رفتن به مطلب

انواع آجیل و مغزهای گیاهی و مزاج ان ها


masi eng

ارسال های توصیه شده

انواع آجیل و مغزهای گیاهی و مزاج ان ها

 

آجیل ها مانند: بادام، گردو ، فندق، پسته و .. منبع غنی پروتئین ها،ویتامین ها و دیگر مواد لازم برای بدن انسان مثل املاح معدنی هستند. با استفاده معقول از آنهانیازهای بدن برطرف شده و دچار کمبود نخواهیم شد.

نکته:

آجیل ها انرژی زیادی تولید می کنند پس برای افرادی که می خواهند لاغر شوند توصیه نمی شود.

[TABLE]

[TR]

[TD] مغزهای گیاهی[/TD]

[TD=width: 108] نوع مزاج[/TD]

[TD=width: 60] درجه[/TD]

[TD=width: 288] مصلح[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] اقسام بزرگ[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 1[/TD]

[TD=width: 288] گشنیز،سکنجبین، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بادام هندی[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] مصطکی، عسل ، رب ترش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بادام درختی شیرین[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60] 1[/TD]

[TD=width: 288] مصطکی، عسل ، رب ترش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بادام درختی تلخ[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 3-1[/TD]

[TD=width: 288] عسل، خشخاش، بادام شیرین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بادام زمینی[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] مصطکی ، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بادام کوهی[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 3[/TD]

[TD=width: 288] مصطکی، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بنه (پسته کوهی)[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60] 1-1[/TD]

[TD=width: 288] گلاب ،رب ،ریواس، سکنجبین، رب ترش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] بلوط خوراکی[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 1-2[/TD]

[TD=width: 288] سکنجبین ، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] به دانه[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر[/TD]

[TD=width: 60] 2[/TD]

[TD=width: 288] رازیانه، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] پسته[/TD]

[TD=width: 108] گرم و شک[/TD]

[TD=width: 60] 2[/TD]

[TD=width: 288] زردآلو، انار ترش، سرکه، سکنجبین، الو[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تخم افتاب گردان[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 3[/TD]

[TD=width: 288] آبغوره، آب انار، سرکه[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تخم کدو[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر[/TD]

[TD=width: 60] 1-2[/TD]

[TD=width: 288] عسل، گلنگبین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تخم هندوانه[/TD]

[TD=width: 108] سرد و تر[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] عسل، گلنگبین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تخم خبرزه[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60] 1-2[/TD]

[TD=width: 288] بنفشه، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] تخم طالبی[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] بنفشه، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] چلغوز[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 2-1[/TD]

[TD=width: 288] خشخاش، عسل، سکنجبین، میوه های ترش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] خشخاش[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 2-1[/TD]

[TD=width: 288] عسل، مصطکی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شاه بلوط[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] سکنجبین ، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شاه دانه[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 1-2[/TD]

[TD=width: 288] کتیرا، زرشک[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] فندق[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 1[/TD]

[TD=width: 288] آب عسل، شکر سرخ، شربت به ، سکنجبین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] کنجد[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60] 1[/TD]

[TD=width: 288] عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] گردو[/TD]

[TD=width: 108] گرمو خشک[/TD]

[TD=width: 60] 2-1[/TD]

[TD=width: 288] انار ترش، سکنجبین، خشخاش، ترشی های طبیعی[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

بادام شیرین:

بهترین نوع آن نازک پوست درشت و چرب می باشد. باز کننده انسداد ، تقویت کننده مغز، قلب، کبد و چشم و نیروی جنسی، چاق کننده بدن، ملین، مفید برای حلق و سینه می باشد. سنگین و دیر هضم بوده بو داده آن قابض می باشد. مصرف زیاد ان برای معده های سرد و مرطوب مضر است.

پسته:

تقویت کننده مغز و قلب و معده و لثه دندان، خشبو کننده دهان، بازکننده انسداد کبد، چاق کننده بدن بوده، در رفع سرفه، استفراغ و سردی کلیه ها مفید می باشد.

گردو:

بسیار لطیف، تحلیل برنده ورم ها، ملین و تقویت کننده مغز، قلب، کبد و نیروی جنسی می باشد. خوردن ان با مویز بی دانه برای تقویت حافظه مفید است.

[TABLE]

[TR]

[TD] غذاهای فرآوری شده[/TD]

[TD=width: 108] نوع مزاج[/TD]

[TD=width: 60] درجه[/TD]

[TD=width: 288] مصلح[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ارده[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] سرکه، عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] روغن بادام شیرین[/TD]

[TD=width: 108] معتدل[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] مصطکی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] روغن بادام تلخ[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60] 2-1[/TD]

[TD=width: 288] عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] روغن زیتون[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 2[/TD]

[TD=width: 288] مغز گردو، مغز بادام، سرکه ، عسل، شیرینی های طبیعی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] روغن کنجد[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60] 2[/TD]

[TD=width: 288] عسل[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] سرکه[/TD]

[TD=width: 108] سرد و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 1[/TD]

[TD=width: 288] شیرین های طبیعی، روغن بادام شیرین[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] سمنو[/TD]

[TD=width: 108] گرم و معتدل[/TD]

[TD=width: 60] 1-0[/TD]

[TD=width: 288] سکنجبین، کاسنی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شکر سرخ یا سفید[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 2-[/TD]

[TD=width: 288] کاهو،به ، بادام، شیر تازه دوشیده ترشی های طبیعی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شیره انگور[/TD]

[TD=width: 108] گرم و تر[/TD]

[TD=width: 60] 2-1[/TD]

[TD=width: 288] تخم ریحان، خشخاش[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] شیره خرما[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 2-1[/TD]

[TD=width: 288] سرکه، بادام درختی، سکنجبین، ترشی های طبیعی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] عسل[/TD]

[TD=width: 108] گرم و خشک[/TD]

[TD=width: 60] 2-1[/TD]

[TD=width: 288] آب انار ترش، اب لیمو، آب بالنگ، سرکه ، گشنیز[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 110] ماء الشعیر[/TD]

[TD=width: 108] سرد[/TD]

[TD=width: 60][/TD]

[TD=width: 288] گلقند[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

ارده:

مایعی است که از کنجد نرم پوست کنده بریان و نرم کوبیده تهیه شده و روغن آن جدا نشده باشد. چاق کننده، تقویت کننده نیروی جنسی بوده و دیر هضم می باشد. منضج دمل ها و زخم های چرکی و تسکن دهنده درد، گرمی و خشکی عضو می باشد.

عسل:

بهترین نوع آن سرخ رنگ، شفاف، غلیظ، خوش بو و خوش طعم و بدون موم است که وقتی با انگشت بردارند تار ببندد. عسل هر چه کهنه تر شود طبع آن گرم تر می شود. منضج و دفع بلغم لزج و رطوبات از عمق بدن و سر و رساننده قوای ادویه به بدن

می باشد. عسل در درمان و پیشگیری از انسداد عروقی، سنگ های کلیه و کیسه صفرا، بیماریهای مجاری ادراری و .. مفید می باشد.

 

 

ماء الشعیر:

هیچ غذایی که هم غذا باشد و هم دوا و بسیار منفعت داشته باشد مثل ماءالشعیر نیست. تسکین دهنده تشنگی بوده و مواد سوخته را از بدن دفع و روده و معده را پاک می کند. سهل النفوذ در تمام بدن است. معتدل الغذا بوده و اخلاط فاسد را به حرکت در نمی آورد. اما در افراد رطوبی مزاج و یا اعضای سرد بدن مضر است. مصلح آن گلقند بوده و خوردن آن با سکنجبین بدترین چیزهاست (حداقل یک ساعت باید بین آن ها فاصله باشد) . اگر در ماء الشعیر، عناب و سپستان و چیزهای شیرین دیگر بپزند آنرا ماء الشعیر مدبر گویند.

 

 

 

منبع:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...