رفتن به مطلب

نحوه محاسبه تولید ملی در حسابداری ملی


ارسال های توصیه شده

در جریان مدول اجزای مهم آن از جمله درآمد ملی تولید ملی و سرمایه گذاری را تعریف و با آنها شناخت پیدا کردیم در اقتصاد کلان نه تنها معنی این شاخص ها مهم است بلکه محاسبه عملی آنها نیز حایز اهمیت است شاخص ها در اقتصاد کلان به دو دسته طبقه بندی می شود:

به دسته ای از شاخص ها که برای یک دوره از زمان اندازه گیری می شوند و در واقع بطور متوالی و پیوسته در طول زمان اتفاق می افتد جریان اتلاق می شودکه تولید ملی، درآمد ملی و سرمایه گذاری در سطح ملی از آن جمله می باشد.

دسته دیگری از شاخص ها که در یک مقطع از زمان اندازه گیری می شود و در واقع دارای بعد زمانی نیستند موجودی گفته می شود که حجم سرمایه، میزان پس انداز و میزان اشتغال از آن جمله می باشد .

معمولا شروع محاسبه از شاخص ها در حسابداری ملی با محاسبه تولید کل که به آن تولید ناخالص ملی یاGNP نیز گفته می شود آغاز می گردد که بصورت زیر تعریف می شود:

تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش ریالی سالانه تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده به قیمت های جاری (بازار) در اقتصاد ملی

کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- کالاهای نهایی : کالاهایی که برای مصارف شخصی خریدهای دولتی و صادرات به کار میرود.

2- کالاهای واسطه ای : کالاهایی که فقط به منظور نهاده در تولید سایر کالاها و خدمات به کار می رود

تعریف کارمزد احتسابی : حسابهای بانکی به دو دسته حسابهای جاری و پس انداز تقسیم بندی می شود

مشخصه حسابهای جاری آن است که بانکها به این نوع حسابها هیچ گونه سود یا بهره ای پرداخت نمی کند در عوض امتیازی که برای صاحبان این نوع حسابها قائل هستند آن است که بعضی از کارمزدهای بانکی را بدون دریافت حق الزحمه یا کارمزد انجام دهد به این دلیل که گر چه بطور مستقیم از صاحبان این گونه حسابها کارمزدی دریافت نمی شود اما با وام دادن بخشی از پول صاحبان اینگونه حسابها سود یا بهره دریافت می کند بنابراین سود یا بهره دریافتنی را بعنوان کارمزد تلقی می کند نام رسمی چنین کارمزد احتسابی است از طرف دیگر صاحبان حساب مشاغل حقیقی یا حقوقی چون مستقیما کارمزدی پرداخت نمی کنند ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی آنها به اندازه کارمزد احتسابی بیشتر از مقدار واقعی ارزش فعالیت های آنهاست وچون در محاسبه تولید ناخالص ملی قرار بر این است که در مورد هیچ یک از اقلام آن محاسبه مضاعفی صورت نگیرد بنابراین کارمزد احتسابی را باید از مجموع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی کسر گردد تا مقدار واقعی تولید ناخالص ملی بدست آید.

 

محاسبه ارزش افزوده : فرض کنید یک عدد نان به مبلغ 1000 ریال به فروش می رسد اگر در مرحله نهایی تولید نان مرحله پخت باشد و برای بدست آوردن آن قیمت آرد را از کالای نهایی کم کنیم مبلغ 400 ریال باقی مانده ارزش افزوده مرحله پخت می باشد که برای جبران نیروی کار استفاده شد تجهیزات سرمایه ای و سایر عوامل تولید در فرآیند تولید مورد استفاده می گیرند منظور خواهند شد .

 

 

جدول محاسبه ارزش افزوده

[TABLE=align: center]

[TR]

[TD=colspan: 3]کالای نهایی (نان)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مرحله نهایی پخت

[/TD]

[TD]1000

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کسر می شود قیمت آرد

[/TD]

[TD]600

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ارزش افزوده مرحله پخت

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]400

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مرحله آسیاب

[/TD]

[TD]600

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کسر می شود ارزش گندم

[/TD]

[TD]350

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ارزش افزوده مرحله آسیاب

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]250

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]مرحله کشاورزی

[/TD]

[TD]350

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]کسر میشود:سوخت کود و سم

[/TD]

[TD]200

[/TD]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]ارزش افزوده مرحله کشاورزی

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]150

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پرداختی به عوامل تولید سوخت و کود

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]200

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]جمع ارزش افزوده

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]1000

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

پس با مقایسه اولین و آخرین خط از جدول مشخص می شود که ارزش نهایی (نان=مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف آن است) و همچنین به این ترتیب مشخص می شود که چرا بایستی در مقایسه تولید ناخالص ملی کالاهای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد .

محاسبه تولید ناخالص ملی :تولید ناخالص ملی را می توان به سه طریق زیر محاسبه نمود

الف-تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده : با توجه به مثال قبل مشخص می شود که مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی با مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف تولید برابر است از طرف دیگر می دانیم که کالاها و خدمات تولید شده در جامعه متعلق به یکی از بخشهای اقتصادی آن جامعه است بنابراین در محاسبه تولید ناخالص ملی به جای محاسبه ارزش افزوده تک تک کالاها و خدمات می توان ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را در طول سال محاسبه نمود . اقتصاد ایران به چهار بخش زیر تقسیم نموده که هر یک از بخشها نیز که خود نیز دارای بخشها می باشد :

الف – بخش کشاورزی : شامل زراعت – دامپروری – شکار – جنگل بانی – ماهی گیری و ....

ب – بخش نفت : شامل نفت خام و فرآورده های نفتی

ج – بخش صنایع و معادن : شامل معدن – صنعت و آب و برق و گاز – ساختمان

د – بخش خدمات : شامل بازرگانی – هتل داری – حمل و نقل – ارتباطات و خدمات – موسسات پولی و مالی – خدمات عمومی و ...

جدول محاسبه تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده

[TABLE=align: right]

[TR]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

الف – ارزش افزوده بخش کشاورزی

ب – ارزش افزوده بخش صنایع و معادن

1- معدن

2- صنعت

3- آبو برق و گاز و ...

4- ساختمان

ج – ارزش افزوده بخش نفت

1- نفت خام

2- فرآورده های نفتی

د – ارزش افزوده بخش خدمات

1- بازرگانی- رستوران- هتل داری

2-حمل و نقل- انبار داری ارتباط

3- خدمات موسسات پولی وما لی

4- خدمات و مستغلات حرفه ای و تخصصی

5- خدمات عمومی

6- خدمات اجتماعی- شخصی و خانگی

کسر می شود :

کارمزد احتسابی

تولید ناخا لص داخلی GDP

اضافه می شود :

درآمد خالص عوامل تولید

تولید نا خالص ملی به قیمت عوامل

ب محاسبه تولید ناخالص ملی به روش مخارج (هزینه ها)

محاسبه تولید نا خالص ملی به روش ارزش افزوده گر چه ظاهرا ساده است و عملا به علت حجم زیاد کار در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار نمی گیرد و همچنین به منظور سادگی در محاسبه شاخص های اقتصاد کلان بر اساس اصل تساوی تولید نا خالص ملی و مخارج کل در جریان مدول به جای محاسبه تولید نا خالص ملی به روش ارزش افزوده از روش مخارج استفاده می کند در این روش کل مخارج صرف شده بر روی کالا ها و خدمات نهایی که توسط خانوارها بنگاه ها دولت و خریداران خارجی انجام می شود محاسبه می گردد .

 

جدول محاسبه تولید نا خالص ملی به روش مخارج (هزینه)

[TABLE=align: right]

[TR]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

الف – بخش مصرف

 

  1. مخارج مصرف خصوصی
  2. مخارج مصرف دولتی

ب – سرمایه گذاری ثابت نا خالص

1- ماشین آلات

1.1- بخش خصوصی

1.2- بخش دولتی

2- ساختمان

2.1- بخش خصوصی

2.2- بخش دولتی

2.3- تغییر در موجودی انبار

ج – خالص صادرات کالا و خدمات

د – درآمد خالص عوامل تولید از خارج

ه – اشتباهات آماری

تولید ناخالص ملی به قیمت بازار

کسر می شود :

خا لص مالیات های غیر مستقیم

تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل

 

 

چند نکته در مورد جدول : اولا منظور از مخارج مصرفی چه خصوصی چه دولتی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی مصرفی مصرف شده توسط خانوارها موسسات غیر انتفایی خصوصی و دولتی وزارت خانه ها ادارات دولتی شهرداری ها و سازمان های تامین اجتماعی لازم به ذکر است که در بعضی کشورها که بجای مخارج مصرفی تقسیم بندی بر اساس کالاها می باشد این نوع کالاها شامل کالاهای با دوام بی دوام و خدمات می باشد ثانیا تفاوت بین سرمایه گذاری ثابت ناخالص و سرمایه گذاری ثابت خالص در میزان استهلاک می باشد بنابراین اگر از تولید ناخالص ملی ذخیره استهلاک کم کنیم تولید خالص ملی بدست خواهد آمد

ثالثا خالص صادرات منهای واردات می باشد و به این جهت واردات را از صادرات کسر می کنیم که کالاها و خدمات خارجی بعنوان بخشی از تولیدات داخلی منظور نگردد.

توضیح چون در محاسبات تولید ناخالص ملی از روش ارزش افزوده و روش مخارج با استفاده از منابع آماری متفاوتی انجام می شود بنابراین بسیار طبیعی است که مقدار تولید ناخالص ملی از دو روش با هم متفاوت باشند به همین دلیل این اختلاف با نام اشتباهات آماری ثبت می شود.

مثال – با توجه به داده های زیر مطلوبست محاسبه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

ارزش افزوده بخش کشاورزی 20 – ارزش افزوده بخش نفت 60 – ارزش افزوده صنایع معادن 80 – ارزش افزوده بخش خدمات 40 – کارمزد احتسابی 10 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج 20

جواب _ ملی 190 - داخلی 210

 

مثال با توجه به اطلاعات زیر درباره حسابهای ملی یک کشور فرضی مطلوبست محاسبه تولید ناخالص ملی به قیمت بازار خالص، مالیات های مستقیم

مخارج مصرفی خصوصی 40 – مخارج مصرفی دولتی 20 – سرمایه گذاری ثابت نا خالص 30 – تغییر در موجودی انبار 10 – خاص صادرات کالا و خدمات 60 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج منفی 5 – تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل 140

جواب _ تولید ناخالص ملی به قیمت بازار 155 – تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل 140 – خالص مالیات های مستقیم 15

تولید ناخالص ملی به قیمت بازار = تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل + خالص مالیات های مستقیم

 

د- روش درآمدی :

روش سوم محاسبه تولید ملی روش درآمدی است همانطور که از نام این روش مشخص است روش درآمدی محاسبه کل فعالیت های اقتصادی بوسیله جمع تمامی انوع مختلف درآمد های بدست آمده توسط خانوارها است . بر اساس طبقه بندی تئوریک از عوامل تولید درآمد ملی به دستمزد اجاره بها بهره و سود تقسیم می شود . توضیح اینکه به علت در دسترس نبودن آمارهای لازم درآمدی از این روش استفاده نمی شود .

محاسبه درآمد ملی

[TABLE=align: right]

[TR]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

الف درآمد استخدام شدگان

1 – حقوق و دستمزد

2 – مزایا

ب درآمد افراد حاصل از اجاره بها

پ بهره خالص

ت سود شرکت ها

1 – سود تقسیم شده

2 – سود تقسیم نشده (غیر قابل تقسیم)

3 – مالیات بر سود شرکتها

4 - تغییرات در ارزش موجودی ها و استهلاک

ث درآمد مشاغل خصوصی

 

توضیح :

1 درآمد استخدام شدگان

شامل کلیه حقوق و مزایا از طرف کارفرما می باشد بعنوان مثال بیمه حق بیکاری که توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود را شامل می گردد .

2 درآمد حاصل از اجاره بها

شامل تمامی در آمدها بصورت اجاره ملک و املاک حق الامتیاز حق اختراع حق تالیف و نظایر آن است .

3 بهره خالص

شامل در آمدی است که از طریق منابع مالی بدست خانوارها می رسد .

4 سود شرکت ها

شامل تمامی درآمدهای بدست آمده بوسیله صاحبان سهام شرکت ها است حتی گر چه ممکن است در عمل تمامی این درآمدها در همان سال به آنها پرداخت نشود .

1/4 – سود تقسیم نشده : بخشی از درآمدی است که در عمل صاحبان سهام دریافت می کنند که به این بخش از شرکت ها سود سهام نیز گفته می شود .

بخش دیگر سود شرکت ها برای پرداخت مالیات سود شرکت ها به کار می رود و بخش سوم سود شرکت ها بعنوان سود غیر قابل تقسیم به منظور سرمایه گذاری در شرکت باقی می ماند که به این بخش از سود شرکت ها سود توزیع نشده می گویند .

5 درآمد های مشاغل خصوصی

آخرین جزء درآمد ملی درآمد مشاغل بخش خصوصی است که شامل درآمدهای بدست آمده توسط مشاغل حرفه ای انفرادی و یا موسساتی که مالکیت فردی دارند .

وحدت بین روش درآمدی و روش مخارج

همانطوری که در جریان مدول عنوان شد درآمد ملی و تولید ملی همیشه برابرند ولی در حسابداری درآمد ملی بطور رسمی این دو مقدار دقیقا برابر نمی شوند به منظور رسیدن به درآمد ملی از تولید ناخالص ملی که از روش مخارج محاسبه شده است تعدیلاتی به شرح زیر باید صورت گیرد

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = ذخیره استهلاک – تولید نا خالص ملی

وحدت بین روش درآمد ملی و روش ارزش افزوده :

در جریان مدول درآمدهای ملی و تولید ملی با هم برابرند و چون در حسابداری ملی این دو مقدار برابر نمی باشند لذا برای رسیدن درآمد ملی از تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده می بایستی تعدیلاتی بشرح زیر انجام شود .

درآمد ملی = اشتباهات آماری – تولید خالص ملی = ذخیره استهلاک – تولید ناخالص ملی

 

سایر شاخص های مرتب با درآمد ملی :

درآمد ملی معیار درآمد کسب شده بوسیله خانوارهاست . خواه کل این مبلغ بدست خانوارها برسد یا نرسد .

درآمدی که عملا بدست خانوارها می رسد درآمد قابل تصرف اطلاق می شود .

 

 

 

محاسبه درآمد قابل تصرف

[TABLE=align: right]

[TR]

[TD]

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

درآمد ملی

- کمک های مربوط به تامین اجتماعی

- مالیات بر سود شرکتها

- سود توزیع نشده شرکتها

+ پرداختهای انتقالی

درآمد شخصی

- مالیات های شخصی (مالیات بر درآمد)

درآمد قابل تصرف

 

درآمد سرانه :

شاخص دیگری که مرتبط با درآمد ملی است درآمد سرانه نامیده می شود .

گر چه بزرگی درآمد ملی یک کشور ممکن است بعنوان شاخص مهم اقتصادی آن جامعه محسوب شود اما بعلت تفاوت در میزان جمعیت در کشورهای مختلف شاخص مناسبی جهت ارزیابی رفاه مادی افراد آن جامعه محسوب نمی شود لذا برای مقایسه سطح متوسط رفاه مادی کشورهای مختلف از شاخصی بنام درآمد سرانه بشرح زیر استفاده می کنیم .

تعداد جمعیت / درآمد ملی= درآمد سرانه

مثال با توجه به اطلاعات زیر مطلوبست :

الف – تولید ناخالص ملی gnp ب – درآمد قابل تصرف

استهلاک 40 – پس انداز شخصی 60 – درآمد شرکت 90 – حقوق و دستمزد 450 – بهره 20 – اجاره بها 30 – سود شرکتها 25 – خالص مالیات های غیر مستقیم 20 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج 0 صفر

هزینه مخارج خصوصی 380 – هزینه مخارج دولتی 105 – خالص سرمایه گذاری 60

 

درآمد ملی = اشتباهات آماری –خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی =ذخیره استهلاک –تولید ناخالص ملی

x-40=y-20-0=525

Y=545 X=585

پس انداز + مخارج مصرفی خصوصی = درآمد قابل تصرف

X=380+60 x=440

درآمد ملی = حقوق دستمزد + بهره + اجاره بها + سود شرکتها

450+20+30+25=525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال با استفاده از اطلاعات داده شده جای اقلام خالی جدول را پر کرده و محاسبات خود را منعکس کنید .

 

[TABLE=align: right]

[TR]

[TD]ردیف

[/TD]

[TD]شرح

[/TD]

[TD]سال اول

[/TD]

[TD]سال دوم

[/TD]

[TD]سال سوم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1

[/TD]

[TD]مخارج مصرفی خصوصی

[/TD]

[TD]120

[/TD]

[TD]145

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2

[/TD]

[TD]سود شرکتها و بنگاها

[/TD]

[TD]30

[/TD]

[TD]36

[/TD]

[TD]50

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]3

[/TD]

[TD]مخارج سرمایه گذاری ناخالص

[/TD]

[TD]30

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]32

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]4

[/TD]

[TD]درآمد حاصل از املاک اجاره

[/TD]

[TD]28

[/TD]

[TD]39

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]5

[/TD]

[TD]خالص مالیات های غیر مستقیم

[/TD]

[TD]18

[/TD]

[TD]19

[/TD]

[TD]19

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]6

[/TD]

[TD]مالیات بر سود شرکتها و بنگاهها

[/TD]

[TD]15

[/TD]

[TD]17

[/TD]

[TD]22

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]7

[/TD]

[TD]واردات

[/TD]

[TD]6

[/TD]

[TD]10

[/TD]

[TD]8

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]8

[/TD]

[TD]حقوق ودستمزد

[/TD]

[TD]105

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]125

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]9

[/TD]

[TD]مخارج دولتی

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]35

[/TD]

[TD]25

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]10

[/TD]

[TD]ذخیره استهلاک سرمایه

[/TD]

[TD]20

[/TD]

[TD]21

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]11

[/TD]

[TD]صادرات

[/TD]

[TD]8

[/TD]

[TD]7

[/TD]

[TD]8

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]12

[/TD]

[TD]بهره

[/TD]

[TD]6

[/TD]

[TD]6

[/TD]

[TD]8

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]13

[/TD]

[TD]سود سهام

[/TD]

[TD]10

[/TD]

[TD]12

[/TD]

[TD]14

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]14

[/TD]

[TD]تولید ناخالص ملی به قیمت بازار

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]211

[/TD]

[TD]230

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]15

[/TD]

[TD]تولید خالص ملی به قیمت بازار

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]212

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]16

[/TD]

[TD]درآمد ملی

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[TD]---

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال اول

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

169= 30 + 6 + 105 + 28

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

x-20= y-18-0= 169

y = 169 + 18 = 187

x = 187 + 20 = 207

مخارج سرمایه گذاری + خالص صادرات + مخارج مصرفی خصوصی + مخارج مصرفی دولتی = تولید ناخالص ملی gnp

207= 55 + 120 + (8-6=2) + 30

صادرات – واردات = خالص صادرات

2 = 8 – 6

 

سال دوم

استهلاک – تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی

190 = 211 – 21

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

211 - 21 = 190 -19 - 0 = 171

مخارج سرمایه گذاری + خالص صادرات + مخارج مصرفی خصوصی + مخارج مصرفی دولتی = تولید ناخالص ملی gnp

211 = 35 + 145 +(3) +34

صادرات – واردات = خالص صادرات

-3 = 7 – 10

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

171 = 36 + 6 + 0 + 39

 

سال سوم

خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = درآمد ملی

193 = 212 – 19

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

230 – 18 = 212 – 19 – 0 =193

استهلاک هزینه ثابت – تولید ناخالص ملی = تولید خالص ملی

212 = 230 – 18

مخارج سرمایه گذاری + خالص صادرات + مخارج مصرفی خصوصی + مخارج مصرفی دولتی = تولید ناخالص ملی gnp

230 = 25 + 173 + 0 + 32

صادرات – واردات = خالص صادرات

0 = 8 – 8

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

193 = 50 + 8 + 125 + 10

 

مثال - با توجه به اطلاعات زیر به 5 سوال زیر پاسخ دهید :

مالیات مستقیم 230 – سرمایه گذاری خالص خصوصی 330 – صادرات 200 – سود توزیع نشده شرکتها 150 – پس انداز خصوصی 170 – خالص صادرات 60 – درآمد ملی 2780 – درآمد حاصل از اجاره بها 450 – سرمایه گذاری ناخالص خصوصی 560 – درآمد قابل تصرف 2220 – خالص مالیات های غیر مستقیم 320

1 – استهلاک برابر است با 2 – واردات برابر است با 3 – مخارج مصرفی خصوصی برابر است با

4 – خریدهای دولت از کالاها و خدمات برابر است با 5 – تولید ناخالص ملی برابر است با

 

 

 

سرمایه گذاری خالص – سرمایه گذاری ناخالص = استهلاک

230 = 560 – 330

واردات – صادرات = خالص صادرات

60 = 200 – 140

پس انداز + مخارج مصرفی خصوصی = درآمد قابل تصرف

2220 = 2050 + 170

درآمد ملی = اشتباهات آماری – خالص مالیات های غیر مستقیم – تولید خالص ملی = استهلاک – تولید ناخالص ملی

X – 230 = y – 320 – 0 = 2780

Y = 3100 x = 3330

خالص صادرات + سرمایه گذاری ناخالص + مخارج مصرفی = تولید ناخالص ملی

3330 = (2050 + x ) + 560 + 60

مخارج مصرفی دولتی + مخارج مصرفی خصوصی = مخارج مصرفی

2710 = 2050 + 660

 

مثال : با توجه به اطلاعات زیر مطلوبست :

تولید ناخالص ملی به قیمت بازار – تولید خالص ملی به قیمت عوامل – درآمد ملی – استهلاک – درآمد قابل تصرف

مالیات غیر مستقیم 23 – مخارج دولت 105 – مخارج مصرفی 380 – پس انداز خصوصی 50 – حقوق و دستمزد 550 –بهره 30 – اجاره 20 – سود شرکتها 15 – سرمایه گذاری خالص 80 – سرمایه گذاری ناخالص 90 – خالص صادرات 10 – واردات 5 – خالص درآمد عوامل تولید از خارج منفی 2

 

سرمایه گذاری خالص – سرمایه گذاری ناخالص = استهلاک

10 = 90 – 80

مخارج خصوصی + پس انداز خصوصی = درآمد قابل تصرف

325 = 50 + 275

اجاره + دستمزد + بهره + سود = درآمد ملی

615 = 15 + 30 + 550 + 20

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...