رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

HEAD ACHE?

EAT FISH! Eat plenty of fish.

Fish oil helps prevent headaches.

So does ginger, which reduces inflammation and pain.

سرتان درد مي کند؟

ماهي بخوريد.

ماهي زياد مصرف کنيد. روغن ماهي به پيش گيري از سردرد کمك مي کند.

زنجبيل هم با کاهش تورم و درد عملكرد مشابهي دارد.

+

food_as_medicine_1.jpg

 

 

 

 

 

لینک به دیدگاه

+

HAVE FEVER?

EAT YOGURT!

Eat lots of yogurt before pollen season.

Also eat honey from your area (local region) daily.

تب داريد؟

ماست ميل کنيد.

قبل از شروع فصل گرده افشاني ماست زياد مصرف کنيد.

همچنين بطور روزانه از عسل محلي منطقه خود ميل کنيد.

+

food_as_medicine_2.jpg

لینک به دیدگاه

+

TO PREVENT STROKE?

DRINK TEA!

Prevent buildup of fatty deposits on artery walls with regular doses of tea.

(Actually, tea suppresses my appetite and keeps the pounds from invading .... Green tea is great for our immune system)!

براي جلوگيري از سكته:

چاي بنوشيد.

با مصرف مرتب چاي از رسوب چربي بر روي ديواره شريان ها جلوگيري کنيد.

(در مورد خودم چاي اثر خوبي براي کاهش اشتها داشته و مانع اضافه وزن شده است.... چاي سبز براي سيستم ايمني فوق العاده است)!

+

food_as_medicine_3.jpg

لینک به دیدگاه

+

ASTHMA?

EAT ONIONS!!!!

Eating onions helps ease constriction of bronchial tubes.

(When I was young, my mother would make onion packs to place on our chest, helped the respiratory ailments and actually made us breathe better).

دچار آسم هستيد؟

پياز بخوريد.

مصرف پياز التهاب نايژك ها را از بين مي برد.

(وقتي بچه بودم مادرم بسته پياز درست مي کرد تا روي قفسه سينه ما بگذارد. براي درمان بيماري هاي تنفسي خوب بود و کمك مي کرد بهتر نفس بكشيم.)

+

food_as_medicine_5.jpg

لینک به دیدگاه

+

ARTHRITIS?

EAT FISH, TOO!!

Salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis.

(fish has omega oils, good for our immune system)

از ورم مفاصل رنج مي بريد؟

باز هم ماهي ميل کنيد.

ماهي قزل آلا، تون، خال مخالي و ساردين از ورم مفاصل جلوگيري مي کند.

(ماهي سرشار از روغن هاي امگاست که براي سيستم ايمني فوق العاده است.)

+

food_as_medicine_6.jpg

لینک به دیدگاه

+

UPSET STOMACH?

BANANAS and GINGER!!!!!

Bananas will settle an upset stomach.

Ginger will cure morning sickness and nausea.

دل بهم خوردگي داريد؟

موز و زنجبيل.

موز به معده اي که اذيت شده کمك مي کند.

زنجبيل حالت تهوع صبحگاهي و دل آشوب را درمان مي کند.

+

food_as_medicine_7.jpg

+

لینک به دیدگاه

+

BLADDER INFECTION?

DRINK CRANBERRY JUICE!!!!

High-acid cranberry juice controls harmful bacteria.

اگر عفونت مثانه داريد؟

آب قره قاط بنوشيد.

آب قره قاط سرشار از اسيد مي باشد که باکتري هاي مضر را کنترل مي کند.

+

BONE PROBLEMS?

EAT PINEAPPLE!!!

Bone fractures and osteoporosis can be prevented by the manganese in pineapple.

دچار مشكلات استخوان هستيد؟

آناناس ميل کنيد.

شكستگي و مشكلات استخوکن با کمك منگنز موجود در آناناس قابل پيش گيري است.

+

food_as_medicine_8.jpg

لینک به دیدگاه

+

PREMENSTRUAL SYNDROME?

EAT CORNFLAKES!!

Women can ward off the effects of PMS with cornflakes, which help reduce depression, anxiety and fatigue.

از سندرم پيش از قاعدگي رنج مي بريد؟

ذرت بوداده ميل کنيد.

خانمها مي توانند با صرف ذرت بوداده که به کاهش افسردگي، نگراني و خستگي که از عوارض مي باشد پيش گيري کنند.

+

food_as_medicine_9.jpg

لینک به دیدگاه

+

MEMORY PROBLEMS?

EAT OYSTERS!

Oysters help improve your mental functioning by supplying much-needed zinc.

دچار مشكلات حافظه شده ايد؟

صدف خوراکي بخوريد.

صدف با داشتن روي مورد نياز به بهبود عملكرد مغز کمك مي کند.

+

COLDS?

EAT GARLIC!

Clear up that stuffy head with garlic.

(remember, garlic lowers cholesterol, too.)

سرما خورديد؟

سير بخوريد.

سرو کله گرفته را با سير تميز کنيد.

(يادتان باشد که سير سطح کلسترول را نيز کاهش مي دهد)

+

food_as_medicine_10.jpg

لینک به دیدگاه

+

COUGHING?

USE RED PEPPERS!!

A substance similar to that found in the cough syrups is found in hot red pepper.

Use red (cayenne) pepper with caution-it can irritate your tummy.

سرفه مي کنيد؟

فلفل قرمز !!!

مشابه ماده اي که در شربت سرفه بكار مي رود در فلفل قرمز وجود دارد.

البته فلفل قرمز را با احتياط مصرف کنيد شايد معده شما را تحريك کند.

+

food_as_medicine_11.jpg

لینک به دیدگاه

+

LUNG CANCER?

EAT DARK GREEN AND ORANGE AND VEGGIES!!!

A good antidote is beta carotene, a form of Vitamin A found in dark green and orange vegetables.

سرطان ريه؟

سبزيجات تيره و نارنجي رنگ و سبز ي مصرف کنيد.

پادزهر مفيدي است که در سبزيجات تيره و نارنجي رنگ يافت ميشود A بتا اکروتن، نوعي ويتامين .

+

ULCERS?

EAT CABBAGE ALSO!!!

Cabbage contains chemicals that help heal both gastric and duodenal ulcers.

زخم معده بروز کرده؟

کلم بخوريد.

کلم شامل ترکيباتي است که به درمان زخم معده و دوازدهه کمك مي کند.

+

food_as_medicine_13.jpg

+

لینک به دیدگاه

+

CLOGGED ARTERIES?

EAT AVOCADO!

Mono unsaturated fat in avocados lowers cholesterol.

از شريان هاي رسوب گرفته رنج مي بريد؟

آووکادو بخوريد.

چربي غير اشباع شده موجود در آوکادو کلسترول را پايين مي آورد.

+

food_as_medicine_15.jpg

لینک به دیدگاه

+

HIGH BLOOD PRESSURE?

EAT CELERY AND OLIVE OIL!!!

Olive oil has been shown to lower blood pressure.

Celery contains a chemical that lowers pressure too.

فشار خونتان بالاست؟

کرفس و روغن زيتون ميل کنيد.

روغن زيتون فشار خون را پايين مي آورد.

کرفس نيز شامل ماده اي است که فشار خون را پايين مي آورد.

+

food_as_medicine_16.jpg

لینک به دیدگاه

+

BLOOD SUGAR IMBALANCE?

EAT BROCCOLI AND PEANUTS!!!

The chromium in broccoli and peanuts helps regulate insulin and blood sugar.

ناهماهنگي قند خون داريد؟

بروکلي و بادام زميني ميل کنيد.

کروم موجود در بروکلي و بادام زميني انسولين و قند خون را تنظيم مي کند.

+

food_as_medicine_17.jpg

+

لینک به دیدگاه

+

Kiwi:

Tiny but mighty.

This is a good source of potassium, magnesium, Vitamin E &fiber.

It's Vitamin C content is twice that of an orange.

کيوي:

ريز و مقوي.

منبع بسيار خوب پتاسيم،منيزيوم، ويتامين C و فيبر...

ويتامين E موجود در آن دو برابر پرتقال مي باشد.

+

food_as_medicine_18.jpg

لینک به دیدگاه

+

Apple:

An apple a day keeps the doctor away?

Although an apple has a low Vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of Vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

سيب:

يك سيب در روز پزشك را دور نگه مي دارد؟

با اينكه سيب ويتامين C را افزايش مي دهد و به کاهش خطر سرطان روده بزرگ، اکسيدان و مي باشد که فعاليت ويتامين C حمله قلبي و سكته مغزي کمك مي کند.

+

Strawberry:

Power among Protective fruit.

Strawberries have the highest total antioxidant vessels clogging free radicals protects the body from cancer causing, blood & major fruits. Anti-oxidants and they actually keep us actually; any berry is good for you.

They're high in them get rid of all ...

(best and very versatile in the health field blueberries are the ... young (free-radicals that invade our bodies them)

توت فرنگي:

ميوه محافظ. توت فرنگي بالاترين قدرت کنتي اکسيدان را در ميان ميوه اي اصلي دارد که بدن را در برابر سرطان، راديكال هاي آزاد رسوب شده روي رگ هاي خوني محافظت مي کند. (در واقع هر ميوه اي از خانواده توت براي شما خوب و مفيد است.

شامل ميزان بالاي انتي اکسيدان هستند و ما را جوان نگه مي دارند ... سته آبي بهترين نوع است و کليه راديكال هاي آزاد را که به بدن هجوم مي آورند از بين مي برد.

+

food_as_medicine_19.jpg

لینک به دیدگاه

+ Orange: Oranges a day may help keep colds away, lower Sweetest medicine. Taking 2 - 4 .cancer dissolve kidney stones as well as lessen the risk of colon & cholesterol, prevent پرتقال: شيرين ترين دارو. خوردن 2 الي 4 پرتقال در روز کمك به پيش گيري از سرماخوردگي و کلسترول پايين مي کند و سنگ هاي کليه را از بين مي برد و خطر سرطان روده بزرگ را کاهش مي دهد. +

لینک به دیدگاه

+ Watermelon: They are also a key source of dose of glutathione which helps boost our immune system packed with a giant Coolest Thirst Quencher. Composed of 92% water, it is also other nutrients . lycopene - the cancer fighting oxidant Potassium& found in watermelon are Vitamin C. (watermelon also has natural substances) rays sources [that keep our skin healthy, protecting our skin from those darn sun natural SPF]. هندوانه: هندوانه شامل مواد طبيعي (منابع طبيعي) بهترين تسكين دهنده عطش. شامل 92 % آب و حجم بسيار زيادي از گلوتاتيون مي باشد که سيستم ايمني بدن را تقويت مي کند. همچنين منبع اصلي ليكوپن - اکسيدان ضد و پتاسيم مي باشد. سرطان است. ساير مواد غذايي يافت شده در هندوانه شامل ويتامين C مي باشد که کمك به حفظ سلامت پوست مي کند و همچنين پوست ما را در برابر اشعه هاي خطرناك SPF محافظت مي نمايد ..) +

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...