رفتن به مطلب

سوسك برگخوار نارون Galerucella luteola


Mahdi Eng

ارسال های توصیه شده

نام آفت : سوسك برگخوار نارون نام علمي آفت : Galerucela luteola Mull

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ميزبان : نارون

سوسك برگخوار نارون يكي از آفات مهم درختان نارون است. و همه ساله خسارت زيادي به فضاي سبز در اكثر نقاط كشور وارد مي كند. درختان آلوده ، به علت خوردگي پارانشيم برگ هاي آنها به وسيله لاروها، سبزي خود را از دست مي دهند و از دور منظرة ناخوشايندي پيدا مي كنند و از اين نظر به زيبائي شهر لطمه زيادي وارد مي سازند. افزون بر اين در صورتي كه اين قبيل درختان آلوده با مشكلاتي از قبيل كم آبي ، ضعف خاك و عدم تغذيه كافي همراه باشند. به آفت ديگري به نام پوستخواران نارون مبتلا مي شوند. اين درختان بر اثر آلودگي هاي ثانوي در مدت كوتاهي خشك مي شوند و از بين مي روند .

 

مورفولوژي : طول حشره كامل 5/5 تا 7 ميلي متر ، پشت سينة اول اين حشره زرد رنگ است و روي آن چند لكه سياه رنگ به طور پراكنده ديده مي شود . بالپوشهای حشرات تازه از شفیره خارج شده زرد رنگ است که به تدریج به زرد مایل به قهوه ای تبدیل می شود. حاشية خارجي بالپوشها به ويژه در محل اتصال بالپوشها ، سياه رنگ مي باشد. شاخكها و پاها زرد و چشمها سياه رنگ است . نرها كمي كوچكتر از ماده ها به نظر مي رسند و شكم حشرات ماده در زمان قبل از تخم گذاري متورم و حلقه هاي انتهائي شكم ، از زير بالپوشها كاملاً بيرون است ، در حالي كه در حشرات نر ، بالپوش ها از حلقه هاي شكم بزرگتر است و به خوبي روي شكم را مي پوشانند.

رنگ حشره ماده در مجموع روشن تر از حشرات نر است . تخم اين حشره مخروطي و زرد نارنجي است و دسته دسته در چند رديف قرار مي گيرد .تخمگذاري اين حشره بيشتر در سطح زيرين برگ و بندرت در سطح فوقاني صورت مي گيرد. تعداد تخم ها در هر دسته بين 10 تا 35 عدد تغيير مي كند .لارو كامل به طول 9 ميليمتر و تعداد حلقه هاي شكم 8 عدد است و روي هرحلقه دو لكة زرد رنگ وجود دارد . لاروها پوشيده از مو به نظر مي رسند سرو پاها و زگيل هاي بيروني بدن آنها سياه رنگ است. شفيره به طول 5 تا 7 ميليمتر ، رنگ آن زرد ، تا زرد نارنجي است و سطح آنها داراي موهاي پراكنده كوتاهي است .

زيست شناسي : اين حشره ، زمستان را به صورت سوسك كامل در شكاف تنه درختان و شكافهاي زمين و لا بلای خار و خاشاك اطراف درختان آلوده مي گذراند. در بهار با گرم شدن هوا و زماني كه درجه متوسط حرارت روزانه به 17 درجه سانتيگراد مي رسد ، اين حشره از پناهگاه زمستاني خود خارج مي شود و به تغذيه از برگ هاي جوان مي پردازد و پس از چند روز آماده جفتگيري مي شود و به طور معمول در نيمه دوم ارديبهشت ماه هر سال شروع به تخم ريزي مي كند. تعداد تخم ريزي حشره ماده 400 تا 700 عدد است ولي در شرايط مساعد ، اين تعداد به 1100 عدد مي رسد.

دوره رشد جنيني اين حشره حدود يك هفته است و لاروها پس از طي پنج سن لاروي كه مدت 20 تا 22 روز به طول مي انجامد.

در شكاف پوستكها و زير پوست و يا در محل اتصال شاخه ها به تنه درخت به شفيره تبديل مي گردند. دوره شفيره آنها 5 تا 6 روز طول مي كشد و ظهور حشرات كامل نسل دوم در دهة آخر خرداد ماه مشاهده مي شود. و مجدداً از اوايل تيرماه ، تغذيه و تخمگذاري را آغاز مي كنند. حشرات اين نسل تا اوايل شهريورماه دوام مي آورند و بارور مي شوند و حشرات كامل خود را به پناهگاههايشان رسانده ، تا سال بعد باقي مي مانند بدين ترتيب اين حشره ، درهر سال داراي دو نسل است. بديهي است كه در نقاط گرمتر به سه نسل در سال مي رسد در نتيجه ، مي تواند خسارت بيشتري را وارد سازند.

روي آفت ، پارازيتوئيدها و پرداتورهاي چندي جمع آوري و مطالعه گرديده اند كه از آن جمله مي توان به سوسكهاي خانواده coccinellidae و زنبورهاي نظيرTetrastichus كه پارازيتوئيد تخم اين آفت T. brevistigma كه در واقع پارازيتوئيد شفيره است اشاره كرد.

با اينكه دو زنبور مورد نظر ، در كاهش انبوهي اين آفت در نسل اول نقش زيادي را به عهده دارند ، ولي از آنجا كه تخمگذاري اين آفت در سطحي بالا صورت مي گيرد و خسارت آنها قابل ملاحظه است ، ناگزير به مبارزه شيميايي با اين آفت هستيم . براي مبارزه با اين آفت زماني كه حشرات ماده شروع به تخمگذاري مي كنند، می توان با استفاده از سموم فسفره تماسی نظیر دیازینون 60% به نسبت یک در هزار هنگام عصر و شب ، درختان آلوده را سمپاشي كرد موقع استفاده از سم بايد به زمان مبارزه با اين حشرات توجه كافي بعمل آيد در غير اينصورت و با از دست دادن موقع مناسب ، اين مبارزه نتايج خوبي را دربر نخواهد داشت. گذشته از سم مورد اشاره مي توان از سم لاروين به نسبت 5/1 گرم در يك ليتر آب و يا فوزالون به نسبت 5/1 تا 2 سانتیمترمکعب در يك ليتر آب استفاده كرد . مبارزه مكانيكي يعني جمع آوري خار و خاشاك پاي درخت ، و يا تميز نگه داشتن پوست درخت و يا محل خروج شاخه ها از سوسك هاي زمستان گذران ، در كاهش ازدياد آفت در سال بعد مؤثرتر خواهد بود .

منابع مورد استفاده :

 

1- مهندس ساسان صادقي خامنه اي تبريزي (1382) آفات و بيماري هاي قارچي و باكتريائي درختان جنگلي و شهري انتشارات فراسوي علم .

2- دكتر منصور عبائي مجلة فضاي سبز بهار 72 شماره 2

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

سوسك برگخوار نارون : نام علمی : Galerucella luteola

 

 

سوسك برگخوار نارون در میان آفات نارون جزء مهمترین آنها است. در سال ۱۸۳۵ به طور تصادفى از اروپا وارد ایالات شرقى آمریكا شد و به طرف شمال شرق و غرب آمریكا گسترش یافت. این حشره در سال ۱۹۸۹ از استرالیا نیز گزارش شد. ورود این حشره به استرالیا احتمالاً توسط حشرات كامل زمستان گذران از اروپا یا آمریكاى جنوبى بوده است. در ایران براى اولین بار در سال ۱۳۲۴ دیده شده است. اما با توجه به وجود یك گونه نارون بومى ایران ( Ulmus boissieri) احتمال وجود این آفت قبل از سال مذكور نیز وجود دارد. هر چند این آفت اختصاصاً به نارون حمله مى كند ولى در ایران روى درخت آزاد Zelkava crenate نیز مشاهده شده است. سوسك برگخوار در تمام مناطق كشور انتشار داشته و داراى اهمیت اقتصادى زیادى است.

حشره كامل و لارو از برگ ها تغذیه مى كنند. حشره كامل برگ را قلوه كن و لارو برگ را تورى مى كنند. سوسك برگخوار نارون در رده حشرات (Insecta) راسته سخت بالپوشان (Coleoptera) و خانواده Chrysomelidae قرار دارد.

شكل شناسى :

حشره كامل سوسكى است به طول ۷ _ ۵/۵ میلى متر و بالپوش ها به رنگ زرد متمایل به سبز و همراه با دو خط سیاه طولى. نرها كمى كوچك تر از افراد ماده هستند. شكم حشره ماده قبل از تخم ریزى متورم و حلقه هاى آخرین از زیر بالپوش ها كاملاً بیرون مى آید ولى در افراد نر بالپوش ها طویل تر از حلقه هاى شكم است. رنگ ماده روشن تر از افراد نر است. تمام بدن حشره از موهاى لطیف و نرم زردرنگى پوشیده شده است. تخم این حشره مخروطى، زرد یا نارنجى و به طور دسته اى در دو ردیف ۵ تا ۲۵تایى (معمولاً ۱۶ تایى) در زیر برگ ها گذاشته مى شود. تخم ها به ندرت در سطح فوقانى برگ نیز گذاشته مى شود. لارو كامل به طول ۹ میلى متر بوده، تعداد حلقه هاى شكم ۸ عدد و روى هر كدام دو خال وجود دارد. ضمناً موهاى سیاه رنگى روى حلقه ها دیده مى شود. لاروهاى تازه از تخم تفریخ شده سیاهرنگ اند. بعد از مدتى تغذیه لاروها زرد یا سبزرنگ شده و نوارهاى باریك تیره رنگى روى بدن آنها دیده مى شود. لاروهاى سن سوم دو نوار سیاه در كنار بدن خود دارند و بدین وسیله از لاروهاى سن اول و دوم تشخیص داده مى شوند. شفیره ها به طول ۷ میلى متر و به رنگ زرد در پاى تنه درختان روى زمین تشكیل مى شوند.

زیست شناسى:

سوسك برگخوار نارون زمستان را به صورت حشره كامل در شكاف تنه درختان و شكاف هاى زمینى و لابه لاى خار و خاشاك مى گذراند. در اوایل بهار همین كه درجه حرارت متوسط روزانه به حدود ۱۷ درجه سانتى گراد مى رسد، این حشره از اماكن زمستانه خود خارج مى شود و به تغذیه از برگ درختان نارون پرداخته و سپس آماده جفتگیرى مى شود. تقریباً در دهه دوم اردیبهشت ماه شروع به تخم زیرى مى كند، تعداد تخم ها در هر دسته در زیر برگ ۳۵ _ ۱۰ عدد است، هر حشره ماده جمعاً ۷۰۰ _ ۴۰۰ عدد . و در شرایط مساعد: ۱۱۰۰ _ ۸۰۰ عدد تخم مى گذارد. بعد از حدود یك هفته لاروها از تخم بیرون مى آیند. خطرناك ترین مرحله این آفت همین مرحله لاروى است.

لاروها پس از طى پنج سن لاروى و در مدت حدود ۲۲ _ ۱۹ روز تبدیل به شفیره زردرنگ در پاى درخت مى شوند. دوره شفیرگى نیز ۶ _ ۵ روز طول مى كشد. ظهور حشرات كامل نسل دوم در دهه آخر خرداد بود و از اوایل تیرماه شروع به تخم ریزى مى كنند و بدین ترتیب نسل دوم تا اوایل شهریورماه ادامه دارد. حشرات كامل این نسل پس از مدتى تغذیه زیر خاك رفته در عمق ۳ _ ۲ سانتى مترى بدون حركت به پشت مى خوابند و بدین ترتیب بقیه پاییز و زمستان را سپرى مى كنند. گاهى هم این حشرات زمستان گذرانى را در محل دیگرى مثل منازل، انبارها، گاراژها و... طى مى كنند. بعضى سال ها در فضاى سبز تهران نسل سوم آفت نیز در شهریورماه مشاهده مى شود و حتى در بعضى نقاط دنیا مثل جنوب ایالت كالیفرنیا در ایالات متحده بیش از سه نسل هم گزارش شده است.

خسارت و مدیریت آفت سوسك برگخوار نارون از آفات مهم فضاى سبز در دنیا بوده به طورى كه در ایالات متحده یكى از پنج آفت مهم فضاى سبز و در كالیفرنیا آفت اصلى نارون ها به حساب مى آید. این آفت در تهران نیز بسیار خسارت وارد مى كند. این آفت به همه گونه هاى نارون به خصوص نارون سیبرى (نارون چینى) و نارون آمریكایى خسارت مى زند. این حشرات از برگ ها تغذیه مى كنند و باعث مى شوند برگ ها خشك شده و از بین بروند. تغذیه حشره از شاخ و برگ، عموماً باعث مرگ درخت نمى شود. اما درخت را ضعیف كرده و آن را به خشكیدگى سرشاخه و حمله سایر آفات و بیمارى ها مانند مرگ نارون حساس مى كند. هر چند سوسك برگخوار نارون، بیمارى مرگ نارون را منتقل نمى كند اما این بیمارى توسط سوسك هاى پوستخوار به درختان ضعیف شده توسط سوسك برگخوار منتقل مى شود. یعنى در واقع سوسك برگخوار درخت را مستعد بیمارى مى كند. همچنین این حشره در ماه هاى پاییز وارد ساختمان و منازل شده و به عنوان یك آفت خانگى مزاحم بروز مى كند، هر چند این حشره آسیبى به انسان ها، حیوانات و وسایل خانه نمى رساند، اما به هر حال حشره اى مزاحم در خانه محسوب مى شود.

همان طور كه گفته شد خطرناك ترین مرحله این آفت، مرحله لاروى آن است. لاروها با تغذیه از پارانشیم برگ آن را تورى كرده و یا به عبارتى به شكل و رنگ استخوان در مى آورند ( Skeletonize). سوسك هاى بالغ برگ ها را قلوه كن مى كنند و به برگ حالت غربالى مى دهند. بى برگ شدن حاصل از خسارت آفت (Defoliation) آثار زیانبارى دارد از جمله: محروم شدن از سایه درختان و از آن مهمتر اینكه از ارزش زیبایى درخت به شدت كاسته مى شود. به خصوص درختانى كه در رفیوژ خیابان ها و در معرض دید همگان قرار دارند و نقش اساسى در ایجاد منظره سبز شهرى ایفا مى كنند. اینگونه خسارت یعنى از دست دادن برگ هاى درخت، از آنجایى كه ادامه این روند در سطح وسیع نارون ها را ضعیف مى كند بسیار نگران كننده است چرا كه در این صورت نارون ها رو به زوال خواهند رفت.

براى مبارزه با این آفت یا به عبارت بهتر اصلى ترین دشمن نارون ، به غیر از مبارزه شیمیایى كه با وجود همه معایبى كه دارد، اما متاسفانه رایج است، راه هاى دیگرى نیز قابل اجرا است. از جمله مبارزه مكانیكى یعنى از بین بردن اندام هاى آلوده به آفت، مثل برگ هایى كه در زیر آنها تخم گذارى شده است و یا مبارزه بیولوژیك شامل استفاده از دشمنان طبیعى یا عوامل میكروبى مثل باكترى، Bacillus thurangiensis اما در فضاى سبز تهران متداول ترین راه همچنان استفاده از سموم است. (هر چند به آلوده شدن محیط زیست و تهدید سلامت شهروندان مى انجامد.)

توسعه تحقیقات در زمینه به نتیجه رسانیدن روش هاى دیگر مبارزه در مورد آفات فضاى سبز شهرى از جمله سوسك برگخوار نارون، بسیار اهمیت دارد. استفاده از سموم در محیط هاى شهرى به دلیل حضور شهروندان در محل، مى تواند بسیار خطرساز باشد. به عنوان یك راه موثر و قابل اجرا، روش بیولوژیك از استعداد بالایى برخوردار است. حشرات پارازیتویید گوناگونى وجود دارند كه در تحقیقات اولیه قادر به كنترل این آفت بوده اند. ادامه بررسى ها براى مطالعه امكان تطبیق شرایط زیستى حشرات پارازیتویید با شرایط اقلیمى و آب و هواى شهر تهران مى تواند در دستور كار موسسات تحقیقاتى باشد.

در این میان، مدیریت تلفیقى آفات IPM) )برنامه اى است كه در پاسخ به نگرانى هایى از جنس آلودگى محیط زیست به سموم شیمیایى، به خطر افتادن زندگى جانداران در طبیعت و از بین رفتن تعادل طبیعى اكوسیستم ها، ارائه شده است. تلفیقى از روش هاى زراعى، مكانیكى، بیولوژیكى ژنتیكى، استفاده از فرمون ها و در نهایت استفاده حداقل از سموم انتخابى به عنوان راه مكمل به طور همزمان و هماهنگ، اصول این برنامه را تشكیل مى دهند. حمایت از حشرات مفید به عنوان دشمنان طبیعى آفات از جمله نكاتى است كه در این برنامه مدیریتى مورد توجه قرار مى گیرد. براى حمایت از محیط زیست، باید به مدیریت تلفیقى آفات به خصوص در فضاى سبز _ به عنوان یك راهكار لازم الاجرا نگریسته شود. بهره گیرى از همه ظرفیت ها و راهكارهاى كنترلى در جاى خود و به موقع مى تواند مشكل آفات فضاى سبز و آلودگى محیط زیست شهرى را همزمان حل كند.

به منظور موفقيت در مبارزه با آفت فوق ابتدا بايد بيولوژي و عوامل كنترل كننده طبيعي آنها شناسايي شود تا ضمن مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آفت و كارآيي دشمنان طبيعي آنها, روش هاي مناسب براي مبارزه با آن اتخاذ شود.

روش پژوهش : براي بررسي بيولوژي آفت هر هفته تعداد 50 شاخه 30 سانتيمتري از جهات مختلف درختان نارون به آزمايشگاه منتقل شد. در آزمايشگاه هر يك از مراحل آفت اعم تخم, لارو, شفيره و سوسك كامل شمارش شده و منحني تغييرات آنها در طول فعاليت هايشان رسم گرديد, با استفاده از اين نمودارها جمعيت نسل آفت در سال محاسبه شد.

براي بررسي بيولوژي آفت در آزمايشگاه, برگ‌خوار نارون روي نهال هاي گلداني نارون در شرايط كنترل شده آزمايشگاهي پرورش داده شد.

براي شناسايي دشمنان طبيعي آفت ضمن بررسي هاي مشاهده اي در طبيعت, هر هفته تعداد معيني از مراحل مختلف شمارش شده و در آزمايشگاه داخل پتري پرورش داده شد تا در صورت وجود پارازيت درصد آنها مشخص شود. نتايج : نتايج بدست آمده از كشت بافت پيچ تلگرافي برگ درشت نشان مي ‌دهد بافت‌ هاي جوان در محيط ‌هاي كشت داراي 3 ،4 و5 ميلي‌گرم در ليتر 2,4-D و 1/0 ميلي‌گرم در ليتر kin با سرعت بيشتري تبديل به آفت كالوس مي‌ شوند و سرعت تشكيل كالوس در محيط ‌هايي كه غلظت 2,4-D در آنها كمتر از 3 ميلي‌گرم در ليتر بوده و غلظت kin 1 ميلي‌گرم در ليتر مي ‌باشد كم است.

در شرايط طبيعي دوره جنيني 10-7 روز, دوره لاروي 20 روز تا يك ماه, دوره شفيرگي 10-8 روز. بنابراين با توجه به شرايط آب و هوايي سيكل زندگي هر نسل آفت 35 تا 50 روز طول خواهد كشيد در حاليكه در شرايط آزمايشگاه با دماي 2± 25 و رطوبت 60-50% اين دوره به 31-27 روز تقليل مييابد. اين آفت داراي 3 سن لاروي ميباشد. فاصله زماني پيك ها نسبت به هم در فصل بهار حدود يكماه و نيم و در فصل تابستان به علت گرم شدن هوا يك ماه ميباشد.

بيولوژي آفت براي سپري شدن يك نسل آفت در طبيعت 30 تا 35 روز و در آزمايشگاه 27 تا 31 روز ميباشد. در شهر تهران داراي 4 نسل در سال است.

دشمنان طبيعي آفت شامل: 1- زنبور پارازيتوئيد شفيره Tetrastichuse brevistigma 2- زنبور پارازيتوئيد تخم T. galerucae 3- كفشدوزك پرداتور Openopia conglobata L

سموم مورد استفاده براي اين آفت عبارتند از:

1- اكامت

2- زولون

3- ديميلين ميباشد كه در بين آنها زولون بهترين نتيجه را داد.

لینک به دیدگاه
حیف...خیلی از درختانی که تو کوچه و خیابونای شهرمون میبینم از آثار این آفت روشون هست...یعنی این مقالات در اختیار شهرداری ها قرار میگیره؟! :ws52:

 

مهندسین گیاه پزشکی و فضای سبز شهرداری ها باید در این موارد خودشون مطالعه داشته باشن به نظرم

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...