رفتن به مطلب

انواع سبزی ها و مزاج آن ها


masi eng

ارسال های توصیه شده

انواع سبزی ها و مزاج آن ها

 

سبزی ها دارای ویتامین های گروه B هستند در سبد غذایی روزانه حتما از سبزی ها استفاده کنید چون به خاطر داشتن فیبر زیاد، موجب فعالیت حرکات دودی شکل روده و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش و سلامتی انسانی می شود.

[TABLE]

[TR]

[TD=width: 110] سبزی ها

[/TD]

[TD=width: 108] نوع مزاج

[/TD]

[TD=width: 60] درجه

[/TD]

[TD=width: 288] مصلح

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] اسفناج

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] پختن با روغن بادام، روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] برگ چغندر

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] خردل، ابغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بامیه

[/TD]

[TD=width: 108] سردو تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] ادویه های گرم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] پونه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] آدر بلوط، رب مورد، سرکه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] پیازچه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] شستن ان با اب و نمک، سرکه آب انار ، کاسنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تربچه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] نمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ترخون

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] عسل، کرفس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ترشک

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] شربت ها، رازیانه، شکرسرخ

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تره

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 3-2

[/TD]

[TD=width: 288] گشنیز، کاسنی تازه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تره تیزک (شاهی)

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2-1

[/TD]

[TD=width: 288] کاسنی، خرفه، سرکه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] جعفری

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] سویق، بادرنجبویه، ترشی های طبیعی، کاسنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] خرفه

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 3-2

[/TD]

[TD=width: 288] کرفس، نعناع، مصطکی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] رازیانه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 3-1

[/TD]

[TD=width: 288] صندل، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ریباس (ریواس)

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] شربت عود، انیسون، عسل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ریحان

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] نیلوفر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] سی سنبر (سرسم)

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 3

[/TD]

[TD=width: 288] کتیرا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شاه تره

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] کاسنی، هلیله زرد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شبدر

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] کاسنی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شنبلیله

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] سکنجبین، انیسون، کاسنی، برگ اسفناج، برگ خرفه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شوید (شبت)

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] آبلیمو، آبغوره، ترشی های طبیعی، سکنجبین ساده

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] قارچ خوراکی

[/TD]

[TD=width: 108] سردو تر

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] خردل پختن با نمک و شوید، روغن کنجد و زیتون، پونه، اویشن، فلفل زنجبیل، زیره

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کاسنی

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] شرک سخ، شربت بنفشه، سکنجبین، دارچین، هل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کاهو

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] نعناع، کرفس، زیره، مصطکی، سکنجبین، هلیله

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کرفس

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] انیسون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] اقسام کلم بستانی

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] سکنجبین ، پختن با گوشت حیوان، روغن بادام خردل

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کنگر آبی

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] عناب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کنگر فرنگی

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2-1

[/TD]

[TD=width: 288] ادویه گرم سرکه روغن زیتون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کنگر وحشی

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2-1

[/TD]

[TD=width: 288] سرکه، ترشی

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گزنه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 3

[/TD]

[TD=width: 288] آب میوه های سرد، زعفران

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گشنیز

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] سکنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمک، اب مرغ، دارچین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] لوبیا سبز

[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر

[/TD]

[TD=width: 60]

[/TD]

[TD=width: 288] دارچین، زنجبیل، خردل، زیره ، نمک، روغن زیتون، آویشن، فلفل، طبخ با گوشت حیوان جوان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] مارچوبه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 1-2

[/TD]

[TD=width: 288] عسل، سرکه ، سکنجبین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] مرزه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] سرکه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] نعناع

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 2

[/TD]

[TD=width: 288] کرفس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] والک

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک

[/TD]

[TD=width: 60] 3-2

[/TD]

[TD=width: 288] گشنیز، کاسنی تازه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] یونجه

[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر

[/TD]

[TD=width: 60] 1

[/TD]

[TD=width: 288] -----

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

اسفناج:

مدر، ملین، زود هضم و دفع کننده صفرا بوده، جهت رفع التهاب و تشنگی تب های گرم، بیماری های ریه مفید است. غرغره آب آن جهت گلو درد و اشامیدن عصاره آن با شکر برای سنگ کلیه و سوزش ادرار مفید است. مصرف زیاد آن برای سردمزاجان و افراد دارای سردرد و بیماری های طحال مضر است. اسفناج به دلیل داشتن سالیسیلات باعث دفع آهن می شود به همین دلیل خدوند متعال مقادیر زیادی آهن در آن قرار داده تا مصرف کننده دچار کم خونی نشود پس بر خلاف تصور همگان موجب درمان کم خونی فقر آهن نخواهد شد.

تره تیزک:

باز کننده انسداد کبد و طحال پاک کننده بدن از رطوبت لزج تحلیل برنده بادهای بدن، مدر، مولد منی و محرک نیروی جنسی بوده و مصرف ناشتای آن بوی بد زیر بغل را رفع می کند. در احادیث آمده خوردن ان در شب مضر بوده و موجب جذام و برص می شود.

جعفری:

تقویت کننده معده و روده و کبد، هضم کننده غذا، باز کننده انسداد کبد و طحال، گرم کننده کلیه و مثانه، چاق کننده بدن می باشد. خوردن و بوئیدن آن جهت سرماخوردگی، دفع رطوبت و سردی مغز، سرفه خشک و ضماد آن جهت تسکین درد و ورم بواسیر مفید است.

خرفه:

برگ و ساقه آن مدر، تسکین دهنده صفرا و خون و تشنگی، حرارت کبد و معده و رحم، تب های گرم و صفراوی بوده و در رفع دیابت، سردرد گرم، عفونت ریه، استفراغ و سنگ کلیه موثر است. مصرف آن در گرم مزاجان لاغر و خشک ، باعث چاق شدن آن ها خواهد شد. خوردن خرفه پخته همراه با کمی روغن و پیاز جهت قطع اسهال و تقویت روده ها و خوردن ان با سرکه جهت درد کلیه مفید است. تخم خرفه در همه خواص ضعیف تر از آن بوده به جز در رفع عطش که قوی تر از برگ آن می باشد. نگه داشتن سائیده تخم آن در دهان، در رفع آفت دهان به خصوص اطفال موثر است.

رازیانه:

تحلیل برنده باد و اخلاط غلیظ، خشک کننده رطوبت تقویت کننده معده، باز کننده انسداد مجاری سینه و کبد و طحال و کلیه و مثانه و تسکین درد ان ها که از سردی باشد، مدر، شیرافزا و بازکننده حیض می باشد. خوردن ان با گلقندع جهت تقویت معده و رفع بلغم آن و مالیدن شیره آن بر شکم اطفال، جهت نفخ و درد شکم مفید است. کشیدن عصاره آن در چشم برای پیشگیری از اب مروارید و تقویت بینایی نافع است.

ریحان:

جهت انسداد عروق مغزی، تحلیل ورم های جمیع اعضائ تنگی نفس و ضعف معده مفید می باشد. خوردن عصاره آن با شکر جهت رفع درد سینه، تنگی نفس وسرفه و بوئیدن آن برای سردرد گرم مزاجان و مسافرین و رفع وبا مفید می باشد تخم آن معتدل کننده مزاج و مقاوم در برابر سموم بوده ولی مصرف کوبیده آن منع شده است.

شوید:

تحلیل برنده و نضج دهنده اخلاط بازکننده انسداد، اشتها آور و مدر می باشد. برای تنگی نفس و امراض بلغمی سینه و معده، ***که، ضعف معده و کبد و طحال سنگ کلیه و مثانه، کولیت، درد مفاصل سرد، درد قاعدگی وبیماری های تناسلی مفید است. آشامیدن آب آن با عسل جهت رفع مسموم تحریک استفراغ، اخراج اخلاط غلیظ از معده مفید است. زیاد خوردن ان باعث ضعف مغز، چشم، معده، کلیه ، مثانه و نیروی جنسی می شود

قارچ:

قلیل الغذا، ردی الکیموس، دیر هضم مولد خون بلغمی و نفاخ است. زیاد خوردن آن موجب سکته ، فلج، سنگینی زبان و تنگی نفس می شود. آبی که در اثر بریان کردن آن باقی می ماند برای رفع آب مروارید نافع است.

کاسنی:

تسکین دهنده صفرا و خون و تشنگی بوده و باید تازه و نشسته مصرف شود چون در اثر شستن جزئ لطیف ان از بین می رود. برای بیماری های کبد و معده و طحال، باز کردن گرفتگی های عروق و احشاء تقویت کبد، تنقیه کلیه و مجاری ادراری مفید می باشد. برای کبد گرم و سرد مفید بوده و هر چه تلخ تر باشد در رفع امراض کبد مفید تر است. اگر آن را بجوشانند تا ساقه و برگ آن پاره شده و اب رقیق از ان جدا شود بعد با نبات یا ترشی مصرف کنند در تصفیه خون بی همتا است. ضماد برگ آن با سرکه جهت سردرد گرم و خشک مفید است.

کاهو:

تولید کننده خون صالح رقیق، تسکین دهنده حرارت صفرا و خون، برطرف کننده خشکی صفرا و سودا و تشنگی باز کننده انسداد، خواب آور و ملین بوده و در سردرد و سرفه ای که از گرمی و خشکی باشد مفید است. خوردن آن با سرکه اشتها آور می باشد. غذاییت کاهوی پخته بیشتر از خام می باشد. مصرف زیاد ان برای سردمزاجان و نیروی جنسی مضر است.

تخم کاهو:

سرد و خشک بوده، مخدر و خواب آور می باشد. برای رفع روماتیسم گرم، آن را نیمکوب کرده و 24 ساعت خیس کنید و شیره بکشید و میل نمایید (جوشاندن لازم ندارد) . خوردن 6 گرم تخم کاهو در روز برای قطع احتلام و کم نمودن شهوت در جوانانی که فرصت ازدواج ندارد مفید است.

کرفس:

باز کننده انسداد کبد و طحال، تحلیل برنده باد و نفخ ، اشتها آور و باز کننده حیض بوده، باعث تقویت نیروی جنسی، تنقیه کلیه و مثانه و خرد کردن سنگ مثانه می شود. در بیماری های مفصلی و اکثر بیماری های سرد و بلغمی موثر است. اشامیدن آب آن جهت آسم، تنگی نفس ***که و سردی احشا مفید است. آشامیدن آب آن با اب انار و شکر جهت درمان مسمومیت مفید است. مصرف زیاد ان در زنان باردار باعث اسیب جنین می شود.

گزنه:

لطیف کننده اخلاط لزج، تحلیل برنده ورم های سخت ، مدرادرار و حیض و شیرو عرق، چاق کننده بدن و باز کننده انسداد کبد و طحال و فم رحم و تنقیه کننده ریه و معده می باشد. آشامیدن آب پخته آن همراه با ماءالشعیر برای بیماریهای قفسه سینه مانند تنگی نفس و دفع اخلاط لزج و غلیظ از ریه ها مفید است. ضماد کوبیده برگ ان بر بینی باعث قطع خونریزی بینی می شود.

گشنیز:

آشتها آور خواب آور تسکین دهنده صفرا و تشنگی بوده، در رفع التهاب معده و استفراغ مفید است. آشامیدن آب آن با سرکه و سماق مانع صعود بخارات معده به مغز شده و از بیماریهای عصبی جلوگیری می کند. مصرف زیاد آن باعث فراموشی و اختلال ذهن و ضعف نیروی جنسی و کاهش خونریزی حیض می شود. تخم آن مفرح، تقویت کننده مغز و قلب و معده و قابض می باشد.

نعناع:

در خواص قوی تر از پونه بوده، گرم کننده مفرح، تقویت کننده قلب، رقیق کننده خون غلیظ و حل کننده مواد بلغمی و سوداوی می باشد. اشامیدن عصاره نعنا در نضج و دفع رطوبت های ریه و مجاری تنفسی مفید و جوشانده آن همرا ه با پرسیاوشان برای تقویت معده، از بین بردن بادهای معده و اروغ، کولیت و دفع اقسام کرم شکم مفید است خوردن اب ان با انار ترش بر طرف کننده ***که ، تهوع، استفراغ و اشتها آور می باشد.

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...