رفتن به مطلب

انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق بوسیله plc)power line carrier


Mehdi.Aref

ارسال های توصیه شده

چکيده

 

فناوري انتقال اطلاعات از طريق خطوط برق به مصرف کننده نهايي، يکي از فناوري­هاي رو به رشد در بسياري از کشورهاي پيشرفته­ي جهان است. بسياري از کشورهاي در حال توسعه نيز، براي استفاده و بکارگيري اين فناوري در سطح شبکه­ي برق مطالعاتي انجام داده­ و برخي از آنها به نصب آن پرداخته­اند. از اينرو در اين پروژه ابتدا به معرفي و کليات فني اين فناوري ­پرداخته مي­شود و سپس مزايا، کاربردها و مشکلات آن ذکر مي­شود. با توجه به اينکه شناخت توليدکنندگان و عرضه­کنندگان اين فناوري براي انتقال آن به کشور اهميت فراواني دارد، مشخصات کليه­ي عرضه­کنند­گان و تجهيزات آن بيان مي­گردد. در ادامه هزينه خريد و روش­هاي انتقال اين تکنولوژي به کشور بررسي شده و سپس منابع مورد نياز براي انتقال و انطباق فناوري در كشور بيان مي­شود. در نهايت، طول عمر اين فناوري و زمان استفاده موثر از آن بررسي خواهد شد.

مقدمه

 

PLC از سالها قبل در خطوط فشار قوي (400KV, 230KV, 132KV, 63KV) براي اهداف کنترلي وحفاظتي بين نيروگاهها وپست هاي فشار قوي ومراكز كنترلي (ديسپاچينگ) استفاده مي شود. براي مثال مي توان به كنترل تنظيم توليد نيروگاهها از راه دور(تنظيم نقطه مرجع نيروگاه)، ارتباط تلفني بين پست هاي فشار قوي و نيروگاهها، ارسال مقدار توان، انرژي، ولتاژ و جريان کل شبکه به مرکز ديسپاچينگ، فرامين حفاظتي و... نام برد. در واقع PLC انتقال داده هاي مخابراتي را در خطوط فشار قوي بر عهده دارد و اين اطلاعات از طريق هادي هاي فشار قوي انتقال مي يابد(هادي هاي فشار قوي معمولا از نوع ACSR هستند). انتقال اطلاعات از طريق PLC معمولا به صورت آنالوگ صورت مي گيرد كه براي مدولاسيون سيگنالهاي ارسالي از روش هاي مختلفي استفاده مي شود. اين سيگنال ها معمولا در محدوده فرکانسي کيلو هرتز ( فرکانس­هاي پائين كه در ايران بين 40KHz تا 500KHz ) کار مي كنند و به همين دليل ظرفيت انتقال نسبتاً کمي را ارائه مي دهند كه البته با توجه به اين كه اطلاعات كنترلي و حفاظتي شبكه قدرت خيلي حجيم نيست تا كنون PLC در شبكه قدرت جايگاه خود را حفظ كرده است.......

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: معرفي فناوري در حد شناخت کلي..

1-1- مقدمه.

1-2- ساختار شبکه PLC..

1-2-1- شبکه دسترسي..

1-2-2- شبکه توزيع.

1-2-3- اتصال به شبکه هاي ارائه دهنده خدمات (اينترنت و شبکه PSTN )

1-3- تجهيزات PLC در سطح توزيع.

1-3-1- تجهيزات مورد نياز مشترکين..

1-3-2- تکرار کننده

1-3-3- ترانسفورماتور

1-3-4- Couplers.

1-3-5- نصب تجهيزات..

1-4- باندهاي فرکانسي و روشهاي مدولاسيون..

1-4-1- DSSS.

1-4-2- OFDM...

1-4-3- GMSK..

1-5- PLC هاي نسل بعد.

1-6- مقايسه PLC با ديگر فناوريهاي انتقال اطلاعات..

1-6-1- شبكه مخابرات نوري..

1-6-2- شبكه مخابراتي ماهواره‌

1-6-3- xDSL..

منابع و مراجع.

فصل دوم: مزايا، کاربرد و موارد استفاده از فناوري..

2-1- مقدمه.

2-2- بررسي مزايا و معايب سيستم مخابراتي PLC..

2-2-1- مزاياي سيستم PLC..

2-2-2- معايب سيستم PLC..

2-3- کاربردهاي مختلف سيستم PLC..

2-3-1- كنترل تجهيزات خانگي..

2-3- 2- شبكه سازي خانگي..

2-3-3- دسترسي به اينترنت...

2-3-4- پخش برنامه‌هاي راديويي..

2-3-5- تلفن..

3-6- کاربردهاي ديگر PLC..

2-4- نتيجه گيري..

منابع و مراجع.

فصل سوم: مشكلات موجود در به كارگيري فناوري PLC..

3-1- مقدمه.

3-2- مشكلات فني موجود در به كارگيري فناوري PLC..

3-2-1- ظرفيت سيستم هاي PLC..

3-2-2- فاصله.

3-2-3- ساختار شبکه.

3-2-4- تداخل..

3-3- مشكلات ديگر موجود در به كارگيري فناوري PLC..

منابع و مراجع.

فصل چهارم: مشخصات عرضه کنندگان، تجهيزات و قيمت هاي PLC..

4-1- مقدمه.

4-2- شرکت Corinex.

4-2-1- Gateway.

4-2-2- Modem...

4-3- شرکت Ilevo.

4-3-1- ILV211, Data & VoIP CPE..

4-3-2- ILV2100, Residential Series Intermediate Repeater

4-3-3- ILV2000 Residential Series Head-End.

4-3-4- Transformer Equipment (TE) System...

4-3-5- One-Phase Low Voltage Capacitive Coupler

4-4- شركت Current

4-4-1- APA-2000-DB Low Voltage Data Wall-Plug Modem...

4-4-2- APC-2000 Low Voltage Data/Voice CPE Device.

4-4-3- APC-2000-VB Low Voltage Voice CPE Device.

4-4-4-Technical Data Low Voltage Gateway Device API-2000-GW...

4-4-5- Technical Data Low Voltage Infrastructure Device API-2000-LV..

4-4-6-Technical Data Medium Voltage Infrastructure Device API-20-MV..

4-5- شرکت NETGEAR..

4-5-1- Powerline HD Ethernet Adapter (HDX101, HDXB101)

4-5-2- Powerline HD Plus Ethernet Adapter Kit

4-5-3- 14 Mbps Powerline Ethernet Adapter (XE102, XE102G)

4-5-4- 85 Mbps Powerline Network Adapter (XE103, XE103G)

4-5-5- 85 Mbps Powerline 4-Port Ethernet Adapter (XE104, XE104G)

4-5-6-Space-Saving Powerline Network Extender (XEPS103, XEPSB103)

4-6- شرکت Linksys.

4-6-1- PLE200 , PLK200 PowerLine AV Ethernet Adapter

4-7- شرکت TRENDnet

4-7-1- TPL-202E 85Mbps Powerline Fast Ethernet Bridge.

4-8- شرکت D-Link.

4-8-1- PowerLine HD Network Starter Kit DHP-.

4-9- ليست محصولات شرکت هاي مختلف PLC..

منابع و مراجع.

فصل پنجم: هزينه خريد و واردات محصولات PLC..

5-1- اصطلاحات حمل و نقل بين المللي..

5-2- هزينه هاي واردات..

منابع و مراجع.

فصل ششم: روش هاي انتقال فناوري PLC به کشور

6-1- مقدمه.

6-2- اصول كلي انتقال تكنولوژي..

6-3- شرايط متقاضي تكنولوژي..

6-4- روش هاي انتقال تكنولوژي..

6- 4-1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)

6-4-2- انتقال از طريق حق امتياز يا ليسانس....

6-4-3- قراردادهاي كليد دردست (TURN KEY )

6-4-4- قراردادهاي بيع متقابل..

6-4-5- مهندسي معكوس (Reverse Engineering)

6-5- نتيجه گيري..

منابع و مراجع.

فصل هفتم: منابع مورد نياز براي انتقال و انطباق فناوري در كشور

7-1- مقدمه.

7-2- اصول كلي انطباق تكنولوژي..

7-3- پتانسيل هاي موجود در کشور

7-4- امکان سنجي، انطباق و پياده سازي PLC در ايران..

7-4-1- شناسايي شبکه برق ايران براي استفاده از PLC..

7-4-2- پيکره بندي هاي پيشنهادي براي شبكه برق ايران..

7-5- نتيجه گيري..

منابع و مراجع.

فصل هشتم: طول عمر فناوري PLC و زمان استفاده موثر از آن..

8-1- مقدمه.

8-2- بررسي طول عمر فناوري در حوزه هاي مختلف كاربردي..

8-2-1- سطح خانگي..

8-2-2- سطح دسترسي..

8-3- نتيجه گيري..

منابع و مراجع.

فصل نهم - امنیت در شبکه های توزیع....

9.2 – دزدی (جاسوسی) گذرگاه.....

9.3– رمز نویسی نامناسب ............

9.3.1 – استخراج کلید ضعیف ...........

9.3.2 – استفاده ی نامناسب و مجدد از داده های جریان کلیدی......

9.3.3. – فقدان محافظت از نمایش دوباره ............

9.3.4 – حالات رمزی نا امن ...........

9.3.5- محافظت ضعیف از بی نقصی ......

9.3.6 – طول ناکافی کلید.......

9.3.7 – بردارهای قالب بندی ضعیف به روش پنهانی ......

9.4 – مداخله ی مستقیم ..

4.5 – کلیدها و کلمات رمز ( اسم رمز) ذخیره شده..

9.6 – توزیع کلید پنهانی ...

9.7 – واسط های مقدماتی نا امن.

9.8 – ضعف های تأیید مقیاس ..

9.9 – ضعف های تأیید NAN ...

9.10 – کاستی های اجرای سفت افزار....

9.10.1 – شرایط سرریزهای حافظه ی موقتی ...

9.10.2 – شرایط ضبط (نوشتن) مجدد توسط یک فرد...

9.10.3 – آسیب پذیری های زنجیره ی فرمت ...

9.10.4 – سرریزهای عدد صحیح ...

9.11 – کاستی های وضوع نام (اسم) ....

9.12 – ویژگیهای پیکربندی حالت پیش فرض و ضعیف ....

9.13 – نواقص مسیریابی ترافیکی ...

9.14 – رد تهدیدات خدماتی ..........

9.15 – تهدیدات افشاءاطلاعات ....

9.16 – اعتبارنامه ی استاتیک تأیید ...

9.17 – ژنراتورهای عددی تصادفی ناقص ..

9.18 – خدمات زمانی شبکه ..

9.20 روش تحقیق نفوذ ..

9.21 – شناسایی ...

9.21.1– شمارش سند ....

9.21.2 – بازنگری سخت افزار .....

9.21.3 – مشخص کردن RF روابط..

9.22 – بررسی اولیه (اصلی) ...

9.22.1 – محافظت از ویژگی تشخیص موردی..

9.22.2. – بررسی بسته ی رادیویی ....

9.22.3 – تسخیر شماتیک ....

9.22.4 – کپی کلی محتویات EEPROM ....

9.22.5 – کپی میکروکنترل گر ..

9.22.6- جاسوسی گذرگاه ..

9.22.7 – پویش شبکه ..

9.23 – بررسی عمیق ...

9.23.1 – پرزدارکردن ..

9.23.2 – عکس العمل مونتاژ تجزیه ی قطعات سفت افزار...

9.23.3 – استخراج کلید...

9.23.4 – بررسی رمز سفت افزار ...

9.23.5 – ردیابی و شمارش خطا ...

9.23.6 – شبیه سازی ....

9.23.7 – نفوذهای نقص – قدرتی ..

9.23.8 – نفوذهای نقص – ساعتی ...

9.23.9 – توسعه بهره برداری ...

9.24 – بهره برداری ...

9.24.1 – تأیید ابزار تصدیق نشده..

9.24.2 – سرهم کردن بدخواهانه سفت افزار ...

9.24.3 – دستکاری داده های گزارش شده .

9.24.4 – جعل هویت پوشش شبکه رجع کننده ..

6 – نتیجه گیری ..

 

شما میتوانید متن کامل این مطلب آموزشی را در 198 صفحه از لینک زیر دانلود کنید

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 4 سال بعد...
  • 2 سال بعد...
۱ ساعت قبل، s.mirzaie گفته است:

سلام روز بخیر.لینک دانلود غیر فعال است .لطفا برای ایمیل بنده ارسال بفرمائید یا لینک دانلود درست شود. با تشکر از مطالب مفیدتون

سلام. لینک دانلود اصلاح شد

فقط دقت کنید که چون لینک دانلود https نیست، با مرورگر کروم امکان دانلودش نیست. یا دانلود منیجر باید باشه یا مرورگر دیگه ای.

لینک به دیدگاه
  • 4 ماه بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...