رفتن به مطلب

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک


ارسال های توصیه شده

اهداف کنفرانس:

1-ارائه آخرین نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده محققین و متخصصین حمل و نقل2-بهره گیری از نتایج و دستاوردهای علمی کنفرانس در حوزه های اجرایی3-زمینه سازی جهت تبادل نظر و تعامل فعالان عرصه حمل و نقل با بخش های دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی4-ایجاد شرایط مناسب برای ارائه ایده های نوین، تجارب کاربردی و مدیریت دانش ترافیک

 

 

 

محورهای کنفرانس:

 

1- حمل‌و‌نقل همگاني

1-1- طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني

 

1-2- تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

1-3- معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني

 

1-4- بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني

 

 

2- سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند

2-1- سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک

2-2- مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-3- سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی

2-4- مدیریت وقایع اورژانسی

2-5- سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند

2-6- سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار

2-7- ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش

2-8- سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-9- همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-10- محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-11- زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-12- سیستم های هوشمند دستیار راننده

2-13- معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-14- استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-15- ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند

2-16- سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection

2-17- مديريت هوشمند ترافيك

2-18- اطلاع‌رساني هوشمند

2-19- وسايل نقليه هوشمند

2-20-سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند

2-21- سيستم‌هاي امنيتي هوشمند

2-22- سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري

2-23- سيستم‌هاي هوشمند پرداخت كرايه

2-24- شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری

 

 

3- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی

3-1- مدل‌سازي و پیش‌بینی تقاضاي حمل‌ونقل

3-2- مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل

3-3- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و كاربري زمين

3-4- برنامه‌ریزی حمل‌ونقل كالا

3-5- بررسی ساختارهای شهری

3-6- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌

3-7- شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل

3-8- فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها

 

 

4- ايمني ترافيك

4-1- تحلیل اقتصادی تصادفات

4-2- مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری

4-3- ساختار مديريت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای

4-4- روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر

4-5- مميزي ايمني راه

4-6- شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل

4-7- بررسی رفتار رانندگان

4-8- ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی

4-9- سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ي موتوری

4-10- ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه

 

 

5- حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار

5-1- پياده- محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار

5-2- توسعه دوچرخه‌سواري

5-3- مصرف سوخت

5-4- آلودگي هوا و آلودگي صوتي

5-5- حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري

5-6- اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری

5-7- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری

5-8- ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار

5-9- استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری

 

 

6- مهندسی ترافیک

6-1- مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ترافيك سواره و پياده

6-2- عارضه‌سنجي ترافيك

6-3- مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه

6-4- مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده

 

6-5- مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات

6-6- جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری

 

 

7- اقتصاد حمل و نقل

7-1- ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل

7-2- قيمت‌گذاري معابر شهري

7-3- قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی

7-4- مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل

 

7-5- اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها

7-6- ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلي

7-7- قیمت‌گذاری سوخت و مالیات

7-8- یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل

7-9- تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها

 

 

8- مديريت سيستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک

8-1- مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل

8-2- مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها

8-3- مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

8-4- مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل

8-5- مدیریت کاربری زمین

8-6- مدیریت پارکینگ

8-7- مدیریت محوطه‌های کارگاهی

8-8- مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

 

8-9- مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

8-10- سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی

8-11- ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

8-12- بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل

 

 

9- آموزش ترافیک

9-1- روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک

9-2- جامعه‌شناسی در ترافیک

9-3- آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی

9-4- تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی

9-5- تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک

 

 

10- قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک

10-1- ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری

10-2- قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک

10-3- سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل

10-4- موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری

10-5- اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی

10-6- پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی

 

 

11- طرح هندسی معابر

11-1- علائم افقی و عمودی در معابر

11-2- کنترل و مدیریت دسترسی ها

11-3- طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

11-4- طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)

11-5- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

 

 

12- حمل و نقل غیرموتوری

12-1- استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری

12-2- تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری

12-3- توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها

12-4- توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

12-5- برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری

 

 

تاریخ های مهم:

 

[TABLE=width: 409, align: center]

[TR]

[TD=width: 205]آغاز فراخوان مقاله

[/TD]

[TD]30 خرداد ماه 93

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]پايان دریافت مقاله

[/TD]

[TD]30 آذر 93

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آغاز ثبت نام در کنفرانس

[/TD]

[TD=align: right]11 دی ماه 93[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]آغاز ثبت نام در تورهای بازدید

[/TD]

[TD]1 دی ماه 93[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]اعلام نتايج داوري مقالات

[/TD]

[TD]15 بهمن ماه 93

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]زمان برگزاري كنفرانس

[/TD]

[TD]5 و6 اسفند ماه 93

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

وبسایت کنفرانس:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

مقالات دوره های قبلی رو از لینک های زیر می تونید دانلود کنید:

 

[h=3]مقالات هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران[/h]مقالات هشتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

 

مقالات نهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

 

مقالات دهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

 

مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...