رفتن به مطلب

آداب و آفات وکالت در ایران


Gandom.E

ارسال های توصیه شده

(به بهانه هفتم اسفند، روز

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مدافع)

 

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)؛

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

 

وکالت از مشاغل خاص و دارای شان و موقعیت اجتماعی ممتاز و مسئولیت های مدنی، قانونی و حرفه ای متعدد و ویژه می باشد. اهمیت و ضرورت وکالت و اثر بخشی و نقش های پیدا و پنهان آن در زمینه دفاع از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مردم و شهروندان و لزوم انتخاب وکلای دادگستری از میان افراد دارای صلاحیت های علمی، کارشناسی و تخصصی مورد نیاز ، بر هیچ کس پوشیده نیست. همین مهم سبب گردید؛ نهاد وکالت در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و جهان، مبتنی بر اسناد بین المللی مصوب، موازین حقوقی و قانونی و آئین نامه های انتظامی مربوطه گشته و در گذر زمان نیز، به تناسب نیازها و ضرورتهای اجتماعی، حقوقی و صنفی مردم و این حرفه نیز، ابعاد حقوقی این مهم توسعه یابد و وکالت و رفتار وکلاء نیز در چهارچوب این موازین حقوقی و قانونی و هنجارهای انتظامی مربوطه تعریف و تبیین و ساماندهی گردد.(1)

 

زمینه ها و ضرورت های حق دفاع :

 

زمینه ها و ضرورت های دفاع و وکالت در دعاوی، مشتمل بر ضرورت های قانونی، ضرورت های عرفی، ضرورت های علمی و دکترین و ضرورت های مادی و معنوی مربوط به موکل، دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری را موجه نموده و بر این مهم تاکید دارد. ضرورت ها و زمینه های یاد شده، گرچه بر لزوم و اهمیت دفاع و وکالت در دعاوی یاد شده تاکید داشته و آنرا توجیه می کند، اما الزامی بودن وکالت در دعاوی و دفاع، صرفاً ناشی از اراده قانونگذار و مقنن بوده که علاوه بر تاکید بر ضرورت مزبور، وجود و حضور آنرا در دعاوی مربوطه الزامی می نماید که متاسفانه، الزام مزبور در دعاوی مدنی(حقوقی)، به ترتیب آتی، در نظام حقوقی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حذف شده است؟!

 

حذف الزام حقوقی وکالت دعاوی در دعاوی حقوقی(مدنی)؛ به مثابۀ نقض

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی :

 

طبق ماده 1 آئین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اصلاح پاره‌ای از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دادگستری مصوب 1356، اقامه کلیه دعاوی مدنی(حقوقی) و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برنامه سوم توسعه خواهد بود. وفق تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست. برابر تبصره 2 آن ماده،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مستثنی می‌باشند.

 

نامه فوق طی بخشنامه شماره 2890/84/1 مورخ 7/3/84 رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
یا عدم حضور وی در پرونده های مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می شد. بااین وجود، طی رای وحدت رویه پرونده ردیف 86/6 مورخ 11/12/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور که با اکثریت آراء 81 نفر از 90 نفر از قضات حاضر دیوان عالی کشور در آن جلسه تصویب و صادر شده است، با تائید دادنامه شماره 1220 مورخ 27/5/1385 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مبنی بر عدم لزوم دخالت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی و لازم الاتباع بودن آن در موارد مشابه برای محاکم- آئین نامه مزبور نقض شده و الزام فوق برداشته شده است و از آن پس، مردم عادی می توانستند به مانند قبل از وضع آئین نامه مزبور بدون رعایت الزام فوق در مقام طرع دعاوی حقوقی خویش برآیند؟.

ضمن احترام به نظر قضات محترم دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور، شایان ذکراست ؛ گرچه آئین نامه یاد شده از حیث حقوقی و مبانی اجرایی آن فاقد ایراد نبوده است، لکن نقض کلی آن و مجاز دانستن عامه مردم به طرح دعاوی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، با وجود پیچیدگی و تخصصی بودن آن، دارای پیامدهای حقوقی و عملی غیر قابل جبرانی بوده و از مصادیق آشکار نقضِ " اصل تخصصی بودن امور حقوقی و به زیر سئوال بردن ماهیت حرفه ای آن" و به مثابۀ نقض
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی مردم ،در عمل و آتیه نزدیک محسوب می شود.

شاید بهتر بود به جای ایجاد الزام کلی به مانند آئین نامه فوق در گذشته و یا نقض اساسی آن طبق رای وحدت رویه مزبور در زمان حاضر، مقننن با نگاهی واقعی، کاربردی و کارشناسی در مقام تعدیل این فرایند، طبقه بندی و سطح بندی نمودنِ دعاوی و لزوم دخالت

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دعاوی خاص و دارای ماهیت حقوقی پیچیده و تخصصی و ممنوع داشتنِ ورود و دخالت مردم عادی در طرح دعاوی موصوف می آمد. تجربه موفق کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته جهان و مفهوم مخالفِ تغییر مکرر آئین نامه ها و مقررات حاکم در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در این رابطه مفید این معناست...(3).

 

حق انتخاب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و حق دفاع :

 

حق انتخاب و داشتن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و وکالت و دفاع ، علاوه بر انعکاس در اسناد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بشری بین المللی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بشردوستانه بین المللی و نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته(4)، در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عام و خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی در اصول مختلفی، ضمن اشاره به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی و اساسی مردم/ ملت در اصول دوم، سوم،هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم،چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وکالت و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و اصول حرفه ای آن اشاره می کند.

 

برابر اصل 35

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی ؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فراهم گردد. بنابراین، دارا بودن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و انتخاب آن در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاهها، حق اصحاب دعوا بوده و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه عدم حمایت در اعمال آن، مخالف
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی است.(5). برابر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
توسط اصحاب دعوی، مصوب 11/7/1370؛ اصحاب دعوی حق انتخاب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تشکیل می شوند مکلف به پذیرش
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می باشند. طبق تبصره همان ماده واحده؛ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
انتخاب گردد. این تبصره در تعارض با اصول عمومی حقوقی و الزامات
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بشری و تعهدات بین المللی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز محسوب می گردد.

 

علاوه براین، وفق تبصره 2 این قانون، هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد. تبصره 3 ماده واحد مزبور ناظر به شان و جایگاه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در موضع دفاع بوده و بر این اساس،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین قضاء برخوردار می باشد. اضافه براین، با عنایت به بند 1 ماده اول
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وکالت و بندهای 1 ماده 35 و 378، بند 3 ماده 381، ماده 395 ق.آ.د.م و مواد 264 ق.آ.د.ک و 42
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2( سابق) و شعب دیوان عالی کشور و سایر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در مراجع قضائی، از جمله، رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مراتب مزبور تاکید شده است.

 

طبق نظریه مشورتی شماره 1382994/7 مورخ 14/8/1381 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : " در امور حقوقی، حسب مستفاد از ماده 14 آئین نامه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378، مطالعۀ پرونده توسط وکیل(دادگستری)در کلیه مراحل فاقد اشکال قانونی است، لکن در امور کیفری، با توجه به ماده 128 ق.آ.د.ک 1378 در مرحله تحقیقات مقدماتی،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتی را نداشته و فقط پس از خاتمه تحقیقات،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
می تواند پرونده را مطالعه نماید که بتواند در دفاع از موکل خود و کشف حقیقت هرگونه مطلبی را لازم می داند به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اعلام تا در صورتجلسه منعکس شود. ماده 190 از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مذکور مویّد این موضوع است. در مواردی که مطالعه پرونده توسط
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مدافع احدی از طرفین مجاز باشد نیازی به کسب اجازه مدیر دفتر دادگاه از رئیس دادگاه برای مطالعه پرونده نمی باشد. عمل ضابطین دادگستری در دادن رونوشت یا فتوکپی اوراق پرونده، اگر از طرف مقام قضایی منع نشده باشد، عنوان جزائی ندارد". همچنین، برابر نظریه مشورتی شماره 6/7 مورخ 29/1/1375 اداره کل مزبور : " هرچند در مقررات مربوط به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی تصریحی بر دخالت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بر مبنای ق.آ.د.ک. وجود ندارد، لکن با توجه به مقررات موجود، مراجع رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات حکومتی(اعم از قاچاق کالا و ارز و غیر آن) نمی توانند مانع دخالت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دفاع از موکل باشد و در حدود مقررات وکلاء می توانند در شعب یاد شده که رسیدگی آنها جنبه کیفری دارد به وکالت از طرف متهم دخالت و دفاع نماید.

 

در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از ماده 656 تا ماده683 در باب وکالت و تعهدات
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و موکل و طرق مختلف انقضاء وکالت و دیگر مواردمربوطه مورد تعریف و تبیین شده است. این تفکر که استفاده از خدمات وکیل، حتی الامکان با انتخاب اصحاب دعوی، حق آنها در همه دادگاههاست، موجب گردیده که ماده 31 ق.آ.د.م حق متداعیین را در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پیش بینی و مقرر نماید، اما چون ممکن است اشخاص ذینفع و ذی حق، به علت عدم تمکن مالی نتوانند این حق را اعمال نمایند، ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 و آئین نامه اجرایی ماده 187
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
سوم برنامه توسعه مقرر داشته تا با استفاده از وکالت معاضدتی وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به استیفای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خویش اقدام نمایند.در ماده 32
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وکالت نیز مقرر شده است که وکلای دادگستری همه ساله مکلف به قبول سه دعوی در سال بعنوان معاضدت می باشند. همچنین، برابر ماده 519 ق.آ.د.م. مُعسر پس از اثبات اعسار، در هرحال می تواند از حق داشتن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
معاضدتی بهره مند و موقتاً، از پرداخت حق الوکاله معاف شود. بنابراین، در مواردی نیز که شخص ملزم به انتخاب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نمی باشد، حق دارد از مقررات مزبور بهره مند شود

 

علاوه براین، درقانون مزبور از ماده 31 تا 47 و مواد 57 و 59 و 205 و 519 ، از جمله در امکان حداکثر انتخاب دو نفر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(به ترتیب پیش گفته)و نحوۀ تنظیم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وکالت به موجب سند رسمی یا غیر رسمی، تصریح اختیارات
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و استثنائات بر آن و عزل و استعفاء و فوت یا ممنوع شدن یا تعلیق یا بازداشت ، جهات عذر موجه و دعوت همزمان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دویا چند دادگاه و همچنین، نحوه حضور دو نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
که به هیچ یک ازآنها بطور منفرد، حق اقدام نداده باشدو ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختیار مداخله در مراحل دیگر و چگونگی برابراصل نمودن مدارک ازسوی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
، عدم پذیرش اقرار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
علیه موکل و حق الوکاله
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به عنوان قسمتی از خسارات دادرسی به این موضوع پرداخته شده است. بدین ترتیب، در تمام موارد قانونی ذکر شده،داشتن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دعاوی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و کیفری و برخورداری از حق دفاع؛ اصلی قانونی و شناخته شده و مورد حمایت مقنن بوده و سلب آن از هر یک از افراد، مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی برای مستنکف از این حق می باشد. در دعاوی مدنی، برخلاف دعاوی کیفری و جزائی، نوعاً- وکالت در دعاوی الزامی نبوده و طرفین دعوای برابر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ملزم به داشتن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نمی باشند.

 

با این وجود، برخلاف دعاوی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در پاره از دعاوی کیفری و جزائی، انتخاب یا تعیین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دفاع از موکل در موارد مقرر در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
الزامی بوده و دادگاههای ذیربط مجاز به تعقیب متهم و رسیدگی به مورد بدون حضور و ودخالت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در پرونده نخواهندبود. درهمین رابطه، ق.آ.د.ک.درمواد 128 و 185 و 186 و 187 در همراهی یک نفر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
با متهم، قید اظهارات وی درصورتجلسه، ابلاغ اوقات دادرسی، تعیین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تسخیری و الزامی بودن حضور
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تسخیری در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و همچنین، نحوه تغیین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تسخیری به موضوع مزبور اشاره کرده است. ماده 90 واحده
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
احترام به آزادی های مشروع و حفظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی نیز ناظر به این الزام می باشد.

 

آداب وکالت در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
:

 

وکالت در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :

 

آگاهی ازقوانین ومقررات(

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دانی و قانونمندی وکیل)،ستفاده ازاصول حرفه ای وکالت، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)، برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردن و. مشورت نمودن/تجربه کردن- مهارت های
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نسبت به موکل و طرف موکل :وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالت/انقعاد
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وکالت و حق الوکاله- مهارت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از دعاوی کیفری و غیر ترافعی،مهارتهای اختصاصی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در وضعیت های حقوقی مختلف،مهارت در آرشیو اسناد و اطلاعات حقوقی طبقه بندی شده-مهارتهای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نسبت به مراجع قضایی و قانونی و اشخاص ثالث:مهارت حرفه ای و حقوقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در رفتار با اشخاص ثالث/ طرف موکل و وکلای وی، مهارت حرفه ای و حقوقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در رفتار با همکاران وکیل، مهارت حرفه ای و حقوقی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در رفتار با مقامات و مراجع قضایی- مهارتهای قانونی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در امر دفاع :تسلط به روش ها و مراحل دفاع حقوقی و کیفری و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه) و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در مقام پذیرش موکل، دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی و مانند آنها(11) که چند نمونه از این آداب وکالت، به اجمال؛ مورد مطالعه قرار می گیرد :

 

حفظ شئوون حرفه ای وکالت :

رعایت شان و جایگاه حرفه ای وکالت و پرهیز از رفتار مغایر با آن، از زمرۀ تکالیف قانونی وکلای دادگستری و از مهمترین آداب وکالت محسوب می گردد که در صورت نقض آن یا اعمال رفتار مغایر با آن، مستوجب مسئولیت انتظامی یا قانونی،حسب مورد خواهد بود. برای حفظ شئون وکالت باید از هرگونه عملی که باعث خدشه دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه می گردد، قویاً خودداری کرد.رفتار مغایر با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقی و عرفی داشته و نسبت به بسیاری از آنها نیز در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
جزائی و کیفری، جرم انگاری نشده است و احراز این موضوع، به مراجع ذی صلاح و از حیث عرفی و صنفی و نظامنامه ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغایر با وکالت، منع تبلیغات صنفی و حرفه ای، رعایت احترام و حرمت اصحاب دعوی، کادر قضایی، اداری و انتظامی، رفتار موافق
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نظامات حرفه ای وکالت و مانند آنها، از زمرۀ مراتب یاد شده محسوب می گردند

در بین حقوقدانان و صاحب نظران تعاریف متعدد و گاه متفاوتی از واژهشئوون شده است. برخی شئون وکالت را مجموعه امور و وظائف حرفه ای و تکالیف اخلاقی واجتماعی می دانند که به لحاظ شغل و مقام وکالت، رعایت آنها برای وکلا الزامی است. برخی دیگر شأن را انتظاراتی که جامعه از یک منزلت یا جایگاه اجتماعی دارند، میدانند.به طور کلی ، برخی برای تشخیص رفتار خلاف شئون ، عرفخاص وکلا را معیار قرار می دهند و گروهی دیگر، عرف عام و انتظارات جامعه از ایناشخاص را ضابطه رفتار خلاف شأن می دانند

 

مشاغل مغایر با شغل وکالت :

مشاغل مغایر با شغل وکالت را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:1- مشاغلی که با آزادی و استقلال

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در انجام وظایف حرفه ای مغایرت دارد و 2- مشاغلی که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل یکصدو چهل و یکم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی ناظر به منع داشتن بیش از یک شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی است. این ممنوعیت ناشی از مغایرت های شغلی دسته اول بوده که حفظ استقلال و آزادی وکیل،آن را ایجاب می کند. در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وکالت به دسته اول، یعنی مشاغل منافی با استقلال
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اشاره ای نشده است و ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء فقط به ذکر مشاغل منافی یا شئوون وکالت اکتفاء نموده است.

مطابق بند 1 این ماده،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
" در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئوون وکالت است" به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود. چنین به نظر می رسد ذکر دسته اول مشاغل مزبور در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
آتی التصویب ضروری بوده و از نواقص
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
موجود وکالت محسوب می شود.

علاوه براین،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دادگستری مجاز به پذیرش یا انتخاب بعنوان ریاست هیات مدیره شرکت های سهامی عام یا خاص نبوده و مدیریت شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود نیز برای وکلا ممنوع است. مدیریت شرکت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در صورتی قابل قبول است که در جهت اداره منافع فامیلی یا شخصی باشد و شورای کانون بر آن نظارت داشته باشد.". همچنین، " طی دوره کارآموزی که به هر حال، تحت شرایطی مستلزم اشتغال به شغل وکالت می باشد با توجه به اصل 141
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی برای کارمندان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ممنوع می یاشد".(14) و طبق رای شماره 3804 مورخ 20/4/1307 دیوان عالی تمیز" اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی دارای شغل موظفی هستند از وکالت در عدلیه ممنوعند، ولی منعی از وکالت در توکیل ندارند".

تبلیغات و وکالت :

از حیث تبلیغات نیز وکلای دادگستری مطابق بند 3 ماده 80 آئین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلاء از تبلیغ منع شده اند. انجام تبلیغات وکلای دادگستری در سایت ها و رسانه ها از مصادیق بارز بند 3 ماده مزبور ناظر به ماده 76 آن آئین نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامی و مستوجب مسئولیت انتظامی آنها می باشد. چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آنها به منزلۀ تبلیغ محسوب نمی گردد.(16)بدین ترتیب و مستنبط از ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مربوطه، تخلف از اعمال و رفتار مغایر با شئوون وکالت مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار بوده و تشخیص آن با مراجع انتظامی کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد خواهد بود.

 

احترام و رعایت حرمت دیگران :

 

رعایت حرمت اصحاب دعوی و کادر قضایی و اداری و انتظامی مراجع قضایی و قانونی و احترام به همکاران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و وکلای طرف موکل و مردم عادی و افراد یاد شده، از زمرۀ تکالیف حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری است.برابر ماده 42
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
وکالت مصوب 1315؛ وکلاء ملزم به رعایت احترام نسبت به یکدیگر در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی خویش در محاکم و مراجع قضائی و قانونی شده و تخلف از آن مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار به بالا می باشد. تکلیف مزبور، گرچه ناظر به اقدامات
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در محاکم و مراجع قضایی و قانونی است اما از حیث اخلاقی و حرفه ای، رفتار خلاف شان حرفه ای و نزاکت صنفی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دادگستری، حتی در خارج از محاکم قضایی پسندیده نبوده و ضروری است در روابط شخصی و اجتماعی خویش، شان حرفه ای و موقعیت اجتماعی خویش را در گفتار و کردار خود نسبت به خود و دیگران حفظ نماید. تکلیف مزبور در سوگند اتیانی وکلاء نیز مقرر شده است : ".....نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده ....". وکلا باید بدانند که " ادب، بازدارنده است" و رعایت حرمت طرفین دعوا و همکاران خویش و قضات و شاغلین دستگاه قضایی و دولتی، الزامی قانونی، حرفه ای، صنفی و عرفی و مورد انتظار است.

 

وظایف حرفه ای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی :

 

نظربه آنکه، شان

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و جایگاه وکالت ناشی از الزامات حقوقی و قانونی بوده و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
انتظامی ضامن حُسن اجرای تکالیف حرفه ای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در مناسبات حقوقی و مالی خویش نسبت به موکل و نیز نسبت به سایرین می باشد، ضروری است
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در کلیه اقدامات خویش و اعمال تکالیف حرفه ای و قانونی خود در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی و با رعایت نظامات حرفه ای وکالت و آئین نامه های مربوطه نسبت به مورد وکالت، موکل ، طرف دعوی و سایرین عمل کرده و از هرگونه تخلف انتظامی یا ارتکاب به جرم یا جنایت احتمالی نسبت به آنها قویاً، خودداری نماید. ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی به موکل، پذیرش وکالت در چهارچوب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و منطبق با واقعیت و حقیقت، طرح دعاوی حقوقی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برابر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه موکل و تلاش در راستای سوگند اتیانی و وظایف حرفه ای خویش در دفاع از حق و دفع باطل و ایجاد سازش بین طرفین و پرهیز از اطاله دادرسی با رعایت حرمت اصحاب دعوی و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و وکلای همکار خویش، همراه با قبول معاضدت های قضایی ارجاعی برابر قانون،پذیرش سرپرستی کارآموزان وکالت و نظارت مناسب و موثر بر عملکرد آنها، پرهیز از اعمال منافی شئوون وکالت و آداب حرفه ای مربوطه و مانند آنها، در این رابطه قابل ذکر می باشد

 

آفات وکالت در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
:

 

آفات وکالت در ایران، به موانع و محدودیت ها، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء، عدم استقلال کامل قضایی و قضاوت، سلب احتمالی استقلال وکلاء و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه و کم رنگ شدن تدریجی وکالت و دادگستری شایسته، عدم رعایت تضمینات حرفه ای و قانونی وکالت و برخورد موهِن و رفتارهای وَهن آمیز برخی از وکلای دادگستری نسبت به یکدیگر و صنف وکالت و تلاش برای القاء نگاه حذفی و غیرجذبی نسبت به همکاران

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نهاد وکالت در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و عدم توجه به " نظریۀاتحاد برای وکالت و حمایت از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی و اساسی مردم و وکلاء" (19) و تضیعف رو به تزاید وکالت و وکلاء، شرایط و موانع شکلی وکالت، تکالیف حرفه ای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در وکالت ودفاع،نصاب قانونی وکالت، وکالت در مراجع و موضوعات خاص، تخصصی نبودن/ نشدن فرهنگ وکالت،عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی موکلین و پیامدهای ناشی از آن،تاکیدبرحصول به نتیجه برای ارزیابی خدمات وکیل،نابه هنجاری های حوزه وکالت، مهارتها و توانمندی های حرفه ای وکیل،مسئولیت های حقوقی و قانونی وکیل، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء در جامعه اشاره دارد که از جهت حقوقی،قانونی و صنفی و از حیث فرهنگی و اجتماعی، قابل بررسی می باشند.

 

نتیجه :

آداب و آفات وکالت در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ناظر به اصول، هنجارها و موازین حقوقی، قانونی، عرفی و حرفه ای مربوط به وکالت و نیز موانع و محدویت ها و رفتار های مغایر با شئون این شغل و عوامل زائل کنندۀ استقلال وکالت و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در امر دفاع و تضمینات حقوقی و بین المللی این شغل، از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیر دولتی و به هر شکل و نوعی، دراین رابطه می باشد. بخشی از این آفات؛ ناشی از اتخاذ تصمیمات،مصوبات و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
غیرکارشناسی مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری بوده و بسیاری از آنها نیز ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگ عامۀ مردم و نیز اندیشه ها و برخوردهای غیرحرفه ای و فرسایشی بعضی از وکلای دادگستری و محدود کارآموزان و وکلای جوان، بویژه در سالهای اخیر و از زمان تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و تقابل صنفی و عملی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز مزبور و وکلای مربوطۀ دارد که اقدامات فرسایشی و غیر حرفه ای آنها، نه تنها نسبت به صنف وکلاء، بلکه نسبت به نهاد وکالت و جامعه حقوقی و وکالتی کشور آسیب زا و مخرّب بوده و خود، موجب نابه هنجاری ها و برداشت های فرهنگی و مردمی در افکار عمومی نسبت به وکالت و وکلای دادگستری در این رابطه، بوده و برخی از رسانه ها نیز متاسفانه، بنا به دلائل نامعلومی بدان دامن می زنند..!!

 

توجه توامان به آداب و آفات وکالت و عنایت همزمان حقوقدانان، وکلاء،مسئولان و شهروندان به ابعاد گوناگون آفات آن، مطالعه و آسیب شناسی آنها و تلاش برای پیش گیری و جلوگیری از بروز و ظهور آفات مزبور و نهادینه کردن مساعی حقوقدانان و جامعۀ وکالتی کشور، به جای اقدامات تخریبی و حذفی نسبت به یکدیگر و خروج از مواضع منفعلانه و غیر حرفه ای نسبت به تحولات اجتماعی و صنفی مربوطه در نگاه یکایک وکلای محترم دادگستری و مراجع وکالتی ذیربط در راستای تحقق " نظریه هر وکیل، یک جامعه" (22) ، توجه مردم،دست اندرکاران و حقوقدانان نسبت حفظ شان و جایگاه حقوقی، اجتماعی و بین المللی وکالت و وکلای دادگستری و نیز ترویج فرهنگ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی و وکالت در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و همچنین، سعی در جهت تامین و تثبیت استقلال وکالت و وکلاء، تضمینات و مسئولیت های وکلای دادگستری و حق دفاع آنها، در راستای استیفای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قانونی و شهروندی مردم و شهروندان، امری قابل انتظار و مورد تاکید، به خصوص نسبت به تمامی حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری است.

بی توجهی به مراتب یاد شده، نشان از سقوط و تخریب تدریجی نهال وکالت و حرفه وکالت در کشور و تضعیف امنیت اجتماعی و حقوقی شهروندان و جامعه و رواج بی ثباتی و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
گریری های مستمر خواهد داشت و زنگ جدی و خطرناکی دراین رابطه نسبت به آنها ، مردم و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی آنان، در آتیه نزدیک می باشد. باید دانست و دریافت؛" احترام به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و رعایت تضمینات وکالت و اصول حرفه ای و بین المللی مربوط به وکالت؛ احترام به شان
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و قانونمندی در جامعه بوده و رعایت آن، انتظاری توامان از مردم،مسئولان، حقوقدانان و وکلاء می باشد" (23)و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست...

منبع:Lawwiki.ir

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...