رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

  • پاسخ 58
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

  • 2 هفته بعد...

اگهی استخدام سازمان سنجش

 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري از محل مجوز شماره 43628/91/220 مورخ 2/12/91 تعداد 150 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون استخدامي توانمنديهاي عمومي و مصاحبه تخصصي و گزينش جهت خدمت در تهران به صورت رسمي به شرح ذيل استخدام مي نمايد.

 

[TABLE]

[TR]

[TD] رديف

[/TD]

[TD] عنوان رشته شغلي

[/TD]

[TD] تعداد مورد نياز

[/TD]

[TD=colspan: 2] جنسيت

[/TD]

[TD] شرايط احراز

[/TD]

[TD] طبقه شغلي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] مرد

[/TD]

[TD] زن

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 1

[/TD]

[TD] مهندسي مكانيك

[/TD]

[TD] 4

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي تحصيلي مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها)

[/TD]

[TD] 4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 2

[/TD]

[TD] مهندسي برق

[/TD]

[TD] 4

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي تحصيلي مهندسي برق (كليه گرايش ها)

[/TD]

[TD] 4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 3

[/TD]

[TD] كارشناس تحليل گر سيستم

[/TD]

[TD] 6

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي مديريت فناوري اطلاعات ـ مهندسي كامپيوتر (نرم افزار، سخت افزار)

[/TD]

[TD] 5-4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 4

[/TD]

[TD] مهندس تاسيسات

[/TD]

[TD] 2

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته هاي تحصيلي مهندسي تأسيسات (كليه گرايش ها)

[/TD]

[TD] 4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 5

[/TD]

[TD] كارشناس برنامه ريزي

[/TD]

[TD] 36

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر(نرم افزار، سخت افزار) ـ مهندسي عمران ـ مهندسي صنايع ـ مهندسي شيمي ـ مهندسي نفت ـ مهندسي كشاورزي ـ مهندسي مكانيك ـ مهندسي برق (قدرت) ـ عمران (كليه گرايشها) ـ برق (مخابرات)

[/TD]

[TD] 5-4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 6

[/TD]

[TD] كارشناس حقوقي

[/TD]

[TD] 6

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي حقوق (كليه گرايش ها)

[/TD]

[TD] 5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 7

[/TD]

[TD] حسابدار

[/TD]

[TD] 12

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي حسابداري

[/TD]

[TD] 3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 8

[/TD]

[TD] كارشناس امور اداري

[/TD]

[TD] 9

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD] دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي ـ مديريت برنامه ريزي آموزشي ـ برنامه ريزي و تحليل سيستم ها

[/TD]

[TD] 5

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 9

[/TD]

[TD] مهندسي راه و ساختمان

[/TD]

[TD] 4

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD] دارا بودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي مهندسي عمران (كليه گرايش ها)

[/TD]

[TD] 5-4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] 10

[/TD]

[TD] كارشناس برنامه ريزي و بودجه كشوري

[/TD]

[TD] 117

[/TD]

[TD] *

[/TD]

[TD]

[/TD]

[TD]دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته هاي تحصيلي اقتصاد(كليه گرايش ها) ـ مهندسي صنايع ـ برنامه ريزي و تحليل سيستم ها ـ مهندسي عمران (كليه گرايش ها) ـ MBA ـ روابط بين الملل ـ مديريت (كليه گرايش ها) ـ برنامه ريزي شهري و منطقه اي ـ مهندسي كشاورزي (آبياري) ـ IT ـ GIS ـ جغرافيا (روستايي و برنامه ريزي شهري) ـ آمار كاربردي ـ مديريت آموزش عالي ـ علوم اجتماعي (كليه گرايش ها) ـ علوم سياسي (كليه گرايش ها) ـ حقوق (كليه گرايش ها) ـ روانشناسي (اجتماعي) ـ حسابداري ـ علوم تربيتي ـ جهانگردي ـ كامپيوتر (سخت افزار، نرم آفزار)[/TD]

[TD] 5

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

* تذكر: از تعداد كل مجوزهاي استخدامي 25% براي استخدام ايثارگراني كه از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي معرفي مي گردند اختصاص خواهد يافت.

شرايط عمومي استخدام

1-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2-تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.

3-داشتن تابعيت ايران.

4-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي برادران.

5-عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

6-نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر.

7-دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول شرايط احراز آگهي. ضمناً تاريخ فراغت از تحصيل كليه متقاضيان شركت در آزمون مي بايست قبل از تاريخ انتشار آگهي باشد. (به مدارك تحصيلي معادل ترتيب اثر داده نمي شود)

8-دارا بودن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام كار كه استخدام مي شوند.

9-داوطلبين استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني يا بازخريد خدمت شده دستگاههاي دولتي باشند.

 

شرايط اختصاصي استخدام

1- داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر 30 سال تمام تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك مي باشد.

2- رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط حداكثر سن معاف هستند.

3- داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به خدمت اشتغال داشته اند ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها به حداكثر سن اضافه مي شود.

4- مدت زمان خدمت سربازي برادران به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.

 

مدارك مورد نياز كه مي بايست از طريق اينترنت و بصورت الكترونيكي ارسال گردد.

1-تكميل برگ درخواست شغل (در سايت ارايه شده).

2-تصوير آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي، با فرمت JPG .

3-تصوير كارت ملي با فرمت JPG.

4-تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت توضيحات تصوير صفحه آخر، با فرمت JPG.

5-تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم (ويژه برادران). تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك باشد. با فرمت JPG.

6-پرداخت مبلغ 90.000 ريال بصورت اينترنتي و خريد کارت اعتباري (طبق دستورالعمل مندرج در نحوة ثبت نام).

7-عكس 4*3 جديد، با فرمت (DPI 75) JPG، حداكثر 160 كيلو بايت.

8-مدارك دال بر ايثارگري، معلوليت (معلولين عادي با ارايه گواهي از سازمان بهزيستي و حسب مورد از مراجع ذي ربط).

9-مدارك دال بر بومي بودن.

 

متقاضي شركت در آزمون مي بايست بعد از پايان ثبت نام الكترونيكي (اينترنتي) كد رهگيري خود را ياداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهدارد. ضمناً "ورود مجدد به سايت و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتيجه آزمون فقط با استفاده از كد رهگيري امكان پذير خواهد بود."

 

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام

1-ثبت نام از طريق اينترنت انجام خواهد شد. متقاضيان واجد شرايط مي بايست به سايت هاي (www.sanjesh.org) و (www.spac.ir) (بخش آزمون استخدامي) مراجعه و فرم ثبت نام را ازتاريخ21/12/1391 حداكثر تا تاريخ (28/12/1391) تكميل نمايند و نسبت به واريز مبلغ 90.000 ريال به صورت الكترونيكي و از طريق كارتهاي بانكي متصل به شبكه شتاب به عنوان حق شركت در آزمون هاي توانمندي عمومي داوطلبان استخدام اقدام نمايند. (ايثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذكور و فرزندان شاهد از پرداخت هزينه ثبت نام معاف مي باشند.)

2-ثبت نام و پرداخت وجه به هيچ عنوان موجب ايجاد تعهد استخدامي براي دستگاه نمي گردد.

3-به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً "وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود."

4-درصورت نياز ميتوانيد باشماره هاي 33276216 و 33272216 تماس حاصل نمائيد.

توزيع كارت و محل برگزاري و نحوة اعلام نتايج آزمون:

- كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت هاي مذكور از تاريخ (27/1/92) قابل دسترسي و دريافت مي باشد. زمان برگزاري آزمون 29/1/1392 و محل برگزاري آزمون در هنگام ارايه كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

- نتايج آزمون بر اساس 3 برابر ظرفيت متعاقبا از طريق پايگاه هاي اطلاع رساني مذكور اعلام خواهد شد.

 

مواد آزمون

 

الف) عمومي:

1-معارف اسلامي (30 سؤال - ضريب 1) 2- زبان و ادبيات فارسي و ادبيات اداري(30 سؤال - ضريب 1) 3- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (30 سؤال - ضريب 1)

ب) اختصاصي:

1-زبان انگليسي عمومي(20 سؤال - ضريب 2) 2- مهارتهاي عمومي فناوري اطلاعات (20 سؤال - ضريب 2) 3- آمار و رياضي مقدماتي (15 سؤال - ضريب 2) كه به تعداد (145) سئوال چهار گزينه اي طراحي خواهد شد (بدون اعمال نمره منفي)

 

تبصره: اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع مي شود.

 

تذكرات

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

1- اولويت سهميه استخدامي به داوطلبان بومي تعلق دارد.

تبصره: داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند:

الف) محل تولد داوطلب استان تهران.

ب) حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدائي، راهنمائي و متوسطه) را در تهران طي كرده باشد.

ج) فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح در صورتيكه 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدائي، راهنمايي و دبيرستان) در تهران بوده باشد، بومي تلقي مي شوند.

 

2- از كل مجوزهاي استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد كه (25 درصد) آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان (25 درصد و بالاتر) و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران تخصيص مي يابد. لازم به ذكر است (25 درصد) سهميه ايثارگران بشرح فوق از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد. جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزند و همسران شهدا و جانبازان (25 درصد و بالاتر) و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت كه از سوي بنياد مذكور معرفي نشده اند مي توانند در اين آگهي ثبت نام نموده و در صورت عدم تكميل سهميه از باقي مانده سهميه اختصاصي بهره مند شوند.

1-2- پنج درصد باقي مانده از سي درصد سهميه استخدامي ايثارگران نيز به رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير يك سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد. مشمولين اين بند بر اساس آگهي استخدامي در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت. انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

2-2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

2-3- ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

2-4- در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله (عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند قيد گردد)، در غير اين صورت اين افراد نمي توانند از مزاياي مربوطه بهره مند گردند.

 

3- معلولين عادي به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 % سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.

 

4- كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفاً به منزله تأييد صلاحيت عمومي واختصاصي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات مصاحبه تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد.

 

5- اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور) خواهد بود.

 

6- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل (باستثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با ارزش علمي دارند) ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

7- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزينش و جذب محرز شود كه داوطلب به اشتباه و يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم مذكور لغو و بلااثر مي گردد.

 

8- اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع ذيصلاح از طريق سايت WWW.SPAC.IR به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

 

9- داوطلبان استخدام بومي موظف به سپردن تعهد ده سال خدمت در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشند.

 

10- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.

 

11- شاغلين غير رسمي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مي بايستي گواهي مبني بر اشتغال به كار به انضمام ميزان سابقه كار و تصوير آخرين قرارداد غير رسمي خود را به همراه ساير مدارك اسكن و به صورت الكترونيكي ارسال نمايند.

 

12- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از موفقيت در ازمون عمومي،اختصاصي، مصاحبه و طي مراحل گزينش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام استخدام رسمي آزمايشي حقي براي افراد ايجاد نخواهد شد.

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...
  • 2 ماه بعد...

از این به بعد تصمیم داریم عناوین آگهی های استخدام و کاریابی سایت نواندیشان رو برای دسترسی بهتر و راحتتر دوستان در اینجا قرار بدیم.

 

امیدواریم مورد توجه دوستان قرار بگیرد.

 

از دوستان خواهش میشه از ارسال اسپم پرهیز کنند.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...