارنده داشته است . در انسان هم ارتباطی بین میزان مصرف اسید لینوئیک کونژوگه و بروز سرطان سینه در زنان سنین یائسگی و قبل از آن مشاهده شده است و زنانی که سرطان سینه داشته اند میزان اسید لینوئیک کونژوگه در رژیم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی آنها کمتر بوده است .

همچنین ثابت شده است که هر دو ایزومر یاد شده اثرات محافظتی در برابر سرطان پروستات و جلوگیری از آن دارند .

اسید لینولئیک کونژوگه و سلامت استخوان :

مطالعات تجربی نشان داده اند که مکمل اسید لینوئیک کونژوگه باعث افزایش جذب کلسیم می گردد . همچنین نشان داده شده است زنان یائسه ای که رژیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یی آنها از نظراسید لینوئیک کونژوگه غنی بوده است ، تراکم استخوانی بالاتری داشته اند و این اسید باعث می شود و با وجود تاثیر آن در کاهش وزن ، هیچ تاثیر نامطلوبی بر توده ی استخوانی نداشته ، بلکه برای استخوان مفید هم می باشد و می توان از آن برای درمان و یا جلوگیری از کاهش توده استخوانی بعد از یائسگی استفاده نمود.

معرفی اسید لینولئیک کونژوگه شدن موجود در چربی شیر و اهمیت آن در تغذیه درمانی:

چربی شیر حاوی چندین ترکیب بیولوژیکی ویژه می‌باشد که به روشنی نقش تاثیر گذارنده آنها به عنوان عوامل ضدسرطان شناخته شده است. یکی از این ترکیبات، اسید لینولئیک کونژوگه می‌باشد و فر‌آورده‌های مختلف لبنی منبع عمده این ترکیبات بوده و عمدتاً در رژیم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ئی انسان گنجانده می‌شود. دراکثرتحقیقات پزشکی، اثرات ضدسرطانی این ترکیبات بر روی مدلهای حیوانی صورت پذیرفته و ثابت شده است که اسیدلینولئیک کونژوگه (CLA) تأثیرات مثبتی بر کاهش این بیماری دارد. در گاوهای شیرده، مسیر تولید و سنتز این ترکیب، از طریق جذب اسیدهای چرب واسطه بیوهیدروژنه شده شکمبه و متعاقباً تبدیل آن به شکل کونژوکه توسط آنزیم‌های desaturase غدد پستانی می‌باشد. مطالعات متعددی، اثرات اساسی و قابل توجه عوامل تغذیه‌ای را روی غلظت اسید لینولئیک کونژوگه چربی شیر، نشان داد و همچنین مشخص شده است که گاوهای یک گله در قابلیت سنتزاسید لینولئیک کونژوگه، تفاوت ژنتیکی انفرادی از خود نشان می‌دهند.

بطور کلی با استفاده از دستکاریهای جیره و شاید از طریق انتخاب ژنتیکی، محتوای اسید لینولئیک کونژوگه چربی شیررا افزایش داد. وجود اسید لینولئیک کونژوگه مثال روشنی است که شیرحاوی ترکیبات داروئی خاص است که خصوصیات خارق ‌العاده تغذیه‌ای آن را مهیا می‌کند.

 

 

منبع:Food spot (پایگاه تخصصی صنایع غذایی)

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...