رفتن به مطلب

هشدار یک حقوقدان نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم از سوی دولت در هوای آلوده


Gandom.E

ارسال های توصیه شده

آسمان خاکستری و سیاه، هوای آلوده و ناپاک، حیات ناسالم و دردناک، تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم و شهروندان، صدمات وارده به جسم و جان و روح و روان آنان، تحمیل میلیاردها تومان خسارت روزانه به اقتصاد و معیشت مردم و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نیز قتل شبه عمد و تدریجی و عمومی مردم در این هوای سیاه فام و مسئولیت ناپذیری
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مسئولان در این رابطه؛ دستاورد عدم شناخت محیط زیست و بی توجهی به نقش و اهمیت آن از سوی مسئولان بوده که قصۀ دیرینه و تکراری است که ریشه در تاریخ دهه های اخیر داشته است.! هزاران نفر در روز در تهران و کلان شهرها، قربانی ناکارآمدی مدیریت محیط زیست و مدیریت شهری و مدیریت حفظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی در کشور شده که به جهت فقدان طرح و برنامه جدی و موثر برای مهار " بحران هوای ناسالم تهران و کلان شهرها" و غیرکارآمد بودنِ اقدامات غیرکارشناسی، زودگذر و کوتاه مدت مطروحه- سلامت و حیات روزمرۀ آنها دچار آسیب های جدی و غیرقابل جبران شده و هیچ مقام و مسئولی در جهت پاسخگویی صادقانه و مسئولانه به مردم و شهروندان در این رابطه و جبران خسارات مادی و معنوی به آنها، برخلاف شرع و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیست.!!

 

مردم به مانند مسئولان، برخوردار از خودروهای گران قیمت و رانندۀ شخص و خانوادگی و بعضاً، ضد گلوله و دارای سیستم های تهویه مناسب و مدرن در خودروهای شخصی یا عمومی خود نبوده و به مانند آنها و خانواده های آنان در حاشیۀ سلامت و بدور از هوای آلوده نیستند و با اتوبوس، مترو، موتور سیلکت، ماشین های عمومی و سواری و پیاده، از درون شهری آلوده و ناپاک به دنبال فعالیت های روزمرۀ خویشند و جسم و جان خود را هر لحظه و ثانیه بر کف گذاشته و در این هوای ناپاک و ویرانگر،در آستانۀ نیستی و نابودی مستمر و حتمی قرار دارند.!

 

اگر روزی دولتمردان و سایر مسئولان و خانواده ها و عزیزان آنها به مانند مردم عادی و شهروندان مجبور بوده و با وسایل عمومی و عادی به مانند مردم در تهران و شهرهای بزرگ در رفت و آمد باشند و یا بازدیدی کوتاه از بیمارستان ها و بخش های اورژانس آنها در این روزها داشته باشند، به خوبی و درستی، وضعیت موصوف را درک کرده و شاید، لحظه ای خود را به جای آنها گذاشته و برای مدتی کوتاه نیز، درد و رنج نبودِ هوای پاک در تهران و کلان شهرها را دریافته و حتی، برای لحظه ای، توهم و وعدۀ غیرواقعِ تساوی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسئولان با شهروندان و مردم و وعده های غیر واقع خویش را نسبت به آنها درک و دریافت نمایند...!!!

 

اقدامات کوتاه مدت به مانند طرح فرد و زوج، طرح ترافیک، تعطیلی ادارات و مدارس، شعارها و وعده های بدون پشتوانه و مغایر با واقع و...نه تنها چارۀ درمان مدیریت هوای ناسالم تهران نبوده، بلکه به هیچ وجه نیز موثر و قابل توجیه نیز نمی باشد.از یکسو، سازمان های ذیربط، شهروندان را به ظاهر، به اقدامات مزبور ملزم کرده و از طرف دیگر، صدها راه و گریز از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای شهروندان در جهت ورود به محدودۀ طرح های ترافیک و زوج و فرد به مانند فروش روزانه طرح و ایجاد درآمدهای بلاوجه دیگر برای همان سازمان ها، به قیمت تشدید آلودگی و تعرض به سلامت و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندان را فراهم می کنند که درعین حال، نقض غرضی آشکار و غیر قابل انکار است!!

 

طرح شعارها، وعده ها و حرف های تکراری و بدون کارشناسی

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
فعلی به مانند دولتهای قبلی در مدیریت بحران هوای آلوده تهران و کلان شهرها و فقدان هوای پاک در آنها در طول سال جای به مانند سالهای گذشته و ورود خسارات و صدمات جدید مستمر به آنها، امان مردم را ربوده و شهروندان و کارشناسان و حقوقدانان را نسبت به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و وعده های بلااثر آن بدبین کرده و بدون اعتماد نموده است؟!

 

گزارشات رسمی منتشره به مانند مشاهدات روزانه مردم؛ حکایت از غلبۀ هوای ناسالم و وضعیت هشدار و بحران در هوای تهران در طول سال، مرگ و میر روزانه و مستمر بسیاری از شهروندان و سکته ها و مسمومیت های گسترده ناشی از هوای آلوده این شهر و دیگر شهرها دارد و کسی نیز نسبت به سرنوشت و سلامت جسم و جان مردم پاسخگو نیست؟ به راستی، علل وضعیت مزبور و بحران هوای ناسالم تهران و کلان شهرها چیست؟

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مردم و شهروندان در این رابطه چیست؟ مسئولیت رئیس جمهور،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مدیریت شهری در مدیریت بحران مزبور چگونه بوده و تعرض به حیات و سلامت عمومی مردم از سوی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از حیث حقوقی چگونه قابل تعبیر و تفسیر است ؟ در این نوشتار کوتاه برآنیم به سئوالات مزبور پاسخ گفته و آنرا از حیث حقوقی پی گیریم.

 

بحران هوای ناسالم تهران و کلان شهرها و علل آن :

 

انکار و تکذیب مسئولان و مقامات و تلاش برای حاشیه سازی برخی از موضوعات و واقعیات جامعه و هدایت افکار عمومی به سمت و سوی دلخواه خویش، یکی از شیوه های مرسوم دولتمردان و زمامداران در کشورهای مختلف بوده و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
نیز از این واقعیت مصون نمی ماند!. گستردگی هوای آلوده تهران و بسیار از شهرهای کشور، نه تنها فرصت بهره مندی مسئولان از روش مزبور را فراهم نکرده، بلکه این واقعیت بحرانی که با گوشت و پوست و استخوان مردم و شهروندان عجین شده و زندگی و سلامت آنها را فلج نموده است و منجر به مرگ و میر و سکته و ظهور و بروز هزاران بیماری ریوی، قلبی و تنفسی و پوستی و ...در آنها شده، راه هر گونه انکاری و تکذیبی را در این رابطه خواهد بست؟

 

به جهت نبود مدیریت یکپارچه و واحد نسبت به محیط زیست کشور و مدیریت شهری و هوای سالم و پاک و تعدد مسئولیت ها و اقدامات سازمان و مسئولان مختلف و فرافکنی های مستمر آنها نسبت به یکدیگر برای توجیه عدم مسئولیت خویش در مدیریت هوای ناسالم تهران که به خوبی،در مناظرات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز همگان به خوبی شاهد بوده و شهردار وقت و به ظاهر منتخبِ مغایر با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تهران! و وعده های غیرکارشناسی وی برای مدیریت شهری تهران و نتایج حاصل از آن به مانند هوای ناسالم تهرانِ رها شده و سایر معضلات مشهود ناشی از ضعف و عدم کارایی مدیریت شهری پایتخت، برخلاف وعده ها و گزارشات غیرواقع مطروحه!! که در مقام توجیه اقدامات ناکارآمد خویش و دستگاه متبوعه خود بوده است، بیانگر این واقعیت تاسف بار می باشد.

ترکیب غیرتخصصی بسیار از اعضای شورای شهر تهران و عدم رعایت صلاحیت ها و تخصص های لازم در عرصه مدیریت شهری از علل اصلی همان مدیریت ناکارآمد شهری و وضعیت تاسف بار و بحرانی کنونی تهران است که توسط شورای شهر تهران و شهردار آن بی توجه مانده است و صد البته، رئیس جمهور و وزیر کشور در تنفیذ و امضای حکم شهردار فعلی تهران نیز باید نسبت به این انتخاب مغایر با

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و ضعف مدیریت شهری تهران، با وجود اخطارها و اعتراضات شدید حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان نسبت به مردم و افکار عمومی و رسانه ها پاسخگو باشند.؟! (1)

بنا به اظهارات و گزارشات مستمر و مکرر مطروحه از سوی مسئولان و کارشناسان، علل و عوامل متعددی، زمینه هوای ناسالم در تهران و کلان شهرها را فراهم کرده است : ضعف مدیریت شهری و مدیریت محیط زیست و حفظ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست، تولید و رفت و آمد میلیون ها خودروی غیراستاندارد، تولید سوخت غیراستاندار داخلی از دوره دولتهای نهم و دهم ،به بهانه مقابله با تحریم ها و طرح ادعای بی اساس خودکفایی( به قیمت از بین رفتن سلامت جسم و جان مردم و تعرض به حیات عمومی کلان شهرها و تحمیل میلیاردها تومان خسارات به اموال و خودروهای مردم!!!)، وجود ریزگردها و غبارهای مهاجر، آلاینده های ناشی از صنایع و تولیدات مختلف و...، از زمرۀ این دلائل مطرح شده اند.

 

محیط زیست و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مردم و شهروندان :

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهندۀ محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. انسان، مخلوق و شکل دهنده به محیط زیست خود است و بشر، جزئی از طبیعت است که باید حیات مستمر داشته باشد و سیستم طبیعی و زیست محیطی، تامین کننده آن بوده و با تخریب آن نیز، این حیات شدیداً به خطر خواهد افتاد. حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان، اثر می گذارد.حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید به عنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. وحدت نیازهای زیست محیطی و توسعه، به وسیله اصل توسعه پایدار اعلام شده است و به منظور دست یابی به توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط زیست، جزء جدانشدنی از توسعه به حساب آید. باید " کره زمین را به عنوان وطن خویش" تلقی کرده و جهانی پاک و به دور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای کودکان و نوجوانان و مردم و شهروندان خواست. پیامدهای هر گونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست نیز کمتر نخواهد بود.

 

کودکان، فرزندان و مردم ما حق دارند؛ دارای محیط زیست پاک در کره زمین بوده و از هرگونه آسیب یا خسارتی که به آن، در اشکال مختلف و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و در هر کجای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و جهان بدان وارد می شود، جلوگیری نمایند.آنها حق دارند؛ با آگاهی از موانع و محدویت های رو به رشدِ آسیب زننده به محیط زیست مان، بر توجه خانواده ها و مسئولان به پیشگیری و رفع آنها و تلاش برای حفظ و مراقبت علمی و همه جانبه از آن در راستای استانداردهای جهانی تاکید کنیم. کودکان ما مجازند که خود را همیار و مهریارِ این محیط زیست زیبا و جلوه های قشنگ و زندگی بخش و هستی آفرینِ در آن دانسته و بر داشتن محیط زیست بدون هرگونه آلودگی، تخریب و بی مهری نسبت به طبیعت، جنگل ها، مراتع، دریاها، بیابان ها، زمین و آسمان و محیط پیرامون مان و دیگر کودکان و نوجوانان جهان تاکید داشته و همگان را به رعایت حفظ محیط زیست ملی و جهانی متقاعد و ملزم کنند.

آنها به مانند ما بر این باورند که محیط زیست، به عنوان " میرات مشترک بشریت "، مورد احترام و مراقبت تمامی کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان، پدران و مادران و همه مسئولان، صرفنظر از هر نژاد، ملیت، زبان، رنگ و وابستگی به این و آن باید قرار گیرد و هرگونه آسیب وارده به این میراث مشترک بشریت، به هر شکل و نوعی،به صورت جزئی یا کلی باید" جنایت و تجاوز نسبت به میراث مشترک بشریت و جنایت علیه بشریت " تلقی گشته و بایستی با تصویب الزامات قانونی، حقوقی ملی و بین المللی ویژه، بدون رعایت هرگونه تشریفات دست و پاگیر آئین دادرسی، مورد تعقیب و مجازات بین المللی قرار بگیرند و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ها و حکومت ها نیز باید به این مهم در چهارچوب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
ملی خود، به راستی و درستی، احترام بگذارند و این میراث مشترک جهانی را نیز با به شایستگی و احترام به نسل بعدی و نسل های بعدی بعنوان هدیه خداوند و طبعیت، به یادگار قرار دهند. در این بین، هرگونه بی توجهی، بی احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن از هر شخص و یا مقامی به هر شکل و عنوان، به معنای نقض آشکار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
طبیعت،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مرتبط با
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت باید تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد این مهم باید بعنوان منشور تدبیر و امید و اعتدال و عقلانیت نسبت به محیط زیست و حفظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی مردم و کودکانمان قرار گیرید(2) اما به راستی، آیا واقعیات و حقایق جامعه و عملکرد دولت، این چنین است؟!.

حق تولد سالم و مناسب، حق زندگی و حیات، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای زندگی، بهداشتی و درمانی و سلامت عمومی، منع هرگونه استثمار نسبت به سلامت و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کودکان ، مردم و شهروندان ، مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست و حفظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست ، فرهنگ سازی در این باره و نیز و وظایف متعدد دولتها در این ارتباط و لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به محیط زیست و سلامت مردم و شهروندان، از اصول شناخته شده مربوط به
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
کودک،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
بشر و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهر وندی، حسب مورد است که در
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
به ظاهر و در عمل، مغفول مانده است.؟!(3)

علاوه بر این، منع اضرار به غیر و اعمال اعمال اصل 40

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی، به لحاظ ممنوعیت اعمال افراد برای اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی- تضمین سیاست های اقتصادی و مالی مقرر در فصل چهارم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی- تکلیف و تضمین به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی مولد آلودگی های محیط زیستی و تخریب آن طبق اصل اصل 50 آن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نیز تامین و تضمین سلامت و بهداشت عمومی مردم و تامین
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
همه جانیه مردم و پاسداری از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی مردم و ملت، وفق اصول113 و 121
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مزبور، از زمرۀ تکالیف رئیس جمهور و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برابر این
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مرتبط برشمرده شده است.(4)

 

مسئولیت رئیس جمهور و

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
در هوای آلوده نسبت به شهروندان و مردم :

وضعیت هوای آلوده تهران و کلان شهرها و وضعیت تاسف بار مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کشور، نشان از عدم کارایی و ناکارآمدی مدیریت شهری و مدیریت محیط زیست و حفظ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی تهران و دیگر شهرهای کشور دارد. شهردار و شورای شهر تهران و کلان شهر، رئیس جمهور و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و بخش های تابعه به مانند نهادهای قانونگذاری و قضایی کشور دراین خصوص از مسئولیت حقوقی و قانونی غیر قابل انکار برخوردار می باشند. مبانی مسئولیت آنها بدین ترتیب خواهد بود :

 

وفق بند 5 ذیل اصل 43

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی، " منع اضرار به غیر و انحصار و..."، از زمرۀ مبانی و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی برشمرده شده است و طبق اصل چهلم
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی: " هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.در همین ارتباط و مستنبط از اصل 50
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی که مقرر می دارد؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد". از اینرو، فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی های محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند، ممنوع است.

 

هرنوع فعالیت و اقدام مخرّب نسبت به محیط زیست، به هر شکل و نوعی و توسط هر شخص یا سازمانی با مجوز و بدون مجو%:.8(!ممنوع بوده و غیرقانونی است و مستلزم مسئولیت محتوم قانونی و حقوقی مربوطه و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجویز ماده 1

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسئولیت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و قواعد عمومی مسئولیت از یکسو و مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و وزارت خانه های تابعه در نظارت و مدیریت در اعمال مراتب قانونی و جلوگیری از نقض آشکار آنها و تعقیب مراتب از سوی دستگاه قضایی کشور، از طرف دیگر خواهد بود.

 

علاوه براین، ممنوعیت، برابر اصل 22

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مزبور: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
تجویز کند". تخریب بی رویه محیط زیست و به خطر انداختن اموال و جان و مسکن مردم در اثر سوء مدیریت حاصل از عدم کارآمدی بر منابع محیط زیستی شهر و کشور ، خود مستوجب مسئولیت قانونی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و هیات وزیران و شخص رئیس جمهور می باشد.طبق اصل 60
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی؛ " اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مستقیماً، بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراء است" و نامبرده برابر اصل 122 که مقرر می دارد: " رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی و یا
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است" نسبت به نقض آشکار
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و تخریب محیط زیست و تغییرات زیانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور، به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل 121 آن
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.(5)

 

اکارآمدی و عدم تضمین مناسب و موثر و نیز عدم اجرای

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مربوط به محیط زیست و حفظ
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست،قوانین مرتبط با آلودگی های هوایی و زیست محیطی، حمل و نقل شهری و برون شهری، مدیریت پسماندها و آلودگی خاک، مدیریت شهری و عدم استفاده ریاست جمهور و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
از ظرفیت های قانونی ذیربط برای اعمال مراتب قانونی یا تصحیح، تکمیل و توسعه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست و مدیریت شهری و کشوری مربوطه با تبادل نظر و همکاری دستگاه تقنینی کشور و عدم استفاده درست از دانش علمی و فنی و تخصصی کارشناسان ذیربط و غلبه سیاست بر محیط زیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی و شهروندی مردم از سوی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مسئولان و ترکیب غیر تخصصی سازمان ها و نهادهای مدیریت شهری مانند شورای شهر تهران و شهردار تهران در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری در کلان شهر پایتخت، خود مزید بر علت است.

 

متاسفانه، در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
اساسی و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دیگر
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مرتبط، کمترین توجه به محیط زیست و اهمیت آن شده است. این مهم یا بدان معناست که مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مقنن، درک و شناخت درستی از اهمیت، جایگاه و نقش موثر و جهانی محیط زیست نداشته و ضرورت آنرا نمی دانند و یا آنکه نسبت به این مهم بی تفاوت بوده و اراده موثری برای تصویب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
موثر و کارآمد حفظ محیط زیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست و مدیریت شهری وجود نداشته و ندارد و اینگونه، محیط زیست به مانند یک گوشت قربانی شده و بدون تولیت یکپارچه و واحد، آسیب زا شده و حیات مردم و شهروندان را به مخاطره افکنده است!

در

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مجازات اسلامی، صرفاً در چند ماده، آنهم بطور غیر مستقیم به محیط زیست اشاره شده و مراتب مزبور را تائید می نماید.! برابر تبصره 2 ذیل ماده 668
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست، عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنرا، به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.وضعیت هوا و محیط زیست تهران و کلان شهرها خود گواهی مُتقن بر این مهم است. همچنین، طبق ماده 668 آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبین چنانچه به موجب
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. درهمین ارتباط، برابر ماده 689 آن قانون، در تمام مذکور در این فصل( فصل بیست و پنجم : احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

شایان ذکر است؛طبق ماده 289

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مسئولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعیت تاسف بار محیط زیست کشور و به خصوص، هوای ناسالم و آلوده تهران و کلان شهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع آنها و محیط زیست شهری و کشوری وجود ندارد، نمی توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آنها در این ارتباط بی تفاوت بود. اقدام و عملکرد سهوی مسئولان، دولت، رئیس جمهور، شهردار و شورای شهر تهران و شهرهای مشابه در مرگ و میر و ورود صدمات متعدد به قلب و ریه و پوست و تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم، می تواند از مصادیق ماده 291
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محسوب گشته و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد.

 

برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب( مسئولان مدیریت شهری و محیط زیست کشور در ایفای وظایف قانونی آنها نسبت به حفظ محیط زیست و سلامت عمومی مردم و شهروندان) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می گردد. حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض محسوب می شود. بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ روزافزون شهروندان در هر هفته و ماه در تهران و کلان شهرها، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی مسئولان مزبور می باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در 689 آن

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و نیز ماده 1
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
مسئولیت
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم می باشد.

 

نتیجه :

مرگ رو به تزاید مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسیب های وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگی هوای تهران و آن شهرها که ناشی از تخریب محیط زیست و کم توجهی یا بی توجهی غیرمسئولانه بدان و ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کلان شهرها در حفظ محیط زیست و حفظ

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست و نیز تعرض به سلامت عمومی جامعه و نقض آشکار و بلاوجه
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی و اساسی آنها می باشد؛ از مصادیق " قتل شبه عمد یا قتل مبتنی برخطای محض"، از حیث حقوقی و قانونی می تواند محسوب گشته و مسئولان مزبور، شهردار و شورای شهر تهران، رئیس جمهور و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و دوائر دولتی ذیربط نسبت به مراتب موصوف از حیث حقوقی و قانونی مسئول بوده و باید به افکار عمومی و رسانه ها پاسخگو باشند و در مقام جبران کلیۀ خسارات مادی و معنوی وارده به یکایک مردم و شهروندان برآیند.

 

مردم و شهروندان نیز می توانند با تعقیب

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قانونی خویش و مطالبۀ خسارت از
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مدیران شهری و دولتی یاد شده، در مقام استیفای
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
قانونی خویش برآیند و حق شکایت و تعقیب قانونی مراتب و مطالبۀ کلیه خسارات وارده، برای تمامی شهروندان تهرانی و غیرتهرانی دراین رابطه، محفوظ می باشد تا بلکه از این پس،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مدیران ذیربط، ضمن شفاف سازی علل اصلی آلودگی هوای تهران به جهت تولید و مصرف خودروهای بی کیفیت و فاقد استاندارد و تولید و مصرف سوخت های آلاینده محیط زیست و مخرّب سلامت عمومی شهروندان و جهات اصلی موجبات تخریب محیط زیست شهر و کشور و مانند آنها، در مقام بحران مدیریت محیط زیست و آلودگی هوای تهران و کلان شهرها برآمده و اینگونه نسبت به حیات و سلامت مردم و شهروندان بی تفاوت نبوده و به هشدارهای مستمر و مکرر کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حوزه محیط زیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی مردم بی تفاوت نباشند(6).

 

از اینرو، ضمن تجدید هشدار و تذکر مجدد بر لزوم تامین سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست و اعمال مدیریت توسعه یافته و مبتنی بر

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
محیط زیست و
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
شهروندی مردم به رئیس جمهور،
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
و مدیران شهری و کشوری ذیربط، باید از ادامۀ وضعیت ناکارآمد و منفعل مدیریت شهری و محیط زیست کشوری و تعرض به حیات و سلامت عمومی مردم و جامعه، به فوریت و جدیت پرهیز گردد. گرچه، شاید هوای پاک را باید در پشت دربهای بسته و پنهان سیاست جست و یافت و تا حصول به هدف مزبور، فرسنگ ها فاصله در پیش است، اما
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پاک و امید و تدبیر بدون هوای پاک و تضمین حیات و سلامت مردم و شهروندان، شعار و وعده ای بیش نبوده و نخواهد بود...!!!.

 

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...