رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

می توان گفت که تقریبا در حدود یک سوم مردم دنیا از بیماری چاقی رنج می برند. به منظور کاهش وزن، فرد باید از غذاهایی با کالری پایین استفاده کرده و تحرک خود را نیز افزایش دهد. استفاده از سبزیجات در غذاهای اصلی و میان وعده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

در ادامه می توانید لیست کامل کالری سبزیجات را مشاهده نمایید.

[TABLE=class: MsoNormalTable, width: 598, align: center]

[TR]

[TD=colspan: 6, align: center] [h=1]لیست کامل کالری سبزیجات پخته و خام

[/h] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

نوع

[/TD]

[TD=width: 83]

مقدار

[/TD]

[TD=width: 83]

کالری

[/TD]

[TD=width: 259]

نوع

[/TD]

[TD=width: 83]

مقدار

[/TD]

[TD=width: 83]

کالری

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

اسفناج خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

23

[/TD]

[TD=width: 259]

برگ چغندر خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

22

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

بادمجان پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

35

[/TD]

[TD=width: 259]

بروکلی خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

32

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

بادمجان خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

24

[/TD]

[TD=width: 259]

پیاز خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

42

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

برگ چغندر پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

27

[/TD]

[TD=width: 259]

پیازچه

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

32

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

رازیانه

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

31

[/TD]

[TD=width: 259]

سرخس

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

34

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

تربچه

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

16

[/TD]

[TD=width: 259]

زردک

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

75

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

تره فرنگی

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

61

[/TD]

[TD=width: 259]

زیتون سبز

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

145

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

جعفری

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

14

[/TD]

[TD=width: 259]

زیتون مشکی

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

233

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

سیب زمینی خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

77

[/TD]

[TD=width: 259]

سیب زمینی آب پز

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

87

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

ذرت آب پز

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

94

[/TD]

[TD=width: 259]

سیب زمینی سرخ کرده

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

319

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

سیب زمینی خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

86

[/TD]

[TD=width: 259]

سیب زمینی پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

76

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

ریواس

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

21

[/TD]

[TD=width: 259]

سیرخام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

149

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

زنجبیل

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

80

[/TD]

[TD=width: 259]

فلفل دلمه ای متوسط

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

24

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

قارچ سفید خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

22

[/TD]

[TD=width: 259]

کاسنی یک لیوان

[/TD]

[TD=width: 83]

(30 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

7

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

کلم پیچ خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

36

[/TD]

[TD=width: 259]

کدو حلوایی

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

34

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

کلم قرمز خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

24

[/TD]

[TD=width: 259]

گوجه فرنگی متوسط

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

18

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

کلم قمری خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

27

[/TD]

[TD=width: 259]

گل کلم خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

25

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

کاهو

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

17

[/TD]

[TD=width: 259]

گشنیزخام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

23

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

کرفس خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

14

[/TD]

[TD=width: 259]

مارچوبه

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

22

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

موسیر

[/TD]

[TD=width: 83]

(2 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

1

[/TD]

[TD=width: 259]

نخود فرنگی خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(2 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

18

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

کلم فندقی خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

43

[/TD]

[TD=width: 259]

کلم سفید

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

27

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

شوید خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

43

[/TD]

[TD=width: 259]

شاهی

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

32

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

هویج خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

41

[/TD]

[TD=width: 259]

برگ خردل

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

26

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

فلفل قرمز متوسط

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

40

[/TD]

[TD=width: 259]

کدو سبز خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

16

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

خیار

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

15

[/TD]

[TD=width: 259]

کلپ

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

43

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

جلبگ دریائی

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

43

[/TD]

[TD=width: 259]

فلفل تند خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

40

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

کنگر فرنگی خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

47

[/TD]

[TD=width: 259]

کنگر فرنگی پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

53

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

بامیه خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

31

[/TD]

[TD=width: 259]

بامیه پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

22

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

شلغم خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

28

[/TD]

[TD=width: 259]

شلغم پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

22

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

ساقه بامبوخام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

27

[/TD]

[TD=width: 259]

ساقه بامبو پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

12

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

ترب سفید خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

18

[/TD]

[TD=width: 259]

ترب پخته

[/TD]

[TD=width: 83]

(100 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

17

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

ریحان

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

27

[/TD]

[TD=width: 259]

نعناع خام

[/TD]

[TD=width: 83]

(100گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

44

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 259]

قاصدک

[/TD]

[TD=width: 83]

(50 گرم)

[/TD]

[TD=width: 83]

25

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

منبع : :

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...