رفتن به مطلب

بررسی نکات غیرضروری مقاومت مصالح نائی برای ارشد مکانیک و عمران


Ehsan

ارسال های توصیه شده

با درود خدمت همه داوطلبان گرامی کنکور ارشد رشته های مهندسی مکانیک و عمران.

 

کتاب مقاومت مصالح دکتر محمد حسن نائی از انتشارات پوران پژوهش، بدون شک کامل ترین و جامع ترین کتاب مقاومت در زمینه ارشد در ایران هست.

 

اکثریت رتبه های برتر کنکور ارشد بر این مسئله اذعان دارند، که این کتاب همه نکات لازم را پوشش داده و دیگر نیازی به خواندن مرجع دیگری نیست.

 

با این وجود، یکسری از نکات را میتوان غیر ضروری دانست و حل مسئله با مفهوم مقاومت مصالح بسیار راحت تر خواهد بود.

 

بدین منظور بنده با توجه به تجربیات چندین بار درس دادن این کتاب و آشنایی با آنچه مد نظر خود نویسنده بوده، در این تاپیک نکات غیر ضروری را مشخص خواهم کرد.

 

فقط دوستان لطفا تنها در این تاپیک مشترک شوند و هیچ کس مطلبی ننویسد تا پیوستگی مطالب نیز از بین نرود.

 

به امید موفقیت. icon_gol.gif

لینک به دیدگاه

فصل اول - تنش :

 

 

تمامی نکات و مثال های حل شده در این فصل مهم هستند و هیچ نکته ای را نباید از قلم انداخت، مخصوصا بخش تنش حرارتی که چندین بار تست کنکور از آن مطرح شده.

 

مهمترین مثال های این فصل که جاداره روشون فکر بیشتری صورت بگیره عبارتند از:

 

شماره های 7 و 10 و 12 و 15 18 و 20

لینک به دیدگاه

فصل دوم - کرنش و تغییر مکان محوری :

 

نکات غیر ضروری و حذفی :

نکته 9b ، تنش در مخروط جدار نازک، تنش در پوسته های جدار نازک دوار، نکات 14 و 14a و 14b و 14c و 14c از صفحه 57 تا صفحه 61.

 

از ابتدای نکته 14 صفحه 57 حذف تا ابتدای مثال 25 صفحه 61.

 

فقط مثال 24 این وسط چون راه حل با تالس دارد، مهم هست.

 

مثال 37 حذف.

 

مثال 39 حذف.

 

مثال 40 تنها تا ابتدای روش دیگر صفحه 69 مهم هست.

 

روش دیگر و مثال های 41 و 42 حذف.

.

.

.

مهمترین مثال های این فصل که جاداره روشون فکر بیشتری صورت بگیره عبارتند از:

 

شماره های 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 (مخصوصا نکات 13) و 14 و 17 و 20 و 23 و 25 و 28 و 29 و 32 و 36

لینک به دیدگاه

فصل سوم- پیچش

 

 

 

نکات غیر ضروری و حذفی :

 

 

با توجه به کم بودن نکات این فصل، تمامی نکات مهم بوده و باید کاربرد هر کدام را خوب فرا گرفت.

مبحث پیچش پلاستیک هم خوانده شود، چون سئوالاتی مطرح شده.

 

 

فقط نکته 19b صفحه 172 نیازی به حفظ کردن نیست , نحوه راه حل در مثال 21 بررسی شود.

.

.

.

مهمترین مثال های این فصل که جاداره روشون فکر بیشتری صورت بگیره عبارتند از:

 

 

شماره های 4 و 5 و 8 و 11 و 14 و 15 و 16 و17

لینک به دیدگاه

فصل چهارم- تنش خمشی در تیرها

 

 

نکات غیر ضروری و حذفی :

 

 

رابطه 1-4 c تنش خمشی در مقطع نامتقارن

رابطه 1-4 d

رابطه 3-4 c

انحنای آنتی الاستیک

روش دیگر برای تعیین تنش در مقاطع مرکب (کلا حذف)

نکته 22a کلا حذف

هسته مقطع کلا حذف

مثال 8 حذف مربوط به دینامیک

.

.

.

 

مهمترین مثال های این فصل که جاداره روشون فکر بیشتری صورت بگیره عبارتند از:

 

 

2 و 5 و 7 و 9 و 10 و 12 و 18

لینک به دیدگاه

فصل پنجم - تنش برشی در تیرها

 

 

نکات غیر ضروری و حذفی :

 

 

رابطه 3-5 و توضیحات مربوط به آن برای حالت کلی مقطعی که دارای محور تقارن نیست.

روش دیگر برای تعیین تنش در مقاطع مرکب از صفحه 292 تا ابتدای جریان برش در مقاطع جدار نازک

نکات 29a و 29b

مثال 16 (مرکز برش مقطع ذوزنقه ای شکل) حذف

 

 

مهمترین مثال های این فصل که جاداره روشون فکر بیشتری صورت بگیره عبارتند از:

 

مثال 3 (مخصوصا مقطع2) و 4 و 5 و 8 و 10 و 15 و21

لینک به دیدگاه

فصل ششم - تبدیل تنش :

 

 

تمامی نکات مطرح شده در این فصل مهم هستند.

 

 

ما در بحث تبدیل تنش میتوانیم تنش های اصلی، زوایا و تنش های تبدیل یافته را از دو روش کلی روابط مستقیم و دایره موهر به دست آوریم.

 

 

تشخیص مقدار مثبت و منفی زاویه و تنش ها در این گونه مسائل بسیار مهم هستند.

تنش های اصلی و زوایا ومرکز و شعاع دایره مور که به هم مربوط هستند را بهتر است از روابط 5-6 تا 8-6 به دست آورد.

 

 

حفظ کردن روابط 3-6 و 4-6 هم توصیه میشود و خیلی جاها ممکن است دایره مور پیچیده شود و این روابط بهتر است.

همچنین در اینگونه مسائل نوشتن تعادل المان هم برخی مواقع در کنکور مطرح شده.

 

 

یکی از بخش هایی که اثبات ها بهتر است یاد گرفته شوند، همین فصل هست که چگونه با ضرب تنش در مقطع، آنرا به نیرو تبدیل کرده و تعادل نیرو بنویسیم.

 

 

مهمترین مثال های این فصل که جاداره روشون فکر بیشتری صورت بگیره عبارتند از:

 

6 و 7 و 8 و 10 و 12 و نکته 35 و 14 و 15

لینک به دیدگاه

فصل هفتم - تغییر مکان تیرها

 

 

شرایط مرزی برای انواع تکیه گاه ها حتما یاد گرفته شوند. صفحه 400

 

 

از ابتدای شرایط پیوستگی در صفحه 400 تا استفاده از توابع تکین صفحه 401 حذف، اهمیتی در مسائل ندارند.

جدول صفحه 402 و 403 برای 4 بارگذاری اول تنها حفظ شوند.

 

 

روش جمع آثار یا سوپرپزیشن را بهتر است با مثال ها در ذهن سپرد، توضیحات صفحات 406 و 407 به تنهایی کافی نیست.

 

 

تعیین منحنی تغییر مکان با سری مک لورن حذف.

 

 

پیوست 2 جداول بسیار مهمی دارد که باید حفظ شوند.

برای تیرها حفظ خیز ماکزیمم و شیب انتهای تیر برای 4 مورد اول و مورد ششم، حتما توصیه میشود.

 

 

 

مهمترین مثال های این فصل که جاداره روشون فکر بیشتری صورت بگیره عبارتند از:

 

 

شماره های 5 (تنها روش دوم یاد گفته شود) و نکات 39 بسیار مهم و 10 و 12 و 17 و 18 و 19 و 20 و 26 و 27 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33

لینک به دیدگاه

فصل هشتم - روش انرژی

 

 

تغییر مکان تیرها به روش بار واحد در صفحه 478 حذف

تنها برای خرپا در صفحه 479 یاد گرفته شود.

 

 

تغییر مکان سازه بر اثر بار ضربه ای نسبت به سایر موارد مطرح شده در این فصل اهمیت خیلی کمتری دارد.

فقط مختصرا نگاه شود.

 

 

بیشترین اهمیت این فصل در قضیه کاستیگلیانو برای حالات مختالف می باشد.

 

 

تغییر مکان سازه های غیر خطی هم اهمیت کمتری دارند، مختصرا نگاه شود.

 

 

 

مسائل مهم تر که جا داره بیشتر روی آنها وقت گذاشت عبارتند از:

 

 

8 و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 و 23

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

فصل نهم - کمانش ستون ها

 

 

 

این فصل بیشتر به دید مهندسی مربوط هست و همچنین حفظ جدول 2-2 مربوط به ستون ها با تکیه گاه های مختلف.

 

 

نیازی به یادگیری اثبات در بار بحرانی ستون ها و حل معادله دیفرانسیل در صفحه 533 و 534 و 535 نیست.

 

 

فرمول اویلر رابطه 9-9 و دانستن طول موثرها و تنش بحرانی برای حل مسائل این فصل کفایت میکند.

 

 

تعیین بار بحرانی با معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم حذف.

 

 

نکات این فصل بیشتر در مسائل نهفته هست و باید از روی مثال ها آنها را درک نمود.

 

 

 

مسائل مهم تر که جا داره بیشتر روی آنها وقت گذاشت عبارتند از:

 

 

3 و 5 و 6 و 8 و 9 و 12 و 13 و (15 حذف) و 16 و 17 و 18 و 19

لینک به دیدگاه

خیلی از دوستان از من درباره حل کردن تست های تکمیلی کتاب نایی پرسیدن.

 

بسیاری از این تست ها، وقت گیر و حلشون هم برای آزمون ارشد ممکنه سنگین باشه، نگاه کردن گذرا به این سئوالات و یادداشت مفهومی خاص میتونه در صورت داشتن وقت اضافه کمک کنه.

 

وگرنه مثال های داخل و تست های گذشته مکانیک و مهم های عمران، همه مفاهیم رو در بر دارند.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...