رفتن به مطلب

مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود


ارسال های توصیه شده

 

 

مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود / حلزون

 

n00020249-b.jpg

 

اطلاعات مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود - پروژه حلزون

کارفرما: شرکت شیوا اطلس

طراح: استودیو سرا [studiosaraa@gmail.com]

گروه طراحی: علی قربانی، علی کشفی، عماد کشفی، پویا قلی زاده، احسان مسعود

رندرینگ: عماد کشفی

ماکت: موسی ربانی

گزینه سوم استودیو سرا: پروژه حلزون

 

ایجاد محیطی جذاب و در عین حال صمیمی که بتواند به نحوی مقیاس بزرگ مجموعه را در نظر ساکنین خرد و تعریف کند از اهداف اولیه طراحی بوده است.

 

در این بستر با توجه به معماری گذشته منطقه که با تمهیدات ویژه اقلیمی از حیاط میانی استفاده می گردید، فرم حیاط مرکزی تجربه شد؛ با این هدف که بتواند فضایی مطلوب به وجود آورد و مسائل مربوط به بستر چون نور مناسب، رطوبت زیاد، دیدها، مقیاس فضاها و کج باران های غربی را حل کند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای آن که بتوان نور واحد های مختلف را کنترل کرد و از شدت نور غرب در فضاها کم کرد، این حیاط با شکلی منحنی ایجاد گردید تا سطح نور گیر کمتری در غرب داشته باشد. این مهم با دو هدف انجام شد؛ یکی پرهیز از نور غرب و دیگری جلوگیری از کج باران های غربی که شاخصه اقلیمی این منطقه به شمار می رود.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اولین مساله چنین حیاطی حل کردن مسائل اقلیمی است. برای حل کردن این مساله، محل برخورد حجم به وسیله قوس هایی بتنی از زمین بلند شد. این خالی شدن جریان هوا را به راحتی وارد حیاط و از بالا و یا طاق های بتنی دیگرخارج می کند.

 

ویژگی دیگر این برش حجمی سبک شدن بصری حجم می باشد. به تعبیری برج با لبه هایی شبیه اعضای حلزون به نرمی به سمت ساحل حرکت می کند. به همین نام حلزون برای این فرم انتخاب گردید.

 

برای ایجاد دید مناسب به دریا و کوه و همچنین رسیدن به تناسبات مناسب در حیاط میانی برشی دیگر در بام مجموعه به وجود آمد. این برش دید مناسبی برای واحد های داخل حیاط به سمت دریا به وجود می آورد. روی بام نیز حیاط هایی با فضای سبز برای واحدهای طبقات فوقانی شکل میگیرد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

دسترسی ها:

دسترسی عمودی واحد های مسکونی در سه نقطه مجموعه جانمایی شده است. این سه نقطه بلند ترین نقاط فرم نیز هستند تا بتوانند تا طبقه انتهایی بالا بیایند. ورودی مجموعه از زیر طاق های بتنی می باشد که در پلان طبقه همکف مشخص است.

 

طاق بلند ضلع جنوب غربی ورودی اصلی مجموعه را تعریف می کند. راهرو ها در این بخش در جداره بیرونی قرار گرفته اند تا در برابر تابش آفتاب غرب و کج باران های غربی از واحد های مسکونی محافظت کنند. دسترسی واحدها در طبقات نیز از راهرویی است که سه دسترسی عمده عمودی را به هم مرتبط می سازد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

سازه:

سازه ساختمان ترکیبی از ستون ها و صفحات بتنی است که در طبقه همکف به وسیله طاق های عظیم بتنی بار خود را به سه باکس بتنی منتقل می کنند. به علت تمرکز کل بار ساختمان در سه نقطه محدود تدابیر سازه ای خاص برای فونداسیون چون فونداسیون عمیق و یا شمع زدن ناگزیر می باشد.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

[SIZE=3]مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود / برج های دوقلو

[/SIZE]


[SIZE=3] [IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/n00020250-b.jpg[/IMG][/SIZE]

[SIZE=3][B][COLOR=#000080]اطلاعات مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود - پروژه برج های دوقلو[/COLOR][/B]
[COLOR=#000080]کارفرما:[/COLOR][COLOR=#333333] شرکت شیوا اطلس [/COLOR]
[COLOR=#000080]طراح: [/COLOR][COLOR=#333333]استودیو سرا [studiosaraa@gmail.com][/COLOR]
[COLOR=#000080]گروه طراحی:[/COLOR] [COLOR=#333333]علی قربانی، علی کشفی، عماد کشفی، پویا قلی زاده، احسان مسعود [/COLOR]
[COLOR=#000080]رندرینگ[/COLOR]: [COLOR=#333333]عماد کشفی [/COLOR]
[COLOR=#000080]ماکت:[/COLOR] [COLOR=#333333]موسی ربانی [/COLOR]
[COLOR=#000080]گزینه دوم استودیو سرا:[/COLOR] [COLOR=#333333]برج های دوقلو[/COLOR]

[/SIZE][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/"]اختصاصی معماری نیوز:[/URL]بر پایه ملزومات اقلیمی و محرمیت مورد نیاز هر خانه توده ساختمانی مجموعه به دو بلوک شمالی و جنوبی تقسیم شد. مجموعه از دید زیبای دریا در جنوب و کوه در شمال برخوردار است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-003-TWIN.jpg[/IMG][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
برای آنکه هر دو توده ساختمانی دیدهای مناسبی داشته باشند با شکستگی هایی در حجم دو ساختمان این هدف تامین گردید. دور تا دور بنا را نیز تراس هایی برای استفاده از نسیم و دید ساحل و کوه و همچنین جلوگیری از کج باران ها فراگرفته است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-005-TWIN.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
دسترسی های عمودی که شامل دو دستگاه آسانسور و یک پله ایزوله شده هستند، با فاصله های مشخص از یکدیگر قرار گرفته اند؛ به شکلی که در برج کوچکتر دو دسترسی عمودی و در دیگری سه دسترسی عمودی وجود دارد. در هر طبقه پس از دسترسی های عمودی راهروهای عریضی وجود دارد که دسترسسی واحدهای مسکونی را تشکیل می دهد. طول راهروها از ۱۲ متر بیشتر نیست.

سازه ساختمان قابهای بتنی است که در برخی جداره ها به اقتضای فرم بنا تا ۵ درجه کج شده اند. ستونهای داخلی مجموعه که صاف هستند با قطر بیشتر ضعف ستونهای کج را جبران خواهند کرد. گشایش هایی که در Platform اتصال دهنده دو برج قرار گرفته است از صفحات بتنی قطور می باشد که به صورت قوسی بار را به فونداسیون منتقل می کنند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-004-TWIN.jpg[/IMG]

[/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-006-TWIN.jpg[/IMG]

[/URL][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-002-TWIN.jpg[/IMG]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-008-TWIN.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-007-TWIN.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-009-TWIN.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-010-TWIN.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]

لینک به دیدگاه

[SIZE=3]مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود / برج های دوقلو

[/SIZE]


[SIZE=3] [IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/n00020250-b.jpg[/IMG][/SIZE]

[SIZE=3][B][COLOR=#000080]اطلاعات مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود - پروژه برج های دوقلو[/COLOR][/B]
[COLOR=#000080]کارفرما:[/COLOR][COLOR=#333333] شرکت شیوا اطلس [/COLOR]
[COLOR=#000080]طراح: [/COLOR][COLOR=#333333]استودیو سرا [studiosaraa@gmail.com][/COLOR]
[COLOR=#000080]گروه طراحی:[/COLOR] [COLOR=#333333]علی قربانی، علی کشفی، عماد کشفی، پویا قلی زاده، احسان مسعود [/COLOR]
[COLOR=#000080]رندرینگ[/COLOR]: [COLOR=#333333]عماد کشفی [/COLOR]
[COLOR=#000080]ماکت:[/COLOR] [COLOR=#333333]موسی ربانی [/COLOR]
[COLOR=#000080]گزینه دوم استودیو سرا:[/COLOR] [COLOR=#333333]برج های دوقلو[/COLOR]

[/SIZE][SIZE=3]بر پایه ملزومات اقلیمی و محرمیت مورد نیاز هر خانه توده ساختمانی مجموعه به دو بلوک شمالی و جنوبی تقسیم شد. مجموعه از دید زیبای دریا در جنوب و کوه در شمال برخوردار است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-003-TWIN.jpg[/IMG][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
برای آنکه هر دو توده ساختمانی دیدهای مناسبی داشته باشند با شکستگی هایی در حجم دو ساختمان این هدف تامین گردید. دور تا دور بنا را نیز تراس هایی برای استفاده از نسیم و دید ساحل و کوه و همچنین جلوگیری از کج باران ها فراگرفته است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-005-TWIN.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
دسترسی های عمودی که شامل دو دستگاه آسانسور و یک پله ایزوله شده هستند، با فاصله های مشخص از یکدیگر قرار گرفته اند؛ به شکلی که در برج کوچکتر دو دسترسی عمودی و در دیگری سه دسترسی عمودی وجود دارد. در هر طبقه پس از دسترسی های عمودی راهروهای عریضی وجود دارد که دسترسسی واحدهای مسکونی را تشکیل می دهد. طول راهروها از ۱۲ متر بیشتر نیست.

سازه ساختمان قابهای بتنی است که در برخی جداره ها به اقتضای فرم بنا تا ۵ درجه کج شده اند. ستونهای داخلی مجموعه که صاف هستند با قطر بیشتر ضعف ستونهای کج را جبران خواهند کرد. گشایش هایی که در Platform اتصال دهنده دو برج قرار گرفته است از صفحات بتنی قطور می باشد که به صورت قوسی بار را به فونداسیون منتقل می کنند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-004-TWIN.jpg[/IMG]

[/URL][/SIZE]
[SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-006-TWIN.jpg[/IMG]

[/URL][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-002-TWIN.jpg[/IMG]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-008-TWIN.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-007-TWIN.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-009-TWIN.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020250/images/memarinews-010-TWIN.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]

لینک به دیدگاه

[SIZE=3]مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود / چهار برج


[/SIZE]

[SIZE=3] [IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/n00020248-b.jpg[/IMG][/SIZE]

[SIZE=3]
[/SIZE][SIZE=3][B][COLOR=#000080]اطلاعات مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود - پروژه چهار باغ[/COLOR][/B]
[COLOR=#000080]کارفرما:[/COLOR][COLOR=#333333] شرکت شیوا اطلس [/COLOR]
[COLOR=#000080]طراح: [/COLOR][COLOR=#333333]استودیو سرا [studiosaraa@gmail.com][/COLOR]
[COLOR=#000080]گروه طراحی:[/COLOR] [COLOR=#333333]علی قربانی، علی کشفی، عماد کشفی، پویا قلی زاده، احسان مسعود [/COLOR]
[COLOR=#000080]رندرینگ[/COLOR]: [COLOR=#333333]عماد کشفی [/COLOR]
[COLOR=#000080]ماکت:[/COLOR] [COLOR=#333333]موسی ربانی [/COLOR]
[COLOR=#000080]گزینه اول استودیو سرا:[/COLOR] [COLOR=#333333]چهار برج [/COLOR]

حجم مجموعه از چهار برج مسکونی با ارتفاع های ۲۰ تا ۲۵ طبقه تشکیل شده است. دسترسی های هر برج از طریق هسته مرکزی که شامل پله و دو آسانسور می باشد تامین می گردد. این هسته مرکزی با جداره بتنی به ضخامت حدود یک متر نقش هسته سازه ای برج را نیز ایفا می کند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-01-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-02-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
ایجاد فضای میانی بین برج ها جوی صمیمانه و یاد آور فضاهای حیاط مرکزی سنتی به وجود می آورد.

برای آن که دیدها و اشرافیت در فضای میانی مزاحمتی برای همسایه ها به وجود نیاورد دیدهای درجه یک و یا مهم هر واحد به سمت بیرون و به مناظر اطراف تمرکز یافته و دید های درجه دو و تهویه به فضای میانی می باشد.

بنابراین در همه واحد های مسکونی فضاهای مهم خانه مانند نشیمن و پذیرایی از دید کوه، دریا و یا هر دو بهره میبرد. ایجاد چهار برج که با فاصله از یکدیگر قرار گرفته اند باعث شده است تا منظر کلی شهر و دیدهای مهم به دلیل قرار گیری ساختمان قطع نگردد و مناظر اطراف بنا به وسیله برج ها قاب شوند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-03-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]

در طبقات میانی که در هر برج متفاوت است برج ها به یکدیگر متصل می گردند. این امر علاوه بر ایجاد فضاهای جدید و جذاب به سازه برج ها کمک می کند تا به دلیل اتصال به یکدیگر در برابر نیروهای جانبی مقاومت بیشتری داشته باشند. برای به وجود آوردن فضاهای نیمه باز مناسب برای هر واحد مسکونی حجم مجموعه در هرطبقه با توجه به مدول سازه ای جلو و عقب می گردد.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-04-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
بنا با توجه به جهت گیری مناسب نسبت به نور و دید های مناسب سایت یعنی کوه و دریا شکل گرفته است. توده ساختمانی به صورت یکپارچه در مرکز سایت قرار می گیرد تا بتواند کوشک مانند بر منطقه مسلط باشد. از نظر اقلیمی چرخش بین ۱۲ تا ۱۷ درجه مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان در این اقلیم می باشد که در طراحی ساختمان لحاظ شده است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-05-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
توجه به دیدهای مهم باعث گردید تا حجم کوشک مانند مجموعه به دوبخش اصلی تقسیم گردد که از تاثیر محور مهم کوه-دریا روی توده اولیه ناشی می گردد. علاوه براین این جدایی دیدهای کوه و دریا را قاب می کند و برای آنکه تعداد بیشتری از خانه های مجموعه به کوه و دریا دید داشته باشند محوری عمود بر محور اول حجم را به چهار برج تقسیم کرد که هر کدام از آنها به دلیل چرخش بنا از محور شمال جنوب، دید به دریا و کوه را خواهند داشت. با راهکارهای ذکر شده، حجم از چهار برج تشکیل گردید که با بستر خود پیوند خورده اند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-06-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
چیدمان واحدها به شکلی سامان یافت که دید های درجه یک و مهم واحد ها مانند تراس ها، فضاهای نیمه باز و نشیمن اصلی خانه، برون گرا و با تسلط به اطراف شکل بگیرد. از آنجایی که فضای بین برج ها نیز فضایی جذاب و مناسب دارد، دیدهای درجه دو با راهکارهایی که برای حفظ محرمیت استفاده شده، به این فضا باز شده است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-07-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-08-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-09-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-10-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-11-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-12-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]

لینک به دیدگاه

[SIZE=3]مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود / چهار برج


[/SIZE]

[SIZE=3] [IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/n00020248-b.jpg[/IMG][/SIZE]

[SIZE=3]
[/SIZE][SIZE=3][B][COLOR=#000080]اطلاعات مسابقه مجموعه مسکونی نمک آبرود - پروژه چهار باغ[/COLOR][/B]
[COLOR=#000080]کارفرما:[/COLOR][COLOR=#333333] شرکت شیوا اطلس [/COLOR]
[COLOR=#000080]طراح: [/COLOR][COLOR=#333333]استودیو سرا [studiosaraa@gmail.com][/COLOR]
[COLOR=#000080]گروه طراحی:[/COLOR] [COLOR=#333333]علی قربانی، علی کشفی، عماد کشفی، پویا قلی زاده، احسان مسعود [/COLOR]
[COLOR=#000080]رندرینگ[/COLOR]: [COLOR=#333333]عماد کشفی [/COLOR]
[COLOR=#000080]ماکت:[/COLOR] [COLOR=#333333]موسی ربانی [/COLOR]
[COLOR=#000080]گزینه اول استودیو سرا:[/COLOR] [COLOR=#333333]چهار برج [/COLOR]

حجم مجموعه از چهار برج مسکونی با ارتفاع های ۲۰ تا ۲۵ طبقه تشکیل شده است. دسترسی های هر برج از طریق هسته مرکزی که شامل پله و دو آسانسور می باشد تامین می گردد. این هسته مرکزی با جداره بتنی به ضخامت حدود یک متر نقش هسته سازه ای برج را نیز ایفا می کند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-01-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]
[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-02-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
ایجاد فضای میانی بین برج ها جوی صمیمانه و یاد آور فضاهای حیاط مرکزی سنتی به وجود می آورد.

برای آن که دیدها و اشرافیت در فضای میانی مزاحمتی برای همسایه ها به وجود نیاورد دیدهای درجه یک و یا مهم هر واحد به سمت بیرون و به مناظر اطراف تمرکز یافته و دید های درجه دو و تهویه به فضای میانی می باشد.

بنابراین در همه واحد های مسکونی فضاهای مهم خانه مانند نشیمن و پذیرایی از دید کوه، دریا و یا هر دو بهره میبرد. ایجاد چهار برج که با فاصله از یکدیگر قرار گرفته اند باعث شده است تا منظر کلی شهر و دیدهای مهم به دلیل قرار گیری ساختمان قطع نگردد و مناظر اطراف بنا به وسیله برج ها قاب شوند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-03-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]

در طبقات میانی که در هر برج متفاوت است برج ها به یکدیگر متصل می گردند. این امر علاوه بر ایجاد فضاهای جدید و جذاب به سازه برج ها کمک می کند تا به دلیل اتصال به یکدیگر در برابر نیروهای جانبی مقاومت بیشتری داشته باشند. برای به وجود آوردن فضاهای نیمه باز مناسب برای هر واحد مسکونی حجم مجموعه در هرطبقه با توجه به مدول سازه ای جلو و عقب می گردد.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-04-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
بنا با توجه به جهت گیری مناسب نسبت به نور و دید های مناسب سایت یعنی کوه و دریا شکل گرفته است. توده ساختمانی به صورت یکپارچه در مرکز سایت قرار می گیرد تا بتواند کوشک مانند بر منطقه مسلط باشد. از نظر اقلیمی چرخش بین ۱۲ تا ۱۷ درجه مناسب ترین زاویه قرار گیری ساختمان در این اقلیم می باشد که در طراحی ساختمان لحاظ شده است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-05-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
توجه به دیدهای مهم باعث گردید تا حجم کوشک مانند مجموعه به دوبخش اصلی تقسیم گردد که از تاثیر محور مهم کوه-دریا روی توده اولیه ناشی می گردد. علاوه براین این جدایی دیدهای کوه و دریا را قاب می کند و برای آنکه تعداد بیشتری از خانه های مجموعه به کوه و دریا دید داشته باشند محوری عمود بر محور اول حجم را به چهار برج تقسیم کرد که هر کدام از آنها به دلیل چرخش بنا از محور شمال جنوب، دید به دریا و کوه را خواهند داشت. با راهکارهای ذکر شده، حجم از چهار برج تشکیل گردید که با بستر خود پیوند خورده اند.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-06-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=3]
چیدمان واحدها به شکلی سامان یافت که دید های درجه یک و مهم واحد ها مانند تراس ها، فضاهای نیمه باز و نشیمن اصلی خانه، برون گرا و با تسلط به اطراف شکل بگیرد. از آنجایی که فضای بین برج ها نیز فضایی جذاب و مناسب دارد، دیدهای درجه دو با راهکارهایی که برای حفظ محرمیت استفاده شده، به این فضا باز شده است.

[/SIZE][CENTER][SIZE=3][URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-07-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-08-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-09-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-10-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-11-4TOWER.jpg[/IMG][/URL]

[URL="http://memarinews.com/memari-iran"][IMG]http://memarinews.com/images/docs/000020/020248/images/memarinews-12-4TOWER.jpg[/IMG][/URL][/SIZE][/CENTER]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...